Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: huongntd
Thu gọn cột thông tin

[Poll] Bình chọn bài dự thi contest "Độc giả và box Văn" Kết thúc bình chọn-cảm ơn mọi người đã tham gia

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-8-2014 10:15:49 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

Bình chọn cho số báo danh 11
©2020 Kites.vn | , `0 O# Z  q9 y+ x, |, G7 lAll rights reserved
3 g! a2 l# r! ^( R. z+ }5 Y" L7 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc chị có 1 cuộc thi thành công nhé
©2020 Kites.vn | ' G  N' E( B. }+ G+ z. ~  q9 Z$ fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. ^* o* @, C2 L# F/ V) R/ n
Ngày mới vui vẻ nha

Bình luận

tks em nhé!  Đăng lúc 16-8-2014 11:56 AM
cảm ơn bạn đã tham gia bình chọn  Đăng lúc 16-8-2014 10:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2014 10:23:51 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

Bình chọn cho SBD 01 và SBD 02
©2020 Kites.vn | % L) a; h3 b- X0 A5 H! ^$ mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % G* _  Z) z( o3 t) ]$ nAll rights reserved
Mình thấy hai bài của hai bạn rất hay   Hà Dĩ Thâm là tượng đài ngôn tình trong lòng mình, còn Giang Nhân Ly là một trong số những nữ chính mà mình thích :3 <3
/ w( Z: l: p8 g% i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, ?# ]* ]; I+ ]0 }; O
Chúc cuộc thi diễn ra thành công và vui vẻ ^^
©2020 Kites.vn | All rights reserved( @1 B1 ?6 g* J5 v# S

Bình luận

cảm ơn bạn tham gia bình chọn  Đăng lúc 16-8-2014 10:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2014 10:27:50 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

vote cho sdb 01 và sbd 02 nhé
- I* l: b" Q' q8 Y) J! Q- s0 |# r6 Z' G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ O2 b9 d6 A9 A
chúc các bạn thành công
©2020 Kites.vn | * i' s' g9 O8 o7 w4 p) d8 ZAll rights reserved
) F* ], l0 X( |( Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
chúc cuộc thi diễn ra tốt đẹp

Bình luận

cảm ơn bạn tham gia bình chọn  Đăng lúc 16-8-2014 10:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2014 10:29:54 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

mình bình chọn cho SBD 01 & 02
/ f" u# R4 E1 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc bạn may mắn, chúc cuộc thi thành công tốt đẹp
+ ?5 i! F* t% X& p: ^+ M©2020 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

cảm ơn bạn tham gia bình chọn  Đăng lúc 16-8-2014 10:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2014 10:30:21 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

mình thích bên nhau trọn đời và ai hiểu được lòng em
©2020 Kites.vn | 2 \4 n* j0 ^" x' y4 o' AAll rights reserved
nên bình chọn cho 01 và 02
©2020 Kites.vn | 6 e; \; D. \. J# D" T2 M( ^5 DAll rights reserved
chúc các bạn may mắn

Bình luận

cảm ơn bạn tham gia bình chọn  Đăng lúc 16-8-2014 10:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2014 10:35:30 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

bình chọn cho SBD 01 và SBD 02
' i4 f, Q  F% E$ C+ {©2020 Kites.vn | All rights reserved
) j( z7 t9 O+ L) l% L9 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
các bạn viết được lắm
: D9 k; w8 a: j. j) m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( ]* F( Q2 f5 B' S. N" Q& ?All rights reserved
bên nhau trọn đời thì kinh điển rồi
3 q6 K. x0 z$ S" A8 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , I4 W/ P3 S0 R$ o& h2 o$ d, l) qAll rights reserved
ai hiểu được lòng em mình cũng vừa đọc
©2020 Kites.vn | ; T, U/ z( f7 N$ JAll rights reserved
, V( d+ G8 d& _% n©2020 Kites.vn | All rights reserved
thích nhân ly lắm
©2020 Kites.vn | All rights reserved# t( B0 c" [7 y4 c: `
©2020 Kites.vn | 1 Q% z  J$ ~8 |All rights reserved
chúc cuộc thi thành công tốt đẹp

Bình luận

cảm ơn bạn tham gia bình chọn  Đăng lúc 16-8-2014 10:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2014 10:36:15 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

bình chọn cho SBD 1,2,10,12
( W8 W; U% z. W7 j4 I3 g- r0 u! ^9 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- d3 D5 m: L+ z% Q
bình chọn trước đã vì ngồi đọc chắc lâu lên tối sẽ đọc qua một lượt
* r) p6 f* a* s& X% n* u©2020 Kites.vn | All rights reserved
mình không phải fan ngôn tềnh nhưng rất thích đọc mấy bài cảm nhận hihi
©2020 Kites.vn | & {2 B4 A5 q! _8 a" V: N3 Y8 x) yAll rights reserved
mụ @thaonguyen6002  cũng đu nữa cơ đó hình đẹp lắm à ta đọc cuốn " trọn đời bên em " trong vòng 3 tiếng cũng hay hay mụ ạ hehe  

Bình luận

Truyện đó hay mà mụ, ta đọc truyện đó 6,7 lần rồi ấy chứ  Đăng lúc 16-8-2014 11:12 AM
cảm ơn ss tham gia bình chọn  Đăng lúc 16-8-2014 10:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2014 10:37:23 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

bình chọn cho SBD 01 nhé
©2020 Kites.vn | ' w! D; N4 Q5 [7 |! nAll rights reserved
cám ơn bạn đã nói hộ lòng mình
©2020 Kites.vn | & K" V1 {: y0 PAll rights reserved
mình thích BNTD lém nhưng không thể viết lên những dòng cảm xúc hay như bạn được

Bình luận

cảm ơn bạn đã tham gia bình chọn  Đăng lúc 16-8-2014 10:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2014 10:38:11 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

nick :kyoluvjj
©2020 Kites.vn | 2 L  V7 A- s2 SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( P$ S) ?7 {& g% O( r* ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 X. ]: h% ^) H. b" G/ T  X% `
vote cho tác phẩm số 01,02 ,20 và 21
5 r' q" {. b% z! ]/ I% u' G" H©2020 Kites.vn | All rights reserved
: L1 `- B' D& D# U2 {1 w& L9 R# R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 j7 O$ n8 j. T% q& R# d4 s" X* J! w
toàn là những tác phẩm hay,  vốn rất thích ngược, nên hễ truyện nào ngược nà mình thích à .^^
  e; ]+ w4 B+ u% d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 @5 u5 a: v  c; t& fAll rights reserved
- M+ A9 C# E7 `& @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: W2 p, K8 w4 T" d$ s
tác phẩm Bên nhau trọn đời thì đang hot hiện nay nhỉ
©2020 Kites.vn | . n; j0 ?% E" {& f2 UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 [6 D- k3 g/ \) R9 r$ _/ X
tác phẩm của Đường thất công tử khỏi chê
©2020 Kites.vn | # n, r( o/ x% \All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* I7 c( J/ g" L
  L0 C) ?. @" E©2020 Kites.vn | All rights reserved
còn số 20 có cái tên làm mình ấn tương,sa ngã .^^
/ J8 R. @3 ?' P5 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
' u; J; \8 |# ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! c9 f1 p% Z* m. ?8 _0 @All rights reserved
chúc mọi người  đều giành giải

Bình luận

quên há há  Đăng lúc 16-8-2014 02:11 PM
Sao không vote cho ta, còn 1 chỗ mà. *Đạp đạp*  Đăng lúc 16-8-2014 11:18 AM
lỡ mợ lac rùi, thui 1 ngày đep trời ta quăng lai cho  Đăng lúc 16-8-2014 10:44 AM
cảm ơn mụ đã tham gia bình chọn, dép ta đâu rồi  Đăng lúc 16-8-2014 10:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2014 10:38:44 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

Mình bình chọn cho SBD 1 và SBD2 nhé
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 \5 J" o* E7 c$ e
chúc hai bạn đạt giải cao
©2020 Kites.vn | 8 {# g$ Z; I! n: k. d% N) ^All rights reserved
ps: fan cuồng 1 thời của BNTD

Bình luận

cảm ơn bạn tham gia bình chọn  Đăng lúc 16-8-2014 10:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách