Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: ngoctuyenjp2
Thu gọn cột thông tin

[Mega.co.nz] Tổng hợp tất cả các game của GameHouse!!! (Bản full) ^^ ĐANG REUP...

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:57:37 | Xem tất


Adventure Inlay
 1. http://www.mediafire.com/?4bas14vdnpc2v13
Sao chép mã


Aloha Solitaire
 1. http://www.mediafire.com/?x319rzqm2hgf06o
Sao chép mã


Ancient Tri-Jong
 1. http://www.mediafire.com/?5uctjai37rjdp9d
Sao chép mã


Ancient Tripeaks
 1. http://www.mediafire.com/?a4vedaohc44yo1e
Sao chép mã


Atlantis
 1. http://www.mediafire.com/?qbu2ajncvvbecbaaj
Sao chép mã


Bewitched
 1. http://www.mediafire.com/?urpl576q23v27ko
Sao chép mã


Boggle Supreme
 1. http://www.mediafire.com/?crrbv11mnfcpbvf
Sao chép mã


Chainz 2 - Relinked
 1. http://www.mediafire.com/?tsqbtdl9akrvad6
Sao chép mã


Charm Solitaire
 1. http://www.mediafire.com/?o8d3w80treeuok0
Sao chép mã


Charm Tale
 1. http://www.mediafire.com/?1d231byg33r21p8
Sao chép mã


Chicktionary
 1. http://www.mediafire.com/?838itkalz379bix
Sao chép mã


Collapse! Crunch
 1. http://www.mediafire.com/?wvyq82q8efdd12b
Sao chép mã


Crystal Path
 1. http://www.mediafire.com/?4dwtw92e8bupbpv
Sao chép mã


Digby's Donuts
 1. http://www.mediafire.com/?4fifse3tqs4ntlp
Sao chép mã


Diner Dash
 1. http://www.mediafire.com/?wlhvg8eoxws6ldm
Sao chép mã


Fiber Twig
 1. http://www.mediafire.com/?keuekii9bq62ix7
Sao chép mã


Five Card Deluxe
 1. http://www.mediafire.com/?mmdd18cx6ch08q9
Sao chép mã


Flying Leo
 1. http://www.mediafire.com/?pn22dkmapgc6b58
Sao chép mã


Fortune Tiles Gold
 1. http://www.mediafire.com/?qdkoy51iwdzo5xx
Sao chép mã


Fresco Wizard
 1. http://www.mediafire.com/?f5fxsgqaoqpv28m
Sao chép mã


Gearz
 1. http://www.mediafire.com/?26rydxq118g6yst
Sao chép mã


Granny in Paradise
 1. http://www.mediafire.com/?au3yiyr288cqq74
Sao chép mã


Gutterball
 1. http://www.mediafire.com/?xhdzmmic65ky2hg
Sao chép mã


Hamsterball
 1. http://www.mediafire.com/?5cmfaw7xsm9oraa
Sao chép mã


Hello!
 1. http://www.mediafire.com/?b281lca243e5f85
Sao chép mã


Holiday Express
 1. http://www.mediafire.com/?qhwxmkih40a32ku
Sao chép mã


Iggle Pop!
 1. http://www.mediafire.com/?ups2fm61r3epp4n
Sao chép mã


Incadia
 1. http://www.mediafire.com/?cizdsibjfsb9crb
Sao chép mã


Incredible Ink
 1. http://www.mediafire.com/?vnydh0yll3cmsp0
Sao chép mã


Inspector Parker
 1. http://www.mediafire.com/?5s8osbvvbby33cc
Sao chép mã


Magic Ball
 1. http://www.mediafire.com/?wb8uu18u7a6n0lc
Sao chép mã


Magic Ball 2
 1. http://www.mediafire.com/?rnfw9az8hg8837u
Sao chép mã


Magic Ball 2 - New Worlds
 1. http://www.mediafire.com/?lf3k8zq5dcn2bw9
Sao chép mã


Magic Vines
 1. http://www.mediafire.com/?dyiul3saql676va
Sao chép mã


Mah Jong Adventures
 1. http://www.mediafire.com/?b7j7kjsd6k6tko1
Sao chép mã


Mah Jong Quest
 1. http://www.mediafire.com/?3l4p0941spcoln9
Sao chép mã


Mahjong Garden To Go
 1. http://www.mediafire.com/?fsc8h0mou6a3hfy
Sao chép mã


Mahjong Towers Eternity
 1. http://www.mediafire.com/?6z5aozocz2wlk8o
Sao chép mã


Maui Wowee
 1. http://www.mediafire.com/?s7v8querkarqhhv
Sao chép mã


Poker Superstars
 1. http://www.mediafire.com/?w0igo63ajtqtrfg
Sao chép mã


Puzzle Solitaire
 1. http://www.mediafire.com/?pz0ov4f2yq7u87i
Sao chép mã


QBeez
 1. http://www.mediafire.com/?g50xt8chwhb6fuf
Sao chép mã


Reader's Digest Super Word Power
 1. http://www.mediafire.com/?1xk9a4d0vi0y1vp
Sao chép mã


Roller Rush
 1. http://www.mediafire.com/?fjockqy3a605zt7
Sao chép mã


Penguin Diner
 1. http://www.mediafire.com/?0wsmampkz41nc6n
Sao chép mã


Penguin Diner 2
 1. http://www.mediafire.com/?qvazj44xvb4719s
Sao chép mã


Spirit of Wandering The Legend
 1. http://www.mediafire.com/?g3s3u92g65z8g8j
Sao chép mã
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:57:53 | Xem tất


Star Crossed Love
 1. Part 1:  http://www.mediafire.com/?3665jb0x4oq1yja
 2. Part 2:  http://www.mediafire.com/?q3c3n8k25tkspq7
Sao chép mã


Piggly Christmas Edition
 1. http://www.mediafire.com/?o984q51h85v2q6p
Sao chép mã


AirStrike II Gulf Thunder
 1. http://www.mediafire.com/?229d7svh9hbz1na
Sao chép mã
Bonus:AirStrike 2
 1. http://www.mediafire.com/?yapenp8d38dgrcs
Sao chép mã


Youda Marina
 1. http://www.mediafire.com/?bj5k0yagelxbsb8
Sao chép mã


Youda Farmer
 1. http://www.mediafire.com/?wlwx2nd375lzndm
Sao chép mã


Wedding Dash 4 Ever
 1. http://www.mediafire.com/?84ytsy6s8s26f3o
Sao chép mã


Ranch Rush 2 Collector's Edition
 1. http://www.mediafire.com/?5d9d9hcysm10ag0
Sao chép mã


2 Tasty
 1. Part 1:   http://www.mediafire.com/?5y54v70nfgtk48c
 2. Part 2:   http://www.mediafire.com/?rar3gt7j9b7dhbh
Sao chép mã


Mystery of the Earl
 1. http://www.mediafire.com/?2x1rexx7jvxi1ow
Sao chép mã


Gardenscapes
 1. http://www.mediafire.com/?i8lsr78w2tr1c52
Sao chép mã


iCarly iSock It To 'Em
 1. http://www.mediafire.com/?49dc2v2ejqdix8y
Sao chép mã
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:58:07 | Xem tất


Dream Day Wedding - Viva Las Vegas
 1. http://www.mediafire.com/?sqzyi9rii5syyn9
Sao chép mã


Dream Day Honeymoon
 1. http://www.mediafire.com/?6zdbuh6i39ohqzs
Sao chép mã


Pahelika - Secret Legends
 1. http://www.mediafire.com/?5m5scm4ba05hlfk
Sao chép mã


BigFoot: Chasing Shadows
 1. http://www.mediafire.com/?ls7wthr70cenc9i
Sao chép mã


Love and Death: Bitten
 1. http://www.mediafire.com/?9biz4n9uxkxq295
Sao chép mã


Pet Shop Hop™
 1. http://www.mediafire.com/?8f1zzm2u9mm0yhh
Sao chép mã


Pikachu  (Bản tiếng ANH)
 1. http://www.mediafire.com/?2x1v3idwxgv1r6r
Sao chép mã


Bejeweled® 3
 1. http://www.mediafire.com/?j81b4xm872qyhob
Sao chép mã


Dream Chronicles® - The Book of Water (Beta)
 1. http://www.mediafire.com/?cnp434na5d2f3ll
Sao chép mã


Buried In Time
 1. http://www.mediafire.com/?g1k5vb52pokcr6o
Sao chép mã
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:58:25 | Xem tất


Farm Tribe
 1. http://www.mediafire.com/?5xktvu8t0kmhi5r
Sao chép mã


Secret Diaries - Florence Ashford
 1. http://www.mediafire.com/?j5fkfr1j9oifa61
Sao chép mã


Santa Claus in Trouble
 1. http://www.mediafire.com/?34941i81ivilkba
Sao chép mã


Santa Claus in trouble... again!
 1. http://www.mediafire.com/?01vuulf3a6gj1s3
Sao chép mã


Paradise Pet Salon
 1. http://www.mediafire.com/?1wb39h4r6jxkncz
Sao chép mã


Ciao Bella
 1. http://www.mediafire.com/?ez6n3ea193lz015
Sao chép mã


Beauty Factory
 1. http://www.mediafire.com/?d8mv5rzwm4i2g4v
Sao chép mã


Awakening 2 - Moonfell Wood
 1. Part 1:   http://www.mediafire.com/?k5yqzj4xosk1d0k
 2. Part 2:   http://www.mediafire.com/?ihgzc9ku1c1zyoa
Sao chép mã


Soap Opera Dash
 1. http://www.mediafire.com/?tvix75qa1jo4b9z
Sao chép mã


Wedding Dash 4 - Ever
 1. http://www.mediafire.com/?ya60ajx25a0pv3k
Sao chép mã


Cooking Dash 3 - Thrills and Spills Collector's Edition
 1. http://www.mediafire.com/?x2rpph7b18nz6g3
Sao chép mã


Chronicles of Albian - The Magic Convention
 1. http://www.mediafire.com/?i3wqcyooz5aontx
Sao chép mã


Tumblebugs 2
 1. http://www.mediafire.com/?j30dl1o86tmfhef
Sao chép mã
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:59:09 | Xem tất


Delicious - Emily's Childhood Memories Premium Edition
 1. Part 1:   http://www.mediafire.com/?im0vbmn1svd1ue5
 2. Part 2:   http://www.mediafire.com/?248vltd2pc3t44l
Sao chép mã


Lamp of Aladdin
 1. http://www.mediafire.com/?afjvvsctjcshvs1
Sao chép mã


Pikachu Collection All Win
 1. http://www.mediafire.com/?y98rd4hr6g5opy5
Sao chép mã


Pet Shop Hop
 1. http://www.mediafire.com/?74eh729vgm188kf
Sao chép mã
 1. http://www.mediafire.com/?n4shdgmypg8s3cs
Sao chép mã


Fruits Inc.
 1. http://www.mediafire.com/?yj9rlyaa1jich21
Sao chép mã


Feeding Frenzy 2
 1. http://www.mediafire.com/?dwompx8n4jx8hp9
Sao chép mã


The Treasures of Mystery Island - The Ghost Ship
 1. Part 1:   http://www.mediafire.com/?e3a4kurk6zb94fz
 2. Part 2:   http://www.mediafire.com/?utmc5kn4ncicx49
Sao chép mã


Blossom
 1. http://www.mediafire.com/?ox60sza2ldbybng
Sao chép mã
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:59:27 | Xem tất


Wedding Salon
 1. http://www.mediafire.com/?mf1ts481wnq3hhd
Sao chép mã


Escape from Thunder Island
 1. http://www.mediafire.com/?9ssy5jibxswcx2c
Sao chép mã
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Mazy Tài khoản bị xóa
Đăng lúc 9-9-2011 14:40:26 | Xem tất
Oa, tem tem lần đầu vào KST mà đã đc tem game r, lại toàn game hay, híhí, hên thiệt ~
Mà anh/chị ơi, có game nào là hidden object k, để e down về USB nghiền, toàn game hay :funk: k biết chơi cái nào nữa, biết mỗi Gemini Lost..

[Edit]: h nhìn lại p1 mới thấy cái list game *khóc* sr anh nha, đoảng quá..
Thk bạn lập list nhé

Bình luận

tem Gấu giật từ lâu rồi :))  Đăng lúc 9-9-2011 09:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-9-2011 11:08:48 | Xem tất

Dream Chronicles

Dream Chronicles là một game hay, mang tính phiêu lưu. Tiến độ game không nhanh, không tính thời gian và tính điểm. Đồ hoạ đẹp, nhìn rất giống thật (nhưng mà xấu nhất là mấy cánh cổng sắt, nhìn rỉ sét không chịu được!)
Cốt truyện: Faye là người thường, lấy chồng là fairy (tạm hiểu là tiên) nhưng đang sống như người thường. Một đêm, cô mơ thấy chồng cô bị Fairy Queen of Dream bắt đi, vì muốn anh làm chồng của mình. Tỉnh dậy, cô đã thấy giấc mơ thành hiện thực và phải đuổi theo để tìm lại chồng và giải thoát cho con gái khỏi giấc ngủ sâu (kiểu như công chúa ngủ trong rừng)
Game này có rất nhiều cửa (trong game gọi là chapter), trong mỗi chapter, người chơi phải thực hiện các thao tác theo một trình tự nhất định và theo dõi các chapter bằng một diary book. Trong ver.1, người chơi không thể trở về các phòng mình đã vượt qua, nhưng đến ver.2 và 3 thì bắt buộc phải trở lại các phòng trước để thực hiện nhiệm vụ mới qua được.
Game không đòi hỏi quá thông minh, nhưng phải có một chút logic. Nếu ai giỏi tiếng Anh một chút thì có thể vượt qua các chapter rất dễ dàng, vì các tips trong game khá cụ thể.
Tips cho người chơi:
- Trong game, có một số chapter giống giống dạng hidden object, nhưng không phải thuộc thể loại đó, vì đồ vật không lộn xộn chất đầy trước mắt, nhưng lại ẩn kĩ ở những nơi khó thấy và dễ nhầm với cảnh xung quanh, tìm xong đồ còn phải lắp ghép hợp lí mới qua được
- Khi chơi nhớ để ý đến các viên jewel, sẽ được tăng điểm khi đã qua chapter cuối. Trong ver.2 và ver.3, jewel còn có tác dụng trong các màn chơi, đặc biệt là ver.3
- Chapter cuối bao giờ cũng khó nhất. ở ver.2 và 3, chapter cuối là mê cung, nếu không biết cách đi, người chơi sẽ bị lạc trong đó.
- Trong các chapter yêu cầu tìm đồ vật, nếu quá lâu, sẽ có gợi ý, nháy sáng trên màn hình (có một số lúc là gợi ý giả, hic) nhưng nói chung ko có trợ giúp, người chơi phải tự vận động!

Game khá giống với Three Days Zoo Mystery về thể loại, nhưng khó hơn một chút vì không có help (nhưng hay hơn, hehe)
Chúc mọi người chơi game vui vẻ, và nghiện game này luôn với em cho vui :x

Link down cả 3 version:
Dream Chronicles 1
 1. http://www.mediafire.com/?jtmvwvjqnnt
Sao chép mã
Dream Chronicles 2 - The Eternal Maze
 1. http://www.mediafire.com/?22xy0wmx0zm
Sao chép mã
Dream Chronicles 3 - The Chosen Child
 1. http://www.mediafire.com/?eznmzzxnyti
Sao chép mã
Uploaded by Jyp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-9-2011 02:17:23 | Xem tất
GauPeo gửi lúc 11-9-2011 11:08
Dream Chronicles
Dream Chronicles là một game hay, mang tính phiêu lưu. Tiến độ game không ...

tớ chơi đến bản 5 rồi, đang đợi bản 6, tớ đoán bản 6 là "The Book of Fire" . Công nhận là hay dã man

Bình luận

cái đấy là bản 4, bản 4 có 3 phiên bản thì phải :D The Book of Water, The Book of Air & The Book of Fire :D tớ cũng chơi hết rồi, lười chưa post thôi :-"  Đăng lúc 16-9-2011 06:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-9-2011 16:21:44 | Xem tất
Anh Jyp ơi,KST đổi link hả anh???Cho em Game Peggle Night,Peggle Warfcat Edition nhé anh,Thanks anh

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách