Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kdrama
Thu gọn cột thông tin

[MBC 2014] Rosy Lovers 장미빛 연인들: Lee Jang Woo, Han Sun Hwa, Kim Min Seo

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-10-2014 12:57:19 | Xem tất
[Still Cuts]: Lee Jang Woo (vai Park Cha-Dol)

cre: http://www.imbc.com/broad/tv/drama/rose/photo/index.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 12:59:37 | Xem tất
[Still Cuts]: Lee Jang Woo (vai Park Cha-Dol)

cre: http://www.imbc.com/broad/tv/drama/rose/photo/index.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 13:01:54 | Xem tất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 13:05:01 | Xem tất
Hình ảnh hậu trường: Lee Jang-woo ♥ Han Sun-hwacre: https://twitter.com/seonhwazzz / http://www.getitk.com/drama-poin ... -attention/?lang=en
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2014 18:20:15 | Xem tất
[Still Cuts] Lee Jang Woo vai Park Cha-Dol

cre: http://www.imbc.com/broad/tv/drama/rose/photo/index.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2014 18:23:03 | Xem tất
[Still Cuts] Han Sun-Hwa vai Baek Jang-Mi

cre: http://www.imbc.com/broad/tv/drama/rose/photo/index.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2014 18:30:05 | Xem tất
[Video] Hậu trường phim Rosy LoversEp 7: http://www.youtube.com/watch?v=OqQDohFkQRs
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-11-2014 13:47:36 | Xem tất
[Still Cuts] Lee Jang Woo vai Park Cha-Dol & Han Sun-Hwa vai Baek Jang-Mi

http://www.imbc.com/broad/tv/drama/rose/photo/index.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-11-2014 13:50:24 | Xem tất
[Still Cuts] Lee Jang Woo vai Park Cha-Dol & Han Sun-Hwa vai Baek Jang-Mi

http://www.imbc.com/broad/tv/drama/rose/photo/index.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-11-2014 13:52:34 | Xem tất
[Still Cuts] Lee Jang Woo vai Park Cha-Dol & Han Sun-Hwa vai Baek Jang-Mi

http://www.imbc.com/broad/tv/drama/rose/photo/index.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách