Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 301705|Trả lời: 991
Thu gọn cột thông tin

[Hắc Bang] Trời Đất Tác Thành | Tang Giới (Đã xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-10-2013 18:31:29 | Xem tất |Chế độ đọc

4 g: ]4 S: d/ R  q- V: {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 X; Q  J5 S0 [( p- aAll rights reserved
TRỜI ĐẤT TÁC THÀNH
©2019 Kites.vn | All rights reserved& ]1 b# T. a" A4 z" d! P, r4 g
Tác giả: Tang Giới
, E3 s# J" n& m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Editor: p3104
1 Q  J! J+ K' \8 p+ k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn raw: baidalady
©2019 Kites.vn | % F0 o. [0 Z$ a. zAll rights reserved
Độ dài: 56 chương + 4 ngoại truyện
, }- }5 O1 S& I6 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: hắc bang
! t1 ~/ h  \$ D) S1 u9 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Poster: nyan_neko

/ r+ o4 I/ o+ C0 c: V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- N- _5 s7 w3 P! R
Văn án

©2019 Kites.vn | All rights reserved6 J# q; L$ @8 E8 d1 T$ R* T# @
©2019 Kites.vn | 5 \* x0 m) c9 ]# U7 v0 d3 W: JAll rights reserved
Dầu mỏ, nguồn năng lượng này ở trong kho báu của vua chúa, đủ để biến đổi một trận chiến tranh, thậm chí là vận mệnh của một quốc gia.
©2019 Kites.vn |   m; W5 V8 m  t+ H0 H9 V1 tAll rights reserved
6 \" `0 o8 [& w0 M$ j9 s& h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mà Kha Khinh Đằng, là người duy nhất dùng thời gian dài hơn mười năm ở trong thế giới đen tối tuỳ ý thao túng bảo tàng như vậy, hơn nữa, đủ để giẫm lên Châu Á một cách dễ dàng.
©2019 Kites.vn | ! p" X  ~7 ~+ f* h0 v& PAll rights reserved
4 y( D% R0 {5 {5 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hai năm trước, Doãn Bích Giới hợp tác với kẻ địch mạnh nhất của anh, tiếp cận anh, trở thành người phụ nữ đầu tiên thật sự chạm đến trái tim anh, nhưng cuối cùng tổn thương da thịt xương cốt, rời khỏi bên người anh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& Q) e$ o+ f) ~! V9 V
©2019 Kites.vn | % u# ^/ F9 P# z- R4 w( XAll rights reserved
Hai năm sau, anh lại cuốn cô vào bản đồ của mình lần nữa, đi qua thành phố cờ bạc, bờ biển, sa mạc… Ở trong sinh tử tồn vong, mang cô đi đến một con đường không có điểm cuối.
( v4 z7 q* k, @$ I0 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ b0 _  O  I0 b1 u1 ^: Y
Tình yêu, dục vọng, bí mật.
$ {5 k! [* P1 L  ]+ v5 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 q2 p: a9 y7 w) q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tổn thương, phản bội, trở về.
©2019 Kites.vn | - X5 c- p9 l5 w0 p& r. y8 b  ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 d% i# E# F! G' s1 l$ D- r# q! W/ TAll rights reserved
Đây là một trò chơi tình yêu dùng sinh mệnh đánh đổi, nhưng anh bằng lòng dùng sinh mệnh đổi lấy sự chân thành của cô.
©2019 Kites.vn | 3 i2 g- [- c4 Z* W. c) L9 f7 d- TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  f4 L! l0 |/ @0 U
Em là ánh sáng duy nhất trong bóng đêm này, để anh dừng lại, dẫn anh đi đến tương lai —— Tang Giới

©2019 Kites.vn | 1 _4 |+ `  R1 t! H$ C0 SAll rights reserved
Lời editor:
©2019 Kites.vn | / `( K4 J" {' |/ `! ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | # U7 S6 ?3 f: \, SAll rights reserved
Doãn Bích Giới, có biệt hiệu là nữ vương, là một người con gái mạnh mẽ.
©2019 Kites.vn | ; e  u2 ?' U; }# N& d% n* y* H- xAll rights reserved
5 |, y" A: h, J! Y5 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Kha Khinh Đằng, lão đại hắc bang, lạnh lùng, nghiện sạch sẽ, và mắc chứng ghét phụ nữ, nhưng Doãn Bích Giới là một trường hợp ngoại lệ của anh.
©2019 Kites.vn | - a3 |8 t" X8 q( |$ B7 tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! |2 ^4 M% _0 m4 C
"Đối với người khác mà nói em có thể là Queen, nhưng với anh mà nói, em chính là Spouse của anh."

©2019 Kites.vn | All rights reserved2 Y5 X5 g/ Q+ m+ D/ E2 A- y

©2019 Kites.vn | , m- i, ~) I6 D' CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ( t8 O7 }1 b( x5 Q  l  ?) FAll rights reserved
Ebook
/ K+ }6 W) |# S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" X8 ?4 }5 F" O  Z
PRC  |  EPUB  |  PDF

©2019 Kites.vn | All rights reserved  T! ]+ _% E& T5 z
4 e3 }1 y6 b2 S6 Z5 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 O5 }( x- \6 E
-Truyện edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản edit với bất cứ mục đích thương mại nào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 n' B6 l$ t/ g7 S3 j! P& m7 f+ O. H
-Vui lòng không repost truyện đi nơi khác, cảm ơn!

©2019 Kites.vn | All rights reserved0 M5 b2 Q; f) W; T: \
" A) n& j7 r1 ]! U# [1 J" {3 X5 m©2019 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 8Sức gió +40 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn cô ^^
xiaoling308 + 5 ^^
sarahlee_95 + 5 ^^
Judy013 + 5 Ủng hộ 1 cái!
kymus + 5 Cảm ơn bạn
HappyOneday + 5 Ủng hộ cô :x
HinaNg + 5 Ủng hộ nghìn cái!!!!
Nhutphonglin + 5 Tem rết... Ủng hộ cô ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2013 18:32:42 | Xem tất

©2019 Kites.vn | 0 @. @8 U$ e3 X1 y. A. AAll rights reserved
Mục Lục
©2019 Kites.vn | ( D7 ^6 m' i( }7 {All rights reserved
Mở đầu
©2019 Kites.vn | " [- a4 ?3 o- q4 I- F- ], @All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 u6 Q5 h/ U1 i- |
C01  C02  C03  C04  C05  C06
& T) y5 ]* ^$ o$ j  j8 G' D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! X; Q$ ^9 d  Z6 W2 dAll rights reserved
C07  C08  C09  C10  C11  C12
©2019 Kites.vn | 4 s( _- F* J3 b2 W; q7 O# D* F$ [$ ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | . h. B, O4 f* B' U4 ?2 ?0 Z- `* AAll rights reserved
C13  C14  C15  C16  C17  C18
7 f8 a+ q# a1 A  K# d  N+ y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% v1 O) j/ `8 m
C19  C20  C21  C22  C23  C24
* K4 n0 S  z6 X& x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: |4 ]' J' d) a
C25  C26  C27  C28  C29  C30
©2019 Kites.vn | All rights reserved, |* q! c. m2 {' ]2 i& f) I
3 {1 w# d( d/ y( t. z©2019 Kites.vn | All rights reserved
C31  C32  C33  C34  C35  C36
©2019 Kites.vn | 5 c6 R  }5 h( r, K$ Q* m! XAll rights reserved
1 P" ?% i9 n7 f0 K# f- j; E9 Y9 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
C37  C38  C39  C40  C41  C42
©2019 Kites.vn | " ~9 q# ]0 P0 J9 I2 l5 B! WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , L: O- L8 @+ YAll rights reserved
C43  C44  C45  C46  C47  C48
©2019 Kites.vn | All rights reserved% K! j# f1 I: m; z4 T1 i0 u% f
©2019 Kites.vn | " x/ r4 I# A& WAll rights reserved
C49  C50  C51  C52  C53  C54
©2019 Kites.vn | 1 h/ Q. C. g) y6 I7 L. `3 gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' w9 t3 c' q3 V
Vĩ thanh
1 K* }; S2 d6 Y) g8 a- Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ s/ {" a' A( |" O" q% \4 P
Ngoại truyện: 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 s5 m9 n: P% Z+ _2 @5 ^# v. n
©2019 Kites.vn | ; G- S- k' T& e! tAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved) P# T5 i, h. u. |0 Q1 ~
©2019 Kites.vn | All rights reserved' T0 @, p4 Y2 x0 h* Y0 L) }
   

   


©2019 Kites.vn | ) J$ }! s% g& @( E- e) p8 |; XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ( t1 f/ n+ X9 }/ ]" \All rights reserved
6 W1 z* [+ C) i©2019 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Ôi sao cái clip kia tả đúng vs truyện vậy o.0   Đăng lúc 1-1-2014 01:59 PM
Còn 23 tập nữa. Đợi ra thêm 13 tập nữa thì sẽ cày bộ này ^^  Đăng lúc 11-12-2013 02:06 PM
bài hát hay quá đi <3  Đăng lúc 8-12-2013 06:20 PM
Hố nữa của nàng, ta choáng váng quá, nhưng ta có lẽ tin tưởng vào sự lựa chọn tác phẩm của nàng, ta sẽ chờ ebook :D hihi  Đăng lúc 27-11-2013 10:35 AM
@holynu2101: The Silence - Alexandra Burke  Đăng lúc 17-11-2013 10:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-10-2013 18:33:39 | Xem tất
Ghế gỗ   ko êm như sofa nhưng cũng thật là sung sướng
! c& m3 k- Y, |7 i( U" i' r, v8 H  e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! K' A1 }9 C! }# {9 K- i* KAll rights reserved
*=
©2019 Kites.vn | " r' x/ O, W& b4 @All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% A" N. e6 J. K
E học theo thím Vu, tưởng tượng tí vậy:
©2019 Kites.vn | / c% d9 a( Y0 p4 v4 H, i% pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, r) x- m7 \+ Q8 r( }6 `$ g
- Nữ 9 chắc có hận thù gì với nam 9 nên mới hợp tác với kẻ thù của anh nhằm mục đích hãm hại anh
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ q/ {! s; h- j9 v
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 ?/ z8 r* m+ \6 M) x3 }2 M9 I
- Nam 9 và nữ 9 yêu nhau > bí mật bị bại lộ nên nữ 9 rời xa nam 9 hai năm, nam 9 vì bị phản bội nên sinh ra bệnh ghét phụ nữ và thích sạch sẽ nhưng vẫn yêu nữ 9 sâu sắc, nữ 9 tuy hận thù nhưng cũng có tình cảm với nam 9
©2019 Kites.vn | , k; F; k. H- CAll rights reserved
' a6 N3 x0 U5 R$ g©2019 Kites.vn | All rights reserved
- Hai năm sau gặp lại, tình cũ ko rủ cũng đến , hai người lại cơm bạch , trải qua thử thách và hạnh phúc bên nhau
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 `, \( ]) P6 m- V- _4 S
©2019 Kites.vn | All rights reserved& I& b5 V' `  R, P8 F
Mua ha ha ha ha , em Cừu rì viu siêu toẹt vời . Tự dưng thấy phục mình thế .
©2019 Kites.vn | All rights reserved, Z! `  M8 L# J. e, J6 H7 S
©2019 Kites.vn | All rights reserved" D8 M% v% F: l% m4 O
Cảm ơn chị lại đào hố, e nhảy xuống rồi ạ, chị cứ vùi dập e dưới này thoải mái. Chúc hố chị đông khách, à, chúc chị sẽ nhận được medal trong đợt này ạ, e thấy nhiều bạn đề cử cho chị cực luôn {:445:}
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 H' u8 e3 y3 A+ l" J9 b

Bình luận

Nghe hơi giống Đạo tình, chỉ khác là nữ chính tiếp cận có mục đích nhỉ.  Đăng lúc 27-11-2013 11:14 AM
hồi hộp chờ đợi chuyện tình yêu cảu cặp đôi này <3  Đăng lúc 11-10-2013 02:12 PM
anh nam 9 ghét phụ nữ từ lâu rồi, chỉ có nữ 9 mới tiếp cận được thôi ^^  Đăng lúc 9-10-2013 12:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-10-2013 18:44:06 Từ di động | Xem tất
Ha ha lại có truyện hắc bang rồi thank ss nha.
# l1 \  _. ^) x2 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# N. O7 ?4 e* C1 D7 ~  _
Đọc xong cái văn án mà đã thấy thích rồi.
7 v9 h; R7 x! u' u+ R©2019 Kites.vn | All rights reserved
- _& i8 g2 y% X. q6 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . [8 D" r* X; u9 V6 PAll rights reserved
Lót dép hóng truyện mới của bạn ^.^
3 M# V& H8 p+ R. U6 [' e/ M5 y: n©2019 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

cảm ơn bạn đã ủng hộ!  Đăng lúc 9-10-2013 12:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-10-2013 18:54:51 | Xem tất
cho mềnh xin tí đất ^^
©2019 Kites.vn | & e* m4 }( V# C+ TAll rights reserved
truyện of cô p3104 là đọc ko cần suy nghĩ nhiều
©2019 Kites.vn | % o; v  m' B- f6 }All rights reserved
truyện hắc bang nè
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 _& Z/ O# c- T$ z
chúc hố cô đông khách nhá

Bình luận

cảm ơn cô đã ủng hộ!  Đăng lúc 9-10-2013 12:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-10-2013 19:06:55 Từ di động | Xem tất
Hố mới của bạn p3104 :D Nghe truyện chưa hoàn cũng hơi rầu vì như thế có nghĩa là kể cả trời đẹp, tâm tính tốt thì bạn p3104 cũng không thể tung hàng với tốc độ 1 chương/ngày để 3 tháng là lấp hố được ^^!
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 z9 N3 _) i' Z* x$ `
Chúc hố của bạn đông khách nhoé! ;)

Bình luận

thank bạn :)  Đăng lúc 9-10-2013 12:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-10-2013 19:24:07 | Xem tất
choài thấy hố mới là nhảy vào hóng hớt liền à
) T# q) R1 ^2 R) ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
góp gạch xây nhà mới nào, chúc cho nhà mới của bạn động khách ra vào nhé
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 ~8 D+ h, x* n5 N
mà thể loại hắc bang thì nhảy không phải bàn cãi nữa ^^

Bình luận

thank bạn :)  Đăng lúc 9-10-2013 12:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-10-2013 19:26:13 | Xem tất
hắc bang hắc bang!!!!!!!!
©2019 Kites.vn | 6 o0 f* I/ Q8 P( hAll rights reserved
ủng hộ chủ nhà, mà hình như chủ nhà đang đào nhiều hố thì phải. híc
' d% K4 t: I$ n2 k6 g- ?' A" }- w©2019 Kites.vn | All rights reserved
lâu rồi ko đọc bộ hắc bang nào hay, hóng chương 1 nhé

Bình luận

thank bạn :)  Đăng lúc 9-10-2013 12:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-10-2013 19:29:37 | Xem tất
he he lần đầu được ngồi chễm chệ ở trang đầu {:398:}
©2019 Kites.vn | & X# N! z+ }' _0 O: kAll rights reserved
đọc văn án thấy có vẻ hay
1 L5 m: Y; F+ A- f# B/ ]7 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
quyết định sẽ nhảy hố, cảm ơn ss đã edit, chúc ss 1 ngày tốt lành
+ M  P0 D/ O6 j" F( y©2019 Kites.vn | All rights reserved
chúc hố đông khách luôn nhá {:412:}

Bình luận

thank em :)  Đăng lúc 9-10-2013 12:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-10-2013 19:30:46 | Xem tất
Trời, hắc bang, mà 100 chương, cô cũng ít biết thử thách kiên nhẫn của tôi quá nhá :)))
©2019 Kites.vn | All rights reserved( Q) F2 N. A0 ?, A( F1 d7 \
©2019 Kites.vn | $ r+ J! i0 F2 x/ J- M0 aAll rights reserved
Chúc mừng cô đào hố mới, quá chăm chỉ luôn :))
3 s+ E1 J# l! R3 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. ^  Q; b, v$ O$ ^
Tôi thích nam chính thế này nhé, sạch sẽ, ko thích phụ nữ, lão đại, ôi trời, quá chuẩn
©2019 Kites.vn | All rights reserved: d* p+ _! g2 r4 l
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 K% l6 G1 k- D" V3 g
Chúc hố cô đông khách nhè :x

Bình luận

Cậu đọc truyện này chưa? Hay không ạ? Tớ đang suy nghĩ để nhảy hố  Đăng lúc 29-10-2015 08:37 PM
thank cô, cũng ko tới 100 c đâu, cỡ 60-70 ^^  Đăng lúc 9-10-2013 12:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách