Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2890876|Trả lời: 1293
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí | Đạm Nguyệt Tân Lương (HOÀN)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-7-2012 21:44:15 | Xem tất |Chế độ đọc
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
©2019 Kites.vn | 9 L" n& V1 h! c7 a& x  `All rights reserved
Tên tác giả: Đạm Nguỵêt Tân Lương
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 E% w0 b5 K0 l# B. i6 u% i
Người edit : khachquaduong, Juanna, boaspri
, |" j" j2 C% ^4 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: Cổ đại
% m- L' _: f: W* L3 ]; R) a! e8 I' z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tình trạng sáng tác : Đã hoàn thành
7 @3 H& \7 A7 n2 O9 b8 {! S) j7 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn convert: Vficland.info

©2019 Kites.vn | All rights reserved# |" X3 O: }$ l- t6 y" }
+ z; b7 B: c7 e; y/ p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - _8 K) K+ E9 ]6 c2 R6 PAll rights reserved
' x( r" v, |2 }; l& C" b0 H( C' d©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved, _8 ^: R) P$ e
$ D% n% v6 B, W7 u9 o8 }  n©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 l: w7 F: }6 W* m  |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " D( g$ x8 D; I2 k3 Y  O  S, DAll rights reserved
Giới thiệu

©2019 Kites.vn | All rights reserved; ~: }! `* c( I4 N9 Z
©2019 Kites.vn | All rights reserved! X: N; d. h! Y% S
Nàng là Tịch Nhan quận chúa có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, chỉ một cái liếc mắt có thể làm thành trì nghiêng ngả, chúng sinh điên đảo. Theo truyền thuyết dân gian, nhan sắc của nàng thậm chí hấp dẫn ngay cả phụ thân, do vậy mà bức tử cả chính mẫu thân của mình, làm cho phụ thân biến mất không tung tích.
% g. U4 Z# N# i0 g; E% r9 l/ S©2019 Kites.vn | All rights reserved

9 i+ [0 v8 t$ i0 h4 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thánh Thượng khâm điểm nàng hòa thân nước láng giềng, bị các hoàng tử âm mưu tranh giành, nàng vẫn thản nhiên.
©2019 Kites.vn | # G  P9 N3 H. y( ~8 D, s. ?All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved/ O' E& C& O/ c5 j% e: C; P, j
Trước đêm tứ hôn, một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn xảy ra, nàng che dấu thành công dung nhan tuyệt sắc của mình, biến thành một cô gái vô cùng xấu xí, thoạt nhìn đây là một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn, giúp cho nàng thành công che dấu  dung nhan tuyệt sắc của mình, trở nên xấu xí dọa mọi người hoảng sợ.
% p( U) u7 C6 |6 L& N+ T©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | : d' k- h( B. _$ o# b3 }All rights reserved
Nhưng mà, vẫn có một người nguyện ý cưới nàng?
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 q2 u4 B' \' F. u% y- t8 C
! o" S& s" x9 ]0 K/ e  R( x! f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Người đó rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, theo truyền thuyết đó là Thất hoàng tử bị tàn phế.
7 b% M6 O" p3 l3 i& k4 C' U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 k, J7 X3 e( `
Khắp thiên hạ đều nhạo báng nàng – Xú phi của tàn vương.
©2019 Kites.vn | " }: Y- `2 h- g; O7 @* v; vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# `) I: X; a2 v/ o) E- S
Đêm đại hôn, chàng ngồi xe lăn còn nàng khăn đen che mặt.
! x0 `; ?* ?* `& k! S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 e& B) M5 ~6 t: q! p$ CAll rights reserved
Nhưng sao trong truyền thuyết lại không cho nàng biết vị Thất hoàng tử này lại tuấn mỹ như vậy?
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 y6 O+ D0 G( N
©2019 Kites.vn | ' A+ u8 @) ]# X) e8 q$ ^1 B& v- R. {All rights reserved
P/s : Hình này là do bạn julyhoping có nhã ý làm tặng cho truyện này, chân thành cảm ơn bạn nhé.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: Y) T3 _3 r8 o* }  N9 {* Z
©2019 Kites.vn | All rights reserved) O1 p& p" U0 p3 ~. Z- C
Đây là ebook :
) h- T& J( C" s; `/ L©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 X9 E* W' @' t0 s; r©2019 Kites.vn | All rights reserved
PRC
: o4 n5 j, g& ]/ Q9 j3 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
EPUB
©2019 Kites.vn | 6 r" I8 o/ }4 H( v( ?- {; l! m8 C9 UAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 12Sức gió +65 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn chị ^^
Judy013 + 5 Cảm ơn bạn
yuni_chunee + 5 Cảm ơn bạn
.Ran. + 5 hay lắm bạn ơi :x
hoaquynh + 5 hí, truyện hay ^^
seta + 5 Ủng hộ 1 cái!
anglemoon + 5 Ủng hộ 1 cái!
wingssky + 5 Ủng hộ 1 cái!
tam_9x + 5 Cảm ơn bạn
cay_xanh_810 + 5 Cảm ơn bạn
thinhmailinh + 5 Ủng hộ 1 cái!
minzthu + 10 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2012 13:34:31 | Xem tất
----------------------------- Mục Lục -----------------------------

©2019 Kites.vn | All rights reserved0 Z# |, c9 ^! Q5 r3 `9 P
+ Z9 V6 F* o% k! q$ I5 e& c©2019 Kites.vn | All rights reserved
. b- _0 X6 \1 G% D( U9 m2 j2 w$ R9 N- R: @©2019 Kites.vn | All rights reserved
  _! L% t2 X% w7 l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1 đến chương 6  ♥  Chương 7 đến chương 12  ♥  Chương 8 đến chương 17  ♥
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 O& L$ @& J  ]& Y
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 Y2 N1 _0 j2 a/ [( W
- P! Q4 k& _/ q1 m3 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 18 đến chương 24  ♥  Chương 25 đến chương 30  ♥  Chương 31 đến chương 35  ♥  
6 T* Z6 C6 e/ u) M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) A) ^, E; S, \' K' D
©2019 Kites.vn | . U, [  ^# j% W2 X! W8 q$ {All rights reserved
Chương 36 đến chương 40   ♥  Chương 41 đến chương 48  ♥  Chương 49 đến chương 55
©2019 Kites.vn | 6 K* Y. y$ V/ ?: F' iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ w# E& ?9 n8 W1 h, ~
! J& f; v9 P. J" p: g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 56 đến chương 59  ♥  Chương 60 đến chương 64  ♥  Chương 65 đến chương 69  ♥  
©2019 Kites.vn | All rights reserved' f. T" g/ X, }* [

©2019 Kites.vn | All rights reserved- Y2 {+ y  m8 [/ v
* x. ~' }  ]3 E" C  O4 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 70 đến chương 74  ♥  Chương 75 đến chương 79  ♥  Chương 80 đến chương 82  ♥  
* M# ?- m- |0 C# z/ r! S' ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, o, k" ]9 x# U
©2019 Kites.vn | 3 {9 C( @, S5 e" _% l) M- [All rights reserved
Chương 83 đến chương 85  ♥  Chương 86 đến chương 88  ♥  Chương 89 đến chương 93  ♥  
+ j8 C5 L: v* Z& E+ n2 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ U" W8 \# f1 |1 \* M! @All rights reserved
6 Z% q, L1 T2 R" E3 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 94 đến chương 98  ♥  Chương 99 đến chương 103  ♥  Chương 104 đến chương 107  ♥  
©2019 Kites.vn | & q2 I7 E/ x* I/ S! ~) s9 P5 g5 P0 ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | / n( Z$ E9 d  p, G) x' ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | + d7 x% a9 b! d6 ]0 ZAll rights reserved
Chương 108 đến chương 112  ♥  Chương 113 đến chương 116  ♥  Chương 117 đến chương 120  ♥  
©2019 Kites.vn | ; s# `0 d6 U; I5 i! F% oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + i, J, L  C) u. Z+ c8 _All rights reserved
7 V  M& E: l5 {! _: C©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 121  đến chương 122  ♥   Chương 123 đến chương 127  ♥  Chương 128  đến chương 131  ♥  
) `8 Z4 X7 ]/ q, e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 i( j1 Y, a- U: k3 @All rights reserved
* T# d3 ?* r. |' O5 h/ u: J) J1 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 132 đến chương 135  ♥  Chương 136 đến chương 141  ♥  Chương 142 đến chương 146 ♥  
©2019 Kites.vn | " e: M' C$ C) z0 a! MAll rights reserved
5 X  ]& J6 E2 P: `2 K! M/ v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& `) y3 Y& |  O) q) B2 M# v
Chương 147 đến chương 153  ♥  Chương 154 đến chương 158  ♥  Chương 159 đến chương 163  ♥  
©2019 Kites.vn | 4 p/ Y( Z. ^6 U1 Z. @+ [7 yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 [* T1 p( \. vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 p2 h5 a  N$ w0 f2 uAll rights reserved
Chương 164 đến chương 168  ♥  Chương 169 đến chương 170  ♥  Chương 171 đến chương 176  ♥  
& |8 m9 z, i. c! c4 b3 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 t3 m+ B6 s+ i$ c3 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: c! [, q4 C4 \6 E: {  ~4 ^
Chương 177 đến chương 181  ♥  Chương 182 đến chương 184 ♥  Chương 185 đến chương 189  ♥  
©2019 Kites.vn | All rights reserved' d' S6 C+ u1 b8 O. l
" k; Y' D" e. |6 }1 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ t5 r6 R$ \9 c4 G) t0 H
Chương 190 đến chương 191  ♥  Chương 192 đến chương 197  ♥  Chương 198 đến chương 204  ♥  
©2019 Kites.vn | All rights reserved' f1 I! b+ [3 ~, F' }, q
0 T- @9 ]3 x0 @9 `" N# C©2019 Kites.vn | All rights reserved
' E0 b1 m) y9 m( x( [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 205 đến chương 210  ♥  Chương 211 đến chương 215  ♥  Chương 216 đến chương 219  ♥  
/ B' M$ F" H" o©2019 Kites.vn | All rights reserved
) @! {* A: q8 [9 H( P1 t2 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 \6 K) e1 z0 L1 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 220 đến chương 223  ♥  Chương 224 đến chương 231  ♥  Chương 232 đến chương 236  ♥  
©2019 Kites.vn | All rights reserved" }, S4 R0 X2 |8 Y$ ~( x3 F
1 g7 ?" x0 G" V/ S5 V& S5 ]' U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- f5 c! i0 |1 ?7 \' L) ^4 M
Chương 237 đến chương 240  ♥  Chương 241 đến chương 244  ♥  Chương 245 đến chương 246
©2019 Kites.vn | $ Q( {' T0 }6 _& YAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 n* P: }- }5 u8 O: h! \1 d4 ^
©2019 Kites.vn | All rights reserved# U9 S% c  M. j$ o! Z% U
Chương 247 đến chương 251  ♥  Chương 252 đến chương 254 ♥  Chương 255 đến chương 260  ♥  
©2019 Kites.vn | & y1 _4 ?- Y$ P0 P3 u2 wAll rights reserved
3 ]$ m$ Q/ g1 c3 h  W# x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 d' ]" q$ J* ^7 O2 tAll rights reserved
Chương 261 đến chương 266 ♥  Chương 267 đến chương 272Chương 273 đến chương 279
% m& ^7 Q2 M( q. I$ ~# O; P©2019 Kites.vn | All rights reserved
. b7 Y8 e% S3 N" P2 i; ~/ c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% X. p4 V8 V+ ^. \# T6 j
Chương 280 đến chương 283
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 P! I& d! Q8 y% U5 z
©2019 Kites.vn | . H, y8 P- L. B+ w4 WAll rights reserved
9 {0 h) ?( Z! x2 w# l7 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
PHIÊN NGOẠI VỀ HOÀNG PHỦ THANH VŨ VÀ NHAN NHAN

©2019 Kites.vn | All rights reserved- g+ ^6 I; W3 I! }/ n# }$ D
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 T) b6 I% ~: j; w( e; p; \
©2019 Kites.vn | : ?' M5 j9 V; B: PAll rights reserved
Chương 284 đến chương 287  ♥  Chương 288 đến chương 293Chương 294 đến chương 298  ♥
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 T+ q, U: F3 {. V7 P6 c" ]
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 L+ E8 n) [% A7 H  J; w
( r. J1 U$ T9 E) H5 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 299 đến chương 302Chương 303 đến chương 309  ♥ Chương 310 đến chương 316  ♥
1 w2 O2 r- N+ I' _7 p3 h" M# m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * H5 ]. R/ c) R, T. [All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 @# M/ Z% E' |+ D( G4 ?All rights reserved
Chương 317 đến chương 321Chương 322 đến chương 323
©2019 Kites.vn | & f/ Q7 ?# Y  g3 S- PAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! {/ O( y2 C8 ?5 X- ?# F/ E- y) j
, O& F, k7 g- j2 o, @©2019 Kites.vn | All rights reserved
PHIÊN NGOẠI VỀ HOÀNG PHỦ THANH THẦN VÀ ĐẠM TUYẾT

©2019 Kites.vn | All rights reserved, b' v( B! x" n
, p; r) k; X/ D( g0 g: _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 324 đến chương 325Chương 326 đến chương 331Chương 331 đến chương 333
/ B( a9 @5 x$ N  W9 e+ N; \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ X" s8 C; a' Z
©2019 Kites.vn | All rights reserved( l5 D7 M% P$ w! A. o% a. ]
Chương 334 đến chương 337Chương 338 đến chương 339Chương 340 đến chương 342
2 _; A$ y. g$ p& D5 s2 B4 c7 B4 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! @, b2 ?% ~/ z; ^$ ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 X  c$ w1 H. U$ A
Chương 343 đến chương 345Chương 346 đến chương 349Chương 350 đến chương 353
©2019 Kites.vn | - U  H7 c$ Q: Y, _+ P  H; ^All rights reserved
5 O2 i4 H8 x; j; j: d, E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % h2 Z  R) ]& z4 YAll rights reserved
Chương 354 đến chương 359Chương 360 Chương 361 đến chương 363
©2019 Kites.vn | All rights reserved) G8 D$ H  ~1 y: a* K0 c; M6 Q. w
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 @& H; h7 Q( w- r4 N- v6 K
! z' E9 t" l2 O' b. }  W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 364 đến chương 370Chương 371 đến chương 376Chương 377 đến chương 380
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 j  S0 {9 L9 X+ M
©2019 Kites.vn | All rights reserved, t3 p. ^$ f( [. ~" z+ c% ~. S
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 i1 I. [" u1 ]% j8 O& w
PHIÊN NGOẠI VỀ HOÀNG PHỦ THANH DUNG VÀ TIẾT LINH HI

©2019 Kites.vn | 1 b8 {, H9 m- c7 T' E6 _All rights reserved
©2019 Kites.vn | - c1 E6 ?. n4 t  m/ UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * \6 G$ t2 f( mAll rights reserved
Chương 381Chương 381 đến chương 385Chương 386 đến chương 388
©2019 Kites.vn | ! K* J" x+ i( h! y' P$ H* nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 c# w9 o- E3 q6 i1 n, S
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ N8 q0 m; w$ B9 W3 I. c
Chương 389 đến chương 391Chương 392Chương 393 đến chương 397
, K* I# E0 G& m7 }: X©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 T6 {; G5 G! H9 F" e+ G2 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, L. h/ {; i' k# L" a
Chương 398 đến chương 401Chương 402Chương 403 đến chương 405
+ P8 L* x/ [6 B  B©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 b$ k% j5 C1 w, q- y6 b* d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 \3 t3 ]4 u0 [& _$ g% D7 k8 x5 gAll rights reserved
Chương 406 đến chương 408Chương 409 đến chương 411Chương 412 đến chương 414
©2019 Kites.vn | # O9 U" L3 {7 R8 N# U4 IAll rights reserved
/ J& k( K5 i- ?' e: W8 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
% h2 ?, W0 |9 J7 m: S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 415 đến chương 417Chương 418 đến chương 421Chương 422
! Q( o, C+ k) g( A* {7 Z2 p* F: A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( C+ P# b- x" p9 L& E
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 R" u- M& |6 l0 h' L5 H
Chương 423 đến chương 424Chương 425 đến chương 428Chương 429 đến chương 432
" l8 s1 P, b1 P+ ]& W©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 l. r0 F9 g# r% q: n5 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : v: J- J/ X' O5 I# `All rights reserved
Chương 433 đến chương 436Chương 437 đến chương 440Chương 441 đến chương 443
©2019 Kites.vn | ) A7 Z" X6 ^' P# k0 B5 X" v# R$ j0 x' C# X# [All rights reserved
) U( N! i' L6 D3 e1 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
" y; i+ ^7 d& x0 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 444 đến chương 446Chương 447 đến chương 449Chương 450 đến chương 451
©2019 Kites.vn | " j5 r% R7 l$ ~! I7 K+ g; \" w4 _" aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 b$ S6 ^2 C7 |! `2 ?' j! e
©2019 Kites.vn | 7 f+ J1 a  o8 l9 f2 x; ZAll rights reserved
Chương 452 đến chương 454Chương 455 đến chương 456
©2019 Kites.vn | All rights reserved* A8 b' V7 m+ A
©2019 Kites.vn | All rights reserved" ^  g; n5 q" o* |
©2019 Kites.vn | * Y/ C+ Q1 b/ q! hAll rights reserved
PHIÊN NGOẠI VỀ HOÀNG PHỦ THANH TUYÊN VÀ NGUYỆT NHA NHI

3 q6 R6 Q% Y) ^- n8 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 U) ?5 E& z. q! P5 |
4 M3 X+ X% v/ L- B; J" u2 H. Y2 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 457 đến chương 458Chương 459 đến chương 462Chương 463 đến chương 465
# s, n4 ?1 @6 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
; Z3 s7 p+ _% ^9 ^  z0 U8 D5 y3 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" D  A6 z2 e7 T) x/ t" a
Chương 466 đến chương 467Chương 468 đến chương 469Chương 470
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 n2 V. [% K# [# k9 F3 y. x8 [
# p9 Y. G5 q' G: `, T7 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ s- o9 W6 y6 b- `
Chương 471 đến chương 472Chương 473 đến chương 474Chương 475 đến chương 477
©2019 Kites.vn | 0 c  }; Z. u: n) q# ?# nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 S6 r5 J* z6 Z: H

©2019 Kites.vn | , O7 w5 c+ V9 I2 f( x4 X8 |$ ^0 s. OAll rights reserved
% C6 I# ~. [2 A. K9 z3 V5 P©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved+ s) G) ?8 q) q3 }: j' M3 o2 y, y9 T
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 w* V- l' z3 T
+ H9 U5 B( K( N1 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  `0 k4 B+ B5 J6 a1 L6 R9 ^& \" t

Bình luận

Bạn ơi truyện này có HE ko vậy?  Đăng lúc 1-10-2013 05:23 PM
ôi đọc văn án xong mà muốn lao đầu vào quá, cơ mà nó dài @@ dài hơn cả ĐỘc y vương phi. dự là 2 tuần mới gặm xong -.-  Đăng lúc 27-9-2013 02:09 AM
mún coi quá mà mặt mũi h như cú r hết dám nhảy hố :(((  Đăng lúc 23-8-2013 07:11 PM
Mình đọc văn án thấy rất hay..nhưng nhìn sơ qua cái mục lục thấy phê quá ah!  Đăng lúc 22-7-2013 01:09 AM
ad ơi, cái mục lục nay chưa đủ đúng k?  Đăng lúc 20-7-2013 05:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2012 17:14:51 | Xem tất
Chương 1:

  q6 U! v! e* [# C) i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " R7 i% T% M4 Q! U) J6 dAll rights reserved
Đêm đã khuya, xung quanh yên tĩnh không tiếng động.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 I0 |& o* F9 _' P: b
©2019 Kites.vn | 2 B4 [6 B8 S! c6 Q! ?/ ?5 HAll rights reserved
Xa xa truyền đến tiếng chuông từ lầu chuông cổ, một chậm hai nhanh, trong đêm yên tĩnh truyền đi rất xa.
9 I1 v: d" S2 {8 }1 c( M6 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
' d7 @5 X1 Y. E% s2 j7 k9 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đã là canh ba .
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ L( A( P8 v# |# j/ n
©2019 Kites.vn | All rights reserved! e  @& e7 c" [% n7 X1 G7 e1 K
Cùng với tiếng chuông kia, phó chủ quản Trương Xa Đức của điện Thái Hòa hơi ngẩng đầu nhìn về nữ tử đang đứng trong điện, đưa lưng về phía hắn – váy hồng nhạt đơn giản, đôi vai mảnh dẻ, thắt lưng bằng tơ trắng, mái tóc đen mềm mại buông xuống, như viên ngọc không tỳ vết, mặc dù chỉ là bóng đáng nhưng cũng đủ làm rung động lòng người.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" r+ o- Q$ g9 R- I! K
3 y( B: m/ U. d& [+ n0 s& W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nghe được tiếng chuông, nữ tử chậm rãi quay lại, Trương Xa Đức cả kinh cúi đầu, vốn là không dám nhìn nhưng đã không kịp, dung nhan mỹ lệ kia đập vào mắt, chỉ một thoáng liền chỉ cảm thấy mất hồn, mặc dù đã tịnh thân, nhưng vẫn tránh không được cảm giác miệng lưỡi khô nóng.
©2019 Kites.vn | ; U. h  [. s4 Z& rAll rights reserved
Thật là một dung nhan khuynh đảo chúng sinh!
©2019 Kites.vn | ) c+ P0 [' Z2 J. }  l) i$ SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + S# v1 g  O6 J; Z/ f+ N7 `All rights reserved
Dung nhan thanh lệ, đẹp như tiên nữ giáng trần làm cho người ta không dám nhìn gần. Hơn nữa đôi môi nhỏ bé hiện ra ý cười nhẹ nhàng, cả người toát ra khí chất thanh nhã, nụ cười dịu dàng nhưng lãnh đạm, nhưng nhìn chung tỏa ra khí chất thanh nhã cao quý, đôi mắt long lanh  như nước nhất là khi cười, đúng là nói không nên lời, làm cho người ta hồn xiêu phách lạc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- c( N* m6 P, B& a3 ^! c# b
©2019 Kites.vn | $ _5 Y2 o. F# T0 n& ?) H, r. SAll rights reserved
Trương Xa Đức lập tức cuối đầu, âm thầm kêu khổ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ {2 Y- M" X& C" W- ]% t! |+ {3 z
9 `! C: P# `0 q% C. p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng muốn tìm Hoàng Thượng, nhưng mà Hoàng Thượng cố ý tránh nàng, sáng sớm liền ngủ lại chỗ Vinh tần nương nương, còn dặn riêng không được quấy nhiễu. Chỉ để lại một nô tài như hắn, làm sao có thể ứng phó được vị quận chúa nổi tiếng thiên hạ này?
©2019 Kites.vn | & l/ {# [* j! A) `( q6 X3 jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . X6 I9 I  J" V, `: @3 L2 KAll rights reserved
Người đời đều biết, Tịch Nhan quận chúa tuyệt mỹ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng mà lại có mấy người biết được, tính tình vị quận chúa này cũng là khó có thể nắm bắt được?
©2019 Kites.vn | : l; m) u! i; wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  S# W) ]( [) N* O
Quả nhiên, Hoa Tịch Nhan từng bước một đến gần hắn, khóe miệng như trước là ý cười nhẹ nhàng, khi mở miệng, thanh âm cũng dịu dàng :“Nếu Trương công công tìm không thấy Hoàng Thượng, vậy để chính ta tìm vậy.”
" f' f" r) T6 e7 b. o" x; V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 U& c& X# W7 y. }
Trong phút chốc, Trương Xa Đức chỉ cảm thấy da đầu run lên, trên lưng bỗng dưng dâng lên cảm giác mát lạnh.
# y' h! x1 |* m2 g+ J2 `' i9 r" u! y8 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đi lấy nước...... Người đâu, nhanh đi lấy nước tới điện Thái Hòa......”
©2019 Kites.vn | All rights reserved, X. a7 u9 U) x7 R
©2019 Kites.vn | 8 i- j9 Y9 F' a  N9 h% N' o1 qAll rights reserved
Chưa đến nửa nén hương, Trương Xa Đức trơ mắt nhìn điện Thái Hòa trước mắt mình bốc hỏa, rất nhanh lửa đã quét toàn bộ đại điện.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  H7 s* u3 d# }# B% e" o
©2019 Kites.vn | All rights reserved; w, j- M( K: t5 n# m2 W$ ?$ K
Trong đêm khuya, cung đình bỗng chốc trở nên hoảng loạn.
©2019 Kites.vn | 0 u2 B: X4 M; w+ m7 B  [4 wAll rights reserved
) I9 [6 z4 O( g: o3 ~) X6 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tiếng la hoảng loạn vang vọng toàn bộ cung điện, Tịch Nhan lại dường như không có việc gì ngồi trong ngự hoa viên, đưa lưng về phía ngọn lửa lớn, một bên nhấm nháp trà bánh tinh xảo, một bên lẳng lặng chờ đợi.
4 q9 B, t$ H4 Z; @; Z% K: m©2019 Kites.vn | All rights reserved
# ]8 [/ y+ j, J, V  }* ?5 _  M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cho đến khi âm thanh “Hoàng Thượng giá lâm” truyền đến, Trương Xa Đức nhất thời rơi lê, khóe miệng Tịch Nhan bỗng tràn ra một chút ý cười động lòng người.
& @7 a% Q9 c4 n1 _3 S. I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 H3 R6 N( y0 O& A& e2 i! q
Bộ dạng Hoàng đế giống như vừa mới thức dậy, tức giận ngút trời, tóc mai có chút hỗn loạn. Sau khi cho mọi người lui ra, hắn nhìn về phía Tịch Nhan với ánh mắt vừa phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ:“Tịch Nhan, ngươi lại hồ nháo gì nữa?”
8 @+ L! i1 C( F/ \  ~3 @1 N+ n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 y; }! n4 x+ t$ k' OAll rights reserved
“Hoa Quân Bảo, ngươi có thể hạ chỉ đưa ta đi hòa thân, ta lại không thể thiêu một tòa cung điện của ngươi sao?” Tịch Nhan vẫn giữ nguyên nụ cười, thuận tay đưa cho hắn một khối phù dung tô hương vị cực ngon.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 d  f1 }; ^" R3 h7 B4 I& ?5 t  Y
. B* S) S9 T: T1 a: w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngươi......” Hoàng đế trẻ tuổi nghe nàng mở miệng kêu thẳng nhũ danh của mình, trên mặt vừa tức giận lại vừa xấu hổ, rốt cục vẫn là lạnh lùng nói,“Đây là ý tứ Hoàng tổ mẫu, ngươi gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ _% u$ n4 T4 y1 M/ T
5 t; ]. p4 n9 C4 p' z, w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tịch Nhan thu hồi điểm tâm, chậm rãi đưa vào trong miệng chính mình, cười lạnh một tiếng: “Không phải nói quân vô hí ngôn sao? Thánh chỉ đã hạ rồi, ta làm sao dám không lấy chồng? Bất quá ......”
& S* O% `- _: F% x$ Y: k©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , V  B$ B1 [! Q# |' W* L: LAll rights reserved
Hoàng đế trong lòng chợt dâng lên dự cảm điềm xấu, ninh mi nói: “Bất quá cái gì?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ w3 O, g: Y$ U& g
©2019 Kites.vn | ; [! a) C% a% ZAll rights reserved
Tịch Nhan vỗ tay nhẹ nhẹ, đứng dậy mỉm cười nhìn hắn:“Không có gì, phù dung tô quả thật rất ngon, ta có thể mang đi không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 I" g6 m. Z$ s7 A  t$ R; ~+ ^5 ^
©2019 Kites.vn | All rights reserved  i& p/ \- i3 D2 L% d
“......”
& w) O9 V* N" o6 |. |- @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * Z8 c3 [: D- IAll rights reserved
Nửa canh giờ sau, cung của Vinh tần được hoàng đế sủng ái nhất truyền đến tiếng la kinh hoàng mọi người --
©2019 Kites.vn | 7 A6 }+ \5 y2 C+ O/ |# \All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ y, \. ]) S" A# e1 s6 K
“Đi lấy nước, đi lấy nước......”

2 R, {2 k5 e/ N9 \©2019 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

thanks  Đăng lúc 28-1-2013 12:27 AM
Chỉ để tìm Hoàng thượng mà đốt 2 toà nhà. Tịch Nhan ko đơn giản tí nào ~"~  Đăng lúc 1-11-2012 12:17 PM
Ặc, vài trăm là bao nhiu vậy bạn? dài qá chừng. Thanks bạn nhìu.!!!  Đăng lúc 1-10-2012 11:41 AM
acc, mấy trăm chương o.O  Đăng lúc 17-7-2012 04:46 PM
Không dùng màu đỏ trong bài viết nha bạn  Đăng lúc 15-7-2012 01:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-7-2012 01:23:20 | Xem tất
Chương 2:

©2019 Kites.vn | ! V/ `- S, f' b1 e5 J/ BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ f- O6 w! a* g: s; k/ Y0 IAll rights reserved
Ba tháng sau, quận chúa Hoa Tịch Nhan của Tây Việt quốc nổi danh khắp thiên lên đường đi hòa thân đến  Bắc Mạc quốc hùng mạnh.
©2019 Kites.vn | 8 y) h- k8 d% wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 v3 j& ~) r# N: T
Đường xá xa xôi, thị vệ hộ tống tinh thần lên cao gấp trăm lần, ngược lại các  cung nữ xuất giá đi cùng lại có sắc mặt rất khó coi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, l1 a8 t% P# b; U4 \
©2019 Kites.vn | - l& x( k" i+ s9 }& y1 \All rights reserved
Tịch Nhan ngồi một mình trong xe ngựa thanh lịch, xa hoa, buồn chán đùa nghịch ngón tay của mình.
% z/ L' j# y/ |©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ u, m$ w5 z* j1 f9 u8 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lên đường đã gần nửa tháng nhưng người nàng chờ vẫn chưa xuất hiện.
©2019 Kites.vn | 8 ~1 x; c! K: w  X, U0 r& u( R' CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ A5 M+ V( v5 y) y9 a% vAll rights reserved
Đêm đó, rốt cục đoàn người chậm rãi bước trên lãnh thổ Bắc Mạc.
3 `: Y0 y. h. N% u5 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - w2 U/ L0 U  aAll rights reserved
Tịch Nhan sớm nghe nói Bắc Mạc quốc thế lực cường thịnh, cũng không nghĩ đến nơi biên giời lại có thể nhìn thấy một khu vực phồn hoa thế này, nhịn không được có chút than thở trong lòng, trong lúc nhất thời lại hoài nghi ý đồ của Thái Hậu khi muốn nàng đến đây hòa thân.
: e& _* X7 g& _/ c# y* c©2019 Kites.vn | All rights reserved
) \( j! T0 |; U/ }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đến dịch quán, Tịch Nhan vừa mới chợp mắt, tỳ nữ cận thân liền vội vàng lui ra, mặc dù nàng ta đã theo hầu bên người Tịch Nhan nhiều năm, nhưng vẫn không khắc chế được cảm giác e sợ chủ nhân.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. P8 a% a% M( e
©2019 Kites.vn | All rights reserved( B9 J3 @4 ?, s8 Y$ F! Q
Đến nửa đêm, trong phòng đột nhiên có động tĩnh, dường như có tiếng vang từ bên cửa sổ truyền đến.
©2019 Kites.vn | . M, H/ T# H' ^$ y+ uAll rights reserved
4 a( h9 H% I& U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tịch Nhan tỉnh ngủ xoay người ngồi dậy, vừa đưa tay thân xuống gối, ánh nến trong phòng lại đột nhiên sáng lên, lòng của nàng chợt buông lỏng xuống, vén màn lên, nhíu mày nhìn về phía thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong phòng:
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 |2 {+ J& S7 W% M# |
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 A3 z: Z1 Z# f6 ~% M: g) s
“Nam Cung Ngự, huynh rốt cục cũng chịu xuất hiện ?”
©2019 Kites.vn | - C7 C( @/ b7 ~3 n5 qAll rights reserved
' o! U8 e# k( l% h0 I; `8 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nam tử một thân cẩm phục màu tím, bên hông đeo một khối mĩ ngọc, diện mạo hiên ngang, chiếc quạt trong tay hơi hơi giương lên, khóe miệng gợi lên ý cười tà mị tao nhã: “Như thế nào, sư muội sao nóng vội vậy?”
. Q3 o" {0 M% T+ k+ b  O; @1 T7 a: O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 V: P8 L7 a0 [4 _0 Q$ J2 Z. w* bAll rights reserved
Tịch Nhan chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói: “Nói như vậy, mặc dù sư huynh đến trễ, Tịch Nhan cũng nhất định an tâm chờ đợi .”
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 \' u% b' s% U2 R% e
  G$ j8 Q, B' {5 f: d. x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Dứt lời, nàng đi đến bên cạnh bàn, châm chén trà đưa cho Nam Cung Ngự, nhưng ngay lúc Nam Cung Ngự vừa cười vừa đưa tay tiếp nhận, nàng lại bỗng dưng  giương tay lên, chỉnh chén nước trà hắt lên khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Ngự.
©2019 Kites.vn | 2 Q/ O$ R4 s! l, c. mAll rights reserved
Nam Cung Ngự ngẩn ra, lập tức lấy ra khăn tay lau nước trên mặt, nhìn về phía Tịch Nhan, cười nhưng không cười nói: “Như thế nào, thật sự tức giận ta sao? Muội nếu thật sự là không muốn gả, vậy sư huynh mang ngươi đi lưu lạc thiên nhai thế nào? Từ nay về sau trên giang hồ chẳng phải lại có thêm một đôi phu thê ân ái?”
©2019 Kites.vn | ) v2 @9 F& G4 z1 |All rights reserved
©2019 Kites.vn | , v0 ~* z* \$ \1 RAll rights reserved
Nghe vậy, Tịch Nhan buông mạnh cái chén trên tay xuống, vung về hướng hắn: “Con người này, sao huynh vẫn không thay đổi chút nào vậy?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 \" ~  G# Q. L3 ]; |5 @5 t. f$ z
- _0 z! c+ h6 r4 \' @# H# D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong lòng Nam Cung Ngự biết rõ ràng nàng muốn cái gì, lấy tay sờ cằm: “Muội thật sao muốn đi? Bắc Mạc quốc thế lực cường thịnh, con nối dòng của hoàng đế lại đông, bên trong cung đình phong vân biến hoá kỳ lạ, tội gì muội phải ủy khuất chính mình gả đến đó?”
©2019 Kites.vn | 3 y9 ?) N$ O8 O2 S% qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 z( d8 y# t: y0 m
“Là ý tứ Hoàng tổ mẫu.” Tịch Nhan thản nhiên nói, “Một mình ta ở Tây Càng, hưởng nhiều ân sủng như vậy, đây cũng là lúc nên trả ân cho lão nhân gia?”
5 ~. v$ Z, N8 L6 j+ p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 `* v* X5 |# u1 m8 {# A5 E# d# lAll rights reserved
“Một mình? Lời này của sư muội thật sự làm cho kẻ làm sư huynh như tại hạ không còn chút mặt mũi nào.” Hắn chậm rãi kề sát mặt vào Tịch Nhan,“Chẳng lẽ sư huynh ta nhiều năm làm bạn như vậy, ở trong mắt sư muội không đáng giá được nhắc tới?
©2019 Kites.vn | All rights reserved  X2 j; ]( e7 V6 o, N+ y
©2019 Kites.vn | - c* U* w% F4 t- M- _2 {! `All rights reserved
Tịch Nhan không chút khách khí cười nhạt:“Sư huynh nhàn hạ chỉ sợ đều dùng để làm bạn với các cô nương không phải sao? Tịch Nhan lại sao dám tự xưng mình là người được sủng ái của sư huynh đây?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved& B4 k8 w* ^1 }/ J. F8 F
©2019 Kites.vn | ; U3 B. @3 c2 _* f; w$ J% ^All rights reserved
Dứt lời, nàng xoay người đi về giường, nói: “Ta mệt rồi, sư huynh để đồ lại đó là có thể đi.”
©2019 Kites.vn | 5 K& _& L) x, z9 x5 m; DAll rights reserved
Nhìn bóng dáng của nàng, khóe miệng Nam Cung Ngự gợi lên ý cười mị hoặc: “Như vậy vi huynh từ bây giờ sẽ hầu hạ bên người sư muội, bồi thường cho những năm gần đây sư muội bất mãn, như thế nào?”
©2019 Kites.vn | " N) P5 n- S: o$ y+ GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - w- g! q* W  }2 e" o5 kAll rights reserved
Trong màn, Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, xoay người ngủ.

0 u3 ]! `+ {" r* }! {) s" P©2019 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Òa òa, mới đọc đến chương 2 thôi, nhưng mà thấy hấp dẫn quá, cảm ơn khachquaduong nha, phục bạn thật đó!  Đăng lúc 31-1-2013 09:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2012 13:02:44 | Xem tất
Chương 3:

+ |1 v. J- A6 Q, S$ ]& B- ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & ^4 K* {  _9 n' bAll rights reserved
Nàng vốn tưởng rằng Nam Cung Ngự bất quá nói giỡn mà thôi, cũng không nghĩ đến bắt đầu ngày hôm sau, hắn lại thật sự đồng hành cùng nàng. Đương nhiên không phải là quang minh chính đại đi cùng đội ngũ đưa dâu, mà là cải trang thành thương nhân cùng đường, khi thì đến gần lúc thì cách xa theo đội ngũ.
8 z$ Z7 v5 Y7 l9 j' k. c6 P/ }. X6 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 a, a& \) h3 w2 F& x
Nội tâm Tịch Nhan trống rỗng nhiều tháng qua, rốt cục có lại tràn đầy cảm giác kiên định.
©2019 Kites.vn | - f; ^0 n* n" ?; W! }! B) ]5 v4 N. \All rights reserved
3 }9 m0 }) c2 Y6 w+ g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Từ khi mười tuổi, nàng trở thành môn hạ của phái Thanh Vân, dù sư phụ có y thuật cùng kiếm thuật rất cao minh nhưng đệ tử là nàng nửa điểm bản lãnh thật sự cũng không học được, thu hoạch duy nhất, chỉ sợ đó là cà lơ phất phơ, nhưng không ngờ nàng lại hợp ý sư huynh Nam Cung Ngự .
©2019 Kites.vn | & L0 l, w) {" z4 F; J( C# }2 MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' z; ]; ?$ q( W; J% _
Hai người cũng có thể được cho là thanh mai trúc mã, nhưng điều mà Tịch Nhan phản cảm nhất đó là hắn lang thang không kềm chế được, bởi vậy mỗi khi ở cùng một chỗ, phần lớn là đấu võ mồm với nhau.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ `. G4 B" _/ K# _: l
©2019 Kites.vn | All rights reserved& E! H1 ?+ q' M8 J& j' G
Tuy rằng như thế, Nam Cung Ngự cũng coi như là người thân cận và người đáng tín nhiệm duy nhất trên đời này của Tịch Nhan, bởi vậy có hắn đồng hành cùng nàng, trong lòng nàng thật sự rất ấm áp .
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ N  o( r- o1 }
Lại qua gần một tháng trôi qua, đoàn người rốt cục tới quốc đô Bắc Mạc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 j4 B  Q+ O! Q9 s6 ~
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 u. m9 i: b3 b
Đêm trước đó, Nam Cung Ngự cười ý vị thâm trường với Tịch Nhan nói câu “Cẩn thận”, Tịch Nhan cũng hơi hơi biết được hắn ám chỉ gì, cũng không nghĩ đến, vừa mới đến địa giới kinh thành, thì đã có chuyện phát sinh.
5 D$ Z, D  P8 T4 z7 H$ X' n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 F2 A1 b; t+ M  RAll rights reserved
Nguyên nhân là không biết từ chỗ nào lao ra một người bất ngờ nhảy bổ vào đội ngũ đưa dâu, làm cho đội ngũ đang chỉnh tề biến hỗn loạn.
! |# L7 L3 |2 j/ I% A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 C7 q. Z' {8 U+ o, j1 A, a! M: \
Mọi người đều sợ hãi, vì xa phu của Tịch Nhan cũng hoảng sợ bị té không nhẹ, ngay cả ngựa cũng bị dọa cho kinh sợ, lúc người lạ dừng ngựa lại thì xe ngựa của Tịch Nhan lại mất đi khống chế.
©2019 Kites.vn | , Z3 f4 Z9 _; a" yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- N; e1 X. U+ f: b: a
“Phanh” một tiếng, Tịch Nhan bị đánh thật mạnh vào vách tường phía trên bên trong xe ngựa, cũng may bên trong xe ngựa đều là đồ trang trí mềm mại, mới không bị làm cho đau lắm.
©2019 Kites.vn | : {9 k3 s. _% zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 R( |9 @0 A9 ?+ ^& b& N7 M" p
Nhưng phía ngoài, người chung quanh lại không một dám tiếp cận con ngựa như đang phát điện, nhiều người nóng lòng tiến lên muốn thử khắc chế con ngựa nhưng thất bại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  G6 F6 P  G9 P  |( [7 r* L1 Z4 k
& o& `/ s2 h$ \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong lúc này, một thiếu niên toàn thân hoa phục sắc xanh ngọc từ tửu lâu phía trên, nhanh nhẹn nhảy xuống, vừa khéo đứng trên lưng ngựa, một tay cầm dây cương, vừa thét to lên, ấy thế mà con ngựa kia ngoan ngoãn ngừng lại.
©2019 Kites.vn | 9 ~) a6 j* j8 T- R9 i, ]1 NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ u9 R% X  c# A. D* P
Khóe miệng thiếu niên nở ra ý cười cười khẽ, nhìn về thoáng phía sau nam tử trong bộ quần áo thị vệ đối diện trên lưng ngựa, liền xoay người đi mở cửa xe ngựa.
/ a% J* ^2 ^% N7 |- H6 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 x3 e5 H* {. h9 x
Nhưng vào lúc này, phía trước lại đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa đạt đạt, thiếu niên quay đầu, liền gặp mấy cỗ ngựa đứng trước  chiếc xe ngựa, nam tử cầm đầu, một thân hoa phục, đôi mắt hoa đào dài nhỏ hơi hơi nheo lại, bộ dáng của hắn rất quen thuộc.
©2019 Kites.vn | , R; K# k' R4 g* K0 c! ?% fAll rights reserved
( a2 l! N7 r; L) k8 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Lục ca......” Thiếu niên nghi hoặc thì thào, tựa hồ không ngờ người tới lại sẽ là hắn.
©2019 Kites.vn | ) O- S  B7 W" a  G4 RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - P0 s0 b% m& _: @5 L8 B  _3 WAll rights reserved
Mà nam tử đối diện lại bình tĩnh giống như không thấy hắn, ý cười tà tứ hiện lên, nhìn về phía xe ngựa Tịch Nhan: “Thị vệ không cẩn thận va chạm xe ngựa quận chúa, tại hạ thỉnh quận chúa thứ lỗi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved! x' M8 J4 L& e+ n4 \% _) @+ S
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ D# M* I" M( S$ ~$ m% k( T0 p7 g, o/ @/ q
Bên trong xe ngựa, Tịch Nhan vừa nghe thấy, liền biết lần này va chạm rõ ràng là cố ý.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 Y' k3 k4 H- E" v0 K# ^* Z6 }
Nàng trong lòng cười lạnh, truyền ra thanh âm mềm mại, dịu dàng, dễ nghe cực kỳ: “Không biết là thị vệ nhà ai, có thể dạy dỗ tốt như vậy.”
©2019 Kites.vn | 7 }" v# O2 a8 y; S6 P7 YAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2012 13:04:57 | Xem tất
Chương 4:

©2019 Kites.vn | All rights reserved' ~0 @" P! w' {# }, ?% x2 o1 ~
©2019 Kites.vn | # k( z& R' b  y; t3 UAll rights reserved
Thanh âm truyền ra nhưng không thấy người xuất hiện.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. h1 x/ L1 E' w& D. m1 t
©2019 Kites.vn | All rights reserved! K8 M) j+ D5 u) {
Nam tử trên lưng ngựa run sợ một chút, lập tức cười lên: “Vậy ý tứ quận chúa ra sao, nên xử trí hắn như thế nào?”
©2019 Kites.vn | ! ], E; ?9 X/ R- Y$ O; DAll rights reserved
$ [6 U) x+ s  X4 Y' V©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đây là người của quý phủ, tiểu nữ nào dám nói thêm cái gì.” Bên trong xe ngựa, Tịch Nhan cong khóe miệng cười lạnh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! f+ K4 i9 |" n1 u
, K2 `  y9 }8 l( {% N8 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nam tử trên lưng ngựa nheo lại ánh mắt tà tứ, nhìn về người lúc nãy va chạm xe ngựa Tịch Nhan, lạnh giọng phân phó nói:
©2019 Kites.vn | All rights reserved' i2 P5 k' q' D+ J: g$ D" E
8 T/ p/ F6 {* _: c, G& e7 M* ?& m©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Người đâu, kéo hắn ra, đánh tám mươi đại bản, tạ tội với quận chúa.” Đợi người đó bị kéo sang một bên, nam tử cất giọng,
- p* V7 F9 W" T+ S©2019 Kites.vn | All rights reserved
" F2 `  W* j3 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Xe ngựa quận chúa hình như bị hư, không bằng lấy xe ngựa của ta đưa quận chúa đến dịch trạm trước, không biết ý quận chúa thế nào?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; g- g$ e4 k5 K' D5 i0 H
©2019 Kites.vn | 1 R3 X# B: B7 n1 T8 ^+ L. i! yAll rights reserved
“Ngươi là ai?”
©2019 Kites.vn | ! W% P/ Q0 W" y9 ~9 _9 {1 AAll rights reserved
8 C( T+ E, y, {2 @: ]4 n! \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thanh âm Tịch Nhan vẫn thản nhiên như trước, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ sự khinh thường.
©2019 Kites.vn | : J! @5 E% X2 H. s( a+ WAll rights reserved
0 R  @0 w- U, T' [0 m" `©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tại hạ là Hoàng Phủ Thanh Hoành, đứng hàng thứ sáu.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved, j# A) d) F$ X; z. N9 [9 E
©2019 Kites.vn | All rights reserved  g% c/ U' b! n/ O* s  |- j
Quả nhiên là người trong hoàng tộc. Tịch Nhan trong lòng hiểu rõ, cân nhắc một chút, cười nhẹ nói: “Như thế làm phiền Lục gia .”
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ d2 J' H) l, s9 O& X, ?! r
©2019 Kites.vn | All rights reserved. }  h+ G7 i  W3 x/ t9 q
Nghe vậy, hai mắt Hoàng Phủ Thanh Hoành ánh lên tia gian xảo, nhìn về phía thiếu niên vẫn ngồi trên lưng ngựa kia: “Nguyên lai Thập Nhị đệ ở đây, xin mời Thập Nhị đệ thỉnh quận chúa đi ra, thế nào?”
©2019 Kites.vn | ) }* F: t& g, \6 BAll rights reserved
2 _' O. w0 d" `2 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thiếu niên kia lúc nãy thấy hai người một hỏi một đáp, liền ôm cánh tay yên lặng xem trò hay, không nghĩ lúc này Hoàng Phủ Thanh Hoành lại đột nhiên gọi đến hắn nên giật mình nhớ tới mục đích tới nơi này, cũng là không giận mà cười nói: “Rất vui vì Lục ca cống hiến sức lực.”
; K! l, z1 I  s- B) }+ r5 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
# S& Y4 N8 i9 Y8 W5 _+ L9 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cửa xe ngựa chậm rãi mở ra, thiếu niên hơi nghiêng người thăm dò bên trong, đang bình thường bỗng cảm thấy khí huyết cả người hướng mạnh lên tới đỉnh đầu, mất đi tri giác ngã quỵ xuống.
* \* d5 V1 ?/ x5 A8 N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ O4 m  y8 Y* Z. ]( O/ j
Mọi người ở đây thấy thế đều bị kinh hãi, chỉ duy Hoàng Phủ Thanh Hoành, hai mắt sâu thẳm, như trước gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa Tịch Nhan, trầm giọng phân phó nói:“Đưa Thập Nhị gia hồi phủ.”
©2019 Kites.vn | ' {2 }, v. u( K7 q: IAll rights reserved
, @* L% \6 ?2 U* t; F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có thị nữ tới vén màn xe, đưa Tịch Nhan ra khỏi xe ngựa.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: h+ `2 k" t9 H1 @
©2019 Kites.vn | All rights reserved: f1 h. s0 k0 x; ]1 J' C! l1 A  {
Tịch Nhan chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người, bốn bề thế nhưng yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều nín thở, cố vươn người nhìn xem mỹ nhân trong truyền thuyết.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 e8 B% e" ^5 ^2 G$ A- b
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 d  _" @, J0 f# J4 z5 m
Nhưng mà, mỹ nhân trong truyền thuyết lại xuất hiện với khăn lụa che mặt, không thể thấy dung mạo chỉ có thể nhìn thấy dáng người yểu điệu của nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* A) k0 }- O. i6 A* a: D" q9 k
©2019 Kites.vn | 6 z9 J" f, x( h: AAll rights reserved
Bốn bề yên lặng bỗng dưng vang lên một trận tiếng thở dài.
©2019 Kites.vn | , {5 y3 `0 z, A3 P  gAll rights reserved
+ m( [( I- }8 b" A0 W0 n3 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tịch Nhan chậm rãi nâng lên mi mắt, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Hoành, đôi mắt long lanh như làn nước mùa xuân, trong suốt rung động, đủ để làm người ta hồn siêu phách lạc.
©2019 Kites.vn | ' K/ p7 @8 i7 Y) d* c4 ~# R4 AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 O6 q: T7 g! n+ M: jAll rights reserved
Đối diện ánh mắt của nàng, Hoàng Phủ Thanh Hoành bỗng giật mình, sau một lúc lâu mới làm động tác mời: “Thỉnh quận chúa.”
©2019 Kites.vn | - ?6 Q5 i2 e! ]: TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ t8 E6 t! x& Y% K# {/ n. l& j/ l5 ?
Tịch Nhan cúi đầu nhìn xuống, nhẹ nhàng bước đi, lên xe ngựa Hoàng Phủ Thanh Hoành, toàn bộ đội ngũ đưa dâu chỉnh đốn lại, chậm rãi hướng tới dịch quán.
/ x; Y3 M/ o3 r% ]& Y: r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# a% d, [7 \5 v; \1 p
“Kia quả nhiên là Lục hoàng tử?” Đám người bên đường cúi đầu nghị luận.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 o$ O, }8 A6 `
©2019 Kites.vn | All rights reserved: r% V' z& _9 e0 t. v& c5 [
“Trong kinh trừ bỏ vị Lục gia này, còn có ai có thể mang theo thiết kỵ chạy trên đường cái?”
" `1 J( o% X4 T- ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
; f- T8 E" Y+ N! {) A5 o& ~! d©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Nhưng là vị Lục gia này, không phải nghe nói...... Yêu thích nam tử sao? Như thế nào đối với vị Tịch Nhan quận chúa này cũng có hứng thú?”
©2019 Kites.vn | 8 t2 r; C9 |. s5 ?! R$ JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # E9 R9 k4 q* I$ |; B3 D+ QAll rights reserved
“Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ai lại không siêu lòng? Huống hồ, hôm nay vị  Lục gia nàyxuất hiện đầu tiên, ngươi làm sao biết trên tửu lầu hai bên đường có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn vị quận chúa này như hổ rình mồi? Trong hoàng tộc chỉ sợ lại có một phen tranh đấu !”
©2019 Kites.vn | All rights reserved: A3 p8 y# C7 y" r
( I) E, Q/ c  O& L4 W" l©2019 Kites.vn | All rights reserved
......
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 ~9 x- L/ m9 H- l) |
©2019 Kites.vn | 5 F7 z( g- _7 n  h$ ~6 m  j! H  {. sAll rights reserved
Đợi cho trên đường rốt cục lại khôi phục yên tĩnh như trước, trong một tửu lâu bên cạnh, nam tử trong bộ tử sam khí độ bất phàm chậm rãi đi thong thả xuống, tuấn mỹ dị thường, nhưng mà đôi mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng, nhìn về phía đám người phía trước, vẻ mặt lạnh lùng.
% U- l; p* Q. _: b) {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ T& n& I; x- y% Z/ e8 i
Một bên gã sai vặt dắt ngựa đến, khom người nói: “Cửu gia.”
" N0 c$ e# j9 q* W% B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 `# ^9 y3 H3 f$ z" @2 ]All rights reserved
Nam tử như trước lạnh lùng xoay người lên ngựa, trầm giọng phân phó: “Đi phủ Thất gia.”
©2019 Kites.vn | 8 q' S- q7 C- E2 c/ C5 p+ BAll rights reserved

Bình luận

bộ này có tình tiết hơi giống với '' huyết sắc yêu đồng '' , hâm mộ anh nam chính . Thanks bạn ^_^  Đăng lúc 11-8-2012 03:08 AM
Bắt đầu xuất hiện rồi đó, "Thất gia"  Đăng lúc 17-7-2012 05:17 PM
k biết nam chính xuất hiện chưa nhỉ o.O  Đăng lúc 17-7-2012 05:10 PM
:x truyện trai đệp gái đệp, đặt gạch :x  Đăng lúc 16-7-2012 11:49 PM
Mình đang cố gắng đẩy nhanh hơn đây.  Đăng lúc 16-7-2012 08:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-7-2012 08:13:40 | Xem tất
Chương 5:

©2019 Kites.vn | All rights reserved( [2 q; E. Z: {0 u* m  {
©2019 Kites.vn | : w+ G8 X0 Q9 M( B/ {% f# @All rights reserved
Đêm đó, Tịch Nhan đến ngụ tại dịch quán đã được sắp xếp từ trước trong kinh thành.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 C4 q7 p* ]# ~6 P
©2019 Kites.vn | All rights reserved& V: g. S+ F& J- [  u$ W5 E; f
Theo lý ngày hôm sau nàng phải vào triều diện kiến hoàng đế Bắc Mạc, nhưng lúc chạng vạng, trong cung có người đến truyền lời nói Tịch Nhan quận chúa đi xe mệt nhọc, ngày mai miễn cho vào cung yết kiến, thỉnh nàng nghỉ ngơi cho khỏe.
& ^, d2 c4 n4 t; a0 P- |/ U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! C) l5 M2 Y6 M& ?8 b4 M
Trong lòng Tịch Nhan tuy có nghi ngờ, nhưng cũng hiểu được một chút, không nói lời nào tiếp chỉ sau đó đến nơi ở của mình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 \5 V+ A) \# ~6 z( Y
©2019 Kites.vn | All rights reserved* Z2 ~2 S7 W% L
“Nào có quy củ như vậy, đến Bắc Mạc chúng ta lại không vào yết kiến, ngược lại muốn nàng nghỉ ngơi, quả nhiên là trân bảo quý giá trong thiên hạ?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 Y" i$ |0 ]9 S
# {& [- m, S0 _( h) }+ W' n©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ngươi không biết thôi, ta nghe nói là các nương nương nơi hậu cung hay ghen tuông, không dám cho Hoàng Thượng gặp vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này, bởi vậy, mới miễn ngày mai vào cung yết kiến.”
1 Z7 D3 a" Q: X( g& {& \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 ^9 [4 {1 V0 K1 i4 v0 X2 k
Trên đường Tịch Nhan trở về phòng, lơ đãng nghe được một đoạn đối thoại, khóe miệng hơi nhếch lên, đi thẳng trở lại phòng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& m/ l  F2 Q& p: a" R; t
Trong phòng bố trí thập phần tráng lệ, ngay cả khăn trải bàn cũng dùng tơ lụa Giang Nam tiến cống tốt nhất để làm, xa hoa vô cùng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 c5 t$ z  v5 a1 i4 a. ]  o
©2019 Kites.vn |   i1 C! R7 c. Z1 KAll rights reserved
Tịch Nhan than nhỏ một chút, ngồi xuống, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đều là mệt nhọc, vừa muốn gọi người tiến vào hầu hạ nghỉ ngơi, lại chợt thấy một phong thơ trên bàn bên cạnh, bút tích phí trên rõ ràng là Nam Cung Ngự .
©2019 Kites.vn | # g8 R  g% j: u' N: GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 \" e0 C- R6 f) D' n. t! G! `  b
Tin nhắn chỉ nói hiện nay Tịch Nhan ở tại dịch quán hoàng gia, thủ vệ nghiêm ngặt, hắn ra vào không tiện, bởi vậy nếu Tịch
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 Y4 n5 L; C- T* x+ V( h/ O! T' |
Nhan có việc thì tự mình đi tìm hắn. Chỗ ở của hắn là Bách Hoa Lâu.
©2019 Kites.vn | 0 U" `3 m6 P9 ^# J. v; TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ Z$ U3 T) N3 k6 ^* c6 g; I
Bách Hoa Lâu. Tịch Nhan nhìn thấy tên này liền nhíu mày, biết hắn nhất định lại bắt đầu mấy chuyện xấu. Với bản lãnh của hắn, dù là hoàng cung đại nội, muốn ra vào có gì khó khăn? Lại một mực muốn nàng phải phiêu lưu ra ra vào vào, còn hắn ngồi yên chờ tại nơi yên hoa kia!
, \0 }! ~% ?% K% {* l©2019 Kites.vn | All rights reserved
********************************
" l  G  _0 @$ [3 i+ T" Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hôm sau, triều đình Bắc Mạc quốc đều chấn động!
©2019 Kites.vn |   ?# w' w) t/ }* k, y5 o3 Q3 ^. TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( c$ J8 c/ D$ h. y, Z
Mà nguyên nhân đều là bởi vì Tịch Nhan!
5 s6 t" J7 M+ @! a6 {9 |9 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' c" X# k% o" a2 z5 hAll rights reserved
Sáng sớm, trong triều đình, đầu tiên là Lục hoàng tử khải tấu, hy vọng có thể cưới hòa thân quận chúa Hoa Tịch Nhan làm chính phi. Hoàng đế xưa nay không vui vì Lục hoàng tử chỉ yêu thích nam nhân này, lúc này nghe hắn nói nguyện ý nạp phi, trong lòng không phải là không vui mừng.
: H7 ^4 E/ ?; {$ v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ \: u% H0 I- ^6 |& z9 ~+ c
Nhưng mà kế tiếp, sự tình phát triển lại làm cho hoàng đế cùng chúng đại thần trong triều đều trở tay không kịp.
©2019 Kites.vn | 2 ^/ H: M) x" c# T! IAll rights reserved
) O' }0 w( N8 f) a, R1 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Các hoàng tử Tứ, Ngũ, Bát, ThậpThập Nhất, Thập Nhị đồng thời cùng khải tấu, nhưng chuyện muốn khải tấu đều giống với Lục hoàng, đều là muốn cưới Tịch Nhan!
©2019 Kites.vn | / Z8 q: E4 Q4 eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- @7 v+ G. U* D4 }5 t& b& l2 j
Bảy hoàng tử đều có chung  một nguyện vọng và tuyệt đối không nhường nhau, hoàng đế chưa từng tức giận đến như vậy, các con của mình không có chí tiến thủ, trầm mê sắc đẹp, đến cuối cùng còn rút kiếm, thiếu chút nữa chém đầu Bát hoàng tử cố chấp không chịu thoái lui.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- D' D& G& p- x+ ~2 R
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ g) x6 z# t  p8 U* m3 w
Tịch Nhan nghe nói chuyện này lúc nàng đang hóa thành nam trang, trên mặt vẽ một lớp nhọ nồi, ngồi ở trong trà lâu, nghe người trong trà lâu đang bàn tán chuyện xảy ra.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& z) }) I/ x7 K
©2019 Kites.vn | 8 ]) y) [& g& i, ?/ r/ FAll rights reserved
“Cũng còn  may, sau đó các vị hoàng tử đều thức thời, cuống quít nhận sai, mới không gây thành đại họa. Bất quá theo ta thấy, sự tình sẽ không chấm dứt như vậy.” Một người đang thao thao bất tuyệt dừng lại uống một ngụm trà, tự cho là đúng kết luận.
8 C# b4 |. S1 Z( M5 s+ h: z; N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! U3 o6 g" C& \. M" H
Mọi người thế này mới phục hồi tinh thần lại, thổn thức không thôi.
©2019 Kites.vn | 8 l% C$ t7 p  Q0 }8 u0 n' K4 rAll rights reserved
. Z4 \* |! e3 u; q/ \©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Vị Tịch Nhan quận chúa coi như thực sự đẹp như vậy, trừ bỏ Thất gia cùng Cửu gia, hiện có năm vị hoàng tử ở độ tuổi nạp phi, thế nhưng tất cả đều muốn cưới được nàng.”
; H7 a; D4 h- v; H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ e* I- ~. Y% q) ~7 E
“Thất gia tự thì không cần phải nói, nếu Cửu gia không phải trước đó vài ngày vừa mới cầu vạn tuế gia ban hôn, chỉ sợ hôm nay cũng khó miễn tham dự trong đó đi?”
! `+ x# }! ^8 E) @$ ]0 }4 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& Q1 b0 `, T$ P4 @/ R) |1 p2 j7 N
“Ai, đã sớm nghe nói vị quận chúa này ngay cả phụ thân chính mình cũng hấp dẫn, thậm chí bức tử mẫu thân chính mình, nay xem ra, cái tên ‘Họa thủy’ thật là danh phù kỳ thực a!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved( R; S$ X  T8 W
% V" t  q! M& E3 l% t* [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nghe đến đó, Tịch Nhan cười lạnh đứng dậy, bỏ lại một thỏi bạc vụn, liền hướng tới Bách Hoa Lâu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! s% v/ n- r8 n1 v8 C
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2012 14:16:41 | Xem tất
Nghe văn án thích quá, nhưng ko dám nhảy hố bừa đâu, chắc phải chờ nhiều chút mới dám đọc thôi. :D
©2019 Kites.vn | ; W! I% |7 B/ K" M: tAll rights reserved
Truyện có bao nhiêu chương vậy bạn?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-7-2012 15:27:14 | Xem tất
hoi_bi_shock gửi lúc 16-7-2012 14:16
©2019 Kites.vn | & r, R3 @/ ^. B5 V. M: jAll rights reserved
Nghe văn án thích quá, nhưng ko dám nhảy hố bừa đâu, chắc phải chờ nhiều chút mới d ...

Vài trăm chương lận, mình chưa đếm kỹ, vì mình edit tới đâu thì đánh số chương tới đó thôi.

Bình luận

wow! nhiều thế à? vậy chắc mình phải chờ dài dài. :) Cố lên nha bạn. :)  Đăng lúc 17-7-2012 03:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-7-2012 16:32:58 | Xem tất
Chương 6:

©2019 Kites.vn | All rights reserved, D  ?5 l' ]" i
* W: w' z0 m! @, y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Giờ phút này sắc trời đã hơi ảm đạm, đây là thời gian khách làng chơi tìm mua vui tấp nập ở Bách Hoa Lâu, bên trong là tiếng đàn hát dễ nghe, bên ngoài người xe nhộn nhịp.
©2019 Kites.vn | 2 U, C6 E6 E* T2 \# M* HAll rights reserved
! `0 ?. l/ y) U0 X9 x  c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ở một nơi phồn hoa náo nhiệt như vậy nhưng trong mắt Tịch Nhan lại chỉ có bốn chữ có thể hình dung “Chướng khí mù mịt”.
©2019 Kites.vn | ' ]  ~* _7 a2 B% e4 M0 n5 \" x6 n8 dAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 v5 v1 V! }2 C5 j0 q+ c
Nàng đứng ở cửa một lúc lâu, có cô nương bước ra tiếp đón, nói những lời lẽ rất khó nghe làm Tịch Nhan rất khó chịu.
©2019 Kites.vn | ( D7 ~' v. N% N9 K1 U& o6 mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - _" Z) S  t' j0 P: b8 uAll rights reserved
Cũng may nàng có thói quen kiểm chế cảm xúc bản thân, cũng thoải mái tùy ý cô nương đó muốn nói gì thì nói, nàng chỉ nói thẳng mình muốn tìm Nam Cung Ngự công tử.
©2019 Kites.vn | 5 }4 l( q4 t, P( W% t4 vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 [6 f, W# p( e* C
Cô nương kia vừa nghe đến tên Nam Cung Ngự, đôi mắt nhất thời thời lóe sáng, nhanh chóng kéo Tịch Nhan lại: “Nguyên lai là bằng hữu của Nam Cung công tử, công tử đi theo ta.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 w3 M" c4 t& }( K" R
! I/ {( z6 `4 j7 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tịch Nhan lần đầu tiên rơi vào trường hợp này, bị nàng lôi kéo, nhịn không được âm thầm than thở.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  b5 w0 d0 F: ]1 K" g' ^
©2019 Kites.vn | . V0 U, R; z& H1 X8 PAll rights reserved
Bước lên lầu, vừa xoay người đã đối diện một công tử trong trang phục xa hoa.
7 h9 N5 R( n$ v+ {2 q* r/ X! q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 K7 d' M# _; D5 r
Nhưng thấy ánh mắt nam tử kia nguy hiểm lại lạnh lùng như băng, nhìn thẳng vào nàng, Tịch Nhan chỉ nở nụ cười đạm mạc, ánh mắt cũng lạnh lẽo không kém.
©2019 Kites.vn | / v$ _& T& I' PAll rights reserved
; {; i6 t( [/ Q( p% e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng nghe kia cô nương nhiệt tình tiếp đón: “A, Cửu gia, vừa mới đến sao lại đi rồi?”
©2019 Kites.vn | 2 A5 O4 ?9 W3 r; D7 @0 v- ]All rights reserved
( O3 W; X- W! H- ~2 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tịch Nhan nghe được xưng hô kia, trong lòng không khỏi động, bất động thanh sắc đánh giá nam tử tuấn mỹ kia, trong đầu nhanh chóng tính toán .
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 f  ~# W. i" ]4 e
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 `2 X9 }- v- e0 ~3 G
Nhưng thấy nam tử kia hờ hững bước qua, nét mặt vẫn bình tĩnh như trước, vội vàng đi xuống lầu.
©2019 Kites.vn | ; H; c' O$ [& r: Q% ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | & R3 s& z& `8 {, LAll rights reserved
Cô gái thanh lâu kia vẫn nhìn theo bóng dáng hắn đi ra cửa, mới lưu luyến quay đầu đi, trong mắt rõ ràng còn vương vấn sự ái mộ không giấu diếm
©2019 Kites.vn | ) }$ i% Y$ T. i6 @, y* ^+ A' {All rights reserved
% o5 S" w' ^  Y2 G9 T2 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đến phòng Nam Cung Ngự đang ở, vừa vào cửa đã tràn ngập mùi son phấn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ ]6 f  }1 s; u. C
©2019 Kites.vn | 1 ~! g$ u+ t2 {  k. oAll rights reserved
Tịch Nhan nhịn không được che lại miệng mũi, vừa ngẩng đầu, phát hiện trên nhuyễn tháp trong phòng, Nam Cung Ngự vẫn ung dung ngồi đó, uống rượu dùng bữa, bộ dáng rất tiêu diêu tự tại!
3 l  o1 l# W- F! j6 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
, u1 r3 J& \3 d# t, B: m. m8 D  |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thấy Tịch Nhan, hắn vẫn không ngạc nhiên, cũng không động lập tức, hồi lâu sau mới lưu luyến bảo nữ tử bên cạnh ra khỏi phòng, nghiêng thân mình trên nhuyễn tháp, ung dung nhìn Tịch Nhan, cười nói:“Tới nhanh như vậy sao?”
- n' F1 r# z! o( k©2019 Kites.vn | All rights reserved
; Q% ^% M8 [" V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tịch Nhan vẫn che mũi, bước nhanh đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, lập tức trong phòng lập tức có ngọn gió lạnh đêm hè tràn vào, nhưng lại “Phốc” một tiếng dập tắt ngọn đèn trên bàn.
- V) ?) V) j8 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  H0 o3 ]# Q2 j. }5 V* X: x
Trong phòng nhất thời chỉ còn lại ánh trăng chiếu sáng, Tịch Nhan thấy hắn không có ý định thắp đèn lại, bước đến trước mặt hắn hỏi: “Dược đâu?”
! X& j7 _, _6 |, \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 Z3 T' g2 S! D1 H' J1 A; t6 C
Trong ánh sáng mông lung, Tịch Nhan thấy không rõ vẻ mặt hắn, chỉ cảm thấy thanh âm hắn không hề trong trẻo giống như trước:“Tối nay sẽ tiến hành sao?”
. n( _$ @: a; d+ K0 l©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 q! t' J: O) A) ]
Tịch Nhan gật gật đầu, hắn lại đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Nhan Nhan, hiện tại muội hối hận vẫn còn kịp.”
) g/ J& ]9 @9 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
: D, Z+ E' [4 N2 M, B" a$ p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đã lâu rồi hắn mới gọi nàng như vậy, Tịch Nhan nhịn không được ngẩn ra, sau một lát mới nói: “Huynh có biết ta sẽ làm theo ý của tổ mẫu, người muốn ta đến nơi đây ta sẽ đến. Nhưng người cũng không nói muốn ta gả cho ai, cũng không nói chuyện gì khác nên ta có thể tự mình quyết định.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 Q2 B1 L/ p$ j, C- Y9 m
+ I3 c, H. ~3 B+ ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tốt lắm.” Nam Cung Ngự thản nhiên nói, sau đó nhét vào trong tay nàng một bình sứ hoa xanh nhỏ,“Đây là thứ muội muốn.”
©2019 Kites.vn | % ?( q9 x3 A/ B1 W( L3 J( G! lAll rights reserved

Bình luận

truyện này HE k bạn :D  Đăng lúc 16-7-2012 06:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách