Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: EventsKites
Thu gọn cột thông tin

[Mini Game]DỰ ĐOÁN CÙNG Secretly Greatly - Kết quả lượt down page 22

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-8-2013 09:18:56 | Xem tất
- Nick Kites: rainy.fio

- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 18:25g ngày 14/8  

- Dự đoán lượt download sau 48h: 2367 lượt ♥

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:16 PM
rainy.fio - 18:25g ngày 14/8 - 2367 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 04:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 09:26:14 | Xem tất

Nick Kites: gamon2190
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 20h 17/08/2013
- Dự đoán lượt download sau 48h: 2190

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:16 PM
gamon2190 - 20h 17/08/2013 - 2190 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 04:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 09:29:09 | Xem tất
- Nick Kites: RH_YS
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 17h22 ngày 15/08/2013
- Dự đoán lượt download sau 48h: 5720

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:17 PM
RH_YS - 17h22 ngày 15/08/2013 - 5720 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 04:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 09:32:06 | Xem tất
- Nick Kites:gnuhgnauq
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim:13h ngày 18/8/2013
- Dự đoán lượt download sau 48h:1756 lượt down

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:17 PM
gnuhgnauq - 13h ngày 18/8/2013 - 1756 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 04:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 09:37:43 | Xem tất
- Nick Kites:zigzak
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 19/08/2013
- Dự đoán lượt download sau 48h: 1988

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:17 PM
cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:17 PM
zigzak - 19/08/2013 - 1988 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 04:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 09:48:24 | Xem tất
nick kites: cuoithaga92

dự đoán thời gian phim lên sóng: 16h ngày 16-8-2013

dự đoán số lượt tải về sau 48h: 3036 lượt

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:17 PM
cuoithaga92 - 16h ngày 16-8-2013 - 3036 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 04:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 09:58:43 | Xem tất
- Nick Kites:iloveseungho

- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 17h ngày 22_08_2013 ( có xa quá hok nhỉ)

- Dự đoán lượt download sau 48h: 2192

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:17 PM
iloveseungho - 17h ngày 22_08_2013 - 2192 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 04:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 10:02:57 | Xem tất
Nick Kites: zennyvy
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 15/8/2013
- Dự đoán lượt download sau 48h: 5000

Bình luận

:))  Đăng lúc 13-8-2013 06:56 AM
cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:17 PM
zennyvy - 15/8/2013 - 5000 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 04:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 10:06:52 | Xem tất
- Nick Kites: plpro_bnh
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim: 16/8/2013
- Dự đoán lượt download sau 48h: 3974

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:17 PM
plpro_bnh - 16/8/2013 - 3974 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 04:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 10:08:59 | Xem tất
- Nick Kites: eunhae-ssi
- Dự đoán thời gian lên sóng của phim:  21h ngày 15/8
- Dự đoán lượt download sau 48h: 2410

Bình luận

cùng chờ phim Secretly Greatly và có những giây phút xem phim vui vẻ nhé b ^^  Đăng lúc 12-8-2013 11:17 PM
eunhae-ssi - 21h ngày 15/8 - 2410 Goodluck!  Đăng lúc 12-8-2013 04:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách