Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: EventsKites
Thu gọn cột thông tin

[Mini Game]DỰ ĐOÁN CÙNG Secretly Greatly - Kết quả lượt down page 22

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-8-2013 11:58:43 | Xem tất
- Nick Kites: harper
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 21h13' ngày 15/8/2013
- Dự đoán lượt download sau 48h: 2231

Bình luận

chúc ss may mắn, trúng chiếc cốc như ss mong muốn :D  Đăng lúc 12-8-2013 11:06 PM
harper - Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 21h13' ngày 15/8/2013 - Dự đoán lượt download sau 48h: 2231 GL^^  Đăng lúc 12-8-2013 08:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 12:19:28 | Xem tất
- Nick Kites: itsyourday
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 18h00 14/08/2013
- Dự đoán lượt download sau 48h: 3211

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:06 PM
itsyourday - Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 18h00 14/08/2013 - Dự đoán lượt download sau 48h: 3211 GL^^  Đăng lúc 12-8-2013 08:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 12:21:05 | Xem tất
- Nick Kites: lovegiraffe_02
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 13/8/2013 15h
- Dự đoán lượt download sau 48h:3245

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:06 PM
lovegiraffe_02 - Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 13/8/2013 15h - Dự đoán lượt download sau 48h:3245 GL^^  Đăng lúc 12-8-2013 08:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 12:23:19 | Xem tất
- Nick Kites: ricsung
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 22h ngày 15/8/2013
- Sự đoán lượt download sau 48h: 1600

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:06 PM
ricsung - Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 22h ngày 15/8/2013 - Sự đoán lượt download sau 48h: 1600 GL^^  Đăng lúc 12-8-2013 08:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 13:01:53 | Xem tất
- Nick Kites: congtualacchuot
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 16h00 ngày 13-8-2013
- Dự đoán lượt download sau 48h: 3102

Bình luận

chúc e may mắn ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:06 PM
congtualacchuot - Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 16h00 ngày 13-8-2013 - Dự đoán lượt download sau 48h: 3102 GL^^  Đăng lúc 12-8-2013 08:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 13:20:24 | Xem tất
- Nick Kites: eunhyuk44
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 19h ngày 13/08/2013
- Dự đoán lượt download sau 48h: 3013 lượt

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:06 PM
eunhyuk44 - Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 19h ngày 13/08/2013 - Dự đoán lượt download sau 48h: 3013 GL^^  Đăng lúc 12-8-2013 08:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 13:38:22 | Xem tất
Nick kites: nga_nguyen
Dự đoán thời gian phim lên sóng: 2h36 ngày 15/8/2013
Dự đoán lượt download sau 48h: 10.458

Bình luận

nick chính chủ bị lỗi đăng nhập nhờ mình oánh dùm =)) *chị cùng nhà*  Đăng lúc 13-8-2013 10:49 AM
cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:06 PM
eunhyuk44 - Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 19h ngày 13/08/2013 - Dự đoán lượt download sau 48h: 3013 ủa, không phải nick chính chủ tham gia à bạn?   Đăng lúc 12-8-2013 08:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 14:19:12 | Xem tất
- Nick Kites:garu1102
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim:20h ngày 19-8
- Dự đoán lượt download sau 48h:3210

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:07 PM
garu1102 - Dự đoán thời gian lên sóng của phim:20h ngày 19-8 - Dự đoán lượt download sau 48h:3210 GL^^  Đăng lúc 12-8-2013 08:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 14:45:12 | Xem tất
- Nick Kites: Junnie
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 14h ngày 15/08/2013
- Dự đoán lượt download sau 48h: 2108 lượt

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:07 PM
Junnie - Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 14h ngày 15/08/2013 - Dự đoán lượt download sau 48h: 2108 GL^^  Đăng lúc 12-8-2013 08:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 14:47:10 | Xem tất
Nick kites: poohbear
Dự đoán thời gian phim lên sóng: 20h10ph ngày 17/08/2013
Dự đoán lượt download sau 48h: 2129

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:07 PM
poohbear Dự đoán thời gian phim lên sóng: 20h10ph ngày 17/08/2013 Dự đoán lượt download sau 48h: 2129 GL^^  Đăng lúc 12-8-2013 08:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách