Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1522|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Order]Mua Hàng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-3-2012 08:34:13 | Xem tất |Chế độ đọc
Happy Shop Order


Thread đặt hàng:
Vui lòng xem kỹ món hàng cần mua và type theo mẫu sau:

  1. Tên Couple:
  2. Tên món hàng 1   :
  3. Giá cả mòn hàng 1:


  4. Tên món hàng 2   :
  5. Giá cả mòn hàng 2:

  6. and so on ......(post tuong tự nếu mún mua nhiều món 1 lúc)
  7. ------------------------
  8. Tổng cộng số món hàng:
  9. Tống giá tiền
Sao chép mã
Nếu mua nhiều món một lúc vui lòng type tương tự cùng 1 post

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
anhkiu + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-3-2012 08:37:47 | Xem tất
Danh sách khách hành:

Mua càng nhiều món thì sẽ là khách hàng thân thiết theo giá tiền sẽ có các cấp độ khác nhau
và sẽ có khuyến mãi hàng tháng cho các couple thân thiết
.


1.  Hâm Couple
2.  Shoal Couple
3.  Siu_Kat Couple

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
anhkiu + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-4-2012 20:14:44 | Xem tất
Mềnh vào đặt hàng =))

Tên Couple: Hâm Couple
Tên món hàng 1: Lều
Giá cả mòn hàng 1: 2000K
----------------------------------------
Tổng cộng số món hàng: 1
Tống giá tiền: 2000

Bình luận

Done giao lều ngay bây giờ  Đăng lúc 9-4-2012 08:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-4-2012 20:32:24 | Xem tất
Tên Couple: Shoal
Tên món hàng 1: Dinh Thự
Giá cả mòn hàng 1: 20000K
----------------------------------------
Tổng cộng số món hàng: 1
Tống giá tiền: 20000

Bình luận

VIP dã xuất hiện  Đăng lúc 9-4-2012 09:59 PM
done all giao hàng ngay lập tức  Đăng lúc 9-4-2012 08:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-4-2012 21:15:20 | Xem tất
Tên Couple: Siu_Kat
Tên món hàng 1: Dinh Thự
Giá cả mòn hàng 1: 20000K
----------------------------------------
Tổng cộng số món hàng: 1
Tống giá tiền: 20000

============  END ================

Mua xong vừa giao nhà được vài ngày, bỏ nhà ra đi - li hôn => ko tính phí.
Hoàn trả 100% Kite$ cho siunhan. Đóng thread Dinh Thự Siu_Kat

Bình luận

^^  Đăng lúc 16-6-2012 02:57 PM
done all giao nhà lun  Đăng lúc 9-4-2012 09:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách