Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kdrama
Thu gọn cột thông tin

[MBC 2014] Rosy Lovers 장미빛 연인들: Lee Jang Woo, Han Sun Hwa, Kim Min Seo

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-11-2014 11:04:49 | Xem tất
[Still Cuts]: Lee Jang Woo (vai Park Cha-Dol)

cre: http://www.imbc.com/broad/tv/drama/rose/photo/index.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-11-2014 11:06:57 | Xem tất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-11-2014 11:08:19 | Xem tất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-11-2014 11:09:47 | Xem tất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-11-2014 11:14:08 | Xem tất
[Video]20141018 장미빛 연인들 - 아들의 영화가 망했다는 소식에 슬퍼하는 정시내(이미숙) - EP 011. http://www.youtube.com/watch?v=23cN1Ww7Zww
2. http://www.youtube.com/watch?v=6xjS1vtE8y0
3. http://www.youtube.com/watch?v=HRakHKttnm0
4. http://www.youtube.com/watch?v=86Yy6Ph5W_o

cre: MBC DRAMA
http://www.youtube.com/watch?v=2 ... 3g0HyZ&index=32
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-11-2014 11:16:34 | Xem tất
[Video]20141019 [HOT] 장미빛 연인들 2회 - 차돌(이장우), 매형의 바람 현장 목격하고 추격- EP 021. http://www.youtube.com/watch?v=f-f1bbuiyd0
2. http://www.youtube.com/watch?v=hzVgCuoXG08
3. http://www.youtube.com/watch?v=Plt8iwD_zzs
4. http://www.youtube.com/watch?v=T8FPsiCXig4

cre: MBC DRAMA
http://www.youtube.com/watch?v=2 ... 3g0HyZ&index=32
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-11-2014 11:18:32 | Xem tất
[Video]20141025 [HOT] 장미빛 연인들 3회 - '복수 할 거야' 유치장에 있는 차돌 찾으러 온 장미(한선화) - EP 031. http://www.youtube.com/watch?v=BV_vuM3fuhQ
2. http://www.youtube.com/watch?v=bdZNwOWKA1w
3. http://www.youtube.com/watch?v=lir2eqzCXfw
4. http://www.youtube.com/watch?v=2zBrsa1UVMo

cre: MBC DRAMA
http://www.youtube.com/watch?v=2 ... 3g0HyZ&index=32
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-11-2014 11:20:40 | Xem tất
[Video]20141026 [HOT] 장미빛 연인들 4회 - '내 딸한테 뭔 짓 한지 알아?!' 금자(임예진), 차돌 멱살잡고 행패 - EP 041. http://www.youtube.com/watch?v=RzhPA2yh9GI
2. http://www.youtube.com/watch?v=Xbi28ld7t70
3. http://www.youtube.com/watch?v=Ytmp1S7gczI
4. http://www.youtube.com/watch?v=PpJ7xjPs8xc

cre: MBC DRAMA
http://www.youtube.com/watch?v=2 ... 3g0HyZ&index=32
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-11-2014 11:23:32 | Xem tất
[Video]20141101 [HOT] 장미빛 연인들 5회 - '차돌, 업둥이야!' 사실 털어 놓으며 반대하는 금자(임예진)  - EP 051. http://www.youtube.com/watch?v=Kp5aoZuUjWU
2. http://www.youtube.com/watch?v=fZRjFK91_uc
3. http://www.youtube.com/watch?v=HGzd-f4tJbs
4. http://www.youtube.com/watch?v=08aFDqxLThU

cre: MBC DRAMA
http://www.youtube.com/watch?v=2 ... 3g0HyZ&index=32
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-11-2014 11:25:32 | Xem tất
[Video]20141102 [HOT] 장미빛 연인들 6회 - 자신의 출생의 비밀 알게 된 차돌(이장우), 눈물만 주르륵 - EP 061. http://www.youtube.com/watch?v=5pr6tGpg56Q
2. http://www.youtube.com/watch?v=SNJr_PsGpzg
3. http://www.youtube.com/watch?v=GuB87-idX0U
4. http://www.youtube.com/watch?v=DPK9L2nGUAo

cre: MBC DRAMA
http://www.youtube.com/watch?v=2 ... 3g0HyZ&index=32
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách