Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 355252|Trả lời: 382
Thu gọn cột thông tin

[Hắc Bang] Nghịch Thế | Nhàn Nhân Hữu Nhàn (Hoàn - Ebook tr.1)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-5-2013 06:21:09 | Xem tất |Chế độ đọc

©2021 Kites.vn | All rights reserved$ ^* }& S7 v/ [. S& J, C1 z
( M- j! Y: v2 j/ M8 s©2021 Kites.vn | All rights reserved
NGHỊCH THẾ
©2021 Kites.vn | ; z( S8 m7 P3 H1 i- a/ b3 ]- HAll rights reserved
Tác giả: Nhàn Nhân Hữu Nhàn
©2021 Kites.vn | All rights reserved/ ^3 A! G, `8 B& E; _
Raw: 19lou
©2021 Kites.vn | $ I- ~" U3 I9 a6 t  H+ BAll rights reserved
Editors: p3104, Bánh Bột (chương 34-42)
©2021 Kites.vn | All rights reserved. }! J* s0 h0 {
Thể loại: hiện đại, hắc bang, HE
©2021 Kites.vn | 1 D+ h8 C5 {- PAll rights reserved
Độ dài: 43 chương + ngoại truyện
©2021 Kites.vn | - N: R3 K: X3 ]! ^All rights reserved
Tình hình sáng tác: đã hoàn thành
! r% N3 F2 `# O: e$ J5 F©2021 Kites.vn | All rights reserved
Poster: nyan_neko

©2021 Kites.vn | 5 @; H2 g7 {8 }: i# L; hAll rights reserved
©2021 Kites.vn | % x( T; S& f' y8 nAll rights reserved
Văn án:
; R" K  J# D  f  @©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved0 ?( t) }; e/ u& C) u$ o3 K0 M
Điều gì bi kịch nhất khi nằm vùng? Là cho bạn đi nằm vùng lần thứ hai.
©2021 Kites.vn | ; X6 v4 |& S8 u, gAll rights reserved
©2021 Kites.vn | . W7 I. h' z/ R9 V2 B  r$ \All rights reserved
Điều gì không muốn nhìn thấy nhất khi nằm vùng? Muốn một lưới bắt hết lại nảy sinh cá lọt lưới.
©2021 Kites.vn | $ Q, Z. B1 W: u5 e' `5 `/ W3 JAll rights reserved
  g0 X/ {( y4 C" Q$ Y4 ]! t©2021 Kites.vn | All rights reserved
Điều gì xui xẻo nhất khi nằm vùng? Lão đại yêu bạn.
©2021 Kites.vn | All rights reserved, t, }" z7 e' `, c: O# n/ v- j
©2021 Kites.vn | & C1 @% y; u/ p8 G( l. M! NAll rights reserved
Điều gì kiêng kị nhất khi nằm vùng? Bạn rơi vào tình yêu với lão đại.
©2021 Kites.vn | - J; H. I& E9 c  ]# G3 w1 jAll rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved/ t0 Y# A% l. Q1 Y
Muốn nói gì nhất khi nằm vùng? “Không được nhúc nhích, tôi là cảnh sát!” Còn dùng súng chĩa vào đầu người khác, bởi vì nhiệm vụ hoàn thành.
6 T& p6 N1 s' R: i2 C# E* s©2021 Kites.vn | All rights reserved
# n8 h2 s3 |( p. \©2021 Kites.vn | All rights reserved
Sợ nói gì nhất khi nằm vùng? “Thực xin lỗi, tôi là cảnh sát!” Còn bị người khác chĩa súng vào đầu, bởi vì thân phận bại lộ.
) v( k) D) `/ m# p©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved. P/ @, Q2 B  `0 e3 s7 d
Càng đáng thương hơn chính là, nếu có chết, ngay cả trái tim cũng để lại cho người khác.
©2021 Kites.vn | All rights reserved# E2 I% E* o' Y  R  V# m. b
©2021 Kites.vn | All rights reserved: k' b5 P$ c7 H0 ^3 o3 \! E( W; @
Uông Ninh Hi là loại người chiếm giữ tất cả những điều ở trên.

3 z( j  p+ ]( l5 c) T, w7 N" y©2021 Kites.vn | All rights reserved
http://www.youtube.com/watch?v=kWs_qiWlZP8
+ u+ M3 M- T0 f/ A9 @' G- q©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved. v( T% G8 l/ g+ `+ |4 I
video made by chijiro

©2021 Kites.vn | All rights reserved+ ]6 e/ a, f" E2 E: L
* f, [  W. F3 N( \" F+ R©2021 Kites.vn | All rights reserved
Lời editor: Mình vừa làm xong truyện ngắn về nằm vùng cho nên khi tìm được truyện này cũng rất hứng thú vì vậy đào hố luôn. Hy vọng mọi người ủng hộ!

©2021 Kites.vn | All rights reserved" U+ q0 _0 J  j; I; j! i
Ebook
©2021 Kites.vn | 2 {+ `3 a0 T* ?% V6 \( B, r9 |All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved! I$ m8 K/ Q$ B7 N$ F; z$ V
PRC: http://www.mediafire.com/?d43289nm9zai216
- C7 S& k' `+ P+ v# z9 q# x©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved! [" u% x6 ^; F8 D
EPUB: http://www.mediafire.com/?nuininbjh5suyyc
©2021 Kites.vn | All rights reserved3 Z) J4 w6 \: X! b9 s9 Y8 d
7 I4 _9 z& k9 P- c) A7 F* Y©2021 Kites.vn | All rights reserved
PDF: http://www.mediafire.com/?skn8plo47p6oytr

7 |& T8 T. M/ ^9 J©2021 Kites.vn | All rights reserved
Tốc độ: 1-2 chương/tuần, nếu có thời gian sẽ post thêm.
' i: A* J  G. {: u©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | 4 C5 |4 X+ Q4 J3 h5 [All rights reserved
0 S4 ]7 X/ {$ p2 w©2021 Kites.vn | All rights reserved
-Truyện edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản edit với bất cứ mục đích thương mại nào.
9 ?% z/ N7 T+ X4 I; q& l; G2 @©2021 Kites.vn | All rights reserved
-Vui lòng không repost truyện đi nơi khác, cảm ơn!

©2021 Kites.vn | * Q4 x2 H/ Z3 v; ^All rights reserved
©2021 Kites.vn | 7 U! f. O, z3 k; |7 gAll rights reserved
/ d- A6 _5 c3 G; x* {- K©2021 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 17Sức gió +85 Thu lại Lý do
yong-in + 5 Ủng hộ 1 cái!
minjay1608 + 5 Cảm ơn cô ^^
sarahlee_95 + 5 ^^
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn :x
piloveyoonge + 5 Cảm ơn bạn
Nhutphonglin + 5 Cảm ơn cô
kymus + 5 hóng ebook thôi ;))
Gypsy + 5 Ngại quá đọc chùa quên ko rate :).
tokpokki + 5 truyện hay quá, cảm ơn bạn :x
HinaNg + 5 Ủng hộ 1 cái!
HappyOneday + 5 Phai tênh :)
phuongminh.122 + 5 Truyện hay :x Mình xin 1 chân vào đ.
nyan_neko + 5 hắc bang :x, đợi kha khá rồi xem
chang_icy + 5 Nghe văn án thấy có vẻ hay đây
chansun + 5 Bài viết hữu ích
hoaquynh + 5 Ủng hộ 1 cái!
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-5-2013 06:22:27 | Xem tất

©2021 Kites.vn | . e7 s' b5 O  RAll rights reserved
MỤC LỤC
©2021 Kites.vn | All rights reserved( K# m1 l# t' b( l; F4 K
8 M2 ?" I6 G" ?; N( V©2021 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1  Chương 2  Chương 3  Chương 4  Chương 5
©2021 Kites.vn | 5 H% q$ z$ k( c9 J) W0 VAll rights reserved
6 W! p$ N# I% ~) V  m6 _©2021 Kites.vn | All rights reserved
Chương 6  Chương 7  Chương 8  Chương 9  Chương 10
©2021 Kites.vn | All rights reserved8 R: R6 \( l% \8 T$ d
©2021 Kites.vn | All rights reserved2 K( J0 L9 ]. }: x3 r! f
Chương 11  Chương 12  Chương 13  Chương 14  Chương 15
©2021 Kites.vn | 0 \5 K5 S- p$ ?! \7 ^6 r2 |- X1 BAll rights reserved
" r; v5 p4 y5 v# j7 w9 u©2021 Kites.vn | All rights reserved
Chương 16  Chương 17  Chương 18  Chương 19  Chương 20
©2021 Kites.vn | . h, H: d) ^2 y3 D' g- |All rights reserved
& x  ]3 v9 J* \8 q$ \©2021 Kites.vn | All rights reserved
Chương 21  Chương 22  Chương 23  Chương 24  Chương 25
©2021 Kites.vn | All rights reserved% R$ V( l6 p1 V
# m% _# l$ n: y; [0 t' [/ a0 E3 ^; s©2021 Kites.vn | All rights reserved
Chương 26  Chương 27  Chương 28  Chương 29  Chương 30
5 C" c' l2 D( X/ u. ?6 W+ M©2021 Kites.vn | All rights reserved
9 N/ Z- i' Y- l& r* V: O, ~©2021 Kites.vn | All rights reserved
Chương 31  Chương 32  Chương 33  Chương 34  Chương 35
©2021 Kites.vn | 7 q& X9 D' w& T4 dAll rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved) }; D. s" ]/ ]; }; j; `$ Y
Chương 36  Chương 37  Chương 38  Chương 39  Chương 40
©2021 Kites.vn | 0 @& Y( c; ~0 r0 Z! bAll rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved# S( H" _/ x: x5 V% L8 e
Chương 41  Chương 42  Chương 43  Ngoại truyện

©2021 Kites.vn | 0 `) d7 n8 T1 L! I$ SAll rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved' B' ^5 ]+ v& ?% E3 U
©2021 Kites.vn | 3 P& {1 o- h, d. cAll rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved; p3 H0 }7 K9 n5 a1 x

Bình luận

Á, cảm ơn nàng nhé :x Mọi người vẫn ở đây nhỉ *thương thương*  Đăng lúc 20-10-2015 09:50 AM
@YeuBacMou: Thời niên thiếu – Giản Ám :)  Đăng lúc 19-10-2015 11:15 PM
nàng ơi ta hỏi với một chút, truyện ngắn về nằm vùng nàng làm là truyện nào vậy?  Đăng lúc 19-10-2015 09:01 PM
Sắp hoàn rồi, nhắm mắt nhảy hố :)  Đăng lúc 21-8-2013 11:43 AM
cám ơn bạn nhiều ^^  Đăng lúc 6-7-2013 10:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2013 06:59:49 | Xem tất

©2021 Kites.vn | All rights reserved4 `, G  n; v  H
©2021 Kites.vn | All rights reserved" T/ c& [9 G2 R
Temmmmmmmmmmmmm
©2021 Kites.vn | 1 f$ E* |) M3 a, [& j9 kAll rights reserved
©2021 Kites.vn | # }% q6 q7 ^. U3 AAll rights reserved
Sáng nay hên quá cơ.
0 n- G/ s! `" P+ r: g" d©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved! s" E, r+ X+ m- E3 A5 h
Tớ đã đọc bộ "Thời Niên Thiếu" của bạn, truyện rất hay nhưng chỉ là đọc truyện ngắn k thỏa mãn nhu cầu nghiện của tớ nên tớ nên giờ nhiệt liệt ủng hộ bạn bộ này cơ.
3 I8 A% i: k$ P1 P0 |( @3 p©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | 7 f6 p9 s  }! s; _! V8 R# X; @' aAll rights reserved
Đề tài nằm vùng này luôn là những đề tài hấp dẫn gây cấn nhất, tớ rất thích hắc bang nên chắc chắn sẽ nhảy.
* i2 Y, v& h# X$ x6 O. n©2021 Kites.vn | All rights reserved
8 z* p" J7 G+ S! h! l1 w©2021 Kites.vn | All rights reserved
Cơ mà chỉ là không biết nên đọc luôn hay chờ bạn đào nhiều nhiều rồi hẵng đọc.
©2021 Kites.vn | All rights reserved. z2 r: l$ B0 z: `
©2021 Kites.vn | All rights reserved# o' p% O$ y7 h9 V- }0 Z! M# w- L
Cám ơn bạn đã edit truyện :)

Bình luận

Cái áo của chị độc đáo ghê, em cũng mê mệt anh DCT lắm chị ak ^____^  Đăng lúc 24-5-2013 08:35 PM
Đó là Diệp Chính Thần của tôi áh cô  Đăng lúc 8-5-2013 08:39 PM
cứ thấy động tác kéo áo mặc dù ko có lý do gì mình vẩn nghĩ giống Chung Hán Lương ghê ^^!  Đăng lúc 8-5-2013 08:28 PM
Áo như thế ko quở mới lạ cô ạ =))  Đăng lúc 7-5-2013 12:52 PM
em là em like cái aó của chị nhutphonglin nha  Đăng lúc 7-5-2013 09:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2013 07:57:08 | Xem tất
Keke, mình rất thích đọc mấy truyện bạn chọn và edit .
©2021 Kites.vn | 8 P/ a+ W5 X" R' @$ H" `. bAll rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved& [& Z! e/ Y$ Q+ M( d; C* v8 l0 U2 v
Đọc bộ Thời Niên Thiếu bạn edit mình rất thích, nên lần này bạn đăng kí đào hố quyết định phải chen chân ở page 1 để ủng hộ .
* T  I1 E) z9 r  P. S©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | / V1 z7 c/ V& J! KAll rights reserved
Cố lên bạn nhé, chúc hố đắt hàng .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2013 08:33:59 | Xem tất
Cô lại làm cho tôi thổn thức mất rồi,he...he!{:171:}
©2021 Kites.vn | All rights reserved! q/ R/ h. Z9 C2 b% v+ t, q3 \. ~
Càng ngày tôi càng kết cô ý vì chúng ta có sở thích giống nhau mà,he..he!
2 [4 o5 m- Z) t( O+ ~5 ?6 E& u©2021 Kites.vn | All rights reserved
Ủng hộ hố mới của cô nha!{:179:}{:161:}{:179:}
©2021 Kites.vn | 6 e$ o6 `! q6 e/ C0 zAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2013 08:45:45 | Xem tất
Há há, ta biết nàng sẽ đào hố này mà
©2021 Kites.vn | All rights reserved7 k1 k0 O" h  N3 d
Ôi, lót dép nào
- ^$ e. s8 r0 ~1 O8 R3 u©2021 Kites.vn | All rights reserved
Lão đại hắc bang chắc cũng cầm thú phải biết Mình bị thick các anh ngoài lạnh trong nóng, bản chất cầm thú
4 {* _: p0 L; j) n* Y/ c" C  ~©2021 Kites.vn | All rights reserved
Hóng chương đầu lên sàn
©2021 Kites.vn | $ L' \8 C' s+ ?" e1 M) bAll rights reserved
Thank nàng nhiều nhiều nha :-*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2013 08:46:37 | Xem tất
Lọt hố rồi, nghe văn án thấy hấp dẫn quá {:263:},  Trước giờ chưa đọc truyện nào của bạn cả, nay ngồi hóng hót chờ đợi chương bắt đầu thôi.{:288:}
©2021 Kites.vn | All rights reserved, N. Q! G5 R8 m0 o3 ]) k
Mình ủng hộ và cảm ơn bạn đã đào hố.{:292:}
©2021 Kites.vn | 4 _" g% _" C; gAll rights reserved
Chúc có nhiều bạn đọc cũng lọt hố như mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2013 09:22:08 | Xem tất
Zê lại có truyện mới đọc,mà là thể loại mình thích.
©2021 Kites.vn | All rights reserved2 J. m2 |. E3 d2 ?3 p% u, a; ?6 {
Lần đầu đọc kiểu nằm vùng,hôhô 2 lần nữa chứ.có vẻ nữ9 yêu anh nam9 lắm mà bị lộ thì thảm thật đấy.
©2021 Kites.vn | ! X; ^7 Q* J+ W1 n7 q3 jAll rights reserved
Cái văn án hấp dẫn quá.lót dép chờ thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2013 09:57:09 | Xem tất
Chắc truyện đi được nửa đường mình mới có can đảm nhảy hố nhưng mình cũng chúc bạn chủ thớt đắt hàng nha
©2021 Kites.vn | All rights reserved5 j. [6 E/ U. ?1 Y$ H( \' c" K( I
Thời niên thiếu bạn edit rất hay và cảm động. Lần này bạn edit hắc bang tiếp là đúng sở trường rồi nhỉ nhưng cảnh sát nằm vùng là nữ lại làm mình nhớ đến An An trong truyện mà ss GR dịch. Có phải là Từ Bi Thành ko nhỉ? Già rồi đầu óc lú lẫn. Hic. Nhưng truyện này HE nên sẽ không quằn quại như thời gian đọc truyện kia
©2021 Kites.vn | All rights reserved$ F- r1 {4 u" D2 |% @
Nói tóm lại là ủng hộ chủ thớt nhé {:407:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2013 10:34:13 Từ di động | Xem tất
Lại thêm hố mới nữa.Đọc văn án thấy hấp dẫn ghê. Truyện này có vẻ ngắn nhỉ. Khôg biết có ngược k ta, dạo này đọc truyện ngược nhiều hay đau tim quá. Chúc bạn sớm lấp đầy hố nha. Hóng chap 1 :D

Bình luận

bạn edit comt thành 3 dòng nhé  Đăng lúc 7-5-2013 03:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách