Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: EventsKites
Thu gọn cột thông tin

[Mini Game]DỰ ĐOÁN CÙNG Secretly Greatly - Kết quả lượt down page 22

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-8-2013 10:18:30 | Xem tất
- Nick Kites: janels
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 19h ngày 17/8
- Dự đoán lượt download sau 48h: 2131

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:15 PM
janels - 19h ngày 17/8 - 2131 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 04:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 10:18:53 Từ di động | Xem tất
- Nick Kites: pluja
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 19h25 ngày 13-8-2013
- Dự đoán lượt download sau 48h: 5212

So hot:-* hóng SG:">

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:15 PM
pluja - 19h25 ngày 13-8-2013 - 5212 - Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 08:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 10:22:17 | Xem tất
- Nick Kites: wendy-windy
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim Secretly Greatly: 8h42' ngày 13/08/2013
- Dự đoán lượt download sau 48h: 7292
Rất mong chờ phim này của subteam {:414:}
Subteam fighting {:412:}{:412:}{:412:}

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:16 PM
wendy-windy - 8h42' ngày 13/08/2013 - 7292 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 08:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 10:38:10 | Xem tất
- Nick Kites:nhatha91
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim:22h30 ngày 15/8
- Dự đoán lượt download sau 48h:1245

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:16 PM
nhatha91 - 22h30 ngày 15/8 - 1245 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 08:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 10:38:18 | Xem tất
Nick Kites: Sury
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 20h ngày 16/8
- Dự đoán lượt download sau 48h: 2408

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:16 PM
Sury - 20h ngày 16/8 - 2408 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 08:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 10:38:54 | Xem tất
Nick kites: Jess_love_EXO
Dự đoán thời gian phim lên sóng: 22h ngày 16/08/2013
Dự đoán lượt download sau 48h: 1506

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:16 PM
Jess_love_EXO - 22h ngày 16/08/2013 - 1506 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 08:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 10:39:12 | Xem tất
- Nick Kites: faithcrazy
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 21h30' ngày 14/8/2013
- Dự đoán lượt download sau 48h: 2929

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:16 PM
faithcrazy - 21h30' ngày 14/8/2013 - 2929 - Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 08:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 10:56:50 | Xem tất
- Nick Kites: MyeongJoo
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 15h15' ngày 15/8/2013
- Dự đoán lượt download sau 48h: 3456 lượt

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:16 PM
MyeongJoo - 15h15' ngày 15/8/2013 - 3456 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 08:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 11:01:51 | Xem tất
thế là phim sắp có rồi sao ^^

cảm ơn subteam nhiều nhiều :X

Nick Kites: braking_heart95

- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 20h ngày 15/8/2013

- Dự đoán lượt download sau 48h: 4077 lượt

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:16 PM
braking_heart95 - 20h ngày 15/8/2013 - 4077 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 08:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 11:02:05 | Xem tất
- Nick Kites: myluckystar.tky
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 0h ngày 16/8/2013
- Dự đoán lượt download sau 48h: 1012

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:16 PM
myluckystar.tky - 0h ngày 16/8/2013 - 1012 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 08:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách