Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: EventsKites
Thu gọn cột thông tin

[Mini game] VUI CÙNG LINE Season 2 - Chủ đề số 5 "I love Kites.vn"

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-9-2013 12:05:12 | Xem tất
Nick kites: bichvan.jj
Đã bình chọn hình ảnh của SBD: 07 yotomo
Chúc yotomo giựt giải nhé

Bình luận

bạn ơi, vào đây vote mới đúng ạ, bạn vào còm lại ở đây cho mình với ^^ http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-vui-cung-line-chu-de-so-5-i-love-kites--408631-1-1.html  Đăng lúc 10-9-2013 09:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2013 13:00:01 | Xem tất
Nick Kites: ha_tem
Bình chọn: SBD 01: Cún và SBD 07: yomoto
Ảnh rất đẹp, chúc các bạn đều đạt giải . ^ ^.

Bình luận

ok ok. :)  Đăng lúc 10-9-2013 06:13 PM
comt và vote ở đây cơ nàng ơi T_T http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-vui-cung-line-chu-de-so-5-i-love-kites--408631-1-1.html  Đăng lúc 10-9-2013 04:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2013 14:15:48 | Xem tất
Nick Kites: cthong7
Bình chọn: SBD 01: Cún và SBD 07: yomoto
Ảnh rất đẹp, chúc các bạn đều đạt giải . ^ ^

Bình luận

mình vào comt rùi nha ^^!  Đăng lúc 10-9-2013 09:22 PM
bạn ơi, vào đây vote mới đúng ạ, bạn vào còm lại ở đây cho mình với ^^ http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-vui-cung-line-chu-de-so-5-i-love-kites--408631-1-1.html  Đăng lúc 10-9-2013 09:21 PM
comt và vote ở đây cơ nàng ơi T_T http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-vui-cung-line-chu-de-so-5-i-love-kites--408631-1-1.html  Đăng lúc 10-9-2013 04:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2013 14:17:16 | Xem tất
Nick kites: ^^Smile^^
Bình chọn: SBD 03
Chúc bạn sẽ đạt giải

Bình luận

mình biết rồi thank  Đăng lúc 10-9-2013 02:38 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-vui-cung-line-chu-de-so-5-i-love-kites--408631-1-1.html . Bình chọn ở đây bạn này  Đăng lúc 10-9-2013 02:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2013 16:19:21 | Xem tất
Nick kites: nhuphamcs112
Đã bình chọn hình ảnh của SBD: 03
Chúc bạn may mắn nhé, giật giải nha!!!

Bình luận

http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-vui-cung-line-chu-de-so-5-i-love-kites--408631-1-1.html . Bình chọn ở đây bạn này  Đăng lúc 10-9-2013 04:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2013 16:49:31 | Xem tất
Nick kites: guenlove
Đã bình chọn hình ảnh của SBD: 03
Chúc bạn may mắn nhé {:155:} {:161:}

Bình luận

vote bên kia nha bạn, link bên dưới  Đăng lúc 10-9-2013 11:38 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-vui-cung-line-chu-de-so-5-i-love-kites--408631-1-1.html  Đăng lúc 10-9-2013 11:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2013 19:35:50 | Xem tất
Nick kites: hllong
Đã bình chọn hình ảnh của SBD: 01.  
Chúc bạn may mắn{:139:}   

Bình luận

vote bên kia nha bạn, link bên dưới  Đăng lúc 10-9-2013 11:37 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-vui-cung-line-chu-de-so-5-i-love-kites--408631-1-1.html  Đăng lúc 10-9-2013 11:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-9-2013 00:54:45 | Xem tất
Minh cũng muốn tham gia chương trình này... thật hay và thú v ị {:398:}
không biết giờ còn có thể đăng kí và up ảnh không mod ơi.{:428:}

Bình luận

vote bên kia nha bạn, link bên dưới  Đăng lúc 11-9-2013 08:23 AM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-vui-cung-line-chu-de-so-5-i-love-kites--408631-1-1.html  Đăng lúc 11-9-2013 08:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-9-2013 08:59:11 | Xem tất
Nick kites: minhnhat0410
Đã bình chọn hình ảnh của SBD: 07 yotomo
Chúc yotomo giựt giải.

Bình luận

bạn ơi, vào link dưới vote số 07 giúp mình được không bạn, sau đó bạn comt lại như vậy nha, cám ơn bạn ^^  Đăng lúc 11-9-2013 10:53 AM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-vui-cung-line-chu-de-so-5-i-love-kites--408631-1-1.html  Đăng lúc 11-9-2013 10:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-9-2013 14:15:34 | Xem tất
Nick kites: muatuyet_bun
Đã bình chọn hình ảnh của SBD:07
Chúc bạn đoạt giải{:412:}
GOOD LUCK!!!!

Bình luận

bạn ui, bạn vào link này post lại bài như trên giúp mình nha, cám ơn bạn: http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-vui-cung-line-chu-de-so-5-i-love-kites--408631-1-1.html  Đăng lúc 12-9-2013 01:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách