Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 207406|Trả lời: 129
Thu gọn cột thông tin

[Mega.co.nz] Tổng hợp tất cả các game của GameHouse!!! (Bản full) ^^ ĐANG REUP...

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-9-2011 12:42:38 | Xem tất |Chế độ đọc
Các game mình up lên là game full, để ở dạng nén SFX. Các bạn download về rùi chạy file nén đó để giải nén vào máy. Giải nén xong là chơi được! ^^

Các bạn có yêu cầu về game ở gamehouse.com vui lòng post ngay tại thread này.

Link download

7 Wonders
 1. https://mega.co.nz/#!2Q5DwLpb!2B_lNKfSv7AYBoaAPRCNM-RX_z2cQ7nMytSbgElyKJU
Sao chép mã


7 Wonders II
 1. https://mega.co.nz/#!XBhyHbTL!SkxjhliZ2ipFlxVF6dzJTclN2FEE191NCodbHswbsCM
Sao chép mã


10 Talismans
 1. https://mega.co.nz/#!nUQRxK4L!QsqbishTDQtPhmxvBhRVAx0GJnmsBKYK1Fr1th6BNPQ
Sao chép mã


Adventure Inlay Safari
 1. https://mega.co.nz/#!TJwWwQSJ!17aFbmuzUZNi9J9Lf3SxpbYDKOoKISPrHlgZzbAVKrI
Sao chép mã


Bounce Out
 1. https://mega.co.nz/#!rQoyXbKC!Qp35P8N6vNUM42jGduq0i3N-CFzfMDKlbTPQni4hpN0
Sao chép mã


Bounce Out Blitz
 1. https://mega.co.nz/#!6QRAzRgD!U9gJpjm7TZHxM7EtxmyqXaY2c8ji8acBCDmI0Edi-oM
Sao chép mã


Burger Rush
 1. https://mega.co.nz/#!qRxwyQwY!ZZ7Jyyin5oQ6hmy4BqEzY_RumQwU6V0Ii4_wLWT2xTI
Sao chép mã


Candy
 1. https://mega.co.nz/#!SBpVTZhI!dwXKYdWZ9DnU9I-2w5PexblOuEISfYy9WzpC0FMtoOc
Sao chép mã


Caribbean Mah Jong
 1. https://mega.co.nz/#!OVAxHRJY!pgzVD8aZxtg8akCdkZ75zB8mn4dj8ge-_Moyy4T6HvE
Sao chép mã


Chocolatier 2
 1. https://mega.co.nz/#!nV4XGChA!R42VC27jpvD-OO7G05ab0VJDEUTF9lnvKPodFUI5qzY
Sao chép mã


Diamond Detective
 1. https://mega.co.nz/#!GBQyWQoL!onZH0GY-6j7NYDiRKi00dEMabdufojeMX_Ghp_Z-3WU
Sao chép mã


Diner Dash 2
 1. https://mega.co.nz/#!aVAn2S5D!VF0TaoKRr-l0G5vjp_VeUx7mo969pNOZibtU_lEjWeQ
Sao chép mã


Diner Dash 3 Flo on the Go
 1. https://mega.co.nz/#!yEgFEZKI!z6uYC7zmdz6kxayanHmIiuSqIESK_kN5b8xonuR-1dw
Sao chép mã


Diner Dash 4 Hometown Hero
 1. https://mega.co.nz/#!6MwgxQaD!_r7Bxbpu4vYfhwJqCt4qb0N80GyRCEq3fpljYpga8Aw
Sao chép mã


Dream Chronicles
 1. https://mega.co.nz/#!vAoiwCwI!Qp1BPXNmnt-KCHoWvM1-cQvL-3YmoWUZyjel3QqXtms
Sao chép mã


Emerald Tale
 1. https://mega.co.nz/#!KYRCjSLK!ox0brJ0jcLb89InKtmx8xnnsebJKBTc28myWy9m_UZw
Sao chép mã


Farm Frenzy
 1. https://mega.co.nz/#!nQBQmRSA!xmaSyM76v2-SERDcap7GaujDhTpo-KgNTvfPK0MrYX8
Sao chép mã


Feeding Frenzy
 1. https://mega.co.nz/#!vZwEzB5a!WgnobZju6aDokkRGd5mo8hTUM22r9wXMpzy582r1tqU
Sao chép mã


Fish Tycoon
 1. https://mega.co.nz/#!nUwHFARL!1Ir83AaehcqxLVOB4SNmrnv0RUiEJCkKLHCTW8iaD_Q
Sao chép mã


Gem Drop
 1. https://mega.co.nz/#!PEJ3hbJB!We2M5_fs6L6Je7vwIEL5r3UFw1pvJq9tJ-WyysmhfE4
Sao chép mã


Hotel Solitaire Deluxe
 1. https://mega.co.nz/#!eQhGDD6D!FIPubbWxTCHOMRg92B2Graac0QRv3EFpI6gkURpUt2c
Sao chép mã


Insaniquarium
 1. https://mega.co.nz/#!bV4XXL7R!JMvtTXL0RX4cYpsdMiH6QWCSDiDB-CujZ4WNtTMJXmk
Sao chép mã


InSpheration
 1. https://mega.co.nz/#!qBIRRKra!xzFkrdS-nUB2KXJ1j14UrReNTgwQy8Ynp2pLuKLf2mc
Sao chép mã


Jewel Quest II
 1. https://mega.co.nz/#!TNIlTChT!zWFsJmB0SOu63LtJbtnEqp4nXQ7lzVhB3z9ezyblAXM
Sao chép mã


Mad Caps
 1. https://mega.co.nz/#!iJoTGSpD!mCBsPPdERi64eTTyLEkt7iwpgep7sWMNgC0jVat7IHQ
Sao chép mã


Mahjong World
 1. https://mega.co.nz/#!TJQzFZyT!Txmcx94tuuiNx3d7sxxuaFApN3kkgeiMnoQ5Yn-IEuA
Sao chép mã


Mysteryville 2
 1. https://mega.co.nz/#!vJYjDRKL!SQHNMNwMcvzeCbFFSi7Rqzr_P7lDAhjzotlZxoyeRnk
Sao chép mã


Ocean Express
 1. https://mega.co.nz/#!HMBUhaQZ!fBq8K9oJQAqjy2FkoacUmB3aGYNYHUwYourHQM-AocU
Sao chép mã


Pat Sajak's Trivia Gems
 1. https://mega.co.nz/#!uMAHlaYI!cl6IcZEN16o1gO8uw6iC9UJb_rZqfwSVkhX_7LJJ1ew
Sao chép mã


Paparazzi
 1. https://mega.co.nz/#!WdQFTACJ!qm8KrtHLM8l2h76oGT1PYAwVegZGM_ELKv0xoHzuXPo
Sao chép mã


Phlinx To Go
 1. https://mega.co.nz/#!jUIDHZRQ!Ce1JMF2Q81DbcjmEtTbIKJSpmV_5Oe_g4WeEuq0IVEI
Sao chép mã


Shopmania
 1. https://mega.co.nz/#!6dgCBCAK!OcoyteYBu0pzTF8-9VkTe-CzmqK1m6gV81g6tQmsf6Y
Sao chép mã


Slingo Deluxe
 1. https://mega.co.nz/#!vc43CRSI!KHMzvgLqhl_MNthzoTrKODONlPMwAsYr_mB5WA05WfU
Sao chép mã


Snowy Lunch Rush
 1. https://mega.co.nz/#!zNxVWIQa!XavqiZfCD3TN0MATG_CPPk5pbB09EpHl6uCoAMtQHVw
Sao chép mã


Solitaire
 1. https://mega.co.nz/#!7cwWXQoI!bIQ9WgAhV4VbgIv3dwRFk3bJ38UqDWAt4bzle3OmAiI
Sao chép mã


Solitaire 3
 1. https://mega.co.nz/#!mVQ0CCaC!0p2fTsAHeVC4LBX4N_VQuVX_Vtn1WEwCIYvuS6pU524
Sao chép mã


SpongeBob Collapse
 1. https://mega.co.nz/#!rQxglJwT!4mWmlmUo2oyt__2a77bdsBktIdw007DpelHUL51qxsE
Sao chép mã


Sudoku
 1. https://mega.co.nz/#!bQRWiJYQ!5RipG4KmVHvVWnchcLkhNNQharCNneOHwVxHKUKWvos
Sao chép mã


Stand O' Food
 1. https://mega.co.nz/#!XUIyUAJY!wIHXvcyIVMSXGBrCbymJ8JawGIpZb_YDr56PF-xruDw
Sao chép mã


Super Pool
 1. https://mega.co.nz/#!Wcog0IJB!9NBxqBr0bKdz6fMS9FN05Eecv_1T_B8mWen7M4lnqps
Sao chép mã


Super Blackjack
 1. https://mega.co.nz/#!4xBmgIZJ!pbnsZBvy01sE4DCYLQU5L-PyrGqcgFZ-12TyCECjB-o
Sao chép mã


Super Collapse 3
 1. https://mega.co.nz/#!TYgVWZgS!GCwO2by1FobgsfIDZ53sbxi5BeUjH4pcKV4FjDFs18s
Sao chép mã


Tap a Jam
 1. http://www.mediafire.com/?r2qgbjljutt
Sao chép mã


TextTwist
 1. http://www.mediafire.com/?k2mjf2ohzxg
Sao chép mã


TriJinx
 1. http://www.mediafire.com/?mvmzuhgwd2o
Sao chép mã


Tumblebugs
 1. http://www.mediafire.com/?ynzoojzydmh
Sao chép mã


WHATword
 1. http://www.mediafire.com/?ljnlyyayymz
Sao chép mã


Super Wild Wild Words
 1. http://www.mediafire.com/?immed1ezdmn
Sao chép mã


SpongeBob Monopoly
 1. http://www.mediafire.com/?j2zntmzni3h
Sao chép mã


Super Granny 4
 1. http://www.mediafire.com/?j2hymdtddmz
Sao chép mã


Tiki Boom Boom
 1. http://www.mediafire.com/?edymmnqvtnd
Sao chép mã


Word Monaco
 1. http://www.mediafire.com/?tywz2tdnfcd
Sao chép mã


Wedding Dash
 1. http://www.mediafire.com/?tnzjtyaenjz
Sao chép mã


Word Spiral
 1. http://www.mediafire.com/?iddwydtjwwz
Sao chép mã


Virtual Families
 1. http://www.mediafire.com/?rx748q5o6ih3014
Sao chép mã


Pastry Passion
 1. https://mega.co.nz/#!Y8AVhATZ!NI2UVYM8kG2jb6ToZ2Dv-f701yvnZ3A22fD7VY7XHoc
Sao chép mãDa Vinci's Secret
 1. http://www.mediafire.com/?ob7rbuwqou48kz6
Sao chép mã


Academy of Magic
 1. https://mega.co.nz/#!mdBCTYaD!NZHPouU_PcosrmPAM2MM8KmyASUgG6VYpKUlauIfqqY
Sao chép mã


Astrobatics
 1. [url]http://www.mediafire.com/?am3gd5hypazmxx3[/url]
Sao chép mã


Bejeweled 2
 1. http://www.mediafire.com/?6theiv0kagg660i
Sao chép mã


Cannon Blast
 1. [url]http://www.mediafire.com/?93m3et7v8p9sgdv[/url]
Sao chép mã


Alien Sky
 1. [url]https://mega.co.nz/#!bNh2WaqB!HTcsUgbyPLJNo_PSsTM0iQMOagMHREa7KS2mnFOeVLM[/url]
Sao chép mã


Atomaders
 1. [url]http://www.mediafire.com/?yfzwg4y03z95czk[/url]
Sao chép mã


Amazing Adventures The Lost Tomb
 1. [url]https://mega.co.nz/#!GQhhCZzS!4762xrnOaBXaKdVrtD0TAA_ZBvclgfVIEeIHtHBj2v4[/url]
Sao chép mã


Feeding Frenzy 2
 1. [url]http://www.mediafire.com/?dwompx8n4jx8hp9[/url]
Sao chép mã


Fab Fashion
 1. [url]http://www.mediafire.com/?wv4uxk0r2zmwp4o[/url]
Sao chép mã


Heroes of Hellas
 1. [url]http://www.mediafire.com/?w3g33c9mfj6g27w[/url]
Sao chép mã


Cubis Gold 2
 1. http://www.mediafire.com/?qrcoltxg4aibp71
Sao chép mã


Jewel Quest
 1. http://www.mediafire.com/?mya2tbwwn3o1mhi
Sao chép mã


Hotel Mahjong Deluxe
 1. [url]http://www.mediafire.com/?lnqt5gcc8nsk1eh[/url]
Sao chép mã


Jane's Hotel
 1. [url]http://www.mediafire.com/?0o17d9d1coxcn5e[/url]
Sao chép mã


Jewel Quest Solitaire II
 1. [url]http://www.mediafire.com/?6dch3s12v283dhz[/url]
Sao chép mã


Little Shop of Treasures 2
 1. [url]http://www.mediafire.com/?2w2hu1zy99v4vkc[/url]
Sao chép mã


Luxor 2
 1. [url]http://www.mediafire.com/?z61zlyas3y98i66[/url]
Sao chép mã


Luxor Amun Rising
 1. [url]http://www.mediafire.com/?95co68ijw98m966[/url]
Sao chép mã


Mah Jong Medley
 1. [url]http://www.mediafire.com/?05swrh80q5f6pqm[/url]
Sao chép mã


Mahjong Quest
 1. [url]http://www.mediafire.com/?97mz1lunf72[/url]
Sao chép mã


Luxor 3
 1. [url]http://www.mediafire.com/?qt5wv23d5jlx162[/url]
Sao chép mã


Monopoly by Parker Brothers
 1. [url]http://www.mediafire.com/?j54e3vq7da2t05j[/url]
Sao chép mã


Monopoly Here & Now Edition
 1. [url]http://www.mediafire.com/?deyx4u8yzxdzgpu[/url]
Sao chép mã


SCRABBLE by GameHouse
 1. [url]http://www.mediafire.com/?cn1b3ol34j2ohdu[/url]
Sao chép mã


Sally's Salon
 1. [url]http://www.mediafire.com/?wsx8cos3c8nsl8p[/url]
Sao chép mã


Burger Rush
 1. http://www.mediafire.com/?nwiuzkwduz3
Sao chép mã


Atlantis Quest
 1. http://www.mediafire.com/?69zcbjan7pocbcs
Sao chép mã


Jewel Match
 1. http://www.mediafire.com/?6arwjg63188484l
Sao chép mã


Puzzle Express
 1. http://www.mediafire.com/?0464kbgs2efqqdx
Sao chép mã


Poker Superstars II
 1. http://www.mediafire.com/?ezvrwo0pdiavmjq
Sao chép mã


Jojo's Fashion Show
 1. http://www.mediafire.com/?b0c9yfvn8rc7k2n
Sao chép mã


Supercow
 1. http://www.mediafire.com/?7pznzwtakn5z8bw
Sao chép mã


The Legend of El Dorado Deluxe
 1. http://www.mediafire.com/?b17y0rb0k72wx5g
Sao chép mã


Zuma Deluxe
 1. http://www.mediafire.com/?3eczbasnk72l1la
Sao chép mã


Tik's Texas Hold 'em
 1. http://www.mediafire.com/?hvlsf2o2bb99p29
Sao chép mã


Word Slinger
 1. http://www.mediafire.com/?qb16ceba5mu124t
Sao chép mã


Tri-Peaks Solitaire To Go
 1. http://www.mediafire.com/?r1jdow5l1she1rj
Sao chép mã


Yahtzee
 1. http://www.mediafire.com/?d2thxjm9gyx
Sao chép mã


Wheel of Fortune 2
 1. http://www.mediafire.com/?wv2u3fssqv0h2gp
Sao chép mã


The Scruffs
 1. http://www.mediafire.com/?kwyetw6xqqcu7lu
Sao chép mã


Alice Greenfingers
 1. https://mega.co.nz/#!jQxW3B6K!YuOqg0WerpP2hGhVUvtPHMKSWD0SwfquOiioXu316ps
Sao chép mã


Acropolis
 1. https://mega.co.nz/#!2dhzCBbR!IkeReLu6cEeg6GOhxV0iBx3R5DR_xNX_Q4unWANPuRc
Sao chép mã


Big Kahuna Reef
 1. http://www.mediafire.com/?u51u8k8nmvg87yf
Sao chép mã


Combo Chaos
 1. http://www.mediafire.com/?n92xfc9cnkxv7oi
Sao chép mã


BookWorm Deluxe
 1. http://www.mediafire.com/?50hsdtrhx1nyb1p
Sao chép mã


Big Kahuna Reef 2
 1. http://www.mediafire.com/?6nev7h7r7lzdbs6
Sao chép mã


Chainz
 1. http://www.mediafire.com/?5vd7gm2ydfd
Sao chép mã


Casino Island To Go
 1. http://www.mediafire.com/?5xj2bolnttpx1p0
Sao chép mã


Cradle of Rome
 1. http://www.mediafire.com/?qaapwi2l6tbdfyw
Sao chép mã


Big City Adventure San Francisco
 1. http://www.mediafire.com/?zu342d13l36d006
Sao chép mã


Chuzzle Deluxe
 1. http://www.mediafire.com/?v34me1mppctjwd7
Sao chép mã


Big Island Blends
 1. http://www.mediafire.com/?2suwddj1u0mh1ex
Sao chép mã


Bookworm Adventures Deluxe
 1. http://www.mediafire.com/?9fcguj8bzju63z8
Sao chép mã


Cafe Mahjong
 1. http://www.mediafire.com/?9bb4aonoekq0zcy
Sao chép mã


Fairy Treasure
 1. http://www.mediafire.com/?iv77qr361w75pwx
Sao chép mã


Flip Words
 1. http://www.mediafire.com/?kam21jlbjua7gm7
Sao chép mã


Super Letter Linker
 1. http://www.mediafire.com/?cwjayymhggz
Sao chép mã


Build-a-lot
 1. http://www.mediafire.com/?5dswjx1syx8
Sao chép mã


Luxor
 1. http://www.mediafire.com/?8ibapyiovc6jeix
Sao chép mã


Mahjong Escape
 1. http://www.mediafire.com/?kabfaanysq19yfa
Sao chép mã


Magic Ball 3
 1. http://www.mediafire.com/?c68ghk1v9jarcqf
Sao chép mã


Burger Island
 1. http://www.mediafire.com/?egdnj9vhkxs
Sao chép mã


Hide & Secret
 1. http://www.mediafire.com/?fw2e0tulp2ta41s
Sao chép mã


Cake Mania 2
 1. http://www.mediafire.com/?a5w0g7niifvlm58
Sao chép mã


Pirateville
 1. [url]http://www.mediafire.com/?6z99muexx0e[/url]
Sao chép mã


Delicious 2 Deluxe
 1. [url]http://www.mediafire.com/?dw9dzkzbkn1[/url]
Sao chép mã


Pirate Poppers
 1. [url]http://www.mediafire.com/?42xynfwduwn[/url]
Sao chép mã


Around the World in 80 Days
 1. [url]http://www.mediafire.com/?fay1nikonyy[/url]
Sao chép mã


Blood Ties
 1. [url]http://www.mediafire.com/?9tu43l0nmfm[/url]
Sao chép mã


G.H.O.S.T. Hunters
 1. http://www.mediafire.com/?0yhjvmu2ad4
Sao chép mã


Mortimer Beckett and the Secrets of Spooky Manor
 1. http://www.mediafire.com/?ajyjxynweya
Sao chép mã


Cate West The Vanishing Files
 1. http://www.mediafire.com/?dbbbc0e74gyn2bu
Sao chép mã


Ricochet Lost Worlds
 1. http://www.mediafire.com/?3ld68fbkxe54juw
Sao chép mã


Rebound Lost Worlds Recharged
 1. http://www.mediafire.com/?vwsvsyj537ydlpb
Sao chép mã


Super Collapse Puzzle Gallery
 1. http://www.mediafire.com/?ve591d56zaw7be5
Sao chép mã


Rocket Mania Deluxe
 1. http://www.mediafire.com/?9ccc77cnn7v7ywn
Sao chép mã


Mysteryville
 1. http://www.mediafire.com/?f1l3fgg2drbxaik
Sao chép mã


Mah Jong Quest II
 1. https://mega.co.nz/#!Fk5SDKwa!OI3PbW3aS3H6OSdhLYPlBno-88p4M_ZW8qM_a7NJU4Q
Sao chép mã


Ricochet Infinity
 1. http://www.mediafire.com/?l2y2ye9xlvvngec
Sao chép mã

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +9 Thu lại Lý do
CaMilOvE + 5 Ủng hộ 1 cái!
BéCún + 4 Thanks a :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-9-2011 12:45:36 | Xem tất
Thông báo của Chủ Nhà Game

Các bạn vào download game và comment cần chú ý:
1. Tuân thủ mọi quy định của KST. Chi tiết xem Tại đây
2. Không được viết tiếng Việt không dấu hoặc spam. Những comment sai quy định sẽ bị rate trừ.
3. Mọi người có thể yêu cầu game, nhưng không được giục. Vì Chủ nhà và các Uploaders đều khá bận nên sẽ đáp ứng cho các bạn sớm nhất trong khả năng cho phép ^^
4. List game xem ở post ngay dưới ^^

Mọi thắc mắc xin post tại đây hoặc liên hệ với Chủ nhà - ngoctuyenjp2

Thay mặt Chủ nhà,
Quản Gia
Gấu ^^

Thống kê: Hiện tại trong nhà có tất cả 469 games. Mong rằng Nhà Game sẽ ngày càng phát triển hơn nữa *vỗ tay*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-9-2011 12:45:48 | Xem tất
Time Management

- 2 Tasty (p3)
- Airport Mania (p1)
- Alice's Greenfingers (p1)
- Alice's Teacup Madness (p2)
- Amelie's Cafe
- Anna's Ice Cream (p2)
- Avenue Flo (p2)
- Babysitting Mania (p1)
- Beach Party Craze (p2)
- Beauty Factory (p3)
- Belle's Beauty Boutique (p1)
- Big Island Blend (p1)
- Build in Time (p1)
- Build-a-lot - Elizabethan Era [Premium Edition] (p2)
- Build-a-lot (p1)
- Build-a-lot 2 - Town of the Year (p1)
- Build-a-lot 3 - Passport to the Europe (p1)
- Burger Island - The Missing Ingredients (p1)
- Burger Island (p1)
- Burger Rush (p1)
- Burger Shop (p1)
- Cake Mania - Light, Camera, Action! (p2)
- Cake Mania - Main Street (p1)
- Cake Mania 2 (p1)
- Chocolate Shop Frenzy (p2)
- Chocolatier (p1)
- Chocolatier 2 (p1)
- Chocolatier 3 - Decadence by Design (p1)
- Ciao Bella (p3)
- City Style (p2)
- Club Control (p1)
- Coconut Queen (p2)
- Coffee Rush (p1)
- Cooking Academy (p2)
- Cooking Academy 2 - World Cuisine (p1)
- Cooking Dash - DinerTown Studio (p2)
- Cooking Dash - DinerTown Tycoon (p2)
- Cooking Dash (p2)
- Cooking Dash 3 - Thrills and Spills [Collector'sEdition] (p3)
- Create a Mall (p1)
- Delicious - Emily's Childhood Memories (p3)
- Delicious - Emily's Holiday Season (p2)
- Delicious - Emily's Taste of Fame (p1)
- Delicious - Emily's Tea Garden (p1)
- Delicious 2 (p1)
- Diary Dash (p2)
- Diner Dash - Flo on the Go (p1)
- Diner Dash - Flo through Time (p2)
- Diner Dash - Hometown Hero (p1)
- Diner Dash - Hometown Hero: Gourmet Edition (p2)
- Diner Dash - Seasonal Snack Pack (p2)
- Diner Dash 2 (p1)
- Diner Dash 5 - BOOM! (p2)
- Dresh Shop Hop (p2)
- Dress up Rush (p2)
- Fab Fashion (p1)
- Family Restaurant (p2)
- Farm Frenzy - Ice Age (p2)
- Farm Frenzy - Pizza Party (p2)
- Farm Frenzy (p1)
- Farm Frenzy 2 (p2)
- Farm Frenzy 3 (p2)
- Farm Mania (p1)
- Farm Mania 2 (p2)
- Farm Tribe (p3)
- Fashion Apprentice (p1)
- Fashion Boutique (p1)
- Fashion Craze (p1)
- Fashion Dash (p2)
- Feeding Frenzy (p1)
- Feeding Frenzy 2 (p3)
- Fiona Finch and the Finest Flower (p2)
- Fitness Dash (p2)
- Fitness Frenzy (p2)
- Fruits Inc. (p3)
- Garden Deffense (p2)
- Garden Dreams (p1)
- Holly 2 - Magic Land (p1)
- Hospital Hustle (p2)
- Hotel Dash - Suite Success (p2)
- Hotel Mogul (p2)
- iCarly iSock It to 'Em (p3)
- Island Realms (p2)
- Jane's Hotel - Family Hero (p2)
- Jane's Hotel (p1)
- Jane's Reality (p1)
- Jane's Reality 2 (p2)
- Jane's Zoo (p2)
- Jenny's Fish Shop (p2)
- Jessica's Cupcake Cafe (p1)
- Jewelleria (p2)
- John Deere American Farmer (p2)
- Jojo's Fashion Show - World Tour (p2)
- Jojo's Fashion Show (p1)
- Jojo's Fashion Show 2 (p1)
- Jojo's Fashion Show Double Play (p2)
- Kelly Green - Garden Queen (p2)
- Kitchen Brigade (p2)
- Lifetime RSVP (p1)
- Little Shop - Memories (p2)
- Lovely Kitchen (p2)
- Miriel's Enchanted Mystery (p2)
- Miss Management (p2)
- Mystic Emporium (p1)
- Nanny 911 - The Game (p2)
- Nanny Mania (p1)
- Nanny Mania 2 (p2)
- Pageant Princess (p2)
- Paradise Pet Salon (p3)
- Parking Dash (p1)
- Party Planner (p2)
- Pastry Passion (p1)
- Penguin Diner (p3)
- Penguin Diner 2 (p3)
- Pet Shop Hop (p3)
- Pizza Frenzy (p1)
- Plant Tycoon (p2)
- Posh Shop (p2)
- Post Boutique 2 (p1)
- Ranch Rush (p2)
- Ranch Rush 2 (p3)
- Restaurant Rush (p1)
- Roller Rush (p3)
- Sally's Quick Clip (p2)
- Sally's Quick Clip (p2)
- Sally's Spa (p1)
- Sally's Studio [Collector's Edition] (p2)
- Saly's Salon (p1)
- Shop Mania (p1)
- Snowy Lunch Rush (p1)
- Soap Opera Dash (p3)
- Spa Mania 2 (p2)
- Stand o' Food (p1)
- Supermarket Mania (p2)
- The Office (p1)
- Tower Bloxx Deluxe (p3)
- Townopolis Gold (p1)
- Turbo Pizza (p2)
- Vogue Tale (p1)
- Wedding Dash - Ready, Aim, Love! (p1)
- Wedding Dash (p1)
- Wedding Dash 2 - Rings Around the World (p1)
- Wedding Dash 4-Ever (p3)
- Wedding Salon (p3)
- Wild Tribe (p1)
- Winemaker Extraordinaire (p2)
- Youda Farmer (p3)
- Youda Marina (p3)
- Youda Safari (p2)
- Youda Sushi Chief (p1)

List này gồm 150 games

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-9-2011 12:47:52 | Xem tất
Hidden Objects

- 10 Days Under the Sea (p1)
- 1912 - Titanic Mystery (p2)
- 3 Cards to Dead Time (p2)
- 3 Days - Zoo Mystery (p1)
- Agatha Christie - Peril at End House (p1)
- Age of Oracle - Tara's Journey (p2)
- Alexandra Fortune - Mystery of the LunarArchipelago (p2)
- Alice in Wonderland (p2)
- Amazing Adventure - Around the World (p2)
- Amazing Adventure - The Caribbean Secret (p2)
- Amazing Adventure - The Lost Tomb (p1)
- Autumn's Treasure - The Jade Coin (p2)
- Awakening - Moonfell Wood (p3)
- Big Adventure - Vancouver (p2)
- Big City Adventure - Australia (p1)
- Big City Adventure - New York City (p2)
- Big City Adventure - San Francisco (p1)
- Big Foot - Chasing Shadows (p3)
- Blood Ties (p1)
- Born into Darkness (p2)
- Cate West - The Vanishing Files (p1)
- Cate West - The Velvet Key (p2)
- Chronicles of Albian - The Magic Convention (p3)
- Deadtime Stories (p2)
- Department 42 - The Mystery of the Nine (p2)
- Drawn - The Painted Tower (p2)
- Dream Chronicles (p1)
- Dream Chronicles 2 - The Eternal Maze (p1)
- Dream Chronicles 3 - The Choosen Child (p1)
- Dream Chronicles 4 - The Book of Air (p2)
- Dream Day - Honeymoon (p3)
- Dream Day Wedding - Married in Mahattan (p1)
- Dream Day Wedding - Viva Las Vegas (p3)
- Echoes of the Past - Royal House of Stone (p2)
- Echoes of the Past - The Castle of Shadows[Collector's Edition] (p2)
- Elementals - The Magic Key (p2)
- Enlightenus (p2)
- Escape from Thunder Island (p3)
- Family Mystery (p1)
- Find Your Own Way Home (p2)
- G.H.O.S.T Hunter - The Haunting of Majesty Manor (p1)
- Gardenscapes (p3)
- Hidden Mysteries: Titanic - The Fateful Voyage (p2)
- Hidden Relic (p1)
- Hide & Secret (p1)
- Insider Tales - The Secret of Casanova (p2)
- Lamp of Aladdin (p3)
- Laura Jones and the Secret Legacy of NikolaTesla (p1)
- Liong - The Lost Amulets (p2)
- Little Shop of Treasure (p1)
- Love and Death - Bitten (p3)
- Love Chronicles - The Spell (p2)
- Magic Encyclopedia - Moon Light (p2)
- Marooned (p1)
- Mary Kay Andrews - The Fixer Upper (p2)
- Million Dollar Quest (p2)
- Mortimer Beckett and the Lost King (p2)
- Mortimer Beckett and the Secrets of Spooky Manor (p1)
- Mortimer Beckett and the Time Paradox (p2)
- Mystery Masterpiece - The Moonstone (p2)
- Mystery of the Earl (p3)
- Mystery of Unicorn Castle (p1)
- Mystery P.I. - The London Caper (p2)
- Mysteryville (p1)
- Mysteryville 2 (p1)
- Nat Geo Games - Mystery of Cleopatra (p2)
- Natalie Brooks - Mystery at Hillcrest High (p2)
- Neptune's Secret (p1)
- Nightfall Mysteries - The Asylum Conspiracy (p2)
- P.J Pride Pet Detective - Destination: Europe (p1)
- Pahelika - Secret Legends (p3)
- Paparazzi (p1)
- Pirateville (p1)
- Potion Bar (p2)
- Princess Isabella - A Witch's Curse (p2)
- PuppetShow - Mystery of JoyVille (p2)
- PuppetShow - Souls of the Innocent [Collector'sEdition] (p2)
- Pure Hidden (p2)
- Raputin's Curse (p2)
- Redemption Cemetery - Curse of the Raven [Collector's Edition] (p2)
- Romance of Rome (p2)
- Route 66 (p2)
- Season of Mystery - The Cherry Blossom Murders (p2)
- Secret Diaries - Florence Ashford (p3)
- Spirit of Wandering - The Legend (p3)
- Star Crossed Love (p3)
- Sunset Studio - Love on the High Seas (p1)
- Sunset Studio (p1)- The Clockwork Man (p2)
- The Conjurer (p2)
- The Magician Handbook - Cursed Valley (p1)
- The Mystery of The Crystal Portal (p1)
- The Treasures of Mystery Island - The Ghost Ship (p3)
- The Tudors (p2)

List này gồm 94 games
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-9-2011 12:47:56 | Xem tất
Action

- AirStrike 2 - Gulf Thunder (p3)
- AirStrike 2 (p3)
- AirStrike 3D (p1)
- Alien Sky (p1)
- Astomader (p1)
- Astrobatics (p1)
- Aveyond - Lord of Twilight (p2)
- Aveyond - Rhen's Quest (p2)
- Aveyond - The Lost Orb (p2)
- Buried in Time (p3)
- Dreamscape (p2)
- Elle's Hope (p2)
- Emerald Tale (p1)
- Finder Keepers (p2)
- Fish Tycoon (p1)
- Flying Leo (p3)
- Gemini Lost (p2)
- Granny in Paradise (p3)
- Habitat Rescue - Lion's Pride (p2)
- Hammer Heads Deluxe (p1)
- Hugo (p2)
- Hyperballoid (p1)
- Insaniquarium Deluxe (p1)
- Invadazoid (p1)
- Plants vs. Zombies (p2)
- Plants vs. Zombies [Game of the Year Edition] (p2)
- Rebound - Lost Worlds Recharged (p1)
- Ricochet - Infinity (p1)
- Ricochet - Lost Worlds (p1)
- Smash Frenzy (p2)
- Smash Frenzy 2 (p2)
- Smash Frenzy 3 (p2)
- Smash Frenzy 4 (p2)
- Super Granny 4 (p1)
- Supercow (p1)
- Supper Granny 3 (p1)
- TradeWinds 2 (p1)
- TradeWinds Caravans (p1)
- TradeWinds Classic (p1)
- TradeWinds Legends (p1)
- TradeWinds Odyssey (p1)
- Turtle Odyssey 2 (p1)
- Virtual Family (p1)
- Virtual Villagers - A New Home (p1)
- Virtual Villagers - The Lost Children (p1)
- Virtual Villagers - The Secret City (p1)
- Virtual Villagers - The Tree of Life (p2)

List này gồm 47 games
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-9-2011 12:48:01 | Xem tất
Puzzle & Match 3

- 7 Wonders (p1)
- 7 Wonders II (p1)
- Adventure Inlay (p3)
- Adventure Inlay [Safari Edition] (p1)
- Alchemist's Apprentice (p1)
- Around the World in 80 Days (p1)
- Atlantis (p3)
- Bejeweled 3 (p3)
- Bejeweled Blitz (p2)
- Bejeweled 2 (p1)
- Bejeweled Twist (p2)
- Bewitched (p3)
- Big Kahuna Reef (p1)
- Big Kahuna Reef 2 - Chain Reaction (p1)
- Blossom (p3)
- Bounce Out (p1)
- Bounce Out Blitz (p1)
- Call of Atlantis (p1)
- Cannon Blast (p1)
- Caramba (p1)
- Chainz (p1)
- Chainz 2 - Relinked (p3)
- Chameleon Gem (p2)
- Chuzzle Deluxe (p1)
- Collapse! Crunch (p3)
- Combo Chaos (p1)
- Cradle of Persia (p1)
- Cradle of Rome (p1)
- Crystal Path (p3)
- Cubis 2 (p1)
- Da Vinci's Secret (p1)
- Diamond Detective (p1)
- Digby's Donuts (p3)
- Diner Dash (p3)
- DragonStone (p1)
- Fiber Twig (p3)
- Fishdom - Frosty Splash (p2)
- Fishdom - Spooky Splash (p2)
- Fishdom (p1)
- Fortune Tiles Gold (p3)
- Fresco Wizard (p3)
- Gearz (p3)
- Heroes of Hellas (p1)
- Heroes of Hellas 2 - Olympia (p1)
- Holiday Express (p3)
- Iggle Pop (p2)
- Incadia (p3)
- Incredible Ink (p3)
- Inspheration (p1)
- Jewel Match (p1)
- Jewel Quest (p1)
- Jewel Quest II (p1)
- Lego Chic Boutique (p1)
- Luxor - Amun Rising (p1)
- Luxor (p1)
- Luxor 2 (p1)
- Luxor 3 (p1)
- Mad Caps (p1)
- Magic Ball (p3)
- Magic Ball 2 - New Worlds (p3)
- Magic Ball 2 (p3)
- Magic Ball 3 (p1)
- Magic Inlay (p1)
- Magic Vines (p3)
- Mariposa (p1)
- Maui Wowee (p3)
- Monarch - The Butterfly King (p1)
- Ocean Express (p1)
- Pat Sajak's Trivia Gems (p1)
- Peggle Deluxe (p1)
- Peggle Night (p2)
- Pirate Proppers (p1)
- Puzzle Express (p1)
- Puzzle Inlay (p1)
- QBeez (p3)
- Rainforest Adventure (p1)
- Rocket Mania (p1)
- Sky Kingdoms (p1)
- Sparkle (p1)
- SpongeBob Collapse (p1)
- SpongeBob Monopoly (p1)
- Super Collapse - Puzzle Gallery (p1)
- Super Collapse (p1)
- Super Gem Drop (p1)
- Super Pop Drop (p1)
- Talismania (p2)
- The Legend of El Dorado (p1)
- The Treasure of Montezuma 2 (p2)
- Tiki Boom Boom (p1)
- Treasure Master, Inc. (p1)
- TriJinx (p1)
- Zodiac Tower (p1)
- Zuma Deluxe (p1)
- Zuma's Revenge - Adventure (p2)

List này gồm 94 games

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-9-2011 12:48:40 | Xem tất
Cards

- A Gypsy's Tale - The Tower of Secret (p2)
- Aloha Solitaire (p3)
- Aloha TriPeaks (p1)
- Casino Island to Go (p1)
- Charm Solitaire - Return to the Kingdom (p3)
- Fashion Solitaire (p1)
- Five Card Deluxe (p3)
- Hotel Solitaire (p1)
- Inspector Parker (p3)
- Jewel Quest II - Solitaire (p1)
- Mystery Solitaire - Secret Island (p2)
- Poker Superstars (p3)
- Poker Superstars 2 (p1)
- Poker Superstars 3 - Gold Chip Challenge (p1)
- Puzzle Solitaire (p3)
- Slingo Deluxe (p1)
- Super Blackjack (p1)
- Super GameHouse Solitaire (p1)
- Super GameHouse Solitaire 3 (p1)
- Tik's Texas Hold'em (p1)
- Tri-Peak Solitaire to Go (p1)
- Tropix (p1)
- Tropix 2 - The Quest for the Golden Banana (p2)
- UNO - Undercover (p2)
- Word Monaco (p1)
- Yahtyee - Texas Hold'em (p1)
- Yahtyee (p1)

List này gồm 27 games


Mahjong


- Ancient TriJong (p3)
- Ancient TriPeaks (p3)
- Cafe Mahjong (p1)
- Caribbean Mah Jong (p1)
- Hotel Mahjong (p1)
- Liong - The Dragon Dance (p2)
- Mahjong Adventures (p3)
- Mahjong Escape - Ancient China (p1)
- Mahjong Garden to Go (p3)
- Mahjong Medley (p1)
- Mahjong Quest (p1)
- Mahjong Quest II (p1)
- Mahjong Tower Eternity (p3)
- Mahjong World (p1)

List này gồm 13 games
Word
- Academy of Magic (p1)
- Acropolis (p1)
- Babel Deluxe (p1)
- Boggle Supreme (p3)
- Bookworm Adventure (p1)
- Bookworm Adventure 2 (p1)
- Bookworm Adventure Deluxe (p1)
- Bookworm Deluxe (p1)
- Chicktionary (p3)
- Flip Word (p1)
- Piggly - Christmas Edition (p3)
- Scrabble (p1)
- Scrabble Plus (p2)
- Super Letter Linker (p1)
- Super Test Twist (p1)
- Super WhatWord (p1)
- Super Wild Wild Words (p1)
- Super Word Power - Reader's Digest (p3)
- Word Cross (p1)
- Word Hamony (p1)
- Word Slinger (p1)
- Word Spiral (p1)

List này gồm 22 games

Other

- GameHouse Sudoku (p1)
- Gutterball (p1)
- Gutterball 2 (p1)
- Hamsterball (p3)
- Hello! (p3)
- Monopoly - Build-a-lot Edition (p2)
- Monopoly - Here and Now Edition (p1)
- Monopoly (p1)
- Pikachu [English] (p3)
- Pikachu Collection (p3)
- Pin High Country Club Golf (p1)
- Santa Clause in Trouble (p3)
- Santa Clause in Trouble... Again! (p3)
- Super Pool (p1)
- Tap a Jam (p1)
- Tennis Titans (p1)
- The Unseen World - The Magical Lense (p2)
- The Wizard Pen (p1)
- Tumble Bugs 2 (p3)
- Typer Shark (p2)
- Wheel of Fortune 2 (p1) [Chiếc Nón Kì Diệu]

List này gồm 21 games

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:50:17 | Xem tất


Neptune's Secret
 1. http://www.mediafire.com/?rvrzrmrr9xtihfp
Sao chép mã


Babel Deluxe
 1. http://www.mediafire.com/?tkk1cb56qk953rg
Sao chép mã


Aloha TriPeaks
 1. http://www.mediafire.com/?iwyjtddujnz
Sao chép mã


Belle's Beauty Boutique
 1. http://www.mediafire.com/?zg1cjggnioh
Sao chép mã


Puzzle Inlay
 1. http://www.mediafire.com/?0f0pnp3rjj7p3yz
Sao chép mã


Magic Inlay
 1. http://www.mediafire.com/?qa7t30gp6h52741
Sao chép mã


Super Pop & Drop
 1. http://www.mediafire.com/?co737lmcipia7z6
Sao chép mã


SpongeBob Collapse
 1. http://www.mediafire.com/?sq7nulaf4ugnr6n
Sao chép mã


Cradle of Persia
 1. http://www.mediafire.com/?us3ran7mmpcapor
Sao chép mã


Gutterball 2
 1. http://www.mediafire.com/?qstqdzq266m88xq
Sao chép mã


LEGO Chic Boutique
 1. http://www.mediafire.com/?d56695xcvwwj3y0
Sao chép mã


Lifetime RSVP
 1. http://www.mediafire.com/?hcvubm1nd85psfb
Sao chép mã


Yahtzee Texas Hold'em
 1. http://www.mediafire.com/?qc56c1s03167b67
Sao chép mã


The Magician's Handbook Cursed Valley
 1. http://www.mediafire.com/?61ggsagpxbbxla8
Sao chép mã


Invadazoid
 1. http://www.mediafire.com/?jutlmyosllb
Sao chép mã


Babysitting Mania
 1. http://www.mediafire.com/?nngftg0tuxl
Sao chép mã


Monarch The Butterfly King
 1. http://www.mediafire.com/?9panml2vmmm
Sao chép mã


Tropix
 1. http://www.mediafire.com/?1yjtmdbg7kf
Sao chép mã


Sunset Studio Deluxe
 1. http://www.mediafire.com/?135yweygmvb
Sao chép mã


Peggle Deluxe
 1. http://www.mediafire.com/?ujfaj4atxzo
Sao chép mã


Rainforest Adventure
 1. http://www.mediafire.com/?mrd0n01wmia
Sao chép mã


Nanny Mania
 1. http://www.mediafire.com/?ymobmjw0dzm
Sao chép mã


Mariposa
 1. http://www.mediafire.com/?0dftllcdnma
Sao chép mã


Bookworm Adventures Deluxe
 1. http://www.mediafire.com/?d1mdjd1bd1c
Sao chép mã


AirStrike 3D
 1. http://www.mediafire.com/?jjsyuxnnwmk
Sao chép mã


Zodiac Tower
 1. http://www.mediafire.com/?hxyxiknjidi
Sao chép mã
 1. http://www.filesend.net/download.php?f=626397f8b867190e8feefce9585c7ac5
Sao chép mã


Caramba Deluxe
 1. http://www.mediafire.com/?hsxsdndgjyo
Sao chép mã


Word Harmony
 1. http://www.mediafire.com/?maqne5mmzwd
Sao chép mã


Word Cross
 1. http://www.mediafire.com/?mgti5hdumb3
Sao chép mã


The Office
 1. http://www.mediafire.com/?0xed6m957h2zrm6
Sao chép mã


Hyperballoid 2
 1. http://www.mediafire.com/?9mofdbtuzd3
Sao chép mã


Big City Adventure Sydney
 1. http://www.mediafire.com/?eybd59ttym2
Sao chép mã


Fashion Boutique
 1. http://www.mediafire.com/?nm2ekyi0bmx
Sao chép mã


Super Granny 3
 1. http://www.mediafire.com/?tjezgnd9kpb
Sao chép mã


Vogue Tales
 1. http://www.mediafire.com/?hv4zyjdwmey
Sao chép mã


Pin High Country Club Golf
 1. http://www.mediafire.com/?4yz1mjneice
Sao chép mã


Sparkle
 1. http://www.mediafire.com/?mw44yolgzo5
Sao chép mã


Hidden Relics
 1. http://www.mediafire.com/?ozzou41yizj
Sao chép mã


Fishdom
 1. http://www.mediafire.com/?dkikndmyykd
Sao chép mã


Parking Dash
 1. https://mega.co.nz/#!Mg5lVYjR!TQf_Jpa-lHKOwxUwcz8JVEQOH7EJMYWxae0LrQF6tSk
Sao chép mã


Blackjack
 1. https://mega.co.nz/#!4xBmgIZJ!pbnsZBvy01sE4DCYLQU5L-PyrGqcgFZ-12TyCECjB-o
Sao chép mã


Build in Time
 1. https://mega.co.nz/#!x4QkmTwZ!4S5WKqFh3Kdoaw0oeK2VaodAiojfgE36NzbR57Ht6pI
Sao chép mã


Build-a-lot 2 - Town of the Year
 1. http://www.mediafire.com/?zjyj5fiwwgz
Sao chép mã


Build-a-lot 3 - Passport to Europe
 1. http://www.mediafire.com/?5zuvzzjzan2
Sao chép mã


Jojo's Fashion Show
 1. http://www.mediafire.com/?0cdbmjg3tiy
Sao chép mã


Jojo's Fashion Show 2
 1. http://www.mediafire.com/?izhnhelutmv
Sao chép mã


Hammer Heads Deluxe
 1. http://www.mediafire.com/?ezmzmgotw40
Sao chép mã


Pizza Frenzy
 1. https://mega.co.nz/#!tlYDSChb!VUzgjGzFvmX06DmAbJu_WnjHA8PpnIBXpfVFnrrkzsU
Sao chép mã


Garden Dreams
 1. http://www.mediafire.com/?mzy04zodmkn
Sao chép mã


Tennis Titans
 1. https://mega.co.nz/#!ghxhXLiB!s_Cgh0pd46blOJ3PZjmDhCEjeI-iF9BtmWU1eYXxS64
Sao chép mã


Turtle Odyssey 2
 1. http://www.mediafire.com/?zdmmiozfzmm
Sao chép mã


Fashion Apprentice
 1. http://www.mediafire.com/?nwjwjyz5jzo
Sao chép mã


Amelie's Cafe
 1. http://www.mediafire.com/?ytlnjvqdjln
Sao chép mã


The Wizard's Pen
 1. https://mega.co.nz/#!Boon0SzC!atkXyS8ih20u9pWnLYWTRT5UZ9uWDKaWa5m4j9sdiZY
Sao chép mã


Mystery of Unicorn Castle
 1. https://mega.co.nz/#!Mlo22bpY!fNeInnP3Popqa854tCAl-2TURRwYGzs3EJc9ZFvsZyw
Sao chép mã


Cooking Academy 2
 1. http://www.mediafire.com/?5yrjwgtxlyf
Sao chép mã


Tradewinds Caravans
 1. http://www.mediafire.com/?l1mn2himznt
Sao chép mã


PJ Pride 2 - Destination Europe
 1. https://mega.co.nz/#!x1gDTLaY!KKLtskL7P5JQKnveduEuxSQpF5he-E6Rgi1BkGlR5yc
Sao chép mã


Virtual Villagers
 1. http://www.mediafire.com/?dnyjimny1hm
Sao chép mã


Virtual Villagers 3 The Secret City
 1. http://www.mediafire.com/?zxzyyjzzak5
Sao chép mã


Airport Mania
 1. https://mega.co.nz/#!thoUFIbS!njVuHJV6WNUM-8RGrBKDpWv0lNAmrJU9mzNSSXI0_G8
Sao chép mã


Wedding Dash 2
 1. http://www.mediafire.com/?gymkye3ajiy
Sao chép mã


3 Days - Zoo Mystery
 1. http://www.mediafire.com/?znwmjnqzgzy
Sao chép mã


Delicious - Emily's Tea Garden
 1. https://mega.co.nz/#!t9oViKbT!_JNZ1V7Y9g3wiaobBSOfqPTbN8wFLIvzouSbBUZqPYI
Sao chép mã


Delicious - Emily's Taste Of Fame
 1. http://www.mediafire.com/?mdwotgmyvnc
Sao chép mã


Virtual Villagers 2 The Lost Children
 1. http://www.mediafire.com/?n52rjqhxoq2
Sao chép mã


Jessica's Cupcake Cafe
 1. http://www.mediafire.com/?zwmmmz5nnm2
Sao chép mã


Jane's Realty
 1. http://www.mediafire.com/?m2ymndunzm3
Sao chép mã


Call Of Atlantis
 1. http://www.mediafire.com/?djkymc1mmwy
Sao chép mã


Sunset Studio - Love on the High Seas
 1. https://mega.co.nz/#!c1QzETIK!biWgAShp3tLunwsdYinJ87uqQt8XNS3mvL7UNCCboaM
Sao chép mã


Sally's Spa
 1. https://mega.co.nz/#!NpYWRThb!pfYXW2kLSNVLy6uZoNHPXesEAvpcy8q9jG7baHlRPNQ
Sao chép mã

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
BéCún + 2 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:50:38 | Xem tất


Chocolatier
 1. https://mega.co.nz/#!N4JBUb5K!4zQvpeTUBrD1dAoWwObDQzqyoUp3JFFAQJmjkzr9xl0
Sao chép mã


DragonStone
 1. http://www.mediafire.com/?imjzfjozfof
Sao chép mã


Burger Shop
 1. https://mega.co.nz/#!J5JFwQwR!7IZZ5A6uGrKlkqA74h5BKoeqwLiHCh1fy4g3qiamAUE
Sao chép mã


Treasure Masters Inc.
 1. http://www.mediafire.com/?d32mtknnhzm
Sao chép mã


Dream Chronicles 2 - The Eternal Maze
 1. http://www.mediafire.com/?22xy0wmx0zm
Sao chép mã


Dream Chronicles 3 - The Chosen Child
 1. http://www.mediafire.com/?eznmzzxnyti
Sao chép mã


Restaurant Rush
 1. https://mega.co.nz/#!NsgFnZ5Y!vyumDLikXuAiWMX74SHVcnS1HWf5K3Eal_wHpNyunRQ
Sao chép mã


Chocolatier 3 - Decadence by Design
 1. https://mega.co.nz/#!F1gTgbSJ!P0EaMxSMpmQFyAUguxDx7zYXkmjJk5W1_U6JJ9aQs-g
Sao chép mã

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
BéCún + 2 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2011 12:51:24 | Xem tất


Farm Mania
 1. http://www.mediafire.com/?oylywuoydwd
Sao chép mã


Posh Boutique 2
 1. https://mega.co.nz/#!klRRGISa!yzovaYGQaCYB6CSBGNCjMA5OwaiYWWv6EdN_8nKWBvE
Sao chép mã


Fashion Solitaire
 1. http://www.mediafire.com/?mhlmny4keim
Sao chép mã


Family Mystery - The Story of Amy
 1. http://www.mediafire.com/?yyyjnwzmmyq
Sao chép mã


Creat A Mall
 1. https://mega.co.nz/#!ElwU3a4I!FWlraEiV0LZqhBYDsqKM0NyOnnxvW_dU7IlUnq4q_Dg
Sao chép mã


Holly 2 - Magic Land
 1. http://www.mediafire.com/?0ezonymyct3
Sao chép mã


The Mystery Of The Crystal Portal
 1. https://mega.co.nz/#!Q85kxDoT!DhS6DpsV5V854IfcLH9AhFJwOqhWshCd9aUS3f2vYlo
Sao chép mã

Do gamehouse thay đổi code game nên những game nào chưa crack được, mình sẽ up lên game đó nhưng của hãng khác! Mong các bạn thông cảm! ^^
Cake Mania Main Street
 1. http://www.mediafire.com/?td453mzlmvx
Sao chép mã


Townopolis Gold
 1. https://mega.co.nz/#!5pQXEa5I!BP9dz47ikCIT-0vEFbWkISDk704bNx5c8CTVYlHe29g
Sao chép mã


Burger Island 2 - The Missing Ingredient
 1. http://www.mediafire.com/?jnawlyqvjjn
Sao chép mã


Tradewinds Legends
 1. http://www.mediafire.com/?4a0jdmlgkgz
Sao chép mã


Tradewinds 2
 1. http://www.mediafire.com/?jty0gmqhxnr
Sao chép mã


Agatha Christie Peril At End House
 1. http://www.mediafire.com/?mwdyjtzgyjm
Sao chép mã


Eye for Design
 1. http://www.mediafire.com/?jzytyfuzxo5
Sao chép mã


Tradewinds Classic
 1. http://www.mediafire.com/?mhx2zlajndy
Sao chép mã


Tradewinds Odyssey
 1. http://www.mediafire.com/?eevotjdmzzj
Sao chép mãBookworm Adventures Volume 2
 1. http://www.mediafire.com/?zubzjuwyweu
Sao chép mã


Youda Sushi Chef
 1. http://www.mediafire.com/?nxmdtqjdz23
Sao chép mã


Club Control
 1. http://www.mediafire.com/?3nmnmucwodn
Sao chép mã


Mystery Case Files: Ravenhearst
 1. https://mega.co.nz/#!l4RkXApK!1P9-0dNwwApDhu5OP3Ko48-sOAoouppNd1dJ0PvcQm4
Sao chép mã


Mah Jong Quest II
 1. http://www.mediafire.com/?jmmlrmuedvd
Sao chép mã


Mah Jong Quest III
 1. http://www.mediafire.com/?zwo5zdkjqqt
Sao chép mã


Poker Superstar 3
 1. http://www.mediafire.com/?ngjrjjlmv31
Sao chép mã


Dream Day Wedding: Married in Manhattan
 1. http://www.mediafire.com/?a3zqyx2jetj
Sao chép mã


Coffee Rush
 1. http://www.mediafire.com/?omgvhyldydy
Sao chép mã


10 Days Under The Sea
 1. http://www.mediafire.com/?yhmyjytdmtn
Sao chép mã


Fashion Craze
 1. http://www.mediafire.com/?rorrmnnl2w3
Sao chép mã


Wild Tribe
 1. http://www.mediafire.com/?ojamynyzmdi
Sao chép mã


Mystic Emporium
 1. https://mega.co.nz/#!g5ARUajS!S_uuwJiYUy9Tdftc7J8Qrzmv5_RWWNact9q-Feqz8K0
Sao chép mã


Alchemist's Apprentice
 1. http://www.mediafire.com/?jlmnkdmg0rw
Sao chép mã


Laura Jones and the Secret Legacy of Nikola Tesla
 1. http://www.mediafire.com/?0nz2d2hdynm
Sao chép mã


Sky Kingdoms
 1. https://mega.co.nz/#!t4w1WYzQ!gximnMrXoAdCLaSRTg0cMcC_J16XvWdNJRXBUKsK6Bc
Sao chép mã


Wedding Dash - Ready, Aim, Love!
 1. http://www.mediafire.com/?jyow5uhw2z3
Sao chép mã

Bình luận

Khiếp lâu ngày ko gặp bây giờ medal của a nhiều dzữ dzội thế anh Tuyến ơi :))))  Đăng lúc 15-1-2016 08:27 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
BéCún + 2 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách