Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bjmbjmxjnh
Thu gọn cột thông tin

[Subtite Room] Rainie's House subteam present ~ Tổng hợp Vietsub các MV/Drama/Movie/CF của Rainie ~

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-5-2014 18:20:12 | Xem tất
Người tình lý tưởng - 理想情人
Rate

Số người tham gia 8Sức gió +40 Thu lại Lý do
Joe.Lee + 5 Bài viết hữu ích
Nam.Anh + 5 Cảm ơn bạn
ntrvietanh + 5 Cảm ơn bạn
.CàRốt. + 5 Ủng hộ 1 cái!
^BánhRán^ + 5 Cảm ơn bạn
Lim + 5 Cảm ơn bạn
.Mít. + 5 Cảm ơn bạn
bjmbjmxjnh + 5 :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2014 12:59:30 | Xem tất
Quên rồi - 忘了
Rate

Số người tham gia 8Sức gió +40 Thu lại Lý do
Joe.Lee + 5 Ủng hộ 1 cái!
Nam.Anh + 5 Ủng hộ 1 cái!
ntrvietanh + 5 Cảm ơn bạn
bjmbjmxjnh + 5 Cảm ơn bạn
.CàRốt. + 5 Bài viết hữu ích
^BánhRán^ + 5 Cảm ơn bạn
.Mít. + 5 Bài viết hữu ích
Lim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2014 13:45:53 | Xem tất
Thiên Thực - 偏食
Rate

Số người tham gia 8Sức gió +40 Thu lại Lý do
Joe.Lee + 5 Ủng hộ 1 cái!
Nam.Anh + 5 Bài viết hữu ích
ntrvietanh + 5 Ủng hộ 1 cái!
bjmbjmxjnh + 5 Ủng hộ 1 cái!
.CàRốt. + 5 Ủng hộ 1 cái!
^BánhRán^ + 5 Cảm ơn bạn
.Mít. + 5 Ủng hộ 1 cái!
Lim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2014 18:53:16 | Xem tất
Bắt cóc chính mình - 被自己綁架
Rate

Số người tham gia 6Sức gió +30 Thu lại Lý do
Joe.Lee + 5 Ảnh đẹp quá
Nam.Anh + 5 Bài viết hữu ích
ntrvietanh + 5 Ủng hộ 1 cái!
^BánhRán^ + 5 Ủng hộ 1 cái!
.Mít. + 5 Cảm ơn bạn
.CàRốt. + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-6-2014 11:00:15 | Xem tất
Dũng cảm thật tốt - 勇敢很好
Rate

Số người tham gia 8Sức gió +40 Thu lại Lý do
Joe.Lee + 5 Bài viết hữu ích
Nam.Anh + 5 Bài viết hữu ích
nhym1108 + 5 Ủng hộ 1 cái!
.CàRốt. + 5 Cảm ơn bạn
ntrvietanh + 5 Ủng hộ 1 cái!
bjmbjmxjnh + 5 :x
^BánhRán^ + 5 Ủng hộ 1 cái!
.Mít. + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-7-2014 20:29:03 | Xem tất
Tiếng ngáy - 打呼
Rate

Số người tham gia 6Sức gió +30 Thu lại Lý do
Joe.Lee + 5 Ủng hộ 1 cái!
.Mít. + 5 Bài viết hữu ích
Nam.Anh + 5 Bài viết hữu ích
nhym1108 + 5 Ủng hộ 1 cái!
^BánhRán^ + 5 Ủng hộ 1 cái!
bjmbjmxjnh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2014 16:25:23 | Xem tất
Ngã rẽ kế tiếp phải chăng là anh? - 下個轉彎是你嗎
Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
Joe.Lee + 5 Ủng hộ 1 cái!
^BánhRán^ + 5 Bài viết hữu ích
.Mít. + 5 Bài viết hữu ích
Nam.Anh + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-9-2014 10:14:37 | Xem tất
Em muốn yêu - 我想愛
Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
Joe.Lee + 5 Bài viết hữu ích
^BánhRán^ + 5 Cảm ơn bạn
.Mít. + 5 Ủng hộ 1 cái!
Nam.Anh + 5 Ủng hộ 1 cái!
bjmbjmxjnh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2014 22:07:27 | Xem tất
Sóng ngầm - 暗湧
Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
Joe.Lee + 5 Ủng hộ 1 cái!
^BánhRán^ + 5 Bài viết hữu ích
.Mít. + 5 Ủng hộ 1 cái!
Nam.Anh + 5 Bài viết hữu ích
bjmbjmxjnh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-10-2014 21:24:18 | Xem tất
Hạnh phúc không được chúc phúc - 不被祝福的幸福
Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
Joe.Lee + 5 Bài viết hữu ích
Nam.Anh + 5 Bài viết hữu ích
^BánhRán^ + 5 Ủng hộ bạn
.Mít. + 5 Ủng hộ 1 cái!
bjmbjmxjnh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách