Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1206|Trả lời: 13
Thu gọn cột thông tin

[Movie - 2014] 极光之爱 | Endless Night in Aurora | Tình yêu cực quang

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-10-2014 21:43:08 | Xem tất |Chế độ đọc
Tình yêu cực quang / 极光之爱


Rate

Số người tham gia 6Sức gió +30 Thu lại Lý do
.CàRốt. + 5 Ủng hộ 1 cái!
ntrvietanh + 5 Cảm ơn bạn
Nam.Anh + 5 Cảm ơn bạn
^BánhRán^ + 5 Bài viết hữu ích
.Mít. + 5 Ủng hộ 1 cái!
bjmbjmxjnh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-11-2014 22:16:39 | Xem tất
Poster phim

cre bai du

re up by Táo~

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
^BánhRán^ + 5 Ủng hộ 1 cái!
Nam.Anh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-11-2014 22:18:12 | Xem tất
Một số hình ảnh trong phim

cre bai du
re up by Táo~

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
^BánhRán^ + 5 Ảnh đẹp quá
Nam.Anh + 5 Ảnh đẹp quá

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-11-2014 22:20:58 | Xem tất
cre baidu
re up by Táo~

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
^BánhRán^ + 5 Ảnh đẹp quá
Nam.Anh + 5 Ảnh đẹp quá

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-11-2014 22:22:02 | Xem tất
cre baidu
re up by Táo~

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
^BánhRán^ + 5 Cảm ơn bạn
Nam.Anh + 5 Ủng hộ bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-11-2014 22:23:22 | Xem tất
cre baidu
re up by Táo~

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
Nam.Anh + 5 Ủng hộ 1 cái!
.Mít. + 5 Ảnh đẹp quá
^BánhRán^ + 5 Ảnh đẹp quá

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-11-2014 22:29:22 | Xem tất
Hậu trường và đoàn làm phim

cre baidu
re up by táo~

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
^BánhRán^ + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-11-2014 22:30:28 | Xem tất
cre baidu
re up by Táo~

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nam.Anh + 5 Ảnh đẹp quá

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-11-2014 22:32:10 | Xem tất
cre baidu
re up by Táo~

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nam.Anh + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-11-2014 22:37:24 | Xem tất
Họp báo tuyên truyền phim

cre baidu

reup by Táo~

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
.Mít. + 5 Ủng hộ 1 cái!
Nam.Anh + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách