Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: ngoctuyenjp2
Thu gọn cột thông tin

[Mega.co.nz] Tổng hợp tất cả các game của GameHouse!!! (Bản full) ^^ ĐANG REUP...

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:51:45 | Xem tất


Turbo Pizza
 1. http://www.mediafire.com/?nhmnmxzezz5
Sao chép mã


Marooned
 1. http://www.mediafire.com/?h2mcxfkkjjk
Sao chép mã


Spa Mania 2
 1. https://mega.co.nz/#!howmEKaL!TOKUZbDRrplq_hzriDYZ_yAMIQCLGCHMAG0-fBuKSf4
Sao chép mã


Hotel Dash Suite Success
 1. http://www.mediafire.com/?mmkmqzlgnua
Sao chép mã


Kitchen Brigade
 1. http://www.mediafire.com/?q2z0wwdmyye
Sao chép mã


Delicious - Emily's Holiday Season
 1. http://www.mediafire.com/?njoxwjmzuhd
Sao chép mã


Chocolate Shop Frenzy
 1. http://www.mediafire.com/?ozz2koxnxjg
Sao chép mã


John Deere American Farmer
 1. http://www.mediafire.com/?yztqtdj0wmx
Sao chép mã


Fashion Dash
 1. http://www.mediafire.com/?yi2moznvmjn
Sao chép mã


Dress Shop Hop
 1. http://www.mediafire.com/?nknjziemnaf
Sao chép mã


Cooking Dash
 1. http://www.mediafire.com/?qhwt2d3n2wi
Sao chép mã


Cooking Dash - DinerTown Studios
 1. http://www.mediafire.com/?ywth2mhti1y
Sao chép mã


Cooking Dash - DinerTown Tycoon
 1. http://www.mediafire.com/?ilj51hjq2tt
Sao chép mã


Fitness Dash
 1. http://www.mediafire.com/?uukuzzlym5j
Sao chép mã


Diaper Dash
 1. http://www.mediafire.com/?enmetyutylq
Sao chép mã


Diner Dash 5 - BOOM!
 1. https://mega.co.nz/#!I0QTUAQK!rAXYZ0jK0_qswWjSitSpJyK0edUKrGJjXzwbtRNlRHU
Sao chép mã


Farm Frenzy 2
 1. http://www.mediafire.com/?zmnvqoi0awn
Sao chép mãFarm Frenzy - Pizza Party
 1. http://www.mediafire.com/?m2qmit1mo2o
Sao chép mã


Fitness Frenzy
 1. http://www.mediafire.com/?5yzmyyyvgdi
Sao chép mã


Dress Up Rush
 1. http://www.mediafire.com/?5z9he1xhtm572q9
Sao chép mã


Diner Dash Hometown Hero: Gourmet Edition
 1. http://www.mediafire.com/?nnzgdmnjijz
Sao chép mã


Jenny's Fish Shop
 1. http://www.mediafire.com/?jgymjtyfrt3
Sao chép mã
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:52:00 | Xem tất


Talismania Deluxe
 1. https://mega.co.nz/#!R5QUWSpL!udfpHZWjRvAhj2GUuzjXq5L_u8ZroF0h43tlUxzyEa0
Sao chép mã


Coconut Queen
 1. http://www.mediafire.com/?yeki4tiqtjy
Sao chép mã


Farm Frenzy 3
 1. http://www.mediafire.com/?vy8bpl649pb8x56
Sao chép mã


Jane's Zoo
 1. http://www.mediafire.com/?thoijmgrzdm
Sao chép mã


Sally's Quick Clips
 1. https://mega.co.nz/#!UopChabS!94Ksd8fDOvBCcqA7RJEYz27OUrU8c6SnUKpTaN4sZK0
Sao chép mã


Double Play Jojos Fashion Show 1 and 2
 1. http://www.mediafire.com/?ogwwn2zqoey
Sao chép mã


Diner Dash: Seasonal Snack Pack
 1. http://www.mediafire.com/?2j22zzkhmzn
Sao chép mã


Diner Dash: Flo Through Time
BigFish
 1. http://www.mediafire.com/?zomjtrm2hto
Sao chép mã
GameHouse
 1. http://www.mediafire.com/?ojemgzttrzj
Sao chép mã


Princess Isabella A witch's curse
 1. https://mega.co.nz/#!RswUibrb!oyv9_SjUmBkXy9d38FO7s-nyn54PXkTMRc-n40ULjwY
Sao chép mã


UNO - Undercover
 1. http://www.mediafire.com/?nqiocxl0znz
Sao chép mã


Pageant Princess
 1. https://mega.co.nz/#!lhxR1DAb!o-v6KPkfFQCCg7uhLO2u1QAJO6Nox7L6yFq8f7DdEY8
Sao chép mã


Aveyond I - Rhen's Quest
 1. http://www.mediafire.com/?gomyzegmizx
Sao chép mã


Plants vs Zombie
 1. https://mega.co.nz/#!s1hwiQRL!r1pwZPhvuvJQScGqeJOl7U5R2xfxM8kR2qcUF-4I5Ok
Sao chép mã

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
BéCún + 2 Sạch túi :">

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:52:20 | Xem tất


Mortimer Beckett and the Time Paradox
 1. https://mega.co.nz/#!wpYikJ7R!pApuoZfnB4pKhHxKsxIou8DA1UDKt9FxQHcoDOegn2U
Sao chép mã


The Treasures of Montezuma 2
 1. https://mega.co.nz/#!BlpGSZpI!m0MpMVDKyhqq-L_5xtugUbXNmg0mLAlrs7y0KhxHoRs
Sao chép mã


Escape The Museum 1
 1. http://www.mediafire.com/?mbwg22yvni5
Sao chép mã


Escape The Museum 2
 1. http://www.mediafire.com/?tefdkniw1az
Sao chép mã


Jojos Fashion Show World Tour
 1. Part 1:http://www.mediafire.com/?dnfjd2nmoqc
 2. Part 2:http://www.mediafire.com/?z1h5tzlozo4
Sao chép mã


Amazing Adventures The Caribbean Secret
 1. http://www.mediafire.com/?jnjkmm1anjy
Sao chép mã


Habitat Rescue™ - Lion's Pride
 1. http://www.mediafire.com/?mmzng1jwmk5
Sao chép mã


Chameleon Gems
 1. http://www.mediafire.com/?nmtnyjjwdhn
Sao chép mã


Typer Shark Deluxe
 1. http://www.mediafire.com/?lyldydmizkh
Sao chép mã


Amazing Adventures Around the World
 1. http://www.mediafire.com/?nz0ch3rhjn5
Sao chép mã


Mystery Solitaire™ - Secret Island
 1. http://www.mediafire.com/?tmhxmnfgzod
Sao chép mã


The Clockwork Man
 1. https://mega.co.nz/#!otoRVSLY!I_dclTbYG_qma2tiMXcvCCtPuyBMitpR18-kCEoUf9c
Sao chép mã


Mystery Masterpiece™ - The Moonstone
 1. https://mega.co.nz/#!o5BClKCZ!i1J3V9ILlkyAODKSTg0kZp49wcgT2Oy576SZkDQYoHw
Sao chép mã


Find Your Own Way Home
 1. http://www.mediafire.com/?2njmojln35m
Sao chép mã


Elementals - The Magic Key™
 1. http://www.mediafire.com/?mjnetmmynzh
Sao chép mã


Miriel's Enchanted Mystery
 1. http://www.mediafire.com/?nkzmzvemynq
Sao chép mã


MONOPOLY Build-a-lot Edition
 1. http://www.mediafire.com/?jzw3z1cmgtm
Sao chép mã


Tropix™ 2 - The Quest For the Golden Banana
 1. http://www.mediafire.com/?twyzzuyyfcw
Sao chép mã


Little Shop - Memories
 1. http://www.mediafire.com/?me1mynimiem
Sao chép mã
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:52:43 | Xem tất


Sally's Quick Clips
 1. http://www.mediafire.com/?zzmt2zu4ziu
Sao chép mã


Gemini Lost™
 1. http://www.mediafire.com/?ntz2v1ezmnq
Sao chép mã


Age of Oracles - Tara's Journey
 1. http://www.mediafire.com/?3htkyldxnjj
Sao chép mã


Ranch Rush
 1. https://mega.co.nz/#!xspk3Kra!gibe3XI5oPuAuo4LCmcwnhqLjEg0pOOkyc4RgOQznpk
Sao chép mã


Autumn's Treasures - The Jade Coin
 1. http://www.mediafire.com/?bgjgmvvamy3
Sao chép mã


Lovely Kitchen
 1. http://www.mediafire.com/?jmtjio33hmn
Sao chép mã


Party Planner
 1. https://mega.co.nz/#!QkoFBLBC!p7n1kIvoDbhWQhldxwtVDVdoFWO6CyfFMuSw1ACsSNU
Sao chép mã


Jane's Hotel - Family Hero
 1. http://www.mediafire.com/?mtzny4tk2nd
Sao chép mã


SCRABBLE PLUS
 1. https://mega.co.nz/#!RtgXgBBL!0OUcvrMboDc08NbDCBRchuiiB6WNOLL_Y80EsuwoJJE
Sao chép mã


The Tudors
 1. https://mega.co.nz/#!El5mFRzb!N_KdddjAUG6oZBhqAYIezxjgmjSmx3lWTk7mAwHBBjY
Sao chép mã


Route 66
 1. https://mega.co.nz/#!IwYkHLgI!HGliN7AgPAleMgXUjHbkSyi1SzIMh2S3ht0V-dfjXdg
Sao chép mã


Nanny 911™ - The Game
 1. https://mega.co.nz/#!c9hRCA5S!8F3DkFDQfWtiskPqhF-5hgZrazgZR3EI8PSDAIC9_zk
Sao chép mã


Cate West - The Velvet Keys
 1. http://www.mediafire.com/?hddwxj13ggk
Sao chép mã


The Conjurer
 1. https://mega.co.nz/#!ltBnFKwL!iTCpoA9gbn7saJe7mDbSc6_fN0m-an7QzBLwJx-oX_Y
Sao chép mã


Winemaker Extraordinaire
 1. http://www.mediafire.com/?nyejyzydmdz
Sao chép mã
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:53:07 | Xem tất


Department 42 - The Mystery of the Nine
 1. http://www.mediafire.com/?fzummlznmjz
Sao chép mã


Big City Adventure™ - New York City
 1. http://www.mediafire.com/?hzzninlimdz
Sao chép mã


Pure Hidden
 1. https://mega.co.nz/#!AlRxVA7B!SZ3ZXW9grmZYdtE_t4hBJmqkD2HonpjwgEhcUq39g7M
Sao chép mã


Kelly Green - Garden Queen
 1. http://www.mediafire.com/?mw1g32mgb3m
Sao chép mã


Romance of Rome
 1. https://mega.co.nz/#!p1431AYC!f1I2aasMdyf25MbLZeUc0rvlQDFz6wQBBmJ385L6Ds0
Sao chép mã


Avenue Flo™
 1. http://www.mediafire.com/?iwrmtmznytn
Sao chép mã


Born Into Darkness
 1. http://www.mediafire.com/?uzyekmtnygy
Sao chép mã


Mary Kay Andrews - The Fixer Upper
 1. http://www.mediafire.com/?m2jdykxdncj
Sao chép mã


Drawn: The Painted Tower
 1. http://www.mediafire.com/?mzn2qyqdomk
Sao chép mã


Zuma's Revenge!™ - Adventure
 1. http://www.mediafire.com/?zzmwxeyznnw
Sao chép mã


Peggle™ Nights
 1. http://www.mediafire.com/?neymxyjj2wo
Sao chép mã


Bejeweled Twist
 1. http://www.mediafire.com/?mgzzbhzn2ym
Sao chép mã


Iggle pop
 1. http://www.mediafire.com/?nnzzrmxh5dm
Sao chép mã


Enlightenus
 1. http://www.mediafire.com/?mzzlfdzmlkk
Sao chép mã


Nat Geo Games - Mystery of Cleopatra
 1. https://mega.co.nz/#!AsRXhBxR!PappBJChhUQ6Bxu_GTNWM74EHlf9WLDLRFuafzeC43g
Sao chép mã


Farm Mania 2
 1. http://www.mediafire.com/?ojynoxzeykt
Sao chép mã


DinerTown Tycoon™
 1. http://www.mediafire.com/?mm2niwudhhn
Sao chép mã


Natalie Brooks - Mystery at Hillcrest High
 1. https://mega.co.nz/#!EpAi2RoL!iUPv-aIBaC6KsPc4zBUgH5Pbs6rdf-AwZCwxKNjeGTg
Sao chép mã


Heroes of Hellas 2 - Olympia
 1. http://www.mediafire.com/?m3m4yveudqi
Sao chép mã


Mortimer Beckett and the Lost King Premium Edition
 1. https://mega.co.nz/#!YxoFGAhZ!-6As24I4YVEbTfEB23jr1rduRolsvBtomD429xbkgkY
Sao chép mã


Dairy Dash™
 1. http://www.mediafire.com/?jtyt5tjttmg
Sao chép mã
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:54:40 | Xem tất
Trọn bộ Smash Frenzy nhé!!Smash Frenzy
 1. https://mega.co.nz/#!5pwChBgS!xhnTQFoC6ygPyq5Cf27QJW6-tyWXojgEs5BFhwymJd0
Sao chép mã


Smash Frenzy 2
 1. https://mega.co.nz/#!RlITzTxJ!ziAAiVw4YnhbxGp253hk4vFS-AWLWExdDCPI43tIz-Y
Sao chép mã


Smash Frenzy 3
 1. https://mega.co.nz/#!o4ZXhChD!IvWOEFtus5y6F48pjprvqbVV1aqp9XKLsrg9oxnMwSo
Sao chép mã


Smash Frenzy 4
 1. https://mega.co.nz/#!A54XWIRJ!gfcMFY3WSDFMHfOWSH2iL9xWOjvJoEMoxkfJkFfPjMs
Sao chép mã
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:56:19 | Xem tất


Fiona Finch and the Finest Flowers
 1. http://www.mediafire.com/?2tmyjx5hl1t
Sao chép mã


Alexandra Fortune - Mystery of the Lunar Archipelago
 1. http://www.mediafire.com/?iz4ijiwtuco
Sao chép mã


Rasputin's Curse™
 1. https://mega.co.nz/#!x4IhEZTZ!J8Q-0Z1VNAs9QmjTAN3nmd1yCwsm6XRQrqExluPp7Ag
Sao chép mã


1912 Titanic Mystery
 1. http://www.mediafire.com/?wzyjzjn52jg
Sao chép mã


Hospital Hustle
 1. http://www.mediafire.com/?ydznezm3ztz
Sao chép mã


Echoes of the Past: Royal House of Stone
 1. http://www.mediafire.com/?ymnkm3tcckn
Sao chép mã


PuppetShow: Mystery of Joyville ™
 1. https://mega.co.nz/#!o04DzAJR!6xNjIRuwA7c1Ei7Gpfm_H99h4gCVK8W3bKN2QcQD45k
Sao chép mã


Family Restaurant
 1. http://www.mediafire.com/?ztmzqdgy3wy
Sao chép mã


Big City Adventure™ - Vancouver
 1. http://www.mediafire.com/?yj4zhuxojhj
Sao chép mã


Dream Day Wedding - Married in Manhattan
 1. http://www.mediafire.com/?2tmwhtm5izh
Sao chép mã


Million Dollar Quest
 1. http://www.mediafire.com/?w3ojmdgazyf
Sao chép mã


Insider Tales - The Secret of Casanova
 1. http://www.mediafire.com/?n0fe21k52zy
Sao chép mã


Supermarket Mania
 1. https://mega.co.nz/#!ltBT2BqS!xQS6RCOnRimI2-DY34vI4TP7L6mOHgVgqD5NGJMc0RE
Sao chép mã


Garden Defense
 1. http://www.mediafire.com/?2jzmt50jwy1
Sao chép mã


Aveyond 3 The Lost Orb
 1. http://www.mediafire.com/?w2nomnt4mmm
Sao chép mã


Island Realms
 1. http://www.mediafire.com/?yuazmtmmjwg
Sao chép mã


Three Cards to Deadtime
 1. https://mega.co.nz/#!VkBXzCIY!KOQE8nRBlEiCFtMaUICqmTg7pblHOWe9S_e3q-ruaBs
Sao chép mã


Alice's Teacup Madness
 1. http://www.mediafire.com/?kmxlkj2imz2
Sao chép mã
Dùng chương trình FFSJ để nối file! (Đối với game Jyp đã chia nhỏ)

FFSJ 3.3

http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/FFSJ.exe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:56:39 | Xem tất


Farm Frenzy 3 - Ice Age
 1. http://www.mediafire.com/?mvm0jnjz52z
Sao chép mã


Alice in Wonderland
 1. http://www.mediafire.com/?nyjkttj2zzy
Sao chép mã


Puppet Show: Souls of the Innocent Collector’s Edition
 1. http://www.mediafire.com/?dlzvymd2mnf
Sao chép mã


Sally's Studio Collector's Edition
 1. http://www.mediafire.com/?t4ingezot2y
Sao chép mã


Love Chronicles: The Spell
 1. http://www.mediafire.com/?mx5xmmdymmj
Sao chép mã


Deadtime Stories
 1. http://www.mediafire.com/?kh5iymogjmz
Sao chép mã


Fishdom - Spooky Splash
 1. http://www.mediafire.com/?judlqtmyuhd
Sao chép mã


Fishdom Frosty Splash
 1. http://www.mediafire.com/?nndvv0mn3mz
Sao chép mã


Posh Botique
 1. http://www.mediafire.com/?ndniwtmmkdz
Sao chép mã


Finders Keepers
 1. http://www.mediafire.com/?znomoomnywq
Sao chép mã


Dreamscape
 1. http://www.mediafire.com/?i4qnt3nxynt
Sao chép mã


Jane's Realty 2
 1. http://www.mediafire.com/?z2nkm3ommmu
Sao chép mã


Unseen World - Magical Lense
 1. http://www.mediafire.com/?yjehjowjjiz
Sao chép mã


Cooking Academy
 1. http://www.mediafire.com/?q5ktbeke3j2
Sao chép mã


Virtual Villagers 4 - The Tree of Life
 1. http://www.mediafire.com/?2gby20zvg2k
Sao chép mã


Aveyond - Lord of Twilight
 1. http://www.mediafire.com/?vztngmuwz1m
Sao chép mã


Miss Management
 1. http://www.mediafire.com/?j1wdy1gnztz
Sao chép mã
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:56:56 | Xem tất


Anna's Ice Cream
 1. http://www.mediafire.com/?ymowmtzwzo5
Sao chép mã


Ella's Hope
 1. http://www.mediafire.com/?mzyz1t2mu2z
Sao chép mã


Hotel Mogul
 1. http://www.mediafire.com/?mzdgkmo53mm
Sao chép mã


Jewelleria
 1. http://www.mediafire.com/?2nmm5hgvddh
Sao chép mã


Plant Tycoon
 1. http://www.mediafire.com/?tzmmmmwz11y
Sao chép mã


Nanny Mania 2
 1. http://www.mediafire.com/?ynqywxmxzym
Sao chép mã


HUGO 3D
 1. http://www.mediafire.com/?lonzzd3nnen
Sao chép mã


Youda Safari
 1. http://www.mediafire.com/?jlyoamgjmz1
Sao chép mã


Bejeweled Blitz
 1. http://www.mediafire.com/?zenqmjguynw
Sao chép mã


Build a Lot 5 - Elizabethan Era Premium Edition
 1. http://www.mediafire.com/?witobzhytmu
Sao chép mã


Mystery P.I.™ - The London Caper
 1. http://www.mediafire.com/?iimxx4tmbcl
Sao chép mã


Posh Shop
 1. http://www.mediafire.com/?yyiiwjjtzmd
Sao chép mã


Beach Party Craze
 1. http://www.mediafire.com/?olzgdznvdw2
Sao chép mã


City Style
 1. http://www.mediafire.com/?kmutqdz2u2n
Sao chép mã


Dream Chronicles - The Book of Air
 1. http://www.mediafire.com/?nymyziyhttn
Sao chép mã


Liong - The Dragon Dance
 1. http://www.mediafire.com/?w0gwhyz0ok511n3
Sao chép mã


A Gypsy's Tale - The Tower of Secrets
 1. http://www.mediafire.com/?qgiinwwmxmeqre1
Sao chép mã


Liong - The Lost Amulets
 1. http://www.mediafire.com/?nggqtmwngoyjjoy
Sao chép mã


Cake Mania - Lights, Camera, Action!
 1. http://www.mediafire.com/?nxy202dda3n6amj
Sao chép mã


Season of Mystery - The Cherry Blossom Murders
 1. http://www.mediafire.com/?ao18f3gw786bwb7
Sao chép mã


Potion Bar
 1. http://www.mediafire.com/?3bv3ui8by4fwrpt
Sao chép mã
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:57:13 | Xem tất


Puppet Show Souls of the Innocent Collector's Edition
 1. Part 1:   http://www.mediafire.com/?1y6bw9breorwziv
 2. Part 2:   http://www.mediafire.com/?y20z7dox0lv53zi
 3. Part 3:   http://www.mediafire.com/?k8gst7n9ragsala
Sao chép mã


Hidden Mysteries: The Fateful Voyage - Titanic
 1. Part 1:   http://www.mediafire.com/?kx2sedaj6qa8jy4
 2. Part 2:   http://www.mediafire.com/?193ddlocdwdbkh1
Sao chép mã


Redemption Cemetery: Curse of the Raven Collector's Edition
 1. Part 1:   http://www.mediafire.com/?6d6qnjz8p1305z3
 2. Part 2:   http://www.mediafire.com/?h218z8nt011q5bx
 3. Part 3:   http://www.mediafire.com/?oh8gttdhkx72d4w
Sao chép mã


Magic Encyclopedia Moon Light
 1. http://www.mediafire.com/?epbs64jg9sqhno3
Sao chép mã


Nightfall Mysteries - The Asylum Conspiracy
 1. http://www.mediafire.com/?va9i7dzva86blgp
Sao chép mã


Echoes of the Past: The Castle of Shadows Collector's Edition
 1. Part 1:   http://www.mediafire.com/?ea7w3sip92x774v
 2. Part 2:   http://www.mediafire.com/?io8lthf7tzvl6av
Sao chép mã


Plants vs Zombies: Game of the year edition
 1. http://www.mediafire.com/?kko0s2mnw2r46v2
Sao chép mã
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách