Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

[KitesQuote] Bình chọn Quote đẹp nhất ☆~ Tổng kết và trao giải!!! Page 10, post

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-6-2013 15:25:36 | Xem tất
Nick kites: cindy_tupy
Bình chọn quotes số:( tối đa 7 quotes) 7, 21, 28, 35
Dự đoán quotes đoạt giải nhất: 21
Quotes đề cử: (tối đa 3 quotes) không có
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-6-2013 14:53:12 | Xem tất
Nick kies: yeu_nu_rungxanh

Bình chọn quotes số : ( tối đa 7 quotes) 2, 9, 10, 26

Dự đoán quotes đoạt giải nhất : 2

Quotes đề cử( tối đa 3 quotes) : không có

Hi vọng bài cô Giày đoạt giải nhất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2013 17:03:41 | Xem tất
Nick kites: binggubias
Bình chọn quotes số:( tối đa 7 quotes) 17, 21, 22, 34, 3, 39, 15
Dự đoán quotes đoạt giải nhất: 21
Quotes đề cử: (tối đa 3 quotes) ( link dẫn đến quotes đó), xem tại đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2013 17:15:32 | Xem tất
Nick kites: junki.forever
Bình chọn quotes số:2, 5, 17, 26, 33, 37
Dự đoán quotes đoạt giải nhất: 02
Quotes đề cử:
chỉ 2 cái này thôi ạ. chúc cuộc bình chọn thành công
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2013 23:19:52 | Xem tất
Nick kites: mdreams
Bình chọn quotes số: ( tối đa 7 quotes) 2, 3, 4, 6, 15, 31
Dự đoán quotes đoạt giải nhất: 2
Quotes đề cử: (tối đa 3 quotes) không có
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-6-2013 19:44:05 | Xem tất
BÌNH CHỌN QUOTE ĐẸP NHẤT

Nick kites: wintrywind
Bình chọn quotes số: 5; 9; 13; 19; 25; 26; 28
Dự đoán quotes đoạt giải nhất: 19
Quotes đề cử: không có
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-6-2013 12:03:38 | Xem tất
Nick kites: dogvscat
Bình chọn quotes số: 3
Dự đoán quotes đoạt giải nhất: 3
Quotes đề cử: không có
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-6-2013 12:09:08 | Xem tất

Nick kites: nanalovenana
Bình chọn quotes số: 3
Dự đoán quotes đoạt giải nhất: 3
Quotes đề cử: không có
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-6-2013 14:20:53 | Xem tất
Nick kites: timtronggiacmo
Bình chọn quotes số:( tối đa 7 quotes) : 5, 14, 20
Dự đoán quotes đoạt giải nhất: 14
Quotes đề cử: (tối đa 3 quotes) : Không có
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-6-2013 17:18:17 | Xem tất

Nick kites: Chich_bong
Bình chọn quotes số: 3
Dự đoán quotes đoạt giải nhất: 3
Quotes đề cử: không có
Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp
Chúc cuộc thi thành công tốt đẹpChúc cuộc thi thành công tốt đẹpChúc cuộc thi thành công tốt đẹp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách