Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wonder_flower
Thu gọn cột thông tin

[Singer] Lana Del Rey

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 11-7-2014 12:46:29 | Xem tất
LANA DEL REY AT  Vida Festival – Barcelona, Spain (July 5)soure: lanadelreyfan.com
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-7-2014 12:48:06 | Xem tấtsource: lanadelreyfan.com
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-7-2014 10:28:39 | Xem tất
LANA DEL REY FOR ROLLING STONEWell, I feel fucking crazy," she says. "But I don't think I am. People make me feel crazy.source: lanadelrey media
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-7-2014 18:47:43 | Xem tất
LANA DEL REY FOR COMPLEX
SOURCE: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-7-2014 18:50:14 | Xem tất
BEHIND THE SCENES
       

       

       SOURCE: TUMBLR
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-7-2014 18:54:32 | Xem tất


I relate to being the person who people come to for “such a change from the old routine,” but not being the main thing. I had a long-term relationship for seven years with someone who was the head of a label and I felt like I was that change of routine. I was always waiting to become the person who his kids came home to, and it never happened.source: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-7-2014 08:51:58 | Xem tất
NEW ULTRAVIOLENCE  PROMO

source: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-8-2014 18:50:45 | Xem tất
ULTRAVIOLENCE MUSIC VIDEO

SOURCE: NOISEY
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-8-2014 18:55:01 | Xem tất
       

       
gif by prussianblue16
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-8-2014 19:02:49 | Xem tất

       

       

       

       


source: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách