Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kdrama
Thu gọn cột thông tin

[SBS 2014] Glorious Day 기분 좋은 날: Lee Sang Woo, Park Se Young

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 18-9-2014 09:49:31 | Xem tất
Ảnh trên trang chủ:

cre: SBS
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 18:34:06 | Xem tất
[VIDEO CLIP] Buổi họp báo phim:Clip 1. https://www.youtube.com/watch?v=IHBxpFyUUYA

Clip 2: https://www.youtube.com/watch?v=N4hz8R_7iNM

cre: SBS
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 18:46:31 | Xem tất
TỔNG HỢP OST CỦA BỘ PHIM:

OST Part 1:  홍진영 (Hong Jin Young) - What About My Agehttps://www.youtube.com/watch?v=pJYvR_J-rYk

OST Part 2: 오유준 (Oh Yoo Joon) - 사랑이 시작된거야

https://www.youtube.com/watch?v=7Kv1lMRxZzI

OST Part 3: Masyta Band 그대를 사랑해서 (With Nylon Guitar)

https://www.youtube.com/watch?v=m_jqqnkcAsM

OST Part 4: Jo Hang Jo (조항조) - Love Flower (사랑꽃)

https://www.youtube.com/watch?v=_Z1bpM0eils

OST Part 5: Hazel - Don’t You Know (모르고 있나요) Glorious Day OST

https://www.youtube.com/watch?v=p46vLzAcziM

OST Part 6:  V One  강현수 ( 그런대로 살고 있어 )

https://www.youtube.com/watch?v=oxzZvq-ENPo

cre: dc, baidu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 19:01:38 | Xem tất
[Still Cuts] Lee Sang Woo as Seo Jae Woo & Park Se Young as Jung Da Jung

cre: SBS
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 19:04:37 | Xem tất
[Still Cuts Ep 1]

cre: SBS
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 19:09:00 | Xem tất
[Still Cuts] - Lee Sang Woo as Seo Jae Woo

cre: SBS
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 19:11:28 | Xem tất
[Still Cuts Ep 1 +2] - Lee Sang Woo as Seo Jae Woo

cre: SBS
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 19:12:40 | Xem tất
[Still Cuts Ep 1 +2] - Lee Sang Woo as Seo Jae Woo

cre: SBS
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 19:14:57 | Xem tất
[Still Cuts] - Lee Sang Woo as Seo Jae Woo & Park Se Young as Jung Da Jung

cre: SBS
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 19:19:27 | Xem tất
[Still Cuts] - Lee Sang Woo as Seo Jae Woo & Park Se Young as Jung Da Jung

cre: SBS
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách