Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 357226|Trả lời: 322
Thu gọn cột thông tin

[Hắc Bang] Trọn Đời Trọn Kiếp | Mặc Bảo Phi Bảo (Đã xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-1-2013 03:12:11 | Xem tất |Chế độ đọc

©2018 Kites.vn | All rights reserved, B: R9 k7 b' P2 o
©2018 Kites.vn | All rights reserved% a) {8 S$ n( q2 e) t
TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP

©2018 Kites.vn | All rights reserved" B5 U# _' ?% `+ a0 w
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
©2018 Kites.vn | 3 C1 o: t7 h0 KAll rights reserved
Editor: p3104
©2018 Kites.vn |   }: p# |1 j$ }5 h0 V8 a5 f  YAll rights reserved
Độ dài: 47 chương + ngoại truyện
©2018 Kites.vn | 7 T- u7 z& E3 x- O: I( T. nAll rights reserved
Thể loại: hiện đại, hắc bang
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 M1 o1 l- Z# s4 x
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
©2018 Kites.vn | ! [+ v2 o6 L7 q$ _- AAll rights reserved
Nguồn raw/cv: [email protected]
+ q; O" D( W5 t1 M% v' H4 U# P©2018 Kites.vn | All rights reserved
Poster: nyan_neko (thanks to StefanieVu)

©2018 Kites.vn | 6 q6 J$ A) `) i/ O+ z% d# FAll rights reserved
©2018 Kites.vn | & }% o* }  l1 X  x6 I5 mAll rights reserved
Văn án:
©2018 Kites.vn | + `+ p( k- G8 d2 P# f  a$ NAll rights reserved
©2018 Kites.vn | . b3 G$ e0 s' N& b" QAll rights reserved
6 đại gia tộc hắc bang tại Mexico cùng nhau khống chế 3200 km đường biên giới giáp với Mỹ.
©2018 Kites.vn | 5 E, L& V3 X$ a3 J. d3 vAll rights reserved
6 |$ I$ R; n- T©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mà tại Trung Quốc, vùng đất với đường biên giới dài 2.2 vạn km, đường bờ biển dài hơn 1.8 vạn km, giáp với 15 quốc gia.
# U, Y+ y- |8 w9 x  B; f) L6 ^©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 2 n* p0 ?7 T2 x8 z- g; r8 U+ L) c9 aAll rights reserved
Với sự rộng lớn như vậy, chúng ta vốn nên sống bình an vô sự, đúng không?
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 v' G; X+ x- P$ J0 Z* m
: D/ M; b& D/ A& B/ ^% S©2018 Kites.vn | All rights reserved
Trình Mục Dương.
4 b; `1 G$ {! M' g5 v6 U: P' Z  _2 S  X  S©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | ; S$ g5 d9 z1 H+ V' ^All rights reserved
Tên này đối với hắc bang Nga mà nói, tương đương với “Trung Quốc.”
©2018 Kites.vn | * m8 f& E( n1 P* d7 BAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved# S$ T7 |" p, W. c$ P0 e4 `! ~
Đối với những người Trung Quốc kiếm tiền vất vả ở vùng biên giới chết chóc tại Moscow mà nói, chính là “Đấng cứu thế.”
©2018 Kites.vn | ; Z7 h" e- H; {4 v$ MAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 6 j  }0 ]3 w/ |0 l- VAll rights reserved
Trong con mắt của những gia tộc cùng nhau chi phối biên giới Trung Quốc lâu nay, người đàn ông này là một trong những Hoa Kiều “Quân hoả thương nhân” (buôn bán vũ khí) lớn nhất.
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 _. {/ W6 |( A0 @, |
©2018 Kites.vn | - O. A1 ]" i, K. L0 a0 d5 fAll rights reserved
Nhưng đối với cô, hắn là một cậu bé lai xinh đẹp khi cười giống như một con mèo Ba Tư hoặc là giống như một con cáo.

©2018 Kites.vn | All rights reserved% |& P5 D  S& m0 k& |
1 {7 L' \1 o4 O; e0 k; y! a" j©2018 Kites.vn | All rights reserved
Vui lòng không mang khỏi kites.vn, cảm ơn!

* d* c: f" [8 F8 N7 }' x4 W& P' T  r©2018 Kites.vn | All rights reserved
5 I+ p9 Z# C  ^- R, d, U8 \4 L©2018 Kites.vn | All rights reserved
Lời người edit: lý do mà mình muốn edit truyện này là vì nam chính nữ chính đều kiên cường, giữa hai người luôn có sự tin tưởng lẫn nhau, không bao giờ hiểu lầm đối phương. Hy vọng các bạn cũng sẽ yêu thích truyện này! ^^
  M4 z. Z1 h9 |©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | . F$ H+ |, h8 l1 n$ l7 h- ]+ kAll rights reserved
Đây là lần đầu tiên mình edit truyện, có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý!
+ p0 m2 o( V  Y. T7 t" }©2018 Kites.vn | All rights reserved
Tốc độ: 1-2 chương/tuần, nếu có thời gian sẽ post thêm.
©2018 Kites.vn | # b2 ~2 }* d4 X1 b" w& D4 [1 |All rights reserved
©2018 Kites.vn | ( h; [  Z( g- L; x: N- j) A/ IAll rights reserved
9 Q2 u6 I) L0 P( A; j" ^2 w0 K©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | ; l  t% U" J, q. M+ y  ZAll rights reserved
EBOOK (bản chỉnh sửa)
©2018 Kites.vn | All rights reserved! B+ x5 X% w  j/ Q1 j* f
©2018 Kites.vn | All rights reserved' _; B+ a7 g+ `/ ]; ]5 j& c
PRC  |  EPUB  |  PDF

6 g8 r( G! G; X& r©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved- b8 V* j" C# @/ i9 Y& Y
* ~* t$ Y& }! w  ~8 O# b' {©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | $ b; n* J% l0 I* uAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 12Sức gió +60 Thu lại Lý do
无名♫ + 5 Cảm ơn bạn
minjay1608 + 5 Cảm ơn cô ^^
sarahlee_95 + 5 ^^
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn :X
einna + 5 facebook Kites brought me here :3
tokpokki + 5 Ủng hộ 1 cái!^^
...bi... + 5 Mình thix Hắc Bang.^^
nyan_neko + 5 hắc bang :x
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
chang_icy + 5 Ủng hộ 1 cái!
hoaquynh + 5 Ủng hộ 1 cái!
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-1-2013 03:14:12 | Xem tất

1 w. C# G# @! j6 G# u0 {3 [©2018 Kites.vn | All rights reserved
MỤC LỤC
©2018 Kites.vn | All rights reserved# M) d  ^. r! T  h- T, v
©2018 Kites.vn | 6 T' p0 ~/ ^8 fAll rights reserved
Mở đầu  Chương 1  Chương 2  Chương 3  Chương 4
1 C" J: S- _( J  @7 L: C©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | + s2 u' p) a( ?! |All rights reserved
Chương 5  Chương 6  Chương 7  Chương 8  Chương 9
4 [- D: U4 y/ m1 j8 a) N( ]©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 8 I! Q6 l) e; f9 r1 D+ e: }All rights reserved
Chương 10  Chương 11  Chương 12  Chương 13  Chương 14
1 T$ r# m9 ]* t% J/ x- L6 e8 f©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 \  }+ t" h+ W. Y: u; |' ^
Chương 15  Chương 16  Chương 17  Chương 18  Chương 19
©2018 Kites.vn | ' q' T! E+ R/ H& Y' r3 M8 {All rights reserved
0 a/ o1 d$ m. q2 _& a- \©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 20  Chương 21  Chương 22  Chương 23  Chương 24
©2018 Kites.vn | , C3 Z& ^, O; j" YAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 7 m! {  p4 C4 c3 M6 jAll rights reserved
Chương 25  Chương 26  Chương 27  Chương 28  Chương 29
©2018 Kites.vn | / `! w/ q( c+ Y( D' O& H1 ~All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 v4 e* u0 T+ D, w1 z- ]
Chương 30  Chương 31  Chương 32  Chương 33  Chương 34
" [! [5 A4 i. R) m2 K6 q©2018 Kites.vn | All rights reserved
3 K) g& m; w+ z: h* y©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 35  Chương 36  Chương 37  Chương 38  Chương 39
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 O8 ]. `+ M" U5 T$ x
# n1 M& |" t. k. O7 l©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 40  Chương 41  Chương 42  Chương 43  Chương 44
©2018 Kites.vn | All rights reserved7 ^+ m$ L8 m% ]+ E
©2018 Kites.vn | All rights reserved! M5 c6 f: ^! y8 x4 {
Chương 45  Chương 46  Chương 47  
©2018 Kites.vn | All rights reserved: ~, S! j' n$ y# d" ]. J7 W: J
©2018 Kites.vn | + D8 e6 g" b3 e: FAll rights reserved
kết thúc mới  Ngoại truyện
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ t: b& P- O* z  r
©2018 Kites.vn | 8 c  ~. i9 @" iAll rights reserved
' K) V8 l; j" h+ m©2018 Kites.vn | All rights reserved
~HOÀN~
: X9 i# Q) R. ~6 T) E9 w% n©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved- A# n4 M9 ~* O. X' q; d( Y3 ^3 {

Bình luận

@natalitruc: phần đó trong sách, ko có người up lên nên mình ko edit  Đăng lúc 16-8-2013 08:13 AM
cho mình hỏi những phần bị thiếu mà tác giả cho vào sách xuất bản đó, sau này bạn có edit luôn không?  Đăng lúc 16-8-2013 06:11 AM
Truyện hay quá !!! Ths editor nhìu mà truyện này bạn có làm dự định làm ebook ko vậy bạn?  Đăng lúc 28-3-2013 10:05 PM
cám ơn bạn mình rất mong chờ từng ngày ak , thank bạn  Đăng lúc 20-2-2013 09:36 AM
Hắc bang.Mình bắt đầu thích Hắc bang từ bộ Từ Bi Thành.Không biết bộ này có hay không.Thử xem nào....yayayaya  Đăng lúc 14-2-2013 05:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-1-2013 03:41:49 | Xem tất
ôi ngôn tình hắc bang là mình thích
% P3 L$ E6 Z' ~3 ^©2018 Kites.vn | All rights reserved
xin đặt cục gạch ở đây, hóng mỗi ngày
©2018 Kites.vn | All rights reserved* [$ A6 T# ]' l; J  o$ w8 T( F7 j
Đọc văn án thấy là hấp dẫn, coi bộ liên quan tới nhiều nước trên thế giới lắm nè.
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ F9 r6 l2 R- A: v* D
: B  I; u! y0 _* s% |# ^©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng đối với cô, hắn là một cậu bé lai xinh đẹp khi cười giống như một con mèo Ba Tư hoặc là giống như một con cáo
;P (like)
©2018 Kites.vn | : X& t. S6 v- e  U- D8 fAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved& a  v, w7 [4 \3 ]7 z: x  i
cám ơn bạn đả edit.  

Bình luận

vậy có nhà nào làm xong bộ này rùi hả , nhưng vẫn ủng hộ nhà Kites  Đăng lúc 20-2-2013 09:44 AM
bộ này có ebook r đấy mn  Đăng lúc 2-2-2013 02:28 PM
hình như truyện này có nhà đã edit xong rồi, lấy tên là "một đời một kiếp" thì phải?  Đăng lúc 29-1-2013 05:06 PM
dồi ôi bác con ham hố =)) qua nhà mới cô Mèo chưa bác ;))  Đăng lúc 5-1-2013 01:50 PM
thank bạn đã ủng hộ! ^^  Đăng lúc 5-1-2013 05:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-1-2013 05:43:42 | Xem tất
Lại đặt gạch hóng nào :D
©2018 Kites.vn | . S1 S/ k! Z1 w% q: Q7 ^  m: bAll rights reserved
Lâu lâu đọc cái hiện đại đổi vị một tí cũng thú vị =))))
©2018 Kites.vn | All rights reserved( m& d" K2 B% ?" T8 m2 ?
Đọc cái văn án thấy hay hay. Cố lên hén <3
©2018 Kites.vn | ) P( Y8 `1 Y: c% f# A6 }, C- qAll rights reserved

Bình luận

thank bạn đã ủng hộ! ^^  Đăng lúc 5-1-2013 06:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-1-2013 08:21:11 | Xem tất
Lại hắc bang, thể loại mình mê mẩn nè ^0^.
©2018 Kites.vn | All rights reserved% G1 M" q* J) p7 a9 P. |
Văn án chỉ mô tả về nam chính ko, chưa có gì về nữ chính và mối quan hệ của 2 người.
©2018 Kites.vn | & ^$ a9 S! P! {6 dAll rights reserved
1-2 chương/tuần thì hơi ít, nhưng ko sao, vẫn ủng hộ bạn hết mình ^^
©2018 Kites.vn | : C0 a4 P7 \( _, F0 L9 q) UAll rights reserved
Cố lên bạn nhé!

Bình luận

thank bạn đã ủng hộ! mình sẽ cố gắng :)  Đăng lúc 5-1-2013 09:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-1-2013 11:44:57 | Xem tất
Mở đầu

©2018 Kites.vn | All rights reserved- A- u, {& f- q8 o( P% b- L4 J1 z
©2018 Kites.vn | 9 B$ {# p  n7 I6 hAll rights reserved
Ngày 10 tháng 2.
©2018 Kites.vn | All rights reserved7 n  {# ?( u' r" D) W& Q
, |2 H( v8 N0 I4 F/ C©2018 Kites.vn | All rights reserved
Quốc lộ E40 tại Bỉ, tuyết đọng rất nặng, xe ô tô chạy vô cùng chậm.
©2018 Kites.vn | All rights reserved' ]& W% l) Y! ^9 W: O- w" q. H
©2018 Kites.vn | 0 [; L8 P/ Q" LAll rights reserved
Cô lướt trang web, đã có tin tức ước tính thiệt hại do trận bão tuyết này gây ra, hàng xe ô tô dài hơn 900 km không biết điểm cuối ở đâu.
©2018 Kites.vn | All rights reserved$ F5 S# t! H7 s9 i/ Y
7 V' E" r' ~1 D9 E' g6 v©2018 Kites.vn | All rights reserved
Hơn 900 km? Nếu có máy ảnh hoặc thứ gì đó có thể chụp được, không chừng lại là một tài liệu làm chấn động lịch sử.
  q, U" V3 l5 C2 z/ O©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 4 c) i$ B3 ^; F  F5 W5 [4 uAll rights reserved
Cô đặt tay trên cửa xe, hơi nước đọng lại thành những vết mờ không lớn không nhỏ.
( ~! @: ]' }- a©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 6 l/ s5 T+ {5 N( y% ?; C/ g8 hAll rights reserved
Xe không lớn, trong xe chen chúc cả bốn người ở ghế sau.
©2018 Kites.vn | All rights reserved. u: ?' Y# Q  Q; I) f0 I0 Y
4 f/ A+ d1 H/ W' n9 ?  v$ c©2018 Kites.vn | All rights reserved
Họ không phải là bạn học mà cô thường gặp, nhất là chàng trai ngồi bên cạnh, cô chỉ gặp qua ba bốn lần. Hắn mặc quần áo leo núi màu trắng đen, gương mặt rất trắng, đôi mắt màu nâu nhạt, nhìn có chút yểu điệu.
©2018 Kites.vn | : p$ O5 ^* [% t4 u9 O4 fAll rights reserved
©2018 Kites.vn | + ^  l; R) ]0 R0 Z' ^All rights reserved
Cô chỉ nhớ chàng trai này không học cùng khoa với mình, nếu không phải vì lời mời nhiệt tình của người bạn cùng phòng, cô làm sao ở đây cùng hắn chen chúc trên một cái ghế. Hai người ngồi bên cạnh hắn mới là bạn học cùng khoa với cô.
9 w8 }+ \5 g( K- f# j©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 r" ~% r) K% ^' q5 {1 B7 |& c
Bởi vì xe chạy chậm và giao thông tắc nghẽn, hai người kia đã sớm cuộn lại ôm nhau, cúi đầu dùng tiếng Tây Ban Nha nói chuyện với nhau, chậm rãi hôn môi, âm thanh rất nhỏ.
+ \& T* z& V5 k% E0 Q©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 a; @; G8 y! W, Y4 g4 S
Tư thế của anh chàng bên này không được tự nhiên, để tránh cặp tình nhân bên kia, một tay hắn đặt trên ghế Nam Bắc, tay còn lại để trên đầu gối mình, bởi vì chân dài, hắn bất đắc dĩ phải nghiêng người kề sát cô.
©2018 Kites.vn | ( l- I. z$ D2 p6 G8 p6 C4 aAll rights reserved
©2018 Kites.vn | * G' S5 o/ V# q) D# \All rights reserved
Ở trong tư thế như vậy, tầm mắt hiển nhiên dừng lại trên người cô.
©2018 Kites.vn | : M: U8 ?4 U! o3 C  vAll rights reserved
# `2 d* G, l' _; J/ S( {3 V: H8 D©2018 Kites.vn | All rights reserved
Cô cười đồng tình với hắn, nhỏ giọng hỏi: “Anh biết nói tiếng Trung không?”
©2018 Kites.vn | All rights reserved( M" ^6 D6 Z% A
. ~0 i6 R5 B& Z+ Z  z0 P©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Muốn nói cái gì?” Hắn cười, âm thanh như dòng nước trong veo.
©2018 Kites.vn | All rights reserved  e5 m: S) V4 V, D  f8 ~1 Q
©2018 Kites.vn | All rights reserved$ v7 z( c0 q: |6 T2 ^" f) O7 E
“Gì cũng được,” cô chật vật nhìn hắn, “Dù sao chúng ta nói vậy, họ nghe cũng không hiểu. Anh tên gì? Tôi nói là tên tiếng Trung.”
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 ^6 k7 T, K8 k! T6 N
©2018 Kites.vn | All rights reserved  N3 o  C$ ]1 o9 o
“Trình Mục.”
©2018 Kites.vn | All rights reserved# ]" X4 Q; g7 M4 \
7 C, p% B' w; B2 n4 P7 T3 N©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Nam Bắc,” cô rụt người lại để chừa cho hắn một chút không gian, “Hướng nam, hướng bắc.”
©2018 Kites.vn | All rights reserved- }7 x& b1 Z9 ?2 b" J9 l/ D3 j
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 z0 D7 O) T% ~5 @5 _
“Nam Bắc.”
©2018 Kites.vn | All rights reserved) k8 N( W% z7 o5 A' U( E: }
©2018 Kites.vn | ; y" z# Q' |7 U' _+ ~. GAll rights reserved
“Ừ.”
©2018 Kites.vn | ' c& V: m" S1 n  @5 [All rights reserved
©2018 Kites.vn | % L) |! h1 o* Q) c* {! ^0 z. @All rights reserved
“Nam Bắc.”
+ m9 Z3 N1 }( S©2018 Kites.vn | All rights reserved
% S: G' Y7 O8 t! r  l9 {( m©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Ah?”
©2018 Kites.vn | All rights reserved& B, `, Q( H9 y  f3 l2 z# @
©2018 Kites.vn | * H7 ^5 d7 C/ F. z+ Q, cAll rights reserved
“Không có gì, tôi có hỏi bạn học nhưng không ai biết tên tiếng Trung của cô, không ngờ lại đơn giản như vậy.”
©2018 Kites.vn | - m4 G5 b. M8 V5 T. V( dAll rights reserved
3 J7 v2 r' U; a% @9 n4 Z) S©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Dễ nhớ lắm phải không?” Cô thấp giọng cười.
5 m4 I5 y& S8 C/ l©2018 Kites.vn | All rights reserved
- ^9 y% L4 u" E- P©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Họ rất đặc biệt, tên cũng rất đặc biệt, thật sự nghe một lần sẽ nhớ kỹ.”
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 I+ }" K: s  K: ?+ T
) w5 H% `+ F! S1 y/ F©2018 Kites.vn | All rights reserved
Hai người nói chuyện một lát, cô cảm thấy ngày càng lạnh, bởi vì không biết xe phải dừng lại đến khi nào, điều hoà đã sớm tắt đi. Trời tuyết lạnh như vậy, ngay cả hai người ở phía trước chịu trách nhiệm lái xe cũng ôm nhau để sưởi ấm.
& x$ }0 M- s/ @  S: U. F©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 l/ q5 W+ n9 a) ^" U
Hai người bên cạnh đã vậy, hai người phía trước cũng như thế.
+ N7 J& s* B( v) ^! C©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved& M% ?' W1 g1 d- F# a1 _
Anh chàng bên cạnh đang nhìn cô, cô cũng nhìn hắn, trong không gian như thế, thực dễ dàng mê hoặc người ta phạm tội.
©2018 Kites.vn | ) m! J) t& ^+ b6 k. rAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 y4 a* G' n$ T1 }. k
Cô thì thầm nói: “Hơn 900 km, nghe ra rất tuyệt vọng.”
©2018 Kites.vn | : i3 R) o% R2 N1 i; Z: o. f9 o& jAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 4 [- x& ^6 S7 Y, a3 @% E1 EAll rights reserved
Trình Mục từ trong người lấy ra một bình rượu nhỏ màu bạc, nhẹ nhàng gõ trên bàn tay cô: “Quốc lộ này dài hơn 8000 km, cô nghĩ con số 900 có đáng nhắc tới hay không?”
0 I3 q+ p% x! y. l4 ~. n1 b©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | , A; u+ X9 U. D/ d- n' SAll rights reserved
Cô khéo léo cầm lấy bình rượu, mở nắp ra ngửi: “Mùi rất mạnh!”
©2018 Kites.vn | 6 I$ i5 A1 D+ J$ qAll rights reserved
©2018 Kites.vn | , Q2 M8 P( W7 YAll rights reserved
“Rất mạnh.”
8 P, p. o2 F4 t1 c©2018 Kites.vn | All rights reserved
$ i- q& @! @4 O; `$ }©2018 Kites.vn | All rights reserved
Cô cúi đầu, nhấp một ít rượu, cảm thấy lưỡi cay xè: “Anh uống trực tiếp rượu nguyên chất sao?”
©2018 Kites.vn | All rights reserved* [; J: d* h8 W: V
©2018 Kites.vn | All rights reserved% H( G# n  R; k  |0 Y/ k5 ~* w
“Nếu đã thử rồi thì uống thêm đi.” Giọng nói hắn rất nhẹ.
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 _+ c" b( P  p* B
©2018 Kites.vn | / o  ]8 ^+ ?' c: o9 J6 M  VAll rights reserved
“Nếu say thì sao?”
' k* p6 [5 G% m0 ~6 m©2018 Kites.vn | All rights reserved
( k( l; h, i3 l9 r1 l©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Tôi sẽ đưa cô về nhà.”
# T3 Y8 _& c9 P9 R©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 N$ F, I8 J& z4 Z2 w  N( u
Bọn họ đang rất gần nhau, cô thậm chí nghĩ nếu nói thêm một từ nữa môi hai người sẽ chạm vào nhau. Cô buồn cười mở cửa xe, đã hai năm không về nhà, ngay tại thời điểm sắp quay trở về lại có cuộc gặp gỡ như vậy. Trong đôi mắt có chút đồng ý cũng có chút mê hoặc.
0 n/ z9 e' N) ?2 ?- S. G( e2 L8 U+ V©2018 Kites.vn | All rights reserved
5 _5 J& D1 l- d©2018 Kites.vn | All rights reserved
Vừa rồi đối diện như vậy, cô suýt chút nữa đã nhận lời hắn.
- z2 R7 S) f  E9 m8 R7 I* P' @) F' I©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | * r$ Z! j' Z: i! c& T. EAll rights reserved
Bên ngoài gió tuyết rất lớn, có rất nhiều người đứng trên đường cạnh xe mình, nôn nóng chờ tuyết ngừng rơi.
/ u0 o. A* s9 D+ t' b7 Z. F4 R©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved! |! Y/ i. R5 t4 D# P4 g
Mái tóc ngắn của Nam Bắc bị gió thổi rối loạn che cả đôi mắt, cảm xúc vừa rồi còn chưa thoát hẳn, bỗng nhiên có tiếng súng nổ vang trời, thấy một viên đạn bay qua người, theo bản năng cô ôm đầu ngồi xuống.
©2018 Kites.vn | All rights reserved  }. k8 w0 C( M0 k, J
©2018 Kites.vn | All rights reserved: I8 O3 K6 w" _5 g. w4 B
Tại sao có thể như vậy? Nơi này sao lại có bắn nhau?
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 Q$ g' p; h# r- T; }% ^* L
©2018 Kites.vn | All rights reserved' O) W; y8 ?% t' }1 E1 G- g
Cô đang do dự không biết làm sao thì cánh tay phải bỗng nhiên cảm thấy đau đớn. Cả người đều bị kéo về phía sau: “Đừng cử động, không cần làm gì cả.” Tiếng thét chói tai từ bốn phía, bao gồm những tiếng la hét từ trong xe xuyên qua tai cô.
©2018 Kites.vn | All rights reserved$ P/ h. j0 o- U
©2018 Kites.vn | All rights reserved+ F$ z0 V; t/ U6 g8 A
Đôi mắt Nam Bắc cảm thấy đau đớn, trong lòng lại hận đến mức muốn giết người.
©2018 Kites.vn | 6 y6 b" L4 U( \( m  wAll rights reserved
; x4 j2 Q3 M+ P( o# E©2018 Kites.vn | All rights reserved
Sống hai mươi năm qua, cô thật không biết trúng đạn lại có thể đau đến như vậy…
/ q, [% ^6 k9 X+ o5 j4 y7 k©2018 Kites.vn | All rights reserved
* C6 n# O0 k: h9 _4 O! L) L©2018 Kites.vn | All rights reserved
Khi tỉnh lại cũng bởi vì đau, cô nghĩ rằng mình đang ở bệnh viện, không ngờ lại xui xẻo vẫn còn ở trong xe, kẹt lại trong hàng xe ô tô dài hơn 900 km này.
& D5 u+ ~0 W9 O' X( a©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved- @/ s# U- w3 X) W
May mắn cánh tay bị thương đã được băng bó, hẳn là bác sĩ đã tới.
©2018 Kites.vn | All rights reserved% E. W2 k4 j5 A( V, m4 n0 U
©2018 Kites.vn | All rights reserved( R+ P8 p$ C' _. L7 }. |! C
Nếu đến rồi? Sao lại không mang mình đến bệnh viện?
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 l5 Q- B* N$ ]9 T1 V
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 G/ d( o+ Y' A2 y
Trình Mục không biết thuyết phục thế nào với bốn người kia, hiện giờ chỉ có cô và hắn ở trong xe: “Cô sao rồi?”
' V! c2 [7 Q* `©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 W6 x# W- u1 @9 ?/ T/ s7 T
Nam Bắc dùng tay kia giữ lấy cánh tay bị thương: “Vẫn là xã hội chủ nghĩa tốt hơn… Tại quốc gia cấp loại giấy phép sử dụng súng hợp pháp, danh sách đăng ký khoảng bảy, tám vạn khẩu, trên thực tế không chừng còn hơn hai trăm vạn, kẹt xe cũng có thể bắt gặp cảnh bắn nhau như trong phim Hollywood…”
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 P' \  g! n. m+ x% W  \: R* I' r/ h
©2018 Kites.vn | $ {4 Y* t8 G0 W4 rAll rights reserved
Cô cố gắng nói chuyện nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt đang tuôn rơi.
0 o9 v2 e% w% F* W4 A©2018 Kites.vn | All rights reserved
2 Z7 e( h2 A: \% _+ c2 g! j* N©2018 Kites.vn | All rights reserved
Cô thật không nghĩ tới trúng đạn lại đau như vậy, không chỉ có miệng vết thương, toàn thân đều đau, như thể thịt trên người bị xé ra. Cuối cùng không biết là vì đau hay vì mệt mỏi, cô cuộn người lại, tóc xoã che phủ gương mặt, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt trở nên trắng bệch.
©2018 Kites.vn | : u0 ?! L' W6 r" b9 d- v. x* {All rights reserved
©2018 Kites.vn | 2 X6 M+ ]5 E% R0 a; ~All rights reserved
“Cô có sao không?” Có âm thanh mơ hồ hỏi cô.
+ r/ K5 b7 K4 M+ O©2018 Kites.vn | All rights reserved
1 w0 M3 p; a6 h2 s0 h  M5 t6 M# ]©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng ý thức của cô đã sớm đi đến nơi khác.

©2018 Kites.vn | ; l5 N2 ?* G: p5 _5 V1 EAll rights reserved
Hình mèo Ba Tư mà chị tả anh ^^
5 z6 m* A# o4 }" k- |9 N- }' ^©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved- [: r" ~2 _- I" B% H1 f4 ?/ P8 j- Z

©2018 Kites.vn | All rights reserved; j, y. r/ m, n# }
©2018 Kites.vn | * s. h- u- o. ]+ ?0 tAll rights reserved

Bình luận

sa hố rồi. thấy bảo se muốn điên quá, dạo này thần kinh yếu. không chịu nổi mấy vụ chia ly :((  Đăng lúc 18-5-2013 03:51 PM
vì hồi trước nhà mình có nuôi 1 con như thế  Đăng lúc 31-1-2013 06:24 PM
mình thích con trắng muốt cơ  Đăng lúc 31-1-2013 06:23 PM
Con mèo đáng yêu quá :X  Đăng lúc 29-1-2013 01:31 PM
đúng rồi bạn ^^  Đăng lúc 5-1-2013 09:07 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
chang_icy + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-1-2013 13:52:03 | Xem tất
Cho mình xin lót dép ngồi hóng truyện hen ^_^
©2018 Kites.vn | All rights reserved& C7 L9 {. s$ m- \. d- @
& h* P  x% s$ |; S9 d' P" {2 s©2018 Kites.vn | All rights reserved
"Nam 9 nữ 9 đều kiên cường" và "hắc bang" đều là 2 cái mình thích nha :))
©2018 Kites.vn | . M6 h: {8 ]/ h2 k7 u4 E% r# ~All rights reserved
©2018 Kites.vn | " |4 S! {  D: e1 J' r. RAll rights reserved
Đọc văn án thấy có nhắc đến nước Nga làm mình nhớ đến tr "Từng có 1 người yêu tôi như sinh mệnh", lấy bối cảnh ở nước Nga, nam và nữ 9 đều là ng TQ sống ở Nga
©2018 Kites.vn | ( b0 Z* T& ?' {0 u$ AAll rights reserved
2 g% G+ Z, N2 q' B2 f©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chủ hố cho mình hỏi tí, truyện này là HE hay sao bạn?
©2018 Kites.vn | All rights reserved) A* `7 U8 ~9 \: G
7 t5 t& s1 V" h$ _' w) i©2018 Kites.vn | All rights reserved
Ủng hộ bạn, 5ting!!!
©2018 Kites.vn | 7 t0 i2 q+ }5 A7 }& E" KAll rights reserved
©2018 Kites.vn | , V" E. G. \8 b5 z( y, v+ vAll rights reserved
Thanks p3104 nha <3

Bình luận

SE nhưng truyện này hay lắm, bạn đọc đi ko uổng time ngồi đọc đâu ^^  Đăng lúc 22-2-2013 10:06 PM
vậy mình củng phải xem truện" Từng có người yêu tôi như sinh mệnh " thôi , nhưng mà HE hAY SE vậy bạn  Đăng lúc 22-2-2013 05:50 PM
khá hay nhưng đoạn cuối buồn quá  Đăng lúc 31-1-2013 06:27 PM
mình cũng đọc bộ đấy rùi  Đăng lúc 31-1-2013 06:25 PM
@p3104: mình ko sợ HE nhưng phải hỏi trước để mình chuẩn bị tâm lý :))  Đăng lúc 6-1-2013 12:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-1-2013 14:04:20 | Xem tất
Nào thì em lăn vô nhà bác ^^ ủng hộ bác cái ^^
& ]1 @" B4 B" H' |+ c" c©2018 Kites.vn | All rights reserved
1 x* }9 \0 ]7 R: @©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nhìn thấy hắc mới chả bang là mắt sáng lóa lên rồi (thua mỗi bad guy á =))
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 I9 V9 }8 j% M) V
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 U" c& S$ K% q! y% |2 ^0 x9 m
Cơ mà cho em hỏi, có H không =)) có H thì em mới mần hớ =)) không là em tiễn =))))))))))))))
8 x5 K# x( L+ L©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved$ D7 v5 B" T5 N3 d' f
Đùa vậy thôi, chúc nhà bác đắt hàng *tung hoa*
©2018 Kites.vn | 3 v9 @( Y/ ?/ i' z8 P  F* D" `All rights reserved
) L7 ~& q! v, `, g" [©2018 Kites.vn | All rights reserved
nào thì em kê dép lê ngồi lề đường hóng =))
©2018 Kites.vn | All rights reserved9 G" U& ~0 D3 o2 [
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 z8 A/ C5 r4 W& s# L4 n
Chào thân ái và quyết thắng  ♥

Bình luận

có H, H, H :))) máu SN lại nổi lên rồi :P nhưng vẫn thua mẹ Tâm vs mẹ Mặc à? -_- anyway, chúc hố nhà bạn càng ngày càng đông khách ^O^  Đăng lúc 25-1-2013 03:04 PM
đoán thôi, mấy truyện đó đang hot ở đây mà ;D  Đăng lúc 6-1-2013 07:03 AM
phải mần mới biết được chớ bác =)) mà sao bác biết em đang đọc hai cái ấy ??? :|  Đăng lúc 6-1-2013 01:20 AM
H ko bằng DLVT với Đinh Mặc đâu ;P  Đăng lúc 6-1-2013 01:12 AM
thế thì em còn suy nghĩ hãng =))))))))))))  Đăng lúc 5-1-2013 10:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-1-2013 21:45:26 | Xem tất
bối cảnh này cũng khá phức tạp như " Từng có một ng yêu tôi như sinh mệnh " nhỉ ;)
©2018 Kites.vn |   d/ x2 t' [; d7 VAll rights reserved
để xem nam 9 thế nào mà bị so sánh như con mèo Ba Tư thế kia :)))
©2018 Kites.vn | & a9 X0 z/ A; }/ xAll rights reserved
hóng chap tiếp

Bình luận

cám ơn bạn đã ủng hộ!  Đăng lúc 6-1-2013 10:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2013 07:09:21 | Xem tất
Spoiler chương 1:
©2018 Kites.vn | All rights reserved' r0 i  u( H* R7 ?- l
©2018 Kites.vn | All rights reserved) M" {* t: `% `& s0 X  Y0 [; d
Cô còn nhớ rõ hình dáng của hắn trước khi hai người tạm biệt nhau. Khi đó hắn là một chàng trai trẻ, cao gầy, mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt màu nâu rất đẹp, giống như mèo Ba Tư. Nhưng người hiện tại đang đứng trước mặt cô không còn là một chàng trai mà đã trở thành một người đàn ông thực thụ.
1 {% w; {( R  R# g3 X' Q  G; v©2018 Kites.vn | All rights reserved
/ U0 C" X; Y! [* g©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nam Bắc đứng bên trái cô gái đó, cô lặng lẽ lướt tầm mắt mình qua hắn, dùng khẩu hình miệng hỏi hắn: bạn gái?

©2018 Kites.vn | All rights reserved* L8 U3 r0 X9 e: B
# }; H+ Y6 |; e2 I9 g3 t5 w* T1 @©2018 Kites.vn | All rights reserved
Hy vọng làm kịp tối nay sẽ post ^^
6 j% `4 D( T8 Z- _. e. V/ K©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved* k" u4 O. s; h8 k- v  D0 {9 n# N
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách