Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

[NGƯNG NHẬN ĐỀ CỬ - TIẾN HÀNH BÌNH CHỌN] ĐỀ CỬ ALBUM KPOP MÀ CÁC THÀNH VIÊN PHỐ DIỀU MONG MUỐN SỞ HỮU NHẤT 2016

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-4-2016 21:52:34 | Xem tất
- Nick Kites: nyls2ny
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: The Velvet
- Tên Album đề cử: The 2nd Mini Album

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 22:15:34 | Xem tất
- Nick Kites: cass24
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: Red Velvet
- Tên Album đề cử: The Velvet (2nd Mini Album)

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 23:26:44 | Xem tất
- Nick Kites: trangpru
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: CNBLUE
- Tên Album đề cử: BLUEMING

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 23:54:25 Từ di động | Xem tất
Nick Kites: Lana_May
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: Red Velvet
- Tên Album đề cử: [Album] The Velvet - The 2nd Mini Album

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 05:55:47 | Xem tất
- Nick Kites: hope4ever14
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: CNBLUE
- Tên Album đề cử: BLUEMING

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 07:30:30 | Xem tất

- Nick Kites: phaletuyet24
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: CNBLUE
- Tên Album đề cử: BLUEMING

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 10:46:10 | Xem tất
- Nick Kites: Mr_Saturday
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: WINNER
- Tên Album đề cử: Entry single 'PRICKED' (EXIT : E)

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 12:38:09 | Xem tất
- Nick Kites: luuhoaitrang
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: CNBLUE
- Tên Album đề cử: BLUEMING
Là fan của các anh già SUJU nhưng do album ra mắt tháng 1 nên ko thể đề cử, đành chọn mấy anh bớt già hơn là CNBLUE vậy!

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 14:15:35 | Xem tất
- nick kites: leduong135
- tên nghệ sĩ phát hành album: Got7
- tên album đề cử: "Flight Log: Departure"


Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-4-2016 08:57:24 | Xem tất
- Nick Kites: Phuthuynhokitty
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: 2PM
- Tên Album đề cử: No. 5
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách