Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

[JYJ CONCERT] BÌNH CHỌN VIDEO NGAY ĐỂ NHẬN VÉ CONCERT ~~~

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-7-2014 18:49:14 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

- Nick Kites: tomato_S3.2.2
- Năm sinh: 1993
- Bình chọn cho Video của các nhóm:  JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng:  JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Số người dự đoán giống bạn: 200
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2014 19:09:51 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

- Nick Kites: junenara
- Năm sinh: 1992
- Bình chọn cho Video của các nhóm: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Số người dự đoán giống bạn: 100
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2014 19:14:41 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

- Nick Kites: nhoc_way2008
- Năm sinh: 1995
- Bình chọn cho Video của các nhóm:  
+ ASH - "Welcome back in Vietnam, JYJ"
+ JYJ Fanclub in Vietnam - "Flashmob - JYJ Welcome to Vietnam!"
+ JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng:  JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Số người dự đoán giống bạn: 240
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2014 19:34:38 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Nick Kites: greenpearl0312
- Năm sinh: 1992
- Bình chọn cho Video của các nhóm:
Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
Video của Nhóm Koizora - "JYJ comeback in Saigon"
Video của Nhóm JYJ Fanclub in Vietnam - " Flashmob - JYJ Welcome to Vietnam
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng:
Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Số người dự đoán giống bạn: 586
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2014 19:48:49 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

- Nick Kites: cocluvboo
- Năm sinh: 1994
- Bình chọn cho Video của các nhóm: JYJ Family VietNam
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: A Fangirl's Story
- Số người dự đoán giống bạn: 93
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2014 19:58:57 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

- Nick Kites: yotomo
- Năm sinh: 9x
- Bình chọn cho Video của các nhóm: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Số người dự đoán giống bạn: 110

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2014 20:17:26 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

- Nick Kites: depngo
- Năm sinh: 9x
- Bình chọn cho Video của các nhóm: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm Crazy girl - "Chờ..."
- Số người dự đoán giống bạn: 160
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2014 20:22:03 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

- Nick Kites: baonguyentrang
- Năm sinh: 1988
- Bình chọn cho Video của các nhóm: Nhóm JYJ Family Vietnam
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Số người dự đoán giống bạn: 258
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2014 20:51:46 | Xem tất

Trả lời thưởng +3


- Nick Kites: bixun88
- Năm sinh: 1988
- Bình chọn cho Video của các nhóm: Nhóm JYJ Family Vietnam
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Số người dự đoán giống bạn: 279
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2014 20:57:15 | Xem tất

Trả lời thưởng +3


Nick Kites: thuky
- Năm sinh: 1991
- Bình chọn cho Video của các nhóm: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
Video của Nhóm Koizora - "JYJ comeback in Saigon"
Video của Nhóm ASH - "Welcome back in Vietnam, JYJ"
- Tên Video bạn dự đoán sẽ chiến thắng: Video của Nhóm JYJ Family Vietnam - "A Fangirl's Story"
- Số người dự đoán giống bạn: 179
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách