Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

[JYJ CONCERT] BÌNH CHỌN VIDEO NGAY ĐỂ NHẬN VÉ CONCERT ~~~

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-8-2014 07:11:28 | Xem tất
- Nick Kites: love_love_bong
- Năm sinh: 1998
- Bình chọn cho Video của các nhóm: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Số người dự đoán giống bạn: 123
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-8-2014 13:19:30 | Xem tất
- Nick Kites: dnpa.1995
- Năm sinh: 1995
- Bình chọn cho Video của các nhóm:

Video của Nhóm JYJ Fanclub in Vietnam - " Flashmob - JYJ Welcome to Vietnam
Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
Video của nhóm ASH_ Welcome back in Vietnam, JYJ

- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Số người dự đoán giống bạn: 313
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-8-2014 16:29:16 | Xem tất

- Nick Kites:nkt91
- Năm sinh: 1991
- Bình chọn cho Video của các nhóm: JYJ Family VietNam
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: A Fangirl's Story
- Số người dự đoán giống bạn: 91
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-8-2014 15:32:52 | Xem tất
- Nick Kites: tieutinhve
- Năm sinh: 1992
- Bình chọn cho Video của các nhóm: Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
- Số người dự đoán giống bạn: 360
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2014 19:07:18 | Xem tất
- Nick Kites: daica2703
- Năm sinh: 1992
- Bình chọn cho Video của các nhóm: A Fangirl's Story
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: A Fangirl's Story
- Số người dự đoán giống bạn: 92
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-8-2014 14:07:42 | Xem tất
- Nick Kites: tamakichan - Năm sinh: 1994 - Bình chọn cho Video của các nhóm: JYJ Family VietNam - Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: A Fangirl's Story - Số người dự đoán giống bạn: 88
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-2-2015 23:56:23 | Xem tất
- Nick Kites: jynpham
- Năm sinh: 1995
- Bình chọn cho Video của các nhóm: JYJ Family Vietnam
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: A Fangirl's Story
- Số người dự đoán giống bạn: 50
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách