Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kdrama
Thu gọn cột thông tin

[MBC 2014] Jang Bo Ri Is Here 왔다! 장보리: Kim Ji Hoon, Oh Yeon Seo

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-3-2016 13:21:51 | Xem tất
PREVIEW TẬP 23+24
Rating tập 23:

1. KBS2 Wonderful Days 23.1 [↓0.9]
2. MBC Come! Jang Bo Ri 16.9 [↓0.5]
3. SBS Glorious Day 6 [↓1.3]

Rating tập 24:

1. KBS2 Wonderful Days 25.1 [↑2.0]
2. MBC Come! Jang Bo Ri 16.3 [↓0.6]
3. SBS Glorious Day 6.8 [↑0.8]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-3-2016 13:25:11 | Xem tất
PREVIEW TẬP 25+26Rating tập 25:

1. KBS2 Wonderful Days 22.8 [↓2.3]
2. MBC Come! Jang Bo Ri 17.6 [↑1.3]
3. SBS Glorious Day 6.4 [↓0.4]

Rating tập 26:

1. KBS2 Wonderful Days 26.2 [↑3.4]
2. MBC Come! Jang Bo Ri 18 [↑0.4]
3. SBS Glorious Day 7.2 [↑0.8]

2 kỉ lục liên tiếp!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-3-2016 13:28:12 | Xem tất
PREVIEW TẬP 27+28Rating tập 27:

1. KBS2 Wonderful Days 23.1 [↓3.1]
2. MBC Come! Jang Bo Ri 18.5 [↑0.5]
3. SBS Glorious Day 5.8 [↓1.4]

Rating tập 28:

1. KBS2 Wonderful Days 26.5 [↑3.4]
2. MBC Come! Jang Bo Ri 20.2 [↑1.7]
3. SBS Glorious Day 6.4 [↑0.6]

Bắt đầu tăng tốc!!!! Lập kỉ lục lần thứ 4 liên tiếp và cán mốc 20%...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-3-2016 13:30:21 | Xem tất
PREVIEW TẬP 29+30
Rating tập 29:

1. KBS2 Wonderful Days 23.2 [↓3.3]
2. MBC Come! Jang Bo Ri 21.1 [↑0.9]
3. SBS Glorious Day 5.8 [↓0.6]

Rating tập 30:

1. KBS2 Wonderful Days 26.4 [↑3.2]
2. MBC Come! Jang Bo Ri 23.0 [↑1.9]
3. SBS Glorious Day 6.6 [↑0.8]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-3-2016 13:32:56 | Xem tất
PREVIEW TẬP 31+32
Rating tập 31:

1. KBS2 Wonderful Days 21.4 [↓5.0]
2. MBC Come! Jang Bo Ri 20.8 [↓2.2]
3. SBS Glorious Day 5.6 [↓1.0]

Rating tập 32:

1. KBS2 Wonderful Days 25.6 [↑4.2]
2. MBC Come! Jang Bo Ri 22.8 [↑2.0]
3. SBS Glorious Day 5.8 [↑0.2]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-3-2016 13:36:11 | Xem tất
PREVIEW TẬP 33+34
Rating tập 31:

1. KBS2 Wonderful Days 23.2 [↓2.4]
2. MBC Come! Jang Bo Ri 22.1 [↓0.7]
3. SBS Glorious Day 5.5 [↓0.3]

Rating tập 32:

1. KBS2 Wonderful Days 26.9 [↑3.7]
2. MBC Come! Jang Bo Ri 25.6 [↑3.5]
3. SBS Glorious Day 6.3 [↑0.8]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-3-2016 13:40:00 | Xem tất
PREVIEW TẬP 35+36
Rating tập 35:

1. MBC Come! Jang Bo Ri 23.5 [↓2.1]
2. KBS2 Wonderful Days 23 [↓3.9]
3. SBS Glorious Day 6.4 [↑0.1]

Rating tập 36:

1. MBC Come! Jang Bo Ri 27.9 [↑4.4]
2. KBS2 Wonderful Days 27.7 [↑4.2] *END*
3. SBS Glorious Day 5.4 [↓1.0]

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-3-2016 15:37:35 | Xem tất
PREVIEW TẬP 37+38
Rating tập 37:

1. MBC Come! Jang Bo Ri 25.2 [↓2.7]
2. KBS2 What Happens to My Family? 20.0 *NEW*
3. SBS Glorious Day 5.3 [↓0.1]

Rating tập 38:

1. MBC Come! Jang Bo Ri 30.4 [↑5.2]
2. KBS2 What Happens to My Family? 23.3 [↑3.3]
3. SBS Glorious Day 5.4 [↑0.1]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-3-2016 15:40:48 | Xem tất
PREVIEW TẬP 39+40
Rating tập 39:

1. MBC Come! Jang Bo Ri 26.8 [↓3.6]
2. KBS2 What Happens to My Family? 20.3 [↓3.0]
3. SBS Glorious Day 4.2 [↓1.2]

Rating tập 40:

1. MBC Come! Jang Bo Ri 31.8 [↑5.0]
2. KBS2 What Happens to My Family? 25.6 [↑5.3]
3. SBS Glorious Day 5.2 [↑1.0]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-3-2016 15:43:49 | Xem tất
PREVIEW TẬP 41+42

Rating tập 41:

1. MBC Come! Jang Bo Ri 30.2 [↓1.6]
2. KBS2 What Happens to My Family? 22.3 [↓3.3]
3. SBS Glorious Day 4.8 [↓0.4]

Rating tập 42:

1. MBC Come! Jang Bo Ri 33.0 [↑2.8]
2. KBS2 What Happens to My Family? 25.9 [↑3.6]
3. SBS Glorious Day 5.3 [↑0.5]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách