Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kdrama
Thu gọn cột thông tin

[MBC 2014] Rosy Lovers 장미빛 연인들: Lee Jang Woo, Han Sun Hwa, Kim Min Seo

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-10-2014 12:28:23 | Xem tất
Hình ảnh buổi họp báo:

cr: mbc
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 12:33:14 | Xem tất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 12:36:19 | Xem tất
Buổi họp báo phim: Lee Jang Woo & Han Sun Hwa

[VIDEO] MBC Section TV, TV Drama 'Rosy Lovers' #11, 드라마 '장미빛 연인들' 20141019

http://www.youtube.com/watch?v=Mw0cthifiwUcre: http://www.imbc.com/broad/tv/drama/rose/photo/index.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 12:41:14 | Xem tất
[Still Cuts]: Lee Jang Woo (vai Park Cha-Dol) & Han Sun Hwa (vai Baek Jang-Mi)

cre: http://www.imbc.com/broad/tv/drama/rose/photo/index.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 12:43:28 | Xem tất
[Still Cuts]: Lee Jang Woo (vai Park Cha-Dol) & Han Sun Hwa (vai Baek Jang-Mi)

cre: http://www.imbc.com/broad/tv/drama/rose/photo/index.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 12:45:52 | Xem tất
[Still Cuts]: Han Ji-Sang (vai Park Gae-Tae) & Kim Min-Seo (vai Baek Soo-Ryeon)

cre: http://www.imbc.com/broad/tv/drama/rose/photo/index.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 12:48:40 | Xem tất
[Still Cuts]: Lee Jang Woo (vai Park Cha-Dol) & Han Sun Hwa (vai Baek Jang-Mi)

cre: http://www.imbc.com/broad/tv/drama/rose/photo/index.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 12:51:20 | Xem tất
[Still Cuts]: Lee Jang Woo (vai Park Cha-Dol) & Han Sun Hwa (vai Baek Jang-Mi)

cre: http://www.imbc.com/broad/tv/drama/rose/photo/index.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 12:53:14 | Xem tất
[Still Cuts]: Lee Jang Woo (vai Park Cha-Dol) & Han Sun Hwa (vai Baek Jang-Mi)

cre: http://www.imbc.com/broad/tv/drama/rose/photo/index.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2014 12:55:23 | Xem tất
[Still Cuts]: Lee Jang Woo (vai Park Cha-Dol)

cre: http://www.imbc.com/broad/tv/drama/rose/photo/index.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách