Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

[Khảo sát] Event bạn mong muốn nhất

  [Lấy địa chỉ]
Trả lời thưởng 456 Sức gió Trả lời 2 Sức gió giải thưởng! Mỗi người 1 lần
Đăng lúc 22-4-2015 21:07:56 | Xem tất

Trả lời thưởng +2 Sức gió

Nick Kites: NgânĐInh
- Năm sinh: 1994
- Điều hấp dẫn bạn nhất (đã chọn ở poll) là gì?: Cơ hội được giao lưu với người chung sở thích
- Lý do khác (ngoài điều đó ra, bạn còn quan tâm điều gì khác): sự vui vẻ và làm quen được với mọi người
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-4-2015 21:10:30 | Xem tất

Trả lời thưởng +2 Sức gió

Nick Kites: moe.n2mai
- Năm sinh: 1994
- Điều hấp dẫn bạn nhất (đã chọn ở poll) là gì?: Một cuộc thi lớn cùng giải thưởng vô cùng hấp dẫn, lần đầu tiên được tổ chức tại Kites
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-4-2015 21:16:02 | Xem tất

Trả lời thưởng +2 Sức gió

- Nick Kites: quynhquymui
- Năm sinh: 2003
- Điều hấp dẫn bạn nhất (đã chọn ở poll) là gì?: Sự vui vẻ
- Lý do khác (ngoài điều đó ra, bạn còn quan tâm điều gì khác):  Theo mình vui vẻ là quá đủ rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-4-2015 21:24:05 | Xem tất

Trả lời thưởng +2 Sức gió

- Nick Kites: mimine
- Năm sinh: 1997
- Điều hấp dẫn bạn nhất (đã chọn ở poll) là gì?: Cơ hội được giao lưu với người chung sở thích.
- Lý do khác (ngoài điều đó ra, bạn còn quan tâm điều gì khác): giải thưởng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-4-2015 21:36:36 | Xem tất

Trả lời thưởng +2 Sức gió

- Nick Kites: mocnham
- Năm sinh: 2/1994
- Điều hấp dẫn bạn nhất (đã chọn ở poll) là gì?: sự vui vẻ
- Lý do khác (ngoài điều đó ra, bạn còn quan tâm điều gì khác) : học hỏi và giao lưu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-4-2015 22:53:29 | Xem tất

Trả lời thưởng +2 Sức gió

- Nick Kites: tranthuydung94
- Năm sinh: 1994
- Điều hấp dẫn bạn nhất (đã chọn ở poll) là gì?: Cơ hội được giao lưu với người chung sở thích
- Lý do khác (ngoài điều đó ra, bạn còn quan tâm điều gì khác): giải thưởng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-4-2015 22:55:20 | Xem tất

Trả lời thưởng +2 Sức gió

- Nick Kites: thienluan
- Năm sinh: 1987
- Điều hấp dẫn bạn nhất (đã chọn ở poll) là gì?: sự vui vẻ
- Lý do khác (ngoài điều đó ra, bạn còn quan tâm điều gì khác): giải thưởng. hy vọng tất cả người tham dự đều nhận được phần thưởng khuyến khích là "xèng" vì khó kiếm kite$ để down phim quá. comment kiểu 3 dòng vài chữ cho có thì ko muốn viết mà comment dài thì lại ko có thời gian gõ

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-4-2015 22:59:41 | Xem tất

Trả lời thưởng +2 Sức gió

- Nick Kites: bluesnow0907
- Năm sinh: 1993
- Điều hấp dẫn bạn nhất (đã chọn ở poll) là gì?: Sự vui vẻ
- Lý do khác (ngoài điều đó ra, bạn còn quan tâm điều gì khác):
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-4-2015 23:49:36 | Xem tất

Trả lời thưởng +2 Sức gió

- Nick Kites: marty_p
- Năm sinh: 1989
- Điều hấp dẫn bạn nhất (đã chọn ở poll) là gì?: sự vui vẻ
- Lý do khác (ngoài điều đó ra, bạn còn quan tâm điều gì khác):
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-4-2015 23:57:30 | Xem tất

Trả lời thưởng +2 Sức gió

- Nick Kites: annatrinh
- Năm sinh: 1989
- Điều hấp dẫn bạn nhất (đã chọn ở poll) là gì?: sự vui vẻ
- Lý do khác (ngoài điều đó ra, bạn còn quan tâm điều gì khác): có giải thưởng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách