Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

[JYJ CONCERT] BÌNH CHỌN VIDEO NGAY ĐỂ NHẬN VÉ CONCERT ~~~

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-7-2014 10:50:47 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Nick Kites: josemario
- Năm sinh: 1989
- Bình chọn cho Video của các nhóm:

Video của nhóm  Crazy girl - (nếu có): Chờ... (Waiting...)

- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Crazy girl - (nếu có): Chờ... (Waiting...)
- Số người dự đoán giống bạn: 55555

Bình luận

Hí hí, em cảm ơn ss ạ :3  Đăng lúc 23-7-2014 01:04 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
peCong + 5 55555
ngocxit + 5 Hế hế

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 11:04:45 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Nick Kites: JuneloveP
- Năm sinh: 1992
- Bình chọn cho Video của các nhóm:

Video của nhóm  Crazy girl - (nếu có): Chờ... (Waiting...)

- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Crazy girl - (nếu có): Chờ... (Waiting...)
- Số người dự đoán giống bạn: 5555

Bình luận

Cảm ơn bạn Giun ko Hô :3  Đăng lúc 23-7-2014 01:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 11:07:34 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

- Nick Kites: la123
- Năm sinh: 1995
- Bình chọn cho Video của các nhóm:
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Số người dự đoán giống bạn: 412
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 11:27:37 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

- Nick Kites: annieanhnguyen
- Năm sinh: 1987
- Bình chọn cho Video của các nhóm: JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: A Fangirl's Story
- Số người dự đoán giống bạn: 222
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 11:27:44 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

- Nick Kites: tgn_82
- Năm sinh: 1982
- Bình chọn cho Video của các nhóm: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
- Số người dự đoán giống bạn: 99

Bình luận

Huhu em cảm ơn ạ <3  Đăng lúc 23-7-2014 01:05 PM
* tym bay tung tóe *  Đăng lúc 23-7-2014 11:29 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
peCong + 5 hí hí

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 11:29:35 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Nick Kites: bluecloud86
- Năm sinh: 1986
- Bình chọn cho Video của các nhóm: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Số người dự đoán giống bạn: 150
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 11:29:50 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

- Nick Kites: froidgarcon
- Năm sinh: 1995
- Bình chọn cho Video của các nhóm: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
- Số người dự đoán giống bạn: 96

Bình luận

Cảm ơn em nhé <3  Đăng lúc 23-7-2014 01:06 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
peCong + 5 ố la la :))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 11:37:07 | Xem tất

Trả lời thưởng +3


- Nick Kites: PhongTuyetAnKha
- Năm sinh: 1994
- Bình chọn cho Video của các nhóm:
Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"

- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Số người dự đoán giống bạn: 327
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 11:49:45 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

- Nick Kites: P_love
- Năm sinh: 1987
- Bình chọn cho Video của các nhóm: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Số người dự đoán giống bạn: 614
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 11:58:27 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

- Nick Kites: cassie_jj
- Năm sinh: 1991
- Bình chọn cho Video của các nhóm:  
Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng:  Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Số người dự đoán giống bạn: 465

Bình luận

Cảm ơn b đã vote nhé ^^  Đăng lúc 23-7-2014 01:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách