Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yangchenglin
Thu gọn cột thông tin

[Image Room] Tổng hợp hình ảnh Rainie trên báo, tạp chí, tờ rơi, áp phích quảng cáo...

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 14:41:42 | Xem tất
Trên Monday số ra 23/12/2007

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dương Thừa Lâm trên báo TVBAF


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 14:45:15 | Xem tất
Rainie trên VOGUCE 2007AF
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 14:48:58 | Xem tất


   AF
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 14:52:26 | Xem tất


AF
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 14:54:48 | Xem tất
tạp chí COLOR số mới nhất-Tháng 3


AF
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 14:58:54 | Xem tất


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên tạp chí I weekly -Singapore


AF
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 15:01:52 | Xem tất


Trên Monday


AF
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 15:05:09 | Xem tất
Trên I-weekly


AF
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 15:09:25 | Xem tất
Trên tạp chí Belle Hong kong số tháng 4 - 2007


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YAN box Rainie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 15:12:45 | Xem tấtAF
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách