Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

[NGƯNG NHẬN ĐỀ CỬ - TIẾN HÀNH BÌNH CHỌN] ĐỀ CỬ ALBUM KPOP MÀ CÁC THÀNH VIÊN PHỐ DIỀU MONG MUỐN SỞ HỮU NHẤT 2016

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-4-2016 14:37:14 | Xem tất
- Nick Kites: Luxury246
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: MAMAMOO
- Tên Album: Woo Hoo

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 14:52:43 | Xem tất
- Nick Kites: wingssky
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: CNBLUE
- Tên Album đề cử: BLUEMING

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
chicchick + 5 chệ :x
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 15:41:40 | Xem tất
- Nick Kites: hoang1811
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: Red Velvet
- Tên Album đề cử: [Album] The Velvet - The 2nd Mini Album

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 16:26:25 | Xem tất
- Nick Kites: quangthang92
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: Jang Beom June (Busker Busker)
- Tên Album đề cử: Jang Beom June Vol.2

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:37 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 19:37:49 | Xem tất
- Nick Kites: subill178
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: WINNER
- Tên Album đề cử: EXIT:E

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:37 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 19:48:26 | Xem tất
- Nick Kites: pt9dat
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: Kim Jae Joong (김재중)
- Tên Album đề cử: NO.X [2nd Mini Album]

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:38 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 19:49:22 | Xem tất
- Nick Kites: Atula1994
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: GOT7
- Tên Album đề cử: Flight Log: Departure

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:39 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn
chicchick + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 19:52:35 | Xem tất
- Nick Kites: tieutu
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: Kim Jaejoong
- Tên Album đề cử: NO.X

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:39 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 19:58:09 | Xem tất
- Nick Kites: muavanroi
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: LEE HI
- Tên Album đề cử:  Seoulite
Cảm ơn chủ thớt đã tổ chức cuộc thi

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:39 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 20:21:43 | Xem tất
- Nick Kites: kittytrang111
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: BTOB
- Tên Album đề cử: Remember That

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:39 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách