Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kdrama
Thu gọn cột thông tin

[KBS 2014] The King's Face 왕의 얼굴: Seo In Gook, Lee Sung Jae, Jo Yoon Hee, Shin Sung Rok

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-11-2014 10:20:22 | Xem tấtcr: fb
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-11-2014 10:42:54 | Xem tất
POSTER chính thức:

TRANG WEB CHÍNH THỨC:

http://www.kbs.co.kr/drama/thekingsface/
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-11-2014 10:45:15 | Xem tất
Seo In Gook & Jo Yoon Hee

Cre: as tggaed
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-9-2016 12:22:33 | Xem tất
정동하 Jung Dong Ha - 안녕 그 말 Official M/V

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-9-2016 12:23:47 | Xem tất
민아 Mina - 한 사람 Official M/V

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-9-2016 12:25:37 | Xem tất
손승연 Sonet Son - 그대라서 Official M/V

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách