Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ptqa90
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Hàn Mai Kim Kiếm | Ngọa Long Sinh (Hoàn thành)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2015 16:22:26 | Xem tất
Sở thuộc Hải Long hội chẳng ít cao thủ, quần hào nghe Hoạt Diêm Vương nói đều mừng rỡ thầm nhủ:
- Nếu ma đầu này quả làm đúng những gì đã nói, chẳng những bỏ được thế lực hoạt động công khai của Ðại Nguyên giáo mà còn tạo phúc không ít cho giới võ lâm trong vùng vân Quý.
Nhưng Lệnh HỒ Cao vẫn lạnh lùng cười nói:
- Hải Long hội bất quá chỉ là một hạt cát giữa sa mạc đối với Ðại Nguyên giáo, đi hay Ở tùy ngươi, nhưng với võ công xoàng xĩnh của ngươi mà đòi quyết một phen sinh tử với lão phu, hắc hắc, rõ là trứng chọi đá.
- Lão thất phu chớ có khua môi múa mép...
Hoạt Diêm Vương trong tiếng quát đã tung mình nhanh như chớp lao về phía cửa đường hầm.
Quần hào đang do dự không biết bên cản ngăn hay theo cùng, đã nghe Hoạt Diêm Vương hự lên một tiếng, lão vừa lao đến cửa đường hầm đã bị văng ngược trở lại.
Thì ra Hoạt Diêm Vương trong cơn thịnh nộ đã vận tụ công lực Hàn âm Chưởng định xông vào đường hầm tìm Lệnh HỒ Cao quyết một phen sinh tử, nào ngờ vừa đến cửa hầm, bỗng từ trong xô ra một luồng kình lực mãnh liệt đẩy lão bật lui trở ra.
Hoạt Diêm Vương rúng động cõi lòng, hai chân chạm đất, chú mắt nhìn vào trong đường hầm, chỉ thấy trong ấy trống hoắc, không có một vật nào, chẳng rõ kình lực uy mãnh vừa rồi từ đâu phát ra, bất gi ác thầm nhủ:
- Xem ra trong Huyền ÐÔ cung này quả là lợi hại, Lệnh HỒ lão quái chẳng hề nói ngoa...
Thế là nhuệ khí của lão đã tiêu tan không ít. Ngay khi ấy, chỉ nghe VÔ Ưu thượng nhân ha hả cười nói:
- La thí chủ muốn vào trong ấy cũng chẳng cần gấp vội, Lệnh HỒ cung chủ đã cho mang thức ăn đến rồi, chúng ta đâu thể phụ bỏ thịnh ý của ông ấy, hãy đến đây thưởng dùng thì hơn.
Hoạt Diêm Vương đã không xông vào đường hầm được, đành nhân cơ hội này lui trở về. Ðưa mắt nhìn, quả nhiên Tuệ Giác đại sư nói không sai, trong hai chiếc hộp đỏ toàn là thức ăn và cơm còn nóng hổi, hết sức hấp dẫn.
Thì ra, trong lúc lão tức giận xông về phía đường hầm, Tuệ Giác đại sư đã mở hai chiếc hộp đỏ ra.
Lúc này Hoạt Diêm Vương càng cảm thấy bẽ mặt hơn, mặc dù bụng đang đói cồn cào, nhưng vì mình đã hoài nghi lời nói của Tuệ Giác đại sư, nếu bây giờ mà cùng ăn với mọi người thì xấu hổ, nên cố giữ vẻ bình thản nói:
- Muốn dùng thì các vị cứ tự tiện, La mỗ ăn không nổi.
Ðoạn xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
Quần hào thấy vậy, biết là lão trong lúc vọng động đã bị thiệt thân, bèn đưa mắt nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống bắt đầu ăn uống.
Hoạt Diêm Vương thấy vậy càng thêm bực tức, lão nói có độc mà kẻ khác nói không có, lão không chịu ăn nhưng kẻ khác cứ ăn, những biểu hiện lão không cao minh bằng kẻ khác. Ðối với Tuệ Giác đại sư và VÔ Ưu thượng nhân thì lão còn bội phục phần nào, nhưng Thương Ngô Tam HỒ mà trước nay lão xem chẳng ra gì nay như cũng hơn lão rất nhiều.
Quần hào ăn uống, riêng Hoạt Diêm Vương thầm toan tính, giờ đây Hải Long hội đã công khai tách rời Ðại Nguyên giáo, nhất định Ðại Nguyên giáo chẳng dễ gì để yên cho lão, tuy trong Hải Long hội chẳng ít cao thủ, nhưng chỉ so với Huyền ÐÔ cung chủ Ðại Nguyên giáo thì cũng kém rất xa rồi.
Nếu như Ðại Nguyên giáo hưng sư vấn tội lão, chỉ một mình Cửu U cung chủ Lăng Hồng Diễm thôi cũng đã khó đối phó rồi, huống hồ trong Ðại Nguyên giáo nào phải chỉ một người như Lăng Hồng Diễm.
Với lực lượng của Hải Long hội mà đơn độc đối địch với Ðại Nguyên giáo khác nào trứng chọi đá, châu chấu đá xe, vậy thì Hải Long hội rồi đây sẽ ra sao? Vấn đề này cứ quay cuồng trong đầu Hoạt Diêm Vương...
Sau cùng, lão đã có một quyết định sáng suốt, đó là sau khi thoát khỏi Huyền ÐÔ cung sẽ quản thúc nghiêm ngặt đệ tử Hải Long hội, chỉ thị rõ phải đứng về phía bạch đạo, vì võ lâm chủ trì chánh nghĩa, vậy họa may có thể giành được sự thông cảm của các đại môn phái, nhờ họ trợ giúp hầu giữ lại được cơ nghiệp đã vất vả gầy dựng bấy lâu Lòng đã quyết, nỗi lo âu và do dự liền tiêu tan, và thầm hạ quyết tâm sẽ chân thành hợp sức với quần hào xông qua ba cửa ải của Huyền ÐÔ cung.
Trong lúc quần hào cũng đã ăn uống xong, VÔ Ưu thượng nhân cười to nói:
- Lệnh HỒ cung chủ, bần đạo xin đa tạ cung chủ!
Liền sau đó, Tam Ðiệp Ma Ðịch lại truyền đến tiếng của Lệnh HỒ Cao nói:
- Bất kỳ ai vào bổn cung, không phân biệt thù hay bạn, trước khi chết lão phu đều cung cấp đầy đủ thức ăn nước uống, không cần phải cảm tạ. Giờ các vị đã no rồi, vậy hãy xông ải thứ nhì đi thôi.
Quần hào nghe vậy thảy đều bất giác sững sờ.
Tiếng nói lạnh toát của Lệnh HỒ Cao lại vang lên:
- Nhân Uấn Mê Trận đến đây là dứt, các vị chưa phá được nhưng tuyệt học mới của lão phu đã được thực nghiệm trên người bốn thiếu niên nam nữ kia rồi, nếu giam hãm toàn bộ các vị trong trận này thì hai môn tuyệt học còn lại của lão phu không còn tìm được người thích đáng để mà thí nghiệm nữa, hắc hắc hắc...
vô Ưu thượng nhân không chờ lão cười dứt, đã hỏi:
- Nhưng Lệnh HỒ cung chủ cũng chưa làm gì được chúng tôi trong trận này mà chỉ có thể khiến cho mấy vị tiểu huynh đệ bị mất bản tính, vậy thì môn tuyệt học mà cung chủ đã tham ngộ ba mươi năm dài cũng chẳng có gì lạ.
- VÔ Ưu đạo trưởng định thăm dò sự thật về Nhân Uấn Mê Trận đâu cần phải dùng cách khích tướng, hắc hắc hắc...
VÔ Ưu thượng nhân thoáng ngẩn người, thầm nhủ:
- Lão quái này quả nhiên lợi hại.
Lệnh HỒ Cao cười dứt nói tiếp:
- Thôi thì lão phu cho các vị biết rõ vậy. Nhân Uấn Mê Trận quả là không có gì kỳ lạ, nhưng điều lạ là Ở trong Nhân Uấn Ðan Khí của lão phu, chỉ cần trúng phải Ðan Khí này, bất kỳ ai công lực cũng tức khắc gia tăng, dưới sự điều khiển của Tam Ðiệp Ma Ðịch, lâm trận ứng địch hết sức dũng mãnh. Vốn ra lão phu đã dùng phương pháp này sai khiến dã thú, nay mang thí nghiệm với người cũng đạt được thành công. Hắc hắc hắc! Các vị tuy nhờ công lực thâm hậu phong bế huyệt đao chưa bị trúng Ðan Khí ấy, nhưng đó cũng chỉ là thời gian mà thôi.
Hơn nữa lão phu có rất nhiều thủ đoạn thi thố Nhân Uấn Ðan Khí khiến các vị khó mà đề phòng...
Tuệ Giác đại sư bỗng cao giọng nói:
- Dám hỏi Lệnh HỒ cung chủ, tham ngộ tuyệt học này với ứng dụng gì?
Lệnh HỒ Cao bỗng giọng ngập đầy bi thương nói:
- Làm cho người võ lâm tàn sát lẫn nhau để rửa hận sâu!
- Chả lẽ người trong võ lâm thảy đều có hận thù với cung chủ sao?
Lệnh HỒ Cao giọng quả quyết:
- CÓ thể nói như vậy!
Quần hào thảy đều chấn động cõi lòng, thầm nhủ:
- Nhân Uấn Ðan Khí này đều bất chấp thủ đoạn sử dụng quả là khó thể phòng bị và công hiệu đúng như lời lão quái đã nói thì giới võ lâm quả là sắp gặp kiếp nạn rồi.
Tuệ Giác đại sư cao giọng:
- A Di Ðà Phật! Xin hỏi Lệnh HỒ cung chủ, ải thứ nhì Ở đâu?
- Cửa ải đã mở ra rồi, đâu cần hỏi gì nữa?
Tuệ Giác đại sư đưa mắt nhìn cửa đường hầm.
- Vậy thì chúng ta xông vào!
Thế là, quần hào đứng cả lên, Tuệ Giác đại sư dẫn trước sải bước đi về phía cửa đường hầm hình vuông.
Thương Ngô Tam HỒ với Trường Tôn Sở đành mỗi người cắp lấy một anh em họ Nghiêm, đi theo Tuệ Giác đại sư.
Liễu Minh đại sư bước nhanh mấy bước, cùng Tuệ Giác đại sư sóng vai đi vào đường hầm, những người khác nối tiếp theo sau.
Chỉ thấy đường hầm này rộng khoảng bốn thước, theo hình xoắn ốc đi lên, mọi người ngưng thần giới bị tiến bước nhưng không gặp một sự cản trở nào.
Quần hào đi được thời gian chừng nửa tuần trà, bỗng nghe tiếng nhạc du dương văng vẳng vọng đến, mọi người cùng dừng bước, ngưng thần lắng nghe, thì ra tiếng nhạc gồm nhiều nhạc khí hòa tấu, âm điệu hết sức quyến rũ, thoạt nghe hệt như tiên khúc trên đời.
Tuệ Giác đại sư ngoảnh lại quần hào nói:
- CÓ lẽ phía trước là cửa ải thứ nhì, nếu lão nạp đoán không lầm, đây hẳn là một ải âm sắc.
Dứt lời sải bước tiến tới.
Quần hào đi được chưa bao xa, tiếng nhạc đột nhiên ngừng bặt, đồng thời trước mắt bừng sáng. Quần hào thoáng ngẩn người, chỉ thấy hai nữ tỳ áo đỏ đã mang thức ăn vào Nhân Uấn Mê Trận khi nãy đang tủm tỉm cười đứng đón phía trước.
Phía sau hai nữ tỳ áo đỏ là cuối đường hầm, dường như là một thạch động rộng rãi nhưng bên trong sáng tỏ như ban ngày.
Tuệ Giác đại sư cúi mắt xuống, vẻ mặt nghiêm nghị niệm một câu phật hiệu, đoạn đi qua giữa hai nữ tỳ, tiến vào thạch động.
Liễu Minh đại sư với quần hào nối tiếp nhau theo sau, hai nữ tỳ áo đỏ chờ mọi người vào hết, cũng liền quay người đi vào động. Liền sau đó, hai tảng đá to từ hai bên cửa động di chuyển ra, thoáng chốc đã khép kín.
Quần hào vào động chú mắt nhìn, thấy thạch động này tuy nhỏ hẹp hơn Nhân Uấn Mê Trận nhiều, nhưng sự bày trí thật khiến người sửng sốt tột cùng.
Bốn vách sơn động bóng loáng và có màu xanh nhạt, nóc động hệt như nền trời và đầy minh châu như sao khuya, tỏa sáng khắp sơn động.
Thạch động hình chữ nhật, hệt như một hành lang to rộng, dài khoảng mười mấy trượng, nơi tận cùng lại là một cửa đá mở toang, có thể nhìn thấy bên trong một đường hầm, nhưng chẳng rõ thông đến đâu Trong thạch động hình chữ nhật này, hai bên mỗi vách cách hai bước có một chiếc bàn, cách năm bước có một chiếc ghế, trên mỗi chiếc bàn và mỗi chiếc ghế đều có một chiếc khay ngọc kích thước và hình dạng khác nhau, nhưng trên mỗi khay ngọc nào cũng đầy ắp trân châu dị báu, nào là những minh châu sáng rực to cỡ trứng ngỗng, nào là những viên kim cương sặc sỡ cỡ hạt đào, nào là các món cổ vật kỳ hình quái dạng được chạm trổ tinh xảo, thật nhiều không kể xiết.
Bất kể minh châu, kim cương hay cổ vật, hiển nhiên thảy đều là vật báu hiếm có trên đời, chỉ cần có một món là dủ tiêu cả đời không hết.
Ở giữa những chiếc bàn ghế đầy châu báu ấy, mỗi bên đều có một chiếc bàn tròn bằng đá Ðại Lý, trên chiếc bàn bên trái có hai thanh cổ kiếm và một mảnh đá Ðại Lý có khắc bốn chữ "Can Tương" và Mạc Mặc dù cỡ chữ không to và cách xa đến mấy trượng nhưng quần hào hiện diện đều là cao thủ nội gia nên chẳng ai là không nhìn thấy rõ và rúng động cõi lòng, cùng thầm nhủ:
- Hai thanh bảo kiếm thời Xuân Thu này sao lại Ở đây thế nhỉ?
Lại nhìn chiếc bàn đá bên phải, chỉ thấy trên ấy là một chiếc hộp đá trong suốt và vuông một thước, trong hộp chứa một quả cây màu đỏ tươi cỡ nắm tay.
Trước vô số bảo vật trong động, quần hào bởi thân phận trình độ tu luyện khác nhau nên trong lòng mỗi người cũng có cảm nghĩ khác nhau.
Thái Hư thượng nhân từ trước khi bước chân vào Huyền ÐÔ cung không hề lên tiếng, lúc này ánh mắt bị quả cây màu đỏ trong chiếc hộp đá lôi cuốn, hồi lâu mới nhìn đi nơi khác, khẽ thở dài lẩm bẩm:
- Thật không ngờ Huyết Quả hằng trăm năm mới hình thành lại được gặp tại đây!
Hoạt Diêm Vương đang đứng bên cạnh Thái Hư thượng nhân nghe vậy bất giác động lòng, lão tuy chưa từng thấy Huyết Quả hình dạng như thế nào, nhưng đã từng nghe vật này công hiệu thần kỳ, là một báu vật hiếm thấy mà người trong võ lâm hàng mong ước.
Lão sợ mình nghe chưa rõ bèn quay sang Thái Hư thượng nhân khẽ hỏi:
- Ðạo trưởng muốn nói vật trong chiếc hộp trong suốt kia phải không?
Thái Hư thượng nhân gật đầu nhưng lặng thinh không nói gì, ánh mắt lại hướng vào chiếc hộp trong suốt.
Những người hiện diện đều tai thính mắt tỏ, những lời lẩm bẩm của Thái Hư thượng nhân và câu hỏi của Hoạt Diêm Vương đều lọt vào tai mọi người, bất giác cùng đưa mắt nhìn về phía quả cây màu đỏ trong chiếc hộp trong suốt.
Phàm là người trong võ lâm chẳng ai không biết Huyết Quả là một vật hiếm thế, chỉ có thể gặp chứ không thể tìm, bởi quả này được thành hình trong lòng đá to, phải trải qua sự hung đúc của tinh hoa nhật nguyệt hàng trăm ngàn năm, nhưng lúc thành hình chỉ trong khoảnh khắc, nếu không kịp lấy ra đựng vào trong hộp sẽ lập tức bị đá hấp thụ, biến mất ngay.
Sự thần diệu của quả này là chỉ cần một mảnh là đủ cứu sống một người bệnh nặng hoặc thọ thương gần chết, người thường thì sống rất thọ và luôn khỏe mạnh. Còn người mạnh luyện võ chỉ cần ăn nửa phần, chẳng những có thể chống lại bách độc, mà công lực còn tăng đến mấy giáp tý, đủ để ngạo thị võ lâm, xưng bá thiên hạ.
Chỉ bởi quả này hình thành trong lòng đá và nhanh chóng biến mất, nên giới võ lâm tuy ai ai cũng biết nhưng chưa từng có ai trông thấy bao giờ.
Giờ đây, kỳ trân dị phẩm hệt như trong thần thoại ấy đang Ở trước mắt, sao không khiến mọi người kinh ngạc và thèm muốn?
Nhưng ai cũng rõ, Lệnh HỒ Cao đã để thần vật ấy Ở đây, muốn đoạt lấy chẳng phải là chuyện dễ dàng.
Con người sống trên đời khó mà thoát khỏi bốn chữ danh, lợi, phú, quý, đứng trước vô số kỳ trân dị báu thế này, thật hiếm kẻ có thể không động lòng.
Hoạt Diêm Vương, Thương Ngô Tam HỒ và Trường Tôn Sở đều là người phàm tục, không cần phải nói, mà ngay như hai vị cao tăng và hai vị toàn chân tuy xem trân châu bảo thạch như cát đất, nhưng đứng trước hai thanh bảo kiếm Can Tương và Mạc Tà thời Xuân Thu, cùng với Huyết Quả ngàn năm khó gặp kia, không động lòng sao được?
Ngay khi quần hào tâm trạng mỗi người mỗi khác, bỗng nghe một tiếng la đồng ngân vang, rồi thì trong tiếng động ầm ầm, thạch động mỗi bên đã hiện ra một cửa tròn.
Lại bóng đỏ thấp thoáng, từ trong cửa tròn bên trái tha thướt đi ra mười hai thiếu nữ xinh đẹp mình khoác tơ mỏng màu hồng nhạt, đồng thời trong tiếng nhạc du dương, cửa tròn bên phải xuất hiện bảy thiếu nữ tay cầm nhạc khí thổi tấu.
Mười chín thiếu nữ thảy đều nhan sắc diễm kiều, thân hình mảnh mai, tơ mỏng che thân, tóc dài phủ vai, toàn thân tràn đầy xuân xanh.
Các thiếu nữ này tuy sắc đẹp mỗi người một vẻ nhưng thảy đều có khí Chất cao quý, thoạt nhìn tưởng thiên tiên giáng trần.
Mười chín thiếu nữ vừa đi ra khỏi cửa tròn, chia nhau đứng hai bên, trong tiếng nhạc dặt dìu và chân quan bửu khí, tơ hồng phất phới, dáng ngọc lướt thướt, thật khiến người ngây ngất như say như dại.
Chín người hiện diện tuổi tác tối thiểu cũng gần giáp tý, hơn nữa là đệ tử phật môn xem sắc như không, môn hạ Tam Thanh luôn giữ lòng thanh tĩnh vô vi, Thương Ngô Tam HỒ người đúng như danh, trọn đời không cưới vợ, nổi tiếng không gần nữ sắc trên giang hồ, ngay cả Hoạt Diêm Vương La Tu, tuy là giang hùng một phương nhưng cũng không có hành vi dâm ô, còn Trường Tôn Sở thì vợ mất sớm, đến nay vẫn chưa tục huyền, một lòng chung thủy.
Vậy chín vị danh tú võ lâm này lẽ ra đều có thể tự kềm lòng trước trận tuyến mỹ nữ, nào ngờ chỉ hai tăng đạo là còn giữ được lòng thanh tịnh, năm người khác đều bị sắc đẹp tuyệt trần của các thiếu nữ làm cho tâm thần xao động, ý chí lung lay. Tuy nhiên, họ dù sao cũng có định lực hơn người, vẫn còn có thể gắng sức kìm chế.
Hai tỳ nữ áo đỏ thấy quần hào lưỡng lự không tiến tới, một nàng tuổi lớn hơn đưa tay chỉ ra phía trước, nhoẻn cười nói:
- Xin mời các vị, qua khỏi Hồng Trần Thập Trượng này là đến ải thứ ba của các vị rồi!
Dứt lời, chia nhau đi vào hai cửa tròn khuất dạng.
Hai vị cao tăng Tuệ Giác và Liễu Minh cùng niệm một câu phật hiệu, cúi đầu sóng vai dẫn trước sải bước tiến tới.
Nào ngờ hai vị cao tăng đi được ba bước, mười hai mỹ nữ đứng thành một hàng ngang bỗng uốn éo thân liễu, chân tay ngúng nguẩy, chầm chậm nhảy múa theo tiếng nhạc dập dìu của bảy thiếu nữ khác, cản mất lối đi của quần hào.
Hai vị cao tăng Tuệ Giác và Liễu Minh là đệ tử Tam Bảo, dĩ nhiên không muốn đi vào trong đám thiếu nữ gần như lõa thể, vạn nhất đụng chạm vào người họ, hoặc họ nhào vào lòng mình thì tấm thân trong sạch và thanh danh cả đời kể như tiêu tan trong khoảnh khắc.
Ngay khi hai vị cao tăng dừng bước do dự bỗng lại một tiếng la ngân vang, bảy thiếu nữ liền ngưng trỗi nhạc và mười hai thiếu nữ nhảy múa cũng dừng lại.
Nhưng liền sau đó, tiếng địch thánh thót lại vang lên.
Tiếng địch chỉ vài tiếng, tiếng nhạc hợp tấu của bảy thiếu nữ lại vang lên và điệu khúc khác hẳn trước đó, mười hai thiếu nữ lại thướt tha nhảy múa.
Thế là, tiếng địch chỉ huy nhạc khúc hợp tấu của bảy thiếu nữ, nhạc khúc điều khiển điệu múa của mười hai vũ nữ, nhịp nhàng uyển chuyển, nhũ hoa tung tẩy, thật tột cùng khiêu gợi.
Chưa đầy một khắc sau, chín vị cao thủ võ lâm đã cảm thấy lòng nóng rực, một dục vọng mãnh liệt nảy sinh, vì sự cảm thụ và trình độ tu luyện của mỗi người một khác nên dục niệm cũng không giống nhau.
Tuệ Giác đại sư chợt nhận thấy trận Hồng Trần Thập Trượng này của Lệnh HỒ Cao rõ ràng là trước tiên dùng âm nhạc, nữ sắc và báu vật khêu gợi lòng tham của quần hào, tiếp đến là dùng Tam Ðiệp Ma Ðịch làm tâm thần chao động, mê đắm trong hương phấn mỹ nhân, hoặc là...
Nghĩ đến đó, lão hòa thượng bàng hoàng kinh hãi, vội một mặt vận công đối kháng, một mặt cất tiếng nói:
- Các vị hãy quý trọng thanh danh, chớ nên động lòng tham, theo lão nạp xông qua nơi này mau!
Dứt lời, liền tức vung ra một chưởng như vũ bảo, đồng thời tung mình nhanh như chớp lướt tới.
ông vốn định dùng chưởng lực đẩy mười hai thiếu nữ đang múa sang bên rồi từ khoảng cách vượt qua. Nào ngờ mười hai thiếu nữ ấy người nhẹ tựa như bông và như thảy đều võ công cao cường, chưởng phong chưa đến gần, họ đã cất người lên, hệt như ong bướm bay liệng trên không.
Tuệ Giác đại sư lao nhanh tới, suýt nữa đã va trúng một thiếu nữ, vội phất mạnh tay áo trái, người đang trên không lách nhanh sang phải, nào ngờ bên phải lại có một thiếu nữ lao nhanh đến.
Trong lúc cấp bách, đại hòa thượng vội chửng người và hạ nhanh xuống, trời xui đất khiến lại hạ xuống ngay trên một bàn đá có Huyết Quả.
Một ý nghĩ như tia chớp lướt qua đầu, lão hòa thượng liền cúi xuống vươn tay chộp vào chiếc hộp trong suốt.
- Lão hòa thượng là người xuất gia, sao lại tham lam thế này.
Hoạt Diêm Vương La Tu vừa dứt tiếng người đã lao đến gần, với Chiêu Phi Bộc Lưu Tuyền (thác bay suối chảy) một chưởng bổ vào cỗ tay phải Tuệ Giác đại sư.
Chưởng phong chưa đến, một luồng khí âm hàn đã ập đến.
Hoạt Diêm Vương bởi sợ báu vật lọt vào tay kẻ khác nên vừa xuất thủ đã thi triển tuyệt kỹ độc môn Hàn âm Chưởng.
Tuệ Giác chẳng ngờ Hoạt Diêm Vương lại ra tay đột kích, tay phải sắp chộp trúng chiếc hộp trong suốt bỗng thấy một luồng khí lạnh buốt xương ập đến, bất giác giật mình, tay phải thuận thế với chiêu Cản Ðê Phiên Vân đón tiếp thế công của Hoạt Diêm Vương và cũng trong khoảnh khắc ấy, đứng trên bàn dùng hai chân kẹp lấy chiếc hộp trong suốt.
Hoạt Diêm Vương vốn định đẩy một chưởng Tuệ Giác đại sư xuống khỏi bàn đá rồi thuận thế đoạt lấy Huyết Quả, nào ngờ sự thật khác hẳn, một chiêu Hàn âm Chưởng của mình chẳng những vô hiệu, trái lại còn bị một chiêu nhẹ nhàng của đối phương chân người lại, giờ lão mới thật sự thấy võ công của vị chưởng môn Thiếu Lâm này quả là cao hơn lão rất nhiều.
Hai người cách nhau hơn trượng, đang khi do dự, đảo mắt nhìn, chỉ thấy hai vị đạo trưởng VÔ Ưu và Thái Hư toan đoạt lấy hai thanh bảo kiếm Can Tương và Mạc Tà, nhưng bị Liễu Minh đại sư và Trường Tôn Sở ra tay ngăn cản, cũng đang gờm nhau, tình hình cũng giống như bên này.
Trong lúc sáu người tranh giành bảo kiếm và Huyết Quả, Thương Ngô Tam HỒ đã ra tay giành lấy mấy viên châu báu bỏ vào lòng. Lúc này Ðại HỒ và Nhị HỒ đứng bên mình lom khom, xem ra bất kỳ ai ra tay cướp đoạt báu vật, hai người cũng sẽ thừa cơ tranh giành.
Tam HỒ như không có hứng thú với bảo kiếm dị quả, ông gia nhập vào đội ngũ mười hai thiếu nữ, rượt đuổi như điên cuồng.
Thì ra Tam Ðiệp Ma Ðịch trỗi dậy, tiếng nhạc của bảy thiếu nữ tấu lên lần thứ hai, chín cao thủ võ lâm đã bị tham niệm mãnh liệt lấn át hết chút lý trí còn lại nên đã ra tay cướp đoạt món vật mình yêu thích, Trường Tôn Sở với Thương Ngô Tam HỒ vì phải cắp một người hôn mê, hành động chậm hơn, khi họ bỏ người xuống đất thì đã muộn, đành phải đứng ngoài chờ đợi thời cơ.
Tuệ Giác đại sư mắt nhìn tình thế lúc này, một chút lý trí còn lại trong linh đài cũng tiêu tan, thay vào đó là niềm khao khát đoạt lấy Huyết Quả để trở thành người đứng đầu thiên hạ.
Một bậc cao tăng còn vậy, huống hồ người bình phàm sao thể cưỡng lại nỗi lòng tham trước những báu vật hiếm thế tại đây?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2015 16:24:28 | Xem tất
CHƯƠNG 14 - THIẾT BỐC THẦN Y CHÂN HOA ÐÀ
Can Tương và Mạc Tà là hai thanh bảo kiếm thời Xuân Thu, chém sắt như chém bùn, cực kỳ sắc bén, người nào có trong tay sẽ trở nên thiên hạ vô địch, lẽ đương nhiên VÔ Ưu, Thái Hư, Liễu Minh và Trường tôn Sở bốn người chẳng ai chịu nhường ai.
Trong tiếng nhạc dặt dìu, bỗng nghe Hoạt Diêm Vương quát vang, hai tay vận tụ công lực Hàn âm Chưởng ngang ngực đẩy ra.
Tuệ Giác đại sư nào dám chậm trễ, từ trên cao cũng song chưởng bổ xuống, chỉ nghe "bùng" một tiếng vang dội, Hoạt Diêm Vương lùi sau ba bước dài mới đứng vững lại được, Tuệ Giác đại sư chỉ nhẹ chao người, vẻ mặt nghiêm trang.
Hai người giao thủ một chưởng, công lực đã phân rõ Tuệ Giác đại sư tuy cao hơn Hoạt Diêm Vương rất nhiều, nhưng ông lòng tự hiểu, nếu minh mà không vận tụ công lực Ðạt Ma Thập Nhị Chỉ vào trong chưởng, chưa chắc đã dành được ưu thế trước Hàn âm Chưởng của đối phương.
Hoạt Diêm Vương hít mạnh một hơi chân khí, trong tiếng quát trầm, chưởng thứ nhì đã đẩy ra.
Tuệ Giác đại sư vẫn xuất chưởng đón tiếp như trước và kết quả cũng vậy, chỉ có điều là hai người đều trán đẫm mồ hôi và Hoạt Diêm Vương hơi thở hào hển.
Lối đấu thuần nội lực này là điều tối ky của giới võ lâm, nhưng lúc này dường như hai người không còn màng đến nữa.
Thật ra, chín vị cao thủ danh chấn giang hồ này hiện đã mất hết lý trí, trong lòng chỉ có một tham niệm mãnh liệt, dù chết cũng vẫn tranh giành báu vật. Lẽ dĩ nhiên đó chính là kiệt tác của Tam Ðiệp Ma Ðịch của Lệnh HỒ Cao.
Tuệ Giác đại sư với Hoạt Diêm Vương sau khi giao thủ mười chiêu, Hoạt Diêm Vương đã ngã sóng soài trên đất như người chết, không còn cử động được nữa. Còn Tuệ Giác đại sư thì ngồi trên bàn đá, ôm lấy chiếc hộp trong suốt vào lòng vận công điều tiết, xem ra lão hòa thượng này tuy thắng nhưng chân nguyên tiêu hóa quá nhiều, nhất thời khó thể khôi phục.
Hoạt Diêm Vương thọ thương nghiêm trọng, sự sống chết của lão dĩ nhiên không ai màng đến.
Bên kia, hai vị đạo trưởng VÔ Ưu và Tháu Hư đã chế ngự Trường Tôn Sở và Liễu Minh, vừa định đưa tay chộp lấy bảo kiếm, Ðại HỒ và Nhị HỒ cùng lúc lao đến, bốn chưởng tung ra tấn công hai vị đạo trưởng, thế là cuộc chiến lại diễn ra.
Hai vị toàn chân đều thân hoài tuyệt kỹ, nhưng công lực Thương Ngô Tam HỒ lúc này đã khác trước nên chẳng thể trong đôi ba chiêu đánh bại được họ. Ðồng thời trong lúc giao đấu với Trường tôn Sở và Liễu Minh đại sư, hai vị đạo trưởng đã tiêu hao nửa phần chân nguyên, trong khi Ðại HỒ và Nhị HỒ chân lực còn sung mãn, dĩ nhiên xuất thủ hết sức uy mãnh.
Sau hơn ba mươi chiêu, VÔ Ưu thượng nhân mới điểm ngã được Ðại HỒ bằng Thiên Tinh Chỉ, còn Thái Hư thượng nhân thì với Hỗn Nguyên Nhất Khí Chưởng đánh ngã Nhị Hồ.
Nhưng hai vị đạo trưởng cũng đã kiệt sức ngã ngồi trên đất, không còn cử động nổi, thậm chí lây tay với bảo kiếm cũng chẳng thể dược.
Lúc này, Tam HỒ theo mười hai thiếu nữ nhảy múa đến tay chân bải hoải, ngã sóng soài trên đất, chỉ còn hơi thở thoi thóp.
Ngay khi ấy, tiếng nhạc bỗng ngưng bặt, mười chín thiếu nữ cũng mồ hôi nhễ nhãi, tơ mỏng che thân đã cởi bỏ hết, toàn thân lõa lồ nằm ngổn ngang trong thạch động.
Chừng sau thời gian một bữa cơm, Tuệ Giác đại sư với hai vị đạo trưởng VÔ Ưu và Thái Hư cùng lúc mở bừng mắt.
Hai vị đạo trưởng thấy Tuệ Giác đại sư ôm Huyết Quả trong lòng, liền tức bốn mắt đỏ quạch, đứng phắt dậy, điên cuồng lao đến cướp đoạt Ngay khi ấy, bỗng có tiếng nói từ dưới chân vọng lên, dĩ nhiên đó cũng là Lệnh HỒ Cao với Tam Ðiệp Ma Ðịch truyền âm, nhưng lần này tiếng nói run rẩy như là trung lực không đủ.
Hai vị đạo trưởng vội chững người, lắng nghe tiếng run rẩy ấy nói:
- Người phương ngoại mà còn chưa thể triệt để diệt trừ lòng tham, huống hồ người đời lục căn chưa sạch, tứ đại bất không, sao thể thoát nổi? Hắc hắc... tuyệt học mới của lão phu đã thành công rồi, Hồng Trần Thập Trượng tạm giữ khách quý để cho các vị hưởng lạc thú một phen nữa...
Nhưng ngay trong đêm tối thê lương ấy, chỉ thấy hai bóng người phóng đi như sao xẹt, vượt núi qua khe như là đất bằng, khinh công quả là trác tuyệt hiếm thấy trong võ lâm.
Hai người đi đêm này như có việc gì rất khẩn cấp, một mạch phóng nhanh đi, dẫn đầu là một thiếu niên mặc trang phục thư sinh, theo sau là một thiếu nữ y phục vải thô như gái nhà quê.
Thiếu niên thư sinh như rất quen thuộc đường lối vùng này, dẫn thiếu nữ nhà quê tiến thẳng vào một khe núi đã khô cạn lâu năm, cây cối cỏ dại um tùm.
Hai thiếu niên nam nữ tiếp tục phóng nhanh đi, lát sau đã tới cuối khe. Nơi đây ba mặt vách núi cheo leo, cao ngất tận mây xanh và dưới vách núi là hố sâu mười mấy trượng, khô cạn không một giọt nước.
Thiếu niên thư sinh đứng bên bờ hố sâu, đảo mắt nhin quanh một hồi, lộ vẻ ngạc nhiên lẩm bẩm:
- sao đầm sâu mà hồ cạn đến mức không còn một giọt nước...
Rồi thì, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng bị trúng kiếm rơi xuống đầm này hồi nửa năm trước...
Gương mặt hung tàn của ảo Diện Thiên Phật Mai Nghinh Sương, thái độ bàng quang của người trong các đại môn phái, vẻ mặt của Lam Thái Ðiệp lúc vung kiếm đâm vào mạn sườn chàng, cảm giác trong khoảnh khắc lúc trúng kiếm rơi xuống đầm và Thiết Bốc thần Giờ nhớ lại dĩ vãng, phảng phất như Ở ngay trước mắt thật rõ rệt và khiến chàng lòng đau như cắt, nay trở lại nơi xưa chốn cũ, mình đã không còn kém cỏi như trước kia, phải chi những kẻ đã bức bách chàng khi xưa thảy đều có mặt lúc này, đó thật là một cơ hội báo thù tốt biết mấy.
Nghĩ vậy, chàng bất giác nghiến răng căm hờn:
- HỌ một người cũng không thoát được, khi nào xong việc Ở đây, sẽ lập tức đến Thiếu Lâm tìm lão tăng chủ trì Giới Thị Viện, sau đó lần lượt Tiếng nói căm hờn vang vọng trong hang cốc, hệt như phát ra từ miệng hàng trăm người.
Ngay khi ấy, một tiếng nói quen thuộc từ hố sâu vọng lên:
- Hài tử, lão phu đã biết trước ngươi sẽ đến đây vào lúc này, khoan hãy phát tiết niềm căm hận, xuống đây nào.
Thiếu niên thư sinh mừng rỡ, quay lại thiếu nữ nhà quê nói:
- Sư muội, lão nhân gia ấy Ở dưới này, mau theo ngu huynh xuống ngay.
Dứt lời, liền dẫn trước tung mình xuống hố.
Thiếu nữ nhà quê gật đầu, cũng liền theo sau phóng xuống.
Hai người chân vừa chạm đáy hồ liền thấy một lão nạp mặt đỏ au, râu dài phủ ngực, chắp tay sau lưng đứng trước một hang động đang gật đầu mỉm cười với họ.
Thiếu niên thư sinh vội tiến tới, chắp tay xá dài nói:
- Vãn bối âu Dương Thu xin bái tạ ơn cứu mạng và tái tạo trước đây của lão nhân gia!
Lão nhân áo đen cười ha hả:
- Không phải chỉ có vậy, mà còn đòi lão phu thực hiện lời hứa trước kia phải không?
âu Dương Thu lúng túng đáp:
- Trước kia đã được lão nhân gia hứa là sẽ giúp giải quyết ba việc khó, lão nhân gia đã giúp cho hai việc rồi, nay vãn bối cùng sư muội đến đây cầu xin lão nhân gia giúp cho một việc thứ ba, chẳng hay lão nhân gia có thể...
Lão nhân gia áo đen lại cười ha hả:
- Người trong võ lâm, một lời hứa đáng ngàn vàng, đương nhiên là có thể rồi!
Ðoạn nhẹ phất tay áo đỡ âu Dương Thu đứng thẳng lại, nói tiếp:
- Hãy theo lão phu vào đây!
âu Dương Thu rất tin tưởng vào y thuật của Thiết Bốc thần y, lòng thầm mừng đã sắp đạt được mục đích mong muốn nên cũng không nói nhiều, ngoảnh lại ra hiệu với sư muội Tiểu Thúy, rồi liền theo sau lão nhân áo đen đi vào trong sơn động.
Ba người đang đi, âu Dương Thu sực nhớ đến một điều, buột miệng hỏi:
- Xin hỏi lão nhân gia, đầm sâu này sao giờ lại cạn hết nước vậy?
Thiết Bốc thần y không quay đầu lại, chỉ đáp:
- Ngươi rõ ngốc, giao long ngàn nam đã chết, đầm nước không khô Cạn sao được?
âu Dương Thu vỡ lẽ, lại hỏi:
- Vãn bối hiện có việc rất khẩn cấp, việc đến đây thỉnh cầu chẳng hay lão nhân gia có thể với thời gian nhanh nhất giúp cho không?
Thiết Bốc thần y vẫn không quay đầu lại, vừa đi vừa nói:
- Thời gian nửa ngày, không lâu chứ?
- Vâng! Vâng! Ða tạ lão nhân gia!
âu Dương Thu miệng nói vậy nhưng lòng hết sức thắc mắc:
- ông ấy chưa hỏi mình thỉnh cầu việc gì sao lại trả lời một cách mau mắn thế này? Chả lẽ ông ấy đã đoán ra được rồi sao? Ðúng rồi, ông ấy chẳng phải là Thiết Bốc thần y là gì? Ðương nhiên là có thể bói ra roi.
Thế là âu Dương Thu không còn thắc mắc nữa, theo sau Thiết Bốc thần y đi sâu vào động. Lát sau, ba người đi đến chỗ trú của Thiết Bốc thần y.
âu Dương Thu trúng kiếm rơi xuống đầm, đã được Thiết Bốc thần y cứu giúp nên chàng rất quen thuộc cảnh vật tại đây. Ðảo mắt nhìn thất cả đều không thay đổi, chỉ không thấy người thú hai đầu bốn tay do Thiết Bốc thần y dùng Di Thực Thủ Thuật tạo ra, chẳng rõ đã đi đâu Thiết Bốc thần y không chờ âu Dương Thu lên tiếng, đã với ánh mắt quắc sáng nhìn hai người nói:
- Hai người định nhờ thủ thuật chữa trị vết sẹo trên mặt và sửa đổi gương mặt phải không?
âu Dương Thu rúng động cõi lòng, quả nhiên ông ấy đoán trúng, bèn gật đầu tỏ ý nhìn nhận.
Thiết Bốc thần y nói tiếp:
- Nhưng chẳng hay hai người định sửa đổi thành gương mặt loại nào?
âu Dương Thu không hiểu hỏi lại:
- Lão nhân gia hỏi vậy là có nghĩa gì?
Thiết Bốc thần y cười ha hả:
- Diện mạo con người không giống nhau, có thiện, có ác, có đẹp, có xấu, lão phu muốn hỏi hai người muốn loại hình nào?
âu Dương Thu lại rúng động cõi lòng, thầm nhủ:
- Lão người này tài thật, lại có thể thay đổi hoàn toàn gương mặt con người.
Ðoạn liếc nhìn Tiểu Thúy, suy nghĩ chốc lát mới đáp:
- Vậy thì lão nhân gia hãy tiến hành thủ thuật theo diện mạo hiện giờ của chúng vãn bối được không?
Thiết Bốc thần y cười gật đầu:
- vậy Cũng tốt, lão phu khỏi phải nhọc tâm suy nghĩ.
âu Dương Thu mừng rỡ, kéo Tiểu Thúy xuống vái lạy và nói:
- ơn đức này của lão nhân gia, âu Dương Thu với sư muội trọn đời không quên. Vừa nói vừa dập đầu lạy ba lạy.
Thiết Bốc thần y cười to:
- âu Dương Thu, ngươi Ở Nhạn Lạc giản trúng kiếm rơi xuống đầm, vì sao không chết?
âu Dương Thu vội đáp:
- Vãn bối đã được lão nhân gia cứu kịp nên mới không chết.
- Ngươi công lực gia tăng mấy mươi lần, thoát thân dưới kiếm bên ngoài lẩm bẩm, trộm ăn Chu Quả, thoát thân khỏi Ngân Kiều thôn, lên VÔ Lượng Sơn học thành tuyệt kỹ, đó là do ai trợ giúp?
âu Dương Thu nghe vậy sửng sốt tột cùng, nhưng chàng là người thông minh lanh trí, chỉ ngẫm nghĩ chốc lát đã hiểu ra, bèn xúc động nói:
- Tất cả những việc ấy hẳn đều là do lão nhân gia trợ giúp.
Thiết Bốc thần y buông tiếng cười vang, chấn động cả sơn động, ngập đầy kiêu ngạo và đắc ý.
Cười dứt, hai mắt bỗng rực lên ánh kỳ lạ, nghiêm mặt nói:
- Ngươi quả nhiên thông minh, lão phu đã không nhìn lầm, tâm huyết đã không uổng phí, âu Dương Thu, lão phu hỏi ngươi, lão phu với ngươi chẳng thân quen mà cũng không có quan hệ sư đồ, lão phu đã đối xử với ngươi thế nào?
- ơn như tái tạo! Tình nặng như núi!
Thiết Bốc thần y lại buông tiếng cười vang thích thú, nói tiếp:
- Làm người sống Ở trên đời quan trọng nhất là ân oán phân minh...
Bỗng ngưng lời, trầm ngâm hồi lâu, vẻ mặt bỗng trở nên hết sức thê lương, nói tiếp:
- Thôi được, ngươi đã cảm niệm lão phu thế này, vậy cũng đủ khiến lão phu hài lòng ròi.
âu Dương Thu thấy Thiết Bốc thần y như có ẩn tình gì đó nhưng bỗng lại dồn nén không nói tiếp, bèn thần nhủ:
- ông ấy đối với mình ơn cao nghĩa nặng, nếu có điều cần tới mình, dù phải tan xương nát thịt cũng quyết không từ chối, chịu ơn mà không đền đáp đâu phải là tính cách của kẻ anh hùng?
Thiết Bốc thần y thấy âu Dương Thu quỳ mãi không đứng lên và cúi đầu suy tư, bỗng lại với giọng hiền từ nói:
- Hài tử! Ðứng lên đi! Lão phu đã nhận lời, vậy thi bắt tay vào việc ngay.
âu Dương Thu vẫn quỳ, thành khẩn nói:
- Ðại trượng phu ân oán phân minh, lão nhân gia đối với vãn bối ơn nặng như núi, âu Dương Thu tuy là mạt học hậu tiến nhưng sao thể không báo đáp...
Thiết Bốc thần y bỗng biến sắc mặt, gắt giọng:
- Lão phu thấy ngươi có tư chất tốt mới ra sức đào tạo, chỉ mong mai kia ngươi trở thành kỳ tài võ lâm, chủ trì chánh nghĩa, đâu có mong ngươi báo đáp, ngươi còn chưa mau đứng lên hả?
âu Dương Thu kiên quyết:
- Nếu lão nhân gia có điều cần đến vãn bối, dù lên núi đao hay xuống biển lửa, vãn bối có chết cũng không hối tiếc. Còn như lão nhân gia có uẩn khúc khó nói, không muốn thố lộ, hoặc cho là vãn bối không đủ khả năng ra sức cho lão nhân gia, thế thì vãn bối cũng chả thể ép buộc. Tuy nhiên, vãn bối cùng sư muội không dám thọ ơn chỉnh dung của lão nhân gia nữa.
Thiết Bốc thần y thấy chàng thành khẩn và khẳng khái như vậy, ngẫm nghĩ một hồi, thở dài thậm thượt nói:
- Ngươi hà tất cố chấp như vậy? Thật ra lão phu chỉ... ôi! Chỉ vì có thù chưa thể báo...
- Dám hỏi lão nhân gia, kẻ thù là ai vậy?
- ôi thôi! Ngươi đừng hỏi thì hơn!
âu Dương Thu kiên quyết:
- Vãn bối phải hỏi mới được!
- Vì sao chớ?
âu Dương Thu nhấn mạnh giọng:
- Vãn bối phải báo thù cho lão nhân gia!
Thiết Bốc thần y lại thở dài:
- ôi! Khẩu khí lớn lắm, nhưng kẻ thù của lão phu quá mạnh, đừng nói một âu Dương Thu như ngươi, mà dù mười âu Dương Thu cũng Chẳng làm gì được. ôi! Lão phu không nói ra thì hơn.
âu Dương Thu tuổi trẻ khí thịnh, đâu biết trời cao đất dày, bèn phấn khích tiếp lời:
- Lão nhân gia nhất định phải nói ra, bất kể kẻ thù của lão nhân gia mạnh đến mấy, vãn bối cũng nhất định phải giết chết y, báo thù cho lão nhân gia.
- Ngươi không nói đùa đấy chứ?
- Trang nam nhi không bao giờ nói đùa, âu Dương Thu này nếu không thực hiện lời hứa thay lão nhân gia báo thù, ắt sẽ trời tru đất diệt...
- Thật có chí khí... Thật có chí khí... Kẻ thù của lão phu chính là VÕ Lâm Lục Kiệt khi xưa mọi người đều biết, ngoài ra còn có...
- VÕ Lâm Lục Kiệt là những ai? Sau khi rời khỏi đây, hãy tìm một người giang hồ lớn tuổi hỏi là sẽ biết ngay.
- vậy ra còn có những ai nữa?
- Chín đại môn phái!
âu Dương Thu rúng động cõi lòng:
- Cả chín đại môn phái đều có thù với lão nhân gia ư?
Thiết Bốc thần y gật đầu:
- Lão phu thấy là ngươi không nên đa sự thì hơn.
âu Dương Thu ngẫm nghĩ một hồi, nghiêm giọng nói:
- Vãn bối đã lập trọng thệ rồi, dĩ nhiên bất cứ giá nào cũng phải thực hiện. Nhưng vãn bối tầm thù chín đại môn phái, có cần giết chết cả hay không?
- Giết chết cả đương nhiên càng tốt, còn không, mỗi môn phái giết một hai người có địa vị cũng được, vì chín đại môn phái chỉ là kẻ thù thứ yếu của lão phu mà thôi.
âu Dương Thu thầm nhủ:
- Ðằng nào mình cũng phải tìm người chín đại môn phái tính nợ, vậy chẳng phải nhất cữ lưỡng tiện ư?
Thế là chàng bèn nói:
- Vâng, vãn bối biết rồi! Nhưng dám hỏi lão nhân gia vì sao lại có nhiều kẻ thù đến như vậy?
- Ngươi cứ tìm kẻ thù của lão phu mà hỏi sẽ rõ ngay!
- Vậy thì vãn bối xin đa tạ ơn tài bồi của lão nhân gia!
Ðoạn lại dập đầu lạy một lạy. Tiểu Thúy cũng theo sư huynh vái lạy Thiết Bốc thần y.
Thiết Bốc thần y chắp tay xá dài đáp lễ, đoạn một tay đỡ một người đứng lên, ha hả cười nói:
- Giữa chúng ta không ai nợ ai, đừng đa lễ nữa.
âu Dương Thu hiểu ý trong câu nói của Thiết Bốc thần y nên không nói nhiều nữa.
Thiết Bốc thần y bảo hai người chia nhau nằm trên một chiếc giường đá, trước tiên điểm vào huyệt mê của họ, sau đó tháo mặt nạ ra, dùng lụa mỏng che mắt lại...
Thủ thuật chỉnh dung của ông rất đơn giản, không dùng đến dao kéo nên người chỉnh dung cũng không phải chảy máu.
Chỉ thấy ông từ bên mình lấy ra hai chiếc lọ ngọc trắng, rút mở nắp ra, lọ bên tay phải trút trên ba vết thẹo trên mặt âu Dương Thu vài giọt nước thuốc, vết thẹo biến mất ngay. Rồi lại trút nước thuốc trong chiếc lọ bên tay trái lên, chỉ chốc lát da thịt đã liền lại. âu Dương Thu lập tức trở nên anh tuấn như xưa.
Thủ thuật đối với Tiểu Thúy phức tạp hơn, nhưng cũng chỉ sau thời gian một tuần trà đã hoàn tất, gương mặt xấu xí như khỉ vượn của nàng giờ đây đã trở nên xinh đẹp duyên dáng.
Chỉ trong thời gian chừng một bữa cơm, Thiết Bốc thần y đã chỉnh dung cho hai người xong, ông như hoàn thành một kiệt tác, hết sức hớn hở giải khai huyệt đạo cho họ.
âu Dương Thu tỉnh lại trước, cảm thấy mặt mình không có gì khác lạ, tưởng là Thiết Bốc thần y chưa thực hiện thủ thuật, nhưng khi Tiểu Thúy vừa ngồi dậy trên giường đá, bất giác mừng rỡ khôn xiết, nhảy phốc xuống giường đá reo lên:
- Sư muội...
Nhưng quá kích động, không sao nói tiếp được nữa.
Tiểu Thúy thấy ba vết thẹo tím trên mặt sư huynh cũng đã biến mất, cũng vui mừng đến toàn thân thoáng run rẩy.
âu Dương Thu bước nhanh đến, nắm lấy tay Tiểu Thúy, quay sang Thiết Bốc thần y đang ngồi trên thạch đôn và mặt đầy vẻ đắc ý, chắp tay xá dài.
Thiết Bốc thần y nhẹ phất tay áo, đỡ hai người lại, ha ha lười nói:
- Hai người hãy cất lấy mặt nạ, sau khi rời khỏi đây tìm một chiếc kính đồng soi thử, biết lời nói của lão phu không ngoa và y thuật của lão phu thế nào. Thôi, hai người đi đi, giữa chúng ta đã ân tình ngang nhau, không ai nợ ai cả.
âu Dương Thu với Tiểu Thúy bởi quá cảm kích ơn đức của Thiết Bốc thần y nên quyến luyến chưa muốn bỏ đi, nhưng Thiết Bốc thần y đã đứng lên tiễn khách. Hai người đành phải cất lấy mặt nạ, âu Dương Thu nói:
- Lão nhân gia hãy bảo trọng, vãn bối xin cáo từ. Khi nào xong hết mọi việc sẽ trở lại đây viếng thăm lão nhân gia.
Ðoạn nắm tay Tiểu Thúy, quay người cất bước đi ra.
Bỗng nghe Thiết Bốc thần y cất tiếng gọi:
- Hài tử, hãy khoan!
âu Dương Thu dừng bước quay lại, chỉ thấy Thiết Bốc thần y mặt lạnh như băng sương, bất giác hỏi:
- Lão nhân gia còn gì chỉ giáo nữa vậy?
Thiết Bốc thần y giọng nghiêm lạnh:
- Lão phu chỉ còn một lời căn dặn, nếu không giữ đúng lời hứa, ngươi với sư muội ngươi sẽ gặp họa sát thân ngay.
Giọng nói đầy vẻ đe dọa, âu Dương Thu rúng động cõi lòng, vừa định nói bỗng nghe "ầm" một tiếng vang dội, một bức vách đá đã hạ xuống trước mặt, ngăn cách hai người với Thiết Bốc thần y.
âu Dương Thu đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp sau khi chỉnh dung của vị sư muội, nghe lòng ngọt lịm, vui sướng nắm tay Tiểu Thúy vội vã ra khỏi sơn động, tung mình lên hố sâu, ngước nhìn trời trăng lặn sao thưa, trời đã sắp sáng rồi.
Giờ chàng mới chỉnh đốn lại tư duy, nghĩ đến mình rời khỏi Tinh Tinh hạp đã là ngày thứ ba, vốn đây là một quyết định đột xuất, đến Nhạc Lạc Giản tìm Thiết Bốc thần y thử thời vận, chẳng ngờ lại đạt được mục đích một cách thuận lợi như vậy. Thế nhưng, Chu Quả Chưa lấy được, cần phải đến Ly Biệt Câu ngay.
Nhưng chàng bỗng lại nghĩ:
- Ly Biệt Câu là vùng cấm địa được toàn võ lâm công nhận và là phạm vi thế lực của Ma Thiết cung, nếu tiến vào lúc ban ngày, vạn nhất gặp cản trở, mặc dù không gì phải sợ nhưng ít nhiều cũng phiền phức làm mất thời gian.
Chàng suy tính một hồi, sau cùng quyết định nhân cơ hội này ghé qua Thất Lạc cốc thăm lại Hàn Mai bảo một chuyến, để xem nhà mình hiện nay ra sao? Chờ đến khi trời tối hẵng đi tìm Chu Quả mang về Cửu Diệp Sơn, nếu như thuận lợi thì thời gian vẫn còn thư thả.
Thế là, chàng cùng Tiểu Thúy thi triển khinh công ra khỏi Nhạc Lạc giản, thẳng đường phóng đi về phía Thất Lạc cốc.
Thất Lạc cốc cách Nhạn Lạc giản chỉ một ngọn núi, nhưng phải ra từ lối cửa giản và vào từ lối cửa cốc nên đi đường vòng mất khá nhiều thời gian.
Tuy nhiên, với trình độ khinh công của âu Dương Thu và Tiểu Thúy, tám chín mươi dặm chẳng có gì đáng kể, nên mặt trời chưa ló dạng, hai người đã đến trước cửa Thất Lạc cốc.
Bởi hơn nửa năm trước, sau khi chàng được phụ thân cõng bỏ trốn khỏi Hàn Mai bảo, kể từ đó nghe đâu bất kỳ người võ lâm nào tiến vào Thất Lạc cốc đều không ai sống sót trở ra. Ðồng thời, chàng còn chính tai nghe ảo Diện Thiên Phật Mai Nghinh Sương với ba chị em họ Lam nói là phụ thân chàng đã giết người trong cốc này và chính mắt trông thấy bóng người áo xanh hệt như phụ thân lúc ẩn nấp trong miếu sơn thần...
Thế nên, khi chàng với Tiểu Thúy đến trước cửa cốc hình gọng kiềm này, lại bất giác đâm ra do dự.
Thành thật mà nói, kể từ sau đêm gió mưa sấm sét kia, Thất Lạc CỐC đã trở thành một nơi ghê rợn bởi những lời đồn đại thêu dệt bởi của giới giáo sĩ giang hồ, lúc này tuy âu Dương Thu rất muốn nhìn lại chỗ Ở trước kia của mình nhưng lòng cũng không khỏi nơm nớp lo sợ.
Mặc dù chàng tin chắc kẻ giết người tại đây không phải là phụ thân, nhưng tiếng roi quen thuộc kia, bóng người áo xanh khôi vĩ kia là ai?
Lòng chàng phân vân do dự nhưng hai mắt vẫn vận hết thị lực nhìn vào trong cốc. Lúc này đang là mùa xuân, chỉ thấy trong cốc cây cỏ sum sê, hoa dại nở rộ, chim hót líu lo, cảnh sắc vô cùng nên thơ dưới ánh nắng bình minh.
- Sợ gì kia chứ? CỐ cư của nhà mình mà lại không dám vào xem sao?
âu Dương Thu tự nói một mình, hào khí liền bừng dậy, bèn quay sangtiểuthúynói:
- Sư muội, chúng ta đi vào đi, nhà của ngu huynh Ở trong ấy.
Tiểu Thúy tuy không nói được nhưng tai có thể nghe, bèn gật đầu nhoẻn miệng cười, đây là lần đầu tiên nàng đã cười với âu Dương Thu từ sau khi sửa lại diện mạo.
Trong mắt âu Dương Thu, sư muội Tiểu Thúy lúc này hệt như tiên thiên, tuy chàng không biết Tây Thi, Vương Tường đẹp đến mức nào nhưng theo chàng thì nhan sắc của Tiểu Thúy có thể so sánh với hai vị mỹ nhân cổ đại ấy.
Vì vậy, cái nhoẻn miệng cười của Tiểu Thúy, dưới mắt âu Dương Thu hệt như một đóa hoa tươi đẹp vô ngần.
- ô! Nàng đẹp quá, y thuật của lão nhân gia ấy quả là xuất thần nhập hóa... lòng chàng nghĩ vậy bất giác đưa tay sờ lên má mình, cảm thấy chỗ ngón tay chạm vào hết sức mịn màng, ba vết sẹo sần sùi giờ đã hoàn toàn biến mất.
Mình phải với diện mạo vốn có thăm lại nhà của mình.
âu Dương Thu vui mừng hét to, hồi âm vang vọng sơn cốc, dẫn trước phóng đi vào Thất Lạc cốc.
Tiểu Thúy thấy sư huynh mừng như quên hết thực tại, bèn vội thi triển khinh công theo sát phía sau.
Hai người cơ hồ chân không chạm đất, con đường sơn cốc dài hơn mười dặm thoáng chốc đã vượt qua, trang viện Hàn Mai bảo nguy nga đã hiện ra trước mặt.
Khi hai người dừng lại trước cổng bảo, âu Dương Thu bất giác sững sờ, thì ra hai bên cánh cửa cổng son đen đang đóng chặt, bên ngoài được quét dọn rất sạch sẽ như thể bên trong đã có chủ nhân mới nhưng lại không nghe chút tiếng ồn ào nào.
Chim khách chiếm tổ tu hú sao khiến người không ghê tởm?
Bỗng cảnh tượng người nhà bị thảm sát lại hiện ra trước mắt.
âu Dương Thu khích phẫn đến mức toàn thân run rẩy, vừa định cất bước tiến tới, bỗng "kẹt" một tiếng, hai cánh cửa đen mở ra, xuất hiện hai đại hán áo đen, tướng mạo uy mãnh, tuổi chừng trên dưới bốn mươi, mỗi người tay cầm một ngọn truỵ đầu dao sáng loáng.
- ủa, hai người này sao quen mặt quá, họ chẳng phải là hai người cầm đao đã chết trước linh đường của nghĩa phụ và nghĩa mẫu, sau đó bị hai người khổng lồ cõng di...
âu Dương Thu kinh ngạc nghĩ đến đó, một đại hán trầm giọng quát hỏi:
- Hai người đến đây làm gì vậy hả?
âu Dương Thu không đáp lại mà hỏi:
- Hai vị chẳng phải đã chết trước linh đường của vợ chồng chưởng môn nhân phái Bình Giang rồi sao? Chả lẽ âm hồn không tan ư?
Hai đại hán nghe hỏi vậy, ngơ ngáo nhìn nhau, một đại hán râu xồm đáp:
- Tiểu tử ngươi rõ là nói chuyện vớ vẫn, ai không biết sự lợi hại của hai huynh đệ bọn ta, niệm tình ngươi tuổi trẻ vô tri, đi khỏi đây mau kẻo chết uổng mạng.
âu Dương Thu cười giòn:
- Hai vị có gì lợi hại, hãy nói ra danh tánh trước để tại hạ nghe thử được không?
Chàng vì muốn biết rõ thân phận của đối phương nên hỏi vậy?
Gã đại hán râu xồm nhường mày:
- Thôi được, ta cho ngươi biết, huynh đệ ta là Ðiểm Thương Song Hổ, vậy ngươi đi được rồi chứ?
âu Dương Thu chợt động tâm thầm nhủ:
- Ðiểm Thương Song Hổ... HỌ chẳng phải đệ tử thủ tọa của chưởng môn Ðiểm Thương tên là Trần HỔ Lâm và Trần HỔ Ðông ư?
Hai người này nghe đâu đã được hết võ công chân truyền của phái Ðiểm Thương, cũng rất có tiếng tăm trên giang hồ, sao giờ lại Ở đây thế nhỉ?
Thì ra hai đại hán áo xanh này quả là Ðiểm Thương Song Hổ, người râu xồm là lão đại Trần HỔ Lâm, người mắt tròn trán cao miệng rộng là lão nhị Trần HỔ Ðông. Và họ cũng chính là hai người đã chết trong Mã Lộc Trại, tổng đà phái Bình Giang, rồi bị hai người khổng lồ mang đi mà âu Dương Thu đã trông thấy.
Trần HỔ Lâm thấy chàng thiếu niên trước mặt lặng thinh trầm ngâm, lại trừng mắt quát:
- Hai người còn chưa mau cút khỏi đây, muốn chết thật hả?
âu Dương Thu lại nảy sinh một ý nghĩ, thầm nhủ:
- Bất kể họ Ở đây làm gì, đã chiếm cứ nhà mình là chẳng phải kẻ tốt lành. Vả lại hai người này đã là Ðiểm Thương Song HỔ thì cũng kể được là nhân vật có địa vị trong phái Ðiểm Thương, sao mình không nhân Cơ hội này giải quyết họ, luôn tiện báo thù cho Thiết Bốc thần y lão nhân gia?
Thế là, chàng hăng hắc cười lạnh lùng nói:
- Ðây là nhà của bổn thiếu gia, bổn thiếu gia chính là âu Dương Thu, con trai Hàn Mai bảo chủ âu Dương Hàn đại hiệp, để các ngươi chết cũng nhắm mắt.
Trong lúc nói đã tiện tay ấn nút vào bên lưng, "soạt" một tiếng, ngọn nhuyễn tiên gân giao đã rút ra.
Ðiểm Thương Song HỔ như không hề chú ý đến lời nói của chàng nhưng thấy chàng thiếu niên này đã rút binh khí ra, đương nhiên chẳng phải là kẻ tầm thường, liền gầm lên một tiếng, hai ngọn quỷ đầu đao đã hung mãnh quét ra.
Tiểu Thúy đứng bên cũng rút ra khỏi bao thanh Hàn Mai Kiếm đã lấy trong Ngân Kiều thôn, vừa định tung mình lao tới đón tiếp.
âu Dương Thu một chiêu Phong Tảo Lạc Diệp, nhuyễn tiên rít lên lãnh lói, đón đỡ thế công của Ðiểm Thương Song HỔ đồng thời lớn tiếng nói:
- Sư muội hãy lui sang bên lược trận, đây là việc của ngu huynh.
Tiểu Thúy quả nhiên án binh bất động, ngưng thần chú ý theo dõi trận đấu.
Ðiểm Thương Song HỔ là đệ tử thủ tọa của chưởng môn Ðiểm Thương, đương nhiên võ công chẳng kém, vừa thấy đối phương tiên pháp thần kỳ và thái độ cuồng ngạo, bèn vận hết công lực thi triển ba mươi hai đường Khai Sơn Ðao Pháp tuyệt học Ðiểm Thương, cuồn cuộn xô ra như trường giang đại hải, quả không phải bình phàm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2015 16:26:00 | Xem tất
âu Dương Thu sát cơ đã động bèn thi triển tiên pháp gia truyền Thần Long Bải VỸ, phối hợp với tiên pháp Tử Ðiện Thanh Hư tuyệt kỹ sư môn, uy lực gia tăng gấp mấy lần.
Trong thoáng chốc, chỉ thấy ánh đao lấp loáng, bóng tiên ngang dọc hệt như một quả cầu sáng khổng lồ lăn qua lăn lại trước cổng Hàn Mai bảo.
Phái Ðiểm Thương đã có thể độc lập môn hộ trong võ lâm, được liệt danh một chính đại môn phái, đường lối võ công hẳn nhiên có chỗ hơn người.
Lúc này, hai anh em Ðiểm Thương Song HỔ liên thủ thi triển ba mươi hai đường đao pháp, uy thế càng thêm khiếp người.
Thế nhưng, đối thủ của họ lúc này chỉ nội tuyệt học gia truyền cũng đã uy chấn võ lâm, giờ âu Dương Thu lại phối hợp với tiên pháp Tử Ðiện Thanh Hư do Thái Hư thượng nhân truyền thụ, dĩ nhiên càng thêm ảo diệu khôn lường.
Tiên Pháp Thần Long Bải VỸ chủ yếu mạnh mẽ, còn Tử Ðiện Thanh Hư thì nhanh nhẹn là chính, nên hai môn tiên pháp phối hợp càng thêm uy lực kinh người.
Thời gian chừng một tuần trà trôi qua, âu Dương Thu nóng lòng thủ thắng, bèn thi triển chiêu điện Trì Thương Minh (điện xẹt trên trời xanh) có uy lực mạnh nhất trong Tử Ðiện Thanh Hư, chỉ thấy trường tiên hóa thành trăm ngàn vệt xanh, kèm theo tiếng rít lảnh lói, hết sức ghê rợn.
Trần HỔ Lâm và Trần HỔ Ðông bị tiếng rít kiếp người ấy khiến cho lòng rúng động mạnh, thế đao bất giác chậm đi, trước mặt liền bỏ trống.
âu Dương Thu đâu chịu bỏ lỡ thời cơ, trường tiên đột nhiên cong thành ba khúc, ngăn cách thế liên thủ của Song Hổ, đồng thời nhanh như chớp lướt tới, tả chưởng bổ vào vai phải Trần HỔ Lâm, tay phải trường tiên quét ngang ra, đầu roi quấn vào lưng Trần HỔ Ðông.
Chỉ nghe một tiếng rú thảm thiết, Trần HỔ Lâm đơn đao quét ra chưa kịp thu về, xương vai phải đã bị trúng chưởng vỡ nát, ngã lăn ra đất chết ngay.
Lão nhị Trần HỔ Ðông thấy tình thế không ổn, vừa định tung mình ra khỏi phạm vi trường tiên, nhưng đã trễ một bước, đã bị trường tiên quấn vào lưng.
âu Dương Thu một chưởng bổ ngã Trần HỔ Lâm, hữu chưởng thuận thế tung ra, thân người cao to của Trần HỔ Ðông liền bay lên không, va vào bậc cấp đá trước cửa cổng Hàn Mai bảo, cương đao rời tay, vỡ sọ chết ngay tức khắc.
âu Dương Thu chẳng thèm nhìn hai người, cất lấy trường tiên, cất bước hiên ngang đi vào bảo.
Nhưng chân chàng chưa bước lên bậc cấp bỗng nghe Tiểu Thúy kinh hãi hét to, giật mình quét mắt nhìn, chỉ thấy một chiếc lưới rộng khoảng ba trượng chụp xuống đỉnh đầu, đồng thời cũng nghe một tiếng quát lanh lảnh vang lên bên tai.
Ngay khi ấy, một thiếu nữ từ trong cửa bảo lách ra và lướt nhanh đến, tay trái vung lên, trỏ giữa hai ngón phóng ra hai luồng hàn phong, điểm vào âu Dương Thu đang ngã trên đất.
Tiểu Thúy trong lúc nguy cấp, tay phải vung nhanh, Càn Khôn Nhất Chưởng của sư môn đã tung ra, đánh bạt hai luồng chỉ phong của thiếu nữ ấy, đồng thời chộp lấy âu Dương Thu cả người lẫn lưới, với thế Thiên LY Ðảo Xuyên Ba vọt nhanh ra sau.
Nào ngờ vọt đi chưa đến hai trượng, bỗng ngã ra đất, vội lồm cồm bò dậy, quay đầu lại nhìn, thì ra chiếc lưới bao phủ sư huynh còn có một sợi dây dài mảnh như tóc đang nắm trong tay thiếu nữ kia.
Ðồng thời, nàng cũng đã nhìn rõ diện mạo của thiếu nữ ấy, chẳng ai khác chính là La Võng Cơ đã thoát khỏi thạch lao trong phủ đệ Tư Mã Ở An Ðịnh Quan.
Tiểu Thúy tuy không biết La Võng Cơ quan hệ thế nào với sư huynh, nhưng ngay lúc ấy nàng đã nhận thấy, dường như sư huynh có tình cảm đặc biệt với vị giai nhân áo đỏ này.
Ngay khi thoáng ngẩn người, một chiếc lưới to khác của La Võng Cơ đã im lìm phủ chụp xuống đầu, khi phát giác thì không còn tránh kịp nữa.
Trong lúc kinh hoàng, Hàn Mai Kiếm trong tay vội thi triển chiêu Ðạt Vân Kiến Nguyệt định chém rách chiếc lưới mảnh như lông trâu, nào ngờ Thần Thủ Thiên Võng này của La Võng Cơ là do VÔ Ưu thượng nhân chế thành bởi tơ Thiên Tầm, hết sức rắn chắc, không binh khí nào chém đứt nổi.
Thế nên, ngay khi bảo kiếm của Tiểu Thúy chém vào lưới, bàn tay nắm lấy dây lưới của La Võng Cơ cũng kéo mạnh, thế là lưới túm người ngã, lăn đến bên cạnh âu Dương Thu.
Lúc này chỉ thấy trên gương mặt lạnh như băng của La Võng Cơ thoáng hiện một nụ cười nhạt, đó là nụ cười trước lúc giết người đã thành thói quen của nàng trên giang hồ.
Liền theo đó, vị nữ sát tinh này lại thi triển Thiên Tinh Chỉ, ngón tay phóng ra hai luồng kình phong âm nhu điểm vào huyệt tê của âu Dương Thu và Tiểu Thúy, sau đó thu lưới cất vào trong người.
âu Dương Thu và Tiểu Thúy ma huyệt bị điểm, tay chân không còn cử động được nhưng trong lòng hiểu rõ và miệng có thể nói.
Khi La Võng Cơ vừa thu Thần Thủ Thiên Võng, âu Dương Thu liền khích động nói:
- La tỷ tỷ...
Nhưng thấy La Võng Cơ mặt lạnh như băng sương, sực nhớ La Võng Cơ đã bị người khống chế, lý trí đã mất nên liền nuốt lại những lời định nói.
La Võng Cơ đã chế ngự hai người, như chờ đợi gì đó, cứ đưa mắt nhìn vào trong cổng bảo.
âu Dương Thu nằm trên đất, đưa mắt nhìn vị La tỷ tỷ xem chàng như người xa lạ, bất giác nghe lòng vô cùng xót xa và cảm khái.
Trên bờ Nhị Hải, bình thủy tương phùng, vị nữ sát tinh mà giới giang hồ nghe danh táng đởm này đã rũ mắt xanh với riêng mình chàng.
Ngộ nạn tại Ngân Kiều thôn, nàng bất chấp cản lại phụ thân cứu giúp chàng, cùng chàng lặn lội đường xa đến VÔ Lượng sơn tầm sư học nghệ.
Trong Thủy Vân cốc, qua lời nữ tỳ Lục ỷ, được biết nàng vì kiếm Chu Quả để chữa trị vết sẹo trên mặt chàng, đã một mình dấn thân vào Ðại Tuyết Sơn để khiến lọt vào tay bọn người Ma thiết cung.
Giờ đây, nàng đương nhiên không biết chàng với sư muội đã được Thiết Bốc thần y chữa khỏi vết sẹo và khiếm khuyết trên mặt, và càng không biết kẻ đang bị nàng bắt giữ chính là Thu đệ mà nàng đã rũ mắt xanh cùng với sư muội của chàng.
Nếu lúc này mà nàng muốn giết chết hai người, chỉ cần cất tay là xong, vậy thì một người huyết hải thâm thù chưa báo, một người thân thế chưa rõ, chẳng phải ngậm hờn nơi chính suối, chết không nhắm mắt còn gì?
âu Dương Thu nghĩ đến đó, bất giác chua xót ngập lòng, hai hàng nước mắt chảy dài.
Trong nước mắt nhập nhòa, nhìn sư muội Tiểu Thúy bên cạnh, nàng vô tội nhưng sắp chết cùng với mình, thật đáng tội nghiệp.
Thế nhưng, chàng thấy sư muội đang với đôi mắt sáng ngời nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thần thái bình thản như đang ngẫm nghỉ một điều gì đó.
La Võng Cơ chờ lâu sốt ruột, bỗng chúm môi cất tiếng huýt dài, tiếng huýt chưa dứt đã thấy trong cổng bảo bóng người nhấp nhoáng, liên tiếp phóng ra năm người.
Hai người đi đầu là một lão nhân tuổi ngoài năm mươi, mặt dài cằm nhọn, một là đại hán trung niên mắt tròn râu quai nón, tướng mạo hết sức uy mãnh.
Ba người theo sau đều là thiếu niên mày thanh mục tú, tuổi khoảng trên dưới hai mươi.
Năm người thảy đều mặc võ phục xám và mang binh khí khác nhau, hệt như một cơn gió lướt đến trước mặt La Võng Cơ.
âu Dương Thu vừa thấy năm người này xuất hiện, liền động tâm thầm nhủ:
- Cả năm người này đều là đồng bọn của La tỷ tỷ đã gặp tại An Ðịnh Quan, chà lẽ tỷ tỷ đã trở thành thủ lĩnh của họ ư?
Chỉ thấy La Võng Cơ hướng về ba thiếu niên nói:
- Ba người hãy kéo thi thể của Ðiểm Thương Song HỔ vào trong cốc tìm chỗ mai táng, nhanh lên rồi trở về ngay.
Ba thiếu niên áo xám tuân lệnh, lập tức kéo thi thể của Ðiểm Thương Song HỔ đi ra ngoài Thất Lạc cốc.
La Võng Cơ với ánh mắt lạnh lùng quét nhìn âu Dương Thu và Tiểu Thúy trên đất, đoạn quay sang lão nhân mặt dài và đại hán trung niên nói:
- Hai người này đã có thể hạ sát Ðiểm Thương Song HỔ hẳn võ công chẳng kém, bổn cô nương vốn định giết họ tại đây nhưng cảm thấy tiếc, chi bằng giam họ lại rồi phái người đưa đến cung xin ý kiến vương gia định đoạt. Hai người hãy khiên họ vào đi.
âu Dương Thu nghe nàng nói vậy rất lấy làm thắc mắc, nếu La Võng Cơ quả đã mất lý trí thì sao có thể nói năng đúng đắn hợp lý thế này? Còn như La tỷ tỷ không mất lý trí sao mình gọi La tỷ tỷ mà lại không đếm xỉa đến?
Vừa nghĩ đến đó, hai người áo xám đã cắp lấy chàng và Tiểu Thúy, phóng đi vào trong bảo.
âu Dương Thu bị đại hán trung niên cắp dưới nách phóng đi, chàng đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi vật trong bảo đều như trước, không hề đổi khác, chỉ có rất nhiều phòng ốc cửa đóng kín như không có người ở, hết sức tiêu điều vắng lặng.
Lát sau, chàng và Tiểu Thúy bị hai người áo xám mang vào một gian phòng to tối om, ném lên đất đá có chút ẩm ướt.
Hai người áo xám chẳng nói một lời, bỏ họ xuống xong liền quay người lui ra, nhưng âu Dương Thu nghe có tiếng sắt khua, biết là hai người áo xám đã khóa cửa phòng lại.
âu Dương Thu từng Ở trong Hàn Mai bảo này, đương nhiên hết sức quen thuộc mọi tình hình, nên liền nhận ra đây chính là gian phòng bên phải nhất Ở dãy nhà sau cùng trong bảo.
Chàng còn nhớ rất rõ, gian phòng này trước lúc gia biến luôn được khóa chặt, chìa khóa do chính phụ thân chàng bảo quản. Theo chàng biết, cả bảo hơn trăm người không ai từng bước chân vào gian phòng to này và cũng không biết bên trong có vật gì, còn như phụ thân chàng có thường vào gian phòng này hay không, chính chàng cũng không biết.
Về việc này, chàng vì còn nhỏ tuổi nên không lưu ý. Nhưng có một lần, đó là lúc trước khi xảy ra tai biến không lâu, chàng đã trông thấy phụ thân lúc sáng sớm đã từ đây đi đến khách sảnh và thấy phụ thân tinh thần tươi tắn, không như là mới ngủ dậy. Hơn nữa, phòng ngủ của phụ thân Ở giữa ngôi nhà thứ ba, còn gian phòng này nằm Ở khu nhà sau cùng. Vòng qua dãy nhà này là đến hoa viên, cuối hoa viên là núi cao chắn ngang và cũng là chỗ cuối cùng của Thất Lạc cốc.
Lúc bấy giờ chàng có hỏi phụ thân đi đâu về, phụ thân trả lời là đi dạo hoa viên về. Nhưng phụ thân không hề có thói quen dạo hoa viên vào buổi sáng nên đã khiến chàng hoài nghi, bèn gạn hỏi phụ thân vì sao gian phòng này lại khóa chặt quanh năm?
và Chàng còn nhớ rất rõ, chàng vừa hỏi xong phụ thân đã biến sắc mặt như có điều bí ẩn khó nói gì đó, hồi lâu mới gắt giọng nói:
- Trẻ con chuyện không biết thì đừng hỏi, kẻ từ nay ngươi không được bén mảng đến gian phòng đó nữa.
Trước nay phụ thân luôn thương chiều chàng, chưa từng gay gắt với chàng bao giờ, vậy mà việc này đã khiến cho phụ thân nổi giận.
âu Dương Thu là đứa trẻ thông minh lanh lợi, kể từ đó chàng không còn dám hỏi đến việc ấy nữa, đồng thời cũng nghiêm túc tuân theo lời dạy của phụ thân, không hề dám bước chân đến khu nhà thứ ba nữa.
Tuy nhiên, trong lòng âu Dương Thu đã khắc sâu một nghi vấn, giờ đây chàng và Tiểu Thúy bị hai người áo xám mang vào giam trong phòng này nên dĩ vãng cũng lại hiện về trong trí não.
Do đó, chàng tuy tay chân không thể cử động nhưng hai mắt đảo quanh khắp phòng tìm kiếm, nhưng hoàn toàn chẳng thấy gì.
Bởi trải qua nhiều hung hiểm gian trá, âu Dương Thu đã trở nên đa nghi về mọi sự, tuy lúc này thấy trong phòng trống hoác nhưng lại khiến chàng hoài nghi hơn.
Chàng nghĩ, gian phòng này đã được phụ thân xem trọng thế kia chắc chắn không đơn giản như vậy, chỉ đáng hận là lúc này bị chế ngự, muốn xem kỹ nhưng lực bất tòng tâm.
Chừng thời gian một bữa cơm sau, chẳng những không ai màng đến họ, trong phòng cũng không có động tĩnh gì khác lạ.
âu Dương Thu đang đắm chìm trong dĩ vãng, bỗng thấy Tiểu Thúy cựa quậy mấy cái, rồi thì nàng đứng phắt dậy.
Chàng kinh ngạc lẫn vui mừng, Tiểu Thúy đã vung tay giải huyệt cho chàng. Chàng liền đứng lên, xúc động không thốt nên lời, ánh mắt ngập đầy vẻ cảm kích, nắm lấy tay Tiểu Thúy siết chặt.
Tiểu Thúy như cũng động lòng trước vẻ khích động của sư huynh, ngay trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hai thân người cũng bất giác xích lại gần nhau, rồi thì ôm chặt lấy nhau.
Thế là, hai người quên hết thực tại, dính chặt vào nhau như kẹo mạch nha, yên lặng hưởng thụ cảm giác ngây ngất tuyệt vời như cả thế gian này chỉ có riêng hai người hiện hữu.
Nào ngờ hai người đang ôm nhau thắm thiết, lửa tình dần bốc cao bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, tiếp theo tiếng chìa tra vào Ổ khóa.
âu Dương Thu giật mình nghĩ nhanh, vộ đẩy Tiểu Thúy ra và ra hiệu nàng đừng lên tiếng rồi hai người nằm trở xuống đất như trước.
Cửa mở, bóng đỏ thấp thoáng, La Võng Cơ một mình xuất hiện trong phòng.
âu Dương Thu với Tiểu Thúy lúc này đã giả vờ nhắm mắt ngủ, La Võng Cơ đá cho mỗi người một phát, thấy họ không nhúc nhích liền quay người lui ra.
Ngay khi ấy, âu Dương Thu đột nhiên đứng phắt dậy, cách không vung chỉ điểm vào á huyệt của nàng.
La Võng Cơ chỉ kêu "á" một tiếng đã bị Tiểu Thúy nắm giữ Mạch Môn nơi cổ tay.
La Võng Cơ nằm mơ cũng chẳng ngờ tuyệt kỷ sư môn Thiên Tinh Chỉ của nàng đã điểm khóa ma huyệt hai người lại bị họ tự giải khai để rồi kìm chế mình ngược lại.
âu Dương Thu sợ còn có người khác đến nữa, bèn rón rén thò đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy ba thiếu niên áo xám đã chôn thi thể của Ðiểm Thương Song Hổ, một người tay cầm thanh Hàn Mai Kiếm của Tiểu Thúy, một người tay cầm ngọn nhuyễn tiên gân giao của chàng và một người cầm dây thừng đang đi về phía này.
Chàng vội ra hiệu với sư muội, đem giấu La Võng Cơ bên vách gần cửa phòng, sau đó chia ra mỗi người đứng nấp sau một cánh cửa chờ ba thiếu niên áo xám vào trong phòng sẽ cùng lúc ra tay đột kích.
La Võng Cơ đã bị chế ngự Á huyệt và Ma huyệt, không nói mà cũng không cử động, chỉ đành với ánh mắt đầy căm thù trừng trừng nhìn vào bóng lưng Tiểu Thúy.
âu Dương Thu đoán không sai, ba thiếu niên áo xám quả đã phụng mệnh đến đây trói hai sư huynh muội chàng để giải về Ma Thiết cung nhưng La Võng Cơ không mấy yên tâm nên đích thân đến xem thử trước.
Ba thiếu niên áo xám ngang nhiên đi đến trước cửa phòng, vừa thấy khóa rời cửa mở, bất giác kinh ngạc cùng đứng cả lại.
Thiếu niên tay cầm nhuyễn tiên đi trước sửng sốt kêu lên:
- ủa, chả lẽ có người thả họ ra rồi sao?
Y bỗng ngưng lời, đứng ngây ra tại chỗ.
Hai thiếu niên khác vừa ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng cảm thấy toàn thân tê dại rồi cũng đứng ngây ra như đồng bọn.
Liền sau đó, hai bóng người từ trong cửa vọt ra lẹ làng cắp hết cả ba thiếu niên áo xám đi vào phòng.
Thì ra âu Dương Thu và Tiểu Thúy vốn định chờ ba thiếu niên áo xám vào trong phòng mới động thủ, nào ngờ họ thấy khóa rời cửa mở đã sinh nghi đứng lại. Hai sư huynh muội sợ họ bỏ chạy liền vội dùng thủ pháp cách không điểm huyệt tiên hạ thủ vi cường.
Ba thiếu niên áo xám đã bị chế ngự, âu Dương Thu bèn dùng dây thừng họ mang đến trói chặt tay chân họ, sau đó giải khai Ma huyệt, điểm vào Á huyệt.
Tiểu Thúy thu hồi Hàn Mai Kiếm, âu Dương Thu cũng lấy nhuyễn tiên thắt trở vào lưng, hai người đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý mỉm cười.
Lúc này đã là giờ ty, hai người đã trải qua mấy lần động thủ, giờ đây đều cảm thấy bụng đói cồn cào.
âu Dương Thu ngẫm nghĩ một hồi, kề tai Tiểu Thúy nói:
- Sư muội Ở đây canh chừng họ cẩn thận, ngu huynh đến nhà bếp tìm chút gì ăn tạm rồi hẵng tính.
Tiểu Thúy gật đầu, âu Dương Thu liền đi ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại.
Chàng đứng trong sân vườn quét mắt nhìn quanh thấy không có động tĩnh gì, bèn rón rén đi về phía trung viện.
Hàn Mai bảo gồm có ba khu nhà, trước kia âu Dương Hàn đã phân chia như sau: Khu nhà thứ nhất dùng cho khách và gia đình, khu nhà thứ nhì là chỗ Ở của mấy mươi đệ tử, kể cả sảnh luyện võ, thư phòng, nhà bếp và cả phòng ngủ của mình, khu nhà thứ ba là chỗ Ở của thân quyến trang đinh và nhà kho.
Từ khu nhà thứ ba vào trung viện phải đi ngang qua sảnh luyện võ, cửa một khách sảnh rồi mới đến nhà bếp Ở sau dãy phòng phía tây.
âu Dương Thu đương nhiên biết rất rõ, chẳng cần phải tìm kiếm, có thể đi thẳng đến nhà bếp, nhưng vì lúc này có điều e ngại và phải hiểu tình hình trong bảo hiện nay nên mỗi khi đi qua một phòng một sảnh, chàng đều lưu ý quan sát một phen.
Chỉ thấy tất cả phòng ốc tuy nguyên vẹn như trước, nhưng hầu hết cửa và cửa sổ mở toang, bên trong trống hoắc lạnh tanh, rõ ràng là sau đêm mưa gió sấm sét kia đã có người vào trong bảo dọn đồ đạc đi.
Qua mọi vết tích chứng tỏ tất cả phòng ốc trong bảo đều như không có người ở, sân vườn tuy được quét dọn sạch sẽ nhưng hiển nhiên sự quét dọn ấy đã được thực hiện chưa lâu.
âu Dương Thu vừa đi vừa nhìn, thầm nhủ:
- Vậy xem ra La tỷ tỷ với mấy người kia cũng vừa đến đây tối đa không quá ba hôm nhưng chẳng rõ họ có mục đích gì thế nhỉ?
Lúc này chàng đã vòng qua sảnh luyện võ, chỉ thấy cánh cửa khép hờ, bên trong cũng hoàn toàn tĩnh lặng.
Khách sảnh Ở ngay phía trước luyện võ sảnh, đây là trung tâm Hàn Mai bảo và cũng là một công trình kiến trúc lộng lẫy nhất, nào tường chạm cột khắc, tường đá ngói xanh, trong lót đá Ðại Lý bóng loáng.
Hôm xảy ra tai biến, chính tại khách sảnh này, phụ thân chàng đã thiết yến khoản đãi môn nhân và gia đinh, nay tuy đã qua đi gần mười tháng, nhưng âu Dương Thu tưởng chừng như mới xảy ra hôm qua. âu Dương Thu rón rén đi đến ngoài cửa khách sảnh, dĩ vãng chợt hiện về khiến chàng nghe lòng đau xót khôn tả.
Chàng bất giác dừng chân, ngước mắt nhìn, chỉ thấy cánh cửa mở toang, chợt động tâm, sải bước đi lên thềm đá, bỗng nhiên một làn hơi tanh mùi máu ập vào mũi chàng.
âu Dương Thu rúng động cõi lòng, do dự một hồi, ngưng thần chú mắt nhìn, liền tức sửng sốt kinh hoàng, chỉ thấy trên nền đá bóng loáng ngổn ngang mười mấy tử thi, tử thi nào cũng máu óc nhầy nhụa hết sức ghê rợn. Những tử thi này thảy đều mặc võ phục xám và CÓ binh khí trên mình, hiển nhiên toàn là nhân vật võ lâm, rất có thể đều là thủ hạ của La Võng Cơ và chính là người của Ma Thiết cung.
Máu hãy còn tươi, óc hãy còn loãng, thi thể chưa lạnh, chứng tỏ những người này mới chết đây thôi. Tuy họ có mang theo binh khí nhưng thảy đều chưa động đến là đã bị người đánh vỡ sọ rồi.
Sau khi xem xét vài tử thi, âu Dương Thu thầm nhủ:
- Xem ra là chuyện đã xảy ra sau khi La Võng Cơ đến phòng giam, nhưng thời gian tối đa cũng không quá một bữa cơm, người nào mà có võ công ghê gớm đến mức cùng một lúc hạ sát đến mười mấy nhân vật võ lâm một cách nhanh chóng đến vậy?
Vậy là hiện trong bảo ngoài chàng với Tiểu Thúy cùng nhóm La Võng Cơ, rõ ràng còn có mặt cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh.
âu Dương Thu nghĩ đến đó, cơn đói lập tức tiêu tan, chỉ cảm thấy trong Hàn Mai bảo lại ngập sát cơ, chẳng rõ kẻ đến sau là địch hay bạn, mình cần phải hết sức cẩn thận, nếu không...
Thốt nhiên, ngoài cửa bóng xám nhấp nhoáng, âu Dương Thu chưa nhìn kỹ đã buông tiếng quát vang, một chưởng bổ ra, đồng thời người cũng theo sau vọt ra như tia chớp.
Bóng xám ngoài cửa võ công cũng khá cao, tuy trong lúc bất ngờ vẫn phản ứng nhanh nhẹn, tung mình ra xa mấy trượng, tránh khỏi một chưởng của âu Dương Thu.
âu Dương Thu hạ xuống trong sân vườn, đưa mắt nhìn, thì ra là lão nhân mặt dài và đại hán râu xồm đã cắp chàng với sư muội vào trong phòng giam trước đây.
Hai người cũng đã thấy rõ tình trạng trong sảnh, sau khi tránh khỏi một chưởng đột kích của âu Dương Thu, hai người liền đứng sóng vai nhau vận công đối bị.
Lão nhân mặt dài cười khảy nói:
- Tiểu tử, ngươi thủ đoạn tàn ác như vậy không thấy quá đáng sao?
âu Dương Thu thoáng nhường mày, so vai khinh miệt nói:
- Bọn tà giáo chết là đáng tội, có gì là tàn ác với không tàn ác? Hai người cũng đừng mong sống mà rời khỏi bảo này.
Trong lúc nói chàng đã vận tụ công lực Càn Khôn Nhất Khí Chưởng vào hai bàn tay, nhưng chàng chưa kịp xuất thủ, đại hán râu xồm đã buông tiếng quát vang, tung mình lao tới công ra một quyền hết sức cương mãnh.
âu Dương Thu nhếch môi khinh bỉ, tả chưởng với chiêu Thôi Song Vọng Nguyệt đón tiếp kình quyền của đối phương, hữu chưởng với chiêu Hoành Ðoạn Vu Sơn bổ chếch vào bả vai đối phương, một chiêu hai thức, nhanh và mạnh khôn tả.
Chỉ nghe "bình" một tiếng va người dội, thân người vạm vỡ của đại hán râu xồm bật lui hơn trượng, còn âu Dương Thu vẫn đứng yên tại Chỗ.
Thì ra đại hán râu xồm ngay khi quyền vừa tiếp xúc với chưởng kình của âu Dương Thu liền cảm thấy chưởng kình của đối phương hung mãnh như bài sơn đảo hải, hoảng kinh vội tung người thoái lui, nhờ vậy mới tránh khỏi một chưởng bổ vào vai trái của âu Dương Thu.
Cao thủ giao đấu, chỉ một chiêu nửa thức là có thể phân biệt cao thấp. Ðại hán râu xồm đã đo được công lực của đối phương, đâu còn dám xuất thủ nữa.
Lão nhân mặt dài thấy âu Dương Thu võ công cao siêu, vừa xuất thủ đã thi triển tuyệt chiêu bèn cười lạnh lùng nói:
- Tiểu tử quả nhiên có chút bản lĩnh. Lão phu hỏi ngươi, những người này đều là do ngươi hạ sát phải không?
âu Dương Thu cười khảy, mắt rực sát cơ và giọng sắc lạnh nói:
- Phải thì sao? Không phải thì sao? Hàn Mai bảo trong Thất Lạc cốc là cơ nghiệp của nhà họ âu Dương, phàm ai tự ý xâm nhập, dù kẻ khác không giết thì bổn thiếu gia cũng...
Lão nhân mặt dài kinh ngạc tiếp lời:
- Vậy là họ không phải do ngươi hạ sát ư? Ngươi là ai?
âu Dương Thu nhường mày:
- HỌ tuy không phải bổn thiếu gia hạ sát, nhưng trước khi tìm ra hung thủ, món nợ này cứ tính với bổn thiếu gia cũng được. Cho các ngươi biết, bổn thiếu gia chính là con trai của Hàn Mai bảo chủ Nhất Tiễn Thần Tiên âu Dương Hàn. Thế nào? Vậy có quyền xử trị những kẻ tự ý xâm nhập bổn bảo chứ?
Lão nhân mặt dài vẻ không tin:
- Ngươi... ngươi là âu Dương Thu ư? Nhưng âu Dương Thu mà lão phu đã gặp Ở An Ðịnh Quan...
âu Dương Thu ha hả cười tiếp lời:
- âu Dương Thu Ở An Ðịnh Quan chính là bổn thiếu gia, bổn thiếu gia chính là âu Dương Thu, nhưng người tuy là một, còn diện mạo thì... Thảo nào các người không nhận ra.
Ðại hán râu xồm bỗng xen lời:
- Ngươi là âu Dương Thu hay không cũng vậy, từ nay trở đi dù ngươi có lột da bọn ta cũng nhận ra người, đằng nào món nợ máu hôm nay ngươi có chối cũng chẳng thể được.
âu Dương Thu cười khảy:
- Ai thèm chới? Ðằng nào món nợ máu này cũng phải tính luôn cả hai ngươi.
Dứt lời, chàng định xuất thủ.
Lão nhân mặt dài xua tay nói:
- Tiểu huynh đệ đã là thiếu bảo chủ Hàn Mai bảo, vậy hẳn biết quán chủ Bích Vân quán trên Câu Tiết Sơn chứ?
- Ðương nhiên, Bích Vân quán chủ Kim Hà đạo trưởng chính là tri giao của tiên phụ.
- Vậy Kim Hà đạo trưởng có hai đệ tử nhập thất tục gia cũng có chút tiếng tăm, tiểu huynh đệ hẳn cũng có nghe nói chứ?
- Nghe thì có, nhưng chưa có duyên gặp...
âu Dương Thu nhìn kỹ hai người, ngẫm nghĩ một hồi nói tiếp:
- Chả lẽ hai vị chính là Thần Trảo Lý Phi và Thiết Quyền Trương Chiêu...
Lão nhân mặt dài hắng giọng hòa nhã nói:
- Không sai, lão phu chính là Lý Phi, còn đây là sư đệ Trương Chiêu.
âu Dương Thu vừa nghe hai người này chính là Câu Tiết Nhị Anh mà phụ thân vẫn thường đề cập, vội chắp tay xá dài nói:
- Vãn bối vừa rồi đã vô lễ, xin hai vị thứ tội cho!
Thần Trảo Lý Phi và Thiết Quyền Trương Chiêu cùng đáp lễ, Lý Phi vội nói:
- âu Dương huynh đệ bất tất phải khách sáo, La cô nương với Cống Lai Tam Sát đi đâu cả rồi vậy?
- HỌ Ở trong phòng giam vãn bối...
âu Dương Thu thoáng ngẫm nghĩ, bỗng lại hỏi:
- Ba vị huynh đài ấy là Cống Lai Tam Sát ư? Vì sao họ trở thành...
Chàng vốn định nói là "trở thành tay sai của Ðại Nguyên giáo" nhưng sực nhớ họ đã bị mất lý trí chứ không phải tự nguyện, bèn đổi lời nói:
- Xem ra La cô nương với Cống Lai Tam Sát đã quên hết quá khứ, nhưng hai vị tiền bối...
Thần Trảo Lý Phi quét mắt nhìn quanh như có điều e ngại, đoạn khẽ thở dài nói:
- Chuyện này dài dòng lắm, chúng ta hãy tìm chỗ vắng vẻ nói chuyện.
- Vậy vãn bối đến nhà bếp tìm chút thức ăn trước rồi chúng ta hãy cùng đến chỗ La cô nương nói chuyện, được chăng?
Thiết Quyền Trương Chiêu lắc đầu:
- âu Dương huynh đệ không cần đi nữa. Chúng tôi vừa đến đây tối qua, trong nhà bếp chẳng có gì cả. Vừa rồi Trương mỗ với sư huynh chính là phụng mệnh La cô nương ra ngoài tìm thức ăn, nhưng chẳng hiểu sao cả sơn cốc một con thỏ cũng chẳng có, vắng ngắt như là một sơn cốc chết...
âu Dương Thu nghe vậy rất lấy làm lạ thầm nhủ:
- RÕ ràng là lúc mình vào cốc đã thấy rất nhiều chim thú. Tại sao chỉ chốc lát đã biến mất hết thế này? Chả lẽ đã có quái vật hung dữ vào đây hay sao?
Thần Trảo Lý Phi thấy âu Dương Thu lặng thinh trầm tư, bèn cất bước đi vào đại sảnh lần lượt xem xét kỹ mười mấy tử thi, đoạn trở ra đầy kinh hoàng hơ hãi nói:
- Hai vị, chúng ta rời khỏi đây mau!
Ðoạn liền dẫn trước phóng đi về phía hậu viện, âu Dương Thu và Thiết Quyền Trương Chiêu thấy vậy cũng chẳng có thời gian để hỏi, vội thi triển khinh công theo sau.
Ba người đến khu nhà thứ ba, âu Dương Thu tiến tới mở cửa, thấy Tiểu Thúy và mọi người bình an vô sự chàng mới yên tâm.
Chàng lắc đầu ra hiệu với Tiểu Thúy là không tìm được thức ăn, nhưng Tiểu Thúy chỉ nhoẻn miệng cười, không hề có vẻ oán trách.
Lý Phi và Trương Chiêu cùng đi vào phòng, thấy La Võng Cơ và cống Lai Tam Sát đang nằm yên trên đất, biết là đã bị âu Dương Thu điểm huyệt nên cũng chẳng hỏi. Lý Phi trở tay đóng cửa lại, nhìn âu Dương Thu hỏi:
- âu Dương huynh đệ, có thật họ không phải bị huynh đệ hạ sát không?
âu Dương Thu gật đầu:
- Chả lẽ tiền bối đã phát hiện điều gì khả nghi ư?
Lý Phi ngẫm nghĩ một hồi mới đáp:
- Qua thương tích của họ, lão phu tin là không phải do huynh đệ gây ra. Nhưng chẳng hay lúc huynh đệ đến, có phát hiện dấu vết gì không?
âu Dương Thu trầm ngâm:
- Vãn bối cũng nhận thấy những người ấy chết một cách rất kỳ lạ, thảy đều chưa kịp rút binh khí đã bị người đánh vỡ sọ. Vãn bối đang thắc mắc thì hai vị tiền bối đến, bởi không rõ tự sự nên vãn bối đã...
Thần Trảo Lý Phi tiếp lời:
- Theo lão phu nhận thấy, họ không phải chết bởi tay người, theo tình hình chim thú tuyệt tích trong cốc, chứng tỏ nơi đây hẳn đang có một loài ác thú rất hung dữ và rất có thể do người nấp trong bóng tối sai khiến.
Thiết Quyền Trương Chiêu không đồng ý:
- Qua việc chim thú trong cốc trốn biệt quả là có khả năng mãnh thú xuất hiện, nhưng cho mười hai người chết đó là do thú giết chết, ngu đệ không đồng ý, thử hỏi trên đời này có loài mãnh thú nào có thể một lúc giết chết mười hai cao thủ trong thoáng chốc thế này? Vả lại, theo sự do thám trong mấy tháng qua, chúng ta đều biết Huyền ÐÔ cung chủ của Ðại Nguyên giáo rất giỏi điều khiển mãnh thú, đương nhiên việc này tuyệt đối không phải do Huyền ÐÔ cung chủ gây ra, nhưng trong võ lâm hiện nay, còn ai có thể sai khiến mãnh thú giết người chứ?
Thần Trảo Lý Phi mỉm cười:
- Châm ngôn có câu, nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chả lẽ ngoài Huyền ÐÔ cung chủ, trên đời này không lẽ chẳng còn ai khác có thể sai khiến dã thú hay sao? Chẳng qua chúng ta chưa biết đó thôi. Nhưng hiện không phải là lúc chúng ta luận bàn về vấn đề ấy Thiết Quyền Trương Chiêu chau mày:
- Vụ án mạng này lại xảy ra trong Hàn Mai bảo và không người có mặt làm chứng, mai kia các đại môn phái khó khỏi tìm âu Dương Thu...
Trương Chiêu bỗng ngưng lời, đưa mắt nhìn âu Dương Thu.
âu Dương Thu không hiểu lời nói của Trương Chiêu bèn hỏi:
- HỌ chẳng phải thuộc hạ của Ðại Nguyên giáo hay sao? Liên quan gì đến các đại môn phái?
Trương Chiêu nghiêm giọng:
- Rất có liên quan, huynh đệ có biết họ là ai không?
âu Dương Thu lắc đầu:
- Vãn bối không biết!
- Mười hai người này thảy đều là đệ tử có danh tiếng của các đại môn phái, trong số có Thánh Thủ Càn Khôn Mạc Tất Vũ, đệ tử tục gia phái Thiếu Lâm và cũng là em của Càn Khôn Chưởng Mạc Bất Sầu, trang chủ Liễu Tâm trang Ở TÔ Châu. Mạc Bất Sầu đã chết tại Thất Lạc cốc, giờ Mạc Tất Vũ lại chết trong Hàn Mai bảo, đừng nói phái Thiếu Lâm không chịu bỏ qua mà ngay cả Liễu Tâm trang cũng sẽ tung ra hết toàn lực...
Thần Trảo Lý Phi bỗng ngắt lời:
- Sư đệ tiếp tục nói thế này e rằng âu Dương huynh đệ càng nghe càng hồ đồ và càng nói càng dông dài, hãy để nguy huynh nói vắn tắt từ đầu chí cuối thì hơn.
Thiết Quyền Trương Chiêu gật đầu:
- Vậy cũng được, sư huynh nói nhanh đi. Giờ thì toàn bộ đại kế của chúng ta đã tan tành, đành phải về lập tức Câu Tiết Sơn báo lại với sư phụ định đoạt.
Thần Trảo Lý Phi hắng giọng, vừa định nói bỗng thấy Tiểu Thúy đang cúi nhìn xuống phiến đá dưới chân rồi bỗng dùng hai chân dẫm mạnh lên.
Hành động này của Tiểu Thúy chẳng những khiến Lý Phi chững lời mà còn gây sự chú ý của âu Dương Thu. Chàng biết nàng sư muội này tính rất tỉ mỉ, hẳn là có điều phát hiện và huống hồ mình cũng đã hoài nghi về gian phòng này từ lâu.
Nền của gian phòng được lát bằng những phiến đá vuông bốn thước, Tiểu Thúy sau khi giẫm mạnh lên phiến đá ấy, lại tiếp tục giẫm mạnh các phiến đá khác, sau đó trở về chỗ cũ, lại giẫm mạnh mấy lần nưa.
âu Dương Thu lúc này đã nghe tiếng vang của phiến đá dưới chân Tiểu Thúy có vẻ khác với những phiến đá khác, nhưng Lý Phi và Trương Chiêu thì chẳng hiểu gì cả.
Sau khi Tiểu Thúy giẫm một hồi phiến đá dưới chân, quay nhìn âu Dương Thu mỉm cười đứng yên không làm gì nữa.
âu Dương Thu quay sang Lý Phi vo Trương Chiêu cười nói:
- Vị sư muội này của vãn bối không nói được, đôi lúc có hành động khác thường, xin hai vị chớ trách.
Lý Phi vội nói:
- âu Dương huynh đệ sao lại nói vậy, lão phu với sư đệ vì phải cấp tốc trở về Câu Tiết Sơn, thời gian không còn nhiều, chuyện đệ tử các đại môn phái trở thành thuộc hạ của Ðại Nguyên giáo, có còn cần lão phu nói không?
- Cần, khi tiền bối kể xong, vãn bối cũng có tin quan trọng cho hai vị biết.
âu Dương Thu nói xong, liền bảo Tiểu Thúy ra ngoài cửa canh chừng, kéo Lý Phi và Trương Chiêu ngồi xuống đất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2015 16:29:07 | Xem tất
CHƯƠNG 15 - KHÁM PHÁ BÍ MẬT TRONG THẠCH ĐỘNG
Ba người ngồi xuống xong, Thần Trảo Lý Phi nhắm mắt xếp lại tư duy, đoạn thở dài thậm thượt nói:
- Câu chuyện này lão phu phải bắt đầu kể từ tháng bảy năm rồi, nhưng lại sợ khơi dậy nỗi đau thương trong lòng âu Dương huynh đệ âu Dương Thu vội tiếp lời:
- Xin tiền bối không nên e ngại, vãn bối tự tin có thể chịu được.
Thế là Thần Trảo Lý Phi vô vàn cảm khái kể lại những chuyện kinh hoàng đã qua.
Một tháng trước khi xảy ra vụ thảm án Ở Hàn Mai bảo, các đại danh môn chính phái trong võ lâm Trung Nguyên đã cùng lúc nhận được thiếp mời của Nhất Tiễn Thần Tiên âu Dương Hàn, mời chưởng môn nhân các môn phái đến Hàn Mai bảo trong Thất Lạc cốc để thương nghị đại sự võ lâm.
Vì trên thiếp mời chỉ viết thời gian chứ không nói rõ thương nghị đại sự gì nhưng với giao tình giữa âu Dương Hàn và các đại môn phái cùng danh vọng của ông trong võ lâm, nên chưởng môn các đại môn phái tuy thấy sự việc kỳ lạ, không đích thân đến nhưng đều phái môn hạ có địa vị đến đúng hẹn.
Lần ấy số đệ tử cao thủ được phái đi của các đại môn phái gồm có hai mươi bảy người, nhưng thảy đều biệt vô âm tín.
Ai ngờ trong lúc âu Dương Hàn gởi thiếp mời các đại môn phái hội họp, nguồn tin Hàn Mai bảo hơn trăm người thảm tử đã lan truyền khắp giang hồ, chấn động toàn thể võ lâm.
Nhưng trong số những tử thi trôi nổi trên sông Lan Thương duy không thấy bản thân âu Dương Hàn và con trai nên đã khiến các đại môn phái hoài nghi, cùng phái cao thủ đến Thất Lạc cốc điều tra.
Nhưng không lâu sau, sự thật đã chứng minh là phàm nhân vật giang hồ nào vào trong Thất Lạc cốc đều không một ai sống sót. Thế là tình hình của Hàn Mai bảo đã trở thành một bí ẩn không sao làm sáng tỏ được.
Cùng lúc ấy trên giang hồ lại đồn đại là âu Dương Hàn chưa chết và con trai là âu Dương Thu đã bị ảo Diện Thiên Phật Mai Nghinh Sương bức bách vào Nhạn Lạc cốc, trúng kiếm rơi xuống đầm táng mạng.
Nhưng chỉ mấy hôm sau, âu Dương Thu bỗng lại xuất hiện Ở Ðại Tuyết Sơn, Vân Long và Ðại Lý, còn âu Dương Hàn hiện thân Ở Thất Lạc cốc và có người đã chính mắt ông ấy dùng trường tiên sát nhân.
Chuyện cứ thế ngày càng ly kỳ hơn. Lẽ đương nhiên, các đại môn phái bị thiệt mạng nhiều cao thủ như vậy đâu chịu bỏ qua vì Thất Lạc cốc không sao tiến vào. Thế rồi, họ cùng đề cử Kim Hà đạo trưởng, quán chủ Bích Vân Quán trên Câu Tiết Sơn, có quan hệ mật thiết với âu Dương Hàn đứng ra chủ trì vụ án này.
Kim Hà đạo trưởng lẽ dĩ nhiên cả công lẫn tư đều không thể từ khước, sau khi suy nghĩ cặn kẽ về tình tiết vụ án, nhận thấy án tình phức tạp và quan hệ trọng đại, nhưng nhất định phải điều tra cho rõ trắng đen, bèn triển khai hành động như sau.
Các đại môn phái lại phái cao thủ xuất sắc, giao cho Câu Tiết Nhị Anh suất lĩnh, bất luận gặp tình huống nào cũng với phương thức bất phản kháng tiến ào Thất Lạc cốc, chỉ cần tìm được ra manh mối là rút lui ngay, trở về Câu Tiết Sơn báo lại với Kim Hà đạo trưởng định đoạt.
Thế nên, Thần Trảo Lý Phi và Thiết Quyền Trương Chiêu đã phụng mệnh suất lĩnh đệ tử tục gia Thiếu Lâm là Thánh Thủ Càn Khôn Mạc Tất Vũ, VÕ Ðang Sơn Nhất Huyền đạo trưởng, Nga Mỹ Nhất Tú Ðàm Thiết Sinh, Cống Lai Tam Sát Văn Quang, Văn Huy và Văn Hoàng, Hoa Sơn Tam Kiếm Mã Kỳ Lân, Lý Ðông Côn và Hoàng Lập Ða, Tiếu hòa thượng Pháp Không đại sư phái Thiên Sơn, đệ tử đắc ý của chưởng môn Không Ðộng là Phi Sách Sư Nhuệ và Chung Nam Nhất Câu Tề Chấn Thương, tổng cộng gồm mười bốn cao thủ cả võ công lẫn trí tuệ đều thuộc bậc nhất võ lâm. Nào ngờ sau khi tiến vào Ðại Tuyết Sơn, quần hào đã lạc mất phương hướng, suýt nữa tiến vào vùng cấm địa võ lâm Ly Biệt Câu.
Ly Biệt Câu này là do Linh Nghiêm An Sĩ lúc chủ trì Thiên Hạ VÕ Lâm Phiêu trên Bạch Vân Phong Cửu Hoa Sơn, đã tụ hội quần hào võ lâm thiên hạ cùng ký kết công nhận là vùng cấm địa, Câu Tiết Nhị Anh với những người đi cùng đều là nhân vật có địa vị trong các đại môn phái, lẽ dĩ nhiên đều biết chuyện ấy, đâu dám tự ý xâm nhập.
Nhưng khi quần hào vừa định bỏ đi, bỗng từ trong Ly Biệt Câu phóng ra ba phụ nữ một già hai trẻ. Người già tóc bạc phơ, què một chân, tay chống quải trượng nhưng khá có nhan sắc, xem ra tuổi không quá bốn mươi. Hai người trẻ một áo lục và một áo đỏ, nhan sắc đều xinh đẹp tuyệt trần.
âu Dương Thu nghe Thần Trảo Lý Phi kể đến đó, không nén được hỏi:
- Lão bà què chân tóc bạc đó là lão lão, còn thiếu nữ áo lục là Bạch Thiên Nhi phải không?
Thần Trảo Lý Phi ngạc nhiên:
- Vâng! âu Dương huynh đệ sao biết vậy?
- Vãn bối đã từng vào Ly Biệt Câu gặp hai người đó và họ đã chết rồi!
Thiết Quyền Trương Chiêu trố to mắt, vẻ không tin nói:
- vậy âu Dương Hàn huynh đệ bằng cách nào mà ra được?
âu Dương Thu mỉm cười:
- Chuyện ấy kể ra cũng rất dông dài, để Lý tiền bối nói xong, vãn bối hẵng kể về cảnh ngộ đã qua của vãn bối.
Thần Trảo lão phu lại hắng giọng:
- âu Dương huynh đệ có đoán ra thiếu nữ áo đỏ là ai không?
âu Dương Thu lắc đầu:
- Không, vãn bối không đoán ra được!
- Chính vị La cô nương này đây!
Lý Phi đưa mắt nhìn La Võng Cơ đang nằm trên đất, trầm ngâm chốc lát, đoạn lại kể tiếp:
- La Võng Cơ là một nữ sát tinh có tiếng trên giang hồ, lúc ấy có vài người quen biết nàng ta, vốn định chào hỏi nhưng nàng ta lại xem những người ấy như người xa lạ, chẳng nói một lời, đã cùng thiếu nữ áo lục là Bạch Tiên Nhi xuất thủ ngay.
Quần hào đã phụng mệnh đến đây, đương nhiên không muốn xung đột với họ một cách vô mục đích nhưng vị La cô nương này quả cũng lợi hại, vừa xuất thủ đã dùng binh khí độc môn Thần Thủ Thiên Võng chế ngự ba huynh đệ Cống Lai Tam Sát.
Lý Phi thấy tình thế không ổn, vội hạ lệnh tiếp cứu, nào ngờ là lão bà tóc bạc càng lợi hại hơn, nhanh như gió lướt đi trong quần hào, lạ thay, còn lại mười một cao thủ thảy đều đứng ngây ra như tượng gỗ.
Thế là, mười ba cao thủ có nhiệm vụ do thám Thất Lạc cốc dưới sự suất lĩnh của Thần Trảo Lý Phi chỉ thoáng chốc thảy đều bị bắt vào Ma Thiết cung trở thành tù nhân.
Tuy nhiên, người của Ma Thiết cung không hề hành hạ họ, sau khi lão bà tóc bạc ra tay phục hồi tri giác cho họ, ngày ba bữa no đủ, chỉ bị giam trong thạch thất mất tự do mà thôi.
Nào ngờ ba ngày sau, quần hào thảy đều trở nên ngơ ngẩn, trí nhớ bắt đầu phai nhòa, dần quên đi quá khứ.
Thần Trảo Lý Phi là người giàu kinh nghiệm giang hồ, bằng vào chút sáng suốt còn lại trong đầu, đã bảo sư đệ Trương Chiêu uống vào một viên Kim Hà Bảo Mệnh Ðơn mà mỗi đệ tử Bích Vân Quán đều luôn mang theo bên mình.
Kim Hà Bảo Mệnh Ðơn này là do Kim Hà đạo trưởng dùng một loại Kim Hà Tiên Thảo rất hiếm và khó tìm trong Câu Tiết Sơn, phối hợp với Hà Thủ Ô ngàn năm, qua mười hai năm luyện chế mới thành, có công hiệu giải bách độc và khởi tử hồi sinh, tương đương với Cửu Chuyển Hoàn Hồn Ðơn của VÔ Ưu thượng nhân nên được giới võ lâm gọi là Tục Mệnh Nhị Bửu.
Các đệ tử Bích Vân Quán khi xuất đạo giang hồ, Kim Hà đạo trưởng đều ban cho mỗi người một viên Kim Hà Bảo Mệnh Ðơn luôn mang theo bên mình, nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không dùng đến, thật là một vật quý báu vô cùng đối với môn hạ Bích Vân Quán.
Vì đơn này Ở trong tay Kim Hà đạo trưởng chỉ luyện thành trăm viên, hết sức trân quý, đừng nói là người ngoài khó cầu xin, dù mà đệ tử Bích Vân Quán nếu đã xử dụng viên duy nhất do quán chủ tặng cho cũng chẳng thể nào xin được nữa.
Lý Phi và Trương Chiêu sau khi uống vào Kim Hà Bảo Mệnh Ðơn, quả lập tức thấy hiệu nghiệm, linh đài trong sáng, trí nhớ hoàn toàn hồi phục.
Nhưng mười hai cao thủ đi cùng thì sau bảy ngày trong thạch thất, thảy đều trở nên như ngây như dại. Lúc này Lý Phi và Trương Chiêu mới hiểu ra là người của Ma Thiết cung đã bỏ dược vật vào trong thức ăn để khiến họ dần mất trí nhớ.
Lý Phi và Trương Chiêu vì muốn điều tra rõ nguồn cội nơi đây nên Cũng giả vờ ngây dại như mọi người, chẳng những tỏ ra không quen biết nhau mà ngay cả danh tánh và xuất thân cũng không còn nhớ nữa.
Bảy ngày sau, lão bà tóc bạc đã thả mười bốn người ra, lần lượt thẩm tra lại, sau đó cho họ biết danh tánh và sư thừa, vì họ cũng chỉ biết và nhớ có bấy nhiêu, ngoài ra hoàn toàn quên hết.
Kể từ đó, mười bốn cao thủ võ lâm ấy đã trở thành sứ giả của Ma thiết cung, triệt để tuân phục mệnh lệnh thượng cấp.
Mặc dù Lý Phi và Trương Chiêu vẫn tỉnh táo, nhưng trong tình huống này, cũng đành phải tiếp tục giả ngây giả dại để tìm hiểu lai lịch của Ma thiết cung.
Lần hồi, hai người đã hiểu ra rất nhiều chuyện đã đồn đại trên giang hồ, Ma thiết cung là một trong năm cung dưới sự lãnh đạo của Ðại Nguyên giáo, và Ma thiết cung chủ là một vương gia chưa từng lộ diện. Trong cung có rất nhiều người, nam nữ lẫn lộn nhưng thảy đều võ công cao cường.
Cung luật rất tàn bạo, kẻ vi phạm lập tức bị ném vào Ly Biệt Câu cho dã thú ăn thịt. Nhưng cũng may, cái gọi là Cung Luật ấy chỉ có hai câu, kẻ trái lệnh xử tử, kẻ tự ý vào hậu cung xử tử, nên mỗi người đều có thể nhớ rất kỹ.
Nghe đâu trong năm cung sở thuộc Ðại Nguyên giáo đều có chức tránh riêng, được biết là Cửu U cung phụ tránh thu gom vàng bạc châu báu và vũ khí cùng chiêu nạp nhân vật võ lâm thứ yếu. Huyền ÐÔ cung phụ trách huấn luyện dã thú, mai kia dùng để xung phong hãm trận. Ma Thiết cung chịu trách nhiệm bắt cóc cao thủ bậc nhất giang hồ và làm cho họ quên hết quá khứ. Còn hai cung khác, một là Hồi âm, một là Khô Lâu phụ trách việc gì chưa rõ.
Mười bốn người họ chịu sự chỉ huy trực tiếp của lão bà tóc bạc, nhưng thỉnh thoảng họ được giao cho người khác quản chế, chẳng hạn như lần đánh cướp Lam Thái Ðiệp quy tức trong quan tài Ở An Ðịnh Quan, chính La Võng Cơ đã suất lĩnh Cống Lai Tam Sát với Thần Trảo Lý Phi và Thiết Quyền Trương Chiêu, còn lão bà tóc bạc thì dẫn theo Bạch Tiên Nhi và Nhị Kim Cang ngầm tiếp ứng. Nếu không nhờ kế hoạch được tính toán chu đáo, Nhị Kim Cang kịp lúc đến cứu thì lần ấy nhóm La Võng Cơ sáu người đã bị Tư Mã Thiến Như bắt giữ rồi.
âu Dương Thu chợt động tâm hỏi:
- Nhị Kim Cang là ai vậy? CÓ phải người khổng lồ cao trượng hai không?
Lý Phi gật đầu:
- Không sai, Nhị Kim Cang chính là hai người khổng lồ cao trượng hai, họ là huynh đệ thân sinh thuộc man tộc Miêu Cương tên Hỏa Nô, một tên Hỏa Lỗ, chẳng những sức mạnh khôn cùng, võ công cũng chẳng kém, nếu không nhờ họ đần độn, đầu óc đơn giản, chỉ với Nhị Kim Cang này, Ma Thiết cung cũng đủ xưng bá võ lâm rồi.
âu Dương Thu ngẫm nghĩ chốc lát, lại hỏi:
- Vậy là Hỗn Nguyên Nhất Kiếm Tư Mã Trường Thanh lão hiệp sau khi chết thi thể biến mất là do Ma Thiết cung gây ra phải không?
Lý Phi trảo mắt, vẻ không tin hỏi:
- Sao? Tư Mã Trường Thanh đại hiệp đã chết rồi ư? âu Dương huynh đệ có biết ông ấy vì sao chết không?
âu Dương Thu rõ ràng đã nghe Lý Phi kể về chuyện Ở An Ðịnh Quan và hai sư huynh đệ họ cũng đã từng cùng La Võng Cơ tham dự tang lễ của Tư Mã lão hiệp, sao bây giờ lại hỏi như vậy?
Nên chàng thắc mắc hỏi:
- Hai vị tiền bối chẳng phải đã từng đến phủ Tư Mã rồi là gì? Sao lại không biết chuyện Tư Mã lão hiệp đã chết vậy?
Thiết Quyền Trương Chiêu tiếp lời:
- Lúc bấy giờ sư huynh đệ bọn này nghe lão bà tóc bạc nói là tang sự trong phủ Tư Mã chỉ là giả dối, thật sự thì Tư Mã lão hiệp chưa chết.
- Vậy thì lạ thật!
âu Dương Thu ngẫm nghĩ một hồi, đoạn bèn kể lại tình trạng đã chết của Tư Mã Trường Thanh với hành động báo thù của Tư Mã Thiến Như, quần hào hai tỉnh Vân Quý vì vậy đã bị trúng độc, mình mới cùng sư muội Tiểu Thúy đến Ðại Tuyết Sơn tìm kiếm thuốc giải.
Nghe xong, Lý Phi giật mình nói:
- Lão phu hiểu rồi! Hôm trước lão phu có nghe Bạch Tiên Nhi với lão lão bí mật nói với nhau là sẽ thu gom hết Nhất Kích, Nhị Phi và Tam Thánh Kiếm đã quy ẩn giang hồ về cung, phen này chúng ta theo La cô nương đến Hàn Mai bảo chẳng phải với mục đích bắt lấy một trong sáu vị tiền bối ấy là gì? Qua đó suy ra, rất có thể là Tư Mã Trường Thanh đại hiệp chưa chết nhưng phải chăng đã bắt ông ấy về cung thì không rõ được.
Thiết Quyền Trương Chiêu đảo tròn mắt mấy lượt, chợt vỡ lẽ nói:
- Sư huynh, chắc chắn là Tư Mã lão hiệp đã bị bắt về cung rồi, nếu không, nhiệm vụ của Ma Thiết cung vốn là bắt cóc các cao thủ bậc nhất, nhưng chúng ta thấy toàn là nhân vật hạng nhì, nên hậu cung...
- Sư đệ muốn nói là hậu cung chính là nơi an trí các cao thủ bậc nhất ư?
- Nếu không sao họ phải liệt hậu cung là vùng cấm địa? Ðệ tin là trong hậu cung ngoài vậy ra, hẳn còn có bí mật quan trọng hơn...
Lý Phi hiền đệ:
- Rất có thể...
âu Dương Thu thấy Lý Phi và Trương Chiêu lặng thinh suy tư, bỗng lại hỏi:
- Hai vị tiền bối có biết là Ðại Nguyên giáo tổ chức quy mô và hết sức thu gom cao thủ võ lâm với mục đích gì không?
Lý Phi trầm ngâm:
- ÐÓ thì... lão phu chưa điều tra rõ... có phải âu Dương huynh đệ âu Dương Thu lại kể về những gì đã nghe và thấy tại Cửu U cung.
Thiết Quyền Trương Chiêu bỗng dưng bật dậy, kinh ngạc tột cùng.
Thần Trảo Lý Phi biến sắc mặt hỏi lại:
- âu Dương huynh đệ nói thật chứ?
âu Dương Thu nghiêm mặt:
- Chuyện có quan hệ trọng đại, vãn bối sao dám nói bừa?
- Nếu sáu vị danh tú võ lâm Nhất Kích, Nhị Phi và Tam Thánh Kiếm thảy đều bị Ðại Nguyên giáo thu nạp, cộng tiềm lực vốn có của năm cung, vậy thì âm mưu phản loạn đã hình thành rồi. âu Dương huynh đệ, giờ chúng ta hãy chia tay...
Lý Phi đứng lên, quay sang Trương Chiêu nói tiếp:
- Sư đệ, chúng ta trở về Câu Tiết Sơn ngay kẻo muộn.
Chưa dứt lời đã phóng đi ra ngoài, Trương Chiêu cũng vội vã nói:
- âu Dương huynh đệ, La cô nương và Cống Lai Tam Sát Ở đây, xin nhờ huynh đệ lo liệu cho.
Ðoạn liền thi triển khinh công phóng đi theo sau Lý Phi. âu Dương Thu không ngăn cản, chờ họ đi khuất, bèn gọi Tiểu Thúy đang Ở ngoài canh gác vào trong phòng, trở tay khép cửa lại.
Tiểu Thúy vào trong phòng nhìn âu Dương Thu miệng mỉm cười, rồi cứ đảo mắt nhìn La Võng Cơ nằm bất động trên đất không thôi.
âu Dương Thu bỗng nhớ đến một điều, thầm nhủ:
- Mình với sư muội cùng một sư phụ, tại sao sư muội có thể tự giải khai huyệt đạo còn mình thì không, chả lẻ sư phụ truyền thụ võ công có sự thiên vị...
Ðột nhiên, một hồi tiếng hú kinh thiên động địa từ phía trước bảo vọng đến, âu Dương Thu và Tiểu Thúy cùng giật mình biến sắc mặt.
Hai người ngưng thần lắng nghe, tiếng hú ấy giống như của loài vượn, nhưng rõ ràng trung lực hùng hậu, loài vượn không thể sánh bằng. Hơn nữa tiếng hú này dài và gay gắt, hồi âm vang vọng rất lâu.
âu Dương Thu động tâm thầm nhủ:
- Chả lẽ chim thú trong Thất Lạc cốc chính là đã khiếp sợ vì tiếng hú này ư? Vậy thì mười hai cao thủ võ lâm đã chết trong đại sảnh cũng là do con quái thú này gây ra, nhưng kẻ đứng sau sai khiến là ai?
Chả lẽ đây chính là người mà Ma Thiết cung định bắt, giờ lại bị y hạ thủ trước hay sao?
chàng định lập tức cùng sư muội ra ngoài xem cho biết nhưng một ý nghĩ khác đã giữ chàng lại, mình đến đây là để tìm kiếm Chu Quả, giờ đã qua mấy ngày rồi mà cũng chưa tìm được, người ấy đã chưa phát hiện ra mình, hà tất tự chuốc lấy phiền phức cho mất thời gian?
Sao mình không nhân cơ hội này thăm dò...
Thế là, âu Dương Thu xua hết mọi tạp niệm, tập trung tinh thần quan sát gian phòng đã khiến cho chàng hoài nghi này, cũng may là tiếng hú kinh khiếp kia không còn vang lên nữa.
Tất cả mọi vật trong gian phòng không có gì khác lạ, bốn bên vách đều được xây bằng đá xanh, không có gì đáng nghi và ngay cả phiến đá mà Tiểu Thúy từng dùng chân giẫm, giờ thử lại cũng chỉ nghe tiếng lạch cạnh nho nhỏ mà thôi.
Trong khi chàng vừa đảo mắt nhìn quanh vừa suy nghĩ, Tiểu Thúy thi nằm móp trên phiến đá có tiếng động khác lạ, hết sức nghiêm túc sờ kỹ từng ly từng tí...
âu Dương Thu không đồng ý việc làm của sư muội nhưng cũng không phản đối, nghĩ mình chưa tìm ra chỗ khả nghi, cứ để nàng ta thử xem.
Bỗng Tiểu Thúy ngước mặt lên, đôi mắt lộ vẻ vui mừng nhìn âu Dương Thu, ngón trỏ sờ vào một góc phiến đá, không di động nữa.
âu Dương Thu liền động tâm ngồi xổm xuống, chú mắt nhìn vào chỗ ngón tay sờ của Tiểu Thúy. Chỉ thấy trên góc phiến đá có một đường vân hình vòng tròn cỡ long nhãn, nếu không nhìn kỹ khó thể phát hiện.
âu Dương Thu lẩm bẩm:
- Tiếng vang phiến đá chứng tỏ bên dưới trống rỗng, trên góc lại có hình vòng tròn, chả lẽ đây chính là cơ cấu mở phiến đá hay sao?
Ðoạn lại xem thật kỹ đường tròn trên góc phiến đá, quả nhiên không sai, đường tròn tuy mảnh như tóc nhưng thấy rõ ràng là cách rời với phiến đá nên rất khó nhận ra.
chàng mừng khôn xiết, liền dùng ngón trỏ chọc vào vòng tròn nhưng chưa chạm đến bỗng lại rút tay về.
Nếu chàng đoán không lầm, ngón tay chàng mà chạm vào vòng tròn là có thể khám phá bí mật của gian phòng này nhưng chàng đã do dự, không biết vậy có bội phản lời dặn của phụ thân hay không.
Tiểu Thúy thấy sư huynh rụt ngón tay về mà ra chiều do dự, nàng không hiểu vì lẽ gì bèn vung chỉ điểm vào vòng tròn.
âu Dương Thu chưa kịp quyết định nên chẳng ngăn cản sư muội, chỉ nghe "cạch" một tiếng, phiến đá đã bật mở, hiện ra một cửa hang hình vuông, mùi ẩm mốc từ dưới bốc lên nực nồng, hiển nhiên đã lâu không mở.
Thế là, âu Dương Thu cũng chẳng thể đắn do nữa, chú mắt nhìn vào trong hang, chỉ thấy bên dưới là những bậc đá chênh chếch không nhìn thấy đáy.
- Mình có nên xuống xem thử hay không? Nhưng mình xuống dưới rồi, La tỷ tỷ tính sao đây? Trong cốc rõ ràng đang có mãnh thú và người võ công cao thâm khôn lường...
âu Dương Thu sau một hồi suy tính đã thầm quyết định, bèn bảo Tiểu Thúy bồng La Võng Cơ đi theo chàng xuống hang, được mấy bậc không thấy không có động tĩnh gì và rất sâu, chàng trở lên cửa hang hạ phiến đá xuống.
Theo chàng nghĩ làm vậy là phương sách vẹn toàn, cho dù mãnh thú hay cao thủ nào đó đến đây, cùng lắm là Cống Lai Tam Sát bị khốn đốn, đằng nào Cửu Chỉ Phi Hoàn TÔ Diệu Hoàng của phái Cung Lai cũng là kẻ thù của chàng, sự sống chết của đệ tử Cung Lai can gì đến chàng?
Thế rồi, âu Dương Thu đi trước, Tiểu Thúy cắp La Võng Cơ theo sau, hai người tiến vào địa huyệt bí ẩn trong Hàn Mai bảo.
Hai người đi hết khoảng một trăm bậc đá, trước mặt là một đường hầm tối mịt, rộng khoảng ba thước và sâu hun hút, may nhờ hai người đều thị lực trác tuyệt, tuy trong đường hầm tối mịt vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật trong vòng mười trượng.
Trong đường hầm không hề có vật gì, hai người đi được khoảng bốn mươi trượng thì bị một cửa đá cản lại.
âu Dương Thu và Tiểu Thúy đứng lại, chỉ thấy cửa đá hệt như một tấm bia, trên khắc một hàng chữ to:
"Vong thê Tiêu Viên Nguyệt chi linh thất." Phía dưới trái hàng chữ ấy còn có một hàng chữ nhỏ:
"Phu âu Dương Hàn kính lập." âu Dương Thu xem xong, bất giác sững sờ "ồ" lên một tiếng rồi co chân quỳ xuống, dập đầu lia lịa, lẩm bẩm nói:
- Mẫu thân đã chết rồi nhưng vì sao phụ thân không nói rõ với hài nhi, thậm chí danh tánh của mẫu thân cũng không cho hài nhi biết...
Chàng bỗng nhớ đến hai câu giải đáp của Thiết Bốc thần y: thứ nhất, trên cõi đời này võ công của Thái Hư thượng nhân kể được là cao nhất, thứ nhì, đi mà hỏi mẫu thân ngươi.
Thế là, chàng bỗng cảm thấy thân thế mình thật là bí ẩn, chẳng rõ là do ai sinh ra?
Nơi đây, phụ thân chàng đã lập linh thất một vong thê Tiêu Viên Nguyệt, nhưng Thiết Bốc thần y lại nói với chàng là muốn biết kẻ thù đã tàn sát cả nhà, hãy đi hỏi mẫu thân ngươi.
- Vậy thật ra là thế nào? Chả lẽ mình có đến hai mẫu thân, một đã chết và một còn sống hay sao?
âu Dương Thu đứng lên, lại xem kỹ bia đá đã làm cửa linh thất này một hồi, lần này chàng đã dễ dàng phát hiện ra nút điều khiển cửa đá, đó là nằm Ở dấu chấm trên đầu chữ vong của hàng chữ Vong thê Tiêu Viên Nguyệt chi linh thất.
Chàng quay sang nhìn sư muội, quyết tâm phải vào trong linh thất tìm cho ra sự thật, bèn đưa ngón tay ấn vào nút điều khiển. Chỉ nghe "kẹt" một tiếng, bia đá xê dịch sang bên, trước mắt bừng sáng.
âu Dương Thu và Tiểu Thúy cùng lui ra sau mấy bước, định thần nhìn, mới thấy ánh sáng phát ra từ một viên minh châu to cỡ long nhãn được gắn trên vách linh thất.
Sau một thoáng do dự, chàng dẫn trước sải bước đi vào thạch thất, đảo mắt nhìn quanh, gian thạch thất này hình vuông khá rộng, giữa có một cỗ quan tài bằng đá Ðại Lý, trước quan tài là một chiếc bàn đá, trên bàn là thanh Hàn Mai Kiếm bằng ánh vàng sáng choa.
Bên phải linh thất còn có một chiếc bàn đá lớn hơn, trên bàn là văn phòng tứ bửu và một quyển sách lụa màu vàng dày hơn tấc.
ÐÓ là tất cả mọi vật trong linh thất, âu Dương Thu nhìn qua là thấy rõ hết.
Lúc này, Tiểu Thúy cũng đã cắp La Võng Cơ đi vào linh thất, vị cô nương không nói được này nhất thời đã bị thanh Hàn Mai Kiếm lôi cuốn.
âu Dương Thu chợt động tâm, đưa tay lấy thanh Hàn Mai Kiếm đã lấy từ Ngân Kiều thôn trên lưng Tiểu Thúy xuống, đi đến đặt lên bàn đá, hai thanh kiếm so một cái là biết thật giả ngay.
Thì ra thanh Hàn Mai Kiếm của Tiểu Thúy tuy độ dài và kiểu dáng giống hệt như thanh Hàn Mai Kiếm trên bàn, nhưng của Tiểu Thúy có bao và trên khắc một đóa hoa mai, còn thanh kiếm trên bàn không bao nhưng có bảy đóa hàn mai khắc nối tiếp nhau trên thân kiếm vàng.
âu Dương Thu rút thanh kiếm của Tiểu Thúy ra, lại so với thanh kiếm trên bàn, càng thấy khác biệt hơn, thân kiếm tuy cùng màu vàng kim nhưng rất mờ nhạt.
Hơn nữa, những đóa mai bạc của thanh kiếm trên bàn đá sáng lóa, nhìn qua cũng biết đó là thép ròng được tôi luyện trăm lần, còn đóa mai bạc trên bao kiếm chỉ là loại thép thường mà thôi.
So sánh xong, âu Dương Thu trả kiếm lại cho Tiểu Thúy, thầm nhủ:
- Thảo nào Hoạt Diêm Vương La Tu đã khẳng khái thế kia, thì ra thanh Hàn Mai Kiếm của lão ta là đồ giả.
Vì sao Hoạt Diêm Vương La Tu lại phải làm giả thanh Hàn Mai Kiếm này và lại còn nói là đeo kiếm tìm người, mẫu thân của Tiểu Thúy có thể là Tiêu Tàn Nguyệt, chả lẽ người nàng cần tìm chính là Tiêu Tàn Nguyệt ư?
Theo Tiểu Thúy viết cho biết, mẫu thân nàng có một thanh Hàn Mai Kiếm, giờ trong gian linh thất này cũng có một thanh Hàn Mai Kiếm và thanh kiếm này toàn thân sáng lóa không hề dính bụi, hiển nhiên là một báu vật hiếm có.
Trên vách chắn bên trong cổng Hàn Mai bảo cũng có gắn một thanh Hàn Mai Kiếm để làm biểu trưng nhưng phụ thân của âu Dương Thu, Bình Giang phái chưởng môn Lam Tâm Long phu phụ và Nhị Hải cư sĩ đều chết dưới biểu hiện ấy.
âu Dương Thu liên kết những vấn đề ấy lại với nhau, nhận thấy thanh Hàn Mai Kiếm này quan hệ trọng đại và cũng là một bí mật khó thể khám phá.
Chàng suy gẫm một hồi, tạm gác vấn đề Hàn Mai Kiếm sang bên, đi về phía chiếc bàn đá có văn phòng tứ bửu.
Ðến bên bàn đá, nhác thấy quyển sách lụa vàng, ngoài bìa có bốn chữ đen Bạn Thê Tiễu Trát(thư ngõ cùng vợ) nét bút rất rắn rỏi.
âu Dương Thu ngón tay thoáng run rẩy, cầm lấy quyển sách lụa lên, tim đập dữ dội, có lẽ bí mật của phụ thân chính là Ở trong đây.
chàng thầm cầu khấn một hồi, lật bìa sách ra, quả nhiên bên trong toàn là thủ bút của phụ thân, trang thứ nhất viết:
"ô hô! ái thê! Ta đặt linh cửu nàng tại chỗ Ở của nàng lúc sinh tiền, nàng có biết hay không?
Ta yêu nàng, lại yêu cả em gái nàng, hồng phấn tri kỷ, vui vầy cá nước, ta chỉ là một kẻ võ biền, được hai nàng yêu thương như vậy còn cầu mong gì hơn nữa?
Nào ngờ hai người vì quá yêu thương ta, định giúp ta trở thành võ công đệ nhất thiên hạ, chẳng rõ nghe được từ đâu, Hàn Mai Kiếm là bảo khí vô địch thiên hạ, trong Hàn Mai bí kíp là kiếm thuật cử thế vô song nên hai người đã rời xa ta ra đi tìm bảo vật...
Vì tìm kiếm hai nàng, ta đã đi khắp chân trời góc biển, dãi nắng dầm mưa, đội trăng khoác sao, vạn dặm bôn ba suốt mười năm dài.
Ðến khi lòng nát sức mỏi, ta đã gặp nàng tại đây trong tình trạng hấp hối, chỉ nói được sáu tiếng Khô Lâu cung và Hàm âm chưởng rồi là lìa khỏi cõi đời. Còn em gái nàng thì biệt vô âm tín, sống chết chẳng rõ.
Hàn Mai Kiếm thì nàng đã lấy được nhưng được kiếm mất người thật khiến ta vô vàn tiếc thương nàng và đau lòng khôn xiết.
Ô hô! Nào phải ta ước mong trở thành người võ công cao nhất?
Biết nàng hẳn là bị Khô Lâu cung dùng Hàm âm chưởng sát hại, ta tuy quyết tâm báo thù cho nàng, nhưng ngặt vì chưa từng nghe nói đến Khô Lâu cung trên giang hồ, cõi đời bao la biết đâu mà tìm?
Vì kế phục thù, ta đã cho xây Hàn Mai bảo tại đây, hầu dụ kẻ đã sát hại nàng tìm đến, nhưng chẳng biết kế này có thành hay không?
Nếu nàng linh thiêng thì hãy giúp ta!
âu Dương Thu một mạch đọc xong trang thứ nhất mặt đã ràn rua nước mắt, lòng bi ai tột cùng, vội lật sang trang thứ nhì đọc tiếp:
Ta đã công bố lui ẩn giang hồ, kể từ nay một là móc mồi câu báo thù cho nàng, hai là trọn đời Ở đây bầu bạn với nàng, đồng thời nhờ vào bảo kiếm nàng đã tìm được tham cứu kiếm thuật, nếu có thành tựu, khi nào Thu nhi trưởng thành, ta sẽ thay nàng tặng kiếm này cho y và cho biết nguyên nhân chết của nàng, để Thu nhi nối tiếp chí nguyện của ta, báo thù cho nàng để nàng được yên lòng nhắm mắt." Các trang tiếp theo toàn là những lời phát tiết niềm thương cảm trong lòng, cùng với sự thành tựu của việc tham ngộ kiếm pháp.
âu Dương Thu xem được vài trang, thấy không còn gì quan trọng nữa, bèn nhét sách lụa vào lòng, định khi nào rảnh rỗi hẵng sẽ xem kỹ lại Sau đó, chàng đi đến trước cỗ quan tài đá, nước mắt ràn rua quỳ xuống vái lạy nói:
- Mẫu thân hãy yên lòng nhắm mắt, Thu nhi nhất định sẽ tuân theo lời dặn của phụ thân báo thù cho mẫu thân.
Chàng khấn vái xong, tiện tay cầm lấy thanh Hàn Mai Kiếm trên bàn đá quay sang Tiểu Thúy đang đứng ngơ ngẩn nói:
- Sư muội, chúng ta đi thôi!
Tiểu Thúy gật đầu, bồng La Võng Cơ lên, theo sau âu Dương Thu ra khỏi linh thất.
Hai người băng qua đường hầm đi lên bậc đá, ấn nút điều khiển, phiến đá bật mở, tung mình lên khỏi hang.
Liền tức, mùi tanh hội ập vào mũi. âu Dương Thu giật mình đảo mắt nhìn, chỉ thấy Cống Lai Tam Sát thảy đều sọ vỡ óc tuôn, chết trong vũng máu, giống hệt như mười hai cao thủ trong đại sảnh.
Mặt trời đã lặn sang tây, Ðại Tuyết Sơn lại bị sương mù bao phủ, gió đêm hiu hắt, đã đến lúc muông chim mỏi cánh quay về tổ ấm.
Trong một sơn cốc Ở lưng núi bên phải Thất Lạc cốc, một đống lửa đang rực cháy soi sáng khắp sơn động. Một đôi thiếu niên nam nữ hết sức anh tuấn xinh đẹp đang ngồi dựa vào vách đá mơ màng ngủ.
Nằm cách họ không xa là một thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp tuyệt trần đang mở to đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn vào đống lửa.
Bên cạnh đống lửa là xương thú rải rác, có số bị lửa cháy phát ra tiếng xèo xèo rất khẽ, mùi dầu thơm theo khói bay ra ngoài cửa động, hòa vào sương mù lao thẳng xuống chỗ sơn cốc có khói bốc ra.
Bóng đen ấy hệt như một cánh chim to đang lao nhanh đột nhiên lộn một vòng, với thế Phi Ðiêu Ðầu Lâm lướt nhanh vào sơn động.
Người đang trên không chẳng cần mượn vật dùng sức mà có thể thay đổi thân pháp, khinh công của bóng đen này thật hiếm có trong võ lâm.
Nhưng dù khinh công của bóng đen ấy đã đạt đến trình độ thượng thừa, tiếng y phục phất gió trước khi vào động cũng khiến cho hai thiếu niên nam nữ đang ngủ giật mình tỉnh giấc.
Nên khi bóng đen vừa hạ xuống bên cạnh đống lửa, lẳng lặng đảo mắt nhìn, hai thiếu niên nam nữ đã đứng phắt day.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2015 16:31:55 | Xem tất
Người áo đen sửng sốt trước thân pháp nhanh nhẹn của đôi thiếu niên nam nữ, thoáng ngẩn người nhưng liền bình tĩnh trở lại, ha hả cười nói:
- Khá lắm, hai người đều là bậc kỳ tài hiếm có, trăm năm khó gặp...
Người áo đen liếc mắt nhìn thiếu nữ áo đỏ nằm trên đất, gật gù nói tiếp:
- Người này xem ra cũng chẳng kém! Này, chàng trai trẻ, hai người là đồ đệ của ai? Ơ đây làm gì?
Hai thiếu nữ nam nữ thấy người áo đen này thân cao năm thước, mày rậm mắt to, mũi thẳng miệng rộng, mặt vuông tai cả, tướng mạo uy nghi, tuổi khoảng trên dưới sáu mươi nhưng ánh mắt sáng quắc, tinh thần sung mãn, không hề có vẻ già nua, biết đây hẳn là một cao nhân dị sĩ.
Thiếu niên anh tuấn trang phục thư sinh ôm quyền thi lễ nói:
- Vãn bối là âu Dương Thu, còn đây là sư muội Tiểu Thúy, gia sư là Thái Hư thượng nhân, vị tỷ tỷ này là La Võng Cơ, chúng vãn bối...
âu Dương Thu vốn định nói ra mục đích đến Thất Lạc cốc, nhưng nghĩ lại ngay cả đối phương là ai cũng chưa rõ, sao thể nói ra sự thật nên đổi ý nói:
- Chúng vãn bối đến Ðại Tuyết Sơn du ngoạn, vì trời đã tối nên định Ở đây nghỉ tạm qua đêm. Lão tiền bối thượng tánh tôn danh, có thể cho biết chăng?
Lão nhân áo đen nhận xét qua thần thái, biết là âu Dương Thu không nói thật nhưng cũng chẳng gạn hỏi, chỉ mỉm cười nói:
- Lão phu đã lâu không bước chân vào giang hồ, có lẽ người võ lâm ngỡ là lão phu đã qua đời cho nên ngươi không biết danh tánh lão phu thì đúng. Tuy nhiên, lão phu không hề có ác ý với các ngươi...
Lão nhân áo đen bỗng ngưng lời, liếc nhìn La Võng Cơ nằm trên đất, nói tiếp:
- cô bé này dường như bị chế ngự Á huyệt và Ma huyệt, để lão phu giải khai cho.
Trong khi nói lão nhân đã cất bước tiến tới.
âu Dương Thu vốn định nhân lúc trời tối giao cho Tiểu Thúy Ở đây canh chừng La Võng Cơ, một mình chàng vào trong Ly Biệt Câu tìm Chu Quả rồi mang La Võng Cơ cùng trở về Cửu Diệp Sơn. Nếu như lão nhân áo đen này mà giải huyệt cho nàng, với thân thủ của La Võng Cơ hẳn sẽ ảnh hường đến hành động của chàng nên hoảng kinh tiến tới cản lại nói:
- Lão tiền bối không nên, vị cô nương này đã mất lý trí, nếu...
Chàng chưa kịp dứt lời, lão nhân áo đen đã nhanh như chớp vung tay, năm ngón như móc câu chộp thẳng vào mặt chàng.
âu Dương Thu buộc phải lách tránh sang bên, lão nhân áo đen liền tức thừa cơ tay trái vung nhanh, La Võng Cơ đứng phắt dậy ngay.
Thủ pháp giải huyệt của lão nhân áo đen thật kinh người khiến âu Dương Thu bất giác rúng động cõi lòng.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, La Võng Cơ buông tiếng quát lanh lảnh, bóng đỏ nhấp nhoáng lao bổ vào Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy vốn đã không có thiện cảm với La Võng Cơ, vừa thấy đối phương hung hãn ra tay công kích liền phừng lửa giận, buông tiếng quát vang, Càn Khôn Nhất Khí Chưởng tức khắc tung ra, một luồng kình lực cương mãnh tuyệt luân đẩy bật La Võng Cơ lui trở về ngay.
Ngay khi La Võng Cơ vừa định tấn công tiếp, lão nhân áo đen đã đứng cản trước mặt, trỏ giữa hai ngón phóng ra một luồng khí trắng, chớp nhoáng điểm vào ba mươi sáu đại huyệt khắp người La Võng Cơ âu Dương Thu bởi không rõ nguyên cớ quát:
- Lão tiền bối định làm gì thế này?
Nhưng chàng vừa dứt lời, La Võng Cơ đã đứng ngây ra như phỗng đá Thủ pháp điểm huyệt đặc biệt của lão nhân áo đen lại khiến âu Dương Thu rúng động cõi lòng, nhận thấy thủ pháp này tuy có phần giống tuyệt kỹ cách không đả huyệt do sư phụ truyền cho nhưng so ra lão nhân áo đen này còn cao hơn mấy bậc.
Chỉ nghe lão nhân áo đen nói:
- Ngươi chớ vội hốt hoảng, xem ra cô bé này quả thật đã bị trúng phải trò quái quỷ của ôn Thiên Thành, mất hết lý trí...
âu Dương Thu động tâm, vội hỏi:
- Xin hỏi lão tiền bối, ai là ôn Thiên Thành vậy?
- ôn Thiên Thành tức là ôn Thiên Thành...
Lão nhân áo đen nói đến đó như thấy cần phải giải thích, bèn nhìn âu Dương Thu nói:
- ôn Thiên Thành chính là lão ma đầu đã giành được Thiên Hạ VÕ Lâm Phiêu trên Bạch Vân Phong Cửu Hoa Sơn mà không lấy mà chỉ yêu cầu lập Ly Biệt Câu Ðại Tuyết Sơn làm vùng cấm địa...
- Vậy ôn Thiên Thành chẳng phải chính là chủ nhân Ly Biệt Câu ư? Nhưng chẳng hay ông ta đã dùng cách gì khiến người mất lý trí vậy?
Lão nhân áo đen từ trong chiếc túi da bên lưng móc ra một quả cây tươi màu đỏ sậm, đặt trên lòng bàn tay nói:
- Chủ yếu là dùng quả cây này chế thành một loại Ly Hồn Ðơn, người ăn vào sẽ quên hết quá khứ, từ đó một lòng tuân theo mệnh lệnh của y...
âu Dương Thu đưa mắt nhìn quả cây màu đỏ sậm, sửng sốt kêu lên:
- Ðây là Chu Quả...
- Không sai, đây chính là Chu Quả! Thật không ngờ kỳ trân hiếm thế này lại sản sinh tại Ly Biệt Câu. Nghĩ trong đại hội tỉ võ Thiên Hạ VÕ Lâm Phiêu trên Cửu Hoa Sơn khi xưa, biết bao người giàu kinh nghiệm đã bị lợi làm mờ lý trí, mắc lừa ôn Thiên Thành, chỉ chia nhau chút vàng bạc châu báu rồi công nhận nơi sản sinh loài quả quý này làm vùng cấm địa, ôi...
Lão nhân áo đen bỗng mắt rực thần quang hỏi:
- Tiểu tử, sao ngươi biết đây là Chu Quả?
âu Dương Thu rợn người thầm nhủ:
- Nhãn thần người này ghê gớm thật!
Nhưng chàng vẫn ung dung bình tĩnh nói:
- Vãn bối chẳng những biết mà còn từng ăn một quả, giờ chính là lại đến Ly Biệt Câu tìm quả này nữa đây.
âu Dương Thu bởi có lòng toan tính nên nói rất rõ ràng và nhấn mạnh từng tiếng một.
Lão nhân áo đen nhíu mày:
- Ngươi đã từng ăn một quả và giờ lại định đi tìm ư?
âu Dương Thu gật đầu, thần sắc ra chiều rất kiên nghị.
Lão nhân áo đen nhìn kỹ chàng một hồi, đoạn lại quay sang nhìn Tiểu Thúy đang đứng mỉm cười, một hồi thật lâu mới lẩm bẩm nói:
- Nhãn thần hai ngươi đều khác hẳn người thường, chẳng những ngươi từng ăn Chu Quả mà cả cô bé này cũng có ăn, lạ thật...
Lão ngẫm nghĩ một hồi bỗng gắt giọng hỏi:
- Các ngươi là gì của ôn Thiên Thành?
âu Dương Thu lắc đầu:
- Vãn bối không hề biết ôn Thiên Thành là ai cả!
- Vậy sao ngươi lại vào được Ly Biệt Câu? Và còn định tìm Chu Quả để làm gì?
- Lão tiền bối đã không chịu cho biết thượng tánh tôn danh, vậy xin thứ cho vãn bối khó thể trả lời câu hỏi của lão tiền bối.
Lão nhân áo đen đuối lý, lại đắm chìm trong suy tư.
âu Dương Thu sực nhớ vừa câu hỏi vừa rồi của lão nhân áo đen, thầm nhủ:
- Mình nhờ được Thiết Bốc thần y lão nhân gia ngầm bỏ thuốc vào trong người mới vào được Ly Biệt Câu và ngẫu nhiên được ăn Chu Quả, nhưng sư muội Tiểu Thúy sao lại...
Chuyến đi Ðại Tuyết Sơn phen này âu Dương Thu đã phát hiện Ở Tiểu Thúy có rất nhiều điều không sao giải thích được, chẳng hạn Tiểu Thúy có thể tự giải huyệt đạo, đó là điều âu Dương Thu nằm mơ cũng chẳng ngờ đến, giờ lão nhân áo đen lại qua nhãn thần đoán biết nàng cũng từng được ăn Chu Quả, những điều ấy chẳng thể không khiến cho âu Dương Thu càng nghĩ càng thắc mắc đối với vị sư muội không nói được này.
Lão nhân áo đen ngẫm nghĩ một hồi, bỗng thở dài nói:
- Tiểu tử ngươi đã muốn biết thân phận lão phu, vậy thì lão phu cho ngươi biết, lão phu chính là Cửu Thiên Phi Kích Giang An Ðào của Nhất Kích, Nhị Phi, Tam Thánh Kiếm trong giới võ lâm khi xưa.
âu Dương Thu vừa nghe lão nhân áo đen chính là Cửu Thiên Phi Kích Giang An Ðào, một danh tú võ lâm đã tuyệt tích giang hồ mấy mươi năm, vội kéo Tiểu Thúy quỳ xuống vái lạy nói:
- Vãn bối thật có mắt không biết Thái Sơn, xin lão tiền bối thứ tội cho.
Cửu Thiên Phi Kích Giang An Ðào nhoẻn cười:
- Hai ngươi mau đứng lên, không cần đa lễ, chỉ cần nói cho lão phu nghe những gì các ngươi biết là được rồi.
vừa nói vừa đưa tay ra đỡ hai người đứng lên.
âu Dương Thu không ngờ vị cao nhân lừng danh võ lâm khi xưa lại bình dị dễ gần gũi như vậy. Sau khi đứng lên, bèn nói rõ nguyên nhân đến Ðại Tuyết Sơn tìm Chu Quả phen này, sau cùng lại kể về việc ngẫu nhiên vào Ly Biệt Câu và được ăn Chu Quả, cùng với những gì đã nghe thấy, kể cả chuyện về Câu Tiết Nhị Anh.
Cửu Thiên Phi Kích lúc đầu lộ vẻ kinh ngạc, sau đó tột cùng tức giận cảm khái nói:
- Sau đại hội Thiên Hạ VÕ Lâm Phiêu trên Cửu Hoa Sơn, lão phu nghe nói ôn Thiên Thành đã giành được thắng lợi, nhưng lại từ bỏ tài báu liên thành mà chỉ yêu cầu Ly Biệt Câu làm cấm địa, lão phu đã biết hẳn có bí mật trọng đại, chỉ vì lão phu đã lâu không can thiệp vào chuyện giang hồ, tuy rất chú ý vấn đề ấy nhưng không muốn nhúng tay vào điều tra, chẳng ngờ ôn Thiên Thành đã dùng loại trân quả hữu ích đối với người luyện võ này chế thành bí dược làm hại võ lâm.
ôi! Hai ngươi không cần phải đi nữa, đó chỉ có bốn quả chín này thôi đã bị lão phu hái hết rồi, vốn định đến Thất Lạc Cốc này viếng thăm một người bạn thân khi xưa, chẳng ngờ, khi ngang qua đây lại gặp các ngươi, vậy cũng kể được là hữu duyên, thôi thì lão phu tặng cho các ngươi ba quả, các ngươi hãy mau rời khỏi đây, trở về giải cứu cho các vị đồng đạo võ lâm.
Cửu Thiên Phi Kích dứt lời, lại từ trong túi da móc ra ba quả Chu Quả cỡ như vậy, trao hết cho âu Dương Thu.
âu Dương Thu đón lấy và cảm kích nói:
- Vãn bối xin đa tạ thịnh tình của lão tiền bối!
Ðoạn bỗng nghĩ đến La Võng Cơ, bèn hỏi:
- Vị La tỷ tỷ này đã bị Ly Hồn Ðơn làm mất lý trí, chẳng hay Chu Quả có thể giúp phục nguyên không vậy?
Cửu Thiên Phi Kích lắc đầu:
- Không thể! ôn Thiên Thành tuy dùng Chu Quả chế thành Ly Hồn Ðơn, nhưng trong có hòa hợp một loại bí dược khác, người đã uống đơn này, ngoại trừ bản thân ôn Thiên Thành có dược vật phục nguyên, khắp thiên hạ chỉ có Kim Hà Bảo Mệnh Ðơn của Kim Hà đạo trưởng với Cửu Chuyển Hoàn Hồn Ðơn của VÔ Ưu thượng nhân hoặc còn có công hiệu.
- Vậy vãn bối mang La tỷ tỷ đi bằng cách nào?
Cửu Thiên Phi Kích ngẫm nghĩ một hồi mới đáp:
- Thế này vậy, để lão phu giải huyệt cho nàng ta, sau đó giải trừ công lực, hai ngươi sẽ mang nàng ta đi một cách dễ dàng, nếu có được một trong hai loại thần đơn mà lão phu vừa nói, khi khôi phục lý trí thì công lực của nàng ta cũng sẽ theo đó mà phục nguyên.
âu Dương Thu suy tính một hồi, nhận thấy cũng chỉ có cách này mới có thể không khiến La Võng Cơ bị lọt vào tay bọn tà giáo lần nữa, vả lại, nàng vốn là đồ đệ của VÔ Ưu thượng nhân, chỉ cầ mang nàng về đến Cửu Diệp Sơn rồi đi tìm VÔ Ưu thượng nhân xin thần đơn, hẳn không có gì khó khăn, bèn đáp:
- Vậy xin làm phiền lão tiền bối ra tay cho!
Cửu Thiên Phi Kích liền sử dụng thủ pháp như trước giải huyệt cho La Võng Cơ, sau đó điểm vào huyệt Kiên Tỉnh của nàng giải trừ công lực.
La Võng Cơ công lực bị giải trừ, quả nhiên sát khì hoàn toàn tiêu tan, yếu đuối như một người con gái bình thường, chẳng nói một lời, thờ thẩn nhìn hai người.
- Nơi đây không nên Ở lâu, hai người hãy nhân lúc trời tối dẫn nàng ta đi đi!
Cửu Thiên Phi Kích nói xong, khoát tay và định đi ra ngoài động.
âu Dương Thu lại chợt nghĩ đến một điều, vội xá dài thi lễ nói:
- Lão tiền bối, xin tạm dừng bước.
Cửu Thiên Phi Kích đứng lại hỏi:
- Ngươi còn gì cần nói nữa? CÓ phải muốn biết lai lịch của ôn Thiên thành không?
âu Dương Thu lắc đầu:
- Vãn bối tuy bất tài nhưng cũng đoán biết ôn Thiên Thành hẳn chính là chủ nhân Ma thiết cung và được người trong cung tôn xưng là vương gia.
Cửu Thiên Phi Kích mỉm cười:
- Ngươi quả là thông minh hơn người, ôn Thiên Thành quả từng là một vị vương gia thiên tuế của đương kim hoàng triều, nhưng vì phạm tội đã bị phế làm thứ dân nên mới bỏ văn học võ, chẳng ngờ mục đích học võ của y lại có mưu đồ bất chính.
âu Dương Thu được vị danh tú võ lâm này khen ngợi, lòng hết sức vui sướng bèn nói:
- Dám hỏi lão tiền bối có biết Khô Lâu cung Ở đâu và cung chủ là ai không?
Cửu Thiên Phi Kích ngẫm nghĩ một hồi:
- Lão phu đã gần trăm tuổi nhưng chưa từng nghe trên giang hồ có một tổ chức như vậy!
- Vậy Hàm âm Chưởng là võ công của môn phái nào?
- Môn võ công ấy phát xuất từ bọn Lạt Ma Tây Vực, truyền vào Trung Nguyên chứ không thuộc võ học riêng biệt của môn phái nào âu Dương Thu hỏi không ra lẽ, đành lại vòng tay xá dài nói:
- Ðược lão tiền bối chỉ điểm nhiều cho, vãn bối vô vàn cảm tạ!
Khi chàng ngẩng đầu lên, Cửu Thiên Phi Kích đã mất dạng, khinh Công thật đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa.
Lúc này sương mù đã tan, bầu trời đầy sao, trăng sáng vằng vặc.
âu Dương Thu cõng La Võng Cơ trên lưng, cùng Tiểu Thúy phóng đi một mạch ra khỏi Thất Lạc cốc, thẳng tiến về phía Tinh Tinh hạp Cửu Diệp Sơn.
Trời đã sắp sáng, hai người không ngừng phóng đi, mới rời Ðại Tuyết Sơn hơn trăm dặm đường, âu Dương Thu đã mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hào hển. May nhờ có Tiểu Thúy tiếp thế, âu Dương Thu mới có thời gian ngơi nghĩ.
Cứ thế hai người thay phiên nhau cõng La Võng Cơ phóng thẳng đi chẳng kể ngày đêm, mười hôm sau ngày họ rời khỏi Tinh Tinh hạp, trước lúc trời tối họ đã về đến cửa cốc.
âu Dương Thu bỏ La Võng Cơ trên lưng xuống, thở phào một hơi dài, lòng cảm thấy vô vàn vui sướng. Bất kể thế nào, chàng nghĩ Chuyến đi Ðại Tuyết Sơn này chẳng những đã đạt được mục đích chính là tìm gặp Chu Quả, mà còn thu lượm được rất nhiều tin quan trọng bất ngờ, nhất là việc Thiết Bốc thần y chỉnh dung cho hai người, đó càng là một thu hoạch lớn lao.
âu Dương Thu lòng khấp khởi ngẩng đầu sải bước dẫn trước đi vào trong hạp cốc, Tiểu Thúy dìu La Võng Cơ theo sau. Trong hạp cốc yên lặng như tờ, âu Dương Thu vừa đi vừa nhớ lại việc đã dùng chưởng pháp Tam âm Sưu Hồn chế ngự hơn hai trăm cao thủ võ lâm vùng vân Quý, bất giác thầm phì cười.
Nhưng khi chàng bước chân vào Tinh Tinh hạp, thấy hai trăm mười hai vị hào kiệt thứ tự từng hàng nằm trên mặt đất nhưng không thấy Tư Mã Thiến Như và các vị nghĩa huynh, chàng tột cùng kinh ngạc.
Lúc đầu chàng còn ngờ là họ đang Ở trong sơn động nghỉ ngơi nhưng khi hướng mắt về phía cửa động, chỉ thấy toàn là vách đá, cửa động đã không còn.
âu Dương Thu hết sức lấy làm lạ lẩm bẩm:
- Lạ thật, mình nhớ rất rõ là cửa động Ở ngay đó, sao lại biến mất thế nhỉ?
Bỗng thấy Tiểu Thúy đi dọc theo bờ suối Cam Lộ, cúi đầu chú ý quan sát Qua thực tế chứng minh, vị cô nương không nói được này hết sức tỉ mỉ, hành động của nàng dĩ nhiên đã gây sự chú ý của âu Dương Thu.
Thế là, chàng tạm gác qua vấn đề cửa động biến mất, cũng đi dọc theo bờ suối xem xét.
Chàng đi chưa được bao xa đã phát hiện rất nhiều dấu chân thú to in rõ trên mặt đất và những dấu chân ấy đến từ thượng nguồn, dừng lại Ở đây một thời gian rồi rút lui trở về.
Trong hạp cốc đã có mãnh thú xuất hiện, nhóm người Tư Mã Thiến Như mất tích và cửa động dùng làm chỗ nghỉ bỗng nhiên bít lại, ba vấn đề ấy nhất thời đã khiến âu Dương Thu không sao lý giải nổi.
Chàng xem xét một hồi, nghĩ giờ dã tìm được Chu Quả, tốt hơn nên cứu chữa cho hai trăm mười hai cao thủ võ lâm này trước, đó mới là điều tiên quyết.
Ðể quần hào không tranh giành, chàng quyết định cho mỗi người uống một giọt nước Chu Quả trước rồi mới cùng Tiểu Thúy dùng Tam âm Sưu Hồn Chưởng Pháp hoàn hồn phục nguyên cho họ.
Y đã quyết, bèn từ trong túi áo lấy ra hai quả Chu Quả, trao cho Tiểu Thúy rồi nói cho nàng biết kế hoạch của mình, Tiểu Thúy gật đầu đồng ý.
Thế là, hai người bắt tay vào việc, chừng một giờ sau, hơn hai trăm cao thủ mỗi người đã được uống một giọt nước Chu Quả, hai quả Chu Quả cũng vừa hết, vậy là âu Dương Thu hãy còn lại một quả.
Tiếp theo là dùng Tam âm Sưu Hồn Chưởng hoàn hồn phục nguyên cho họ, phải biết sau khi được Thái Hư thượng nhân truyền thụ, đây là lần đầu tiên âu Dương Thu mới xử dụng đến môn chưởng pháp này.
Chính pháp tuy đã có công hiệu, nhưng lúc này phải xử dụng phản pháp, chàng bất giác cảm thấy hồi hộp, tay thoáng run rẩy, bởi chỉ cần sai chệch một chút là đối phương sẽ trở thành tàn phế từ đây.
Thế nên, chàng căn dặn Tiểu Thúy rất kỹ, trước khi vận tụ chưởng công, phải đọc kỹ lại khẩu quyết một lần để tránh sai lầm.
Tiểu Thúy trước nay luôn tuyệt đối vâng lời sư huynh, phen này sự thể trọng đại, lẽ dĩ nhiên nàng càng kỹ lưỡng hơn.
Sau thời gian khoảng một tuần trà, công lực Tam âm Sưu Hồn Chưởng đã được ngưng tụ vào song chưởng, lần lượt vỗ lên huyệt Bách Hội từng người.
Nói trắng ra, Tam âm Sưu Hồn Chưởng Pháp này hoàn toàn là một môn khí công nội gia, lúc thi thố chỉ cần dồn công lực vào lòng bàn tay, chưởng phong phát ra trúng vào một trong ba trăm sáu mươi huyệt đạo trên thân người, đối phương lập tức mất ký trí vì sự tuần hoàn máu biến động, nhẹ thì mặc người tùng xẻo, nặng thì ngủ mê man, dù không cứu chữa thì bốn mươi chín ngày sau cũng tự bình phục.
Nhưng trước bốn mươi chín ngày muốn người bị trúng chưởng hoàn bổn quy nguyên thì cần phải dùng công lực này vỗ vào huyệt Bách Hội, đả thông kinh mạch toàn thân, hồi phục sự tuần hoàn máu nên áp dụng phản pháp khó nhọc hơn chính pháp rất nhiều.
Do đó, khi hai người vỗ xong huyệt đạo cho hơn hai trăm hào kiệt thì đã kiệt sức bởi tiêu hao quá nhiều chân nguyên, gắng đi về đến chỗ La Võng Cơ đang ngồi điều tức, ngồi xuống vận công điều tức ngay.
Hai trăm mười hai vị hào kiệt tuy đã được cứu chữa, song vì sự tuần hoàn của kinh mạch, nhất thời cũng chưa thể hồi tỉnh.
Nội công cơ bản của âu Dương Thu và Tiểu Thúy đều được học theo phương pháp thổ nạp của đạo gia nên tuy tâm pháp huyền môn có thể giúp hồi phục công lực nhanh chóng nhưng vẫn phải cần thời gian một bữa cơm.
Ngay khi hai người hành công đến cảnh giới Nhập Ðịnh Vong Ngã, nơi cửa Tinh Tinh hạp bỗng xuất hiện bóng người lố nhố, có đến năm sáu mươi người. Ba người đi đầu toàn võ phục xanh, thoáng dừng lại Ở cửa hạp cốc rồi tiến vào ngay.
Ba người cầm đầu khi vừa phát hiện hơn hai trăm hào kiệt võ lâm thứ tự từng hàng nằm trên đất, liền khoát tay ra hiệu mọi người dừng lại, ngưng thần giới bị rồi từng bước thận trọng tiến đến gần.
Người áo xanh đi giữa bỗng dừng bước, ngạc nhiên kêu lên:
- ủa! ÐÓ phải chăng La cô nương là gì? Sao hai tên súc sinh kia Cũng có mặt Ở đây thế nhỉ?
Ðoạn đưa tay chỉ, nói tiếp:
- Hai vị hãy nhìn xem, họ Ở đó làm gì vậy?
Vì chỗ ngồi của âu Dương Thu ba người tuy cách họ chỉ sáu bảy trượng, nhưng ánh trăng soi vào hạp cốc không mấy sáng tỏ nên họ không nhìn thấy rõ âu Dương Thu với Tiểu Thúy đang nhắm mắt vận công hay là ngồi xếp bằng ngủ.
Hai người áo xanh hai bên cũng dừng lại nhìn, một người nói:
- Người áo đỏ ngồi giữa quả đúng là La cô nương, còn một nam một nữ kia...
Người áo xanh kia bỗng ngạc nhiên nói:
- ủa! Những người này sao như đều chết cả thế nhỉ?
Ba người nói chuyện đều dùng phương pháp Truyền âm Nhập Mật, những người phía sau không tuy nghe nhưng thấy có điều khác lạ, bèn tản ra chuẩn bị ứng biến.
- Hai tiểu súc sinh này rất lợi hại, hai vị hãy chờ đây, để bổn đường chủ tiến đến xem thử trước.
Người áo xanh đi giữa nói xong, rút chiếc quạt lông dài thước rưỡi từ trên lưng xuống che cản trước ngực, tung mình lao về phía âu Dương Thu ba người.
Lúc này âu Dương Thu và Tiểu Thúy đang hành công đến giai đoạn gay go, chân khí đan điền đã ra khỏi Thập Nhị Trùng Lâu, sắp tới Sinh Tử Huyền Quan, chỉ chốc lát nữa là công thành viên mãn, chân lực phục nguyên. Nên tuy hai người đã hay biết nhưng vẫn không dám phân tâm, bởi nếu phân tâm là tức khắc tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tàn phế, nặng thì chết ngay tại chỗ.
Người áo xanh tung mình đến trước mặt họ, thấy âu Dương Thu với Tiểu Thúy hai mắt nhắm nghiền, trên đầu bốc hơi trắng, biết ngay hai người đang vận công đến hồi quyết liệt, chỉ cần một chỉ cũng đủ giết chết họ tại chỗ.
Nhưng khi thấy La Võng Cơ ngồi giữa hai người, hơi thở điều đặn, hai mắt nhắm nghiền như đang trong giấc ngủ ngon, bất giác động tâm thầm nhủ:
- Hôm trước ta dùng Vũ Phiến giúp ngươi vượt qua Phi Hồng Sảnh, chẳng ngờ ngươi lại thất tín bội nghĩa, phen này ta phải để cho ngươi tận mắt chứng kiến hắn chết dưới Thanh Vũ Phiến của ta, xem ngươi có chịu ngã vào vòng tay ta hay không.
Người áo xanh tự nhủ đến đó thì lòng cũng đã ngập đầy sát cơ. Y cất bước tiến tới, vung chỉ điểm vào Ma Huyệt của La Võng Cơ, rồi xách nàng lên, quay lại trao cho hai người áo xanh đứng phía sau nói:
- Hai vị hãy trông chừng La cô nương, chờ bổn đường chủ lấy mạng hai súc sinh này rồi hẵng tính.
La Võng Cơ Ma Huyệt bị chế ngự, tuy đã hồi tỉnh nhưng nàng chỉ thờ thẫn nhìn người áo xanh trước mặt một hồi, buông tiếng thở dài áo não, không nói một lời, như những gì xảy ra trước mắt không hề liên can tới nàng.
Người áo xanh tay cầm quạt lông ấy chính là Thanh Vũ Phiến Triệu Tam Ðường, đường chủ Thanh Long đường của Hải Long hội, khi y nhận được thư tín do chim câu mang đến của Hoạt Diêm Vương La Tu gởi đi lúc tiến vào Huyền ÐÔ cung, lập tức cùng Hình đường chủ Quỷ Kiến Sầu HỒ Chấn Sơn và Bạch HỔ đường đường chủ Thủy Thượng Phiêu Ngụy Minh Viễn suất lĩnh hơn sáu mươi cao thủ ba đường đến Tinh Tinh hạp Cửu Diệp Sơn để nhận lịnh.
Thanh Vũ Phiến Triệu Tam Ðường trong lúc xuất thủ điểm huyệt La Võng Cơ đã phát hiện ra nàng như không hề hay biết, yếu đuối như người con gái bình thường, đến khi La Võng Cơ hồi tỉnh mặt đầy vẻ ngơ ngẩn, y càng thêm kinh ngạc và thắc mắc.
Ngay trong lúc Triệu Tam Ðường bâng khuâng do dự, âu Dương Thu và Tiểu Thúy đã công hành Thập Nhị Chu Thiên, tỉnh lại mở mắt ra.
Lúc này, Triệu Tam Ðường đã quay người vung phiến, một luồng kình phong âm hàn nhanh chóng ập đến hai sư huynh muội còn đang ngồi xếp bằng.
âu Dương Thu và Tiểu Thúy trong lúc hành công đã phát giác có người xuất hiện, lại thấy Triệu Tam Ðường giở trò ám toán và lại là kẻ thù gặp nhau, liền tức lửa giận bốc cao.
Nhưng Triệu Tam Ðường quyết tâm lấy mạng hai người, chiêu phiến đã vận đến mười hai thành công lực, hết sức hung mãnh và phạm vi uy lực lại rộng, hệt như bài sơn đảo hải ập đến.
Ðồng thời, hai người lại đang ngồi xếp bằng, muốn tránh cũng chẳng thể kịp.
Trong lúc cấp bách, hai sư huynh muội như tâm khí tương thông, liền tức vận đề công lực Hổn Nguyên Nhất Khí, bốn chưởng cùng ngang ngực đẩy ra.
Chỉ nghe bùng một tiếng rền rĩ, hai luồng kình lực chạm nhau, cuồng phong xoáy tít, cuốn tung cát đất, nước suối văng bắn tứ phía.
Triệu Tam Ðường bật lùi liên tiếp năm bước mới đứng vững lại được, nhưng nội phủ đã bị chấn động, huyết khí sôi trảo, khó thể xuất thủ tiếp ngay được.
âu Dương Thu với Tiểu Thúy thừa thế đứng lên, đưa mắt nhìn hai người áo xanh khác. Chỉ thấy họ đều lưng giắt trường kiếm, dáng người mảnh khảnh, gương mặt gầy gò, đầu mang mắt chuột, tuổi khoảng bốn mươi, nhìn qua cũng biết là người nham hiểm độc ác.
âu Dương Thu tuy từng vào Ngân Kiều thôn hai lần nhưng không biết hai người này, chàng cười khảy thốt:
- Triệu Tam Ðường, hành vi ngươi hèn hạ thế này mà cũng kể được là nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ ư?
- Hừ! Nhãi ranh chớ giỏi tài miệng lưỡi, bổn hội đã bày thiên la địa võng tại đây, hai ngươi hãy nộp mạng chó đi thôi!
Trường Tôn Sở điều hòa lại huyết khí sôi trảo, tiến tới đứng thành hình chân vạc với hai người áo xanh khác, trừng mắt giận dữ nhìn âu Dương Thu và Tiểu Thúy nhưng không xuất thủ ngay.
âu Dương Thu quét mắt nhìn hai người áo xanh trung niên, gật đầu ngạo nghễ nói:
- Ðược thôi, các ngươi đã cậy người đông thế mạnh thì bổn thiếu gia cũng sẵn sàng thành toàn cho các ngươi luôn thể... Hai vị này cũng để lại danh tánh đi nào!
Người áo xanh cao hơn lỗ mãng nói:
- Hứ! Tiểu cẩu ngươi thật là có mắt không ngươi, ngay cả bọn đại gia mà ngươi cũng không biết, đúng là ngươi đã chui rúc trong bụng mẹ quá lâu... Cho ngươi biết để ngươi chết được nhắm mắt, đại gia là đường chủ Bạch HỔ đường, danh hiệu Thủy Thượng Phiêu Ngụy Minh Viễn.
Người áo xanh thấp hơn tiếp lời:
- Lão tử chính là Quỷ Kiến Sầu HỒ Chấn Sơn đây!
âu Dương Thu nghe hai người báo ra danh tánh, bất giác lòng chấn động, lạnh lùng nói:
- Hai ngươi đến thật đúng lúc, bổn thiếu gia đang định tìm các ngươi để hỏi rõ một điều, nếu các ngươi thành thật trả lời, lần này có thể tha chết cho các ngươi, nhưng lần sau gặp lại thì đừng mong toàn mạng.
- Tiểu tử ngươi nói khoác nhiều quá rồi, lão tử thử xem ngươi có được bao nhiêu bản lĩnh.
Quỷ Kiến Sầu HỒ Chấn Sơn tính rất nóng nảy, đâu chịu để cho âu Dương Thu nói nhiều như vậy, vừa dứt lời đã "soạt" một tiếng rút kiếm ra, với chiêu Mãn Thiên Hoa Vũ kiếm hóa vạn vì sao bạc phủ chụp xuống đầu âu Dương Thu, vừa xuất thủ đã thi triển tuyệt chiêu, uy thế thật hung hiểm.
âu Dương Thu thầm nhủ:
- Bổn thiếu gia nếu dùng binh khí, thắng ngươi cũng chẳng vẻ vang, để cho ngươi nếm thử chưởng công của bổn thiếu gia trước rồi hẵng tính Trong khi nghĩ người đã vọt lên cao, tay trái vung ra hư chiêu Thái Sơn áp Ðịnh bổ vào huyệt Mệnh Môn đối phương, tay phải thừa lúc trường kiếm đối phương quét lên trên, nhanh như chớp chộp vào cổ tay cầm kiếm của Quỷ Kiến Sầu HỒ Chấn Sơn.
Quỷ Kiến Sầu HỒ Chấn Sơn chẳng ngờ âu Dương Thu lại có một chiêu như vậy, giật mình cả kinh, trường kiếm vội biến chiêu Kim Ty Triền Oản (tơ vàng quấn cổ tay) chém vào bả vai phải âu Dương Thu.
Quỷ Kiến Sầu HỒ Chấn Sơn dẫu sao cũng là người từng trải nhiều trận chiến, chiêu kiếm vừa biến đổi này chẳng những tự cứu mà còn phản công, thật tinh diệu khôn cùng.
Thế là, âu Dương Thu tuy tay phải có thể chộp được yếu huyệt Mạch Môn của đối phương, nhưng cánh tay của mình hẳn cũng bị chém lìa, lẽ đương nhiên tự bảo là trên hết, tay phải rụt nhanh về, thuận thế trỏ giữa hai ngón kẹp vào mũi kiếm.
Quỷ Kiến Sầu HỒ Chấn Sơn thấy vậy thầm mắng:
- Tiểu tử ngươi rõ là tự tìm lấy cái chết.
Ðồng thời ngầm vận mười thành công lực, đột nhiên đẩy mạnh trường kiếm tới trước.
Y đinh ninh như vậy sẽ có thể đâm thủng ngực đối phương chết ngay tức khắc, nào ngờ tuy y đã dùng đến mười thành công lực nhưng trường kiếm không hề nhích tới mảy may, bất giác cả kinh thất sắc.
Trong khi ấy, âu Dương Thu tả chưởng lật lên bổ mạnh xuống thân kiếm, chỉ nghe "keng" một tiếng, trường kiếm của Quỷ Kiến Sầu HỒ Chấn Sơn đã gãy làm đôi.
âu Dương Thu định tâm hiển thần oai chế phục Ngụy Minh Viễn và Quỷ Kiến Sầu HỒ Chấn Sơn để họ khiếp sợ nói ra điều mình cần biết nên đã thi triển tuyệt kỹ, chưa đầy ba chiêu đã tay không bổ gãy trường kiếm của Quỷ Kiến Sầu HỒ Chấn Sơn.
Công lực khiếp người ấy tuy khiến đối phương khiếm đởm kinh tâm nhưng người võ lâm thành danh chẳng dễ nên cũng khiến đối phương sinh lòng liều mạng.
HỒ Chấn Sơn tay cầm thanh kiếm gãy, sau một thoáng sửng sốt bàng hoàng, liền tức râu tóc dựng đứng, buông tiếng quát vang, cả người lẫn kiếm với chiêu Ngạ HỔ Phác Dương (hổ đói vồ dê) lao bổ vào âu Dương thu.
Cũng trong lúc ấy, Triệu Tam Ðường nháy mắt ra hiệu với Ngụy Minh Viễn rồi cùng vung động binh khí lao đến tấn công Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy không nghĩ như âu Dương Thu, thấy hai người liên thủ công đến, thanh Hàn Mai Kiếm do Hoạt Diêm Vương La Tu tặng cầm trong tay, liền tức thi triển kiếm pháp sư môn như trường giang đại hải, thế là cuộc chiến ba người diễn ra ác liệt.
HỒ Chấn Sơn tuy tức giận liều mạng nhưng âu Dương Thu lại với thân pháp nhanh nhẹn ứng phó, chẳng khác nào như mèo vờn chuột.
Hơn sáu mươi cao thủ Hải Long hội tản ra Ở cửa hạp cốc vì không hiểu tình huống bên trong, chờ đến khi sốt ruột mới ùa vào trong, tiếng hò hét vang trời.
Ngay khi ấy, hai trăm mười hai vị hào kiệt vừa hồi tỉnh, mở mắt thấy nhiều bóng người áo xám từ cửa hạp cốc ùa vào, liền tức đứng cả dậy.
Những vị hào kiệt này bị trúng Thất Tuyệt Ðoạn Trường Tán trong nhà Tư Mã lại bị Thất âm Luật Chấn hành hạ, lòng đã chứa đầy căm phẫn, lúc này bỗng như từ trong mơ tỉnh lại, đang không có chỗ phát tiết, vừa thấy nhiều người võ lâm xông đến, nào kể ba bảy hăm mốt, thảy đều như hổ đói, một lời cũng chẳng hỏi, lập tức động thủ ngay.
Thế là, trong Tinh Tinh hạp đã diễn ra một cuộc đại hỗn chiến đẫm mau.
Chỉ thấy ánh đao bóng kiếm rợp trời, hàn khí tỏa khắp hạp cốc.
Bóng người bay lượn, máu tươi tung tóe, tiếng rú thảm khốc vang lên liên hồi.
âu Dương Thu đang giao chiến với HỒ Chấn Sơn bỗng nghe nơi cửa hạp cốc tiếng la hét vang trời, biết là Chu Quả đã có công hiệu, quần hào đã được cứu, chấn đánh người của Hải Long hội, hết sức mừng rỡ, liên tiếp tung ra ba chưởng khiến HỒ Chấn Sơn hết sức nao núng, khó thể chống đỡ.
Bỗng âu Dương Thu thừa lúc HỒ Chấn Sơn bỏ trống trước mặt, nhanh như chớp đánh thẳng vào mặt đối phương.
HỒ Chấn Sơn không sao ứng phó nổi, lo được trên không lo được dưới, chợt cảm thấy hạ bàn tên nhói, đã bị âu Dương Thu đá trúng một cước vào huyệt Yêu Nhãn, liền tức bủn rủn ngã lăn ra đất.
Nhưng ngay khi ấy, bỗng nghe Tiểu Thúy rú lên một tiếng thảm thiết, người rơi xuống giòng suối, Triệu Tam Ðường và Ngụy Minh Viễn cùng lúc lao đến, trường kiếm và vũ phiến nhất tề quét ra.
âu Dương Thu cả kinh, buông tiếng quát như sấm rền, vừa định xuất thủ tiếp cứu, bỗng thấy bụng đau như cắt, không sao chịu nổi, chao người hai lượt rồi nghiêng ngã xuống.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2015 19:02:34 | Xem tất
CHƯƠNG 16 - THÁI HƯ VÌ SAO ĐUỔI MÔN ĐỒ
âu Dương Thu tuy lòng rất hiểu, mình mà ngã xuống là sư muội Tiểu Thúy khó thể thoát chết dưới tay Triệu Tam Ðường và Ngụy Minh Viễn, nhưng bụng đau như ruột đứt tim vỡ, ngay cả bản thân còn lo không nổi sao thể lo cho người khác?
Chàng vừa định nhắm mắt, chờ đợi Triệu Tam Ðường và Ngụy Minh Viễn giết xong Tiểu Thúy rồi đến lượt chàng, chợt nghĩ đến đại thù chưa báo, một niềm bi phẫn hết sức mãnh liệt đã kích động quyết tâm cùng chết với kẻ địch.
Thế là, chàng cố vận đề một hơi chân khí, cắn răng dồn công lực Càn Khôn Nhất Khí Chưởng vào hai tay, người đang ngã xuống đột nhiên vọt lên, song chưởng cùng lúc tung ra, một nhắm Triệu Tam Ðường và một nhắm Ngụy Minh Viễn.
Thì ra Triệu Tam Ðường với Ngụy Minh Viễn liên thủ giao chiến với Tiểu Thúy không hạ nổi, hết sức sốt ruột bỗng thấy Tiểu Thúy rú lên một tiếng thảm thiết, người rơi thẳng xuống suối.
Sự biến quá đột ngột, bất kỳ ai cũng có lòng hoài nghi cho là đối phương giả trá. Triệu Tam Ðường với Ngụy Minh Viễn tuy cùng vung binh khí quét ra nhưng không khỏi chần chờ trong thoáng chốc và ngay trong khoảnh khắc ấy, một chiêu Càn Khôn Nhất Khí chưởng thí mạng của âu Dương Thu ập đến.
Bởi âu Dương Thu đã vận hết công lực bình sanh nên chưởng lực tột cùng cương mãnh, uy lực kinh người.
Triệu Tam Ðường với Ngụy Minh Viễn tuy phản ứng nhanh, tung mình thoái lui, song vẫn bị chưởng kình hất bay lên cao hơn ba trượng, một người va vào vách núi, mặt mày choáng váng, mắt nổ đom đóm, một người rơi xuống suối Cam Lộ, uống đầy một bụng nước, nhưng đều không bò dậy nữa.
Nhưng âu Dương Thu cũng không còn chịu đựng nổi nữa, người ngã chúi xuống, khi sắp chạm đất, lộn người lên rồi nằm yên bất động.
Thật trời xui đất khiến, ngay khi âu Dương Thu ngã xuống, bụng đau đến mức khiến chàng lộn người, một bàn tay đã tình cờ chạm vào quả Chu Quả còn lại trong túi áo.
Chàng tuy nội phủ đau đến mức ngay cả rên cũng không nổi nhưng đầu óc hãy còn sáng suốt, sực nhớ mình với sư muội cũng bị trúng Thất Tuyệt Ðoạn Trường Tán, hay vì mình vận công quá mức nên khiến kịch độc phát tác? Vậy là mình quá sơ suất, chỉ lo cứu người mà quên mất bản thân, cũng may trên người còn có Chu Quả, nếu không thì...
Những ý nghĩ ấy lướt nhanh qua trong đầu chàng nhưng lúc này toàn thân chàng co giật, hai mắt tối sầm, đầu óc cũng muốn nổ tung, không còn đủ sức móc Chu Quả trong túi áo ra nữa.
Thế rồi, bàn tay chàng chỉ thò được vào trong túi áo, một cơn đau dữ dội trong bụng đã khiến chàng ngất xỉu.
âu Dương Thu nghĩ không sai, chàng với Tiểu Thúy vì vận công cứu chữa cho quần hào đã tiêu hao chân nguyên quá nhiều, chẳng thể tĩnh tọa điều tức với tâm pháp huyền môn nên kịch độc của Thất Tuyệt Ðoạn Hồn Tán vốn bị chân nguyên dồn nén trong bụng đã thừa cơ phát tác, lại thêm một hồi kịch chiến với ba cao thủ, để rồi cùng lúc độc phát không chịu nổi.
Nếu hai sư huynh muội mà không nhờ từng được ăn Chu Quả, nội lực thâm hậu, e sớm đã độc phát ngã gục rồi.
Chẳng rõ đã qua bao lâu, âu Dương Thu tưởng như vừa từ trong một cơn ác mộng hồi tỉnh, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Tiểu Thúy đang nằm bên cạnh, quần hào đứng vây quanh và đều đang nhìn mình.
Cảnh tượng ấy thật khiến chàng chẳng rõ mình còn sống trên đời hay không?
- A ha! âu Dương huynh đệ đã tỉnh lại rồi. Các vị thấy sao, lão phu phán đoán không lầm chứ?
âu Dương Thu đưa tay dụi mắt, nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì ra là Phiên Thiên Báo Tề Ðông Dã.
Chàng hết sức lấy làm lạ ngồi bật dậy, vừa định cất tiếng hỏi Tề Ðông Dã bỗng thấy Tiểu Thúy môi động đậy mấy lượt, bật ra một tiếng thở dài rồi cũng mở bừng mắt.
- ối chà! Vật này thật là thần diệu, chúng ta phục nguyên hẳn cũng nhờ quả cây ấy Man Ngưu Vương Ðại Niên mặt vàng râu ngắn, mày rậm mắt to, cao lớn vạm vỡ như trâu rừng, y vừa nói đến đó đã bị Tề Ðông Dã ngắt lời:
- Vương huynh, đó còn phải nói, nếu không phải âu Dương thiếu hiệp dùng quả này cứu sống chúng ta, e mọi người đã vùi xương trong Tinh Tinh Thạp rồi. Ha ha! âu Dương thiếu hiệp, quả cây màu đỏ sậm mà tay thiếu hiệp nắm chặt lấy có phải là Chu Quả mà thiếu hiệp đã tìm được Ở Ðại Tuyết Sơn dùng để cứu chữa mọi người không?
âu Dương Thu đưa tay sờ túi áo, thấy Chu Quả đã không còn, mới vỡ lẽ gật đầu nói:
- Ðược chư vị kịp thời cứu giúp, tại hạ với tệ sư muội mới thoát chết, ơn đức này tại hạ sẽ trọn đời khắc ghi...
Man Ngưu Vương Ðại Niên tính bộc trực chất phát, vội tiếp lời:
- âu Dương thiếu hiệp không nên nói vậy, nếu không nhờ thiếu hiệp với lệnh sư muội thần thông quảng đại, bất chấp muôn vàn gian khổ tìm được quả cây ấy mang về đây. Hừ! E mọi người thảy đều táng mạng cả rồi, tại hạ không biết kẻ khác thế nào, riêng Vương Ðại Niên này thấy tính mạng mình chính là nhờ thiếu hiệp giữ lại...
Y nói đến đó, vẻ khích động vỗ vỗ vào bộ ngực rắn chắc của mình, nói tiếp:
- Tính mạng Vương mỗ là do âu Dương thiếu hiệp giữ lại, vậy từ nay âu Dương thiếu hiệp có việc gì cứ sai bảo, dù lên núi đao hay xuống vạc dầu, Vương Ðại Niên này mà nói ra một lời hàm hồ nào, chẳng phải là do mẹ đẻ ra.
Vương Ðại Niên này tuy lỗ mãng ngốc nghếch nhưng rất có nghĩa khí, ân oán phân minh, lời nói của y thật chân thành, hào khí ngút mây.
Thế nên, y vừa dứt lời, hơn hai trăm hào kiệt đứng quanh liền tức đồng thanh phụ họa, sẵn sàng ra sức vì âu Dương Thu, hào tình thật phấn khích.
âu Dương Thu không ngờ vấn đề rắc rối này lại dẫn đến kết quả như vậy, vội vàng đứng lên thi lễ một vòng cảm tạ quần hào và lượt thuật lại chuyến đi Ðại Tuyết Sơn tìm Chu Quả của mình và sư muội, với tin tức về hành động trọng đại của Ðại Nguyên giáo, sau đó lại nói về việc giải độc cho họ và động thủ với người của Hải Long hội.
Chàng đang mãi mê kể bỗng nghe một tiếng trong trẻo gọi:
- Sư huynh! Sư huynh!
Chàng sửng sốt ngoảnh lại nhìn, bất giác mừng đến mức cơ hồ nhảy cẫng lên. Thì ra người gọi chàng chính là Tiểu Thúy.
âu Dương Thu vui mừng khôn xiết nói:
- ô! Sư muội... nói được rồi hả?
Tiểu Thúy lúc này cũng đã hoàn toàn hồi phục, đứng bên cạnh chàng hết sức khích động, gật đầu cười nói:
- Sư huynh, lúc tiểu muội tỉnh lại, bỗng cảm thấy cổ họng ngứa ngáy nên đã...
- Nên đã gọi sư huynh trước, phải không?
- Tiểu muội chỉ thử thôi, thật không ngờ đã gọi ra tiếng...
Tiểu Thúy bỗng nghẹn lời, đưa mắt nhìn âu Dương Thu, hai giòng lệ chảy dài xuống má.
Con người đến lúc vui sướng cực độ luôn tuôn trảo nước mắt, âu Dương Thu rất hiểu nổi lòng sư muội lúc này, bèn vỗ vai nàng nói:
- Sư muội đã nói được rồi, hẳn đó cũng là do công hiệu của Chu Quả, sư muội nên vui mừng mới phải, tại sao lại khóc...
Tiểu Thuyết cười khúc khích, vội lau nước mắt nói:
- Tiểu muội đâu có khóc, tiểu muội chẳng phải rất vui mừng là gì?
- Vậy mới phải chứ!
âu Dương Thu an ủi sư muội xong, lại quay sang quần hào nói:
- Giải khốn phò nguy vốn là bổn phận của người trong giới võ lâm, tại hạ với sư muội tìm được Chu Quả, tuy cứu chư vị, nhưng cũng cứu bản thân, đồng thời lại ngẫu nhiên chữa khỏi bệnh câm của tệ sư muội, nếu không nhờ chư vị đã ngăn chặn người của Hải Long hội trong lúc tại hạ với tệ sư muội hôn mê và lại cho ăn vào Chu Quả thì tại hạ với tệ sư muội hẳn cũng khó bảo toàn tính mạng. Do đó, thịnh tình của chư vị, tại hạ dứt khoát không dám nhận. Tuy nhiên... nếu chư vị quả thật xem trọng tại hạ, tại hạ chỉ có một yêu cầu nhỏ, chẳng hay chư vị có thể nhận lời không?
Quần hào cơ hồ đồng thanh nói:
- âu Dương thiếu hiệp có gì dạy bảo xin cứ nói ra, chỉ cần chúng tôi khả năng, sẵn sàng tuân mệnh.
- Tục ngữ có câu, oan gia nên mở không nên thắt...
âu Dương Thu bỗng ngưng lời, thấy mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, bèn mới nói tiếp:
- Tư Mã cô nương bởi đau lòng phụ thân thảm tử nên nhất thời hành động sai lầm, rất mong chư vị niệm tình cô nương ấy là một người nữ lưu, từ nay đừng truy cứu việc này nữa.
Quần hào nghe xong, nhất thời bàn tán xôn xao nhưng không ai lên tiếng phản đối. Sau cùng, Phiên Thiên Báo Tề Ðông Dã cất tiếng nói:
- âu Dương thiếu hiệp, sự việc này đợi khi nào gặp Tư Mã cô nương, để cho chính cô nương ấy giải quyết với mọi người thì hơn.
âu Dương Thu thấy phản ứng của quần hào như vậy, bèn hỏi:
- Tề lão tiền bối biết Tư Mã cô nương với các vị nghĩa huynh của tại hạ đã đi đâu không?
Chàng vừa nói xong, bỗng lại nghĩ thấy không đúng. Trước khi chàng với Tiểu Thúy lên đường tới Ðại Tuyết Sơn đã dùng Tam âm Sưu Hồn Chưởng làm cho quần hào bất tỉnh, khi mình về đã không thấy Tư Mã Thiến Như và các vị nghĩa huynh đâu nữa, vậy thì quần hào sao thể biết được.
Nên chàng lại hỏi:
- Ba đường chủ của Hải Long hội cùng với thuộc hạ đã đi đâu rồi vậy?
Tề Ðông Dã ngẫm nghĩ một hồi, đoạn mới kể lại cuộc hỗn chiến đã xảy ra lúc quần hào vừa tỉnh lại...
Bọn cao thủ ba đường Hải Long hội tuy thảy đều võ công chẳng kém nhưng nhân số quá chênh lệch, sau cuộc chiến đẫm máu, đã bị quần hào tiêu diệt sạch, không còn một tên sống sót.
Sau đó quần hào phát hiện âu Dương Thu và Tiểu Thúy một người rơi xuống suối, một người nằm trên bờ, cả hai đều thở thoi thóp.
Lúc bấy giờ quần hào dã vớt Tiểu Thúy lên, lại thấy Triệu Tam Ðường với Ngụy Minh Viễn và HỒ Chấn Sơn đang bất tỉnh, chỉ thấy La Võng Cơ thờ thẩn ngồi trên đất, hỏi gì nàng cũng không trả lời, như là người mất trí vậy.
Sau cùng, Tề Ðông Dã đã phát hiện một quả cây màu đỏ trên người âu Dương Thu, lúc ấy cũng chẳng biết đó là vật gì, nhưng trong tình trạng vô kế khả thi, cũng đành chia đôi quả cây ấy cho hai sư huynh muội mỗi người một nửa nuốt vào, đó cũng chỉ là thử thôi, nào ngờ chưa đầy một khắc sau hai người đã hồi tỉnh, mới biết quả cây ấy là vật quý hiếm thế.
âu Dương Thu nghe đến đó thầm nhủ:
- Ðây đúng là định mệnh an bài, mình vô tình giữ lại một trái Chu Quả, chẳng ngờ lại cứu sống mình với Tiểu Thúy, thật đúng với câu, mưu sự tại nhân nhưng thành sự tại thiên.
Chàng bỗng nhớ đến mình còn có điều cần hỏi Ngụy minh Viễn và HỒ Chấn Sơn, bèn nhìn Tề Ðông Dã hỏi:
- Ba đường chủ Hải Long hội giờ thế nào rồi?
Tề Ðông Dã chưa kịp đáp, Man Ngưu Vương Ðại Niên đã trầm giọng nói:
- Thấy âu Dương thiếu hiệp với lệnh sư muội thọ thương là Vương mỗ biết ngay chính họ đã hạ độc thủ, nên đã...
âu Dương Thu vội hỏi:
- Tiền bối đã làm gì họ rồi?
- Mỗi người một chưởng!
- Ðã giết họ rồi ư?
- Hải Long hội chẳng có một kẻ tốt lành, chả lẽ không giết được sao?
- Chẳng phải là không giết được, chỉ vì tại hạ định qua họ điều tra thù nhà mà thôi... vậy thì cũng đành...
Vương Ðại Niên áy náy:
- ôi! Vương mỗ không ngờ lại làm lỡ đại sự của thiếu hiệp, thật là đáng chết!
âu Dương Thu thấy Vương Ðại Niên tự trách như vậy, đành an ủi y một hồi, thầm nhủ:
- HỒ Chấn Sơn và Ngụy Minh Viễn tuy đã chết nhưng Hoạt Diêm Vương La Tư hãy còn, mình cũng có thể điều tra lão ma đầu ấy.
Sau đó, chàng cùng một số người có kinh nghiệm như Phiên Thiên Báo Tề Ðông Dã và Kiềm Tây Tam Hiệp thảo luận về chuyện mất tích của nhóm người Tư Mã Thiến Như.
Dựa theo việc sơn động phong bế và dấu chân thú trong hạp cốc, mọi người khẳng định hạn cốc này có vấn đề, rất có thể nhóm Tư Mã Thiến Như đã gặp bất trắc, quyết định lần theo hướng đi của dấu chân thú, ngược giòng suối Cam LỘ đi sâu vào tìm kiếm.
Thế là, âu Dương Thu nhờ Tề Ðông Dã chia nửa số quần hào Ở lại canh giữ cửa hạp cốc, do Kiềm Tây Tam Kiệt suất lĩnh.
Chàng không yên tâm đối với La Võng Cơ, đành phải tự mình dìu nàng từ từ bước đi.
Tinh Tinh hạp này sâu hun hút, không nhìn được nơi tận cùng.
La Võng Cơ từ lúc bị Cửu Thiên Phi Kích Giang An Ðào giải trừ công lực, tuy được âu Dương Thu với Tiểu Thúy thay phiên nhau cõng đi, nhưng đến Tinh Tinh hạp nàng hết sức mỏi mệt, yếu đến mức cơ hồ một cơn gió thổi cũng ngã.
Nàng lúc này ngoan ngoãn như một chú dê con, nép vào bên ngực âu Dương Thu, để cho chàng vòng tay qua sau lưng từng bước từng bước dìu đi.
Nàng không nói một lời, như không hề hay biết những gì đang xảy ra, hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của kẻ khác.
Bởi trên đường từ Ðại Tuyết Sơn về đến Tinh Tinh hạp, âu Dương Thu đã hết lòng chăm lo cho nàng, nên tuy nàng như không hề quen biết âu Dương Thu, nhưng chàng bảo gì nàng cũng nghe theo.
Lúc này âu Dương Thu tuy dìu La Võng Cơ bước đi, La Võng Cơ đang trong vòng tay chàng, nhưng lòng chàng hết sức khổ sở.
La Võng Cơ quen với chàng trước, hơn nữa lại có ơn với chàng, chàng lên được VÔ Lượng Sơn học thành tuyệt kỹ, phải nói nửa phần nhờ công lao của nàng.
Còn đối với sư muội Tiểu Thúy, hai người đã cùng nhau học luyện võ công suốt nửa năm trời trên VÔ Lượng Sơn, sớm tối cận kề, nay lại theo chàng hành đạo giang hồ, vào sinh ra tử, luôn chiều chuộng vâng lời chàng, tình yêu đã nảy nở trong lòng hai người.
Thế nhưng, giữa hai nàng chàng phải chọn một, nhưng chàng biết phải chọn ai?
âu Dương Thu tay dìu người ngọc vừa đi vừa suy tư, lòng hết sức bâng khuâng khổ sở, chợt hình bóng ngây thơ hồn nhiên của Lam Thái Ðiệp lại hiện lên trong trí não chàng...
Bỗng, Vương Ðại Niên kinh ngạc cất tiếng nói:
- Các vị hãy xem, đó là gì thế kia?
Phiên Thiên Báo Tề Ðông Dã cũng kêu lên một tiếng sửng sốt, dừng chân lại.
âu Dương Thu giật mình quay về thực tại, ngẩng lên nhìn phía trước, chỉ thấy cách khoảng hai mươi trượng có một vật tròn màu trắng và to như chiếc đấu treo lơ lửng trên không ngay giữa đường đi.
Lúc này quần hào đều đã dừng lại chú mắt nhìn, nhưng vì trình độ nội công có hạn, không trông thấy rõ dó là vật gì, nên hết sức thắc mắc.
âu Dương Thu ngưng thần nhìn, chỉ thấy đó là một chiếc đầu lâu giả do người chế tạo, cách mặt đất khoảng hơn ba trượng, dường như là dùng một sợi dây sắt nhỏ buộc vào mỏm đá trên vách núi.
Vì Tinh Tinh hạp càng tiến vào sâu càng hẹp nên hai bên vách núi ngay chỗ treo chiếc đầu lâu gần như dính liền nhau, ánh trăng không soi xuống được nên càng tối tăm hơn.
Chiếc đầu lâu giả Ở trong đêm tối càng thêm nổi bật, gương mặt ghê rợn đang hướng ra ngoài hạp cốc, trông thật khủng khiếp.
âu Dương Thu nhìn một hồi, quay sang Tề Ðông Dã đứng bên nói:
- Tề lão tiền bối giàu kinh nghiệm giang hồ và biết rành về vùng Vân Quý, chẳng hay có từng đến đây bao giờ chưa vậy?
Tề Ðông Dã đang suy đoán vật trắng kia là gì, nghe hỏi liền hắng giọng nói:
- Nói ra thất xấu hổ, lão phu tuy từng trải qua nhiều hung hiểm trên giang hồ, chân đi khắp hai tỉnh Vân Quý, nhưng chưa từng đến Tinh Tinh hạp...
ông ngưng chốc lát, tiếp lời:
- âu Dương thiếu hiệp nội công tinh thâm, thị lực trác tuyệt, đã nhìn thấy rõ đó là vật gì rồi phải không?
âu Dương Thu gật đầu:
- vâng! ÐÓ là một chiếc đầu lâu giả nhưng có điều vật ấy treo Ở đây là có dụng ý gì? Thật khó hiểu nên tại hạ định tìm một vị rành về tình hình Ở đây để hỏi.
Tề Ðông Dã quay lại hơn trăn hào kiệt phía sau cao giọ người hỏi:
- Chư vị đây có ai đã từng vào tinh Tinh hạp này không?
Mọi người đều im lặng, vậy là không một ai từng đến đây.
Vương Ðại Niên tiến tới một bước, cao giọng nói:
- Ðã không có vị nào từng đến đây, vậy thì để Vương mỗ tiến tới trước, xem thử vật ấy là gì!
Vừa dứt lời đã sải bước tiến tới. Vương Ðại Niên này tính tình bộc trực, nói là làm, không ai cản được.
Bởi chưa rõ tình hình, quả là cần người gan dạ tiến tới trước thăm dò để khỏi trúng kế kẻ địch, nhưng âu Dương Thu nhận thấy Vương Ðại Niên không phải là người thích hợp trong việc này.
Tuy nhiên, âu Dương Thu chưa kịp lên tiếng ngăn cản, Vương Ðại Niên đã tung mình ra xa năm sáu trượng, chàng đành ngưng thần giới bị, hễ có biến là lập tức cứu viện ngay.
Quần hào thảy đều im phăng phắc, lặng chờ kết quả thăm dò của Vương Ðại Niên, nào ngờ vị hào sĩ chất phác ấy sau mấy lượt tung mình đến gần nhìn, thấy đó chỉ là một chiếc đầu lâu nhân tạo, bất giác buông tiếng cười vang.
Y nội lực hơn người, tiếng cười vang vọng hạp cốc, trong đêm tối nghe hệt như ma khóc quỷ gào, khiến người rùng mình nổi gai ốc.
Quần hào thấy vậy biết là không có gì khác lạ, bèn cùng bước nhanh tới. Vương Ðại Niên chờ mọi người đến gần, đưa tay chỉ chiếc đầu lâu giả, lại ha hả cười to nói:
- Chư vị nhìn xem, món đồ chơi này treo Ở đây thật là mất thẩm mỹ.
Quần hào ngước mắt nhìn, thì ra là một chiếc đầu lâu giả rất ghê rợn treo lơ lửng ngay giữa hạp cốc, thảy đều rất lấy làm lạ.
âu Dương Thu thoáng suy nghĩ, chú mắt nhìn vào trong hạp cốc, chỉ thấy hoàn toàn tối mịt sâu thăm thẳm.
hạp cốc bắt đầu từ đây hai bên vách núi đã dính vào nhau, đi tiếp vào sẽ không còn nhìn thấy bầu trời, nghiệm nhiên trở thành một sơn động to lớn.
Giòng suối Cam LỘ vốn nằm giữa hạp cốc, cũng từ đây rẽ vào một bên vách núi, chầm chậm chảy vào trong sơn động.
Trên mặt đất in rõ dấu chân thú, hiển nhiên chúng đã ra từ đây.
âu Dương Thu với Tề Ðông Dã chú ý quan sát tình hình trước mặt, mặc dù cho đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra, nhưng người có chút kinh nghiệm giang hồ chỉ cần bằng vào trực giác cũng ý thức được phía trước đầy rẫy hung hiểm và càng địch tình không rõ, càng cảm thấy ghê rợn.
Rất hiển nhiên, chiếc đầu lâu nhân tạo treo lơ lửng này chính là một vật biểu trưng nhằm cảnh cáo người đến đây, nhưng vì quần hào hiện diện ai cũng chưa từng thâm nhập hạp cốc này nên không người nào biết tình hình bên trong thế nào.
âu Dương Thu bởi lo cho sự an nguy của các vị nghĩa huynh và Tư Mã Thiến Như, đâu còn màng đến nguy hiểm gì, bèn quay sang Tề Ðông Dã nói:
- Tề lão tiền bối, theo nhận xét của tại hạ, hạp cốc này rất là lắc léo, mặc dù đến giờ vẫn chưa có địch xuất hiện, nhưng có thể đoán được là càng vào sâu càng nguy hiểm, vạn nhất có kẻ địch bố trí cạm bẫy Ở đây, chờ cho chúng ta tiến vào hết, đối phương phong tỏa đường lui, vậy chúng ta sẽ trở thành cá trong chậu nước còn gì?
Tề Ðông Dã ngẫm nghĩ một hồi, hai mắt chớp liền mấy lượt, nghiêm mặt gật đầu nói:
- âu Dương thiếu hiệp nói rất đúng, lão phu cũng nhận thấy như vậy, nhưng...
âu Dương Thu tiếp lời:
- Thế này vậy, Tề lão tiền bối với mọi người hãy tạm Ở lại đây, để tại hạ một mình vào thăm dò trước, sau đó hẵng định liệu, được không?
- Sư huynh, tiểu muội đi với!
Tiểu Thúy nói xong, e lệ nhìn âu Dương Thu chờ chàng trả lời.
Vương Ðại Niên đi đến bên âu Dương Thu, thành khẩn và kiên quyết nói:
- Vương Ðại Niên này đã nói rồi, từ nay dù lên núi đao hay xuống vạc dầu cũng không rời xa âu Dương thiếu hiệp, tại sao âu Dương thiếu hiệp lại không cho Vương Ðại Niên này đi theo chứ?
âu Dương Thu ngẫm nghĩ một hồi:
- Vương huynh đã muốn đi cùng tại hạ, hai người có thể tiếp ứng lẫn nhau cũng tốt, nhưng sư muội hãy Ở lại đây trông nom La tỷ tỷ, ngu huynh sẽ trở lại ngay.
Tiểu Thúy nghe vậy, vẻ e lệ liền tan biến, trở nên u oán nói:
- Không, tiểu muội phải đi với sư huynh mới được!
âu Dương Thu thấy vị sư muội luôn ngoan ngoãn này giờ đây lại cãi lời mình, bất giác rúng động cõi lòng, đành gật đầu nói:
- Thôi được, vậy...
Chàng vốn định để La Võng Cơ Ở lại đây nhưng vì không sao yên tâm được nên lại đổi ý nói:
- Vậy sư muội hãy trông nom La tỷ tỷ, ngu huynh với Vương huynh đi trước.
Ðoạn bèn giao La Võng Cơ đang dìu trong tay trao cho Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy đón lấy tuy có vẻ an ủi nhưng không mấy hài lòng.
âu Dương Thu tuy nhìn thấy hết thần sắc của Tiểu Thúy nhưng lúc này chàng không có thời gian để suy gẫm tâm trạng nàng, bèn cùng Vương Ðại Niên đi vào hạp cốc trước.
Tiểu Thúy phải dìu theo La Võng Cơ, dĩ nhiên đi đứng chậm chạp, đành đi Ở phía sau, giữ khoảng cách chừng ba bốn trượng.
Vị tiểu cô nương này đã thầm yêu sư huynh từ lâu, chỉ vì tự thấy xấu xì không tương xứng với sư huynh nên bao tình ý đành giấu kín trong đáy lòng.
Nhưng sau được Thiết Bốc thần y cải sửa dung mạo, nàng đã trở nên can đảm hơn, nay lại nhờ ăn Chu Quả đã nói được nên lửa tình trong lòng càng thêm bốc cao, lòng ghen tuông cũng theo đó nảy sinh, lẽ dĩ nhiên xem La Võng Cơ như là gai trong mắt.
Tuy nhiên, dẫu sao nàng cũng là người có lòng dạ hiền lành, nếu không, lúc này nàng chỉ cần một chỉ là có thể lấy mạng La Võng Cơ ngay.
âu Dương Thu và Vương Ðại Niên toàn thần giới bị tiến vào hạp cốc chừng bốn mươi trượng, bỗng phát hiện dấu chân thú trên mặt đất không còn nữa, sơn động do hạp cốc hình thành đến đây cũng Càng thêm chật hẹp.
Hai người đảo mắt quan sát hai bên, thấy trên vách núi bên phải có một phiến đá phẳng lì rộng khoảng hai trượng vuông, nơi giữa khắc một hàng chữ Huyền ÐÔ cung cửa thứ bốn mươi tám rất to lớn.
- Huyền ÐÔ cung... Chả lẽ Huyền ÐÔ cung của Ðại Nguyên giáo chính là đây ư?
âu Dương Thu thầm nhủ, đồng thời đưa mắt nhìn xuống đất, chỉ thấy những dấu chân thú chính là đã biến mất ngay dưới cửa đá này.
- ồ, phải rồi! Câu Tiết Nhị Anh chẳng đã nói là Huyền ÐÔ cung chủ biết điều khiển thú vật đó sao? Vậy là Tư Mã cô nương với các vị nghĩa huynh hẳn đã bị Huyền ÐÔ cung chủ bắt đi rồi.
Vương Ðại Niên thấy âu Dương Thu đăm chiêu suy nghĩ, tuy không biết chàng nghĩ gì nhưng không tiện quấy rầy bèn một mình đi sâu vào động.
âu Dương Thu suy nghĩ một hồi, Tiểu Thúy đã dìu La Võng Cơ đi đến gần. Chàng quay đầu lại nhìn, chẳng thấy Vương Ðại Niên đâu, sợ y gặp bất trắc, vội đi nhanh vào trong tìm kiếm.
Thì ra sơn động này chỉ đi thêm vài bước là đến một khúc quanh, khi âu Dương Thu vừa rẽ qua, liền tức sững sờ, chỉ thấy sơn động đến đây là dứt, trước mặt là một đầu lâu đá khổng lồ.
Lúc này Vương Ðại Niên đang đứng trước đầu lâu đá, hệt như chiêm ngắm kỳ cảnh, tâm thần hoàn toàn bị lôi cuốn.
Chàng nghe có tiếng nước róc rách, thi ra là hai giòng nước từ trong hai lỗ mắt của đầu lâu đá chảy ra, dọc theo xương má đổ xuống một hồ nhỏ, rồi chảy dọc theo vách núi ra ngoài, thì ra suối Cam LỘ phát nguồn từ đây.
Chàng di chuyển theo ánh mắt lên đỉnh đầu lâu đá, ba chữ Khô Lâu cung như rồng bay phụng múa lại khiến chàng rúng động cõi lòng, bất giác lẩm bẩm:
- Khô Lâu cung... Hàm âm Chưởng... Mẫu thân, người hãy yên lòng nhắm mắt. Hài nhi đã tìm được rồi, hài nhi nhất định sẽ báo thù cho người.
Vương Ðại Niên không từng học hành nên không biết ba chữ Khô Lâu cung và cũng chẳng hiểu âu Dương Thu nói gì. Tuy nhiên, y rất lấy làm thích thú đối với cảnh vật trước mắt.
âu Dương Thu xúc cảnh sinh bi, lòng ngập đầy hận thù, nhất thời quên hết mọi sự, chỉ một lòng muốn tiến vào Khô Lâu cung để tìm người sử dụng Hàm âm Chưởng báo thù cho mẫu thân.
Thế nên, chàng sải bước tiến tới xem xét thật kỹ bên dưới đầu lâu đá Lúc này Tiểu Thúy đã dìu La Võng Cơ tới nơi, thấy sư muội đang chăm chú quan sát đầu lâu đá, biết là hẳn có nguyên nhân, bèn cũng chú ý xem xét.
Bỗng, âu Dương Thu đưa tay lấy thanh Hàn Mai Kiếm trên lưng xuống, mở lớp vải bọc ngoài ra, hai làn sáng vàng và bạc tỏa rực trong bóng tối khiến Vương Ðại Niên kinh hãi lùi ra sau mấy bước, lắp bắp nói:
- âu Dương Hàn thiếu hiệp... đây là... là kỳ... kỳ báu gì vậy?
âu Dương Thu đáp gọn:
- Hàn Mai Kiếm!
Ðồng thời đã vung tay, bảo kiếm đâm thẳng vào giữa xương má đầu lâu đá Chỉ nghe một hồi tiếng nước chạm vào kim khí, chàng lại rụt nhanh kiếm về. Ðộng tác này xem ra chẳng có ý nghĩa gì, nhưng thật ra chàng đã có điều phát hiện.
Thì ra giữa hai má của chiếc đầu lâu đá này là một lỗ hổng, chỉ vì nước từ trên chảy xuống hình thành một bức rèm nước che khuất nên không nhìn thấy được.
âu Dương Thu đâm một kiếm đã nhận ra vấn đề, lòng mừng khôn xiết, lại cúi xuống nhặt lấy một hòn đá cỡ nắm tay, vận nội lực ném mạnh vào rèm nước, chỉ nghe "thụp" một tiếng rồi không còn phản ứng gì nữa.
Hòn đá không bị chạm vào vật rắn dội ngược về, vậy là đã chứng thực sự suy đoán của chàng không sai, sau rèm nước chính là cửa vào Khô Lâu cung.
Thế là, chàng quay lại nhìn Vương Ðại Niên và Tiểu Thúy nói:
- Ðây chính là cửa vào Khô Lâu cung của Ðại Nguyên giáo, hai vị hãy Ở lại đây bảo vệ cho La tỷ tỷ, tại hạ vào trước xem thử, được không?
Vương Ðại Niên chưa kịp bày tỏ ý kiến, Tiểu Thúy đã lắc đầu nói:
- Sư huynh không nên mạo hiểm một mình, muốn vào chúng ta cùng vào hết.
- Nhưng La tỷ tỷ...
âu Dương Thu thoáng lộ vẻ khó xử, nhưng rồi kiên định nói:
- Thôi được, sư muội hãy giao La tỷ tỷ cho ngu huynh!
Ðoạn dùng mảnh vải xanh đã bọc Hàn Mai Kiếm buộc La Võng Cơ trên lưng mình, sau đó nói:
- Ði nào!
Ðồng thời hai chân điểm nhẹ trên đất, với thế Phi Ðiểu Ðầu Lâm dẫn trước lướt qua rèm nước, Tiểu Thúy liền tức theo sau, Vương Ðại Niên cũng vội nối gót hai người.
Ba người qua khỏi rèm nước, trước mắt quả nhiên là một sơn động rất rộng và sâu thăm thẳm, nhưng cách không xa có một bia đá, trên là hàng chữ đỏ to lớn:
"Qua khỏi đây một bước, chết không có đất chôn." Vương Ðại Niên không biết chữ, bèn thắc mắc hỏi:
- âu Dương thiếu hiệp, trên bia đá viết gì vậy?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2015 19:04:16 | Xem tất
âu Dương Thu liền đọc cho Vương Ðại Niên nghe, y ha hả cười nói:
- Vương Ðại Niên này chẳng tin cái trò quái quỷ này, để Vương mỗ đến hủy đi, xem thử họ làm gì được?
Ðoạn liền tung mình đến trước bia đá, trong tiếng quát vang cùng lúc tung ra hai chưởng, nhưng bia đá không chút suy suyển khiến y sửng sốt đứng thừ tại chỗ.
Ngay khi ấy, bỗng nghe một tiếng vang kinh thiên động địa. âu Dương Thu cả kinh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bức tường sắt đen ngòm đã hạ xuống phía sau, bít kín sơn động không còn một khe hở.
Vương Ðại Niên bởi chưởng không đánh vỡ được bia đá lại còn khiến cho đường lui bị phong bế, lui đến bên âu Dương Thu ái ngại nói:
- Cũng tại Vương mỗ quá bộp chộp, muốn phá huỷ bia đá ấy nên mới khiến...
âu Dương Thu vội xua tay ngăn y nói tiếp, an ủi:
- Vương huynh hà tất tự trách, cho dù Vương huynh không động vào bia đá thì bức cửa sắt này cũng vẫn hạ xuống sau khi chúng ta đi vào thôi.
Vương Ðại Niên chớp mắt, không hiểu hỏi:
- Tại sao? Chả lẽ đây có nhân vật lợi hại gì Ở hay sao?
âu Dương Thu thấy hiện giờ không phải lúc giải thích, bèn gật đầu nói:
- Vương huynh đoán không sai, đây chính là có một nhân vật rất lợi hại, thân hoài tuyệt kỹ độc môn Hàm âm Chưởng, lát nữa nếu xảy ra chuyện động thủ, Vương huynh hãy hết sức cẩn thận. Tại hạ vì muốn báo thù cho gia mẫu, nếu gặp bất trắc, xin Vương huynh đừng màng đến tại hạ, hãy cùng tệ sư muội tìm cách thoát thân.
Dứt lời liền sải bước tiến tới.
vương Ðại Niên vội theo sau nói:
- âu Dương thiếu hiệp sao lại xem Vương mỗ là kẻ tham sống sợ chết thế này? Kẻ thù của thiếu hiệp đã Ở đây, dù lên núi đao hay xuống vạc dầu Vương mỗ cũng chẳng ngán sợ.
âu Dương Thu nghe hết sức cảm động, tuy không đáp ngay nhưng lòng thầm nhủ:
- Người này thật là chí tình chí nghĩa, nếu có thể sống rời khỏi đây, mình nhất định phải kết giao mạc nghịch với y...
Bỗng trước mắt bừng sáng, vội chững bước chú mắt nhìn, chỉ thấy một nữ tỳ áo lục tay cầm cung đăng tha thướt đi đến.
âu Dương Thu vừa định ẩn thân theo dõi, Vương Ðại Niên đã bước tới quát:
- Quỷ nha đầu, nộp mạng đây!
Ðồng thời tay phải nhanh như chớp vung ra, chộp vào nữ tỳ áo lục.
Nữ tỳ áo lục như sớm đã đề phòng, chẳng sợ hãi trước sự đột kích của Vương Ðại Niên, mắt thấy bàn tay to bè của Vương Ðại Niên đã sắp chộp vào vai nàng ta.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, nàng ta đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng tránh khỏi thế trảo hung hiểm của Vương Ðại Niên.
Vương Ðại Niên một trảo chộp hụt, do bởi thế lao tới quá mạnh, suýt nữa không hãm lại được nên người không khỏi loạng choạng.
Nữ tỳ áo lục giơ ngọn cung đăng trong tay ra, huơ huơ trước mặt Vương Ðại Niên, buông tiếng cười khanh khách, lảnh lót như lạc reo.
Nàng ta cười chưa dứt, Vương Ðại Niên đã lại lao đến tấn công.
Lần này Vương Ðại Niên quyết phải đắc thủ, hai tay cùng lúc vung ra, một chộp một bổ, uy thế hung hiểm hơn trước gấp mấy lần.
Nhưng nữ tỳ áo lục vẫn không chút nao núng, trong tiếng cười khanh khách, bóng xanh nhấp nhoáng, cũng chẳng rõ nàng ta đã sử dụng thân pháp gì, đã nhanh nhẹn thoát khỏi phạm vi thế chưởng Của Vương Ðại Niên, ra xa hơn trượng.
Nữ tỳ áo lục cười hóm hỉnh nói:
- ôi! Tôn giá sao mà vụng về thế này? Hãy cho bổn cô nương biết danh tánh là gì vậy?
Vương Ðại Niên hai lần xuất thủ không trúng đích lại còn bị đối phương chế nhạo, tức đến cơ hồ lộn gan, gầm to:
- Danh hiệu của đại gia mà ngươi cũng xứng hỏi ư?
Ðồng thời tay phải vung lên, một chưởng bổ ra.
Nữ tỳ áo lục lại nhanh nhẹn tránh khỏi một chưởng của Vương Ðại Niên, ung dung cười hỏi:
- Tôn giá thật lỗ mãng như một con trâu, chẳng biết điều tí nào, bổn cô nương nhường ba chiêu rồi, lễ địa chủ đã hết, muốn động thủ cứ việc tiến tới đi!
- Hứ! Ai cần ngươi nhường chứ?
Vương Ðại Niên mặt hằn gân xanh, hai bàn tay bỗng phồng to, nói xong cất bước từ từ tiến tới.
âu Dương Thu biết Vương Ðại Niên đã vận hết toàn lực, nếu xuất thủ tiếp hẳn sẽ dùng đến tuyệt chiêu liều mạng, đồng thời cũng đã nhận thấy nữ tỳ áo lục này võ công cao siêu, nếu hai người mà toàn lực giao đấu, sự thắng bại khó thể liệu lường.
Thế nên, chàngvộitiếntới mấy bước quát:
- Vương huynh, xin tạm dừng tay, tại hạ có điều cần hỏi vị cô nương này!
Vương Ðại Niên đã xem âu Dương Thu là ân nhân tái tạo, tuy trong lúc thịnh nộ vẫn vâng lời nói:
- Thiếu hiệp đã có điều cần hỏi ả ta, thôi thì để cho ả ta sống thêm chốc lát nữa!
Ðoạn giải trừ công lực, lùi ra sau mấy bước, hai tay buông thõng.
âu Dương Thu thấy Vương Ðại Niên vâng lời lui ra, bèn quay sang nữ tỳ áo lục ôm quyền thi lễ nói:
- Tại hạ âu Dương Thu, xin hỏi cô nương cao tánh phương danh?
Nữ tỳ áo lục đáp lễ, nhoẻn cười nói:
- Vậy mới phải chứ! Xem tướng công cũng có chút phong thái nho nhã chứ không thô lỗ như người kia.
Ðồng thời đôi mắt đen láy hết nhìn âu Dương Thu lại nhìn La Võng Cơ trên lưng chàng rồi lại hướng sang Tiểu Thúy, không trả lời câu hỏi của đối phương.
âu Dương Thu thấy vậy, lại mỉm cười hỏi:
- Xin hỏi cô nương...
Nữ tỳ áo lục khoác tay:
- Tiểu tỳ... tiểu tỳ không có họ!
âu Dương Thu vừa định hỏi tiếp. Nữ tỳ áo lục lại nói:
- Tên của tiểu tỳ là Tử Quyên!
- Vậy Tử Quyên cô nương, tại hạ xin hỏi, đây phải chăng là Khô Lâu cung và cung chủ là ai vậy?
Nữ tỳ Tử Quyên lại nhìn kỹ mọi người một hồi, đoạn mới hé môi cười nói:
- Ðây có phải là Khô Lâu cung hay không, lúc các vị vào đã biết rồi.
Còn như cung chủ là ai, khi gặp tiểu thư sẽ rõ ngay.
- Tiểu thư của cô nương ư? Tiểu thư của cô nương là ai?
âu Dương Thu ngẫm nghĩ một hồi, nói tiếp:
- Tiểu thư của cô nương võ công rất lợi hại và biết sử dụng Hàm âm Chưởng phải không?
Tử Quyên như lòng rất vui sướng khi nghe âu Dương Thu khen tiểu thư mình võ công lợi hại, chớp mắt mấy lượt nói:
- Phải, tướng công nói không sai chút nào, võ công của tiểu thư có thể nói thiên hạ vô song...
Nàng ta bỗng ngưng lời, ngẫm nghĩ một hồi, lời nói tiếp:
- Tiểu thư có lời mời, tướng công hãy theo tiểu tỳ đi mau, kẻo tiểu thư lại quở trách tiểu tỳ nữa!
âu Dương Thu biết là không thể hỏi ra lẽ gì Ở nữ tỳ này, bèn xuôi theo nói:
- Vâng, tại hạ cũng đang định gặp quý tiểu thư, phiền cô nương dẫn đường cho!
Tử Quyên nhẹ gật đầu với âu Dương Thu, quay người cầm cung đăng đi trước.
Vương Ðại Niên tuy đần độn nhưng ba lần xuất thủ tấn công Tử Quyên đều không trúng đích, lòng cũng tự hiểu, giờ thấy âu Dương Thu định theo nàng ta đi gặp tiểu thư nào đó, bất giác động tâm, bèn lén kéo âu Dương Thu một phát, khẽ nói:
- âu Dương Hàn thiếu hiệp, đừng... đừng để trúng quỷ kế của ả ta.
âu Dương Thu nhìn y cảm kích cười, thấp giọng nói:
- Vương huynh, không vào hang hổ thì sao bắt được hổ con, chúng ta hãy hết sức cẩn thận được rồi!
Vương Ðại Niên không nói gì nữa, cùng Tiểu Thúy sóng vai đi theo sau âu Dương Thu tiến vào động.
Tử Quyên tay cầm cung đăng bước đi, thỉnh thoảng lại quay nhìn ra sau như sợ nhóm người âu Dương Thu bị lạc vậy.
âu Dương Thu theo sau Tử Quyên ngưng thần, giới bị, băng qua một đường hầm hẹp dài, phía trước bỗng bừng sáng, cơ hồ không mở mắt ra nổi.
Chàng theo phản ứng tự nhiên đứng lại chú mắt nhìn, chỉ thấy trước mắt lại là một chiếc đầu lâu Khô Lâu cung bằng đá trắng.
Trong hai mắt chiếc đầu lâu này đều có gắn một viên minh châu sáng rực, soi chiếu khắp cả sơn động như thể ban ngày.
Chiếc đầu lâu này Ở giữa sơn động, trông như một hòn núi nhỏ, chiếc miệng to há ra đủ nuốt chửng một con voi.
Chung quanh chiếc đầu lâu trống hoác, hoàn toàn không có một vật âu Dương Thu xem xong, thầm nhủ:
- Chả lẽ người của Khô Lâu cung đều Ở trong chiếc đầu lâu đá này Quả nhiên, trong chiếc miệng to của đầu lâu đá bỗng thấp thoáng bóng lục, lại xuất hiện hai nữ tỳ áo lục tuổi chừng đôi tám, mày ngài mắt phụng khá là xinh đẹp.
Một nàng búi tóc kiểu cung nữ đi đến trước mặt Tử Quyên nói:
- Tiểu thư chờ đã lâu quá rồi, Tử Quyên tỷ này chưa mau đưa khách vào trong cung đi!
Ðoạn đưa mắt nhìn âu Dương Thu nhoẻn miệng cười.
Tử Quyên cất bước đi về phía miệng đầu lâu đá, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn âu Dương Thu nói:
- âu Dương tướng công, đi nào!
âu Dương Thu chẳng chút do dự, hiên ngang sải bước theo sau.
Vương Ðại Niên với Tiểu Thúy đưa mắt nhìn nhau rồi cũng liền theo sát lưng âu Dương Thu.
Hai nữ tỳ áo lục chờ mọi người vào hết, cũng liền theo sau.
Miệng đầu lâu quả nhiên là một cửa ra vào, bên trong mới thực sự là Khô Lâu cung, chỉ thấy nến vách sáng choang, lối đi ngang dọc hết sức phức tạp.
Mọi người băng qua một đường hầm dài mấy trượng, đến trước thềm một sảnh đường, Tử Quyên ngoảnh lại cười nói:
- âu Dương tướng công xin hãy Ở đây chờ chốc lát, tiểu tỳ vào thông báo rồi trở ra ngay!
Dứt lời liền cất bước đi vào sảnh đường.
âu Dương Thu chưa kịp xem rõ tình hình sảnh đường, bỗng nghe từ trong vọng ra tiếng trong trẻo nói:
- Khách quý giá lâm, xin thứ cho đã không viễn nghinh, xin mời vào dùng trà.
Vừa dứt tiếng, Tử Quyên đã trở ra, cười nói:
- âu Dương tướng công, xin mời!
âu Dương Thu lặng thinh gật đầu, sải bước đi vào sảnh, Vương Ðại Niên và Tiểu Thúy theo sát phía sau.
Mọi người vào trong sảnh, chỉ thấy giữa có một bức màn the màu lục buông rủ, biết là tiếng nói trong trẻo vừa rồi chính là từ sau màn the này vọng ra.
âu Dương Thu thoáng do dự, bức màn the đã từ từ cuốn lên. Rồi thì, mọi cảnh vật sau bức màn the hiện ra, một thiếu nữ áo váy trắng tinh ngồi trên chiếc cẩm đôn màu lục, tả hữu đều có một nữ tỳ xinh đẹp đứng hầu.
Thiếu nữ áo trắng ấy che mặt bởi một lớp lụa mỏng màu đen, tuy trông trắng đen rõ ràng nhưng hết sức không hài hòa.
âu Dương Thu ôm kiếm thi lễ nói:
- Tại hạ âu Dương Thu, xin hỏi cô nương phải chăng là chủ nhân cung này?
Thiếu nữ áo trắng nhún mình đáp lễ, giọng hết sức dịu dàng nói:
- Các vị khách quý xin mời ngồi, vị tỷ trên lưng âu Dương tướng công đã thọ thương phải không? Hãy bỏ xuống để cho thiếp thân xem thử, không chừng có cách cứu chữa cũng nên.
âu Dương Thu sở dĩ bỏ qua Huyền ÐÔ cung mà tiến vào Khô Lâu cung vốn là căn cứ theo những lời của phụ thân đã viết trên Ban Thê Tiểu Trát định báo thù cho mẫu thân, giờ đây lại được thiếu nữ chưa rõ thân phận này đối đãi như khách quý, nên dù lòng đầy thù hận, nhưng trước khi rõ tình hình cũng chẳng tiện phát tác, bèn cũng hòa nhã nói:
- CÔ nương không cần khách sáo, tại hạ không có việc chẳng đến điện tam bảo, có vài vấn đề, chẳng hay cô nương cớ thể thẳng thắng cho biết không?
Thiếu nữ áo trắng thấy âu Dương Thu không chịu ngồi, bèn nói:
- âu Dương tướng công có gì xin cứ nói, gia phụ đi khỏi, thiếp thân tạm thay quyền chủ nhân, chỉ cần điều gì biết, rất sẵn sàng phụng cáo.
âu Dương Thu thoáng ngạc nhiên, đoạn hỏi:
- vậy lệnh tôn chính là chủ nhân cung này phải không?
Thiếu nữ áo trắng gật đầu thừa nhận, âu Dương Thu lại hỏi:
- Lệnh tôn thượng tánh tôn danh?
- Gia phụ Tư ÐỒ Lôi Minh! Thiếp thân tên là Thuần!
- Vậy xin hỏi Tư ÐỒ cô nương, lệnh tôn hiện Ở đâu?
- âu Dương tướng công chả lẽ không biết câu, con cái không nên thắc mắc việc riêng của cha, huống hồ thiếp thân là một nữ lưu.
Miệng lưỡi thật sắc bén, âu Dương Thu cứng họng, cúi đầu trầm tư Thiếu nữ áo trắng bỗng lại nói:
- Tuy nhiên, thiếp thân đã nói trước rồi, điều gì biết sẵn sàng phụng cáo Gia phụ đã phụng mệnh giáo chủ, suất lĩnh người trong cung đến Ðại Tuyết Sơn rồi.
âu Dương Thu bỗng giơ Hàn Mai Kiếm trong tay lên hỏi:
- Tư ÐỒ cô nương biết thanh kiếm này không?
- Xem ra là một thanh bảo kiếm, nhưng không biết tên gọi là gì!
- Hàn Mai Kiếm!
Tư ÐỒ Thuần lắc đầu:
- Hàn Mai Kiếm ư? Thiếp thân chưa từng bước chân vào giang hồ, chưa nghe bao giờ.
- Trong võ học của lệnh tôn phải chăng có Hàm âm Chưởng?
- Gia phụ võ học uyên bác nhưng không có môn chưởng pháp ấy!
Ðến đó, âu Dương Thu thấy không còn gì để hỏi nữa, đồng thời do bởi Tư ÐỒ Thuần trả lời trôi chảy, không hề có điểm nào khả nghi nên chàng chẳng thể không tin hoàn toàn.
Tuy nhiên, có một điều khiến âu Dương Thu thắc mắc, Tư ÐỒ Thuần không hề quen biết chàng, vì lẽ gì lại đối đãi với chàng như khách, hoàn toàn không có địch ý thế này?
chàng càng nghĩ càng thấy lạ kỳ, giờ đây Khô Lâu cung tuy đã tìm gặp nhưng chủ nhân Khô Lâu cung không biết Hàm âm Chưởng.
Ðồng thời, nếu Hàn Mai Kiếm vốn là vật sở hữu của Khô Lâu cung, Tư ÐỒ Thuần sao thể không biết?
- âu Dương Thu tướng công, không lẽ tướng công cần hỏi có vậy thôi ư?
Tư ÐỒ Thuần vừa nói vừa từ từ đứng lên, ngoắc tay nói:
- Tử Quyên, sao chưa mau dâng trà mời khách, còn đứng thừ ra đó vậy?
- Vâng, thưa tiểu thư!
Tử Quyên cung kính đáp xong, chạy lui ra.
âu Dương Thu vừa định cất tiếng cảm tạ, Tư ÐỒ Thuần lại nói:
- âu Dương tướng công với vị đại hiệp kia và còn vị muội muội này nữa, xin mời ngồi!
vừa nói vừa đưa tay chỉ mấy chiếc cẩm đôn trước mặt.
âu Dương Thu chợt động tâm, thầm nhủ:
- Nghe tiếng nói nàng thật dịu dàng êm ái, hẳn nhan sắc cũng là một mỹ nhân tuyệt thế, rất đáng tiếc...
Ngay khi ấy, Tử Quyên đã bưng một khay trà đỏ hệt như bướm liệng đi đến trước mặt âu Dương Thu, cười duyên dáng nói:
- Tướng công, xin ngồi xuống dùng trà!
Ðã đến tình huống này, âu Dương Thu cũng đành phải tỏ ra khẳng khái, ra hiệu cho Tiểu Thúy đứng sau giúp cởi La Võng Cơ xuống, đặt ngồi lên cẩm đôn, sau đó cảm tạ Tư ÐỒ Thuần rồi cùng Vương Ðại Niên và Tiểu Thúy ngồi xuống.
Lúc này Tử Quyên đã đặt khay trà lên bàn đá, và bốn nữ tỳ áo lục khác mỗi người tay cầm một chiếc ly ngọc mang đến trước mặt âu Dương Thu bốn người.
âu Dương Thu đưa tay đón lấy trước, chú mắt nhìn, chỉ thấy nước trà trong ly màu xanh nhạt và hương thơm dìu dịu.
Tư ÐỒ Thuần chờ bốn người đều đón lấy ly trà, mới cất tiếng nói:
- Xin mời các vị dùng, trà này được pha bằng nước suối Cam Lộ, mùi vị rất ngon.
Theo phép tắc trên giang hồ, khi chủ nhân đãi khách, trà rượu đều phải tự uống trước để chứng tỏ trong trà rượu không có độc, nhưng Tư ÐỒ Thuần lại không làm vậy, nên âu Dương Thu nghĩ là nàng quả thật chưa từng bước chân vào giang hồ vì vậy mới không biết phép tắc thông thường ấy.
Nhưng ngay khi âu Dương Thu đang bưng ly trà do dự, mảnh lụa đen che mặt của Tư ÐỒ Thuần thoáng động đậy, nàng cười nhẹ nói:
- Thiếp thân nhất thời sơ suất đã không noi theo phép tắc giang hồ, nhưng các vị cứ yên tâm, Khô Lâu cung trên đến cung chủ, dưới đến tiểu tốt, thảy đều bằng võ công thắng người, tuyệt đối không biết dùng độc.
Những lời này của Tư ÐỒ Thuần thoạt nghe chẳng có gì là không đúng, nhưng nghĩ kỹ thì thấy rất mâu thuẫn, nàng nói tuy Khô Lâu cung từ trên xuống dưới thảy đều không biết dùng độc, nhưng nàng thì rõ ràng là biết.
âu Dương Thu tuy nghĩ đến điều ấy, nhưng vẫn cười hào sảng, trước tiên nâng ly trà lên một hơi uống cạn.
Vương Ðại Niên với Tiểu Thúy thấy âu Dương Thu đã uống trà, cũng theo sau mỗi người uống một hớp, chỉ có La Võng Cơ tay bưng ly trà ngồi thừ ra.
âu Dương Thu cảm thấy trà thơm ngon khôn tả, bèn cười nói:
- Bình thủy tương phùng, được Tư ÐỒ cô nương đãi như khách, đừng nói một ly trà thơm, dù là một ly Bát BỘ Ðoạn Trường Thang (canh súp) tại hạ cũng rất vui lòng nhận lấy uống hết.
Dứt lời, lại buông tiếng cười giòn. âu Dương Thu thông minh hơn người, mặc dù xuất đạo giang hồ chưa lâu nhưng đã hiểu được rất nhiều sự việc, những lời hào phóng của chàng hàm nghĩa hết sức rõ rệt.
Tư ÐỒ Thuần khẽ thở dài:
- Cuộc đời như giấc mộng, thân này phiêu bồng như mây, cổ nhân có câu: CÓ được một tri âm, chết cũng không hối tiếc. âu Dương tướng công có đồng cảm với thiếp thân không?
- Không chỉ đồng cảm, tại hạ còn thấy cõi đời bao la, thật khó tìm được một người tri âm.
- ôi! Danh lợi phú quý, tranh cường hiếu thắng, nhũng nhiễu võ lâm. Loài người thảy đều bị một chữ tham làm hại, rốt cuộc rồi cũng chỉ giành được một đống đất vàng.
âu Dương Thu không ngờ con gái một chủ nhân ma cung mà lại thốt ra được những lời đầy triết lý như vậy, bất giác xúc động cười nói:
- Tư ÐỒ cô nương thật thấu hiểu nhân sinh, tại hạ hết sức bội phục.
Tuy nhiên, người trong giang hồ nếu bằng vào võ công và cơ trí cá nhân tranh cường đoạt thắng thì cũng chẳng phải không thể, còn như những kẻ vì tham vọng riêng tư, chẳng từ thủ đoạn tàn bạo gây hên họa kiếp tày trời, liên lụy đến lê dân vô tội, thật tội không thể thứ tha.
Vậy mà lại có kẻ cam tâm thần phục, nối giáo cho giặc, chẳng hay Tư ÐỒ cô nương cảm nghĩ thế nào về vấn đề ấy?
Lời lẽ chàng thật hóc búa, những ngỡ Tư ÐỒ Thần hẳn đuối lý không sao trả lời được.
Nào ngờ Tư ÐỒ Thuần không hề màng đến những lời xiên xỏ của âu Dương Thu vẫn với giọng hòa nhã nói:
- âu Dương tướng công lòng dạ thật từ bi, lại thêm võ công siêu tuyệt, tuổi trẻ trài cao, thật đáng kính phục. Tuy nhiên, chuyện trong võ lâm ân ân oán oán, hư hư thực thực, đối với việc gì cũng không nên nhìn từ một khía cạnh và càng không nên có thành kiến khi phân tích sự việc, nếu không...
âu Dương Thu tiếp lời:
- Y của cô nương, tại hạ rất không hiểu. Việc Ðại Nguyên giáo dùng thủ đoạn đê hèn bắt đồng đạo võ lâm sai khiến thực hiện âm mưu phản loạn, chả lẽ lại có khía cạnh quang minh chính đại hay sao?
- âu Dương thiếu hiệp xin chớ hiểu lầm, Ðại Nguyên giáo đúng hay sai, thiếp thân không muốn trả lời lúc này, nhưng xin đừng liệt bổn cung vào.
- Khô Lâu cung đã chịu sự quản hạt của Ðại Nguyên giáo, sao lại không thể liệt vào chứ?
- Việc ấy rồi đây thiếu hiệp sẽ rõ. Tuy nhiên, những điều thiếu hiệp đã hỏi vừa rồi dường như là có thù hằn gì với bổn cung, chẳng hay có thể cho biết rõ không? Không chừng thiếp thân có thể giúp thiếu hiệp cũng nên.
âu Dương Thu suy nghĩ một hồi, đoạn sơ lược thuật lại sự việc ghi lại trong Ban Thê Tiểu Trát của phụ thân.
Tư ÐỒ Thuần gật đầu, thở dài nói:
- Vậy thảo nào thiếu hiệp có thành kiến với bổn cung, lệnh đường đã chết bởi Hàm âm Chưởng, môn chưởng pháp ấy tuy không phải võ học của bổn cung, nhưng việc ấy rất có thể gia phụ biết, đáng tiếc là lão nhân gia ấy đã đi khỏi.
- Chẳng hay lệnh tôn dẫn người đến Ðại Tuyết sơn vì việc gì vậy?
âu Dương Thu ngẫm nghĩ trong chốc lát, lại hỏi:
- Huyền ÐÔ cung Ở kế cận đây, chẳng hay chủ nhân cung ấy là ai?
Tại hạ có mấy vị nghĩa huynh đã mất tích trong Tinh Tinh hạp...
- Gia phụ phụng mệnh suất lĩnh toàn bộ đệ tử trong cung đến Ðại Tuyết Sơn, thiếp thân tuy không biết rõ tự sự nhưng trước khi ra đi gia phụ có tiết lộ, rất có thể Ðại Nguyên giáo sẽ toàn thể phát động trong một ngày gần đây. Còn về cung chủ Huyền ÐÔ cung, nghe đâu là một vị tiền bối danh hiệu là Tam Ðiệp Ma Ðịch Lệnh HỒ Cao, người này võ công cao thâm khôn lường, có thể dùng tiếng địch chỉ huy dã thú và giết người trong vô hình. Cung ấy cạm bẫy đầy dẫy, có đến bẩy mươi hai lối vào lớn, còn cửa thứ bốn mươi tám và bốn mươi chín đều Ở trong Tinh Tinh hạp, các vị nghĩa huynh của thiếu hiệp mất tích rất có thể đã bị cung này bắt giữ.
âu Dương Thu rúng động cõi lòng, thầm nhủ:
- Nếu Ðại Nguyên giáo định phát động đại sự trong một ngày gần đây, chốn giang hồ khó thể tránh khỏi tai kiếp, lúc này Tư Mã cô nương với các nghĩ huynh lại bị Huyền ÐÔ cung bắt giữ, vậy biết tính sao đây?
Chàng quá lo lắng, bất giác đứng phắt dậy, lòng rối như tơ vò, nhất thời không biết tính sao mới phải.
Tư ÐỒ Thuần thấy vậy, cũng đứng lên nói:
- Thiếu hiệp chớ quá lo lắng, nếu muốn vào Huyền ÐÔ cung, nếu không hoài nghi, thiếp thân sẵn sàng dẫn đường.
âu Dương Thu thật không sao hiểu nổi vị cô nương giấu mặt này, nàng ta rõ ràng là con gái của cung chủ Khô Lâu cung, một trong năm cung thuộc Ðại Nguyên giáo, nhưng nàng ta lại tự nguyện trở giúp người chống đối lại Ðại Nguyên giáo, hành động này thật không sao hiểu nổi.
Chàng ngẫm nghĩ một hồi mới đáp:
- CÔ nương sao lại nói vậy? Tại hạ cảm kích còn chưa kịp, lẽ nào lại hoài nghi cô nương? CÓ điều tại hạ nghĩ lệnh tôn là một nhân vật lãnh đạo trọng yếu của Ðại Nguyên giáo, cô nương làm vậy há chẳng...
- Thiếu hiệp sợ thiếp thân bị người của Huyền ÐÔ cung nhận ra thân phận, sẽ chuốc lấy phiền phức cho gia phụ chứ gì?
- Ðâu chỉ là phiền phức, Ðại Nguyên giáo có âm mưu độc ác, thủ đoạn đối với người phản giá không cần suy nghĩ cũng biết.
- Vấn đề ấy thiếu hiệp hãy yên tâm, thiếp thân chưa từng với mặt thật gặp người, các nhân vật trọng yếu trong Ðại Nguyên giáo tuy biết Khô Lâu cung chủ có người con gái tên Tư ÐỒ Thuần nhưng không ai biết mặt, bây giờ thiếp thân...
Tư ÐỒ Thuần vừa nói vừa đưa tay lên cởi khăn che mặt ra.
âu Dương Thu chỉ cảm thấy trước mắt bừng sáng, bất giác sững sờ bối rối, thì ra vị Tư ÐỒ cô nương này đẹp như thiên tiên.
Chỉ thấy nàng mày như núi sa, mắt như thu thủy, chẳng những trong sáng mà còn khiến người không dám nhìn thẳng, mũi thẳng thơm miệng anh đào, phối hợp với gương mặt bầu bĩnh hiếm có trên đời, tưởng chừng nhu Hằng Nga giáng thế.
âu Dương Thu hai mắt như bị nam châm hút chặt, hồi lâu không chớp, bất giác thầm nhủ:
- Thảo nào nàng ta không muốn với mặt thật gặp người, thì ra là một mỹ nhân nguyệt thẹn hoa nhường.
Mỹ nhân này chẳng những thu hút ánh mắt của âu Dương Thu mà ngay cả Vương Ðại Niên trong đời chưa từng gần nữ sắc cũng trố to mắt ra nhìn.
Còn Tiểu Thúy thì chỉ liếc mắt nhìn rồi quay mặt đi. La Võng Cơ lúc này đã uống hết một ly trà, đưa mắt nhìn Tư ÐỒ Thuần cười ngơ ngan.
Tư ÐỒ Thuần trước những ánh mắt kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ của mọi người, bất giác đỏ mặt thẹn thù người. Nhất là đôi mắt sao khiếp người của âu Dương Thu hệt như hai thanh kiếm sắc bén xuyên vào cõi lòng nàng, khiến nàng tim đập dữ dội.
- âu Dương thiếu hiệp sao cứ mãi nhìn người ta thế này?
Tư ÐỒ Thuần nói ra mấy câu ấy tuy có vẻ e thẹn nhưng đôi mắt như làn thu ba thì lại không rời khỏi gương mặt anh tuấn của âu Dương Thu.
âu Dương Thu chẳng rõ dũng khí từ đâu có, cười nói:
- Chỉ bởi cô nương quá xinh đẹp nên tại hạ không sao cưỡng lại nổi.
Tư ÐỒ Thuần dẫu môi phụng phịu:
- Ngươi chưa bao nhiêu tuổi mà đã bẻm mép thế này, rõ ràng không phải người tốt, hãy tự mà vào Huyền ÐÔ cung đi!
âu Dương Thu cười giả lả:
- Tư ÐỒ tỷ tỷ, xin đừng giận!
Ðoạn vòng tay xá dài.
Tư ÐỒ Thuần nghe âu Dương Thu gọi mình tỷ tỷ, lòng nghe ngọt lịm và hết sức khoan khoái, khúc khích cười nói:
- Trước đông người thế này mà không biết thẹn, ai mà giận kia chứ?
- Nếu Tư ÐỒ tỷ tỷ không giận tiểu đệ vậy thì xin hãy dẫn bọn này đến Huyền ÐÔ cung ngay đi.
Thật ra từ lúc gặp âu Dương Thu, Tư ÐỒ Thuần đã phải lòng, sở dĩ nàng cởi bỏ khăn che mặt chính là để tỏ rõ tâm ý, có điều nàng viện lý do thích đáng nên âu Dương Thu nhất thời chưa hiểu ra thôi.
Tư ÐỒ Thuần mỉm cười:
- Ðại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy! Tư ÐỒ Thuần này tuy là nữ lưu nhưng cũng biết câu: một lời hứa đáng ngàn vàng, lẽ dĩ nhiên là phải dẫn các vị đi nhưng phải chấp nhận một điều kiện trước mới được.
- Ðừng nói là một, dù một trăm ngàn điều kiện tiểu đệ cũng chấp nhận tất Tư ÐỒ Thuần mỉm cười bí ẩn:
- Không cần nhiều vậy, chỉ một là đủ rồi!
- vậy điều kiện ấy là gì?
- Bắt đầu từ đây phải gọi là Thuần tỷ và không được kèm theo hai chữ Tư Ðồ.
- Vì vì sao vậy?
- Vậy mà cũng không hiểu, gia phụ là cung chủ sở thuộc Ðại Nguyên giáo, nếu vào trong Huyền ÐÔ cung mà gọi cái họ Tư ÐỒ ra, chẳng phải...
âu Dương Thu vỡ lẽ tiếp lời:
- Ðược, từ đây tiểu đệ sẽ gọi là Thuần tỷ!
- à! Vậy mới gọi mà đệ đệ ngoan chứ!
Tư ÐỒ Thuần người đã xinh đẹp, tính cũng thật liếng thoắng. Nàng đã muốn giấu thân phận, dùng họ tên giả gì chẳng được, lại cố ý trêu cợt âu Dương Thu, bảo chàng phải gọi là tỷ tỷ, vậy thì Tiểu Thúy cũng đành phải xưng hô theo sư huynh.
Nói trắng ra, Tư ÐỒ Thuần sớm đã nhận thấy thái độ ghen tức của Tiểu Thúy, nàng làm vậy chẳng những có thể tạo mối quan hệ gần gũi với âu Dương Thu mà còn khiến cho Tiểu Thúy không thể tranh giành với nàng.
Ðàn bà dẫu sao cũng là đàn bà, lòng dạ đàn bà đôi khi không sao lý giải được.
Tư ÐỒ Thuần đã bằng lòng dẫn âu Dương Thu vào Huyền ÐÔ cung, liền bảo Tử Quyên sửa soạn hành trang và bảo hai nữ tỳ lúc vào trong cải trang theo cùng.
Lát sau, từ trong cửa đá phía phải sảnh đường đi ra một người đàn bà áo xanh tuổi chừng bốn mươi, vẻ như nhũ mẫu, theo sau là hai tỳ nữ áo lục tóc dài phủ vai.
Người đàn bà trung niên áo xanh tay cầm một ngọn tiêu đen ánh dài hơn hai thước, một đầu buộc ngù đỏ dài hơn thước. Hai nữ tỳ áo lục đều lưng giắt song kiếm, trên gương mặt xinh đẹp thoáng đượm sát khí âu Dương Thu thắc mắc nhìn ba nữ nhân, vừa định cất tiếng hỏi Tư ÐỒ Thuần, người đàn bà trung niên đã lướt đến trước mặt, hai tay trao ngọn tiêu đen cho Tư ÐỒ Thuần và nói:
- Tiểu thư, binh khí của tiểu thư đây! Bích Nguyệt và Thu Cúc đều đã cải trang xong rồi!
Tư ÐỒ Thuần đón lấy tiêu, nghiêm giọng nói:
- Tử Quyên! Bích Nguyệt! Thu Cúc! Sau khi theo ta vào Huyền ÐÔ cung ba ngươi phải hết sức cẩn thận, nhớ rồi chứ?
Người đàn bà trung niên với hai nữ tỳ áo lục đồng thanh nói:
- Tiểu tỳ nhớ rồi!
âu Dương Thu giờ mới hiểu ra, người đàn bà trung niên chính là Tử Quyên cải trang, còn Bích Nguyệt và Thu Cúc chính là hai nữ tỳ đã phụng mệnh theo cùng khi nãy, bất giác buột miệng khen:
- Tư Ðồ... à không! Thuần tỷ, thuật cải trang của quý cung thật là tinh vi Tư ÐỒ Thuần mỉm cười:
- Chuyện nhỏ nhặt, có gì đáng kể!
Ðoạn quay sang hai nữ tỳ khác nói tiếp:
- Hai ngươi hãy Ở lại trong cung thận trọng canh phòng, xong việc ta trở về ngay!
Hai nữ tỳ áo lục cung kính vâng mệnh, quay người lui ra.
âu Dương Thu lại cỏng La Võng Cơ lên lưng, đoạn hỏi:
- Thuần tỷ, khi tiểu đệ vào đây lối ra đã bị cửa sắt bít lại, giờ đi ra bằng cách nào?
Tư ÐỒ Thuần mỉm cười:
- Lối ấy không thông thì di lối khác, Thu đệ đừng quên tỷ tỷ là con gái của cung chủ Ở đây chứ!
Ðoạn dẫn trước cất bước đi ra. âu Dương Thu cười bẽn lẽn và cùng Vương Ðại Niên, Tiểu Thúy, Tử Quyên, Bích Nguyệt và Thu Cúc lần lượt theo sau ra khỏi sảnh đường.
Tư ÐỒ Thuần đi trước dẫn đường, mọi người băng qua một đường hầm hẹp dài và tối tăm, vậy là ra khỏi Khô Lâu cung, đến một sơn cốc rất hiểm trở.
Lúc này vầng trăng treo trên đỉnh trời, đêm đã khuya, trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh lặng.
Tư ÐỒ Thuần dẫn mọi người dọc theo vách núi đi được chừng nửa dặm, bỗng dừng lại, đưa tiêu chỉ nói:
- Ðến rồi, đây chính là cửa thứ năm mươi tám của Huyền ÐÔ cung.
âu Dương Thu chú mắt nhìn, chỉ thấy nơi chỉ của Tư ÐỒ Thuần là một tảng đá to đen ngòm và nhẵn bóng, bất giác ngẩn người, thắc mắc thầm nhủ:
- Ðây sao lại là một cửa ngõ của Huyền ÐÔ cung...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2015 19:06:39 | Xem tất
CHƯƠNG 17 - HÃY NGHE DIÊM VƯƠNG TỎ SỰ THẬT
âu Dương Thu chưa nghĩ dứt, bỗng nghe tiếng đá chuyển động ầm ầm, Tư ÐỒ Thuần thấp giọng nói:
- Huyền ÐÔ cung sắp có người đi ra, chúng ta hãy tạm ẩn nấp chốc Ðoạn liền dẫn trước lách người, nấp vào sau một tảng đá xanh.
Mọi người cũng vội tìm chỗ ẩn nấp. âu Dương Thu nấp chung với Tư ÐỒ Thuần, thò ra nửa mặt chú ý theo dõi tảng đá ấy.
Chỉ thấy tảng đá to lớn tự động xoay chuyển, phát ra tiếng động ầm, lúc đầu tốc độ rất chậm, nhưng rồi mỗi lúc một nhanh, sau cùng cơ hồ không còn nhận thấy đang chuyển động nữa.
Chừng nửa khắc sau, tảng đá bỗng ngưng lại nhưng chẳng có gì khác lạ âu Dương Thu hết sức lấy làm lạ, kề tai Tư ÐỒ Thuần khẽ hỏi:
- Thuần tỷ, tảng đá này đã là cửa của Huyền ÐÔ cung, tại sao xoay một hồi rồi lại không có động tĩnh gì thế này?
Tư ÐỒ Thuần khẽ đáp:
- Huyền ÐÔ cung gồm có bảy mươi hai cửa, đó là ngầm chứa số bảy mươi hai địa sát, ngoại trừ cửa thứ năm mươi tám này là cửa sống, còn bảy mươi mốt cửa khác đều là con đường chết, lối ra vào của Huyền ÐÔ cung chính là đây. Cửa sống này dẫn thẳng đến khu trung tâm Huyền ÐÔ cung, chỉ vì Huyền ÐÔ cung Ở trong lòng núi, vị trí trung tâm cách đây ít nhất cũng bốn dặm đường, ra vào đều phải đi qua một đoạn đường hầm hẹp dài, mất rất nhiều thời gian và sức lực.
Vì vậy, Lệnh HỒ Cao đã lắp đặt một bộ máy di động Ở hai đầu, dùng hai sợi dây mềm thông qua đường hầm, nối liền máy móc hai đầu, khi ra vào chỉ cần ấn vào nút điều khiển Ở một đầu, tay nắm lấy dây mềm, máy móc xoay chuyển, người sẽ lướt đi như bay trong đường hầm, thoáng chốc là đến, hết sức tiện lợi.
âu Dương Thu động tâm nói:
- Vậy thì vị Lệnh HỒ cung chủ này thật là một người rất có tài học tâm cơ.
- Lệnh HỒ Cao quả là một người tài ba, có điều là tính rất quái đản, hành động cũng luôn trái ngược lẽ thường nên khi chúng ta tiến vào phải hết sức cẩn thận...
Ðột nhiên, một tiếng động rền rĩ vang lên cắt đứt câu nói của Tư ÐỒ Thuần.
âu Dương Thu đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, thì ra tảng đá chuyển động đã tách ra làm đôi, hiện ra một khoảng rộng hơn năm thước.
Liền theo đó hai bóng người cao to từ trong phóng ra, tảng đá lập tức khép lại như trước, không để lại chút dấu vết nào.
Hai bóng người cao to này quay nhìn hai bên một hồi, đoạn sóng vai nhau phóng đi như bay.
âu Dương Thu nhìn thấy rất rõ, đó chính là hai người khổng lồ mà chàng đã từng gặp mấy lần và cũng là Nhị Kim Cang Hỏa NÔ và Hỏa LỖ mà Câu Tiết Nhị Anh đã nói, nhưng không biết họ định đi đâu?
Ðồng thời, một trong Nhị Kim Cang có cắp theo một người áo đen, nhưng vì người ấy như bị quấn trong vải xanh nên không thấy rõ diện mạo và là nam hay nữ.
âu Dương Thu bởi nóng lòng vào Huyền ÐÔ cung cứu người, đối với sự xuất hiện của hai người khổng lồ dĩ nhiên không muốn sinh chuyện rắc rối mất thời gian lỡ đại sự.
Tư ÐỒ Thuần chờ hai người khổng lồ đi khỏi, kéo tay áo âu Dương Thu nói:
- Thu đệ, chúng ta vào đi thôi!
Lúc này Vương Ðại Niên với Tiểu Thúy, Bích Nguyệt và Thu Cúc đều đã hiện thân và xúm lại gần.
âu Dương Thu đưa mắt nhìn Vương Ðại Niên, ngẫm nghĩ một hồi mới nói:
- Thuần tỷ, tiểu đệ định trước khi chúng ta tiến vào Huyền ÐÔ cung, phiền Vương huynh trở ra Tinh Tinh Họp báo cáo với các vị đồng đạo võ lâm, kẻo họ chờ quá lâu lo lắng.
Tư ÐỒ Thuần gật đầu:
- Vậy cũng được... Ðây là Thất Lâu Cốc, đi sang phải, vòng qua bảy tảng đá to hình đầu lâu là đến cửa cốc, ra khỏi cửa cốc rẽ trái đi thẳng là có thể tìm được Tinh Tinh hạp.
Vương Ðại Niên như không mấy bằng lòng về việc âu Dương Thu bảo y trở ra Tinh Tinh hạp nhưng rồi cũng đành gật đầu nói:
- vậy thì Vương mỗ đi trước!
Ðoạn liền phóng theo hướng chỉ của Tư ÐỒ Thuần.
Tư ÐỒ Thuần chờ Vương Ðại Niên đi xa mới cười nói:
- Vị Vương đại hiệp này tính tình bộc trực, tuy là một người bạn trung thành đáng tin cậy nhưng đôi khi khó khỏi nóng nảy làm lỡ đại sự, Thu đệ phái như vậy rất đúng.
âu Dương Thu mỉm cười, tuy không nói gì nhưng trong lòng hết sực bội phục về óc nhận xét của Tư ÐỒ Thuần.
Tư ÐỒ Thuần ngước nhìn trời nói:
- Giờ đã gần canh tư rồi, theo Thu đệ thì chúng ta nên vào Huyền ÐÔ cung theo cách công khai hay là đột kích?
- Công khai là sao? Ðột kích là sao?
- Công khai là chờ trời sáng, gọi cửa đi vào cung, với lễ gặp Lệnh HỒ Cao, tùy cơ ứng biến, còn đột kích là dùng võ lực xông vào giải Cứu Các vị nghĩa huynh của Thu đệ.
âu Dương Thu kiên quyết:
- Ðối phó với bọn Ðại Nguyên giáo chẳng cần phải với lễ gặp nhau, hãy dùng võ lực xông vào thì hơn.
Hai cách đều khả thi, vậy theo ý Thu đệ hành động.
Tư ÐỒ Thuần vừa dứt lời, người đã vọt lên không, hạ xuống trên tảng đá đó, thân pháp đẹp tuyệt.
Tư ÐỒ Thuần hạ xuống tảng đá, chân sen điểm nhẹ rồi lại tung mình xuống đất.
âu Dương Thu đang thắc mắc về hành động của nàng, bỗng nghe tiếng đá chuyển động, rồi tảng đá to ấy lại nứt ra.
Liền tức, Tư ÐỒ Thuần chỉ nói một tiếng "đi" người đã lướt đi như một cánh hạc trắng, lao thẳng vào khe nứt.
Tiếng y phục phất gió vang lên liên hồi, âu Dương Thu và bốn người cũng tung mình theo sau.
Khi mọi người hạ chân xuống chỗ khe nứt, chỉ thấy hai gã đại hán áo đen tay cầm đơn đao đứng dựa vào vách đá, ngây ra như tượng gỗ, hiển nhiên đã bị Tư ÐỒ Thuần điểm huyệt.
âu Dương Thu đang thầm phục võ công của Tư ÐỒ Thuần, nàng đã đưa tay ấn vào nút điều khiển, tảng đá lại khép kín như trước.
Dưới dự hướng dẫn của Tư ÐỒ Thuần, mọi người tiến vào một đường hầm tối tăm rộng khoảng ba thước, hai tay nắm lấy sợi dây mềm cỡ ngón cái, người lơ lửng trên không, tai nghe tiếng gió vù vù, lướt đi như tên bắn.
Bỗng, mọi người cảm thấy hai chân nhẹ chấn động, thì ra đã chạm đất, dây đã ngừng, đang Ở trong một đường hầm rất rộng. Phía trước không xa, trên hai bên vách đá lửa đuốc sáng rực, nhưng tĩnh lặng không một bóng người.
Tư ÐỒ Thuần nghiêng mặt sang âu Dương Thu nói:
- Huyền ÐÔ cung chia ra làm ba tầng: thượng trung hạ, chúng ta hiện đang Ở tầng trung, đường hầm này tuy không có động tĩnh nhưng thật ra tiến tới nữa sẽ đầy rẫy cạm bẫy. Tỷ tỷ biết cũng chỉ có thể, tuy chúng ta hành động nhanh chóng nhưng e vẫn không giấu noi...
Thốt nhiên, một giọng già nua và lạnh lùng từ trong đường hầm vọng ra nói:
- Các vị bằng hữu nào dám cả gan xâm nhập bổn cung? Báo danh tánh ra mau!
âu Dương Thu sửng sốt thầm nhủ:
- Sao nghe tiếng nói mà không thấy người thế này?
Tư ÐỒ Thuần vội thấp giọng nói:
- Thu đệ trả lời mau đi! Quả tỷ tỷ đoán không lầm, đó chính là Lệnh HỒ cung chủ đã dùng Tam Ðiệp Ma Ðịch truyền âm nói với chúng ta.
âu Dương Thu lòng lại chấn động, một người có thể dùng nhạc khí truyền đi tiếng nói của mình, vậy thì công lực và võ học cao thâm là dường nào?
Chàng tuy nghĩ vậy nhưng liền tức với tuyệt kỹ Thiên Lý Truyền âm nói:
- Tại hạ âu Dương Thu, không có việc chẳng đến điện tam bảo. Xin Lệnh HỒ cung chủ tức tốc phóng thích mấy vị bằng hữu đã bị bắt về Tinh Tinh hạp để khỏi gặp nhau bằng đao kiếm tổn thương hòa khí.
- Ha ha! Tên tiểu tử họ âu Dương, ngươi rõ là chưa ráo máu đầu, không biết trời cao đất dày, khẩu khí to quá! Mấy ả nha đầu kia danh tánh là gì, có phải đồng bọn của ngươi hay không?
- Chả lẽ lão quái này có thiên lý nhãn hay sao? Mình có bao nhiêu người lão cũng biết cả thế này?
âu Dương Thu tuy thắc mắc như vậy nhưng vẫn đáp:
- Mấy vị này một là Thuần tỷ của tại hạ, cùng nhũ mẫu Tử Quyên, nữ tỳ Bích Nguyệt và Thu Cúc, còn một vị là tệ sư muội và vị cô nương mà tại hạ cõng trên lưng là La Võng Cơ...
- Ha ha ha! Ðúng là nhãi con hành sự khác thường, cả nhũ mẫu với nữ tỳ cũng dẫn đến đây. Hứ! Vậy là ngươi sợ chết đi không người bồi táng chứ gì? Nhưng bổn cung chủ trước nay không bao giờ cậy lớn hiếp nhỏ, thắng bọn nhãi ranh như các ngươi cũng chẳng vinh dự.
Trước hết ngươi hãy nói ra danh hiệu của sư phụ ngươi để xem có cần thiết bổn cung động thủ hay không.
Lời lẽ rõ là ngạo mạn, âu Dương Thu bất giác mày kiếm nhường cao, lòng bừng lửa giận, trầm giọng nói:
- Lão thất phu chớ vội nói khoác, lão tin chắc thắng nổi tại hạ không?
Dứt lời liền sải bước tiến tới.
Nhung vừa đi được mấy bước, lại nghe Lệnh HỒ Cao nói:
- Tiểu tử bất tất hiếu thắng, đừng nói mấy tên vô danh hậu bối các ngươi, ngay như Thiếu Lâm chưởng môn Tuệ Giác lão trọc, Thiếu 2 trang 92 - 93.
- Bằng vào tiếng địch này mà có thể khiến âu Dương Thu này...
Nào ngờ chàng vừa nghĩ đến đó bỗng cảm thấy rúng động tâm thần, hoảng kinh vội vân tâm pháp huyền môn của sư môn chống lại.
Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng tiêu thánh thót vang lên từ phía sau.
Chàng ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Tư ÐỒ Thuần ngồi xếp bằng trên đất, tay cầm tiêu đưa lên miệng thổi, hiển nhiên nàng đang dùng tiếng tiêu Chống lại Tam Ðiệp Ma Ðịch của Lệnh HỒ Cao.
Lúc này, mọi người đều ngưng thần lắng nghe âm điệu do hai nhạc khí khác nhau phát ra. Lạ thay, từ lúc tiếng tiêu của Tư ÐỒ Thuần trối lên, người nào cũng cảm thấy tiếng địch không còn làm chấn động tâm thần nữa.
Hai thứ tiếng nhạc trầm bổng dặt dìu, lúc cao lúc thấp, lúc hùng hồn phấn chấn, lúc nghẹn ngào bi lụy, chừng thời gian một tuần trà sau, Tư ÐỒ Thuần đã mày ngài chau chặt, hai má ướt đẫm mồ hôi.
âu Dương Thu giờ mới nhớ là trong võ học, người có nội công thượng thừa có thể dùng âm thanh giết người trong vô hình, Tam Ðiệp Ma Ðịch của Lệnh HỒ Cao hẳn cũng là vậy.
Thế nhưng Tư ÐỒ Thuần tuổi chỉ mười tám mười chín mà có thể dùng tiếng tiêu đối kháng với Lệnh HỒ Cao, vậy thì võ công của nàng thật không thể tưởng tượng nổi.
Nghĩ đến đó, chàng bất giác sinh lòng kính phục Tư ÐỒ Thuần, nếu không nhờ gặp nàng, mình với sư muội dù vào được Huyền ÐÔ cung cũng chẳng làm gì được, không chừng còn tán mạng nữa là khác.
Bỗng tiếng địch ngưng bặt, sau đó Tư ÐỒ Thuần cũng ngưng thổi tiêu, nhắm mắt điều tức.
âu Dương Thu biết là hai người ngưng nghỉ phen này phải cần một thời gian khá lâu mới có thể khôi phục công lực đã tiêu hao trong cuộc đấu âm thanh vừa qua.
Nào ngờ chỉ lát sau, Tư ÐỒ Thuần môi son động đậy, thở ra một hơi dài thượt, mở bừng mắt, đảo nhìn mọi người, cười héo hắt nói:
- May quá! Nếu kéo dài thêm lát nữa là mình đã thọ thương dưới Tam Ðiệp Ma Ðịch rồi!
âu Dương Thu và Tiểu Thúy cơ hồ cùng lúc hỏi:
- Thuần tỷ không sao chứ?
Tư ÐỒ Thuần lướt nhìn hai người, mỉm cười đáp:
- Giờ thì không sao rồi! Ða tạ hai vị đã quan tâm.
Lúc này Tử Quyên từ bên người lấy ra một chiếc lọ sành, đến bên Tư ÐỒ Thuần nói:
- Tiểu thư có cần...
Tư ÐỒ Thuần lắc đầu, cười cảm kích nói:
- Không cần đâu, dược hoàn này rất trân quý, ngươi thật là chu đáo Ngay khi ấy lại nghe tiếng của Lệnh HỒ Cao nhờ ma địch truyền đến nói:
- Tiểu tử, tỷ tỷ thổi tiêu của ngươi là đồ đệ của ai?
âu Dương Thu thật không ngờ hai người lại khôi phục công lực nhanh như vậy, đang không biết phải trả lời Lệnh HỒ Cao thế nào, bỗng thấy Tư ÐỒ Thuần đưa tiêu lên môi thổi lên vài âm điệu đơn giản.
âu Dương Thu tuy không hiểu những âm điệu ấy nhưng đoán biết hẳn là để trả lời câu hỏi của Lệnh HỒ Cao.
Quả nhiên, tiếng nói của Lệnh HỒ Cao lại vang lên:
- Thật không ngờ bao nhiêu năm mà bà ấy vẫn còn sống... Thôi được, lão phu nói là giữ lời, cửa Hồng Trần Thập Trượng đã mở, các ngươi cứ mà đi cứu người.
âu Dương Thu nghe ra tiếng nói của Lệnh HỒ Cao có vẻ run rẫy bởi khích động, bất giác thầm nhủ:
- Bà ấy là ai mà có thể khiến cho một lão quái cuồng ngạo như Lệnh HỒ Cao động lòng thế này?
Bỗng, một nữ lang áo đỏ từ trong sân đường hầm xuất hiện, tha thướt đi về phía mọi người, tuy trông rất chậm nhưng thật ra nhanh khôn tả, thoáng chốc đã đến trước mặt âu Dương Thu.
âu Dương Thu đưa mắt nhìn, chỉ thấy nàng ta tuổi chừng đôi mươi, mặt như hoa đào, dáng người mảnh mai, hết sức xinh đẹp, bèn tiến tới thi lễ nói:
- CÔ nương dẫn chúng tôi đến Hồng Trần Thập Trượng phải không?
Nữ lang áo đỏ đáp lễ, nhẹ gật đầu mỉm cười nói:
- Vâng!
- Vậy thì xin phiền cô nương đi trước dẫn đường cho!
Nữ lang áo đỏ lại nhoẻn cười với âu Dương Thu đoạn quay người đi trở vào, mọi người cũng theo sau đi sâu vào đường hầm.
Vừa qua khỏi khoảng giữa ba ngọn đuốc, âu Dương Thu đã nhận thấy dưới chân và hai bên đường hầm toàn là cạm bẫy, thầm nghĩ nếu Lệnh HỒ Cao mà có lòng gian trá, nội đường hầm này đã chẳng dễ vượt qua hống hồ Hồng Trần Thập Trượng hẳn là lợi hại khôn cùng.
chàng vừa đi vừa quan sát, bất giác đã theo nữ lang áo đỏ đi đến cuối đường hầm, trước mặt là một bậc cấp đá.
Nữ lang áo đỏ ngoảnh lại nhoẻn cười, cất bước đi lên bậc cấp.
âu Dương Thu với Tư ÐỒ Thuần sóng vai bước lên, Tiểu Thúy, Tử Quyên, Bích Nguyệt và Thu Cúc lần lượt theo sau.
Bậc cấp quanh co hình xoắn ốc, càng lên cao càng hẹp, cũng chẳng rõ đi được bao nhiêu bậc, sau cùng mỗi người phải nối đuôi nhau bước đi.
Lát sau, âu Dương Thu bỗng thấy trước mắt bừng sáng, người đã vào một gian thạch thất rộng lớn.
âu Dương Thu chờ mọi người vào hết trong thạch thất mới cất tiếng hỏi:
- Xin hỏi cô nương, đây phải chăng là Hồng Trần Thập Trượng?
Sao không thấy sư phụ của tại hạ vậy?
Nữ lang áo đỏ cười cười:
- Tuy chưa đến nhưng không còn xa nữa!
Ðoạn bỗng vung tay, búng ra một luồng chỉ phong, điểm vào giữa đỉnh thạch thất. Liền tức, "ầm" một tiếng, bốn vách thạch thất cùng lúc hiện ra rất nhiều cửa hình dạng và kích thước giống như nhau.
Mọi người thấy vậy, thảy đều ngạc nhiên ngẩn người.
Tư ÐỒ Thuần quét mắt nhìn những cửa đá bốn phía, ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn cất bước về phía cửa đá Ở góc trái nhất.
âu Dương Thu buột miệng gọi:
- Thuần tỷ!
Tư ÐỒ Thuần dừng bước, ngoảnh lại nhìn nữ lang áo đỏ lạnh lùng nói:
- Huyền ÐÔ cung tuy có đến bảy mươi hai bí đạo, cạm bẫy trùng trùng nhưng tin chắc là chưa làm khó được bổn cô nương, tôn giá hà tất CỐ ý làm ra vẻ bí ẩn?
Nữ lang áo đỏ nghe vậy bất giác giật mình nhưng liền hé môi cười nói:
- CÔ nương đã biết đường đi đến Hồng Trần Thập Trượng rồi thì kẻ hèn này xin cáo từ...
Vừa dứt lời, bóng đỏ nhấp nhoáng đã khuất dạng trong một cửa đá.
Tử Quyên buông tiếng quát lanh lảnh, vừa định đuổi theo nhưng Tư ÐỒ Thuần đã xua tay ngăn lại.
Ngay khi ấy, một tiếng "ầm" vang lên, thạch thất ngoại trừ một cửa Ở góc trái nhất, thảy đều biến mất không để lại dấu vết nào.
âu Dương Thu thoáng ngẫm nghĩ, quay sang Tư ÐỒ Thuần hỏi:
- Thuần tỷ sao biết được lối đi đến Hồng Trần Thập Trượng vậy?
Tư ÐỒ Thuần cười bí ẩn:
- Huyền ÐÔ cung nằm trong lòng Cửu Diệp sơn, gồm ba tầng và lối đi ngang dọc, rộng không dưới trăm dặm, nếu không biết chắc sao dám mạo muội đưa Thu đệ vào mạo hiểm?
Dứt lời, nàng dẫn trước đi vào cửa đá duy nhất còn lại.
âu Dương Thu vừa theo sau vừa nói:
- Thuần tỷ chẳng phải đã nói đối với tình hình cung này chỉ biết có giới hạn...
- Sự đời hầu hết đều khó thê tiên liệu, có một số sự việc khi tiếp xúc với hoàn cảnh mới sinh ra bởi tùy cơ ứng biến. Thu đệ, đây không phải là chỗ để nói rõ vấn đề ấy, chúng ta hãy lo việc chính thì hơn.
âu Dương Thu không hỏi nữa, cùng mọi người theo sau Tư ÐỒ Thuần đi qua cửa đá, tiến vào một con đường hầm khác.
Thật ra Tư ÐỒ Thuần sở dĩ biết được cửa dẫn đến Hồng Trần Thập Trượng chẳng qua chỉ bằng giác quan nhạy bén, rồi với hành động đột ngột thăm dò và được nữ lang áo đỏ chứng thực, chỉ vì âu Dương Thu chưa có bao nhiêu kinh nghiệm giang hồ dĩ nhiên không có giác quan ấy nên không hiểu mà thôi.
Môi người đang tiến sâu vào đường hầm bỗng nghe có tiếng động rất khẽ liền đứng lại lắng nghe, dường như đó là tiếng thở dài của một nữ nhân.
âu Dương Thu nhận thấy tiếng thở dài ấy dường như từ trong vách đá bên phải vọng ra, liền tức vận công lực, một chưởng bổ vào vách đá.
Chỉ nghe vách đá vang vọng đinh tai nhưng không mảy may suy suyễn, có điều qua tiếng vang có thể nhận ra vách đá này không dày lắm.
Ngay khi mọi người nghe tiếng vách vọng, bên tai lại nghe một tiếng thở dài não nuột.
âu Dương Thu không chút đắn đo, Hàn Mai Kiếm trong tay vung lên, đâm mạnh vào vách đá. Chỉ thấy lửa tung tóe, mũi kiếm đã đâm vào vách đá mấy tấc. Tiếp theo, chàng dằn mạnh tay, một tảng đá rơi ra, rụt kiếm về xem, không chút suy suyển.
âu Dương Thu mừng rỡ khôn xiết, liên tiếp vung kiếm, chỉ chốc lát đã vạch một đường tròn trên vách đá, đủ cho một người chui qua.
âu Dương Thu vận công vào tay trái, với tám thành Càn Khôn Nhất Khí Chưởng liên tiếp ba chưởng bổ vào đường tròn trên vách đá Ngay trong chưởng thứ ba, ầm một tiếng, vách đá đã thủng.
Tư ÐỒ Thuần đứng bên khen:
- Thu đệ chưởng kình thật là hùng hậu.
Thốt nhiên một luồng kình phong âm hàn từ trong lỗ thủng xô ra, âu Dương Thu và Tư ÐỒ Thuần vội tung mình sang bên, tuy chưa bị kình phong quét trúng nhưng cũng cảm thấy lạnh thấu xương tủy, bất giác rùng mình.
Tư ÐỒ Thuần kinh ngạc buột miệng nói:
- Hàm âm Chưởng! Lợi hại thật!
âu Dương Thu nghe vậy, niềm bi phẫn liền dâng lên ngập lòng, bất kể người Ở bên kia lỗ thủng là ai, theo trực giác chàng cho đó chính là kẻ thù đã sát hại mẫu thân mình.
Thế là, chàng cắn mạnh răng, tung minh vung kiếm vọt qua lỗ thủng. Tiếp theo, lăng không thi triển Yến Tử Phi Vân, tuy cõng La Võng Cơ trên lưng, người vẫn nhẹ như bông, chân chưa chạm đất đã quan sát rõ tình thế trước mắt.
Thì ra bên đây là một gian thạch thất hình vuông, trong góc có một lão bà gầy guộc, áo quần lam lũ, mái tóc dài rối bời.
Ngay khi âu Dương Thu vọt qua lỗ thủng, lão bà gầy guộc ấy đã đứng phắt dậy, tiếng xích sắt khua loảng xoảng.
Lão bà này mặt đầy vết nhăn và vẻ bệnh hoạn, ánh mắt lạnh như tia chớp nhìn chốt vào mặt âu Dương Thu, tuy không xuất thủ nữa nhưng hoàn toàn không có chút vẻ thân thiện.
Thế nên, khi âu Dương Thu vừa hạ chân xuống đất, tả chưởng hữu kiếm đã vận tụ toàn lực sẵn sàng ứng biến.
Lúc này mọi người đều đã chui qua lỗ thủng, đứng thành một hàng ngang sau lưng âu Dương Thu, cùng với ánh mắt kinh ngạc nhìn lão bà gầy guộc.
âu Dương Thu mắt đầy bi phẫn tiến tới hai bước, trầm giọng hỏi:
- Bà là ai? CÓ phải vừa rồi đã sử dụng Hàm âm Chưởng không?
Lão bà gầy guộc hai mắt sắc lạnh nhìn chốt vào thanh Hàn Mai Kiếm trong tay âu Dương Thu, sau khi nghe âu Dương Thu hỏi, chỉ động đậy đôi môi khô khốc mấy cái và gật đầu, không nói một lời.
âu Dương Thu thấy đối phương có vẻ rất chú ý đến thanh Hàn Mai Kiếm và lại gật đầu thừa nhận vừa rồi quả đã sử dụng Hàm âm Chưởng, bèn thầm nhủ:
- chả lẽ bà ta chính là người đã sát hại mẫu thân? Vì sao bà ta lại bị giam Ở đây? Bà ta là ai? Vì sao lại không nói?
Ðoạn lại trầm giọng hỏi:
- Thanh Hàn Mai Kiếm này phải chăng là của bà? Bà có từng đả thương một người tên là Tiêu Viên Nguyệt hay không?
Lão bà gầy guộc vẫn chỉ gật đầu, lặng thinh không nói gì.
- Vậy là đúng rồi, bà ta hẳn chính là người đã dùng Hàm âm Chưởng đả thương mẫu thân...
âu Dương Thu nghĩ đến đó, thấy ánh mắt bà lão từ trên Hàn Mai Kiếm trong tay chàng chầm chậm di chuyển lên La Võng Cơ trên lưng.
Ðột nhiên, lão bà gầy guộc người rung lên một cái, trong tiếng xích sắt dưới chân khua loảng xoảng, bàn tay đen đùa và gầy guộc như ưng trảo vung ra chộp vào cổ tay La Võng Cơ.
Lão bà tuy bị xích sắt xiềng chân nhưng xuất thủ nhanh như chớp.
âu Dương Thu giật mình, vội lách người sang bên.
Lão bà một trảo không trúng đích, hai chân kéo mạnh khiến xích sắt khua vang, trình độ công lực không cần nói cũng rõ.
Nào ngờ ngay khi âu Dương Thu lách tránh, Tiểu Thúy đứng ngang bên đã vung tay, một chưởng bổ vào lão bà.
Lão bà thấy Tiểu Thúy từ bên đột kích, hai mắt rực lửa giận, người không động đậy, hai tay vung ra ba chiêu liên hoàn, chưởng phong lạnh khủng khiếp.
Tiểu Thúy từ lúc gặp Tư ÐỒ Thuần đã lòng đầy bực tức, chỉ vì sư huynh phải cần Tư ÐỒ Thuần dẫn đường nên đành phải nhẫn nhịn, giờ bị lão bà chẳng rõ lai lịch này tung ra ba chiêu liên hoàn buộc phải tung mình thoái lui, lửa giận càng thêm bốc cao.
Chỉ nghe nàng buông tiếng quát vang, Chấn Khôn Khất Khí Chưởng đã được thi triển, chỉ thấy bóng chưởng loang loáng, ảo diệu khôn lường.
Ngay lập tức, một bên là chưởng lực lạnh buốt, một bên là chưởng lực cương mãnh, hai luồng cường lực xô giạt trong thạch thất khiến những người khác vội lui ra.
Lão bà gầy guộc chiêu thức quái dị, công lực thâm hậu nhưng hai cổ chân bị xiềng, xích sắt tuy dài nhưng cử động cũng bị hạn chế rất nhiều, lại thêm Càn Khôn Nhất Khí Chưởng chính là khắc tinh của Hàm âm Chưởng nên sau mười chiêu bà ta đã có vẻ lúng túng.
Tiểu Thúy thấy mình đã giành được thượng phong, đâu chịu buông lơi, càng tấn công ráo riết hơn.
Ngay khi lão bà vừa lộ sơ hở, nàng liền thi triển chiêu Song Lôi Quán Nhi song chưởng bổ vào đối phương.
Trong lúc cấp bách, lão bà vội thi triển chiêu Phân Vân Kiến Nguyệt, hai tay gạt sang hai phía đón đỡ.
Nào ngờ chiêu Song Lôi Quán Nhĩ này của Tiểu Thúy có thể hư mà cũng có thể thực, vừa thấy đã đón đỡ, tay trái giữ nguyên thế, tay phải chớp nhoáng rụt về và đẩy tới.
Lão bà thấy nguy, tay trái chỉ rụt về đến giữa chừng và định xoay người tránh, phản ứng tuy nhanh nhưng đã muộn.
âu Dương Thu thấy vậy vội quát:
- Sư muội, đừng giết bà ta!
Cơ hồ cùng trong một lúc, một tiếng bình vang lên, hai bóng người tách ra, lão bà miệng phún ra một vòi máu tươi, người loạng choạng rồi ngã ngồi trên đất.
Thì ra Tiểu Thúy một chưởng đã bổ trúng ngực bà ta, mặc dù âu Dương Thu kịp quát ngăn, Tiểu Thúy đã giảm đi mấy phần công lực nhưng vẫn khiến lão bà ngũ tạng ly vị, thọ thương trầm trọng.
Tuy nhiên, hai mắt lão bà vẫn không mất đi thần quang vốn có, chằm chặp nhìn âu Dương Thu và mặt đầy vẻ hiền từ.
âu Dương Thu thấy vậy hết sức lấy làm lạ, bâng khuâng bỗng thấy lão bà uể oải đưa tay lên run run ngoắc chàng một cái.
Tư ÐỒ Thuần như động lòng xót thương lão bà, nói:
- Thu đệ hãy đến đi, bà ấy dường như không có ác ý với đệ.
âu Dương Thu tuy khẳng định lão bà này hẳn là người đã dùng Hàm âm Chưởng đả thương mẫu thân, nhưng thấy Tiểu Thúy đả thương bà ta trong tình trạng bị xiềng xích thế này gần như là thừa lúc người lâm nguy, lòng cũng cảm thấy áy náy nên khi nghe Tư ÐỒ Thuần nói vậy, bèn chậm rãi đi đến trước mặt lão bà.
Lão bà chờ âu Dương Thu đến gần, như rất cảm kích nhếch môi cười héo hắt, đoạn hai tay chòi đất định gắng sức đứng lên.
Tư ÐỒ Thuần thấy vậy, vội bước nhanh đến đỡ bà đứng lên.
Lão bà như thọ thương rát nặng, được Tư ÐỒ Thuần đỡ đứng lên xong lại phún ra một vũng máu tươi, người chao đảo hai lượt, nếu không có người đỡ hẳn là không đứng vững nổi, tựa hồ như nếu không có niềm hy vọng gì chống chọi, e rằng sớm đã nhắm mắt lìa đời rồi.
Chỉ thấy bà đưa cánh tay run rẩy ra, nắm lấy cổ tay La Võng Cơ, chăm chú nhìn hình xăm Hàn Mai Kiếm trên lòng bàn tay nàng, hồi sau buông ra rồi lại với tay khác vuốt lên mặt La Võng Cơ mấy cái, đôi mắt thất thần tuôn ra ra hàng lệ nóng.
Sau đó, bà dùng tay ra hiệu mấy cái với Tư ÐỒ Thuần rồi nhún người ngã xuống đất.
Tư ÐỒ Thuần lùi sau một bước, thở dài nói:
- Bà ấy đã chết rồi!
- Bà ấy đã chết rồi ư?
âu Dương Thu không tin quay đầu nhìn, quả thấy hai dòng máu tươi từ khóe miệng lão bà chảy dài xuống, hai mắt nhắm nghiền, đã trút hơi thở cuối cùng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2015 19:07:57 | Xem tất
chàng động tâm hỏi:
- Thuần tỷ, bà ấy đã làm gì La cô nương vậy?
- Trước tiên bà xem hình xăm trên tay La cô nương...
Tư ÐỒ Thuần ngẫm nghĩ chốc lát, nói tiếp:
- Sau đó bà ấy dùng tay ra hiệu với tỷ tỷ, khi nảy tỷ tỷ chưa hiểu rõ lắm nhưng giờ thì đã hiểu ra bà ấy muốn nói là...
- Bà ấy muốn nói gì vậy?
- La cô nương là con gái của bà ấy!
- Vậy sao có thể La cô nương là con gái của Hoạt Diêm Vương La Tu...
Ðột nhiên, tiếng nói Lệnh HỒ Cao lại vang lên:
- Bọn ranh con các ngươi thật không biết điều, lão phu niệm tình cố nhân mới dễ dãi cho các ngươi đế Hồng Trần Thập Trượng mang bọn vô tích sự kia ra khỏi bổn cung nhưng sao các ngươi lại can thiệp vào Chuyện của bổn cung?
Tư ÐỒ Thuần vội thấp giọng:
- Bà ấy chết rồi, chúng ta đi mau, đừng trêu giận lão quái ấy kẻo...
Nhưng âu Dương Thu vì muốn chứng thực lão bà đã chết là ai nên không chờ Tư ÐỒ Thuần nó dứt đã vận nội công truyền âm nói:
- Lão bà ấy là kẻ thù đã sát hại gia mẫu, xin hỏi Lệnh HỒ cung chủ, bà ấy danh tánh là gì vậy?
- Hắc hắc... Tiểu tử ngươi cũng thật là kỳ lạ, đã biết là kẻ thù giết mẹ, danh tánh là gì đâu cần phải hỏi lão phu. Các ngươi đã giết bà ta rồi, lão phu không truy cứu, vậy bà ta cũng khỏi phải sống trong sự hành hạ. Tuy nhiên, lão phu cảnh cáo trước, nội trong hai giờ các ngươi phải ra khỏi bổn cung, nếu không... Hắc hắc, các ngươi vĩnh viễn đừng mong nhìn thấy mặt trời nữa.
âu Dương Thu đưa mắt nhìn thi thể lão bà, môi động đậy định nói nhưng Tư ÐỒ Thuần đã xua tay ngăn lại.
Mọi người vừa định chui qua lỗ thủng trở ra bỗng nghe "kẹt" một tiếng, vách đá chuyển động, một cửa vuông hiện ra rồi bóng người thấp thoáng, hai thiếu nữ xinh đẹp bước vào.
Hai thiếu nữ ấy vừa hiện thân, như chưa nhìn rõ mặt những người trong thạch thất đã cùng lúc song chưởng tung ra, một luồng kình phong như vũ bảo đã ập vào thạch thất.
Bích Nguyệt và Thu Cúc cơ hồ cùng một lúc, "choang" một tiếng lấy trường kiếm trên lưng xuống, tung mình đến gần cửa đá, vung kiếm thành một màn sáng bạc cản hai thiếu nữ ấy lại.
âu Dương Thu ngay lúc lách tránh chưởng lực của hai thiếu nữ, nhờ nhãn lực hơn người đã nhận ra hai nàng ấy là ai, vừa thấy Bích Nguyệt và Thu Cúc xuất thủ, vội quát:
- Hai vị cô nương hãy khoan, đều là người nhà cả!
Bích Nguyệt và Thu Cúc nghe vậy, vội thu kiếm về, lui ra phía sau Tư ÐỒ Thuần.
Thiếu nữ áo trắng kinh ngạc kêu lên:
- âu Dương thiếu hiệp!
Thiếu nữ áo đỏ phía sau cũng ngạc nhiên nói:
- Thì ra là Thu đệ!
âu Dương Thu tiến tới mừng rỡ nói:
- Tư Mã cô nương! Phụng Loan muội... Hai vị...
Chàng bỗng ngưng lời bởi sực nhớ là Lệnh HỒ Cao đã hạn định nội trong vòng hai giờ phải ra khỏi Huyền ÐÔ cung, hiện giờ chưa tìm ra Hồng Trần Thập Trượng, thật chẳng phải là lúc nói chuyện dông dài.
Thế nên, chàng vội giới thiệu Tư ÐỒ Thuần với Tư Mã Thiến Như và Nghiêm Phụng Loan, còn Tiểu Thúy thì đã quen biết hai nàng rồi, chẳng cần phải giới thiệu.
các nàng thi lễ với nhau xong, vì âu Dương Thu chỉ gọi Tư ÐỒ Thuần là Thuần tỷ nên không khỏi khiến Tư Mã Thiến Như và Nghiêmphụngloan hết sức hồ nghi.
Nhất là Tư Mã Thiến Như, nàng vừa thấy Tư ÐỒ Thuần đẹp như thiên tiên, tuy trong hoàn cảnh này vẫn không khỏi sinh lòng ghen nhưng khi nhìn thấy thi thể của lão bà nằm trên đất, cảm giác chua chát trong lòng mới vơi đi.
Tư Mã Thiến Như đi đến bên thi thể lão bà nhìn kỹ, kinh ngạc kêu lên:
- ủa! Người này chẳng phải là Cửu Thiên Ma âm Thường TỐ TỐ là gì? Sao bà ta lại chết Ở đây thế này?
âu Dương Thu vội nói:
- Bà ấy chết dưới chưởng của tệ sư muội! Tư Mã cô nương biết lai lịch của bà ấy phải không?
- Bà ấy là vợ của Hàn Mai Kiếm MỘ Dung Quân... Hàn Mai Kiếm MỘ Dung Quân với vị Cửu Thiên Ma âm Thường TỐ TỐ này hồi hai mươi năm trước đã bằng vào tuyệt kỹ làm chấn động giang hồ nhung sau khi kết hôn, hai người không còn thấy xuất hiện nữa, thật không ngờ...
âu Dương Thu bỗng lấy làm lạ hỏi:
- Chẳng hay Tư Mã cô nương sao biết bà ấy vậy?
- Gia phụ có viết một quyển VÕ Lâm Quần Tượng Phổ, trong có hình vẽ của hai vợ chồng MỘ Dung Quân và Thường TỐ Tố...
Tư Mã Thiến Như ngẫm nghĩ trong chốc lát, bỗng hỏi:
- Bà ấy có xử dụng một loại chưởng pháp hàn khí buốt người không?
- ÐÓ phải là Hàm âm Chưởng không?
- Vậy là đúng rồi, chính bà ấy! Nhưng... võ công của bà ấy dường như đâu CÓ tầm thường như vậy...
Tư Mã Thiến Như cúi xuống, lại xem xét thật kỹ thi thể của lão bà lần nữa.
âu Dương Thu chợt hiểu ra nói:
- Tư Mã cô nương, có phải bà ấy đã thọ thương từ trước rồi phải không?
Tư Mã Thiến Như gật đầu thở dài:
- Bà ấy chẳng những nội thương rất nặng từ trước mà lưỡi còn bị cắt mất nửa phần, hẳn đó là độc thủ của Huyền ÐÔ cung chủ, e rằng trước khi các vị đến đây, bà ấy...
Tư ÐỒ Thuần tiếp lời:
- Bà ấy là Cửu Thiên Ma âm, có lẽ đối kháng với Tam Ðiệp Ma Ðịch của Lệnh HỒ cung chủ nên thọ nội thương, nếu không Lệnh HỒ Cung chủ sao lại nói bà ấy chết đi tốt hơn, khỏi phải sống trong sự hành hạ.
âu Dương Thu nghe hai nàng nói đã hiểu được đại khái về lai lịch và nguyên nhân chết của lão bà, bèn nói:
- Thời gian không còn nhiều, chúng ta hãy đến Hồng Trần Thập Trượng tìm họ mau.
Dứt lời đã dẫn trước tung mình ra khỏi thạch thất. Tư Mã Thiến Như và Nghiêm Phụng Loan nối tiếp theo sau, cùng hỏi:
- Ði tìm ai vậy?
âu Dương Thu vừa bước nhanh vừa nói:
- TrướnTôn tiền bối với các vị nghĩa huynh của tại hạ cũng bị bắt vào cung này, hai vị không Ở chung với họ sao?
Nghiêm Phụng Loan bước nhanh theo hỏi:
- Thu ca, họ đều...
âu Dương Thu ngoảnh lại nhìn, thấy mọi người đều theo sau, bèn ngắt lời nói:
- Thời gian không còn nhiều, thoát khỏi hiểm cảnh rồi hẳn kể.
Bỗng nghe Tư Mã Thiến Như hối hả nói:
- âu Dương thiếu hiệp hãy lưu ý!
Ðồng thời đã tung mình vượt qua trước âu Dương Thu.
Thì ra trong đường hầm bỗng có nhiều bóng người xuất hiện và từ phía trước phóng đến nhanh như gió. Vì đường hầm tối tăm nên nhất thời một nhìn thấy rõ những người đó là ai.
âu Dương Thu vội quay đầu lại, chú mắt nhìn ra trước, những người ấy thân pháp nhanh nhẹn, đã đến cách chỉ chừng mười mấy trượng, dẫn đầu là một lão hòa thượng áo đen to béo, tướng mạo trang nghiêm, mười mấy người theo sau dường như có đủ tăng, đạo, tục và Cả nam lẫn nữ.
âu Dương Thu vừa động tâm, Tư ÐỒ Thuần cất tiếng quát hỏi:
- Các vị là ai?
Lão hòa thượng áo đen như không buồn lòng vì bị quát hỏi, ha hả cười nói:
- Lão nạp với các vị đây là những người đã vượt qua Nhân Uấn Mê Trận và Hồng Trần Thập Trượng, cần gì phải hỏi nữa?
Dứt lời đã đến gần, chỉ còn cách khoảng chừng năm sáu trượng.
Lúc này âu Dương Thu đã nhìn thấy rõ, người thứ ba theo sau lão hòa thượng áo đen chính là sư phụ Thái Hư thượng nhân, vui mừng khôn xiết, vội tiến tới mấy bước, vòng tay xá dài nói:
- Ðệ tử âu Dương Thu và sư muội Tiểu Thúy bái kiến sư phụ!
Tiểu Thúy cũng vội bước nhanh tới, đứng sóng vai với âu Dương Thu thi lễ.
Lão hòa thượng áo đen đưa mắt nhìn âu Dương Thu và Tiểu Thúy, đoạn tránh sang bên, lại cười ha hả nói:
- Thật là hai kỳ tài võ học, cao túc của vị đạo huynh nào, mau tiến ra nhận lễ đi!
Tư ÐỒ Thuần biết đây hẳn là những người âu Dương Thu đang tìm kiếm, vội lui sang bên.
Thái Hư thượng nhân tiến tới mấy bước, ngạc nhiên hỏi:
- Thu nhi! Thúy nhi! Hai ngươi sao vào được đây vậy?
âu Dương Thu với Tiểu Thúy ngẩng đầu lên, hai người vốn tưởng là sư phụ gặp họ hẳn hết sức vui mừng, nào ngờ Thái Hư thượng nhân mặt mày tái xanh, mặt rực thần quang, vẻ mặt hết sức nặng nề.
Tiểu Thúy sợ hãi kêu lên một tiếng: "sư phụ rồi cúi đầu xuống không dám nói gì nữa.
âu Dương Thu sợ đến thoáng run rẩy, cũng vội cúi đầu xuống.
Thái Hư thượng nhân nhẹ khoác tay áo, lạnh lùng nói:
- Kể từ nay các ngươi không còn là đệ tử của Tàn Khuyết Môn nữa!
Bỗng một lão đạo sĩ khác tiến ra nói:
- Thái Hư sư đệ nổi giận gì kia chứ? Chả lẽ hai ta còn là đệ tử của Tàn Khuyết Môn nữa sao? Thôi, đồ nhi của ngu huynh cũng đã đến nơi rồi, dù là chỉnh lý môn quy thì cũng phải ra khỏi Huyền ÐÔ cung hẵng nói rõ lý do...
Bỗng có mấy người từ phía sau ùa tới, có người gọi Thiến Như tỷ, có người gọi thất đệ, có người gọi Phụng Loan tỷ, trong đường hầm ồn lên một hồi.
- Tiểu tử kia, kiếm từ đâu có? Con gái lão phu sao lại ra thế này hả?
Một người cao gầy áo xám từ sau mọi người lướt ra, nhanh như chớp vung tay chộp âu Dương Thu.
âu Dương Thu sửng sốt, vội nghiêng người tránh, định thần nhìn, thi ra là Hoạt Diêm Vương La Tu, lửa giận liền tức bốc cao.
Chàng vừa định xuất thủ hoàn kích, bỗng một luồng kình lực ập đến, đẩy Hoạt Diêm Vương La Tu lui trở về, tiếp theo là một loạt tiếng giận dữ quát:
- Lão thất phu định làm gái vậy hả?
Những người ấy chính là Thương Ngô Tam HỒ với các anh em họ Nghiêm.
Hoạt Diêm Vương La Tu tức giận oai oái la to mấy tiếng, gương mặt dài thượt của lão co rúm, vừa định lao tới nữa, lão hòa thượng áo đen đã tiến ra, với tiếng sang sảng nói:
- Các vị thí chủ, mọi hiềm khích hãy chờ xông qua ba ải của Lệnh HỒ cung chủ, ra khỏi Huyền ÐÔ cung rồi hẵng giải quyết, được Chăng?
Hoạt Diêm Vương La Tu tuy lửa giận xung thiên, nhưng cân nhắc tình thế trước mắt, xét thấy thân cô thế yếu, nếu động thủ khó thể giành được phần thắng, bèn thầm nhủ:
- Tiểu tử này tìm được kiếm nhưng hẳn là chưa biết điều bí mật trên kiếm, chi bằng cứ cho hắn giữ lấy lúc này, chờ khi nào có cơ hội hẵng tính.
Ngay khi ấy, bỗng tiếng nói của Lệnh HỒ cung chủ lại vang lên:
- Lão trọc Tuệ Giác, cho dù các ngươi không nhờ Cửu Chuyển Hoàn Hồn Ðơn của lão mũi trâu VÔ Ưu giải nguy thi bổn cung chủ vẫn thả các ngươi ra khỏi Hồng Trần Thập Trượng. Bởi bổn cung đã có ước định với âu Dương Thu, nội trong hai giờ các ngươi phải rời khỏi Huyền ÐÔ cung, nếu quá thời hạn, chỉ cần một cái hất tay của bổn cung chủ, dù là mình đồng da sắt hay đại la thiên tiên cũng bị giam Ở đây vĩnh viễn. Hắc hắc, tuy nhiên...
Hoạt Diêm Vương La tu sốt ruột hỏi:
- Tuy nhiên sao?
- Tuy nhiên, họ La ngươi cũng chẳng có gì dáng kể trong việc này, bởi ngươi vốn là kẻ thấy lợi quên ơn, thấy báu vật là cướp đoạt nhưng mấy người xuất gia tự cho mình là thanh cao kia cũng thấy báu vật nổi lòng tham, tranh giành lẫn nhau, mai này đồn ra võ lâm để xem họ còn mặt mũi nào nói chuyện đạo đức trước mọi người nữa?
Hoạt Diêm Vương La Tu bị Lệnh HỒ Cao khinh miệt thậm tệ, giận run quát:
- Im cái miệng thối của ngươi lại ngay!
Bốn vị cao nhân Tuệ Giác, Liễu Minh, VÔ Ưu và Thái Hư nghe vậy cũng hết sức tức giận bàng hoàng, họ đều là những người đức cao vọng trọng, thanh danh lừng lẫy trên giang hồ, nếu quả như Lệnh HỒ cao đã nói thì mai này họ còn mặt mũi nào sống trên cõi đời nữa?
Còn về Thái Hư thượng nhân tuy hiện chưa có tiếng tăm trong võ lâm nhưng liên quan đến một thân phận khác của ông khiến ong chẳng thể không lo ngại.
Trong tình huống ấy, bốn vị cao nhân dù rất có hàm dưỡng nhưng vẫn giận run không thốt nên lời.
Hoạt Diêm Vương La Tu muốn tự bào chữa và tỏ oai phong trước mọi người, trầm giọng quát:
- Lệnh HỒ Cao, ngươi dùng trò quái quỷ ấy đâu phải là trang anh hùng hảo hán, có bản lĩnh hãy chường mặt ra đây đấu với lão phu ba trăm hiệp, quyết một phen cao thấp chứ đừng chui rúc trong bóng tối thế này.
Những lời này của lão được phát ra bởi chân lực nội gia, vang vọng trong đường hầm đinh tai nhức óc.
âu Dương Thu thầm nhủ:
- Lão thất phu này quả nội công chẳng kém, lát nữa ra khỏi đây...
Chỉ nghe Lệnh HỒ Cao cười vang nói:
- Hữu dõng vô mưu đâu phải là anh hùng hào kiệt, nếu La Tu ngươi giữ được mạng sống, một tháng sau chúng ta sẽ gặp nhau tại Ly Biệt Câu Ðại Tuyết Sơn, lo gì không thể phân cao thấp...
Bỗng ngưng lời, lát sau mới nói tiếp:
- Trường Tôn Sở tự hào bình sanh không nhị sắc, Thương Ngô Tam HỒ tự cho mình thanh cao, bình sanh không cần nữ nhân. Ha ha!
Hóa ra thảy đều là kẻ hữu danh vô thực, những mỹ nữ trong Hồng Trần Thập Trượng khá hấp dẫn đấy chứ?
Trước nhiều vị cô nương thế này, bốn người như bị một cái tát tai nẩy lửa, mặt nóng ran hết sức khó chịu.
Nhị HỒ HỒ Ðộc Ðịa tức giận quát:
- Lệnh HỒ lão súc sanh, lão phu thí mạng với ngươi!
Ðoạn sải bước tiến tới, bỗng nghe "ầm" một tiếng vang rền, quần hào giật mình kinh hãi, chỉ thấy phía trước và sau đều có một bức vách đá hạ xuống, đường tiến và đường lui đều bị phong bế.
Nhị HỒ chững bước, vận công vào hai tay buông tiếng quát vang, song chưởng đẩy thẳng ra, chỉ nghe "bùng" một tiếng rền rĩ, kình lực chạm vào vách đá, Nhị HỒ bởi dùng sức quá mạnh, bị kình lực phản chấn loạng choạng lùi sau năm bước.
Quần hào thấy vậy thảy đều kinh tâm động phách.
Ngay khi ấy, tiếng nói Lệnh HỒ Cao lại vang lên:
- Bổn cung chủ đã nói rồi, chỉ cần một cái cất tay là các ngươi vĩnh viễn không còn thấy mặt trời. Hắc! Hai vách đá này đều dày hơn ba trượng, dù các ngươi xuất thủ cùng một lúc cũng vô ích. Nhưng lão phu đã nói là giữ lời, âu Dương tiểu tử, ngươi hãy dẫn bọn lão phế vật ất rời khỏi đây mau.
Tiếng nói vừa dứt, vách đá phía trước quả nhiên từ từ cất lên, đường hầm lại thông suốt như trước.
âu Dương Thu đưa mắt nhìn quần hào, vì có mặt sư phụ, chàng không dám tự ý quyết định đi trước dẫn đường.
Tư ÐỒ Thuần thông minh tuyệt đỉnh, đã nhận thấy tình huống khó xử của âu Dương Thu, bèn nhoẻn cười nói:
- Chư vị lão tiền bối, tiểu nữ xin mạn phép làm hướng đạo, chẳng hay các vị...
Tuệ Giác đại sư xét tình thế trước mắt, biết là Lệnh HỒ Cao không nói ngoa, chỉ cần lão quái ấy cất tay là mọi người khó mà ra khỏi Huyền ÐÔ cung, lão đã hẹn một tháng sau gặp nhau tại Ðại Tuyết Sơn, lúc này nên nhẫn nhịn thì hơn, nên Tư ÐỒ Thuần vừa dứt lời, ông liền niệm phật hiệu:
- A Di Ðà Phật! Vậy thì xin phiền nữ thí chủ!
Tư ÐỒ Thuần gật đầu cười:
- Tiểu nữ xin đi trước một bước.
Dứt lời liền sải đi trước. Mọi người thấy Tuệ Giác đại sư đã quyết định dứt khoát, không ai có ý kiến gì nữa, lần lượt theo sau bước đi.
Tuệ Giác đại sư vừa đi vừa với Thiên Lý Truyền âm nói:
- Lệnh HỒ cung chủ, lão nạp xin đa tạ sự tiếp đãi của cung chủ, chỉ tiếc là chưa thể đích thân lĩnh giáo tuyệt học ải thứ ba của cung chủ.
- Không dám, không dám, một tháng sau gặp nhau tại Ly Biệt Câu, ải thứ ba của bổn cung chủ nhất định không để các vị thất vọng.
- Vậy thì một lời đã định!
- Lẽ đương nhiên!
Hai người như là đối mặt nói chuyện với nhau, Lệnh HỒ Cao chẳng những có thể Ở trong bóng tối truyền lời đến mà còn biết rõ nhất cử nhất động của quần hào, điều ấy thật chẳng thể không khiến người thấy làm lạ.
âu Dương Thu hết sức thắc mắc, bèn truyền âm hỏi:
- Thuần tỷ, Lệnh HỒ lão quái làm sao có thể nhìn thấy hết mọi hành động của chúng ta vậy?
Tư ÐỒ Thuần cũng truyền âm đáp:
- Thu đệ không lưu ý mỗi nơi chúng ta có mặt cách không xa đều có một lỗ tròn ít gây chú ý, những lỗ tròn ấy đều có một lớp đá thủy tinh, sự ảo diệu là Ở đó.
âu Dương Thu thông minh hơn người, nghe liền hiểu ngay, thầm nhủ:
- Thì ra những lỗ tròn ấy đều thông đến một chỗ, Lệnh HỒ lão quái từ trên cao nhìn xuống nên thấy rõ hết mọi nơi trong cung, vậy là Huyền ÐÔ cung này thật là một công trình kiến trúc quy mô.
Lúc này chàng đã đu dây ra đến cửa vào, nhưng hai gã đại hán bị Tư ÐỒ Thuần điểm huyệt đã không còn đó nữa.
Tư ÐỒ Thuần ấn nút điều khiển cửa đá tách ra, mọi người lần lượt tung mình ra ngoài, chỉ thoáng chốc tảng đá đã khép lại như trước.
Lúc này trời đã sáng, mặt trời vừa ló dạng, sương sớm phủ mờ sơn cốc.
Quần hào đứng dưới tảng đá cửa vào Huyền ÐÔ cung, mỗi người hít thở vài hơi không khí trong lành, tinh thần liền tức sảng khoái.
âu Dương Thu di đến trước mặt VÔ Ưu thượng nhân, đặt La Võng Cơ trên lưng xuống, cung kính nói:
- Lão tiền bối, La tỷ tỷ bị dược vật của Ma Thiết cung khiến cho mất hết trí nhớ, lại bị Cửu Thiên Phi Kích Giang lão tiền bối giải trừ công lực, nghe nói chỉ có...
VÔ Ưu thượng nhân khoác tay:
- Hiền sư diệt cần Cửu Chuyển Hoàn Hồn Ðơn cứu y phải không?
âu Dương Thu gật đầu, lấy làm lạ thầm nhủ:
- su phụ La tỷ tỷ sao lại gọi mình là sư diệt và vì sao sư phụ lại không cho mình biết mối quan hệ với VÔ Ưu thượng nhân thế nhỉ?
Chỉ thấy VÔ Ưu thượng nhân cho La Võng Cơ nuốt một viên dược hoàn, đoạn nhìn chàng nói:
- Hiền sư diệt, việc của sư phụ ngươi, để sư bá gánh chịu thay cho ngươi, ngươi hãy kể chuyện của sư tỷ ngươi cho sư bá nghe đi.
Lúc này Hoạt Diêm Vương La Tu đã đi đến bên La Võng Cơ, đôi mắt xanh rờn đầy vẻ không thân thiện chòng chọc nhìn âu Dương Thu.
âu Dương Thu nghe hỏi, đưa mắt nhìn sư phụ rồi lại nhìn VÔ Ưu thượng nhân, ra chiều do dự, VÔ Ưu thượng nhân đã ha hả cười nói:
- Ngươi nói đi, có lẽ sư phụ ngươi chưa từng nó với ngươi về vị sư bá đồng môn này nhưng có mặt sư bá đây, sư phụ ngươi phải nghe theo. Thái Hư không cần các ngươi làm đồ đệ, sư bá thu nhận các ngươi thì cũng vậy thôi.
Từ lúc ra khỏi Huyền ÐÔ cung, Thái Hư thượng nhân chẳng thèm nhìn ngó đến hai đồ đệ, lúc này đang tức giận đứng chắp tay sau lưng.
âu Dương Thu thật không sao hiểu nổi vì lẽ gì sư phụ lại trục xuất hai người khỏi sư môn, quay lại nhìn Tiểu Thúy đang đứng ngơ ngẩn, đoạn hướng về VÔ Ưu thượng nhân chắp tay xá dài nói:
- Ðệ tử không biết đã vi phạm giới luật gì khiến sư phụ tức giận, van xin sư bá...
- Việc này rất dông dài, những ngươi dừng lo, hãy kể chuyện của La Võng Cơ trước đã.
âu Dương Thu ngẫm nghĩ một hồi, bèn bắt đầu sơ lược kể từ lúc nhà gặp thảm biến, lưu lạc đến Ðại Lý gặp La Võng Cơ cho đến khi cõng La Võng Cơ vào Huyền ÐÔ cung.
Chàng vừa kể xong, La Võng Cơ đã đứng lên, trước tiên gọi phụ thân, rồi đến sư phụ và Thu đệ.
âu Dương Thu thấy La Võng Cơ đã hồi phục lý trí, vui mừng khôn xiết, khích động nói:
- La tỷ tỷ đã...
Bỗng nghe Hoạt Diêm Vương La tu quát to:
- Tiểu súc sanh, con gái của lão phu không phải tỷ tỷ ngươi!
Ðồng thời kéo La Võng Cơ đến bên mình nói tiếp:
- Thái Hư lão mũi trâu, món nợ hai lần xâm phạm Ngân Kiều thôn của tên nghiệt đồ này của lão đã đến lúc phải...
Thái Hư thượng nhân biến sắc mặt ngắt lời:
- Hai người đã không còn là đệ tử của bần đạo nữa, nay nể mặt sư huynh miễn thanh trừng, để lại tính mạng, thí chủ muốn làm gì thì làm, bần đạo không màng đến.
Ðoạn phất mạnh tay áo, quay mặt đi chỗ khác.
Tiểu Thúy òa khóc, co chân quỳ xuống sau mưng sư phụ, bật khóc sướt mướt.
âu Dương Thu trừng cho Hoạt Diêm Vương một cái đầy căm thù, đoạn cũng quỳ xuống trước mặt VÔ Ưu thượng nhân, nước mắt chảy dài nói:
- Van sư bá hãy... hãy...
Nghẹn lời không sao nói tiếp được nữa.
Quần hào thấy vậy thảy đều bùi ngùi thương xót nhưng không ai dám đứng ra khuyên giải bởi chuyện liên quan đến môn quy trong võ lâm, ngoại trừ đồng môn, người ngoài không tiện can thiệp vào, huống hồ Thái Hư thượng nhân vừa gặp đồ đệ đã nổi giận đùng đùng, hiển nhiên việc này không phải đơn giản.
Riêng Hoạt Diêm Vương La Tu trái lại thì vui mừng khôn xiết, như vậy lão sẽ bớt đi một phần lo ngại, chờ đợi thời cơ thực hiện mưu đồ.
La Võng Cơ vừa mới phục hồi trí nhớ, chẳng rõ việc gì đã xảy ra, thấy người mình yêu tội nghiệp thế này, vừa gọi được một tiếng "sư phụ đã bị Hoạt Diêm Vương La Tu hung hãn trừng mắt, liền cả kinh không dám nói tiếp nữa.
Bầu không khí nặng nề phủ trùm, VÔ Ưu thượng nhân thấy vẻ tức giận của sư đệ, lòng cũng hết sức đau buồn, bởi chỉ ông mới hiểu rõ nguyên nhân và nỗi lòng của sư đệ.
ông lại đưa mắt nhìn âu Dương Thu và Tiểu Thúy, bất giác nhớ lại chuyện trên kim đỉnh Nga My hồi ba mươi năm trước, chợt một niềm xót xa dâng lên ngập lòng, run giọng nói:
- Sư đệ nhất quyết từ bỏ hai đồ đệ này thật ư?
Thái Hư thượng nhân vẫn quay lưng lại đáp:
- Sư huynh, ba mươi năm trước lỗi Ở hai ta, để khiến chúng ta...
Chẳng ngờ ba mươi năm sau chúng ta vẫn không thoát khỏi sự sắp đặt của ác ma ấy. Sư huynh, đệ đã quyết không cần đồ đệ nữa, muốn thu xếp thế nào tùy ý sư huynh.
Giọng nói hết sức kiên quyết và dứt khoát nhưng qua việc người ông thoáng run rẩy, quần hào đã nhận ra là lòng ông hẳn cũng là rất đau buồn, và qua lời lẽ của ông, việc này nhất định không phải đơn giản nên cùng nhìn nhau lặng thinh.
VÔ Ưu thượng nhân nghiêm mặt nói:
- Người ai chẳng yêu chuộng vẻ đẹp, lỗi lầm của hai ta khi xưa cũng là do vậy mà ra, chả lẽ ngày nay sư đệ lại không thể tha thứ cho hai hậu bối họ hay sao? Vả lại, việc này theo ngu huynh thấy, lỗi không phải hoàn toàn Ở họ, dường như đó cũng là do ác ma ấy đã cố ý sắp đặt Sư đệ đã quyết tâm từ bỏ họ, vậy thì ngu huynh cũng đành cam mạn đại úy, nhận họ làm đồ đệ, mọi hậu quả ngu huynh sẵng sàng chịu trách nhiệm.
- Ðệ đã tha thứ lỗi lầm cho họ rồi, sư huynh cứ việc thu nhận họ.
vô Ưu thượng nhân nghiêm giọng:
- Thu nhi! Thúy nhi! Hai người hãy đứng lên, kể từ đây hai người đã chính thức là đồ đệ của ta.
âu Dương Thu và Tiểu Thúy cùng dập đầu lạy một lạy, tuân mệnh đứng lên.
Thái Hư thượng nhân mắt thoáng qua vẻ đắc ý nhưng vì quay lưng lại nên quần hào không ai trông thấy.
Qua lời VÔ Ưu thượng nhân, âu Dương Thu giờ đã hiểu ra sở dĩ sư phụ tức giận trục xuất hai người ra khỏi sư môn chính là vì họ đã cải diện chỉnh dung, đồng thời cũng đoán biết sư phụ với sư bá hẳn là trên người cũng có khuyết tật và có quen biết Thiết Bốc thần y, bèn vở lẽ thầm nhủ:
- Ðệ tử trong Tàn Khuyết môn nhất định không tàn cũng khuyết nhưng mình với sư muội bây giờ không tàn khuyết nữa cho nên sư phụ phải trục xuất mình.
Bỗng nghe tiếng người ồn ào vọng đến, chàng vội đưa mắt nhìn, thì ra là Vương Ðại Niên, Phiên Thiên Báo Tề Ðông Dã và Kiếm Tây Tam Kiệt đã suất lĩnh các vị hào kiệt hai tỉnh Vân Quý kéo đến.
- ôi! âu Dương thiếu hiệp đã...
Vương Ðại Niên vừa nhác thấy âu Dương Thu, mừng đến không thốt nên lời, hệt như một cơn gió lốc lao nhanh đến.
Vương Ðại Niên đến trước mặt âu Dương Thu, vừa thấy Hoạt Diêm Vương La tu liền toét miệng mắng:
- Lão ma đầu này cũng có mặt Ở đây ư? Còn chưa mau đến Tinh Tinh Hấp thu dọn thi thể toàn bộ thuộc hạ của lão đi?
Hoạt Diêm Vương La Tu đang tính cách để thực hiện âm mưu, bỗng nghe Vương Ðại Niên nói vậy, giật mình cả kinh nói:
- Ngươi nói ai vậy hả?
Vương Ðại Niên cười ha hả:
- vương mổ nói là bọn khốn kiếp của Hải Long hội thảy đều chết tại Tinh Tinh hạp, không còn một tên sống sót.
- Tên vô danh tiểu tốt ngươi trước mặt lão phu mà dám hổn xược như vậy, nạp mạng đây.
Hoạt Diêm Vương La Tu trong tiếng quát đã vung tay chộp vào Vương Ðại Niên.
- Ðược lắm, vậy thì Vương mỗ hóa kiếp lão luôn thể!
Vương Ðại Niên vừa nói vừa một quyền tung ra, hai bóng người vừa sáp vào nhau liền tách ra ngay.
Hoạt Diêm Vương La Tu vẻ không tin nói:
- Kẻ nào đã gây ra?
- Chính Vương mỗ!
Vương Ðại Niên vừa dứt lời lại một quyền tung ra.
Hoạt Diêm Vương lòng chấn động mạnh, liền dậy sát cơ, song Chưởng liên hoàn thi triển hai chiêu Huy Trần Thanh Ðạm và Thái Sơn Áp Ðỉnh kình phong ào ào xô ra như sóng dữ.
âu Dương Thu vội quát!
- Vương huynh hãy cẩn thận!
Ðồng thời một chiêu Càn Khôn Nhất Khí Chưởng từ ngang bên đẩy ra, đánh bạt chưởng kình của Hoạt Diêm Vương La Tu. Vương Ðại Niên kinh hãi, thừa cơ tung mình sang bên.
Hoạt Diêm Vương La Tu chững người đứng lại, tức giận quát:
- Tiểu tử, ngươi định xen vào chuyện này hả?
âu Dương Thu nhường mày, ngạo nghễ đáp:
- Chuyện này do tại hạ mà ra, đương nhiên phải do tại hạ gánh chịu.
Hoạt Diêm Vương La Tu quắc mắt:
- vậy là toàn bộ đệ tử bổn hội đã chết dưới tay ngươi phải không?
âu Dương Thu hất hàm:
- Phải thì sao nào?
- Ðược, kể như ngươi to gan...
Hoạt Diêm Vương La Tu quá khích phẫn bởi thuộc hạ bị giết, cơ nghiệp tiêu tan trong khoảnh khắc, không sao nói tiếp được nữa, toàn thân run rẩy.
Lúc này quần hào hai tỉnh Vân Quý đã đến vây quanh, thấy cảnh tượng trước mắt, chẳng hiểu thật ra đã xảy ra chuyện gì.
Hoạt Diêm Vương La Tu sau một hồi run rẩy vì khích phẫn, trong đầu đã chớp nhoáng lướt qua mấy ý nghĩ, quát:
- âu Dương tiểu tử, lão phu có oán thù gì với ngươi mà ngươi lại tàn nhẫn như vậy, hôm nay trước đồng đạo thiên hạ, món nợ máu này lão phu phải thanh toán với ngươi luôn thể.
Hoạt Diêm Vương La Tu nói vậy dĩ nhiên là ngầm cho quần hào biết oán thù giữa lão với âu Dương Thu, kẻ khác nên giữ lập trường công chính, không được xen vào chuyện riêng tư giữa hai người.
âu Dương Thu đâu phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên hiểu ý lão, thầm nhủ:
- Như vậy càng tốt!
Bèn cao gọng nói:
- Lão thất phu, âu Dương Thu này có oán thù gì với lão, lần đầu tiên đến viếng Ngân Kiều thôn lão đã phái Ngụy Minh Viễn và HỒ Chấn Sơn ám toán, rồi lại sai ngao khuyển đuổi theo âu Dương mỗ đến hàng trăm dặm, nếu không nhờ có cao nhân giúp đỡ hẳn đã táng mạng dưới tay lão rồi. Lần thứ nhì đến Ngân Kiều thôn, âu Dương mỗ vốn định bỏ qua chuyện cũ, chỉ muốn hỏi rõ một điều, lão nói là Ngụy Minh Viễn và HỒ Chấn Sơn đi khỏi rồi lập kế hãm hại âu Dương mỗ để khiến tỷ muội nhà họ Lam bị hãm thân trong rừng. Lão thất phu, lão hãy nói rõ lý do ấy trước đồng đạo võ lâm thiên hạ để mọi người phê bình phải trái. Nếu không, hừ hừ! Giữa hai ta chỉ còn một con đường... không phải cá chết thì là lưới thủng.
Hoạt Diêm Vương La Tu biến sắc mặt liên hồi, trầm giọng quát:
- Tiểu tử ngươi quả là một muốn sống nữa rồi!
Hai bàn tay phồng lên, sẵn sàng xuất thủ.
La Võng Cơ thấy phụ thân định động thủ với người mình yêu, lưỡng hổ tương tranh khó thể vẹn toàn, người nào chết đối với nàng đều là một đòn đả kích khó thể chịu nổi, bèn run giọng nói:
- Phụ thân! Thu đệ! Hai người...
âu Dương Thu lòng rúng động, vẻ vô phương đưa mắt nhìn nàng, đoạn lại quay sang Hoạt Diêm Vương La Tu nói:
- Lão thất phu hãy ra điều kiện trước đi!
- Lão phu với hay tay không, trong mười chiêu sẽ lấy mạng ngươi!
âu Dương Thu giơ Hàn Mai Kiếm lên:
- Nếu trong mười chiêu mà âu Dương mỗ bại dưới tay lão thì thanh kiếm này sẽ thuộc về lão, còn ngược lại thì sao?
Hoạt Diêm Vương La Tu khẳng khái:
- Nếu lão phu bại dưới tay ngươi, muốn giết muốn xẻo tùy ngươi!
- âu Dương mỗ chỉ cần lão trả lời mấy câu hỏi là đủ!
âu Dương Thu quay sang Tuệ Giác đại sư thi lễ, nói tiếp:
- Ðại sư có thể làm chứng cho vãn bối không?
Tuệ Giác đại sư hai tay chắp trước ngực, sải bước tiến ra nói:
- A Di Ðà Phật! Lão nạp rất sẵn sàng nhưng chẳng hay La thí chủ có tin lão nạp hay không?
Quần hào thấy vậy đều hết sức kinh ngạc, không ai ngờ vị cao tăng giàu lòng từ bi này lại chịu làm nhân chứng cho một trận long tranh hổ đấu.
Hoạt Diêm Vương La Tu ngẫm nghĩ chốc lát mới nói:
- Ðại sư là chưởng môn chí tôn của một phái, lẽ dĩ nhiên lão phu tin.
- Vậy thì lão nạp cung kính không bằng tùng mệnh.
Tuệ Giác đại sư nói xong, đưa tay đón lấy Hàn Mai Kiếm của âu Dương Thu rồi lui sang một bên.
La Võng Cơ thất thểu đi đến bên sư phụ VÔ Ưu thượng nhân, hy vọng vị cao nhân danh lừng lẫy này có thể đứng ra ngăn cản cuộc chiến ác liệt sắp bùng nổ này, nhưng VÔ Ưu thượng nhân điềm nhiên như khô nghề hay biết.
Quần hào thảy đều yên lặng, các vị nữ kiệt chẳng ai là không lo lắng cho âu Dương Thu...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2015 19:09:55 | Xem tất
CHƯƠNG 18 - CHÍNH TÀ ĐẠI HỘI TẠI LY BIỆT CÂU
Trong thất Lâu cốc!
Dưới ánh nắng chói chang, hơn hai trăm hào kiệt võ lâm vây quanh hai cao thủ tuổi tác chênh lệch và cao thấp khác nhau nhưng đều võ công tuyệt thế.
Sau cùng, Hoạt Diêm Vương La Tu buông tiếng quát trầm, xoay người xấn tới, tả chưởng với chiêu Vũ Ðả Tàn Hà (mưa đánh lá sen), hưu chưởng với chiêu Khoá Mã Dương Tiên (cưỡi ngựa vung roi), một chiêu hai thức nhanh như chớp bổ xuống đỉnh đầu âu Dương Thu.
Trận đấu này không chỉ vì thù mà còn vì bảo kiếm, lão quyết thủ thắng nội trong mười chiêu, vừa xuất thủ đã tung ra tuyệt chiêu trong Hàm âm Chưởng.
âu Dương Thu quyết tâm đánh bại đối phương sau đó buộc đối phương nói ra những điều thắc mắc trong lòng nên vừa xuất thủ cũng thi triển ngay Càn Khôn Nhất Khí Chưởng.
Chỉ thấy chàng chân phải lùi nửa bước, người thụp xuống, hai tay đưa lên ngang ngực, thủ thế sẵn sàng ứng địch.
- RÕ là tiểu tử ngươi tự tìm lấy cái chết...
Hoạt Diêm Vương La Tu vừa nghĩ đến đó, âu Dương Thu đã tay trái thi triển chiêu Tuyết Ưng Lam Quan tay phải chiêu Thiên Vương Thác Tháp, cũng là một chiêu hai thức, ngạnh tiếp thế công của Hoạt Diêm Vương La Tu.
Chỉ nghe "bùng" một tiếng vang rền, bốn chưởng chạm nhau, kình phong xô giạt, bóng người vừa xáp vào đã nhanh chóng tách ra.
Trong quần hào hiện diện, những người chưa biết công lực hai người tương đương nhau, không ai giành được ưu thế.
Hoạt Diêm Vương La Tu tự biết Hàm âm Chưởng của mình đã gặp khắc tinh nên ngầm vận thêm ba thành công lực nữa.
Ngay khi hai người vừa tách ra, lão chững thế quay người, song chưởng với chiêu HỒ Tôn Khỉ Hiến Quả tống thẳng vào ngực âu Dương Thu.
âu Dương Thu lần này không nghênh tiếp mà thi triển chiêu Thôi Sơn Ðiền Hải khiến Hoạt Diêm Vương La Tu không đoán ra được là hư là thực và trong khoảnh khắc ấy, thân pháp gia truyền Hồi Phong Tam Toàn đã thi triển, người như cơn lốc chui qua dưới nách của Hoạt Diêm Vương La Tu ra sau lưng.
Hoạt Diêm Vương La Tu vừa thấy không ổn, vội thu song chưởng về, người chỉ quay được nửa vòng, chợt cảm thấy mạn sườn đau nhói, giật mình cả kinh, vội tung mình lui ra sau.
Chỉ thấy âu Dương Thu khí định thần nhàn đứng yên, ung dung nói:
- Lão đã bại một chiêu rồi!
Hoạt Diêm Vương La Tu cúi nhìn xuống, áo chỗ mạn sườn đã rách một đường dài hơn ba tấc, máu tươi rỉ ra nhưng chỉ thọ thương da thịt mà thôi.
Lão nằm mơ cũng chẳng ngờ mới hai chiêu đã thua thiệt, bất giác lửa giận bừng lên, gương mặt dài co rúm hết sức kỳ khôi, vừa lại định tung mình lao tới...
Bỗng nghe Tuệ Giác đại sư cao giọng nói:
- A Di Ðà Phật! Hai chiêu đã qua, La thí chủ đã bại một chiêu, âu Dương tiểu thí chủ có gì xin hỏi!
Quần hào liền tức vỗ tay và hoan hô náo nhiệt.
Hoạt Diêm Vương La Tu không sao chối bỏ được sự thật, đành nén giận nói:
- Lão phu nhìn nhận đã thua ngươi một chiêu, ngươi hỏi đi!
- Phải chăng chính lão đã đả thương và gây ra cái chết cho gia mẫu?
- Chính lão phu!
- Vì lẽ gì?
- Tranh giành Hàn Mai Kiếm!
âu Dương Thu đau lòng rườm nước mắt, phẫn khích hỏi tiếp:
- Tàn sát cả nhà âu Dương mỗ phải chăng là Ngụy Minh Viễn với HỒ Chấn Sơn và do ngươi sai khiến?
- Chính lão phu đã sai khiến họ!
- Vì sao?
Hoạt Diêm Vương La Tu bỗng mặt lộ vẻ buồn khôn tả, như không muốn trả lời câu hỏi ấy, nhưng rồi mắt ánh lên nói:
- Ðể tiết mối hận bị cướp đoạt tình yêu!
Vậy là đã rõ, âu Dương Thu đứng trước kẻ thù giết mẹ và hủy nhà, lửa hận ngập lòng, cao giọng nói:
- Thù giết mẹ và huỷ nhà bất cộng đới thiên!
Ðoạn liền vận hết mười hai thành công lực. Phải biết âu Dương Thu quét trúng một chỉ vào mạn sườn Hoạt Diêm Vương La Tu là nhờ thân pháp nhanh nhẹn, nếu như đối chọi thẳng thừng, Hoạt Diêm Vương La Tu với mấy mươi năm công lực tuy chưa chắc thắng nổi chàng nhưng cũng không đến đỗi tệ như vậy.
âu Dương Thu sau một chiêu ngạnh tiếp đã tự rõ trong lòng nhưng lần thứ nhì xuất thủ chàng phải bằng vào chân công thực lực quyết sinh tử với Hoạt Diêm Vương La Tu.
Hoạt Diêm Vương La Tu tuy đã tự nhận thua một chiêu, trả lời những câu hỏi của đối phương nhưng tình thế trước mắt nếu không phân ra một mất một còn, vấn đề khó thể kết thúc, nên cũng thầm vận công lực, chuẩn bị trong tám chiêu lấy mạng âu Dương Thu.
Trong đấu trường, hai cao thủ tuyệt đỉnh đứng gườm nhau, ánh mắt hệt như bốn luồng điện, quần hào xung quanh thảy đều ngưng thần theo dõi bước tiếp theo của cuộc chiến.
Bầu không khí tưởng chừng như cô đặc, ngột ngạt đến mức khiến người cảm thấy tử thần sắp đến.
Bỗng, Hoạt Diêm Vương La Tu người thụp xuống một chút, hai chân lún xuống đất một phân, xương cốt khắp người kêu răng rắc, chiếc áo xám trên mình cũng căng phồng lên.
- ô! Hàm âm Khí Công! âu Dương thiếu hiệp hãy cẩn thật!
Tư Mã Thiến Như kinh hãi cất tiếng kêu, người cũng bất giác tiến tới hai bước.
Tiểu Thúy cũng lớn tiếng nói:
- Sư huynh, hãy dùng Huyền Môn Tâm Pháp đối phó.
Thật ra âu Dương Thu đã đoán biết trước, Hoạt Diêm Vương La Tu không xuất thủ hẳn là đang vận công lực độc địa gì đó nên sớm đã vận Huyền Môn Tâm Pháp ra khắp người, bảo vệ các yếu huyệt, có điều là Huyền Môn Tâm Pháp này không giống Hàm âm Khí Công nên kẻ khác khó thể nhận ra.
Bỗng âu Dương Thu quát to:
- Lão tặc, nạp mạng đây!
Ðồng thời người lao tới như tia chớp, ba chiêu tuyệt học liên tiếp vung ra, chỉ thấy bóng chưởng rợp trời, như bài sơn đảo hải phủ chụp xuống.
Hoạt Diêm Vương La Tu dĩ nhiên đâu chịu kém, ba tuyệt chiêu Hàn Mai Thỉ Nhị, Hàn Phong Lẫm Lẫm và Hàn Nhạn Phi Lai liên hoàn tung ra đón tiếp.
Ngay tức khắc, quanh dấu trường mười mấy trượng kình phong cuồn cuộn, cát đá tung bay.
Bỗng, lại một tiếng quát vang, hai bóng người tách ra, trong chớp mắt hai người đã giao thủ ba chiêu, quần hào thảy đều kinh tâm động phách.
Xem ra trong ba chiêu hai người lại bất phân thắng bại, thật ra Hoạt Diêm Vương La Tu đã bị âu Dương Thu điểm trúng một chỉ vào huyệt Khí Môn, tuy không gây ra ngoại thương nhưng nội thương chẳng nhẹ, có điều lão ma đầu công lực thâm hậu, kẻ khác khó thể nhận thấy được.
Phải biết Hàm âm Khí Công và Hàm âm Chưởng đều là tuyệt học Tây Vực, nhất là âm Hàn Khí Công cũng như Kim Chung Trảo và Thiết BỐ Sam, có công dụng đao kiếm bất xâm và phản chấn khiến địch thủ thọ thương nhưng lão đã gặp khắc tinh nên khó thể phát sinh tác dụng.
Hoạt Diêm Vương La Tu sau khi trúng chỉ lui ra, lòng hết sức kinh hãi, biết hôm nay khó thể an toàn rút lui, chi bằng liều mạng quyết Chiến may ra...
Bỗng nghe Tuệ Giác đại sư cao giọng tuyên phật hiệu:
- A Di Ðà Phật! Hai vị thí chủ đã qua ba chiêu nữa, La thí chủ...
Lão hòa thượng nhãn lực hơn người, lẽ nào không thấy Hoạt Diêm Vương La Tu trúng chỉ lần nữa nhưng chưa kịp dứt lời, Hoạt Diêm Vương La Tu đã giận dữ quát:
- Lão phu thí mạng với ngươi!
Rồi thì vang lên một tiếng bùng rền rĩ, cuồng phong xoáy tít, cát bụi mịt mù, hai bóng người cùng bật ra xa hơn trượng.
- Sáu chiêu đã qua!
Hoạt Diêm Vương La Tu ngã ngồi trên đất hai mắt đờ đẫn, khóe môi rỉ máu, không đứng lên được nữa, hiển nhiên đã thọ thương không nhẹ.
âu Dương Thu hai mắt đỏ quạch, trán đẫm mồ hôi, cắn răng đứng phắt dậy, tung mình lao tới, một chưởng bổ xuống huyệt Thiên Linh Cái của Hoạt Diêm Vương La Tu.
Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, bỗng nghe tiếng trong trẻo hét to:
- Hãy giết La Võng Cơ này đi!
Tiếp theo, một bóng đỏ lướt nhanh đến đứng cản trước mặt Hoạt Diêm Vương La Tu.
âu Dương Thu lòng rúng động, rụt tay về và lùi sau hai bước, mắt nhìn La Võng Cơ mặt đầy đau khổ, u oán và khẩn cầu, nhất thời đứng ngây không biết phải xử trí thế nào.
Chàng đã mề lòng, La Võng Cơ là ân nhân cứu mạng của chàng, làm sao thể nhẫn tâm hạ thủ khiến nàng đau khổ đoạn trường?
La Võng Cơ thấy âu Dương Thu đã thu chưởng về và đang do dự, bèn quay người gọi:
- Phụ thân!
Rồi bật khóc sướt mướt, đây là ân oán tình thù liên quan tới hai đời, quần hào hiện diện không tiện xen vào.
Hoạt Diêm Vương La Tu hít sâu một hơi chân khí, cố nén huyết khí sôi sục trong lồng ngực, đưa mắt nhìn con gái, run giọng nói:
- Cơ nhi, hãy ngồi xuống đây!
Giọng nói hết sức dịu dàng trìu mến và ngập đầy tình thương yêu.
La Võng Cơ trước nay thiếu thốn tình thương của phụ thân, bất giác lòng xao động mạnh, nước mắt nhạt nhòa, chỉ thấy trong đôi mắt xanh của phụ thân rực lên ánh sáng kỳ lạ.
Nàng ngồi xổm xuống, bi thương nói:
- Phụ thân...
Hoạt Diêm Vương La Tu nắm tay nàng tiếp lời:
- Cơ nhi, phụ thân ngũ tạng đã ly vị, không thể sống được nữa rồi.
Nhưng trước khi chết, phụ thân phải nói rõ với ngươi một việc, ngươi có thể lượng thứ cho phụ thân...
Nói đến đó, trong miệng ứa máu không sao nói tiếp được nữa.
La Võng Cơ nhào vào lòng phụ thân khóc gào lên:
- Phụ thân đâu có lỗi lầm, có gì cứ nói với nữ nhi...
VÔ Ưu thượng nhân với Tuệ Giác đại sư lúc này đã đi đến bên, La Võng Cơ ngẩng lên nhìn sư phụ van xin:
- Sư phụ, hãy cứu gia phụ với!
VÔ Ưu thượng nhân thở dài!
- Sư phụ đành chịu bó tay, viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Ðơn cuối cùng đã cho con uống rồi!
Hoạt Diêm Vương La Tu từ từ mở đôi mắt đờ đẫn ra, nói tiếp:
- Cơ nhi, phụ mẫu thân sinh của ngươi là Hàn Mai Kiếm MỘ Dung Quân và Cửu Thiên Ma âm Thường TỐ Tố... Hai người với ta cùng là đệ tử Hàn Mai Cung, chỉ vì quá tham lam, định luyện thành võ công đệ nhất thiên hạ nên mới... Hàn Mai Bí Kíp ghi chép võ công đệ nhất thiên hạ lại Ở trên lòng bàn tay của ngươi và trên chuôi hàn Mai Kiếm... Nào ngờ song thân của ngươi sớm đã phát giác ý đồ của ta, đã tặng Hàn Mai Kiếm cho hai vị sư muội đồng môn... họ chính là mẫu thân của âu Dương Thu... ta tuy đã... nhưng chưa đoạt được Hàn Mai Kiếm...
Hoạt Diêm Vương La Tu nói tới đó đã đuối sức, ngưng chốc lát mới gắng gượng nói tiếp:
- Song thân ngươi đã bị Ðại Nguyên giáo bắt giữ... vì muốn đoạt lấy Hàn Mai Kiếm... không rõ sống chết... Ta thật hổ thẹn với đồng môn... hai tay đầy máu tanh... Cơ nhi, ngươi có yêu âu Dương Thu không?
La Võng Cơ gật đầu, mặc nhiên thừa nhận.
Hoạt Diêm Vương La Tu cười áo não:
- Vậy thì ngươi hãy làm vợ y đi, ta đi...
Bỗng ngưng lời, há to miệng, cả máu lẫn lưỡi phún ra, hai chân duỗi thẳng, trút hơi thở cuối cùng.
Tuệ Giác đại sư tuyên phật hiệu:
- La thí chủ đã cắn lưỡi tự tuyệt, cô nương đừng đau buồn nữa.
La Võng Cơ từ từ đặt thi thể phụ thân xuống, lòng ngổn ngang trăm mối, nhất thời đứng thừ ra như kẻ mất hồn.
âu Dương Thu vốn là người tâm tính hiền từ, tuy Hoạt Diêm Vương La Tu là kẻ thù giết mẹ hủy nhà nhưng sau cùng lương tâm đã trỗi dậy, chẳng những nói ra những điều bí mật mà còn cắn lưỡi tự tuyệt nên chàng những lòng căm thù tiêu tan mà vốn cảm thất xót xa vo van Tuệ Giác đại sư lại tuyên phật hiệu nói:
- âu Dương tiểu thí chủ, lão nạp trả lại bảo kiếm đây!
âu Dương Thu đưa tay đón lấy Hàn Mai Kiếm và nói:
- Ða tạ đại sư đã chủ trì công đạo!
Tuệ Giác đại sư mắt rực thần quang nhìn âu Dương Thu, nghiêm mặt nói với giọng bi tráng:
- Tiểu thí chủ thân hoài tuyệt kỹ, thật là một bậc kỳ tài hiếm có trong võ lâm. Nay với thanh kiếm này sẽ có được bí kíp và luyện thành võ công đệ nhất thiên hạ, nhưng xin tiểu thí chủ khắc ghi một lời của lão nạp, hãy luôn nghĩ đến đức hiếu sinh của trời cao, có thể tha thứ được thì nên tha thứ cho người.
âu Dương Thu ôm kiếm thi lễ:
- Vãn bối xin kính cẩn tuân theo những lời vàng ngọc của đại sư, nếu quả có được bí kíp, luyện thành võ công đệ nhất thiên hạ, vãn bối nhất định sẽ vì võ lâm chủ trì chánh nghĩa, sẵn sàng hy sinh vì chúng sinh thiên hạ.
- A Di Ðà Phật! Thiện tai! Thiện tai!
Tuệ Giác đại sư chắp tay trước ngực lui ra.
âu Dương Thu đi đến trước mặt La Võng Cơ nói:
- La tỷ tỷ, tiểu đệ giúp tỷ tỷ mai táng lão nhân gia, việc này...
Chàng biết La Võng Cơ đã rõ hết sự thật, lúc này nói nhiều cũng vô ích nên đã bỏ dỡ câu nói.
La Võng Cơ gật đầu, bèn cùng âu Dương Thu đào một hố sâu ngay cạnh đó mai táng thi thể của Hoạt Diêm Vương La Tu.
Thế là, vị bá chủ của một vùng này đã vùi thây chốn hoang sơn, từ đây vĩnh viễn từ giả cõi đời và Hải Long hội từng gây nhiều tội ác cũng từ đây tan rã, trở thành một trang sử trong võ lâm.
việc mai táng Hoạt Diêm Vương La Tu đã xong, sáu vị nghĩa huynh của âu Dương Thu với hai tỷ muội họ Nghiêm đi đến chúc mừng âu Dương Thu, hơn hai trăm hào kiệt cũng vỗ tay reo mừng vang dội.
Tuệ Giác đại sư đi đến trước mặt âu Dương Thu, vẻ trang nghiêm nói:
- Tiểu thí chủ, lão nạp phen này rời Tung Sơn vốn là muốn đích thân điều tra lệnh tôn âu Dương đại hiệp thật ra còn sống hay đã chết, chẳng ngờ lại gặp tiểu thí chủ tại đây, tiểu thí chủ có thể cho biết rõ hay không?
âu Dương Thu ngẫm nghĩ một hồi, bèn tóm tắt kể lại bắt đầu tù lúc được phụ thân cõng trốn ra Thất Lạc cốc, sau đó phụ thân đã chết và mất tích ra sao, cùng với cuộc đối thoại giữa Bạch Tiên Nhi và lão bà què chân, sau cùng nói thêm:
- Theo vãn bối suy đoán thì gia phụ chưa chết, hiện có lẽ Ở trong Ma Thiết cung, xong việc Ở đây, vãn bối sẽ đến ngay Ðại Tuyết Sơn tìm kiếm Ma Thiết cung dể chứng thực chuyện ấy.
Tuệ Giác đại sư trầm ngâm:
- Vậy là đệ tử các môn phái bị chết trong Thất Lạc cốc hẳn đều là do người của Ma Thiết cung gây ra, giờ Huyền ÐÔ cung chủ Lệnh HỒ Cao đã ước hẹn một tháng sau gặp nhau tại Ðại Tuyết Sơn...
âu Dương Thu sực nhớ một điều, tiếp lời:
- Nghe nói Ðại Nguyên giáo sẽ đại cử phát động trong một ngày gần đây, chẳng hay đại sư đã được tin chưa?
Tuệ Giác đại sư thoáng biến sắc mặt:
- Tiểu thí chủ từ đâu mà có tin ấy vậy?
- Vãn bối nghe được từ...
âu Dương Thu sực nhớ phải giữ bí mật cho Tư ÐỒ Thuần bèn nói dối:
- Từ lời đồn đại trên giang hồ.
Quần hào nghe vậy thảy đều kinh hoàng thất sắc.
Tuệ Giác đại sư ngẫm nghĩ một hồi, như đã hiểu ra nói:
- Mọi việc Ở đây đã xong, chúng ta đi thôi!
Quần hào thảy đều nhất trí, thế là rầm rộ đi ra ngoài Thất Lau cốc.
Tuệ Giác đại sư chỉ vi dang Ở ngoài cửa ma cung, nếu bàn tính đại sự e khó khỏi bị tiết lộ nên mới bảo quần hào rời khỏi.
Quần hào rời khỏi Thất Lâu cốc, rẽ vào một sơn cốc khác, Tuệ Giác đại sư mới bảo mọ người dừng lại, cao giọng nói:
- Nay tà giáo nổi dậy với mưu đồ nhiễu loạn, phàm là người võ lâm đều phải có trách nhiệm trừ gian diệt ác, cứu giúp chúng sinh. Chư vị thí chủ nếu tán thành lời nói của lão nạp, xin hãy đến hội tụ trước Ðại Tuyến Sơn trong vòng một tháng, giờ thì lão nạp với sư đệ Liễu Minh, VÔ Ưu thượng nhân và Thái Hư thượng nhân phải đi trước một bước.
Quần hào hai tỉnh Vân Quý bưởi cảm kích nghĩa cử cứu mạng của âu Dương Thu, lúc này chàng nói gì mọi người nghe nấy, thấy Tuệ Giác đại sư không bảo chàng đi cùng, dĩ nhiên thảy đều Ở lại chờ chỉ thị của chàng.
Tuệ Giác đại sư thấy quần hào không ai phản đối bèn cao giọng tuyên phật hiệu, tung mình lướt đi như một cánh chim đan to lớn, một cái đã ra xa mười mấy trượng. Liễu Minh, VÔ Ưu và Thái Hư không ai nói gì, tung mình theo sau.
âu Dương Thu quét mắt nhìn quần hào, thảy đều với ánh mắt chờ đợi nhìn chàng, hết sức cảm động nói:
- Tại hạ là mạt học hậu bối, được các vị quý mến không chê, tại hạ hết sức lấy làm vinh hạnh. Nhưng tại hạ tự biết mình tuổi trẻ khí thịnh, tài năng kém cỏi, võ công tầm thường, thật khó thể lãnh đạo quần hào. Hiện Ðại Nguyên giáo mưu đồ đại sự, theo như tại hạ biết, giáo ấy cao thủ rất đông đảo, chỉ với bốn cung chủ trong năm cung đã biết, võ công và cơ trí chẳng phải tầm thường và giáo chủ chưa từng lộ diện hẳn là một ma đầu tài nghệ cao siêu khôn lường...
Chàng bỗng ngưng lời, quét mắt nhìn quần hào, tất cả đều ngưng thần lắng nghe, bèn nói tiếp:
- Tục ngữ có câu: người không đầu chẳng đi, chim không cánh chẳng bay, chúng ta đã muốn cử đại diện diệt ác, xin các vị hãy cùng đề cử một vị đức cao vọng trọng, văn võ kiêm toàn để lãnh đạo, tại hạ sẵn sàng nghe lệnh chỉ huy, dù xông pha rừng đao núi kiếm cũng chẳng từ nan.
Tuổi trẻ như chàng mà lại có thể thốt ra những lời nói khẳng khái lỗi lạc và rất có đạo lý như vậy khiến quần hào hết sức cảm phục.
Hơn nữa, vừa rồi mọi người đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến sinh tử giữa chàng với Hoạt Diêm Vương La Tu, chứng tỏ chàng là người văn võ song toàn và tiền đồ vô hạn, xứng đáng là người lãnh đạo hơn hết, huống hồ quần hào đã nòi trước rồi.
Quần hào hiện diện tuy có hơn hai trăm người nhưng tự hỏi luận về tài ai nói được những lời đầy đạo lý như chàng, luận về võ công ai có thể chỉ trong sáu chiêu đánh bại được Hoạt Diêm Vương La Tu?
Thế nên, âu Dương Thu vừa dứt lời, quần hào cơ hồ cùng lúc lớn tiếng nói:
- Chúng tôi sẵn sàng tuân lệnh âu Dương thiếu hiệp, nếu có ai ba lòng hai ý trời tru đất diệt!
Hào tình ngút mây, hồi âm vang vọng trong sơn cốc, hồi lâu chưa dứt.
âu Dương Thu tuy thấy quần hào đều nhất trí phục tùng mình nhưng nghĩ mình tuổi quá trẻ, vẫn còn do dự, vừa định khước từ bỗng nghe có tiếng người lớn tiếng nói:
- Nếu âu Dương thiếu hiệp không chịu lãnh đạo chúng tôi, mọi người đành phải đường ai nấy đi, giải tán ngay bây giờ.
Trường tôn Sở tiến tới mấy bước nói:
- âu Dương thiếu hiệp, đấng anh hùng xưa nay không kể già trẻ, mọi người đã mong muốn, thiếu hiệp nên nhận lời đi thôi!
Vương Ðại Niên cũng vỗ ngực lớn tiếng nói:
- âu Dương lão đệ nếu không nhận lời, Vương Ðại Niên này sẽ...
Chưa dứt lời đã giơ tay lên vỗ xuống huyệt Thiên Linh Cái của mình.
âu Dương Thu cả kinh, vội lướt đến nắm cổ tay y giữ lại nói:
- Vương huynh hà tất phải vậy? Thôi thì tại hạ đành gắng sức gánh nhận trọng trách vậy.
Mọi người thấy hành động của Vương Ðại Niên đã phát sinh tác dụng, bất giác lại cất tiếng reo mừng vang vọng sơn cốc.
âu Dương Thu chờ tiếng reo mừng của quần hào lắng dịu, bỏ tay Vương Ðại Niên ra, cao giọng nói:
- Ðược chư vị hậu ái như vậy, tại hạ đành phải mạn phép. Hiện nay cách ngày hẹn của Tuệ Giác đại sư hãy còn một tháng, từ đây đến Ðại Tuyết Sơn chỉ cần mười ngày, chi bằng chúng ta tìm một nơi hẻo lánh yên tĩnh để dưỡng sức nửa tháng rồi hẵng lên đường, các vị cao kiến thế nào?
Quần hào đồng thanh tán thành. Thế là, âu Dương Thu cùng hơn hai trăm hào kiệt võ lâm rầm rộ tiến bước, tìm một sơn cốc khó phát hiện cất nhà lá Ở tạm.
Sáng một hôm, âu Dương Thu sực nhớ đến lời trăn trối của Hoạt Diêm Vương La Tu, bèn lấy Hàn Mai Kiếm ra, quan sát thật kỹ chuôi kiếm màu đen. Chỉ thấy ngoại trừ một bên có khắc hình một thanh Hàn Mai Kiếm giống hệt kiếm thật, không hề có vết tích gì khác.
Chàng thắc mắc thầm nhủ:
- RÕ ràng là La Tu đã nói là Hàn Mai Bí Kíp được giấu Ở chuôi kiếm va...
Chàng như chợt hiểu ra vội vã xách Hàn Mai Kiếm chạy nhanh đến nhà Ở của các nàng.
Thì ra nam nữ hữu biệt, âu Dương Thu đã sắp sếp cho La Võng Cơ, Tư Mã Thiến Như, Tiểu Thúy, Nghiêm Phụng Loan, Nghiêm Phụng Hoàng, Tư ÐỒ Thuần và ba nữ tỳ, tổng cộng chín nàng Ở chung trong một gian nhà lá.
Nữ nhi giang hồ thật khác với người thường, chỉ vài ngày chung sống với nhau đã tâm đầu ý hợp, hết sức thân thiết.
Lúc này chín vị cô nương đã chải rửa xong, đang Ở trong nhà tán gẫu vui vẻ với nhau, âu Dương Thu đột ngột xông vào, trong tay lại cầm thanh bảo kiếm sáng lóa, thảy đều hết sức sửng sốt.
âu Dương Thu quét mắt nhìn các nàng, hối hả nói:
- La tỷ tỷ, xin hãy ra ngoài, tiểu đệ... có việc quan trọng cần bàn.
La Võng Cơ chỉ cười không đáp và cũng không động đậy.
âu Dương Thu ngạc nhiên hỏi:
- La tỷ tỷ sao vậy?
- Thu đệ tìm ai vậy? Ðây đâu có ai họ La?
La Võng Cơ nói xong bật cười khúc khích.
âu Dương Thu chợt hiểu, đỏ mặt cười nói:
- Không... Tiểu đệ tìm MỘ Dung tỷ tỷ...
Bỗng ngưng lời, mặt lộ vẻ buồn bã.
- vậy mới đúng chứ...
La Võng Cơ nói đến đó cũng bỏ dỡ câu nói.
Thì ra từ lúc La Võng Cơ hiểu rõ thân thế, nàng đã đổi lại họ MỘ Dung, chỉ tên là vẫn giữ.
MỘ Dung Võng Cơ thấy âu Dương Thu đỏ mặt ngượng ngùng, bỏ dỡ câu nói và ra chiều buồn bã, lòng hết sức thắc mắc.
Nàng nào biết âu Dương Thu khi nhắc đến hai từ MỘ Dung đã nhớ đến Cửu Thiên Ma âm Thường TỐ TỐ đã bị Tiểu Thúy đánh chết trong Huyền ÐÔ cung chính là mẫu thân của MỘ Dung Võng Cơ, nhưng chuyện ấy đến nay vẫn giấu giếm nàng, chàng không buồn sao được?
Ðương nhiên, MỘ Dung Võng Cơ đâu hiểu nguyên nhân nên cười nói:
- Thu đệ tìm tỷ tỷ có việc phải không?
âu Dương Thu gật đầu, lui ra khỏi nhà, MỘ Dung Võng Cơ tha thướt theo sau.
Hai người vừa ra khỏi nhà đã nghe các nàng cười ầm lên, người một tiếng kẻ một lời bàn tán xôn xao.
âu Dương Thu mặt nóng ran, lúng búng nói:
- MỘ Dung tỷ tỷ có còn nhớ những lời lão quỷ kia đã nói trước khi chết không?
MỘ Dung Võng Cơ hiểu lầm ý âu Dương Thu, thẹn thùng quay mặt đi nói:
- Người đã chết rồi, Thu đệ còn mắng nhiếc làm gì? Cho dù ông ấy không nói thì... tỷ tỷ cũng là...
âu Dương Thu nghe lòng ngọt lịm, vờ không hiểu hỏi:
- Là gì vậy?
- Hư quá, không nói nữa đâu!
MỘ Dung Võng Cơ phụng phịu bỏ chạy ra ngoài hàng rào gỗ.
- MỘ Dung tỷ tỷ, khoan đã nào!
âu Dương Thu vừa gọi vừa đuổi theo, hai người phóng đi một hồi đã xa hơn dặm đường.
âu Dương Thu khinh công hơn xa MỘ Dung Võng Cơ, chỉ hai ba lượt tung mình đã vượt qua mặt nàng, quay lại nghiêm mặt nói:
- Tỷ tỷ đừng chạy nữa, tiểu đệ có việc cần nói.
Ðồng thời hai tay dang ra cản đường MỘ Dung Võng Cơ. CÓ lẽ đang phóng nhanh không chững người lại kịp, cũng có lẽ cố ý, MỘ Dung Võng Cơ đã đâm sầm vào lòng âu Dương Thu.
âu Dương Thu thừa cơ ôm chặt lấy nàng, một mùi thơm như lan như xạ len vào mũi khiến chàng tâm thần ngây ngất, thừa thắng vào trong lùm cỏ.
Hai người ôm chặt lấy nhau, hồng lâng lâng bay lên tận mây xanh.
Không cần nói bằng lời vì đôi môi hai người người đều bị đôi môi đối phương bít chặt. Không cần bày tỏ nỗi lòng vì hai quả tim của họ đã dính chặt vào nhau.
Hồi lâu, MỘ Dung Võng Cơ đẩy nhẹ âu Dương Thu ra, buông tiếng thở dài não nuột, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má.
âu Dương Thu hết sức dịu dàng, âu yếm nói:
- Tỷ tỷ khóc đó ư?
MỘ Dung Võng Cơ đưa tay lau nước mắt, u oán nói:
- Thu đệ... có thương yêu tỷ tỷ không?
- Ðương nhiên, đó còn phải hỏi? Nhưng sao?
MỘ Dung Võng Cơ bẽn lẽn lặng thinh. âu Dương Thu mỉm cười:
- Sợ tiểu đệ thay lòng đổi dạ phải không?
MỘ Dung Võng Cơ vẫn không đáp, đánh trống lảng hỏi:
- Thu đệ thật ra tìm tỷ tỷ có việc gì vậy?
âu Dương Thu cầm lấy Hàn Mai Kiếm bên cạnh, đỡ MỘ Dung Võng Cơ đang nằm nghiêng đứng lên, hai người ngồi ngay lại, sau đó nắm lấy tay nàng, mở lòng bàn tay ra chú mắt nhìn.
MỘ Dung Võng Cơ thấy vậy nghiêm mặt hỏi:
- Thu đệ dựa theo di ngôn của dưỡng phụ tỷ định tìm Hàn Mai Bí Kíp để luyện thành võ công đệ nhất thiên hạ phải không?
âu Dương Thu gật đầu, vừa nhìn hình xăm Hàn Mai Kiếm trên lòng bàn tay MỘ Dung Võng Cơ vừa nói:
- Nhưng tiểu đệ chẳng nhìn ra được gì cả!
- Hãy đưa kiếm cho tỷ tỷ xem thử.
âu Dương Thu trao Hàn Mai Kiếm cho MỘ Dung Võng Cơ, nàng đón lấy xem hết mặt này đến mặt kia, tay trái trao qua tay phải rồi tay phải lại trao trả tay trái, hồi lâu cũng không phát hiện ra vết tích gì khả nghi.
Nhưng khi nàng trao trả kiếm cho âu Dương Thu, bỗng cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy khôn tả, bất giác ngạc nhiên chú mắt nhìn, sửng sốt đến mức suýt kêu lên thành tiếng.
Thì ra những vân đen của Hàn Mai Kiếm trên lòng bàn tay nàng đã biến mất, chỉ còn lại bảy đóa hoa mai, mỗi đóa hoa mai thoáng hiện một chữ nhỏ như đầu ruồi, ráp lại là Hàn Mai Bí Kíp Ở trong đây.
MỘ Dung Võng Cơ xòe bàn tay ra trước mắt âu Dương Thu, mừng rỡ khôn xiết nói:
- Thu đệ hãy xem!
âu Dương Thu lẩm bẩm:
- Hàn Mai Bí Kíp Ở trong đây...
Bỗng reo lên:
- ô! Tiểu đệ hiểu ra rồi! Tỷ tỷ, hãy đi theo tiểu đệ.
Ðoạn đứng phắt dậy, nắm tay MỘ Dung Võng Cơ vội vã phóng đi.
MỘ Dung Võng Cơ ngơ ngác nói:
- Thật ra việc gì mà lại gấp gáp thế này?
- Tỷ tỷ cứ đi với tiểu đệ đến Thất Lâu cốc rồi hẵng cho tỷ tỷ biết.
Hai người phóng nhanh đi, thoáng chốc đã đến Thất Lâu cốc, bảy chiếc đầu lâu đá đã hiện ra trước mắt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách