Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

[NGƯNG NHẬN ĐỀ CỬ - TIẾN HÀNH BÌNH CHỌN] ĐỀ CỬ ALBUM KPOP MÀ CÁC THÀNH VIÊN PHỐ DIỀU MONG MUỐN SỞ HỮU NHẤT 2016

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-4-2016 12:26:18 | Xem tất
-Nick kites: pe_keo
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: Cnblue
- Tên Album đề cử: BLUEMING [6th Mini Album]
Mong mọi người hãy ủng hộ Cnblue với ak

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:35 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Yoshimura + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 12:37:27 | Xem tất
- Nick Kites: Jewel_babo
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: WINNER
- Tên Album đề cử: ENTRY SINGLE 'PRICKED' (EXIT : E)

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:35 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Yoshimura + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 13:04:01 | Xem tất
- Nick Kites: nhok.ishimaru
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: IMFACT
- Tên Album đề cử: LOLLIPOP - EP
chắc chả ai biết =.='' mà thôi cứ đề cử cho vui :v

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:36 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 13:21:51 | Xem tất
- Nick Kites: Simproment
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: Taeyeon
- Tên Album đề cử: RAIN (STATION)

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:36 PM
vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:36 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 13:48:16 | Xem tất

- Nick Kites: hanhanchj
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: Red Velvet
- Tên Album đề cử: [Album] The Velvet - The 2nd Mini Album

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:36 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 14:04:54 | Xem tất
- Nick Kites: Hienxinhxan
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: WINNER
- Tên Album đề cử: EXIT:E

Bình luận

vào bình chọn nha bạn: http://forum.kites.vn/thread/-event-nhan-thuong-binh-chon-album-kpop-ma-cac-thanh-vien-pho-dieu-mong-muon-so-huu-nhat-2016-470995-1-1.html  Đăng lúc 6-4-2016 03:36 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 14:33:39 | Xem tất
- Nick Kites: alpenliebe123
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: TAEYEON
- Tên Album đề cử: TAEYEON 'Rain'

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 14:35:46 | Xem tất
- Nick Kites: bblouis
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: TAEYEON
- Tên Album đề cử: TAEYEON 'Rain'

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 14:36:19 | Xem tất
- Nick Kites: Thanhnhan61093
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: Lee Hi
- Tên Album đề cử: SEOULITE

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2016 14:36:49 | Xem tất
- Nick Kites: Chipxu
- Tên nghệ sĩ phát hành Album: Red Velvet
- Tên Album đề cử: [Album] The Velvet - The 2nd Mini Album

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách