Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

[JYJ CONCERT] BÌNH CHỌN VIDEO NGAY ĐỂ NHẬN VÉ CONCERT ~~~

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-7-2014 10:31:01 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

- Nick Kites: tnbkk_vd
- Năm sinh: 1996
- Bình chọn cho Video của các nhóm:
Video của Nhóm NHM - "What do Vietnamese JYJ fans look like?"
Video của Nhóm ASH - "Welcome back in Vietnam, JYJ"
Video của Nhóm JYJ Fanclub in Vietnam - " Flashmob - JYJ Welcome to Vietnam
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
- Số người dự đoán giống bạn: 99
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 10:31:49 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

nick kites: lovefun.
Năm sinh: 1992
bình chọn cho video của nhóm: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
Tên video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
Số người dự đoán giống như bạn: 529

Bình luận

Mình cảm ơn bạn nhìu ^^  Đăng lúc 23-7-2014 01:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 10:34:28 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

nick kites: bocuaanh
Năm sinh: 1982
bình chọn cho video của nhóm: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
Tên video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
Số người dự đoán giống như bạn: 379

Bình luận

Em cảm ơn rất nhiều ạ ^^  Đăng lúc 23-7-2014 01:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 10:35:54 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

nick kites: _Euri_
Năm sinh: 1987
bình chọn cho video của nhóm: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
Tên video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
Số người dự đoán giống như bạn: 154
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 10:36:06 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

- Nick Kites: nangthuytinh99
- Năm sinh: 1989
- Bình chọn cho Video của các nhóm: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
- Số người dự đoán giống bạn: 554

Bình luận

Em cảm ơn ss ạ ^^  Đăng lúc 23-7-2014 01:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 10:37:22 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

nick kites: Rìu_Rách_Nát
Năm sinh: 1996
bình chọn cho video của nhóm: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
Tên video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
Số người dự đoán giống như bạn: 275

Bình luận

Cho ss cảm ơn em nhé ^^  Đăng lúc 23-7-2014 01:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 10:39:01 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

nick kites: nhimxuyeufun
Năm sinh: 1994
bình chọn cho video của nhóm: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
Tên video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
Số người dự đoán giống như bạn: 371

Bình luận

Cảm ơn em nhé <3  Đăng lúc 23-7-2014 01:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 10:40:23 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

nick kites: nhimxu0984
Năm sinh: 1984
bình chọn cho video của nhóm: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
Tên video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
Số người dự đoán giống như bạn: 285

Bình luận

Em cảm ơn ạ.  Đăng lúc 23-7-2014 01:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 10:45:04 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

- Nick Kites: gjotsuong162
- Năm sinh: 1991
- Bình chọn cho Video của các nhóm: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Số người dự đoán giống bạn: 538
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 10:46:11 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

- Nick Kites: cuongdang199
- Năm sinh: 1990
- Bình chọn cho Video của các nhóm: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Số người dự đoán giống bạn: 199

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
peCong + 5 hí hí

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách