Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: EmilyAnnCyrus
Thu gọn cột thông tin

[HPBD KITES][BÌNH CHỌN] CUỘC THI THIẾT KẾ AVATAR + SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES - KẾT QUẢ #108

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-8-2015 21:54:21 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn “Cuộc thi viết Người Bạn Kites Yêu Quý Của Tôi”
-  Nick Kites: SilverH
-  Bình chọn cho tác phẩm: SBD 01 , SBD 03.
-  Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 01

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: SBD 01 , SBD 03. - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 01  Đăng lúc 25-8-2015 12:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2015 22:19:14 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
-  Nick Kites: cloverhang2k
-  Bình chọn cho tác phẩm: SBD 03 - MunJbee, SBD 06 - cana, SBD 13 - yukito
-  Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 03 - MunJbee

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: SBD 03 - MunJbee, SBD 06 - cana, SBD 13 - yukito - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 03 - MunJbee  Đăng lúc 25-8-2015 12:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2015 22:23:34 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
-  Nick Kites: thaonhi_92
-  Bình chọn cho tác phẩm:02 - BP011121, 05 - AG.Lumin, 07 - cana
-  Dự đoán SBD thắng chung cuộc: 05 - AG.Lumin

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm:02 - BP011121, 05 - AG.Lumin, 07 - cana - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: 05 - AG.Lumin  Đăng lúc 25-8-2015 12:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2015 23:54:08 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
-  Nick Kites: yukito
-  Bình chọn cho tác phẩm: SBD 03 - MunJbee, SBD 06- cana, SBD 01-MintPinkue
-  Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 03 -MunJbee

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: SBD 03 - MunJbee, SBD 06- cana, SBD 01-MintPinkue - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 03 -MunJbee  Đăng lúc 25-8-2015 12:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-8-2015 00:09:47 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Nick kites : Myle
Bình chọn : 13
Dự đoán : SBD 13

Bình luận

Bình chọn : 13 Dự đoán : SBD 13  Đăng lúc 25-8-2015 12:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-8-2015 07:37:02 | Xem tất
Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
-  Nick Kites: munsecret
-  Bình chọn cho tác phẩm: 03 - MunJbee
-  Dự đoán SBD thắng chung cuộc: 03 - MunJbee

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: 03 - MunJbee - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: 03 - MunJbee  Đăng lúc 25-8-2015 12:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-8-2015 09:21:07 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
-  Nick Kites: vytbabe
-  Bình chọn cho tác phẩm: 03 - MunJbee
-  Dự đoán SBD thắng chung cuộc: 03 - MunJbee

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: 03 - MunJbee - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: 03 - MunJbee  Đăng lúc 25-8-2015 12:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-8-2015 10:15:44 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
-  Nick Kites: piloveyoonge
-  Bình chọn cho tác phẩm: SBD 3 6 11
-  Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 3

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: SBD 3 6 11 - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 3  Đăng lúc 25-8-2015 12:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-8-2015 10:39:38 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
-  Nick Kites: ♥Isabella♥
-  Bình chọn cho tác phẩm: 01, 02
-  Dự đoán SBD thắng chung cuộc: 01

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: 01, 02 - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: 01  Đăng lúc 25-8-2015 12:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-8-2015 10:41:38 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
-  Nick Kites: KhỉMọt
-  Bình chọn cho tác phẩm: 01, 02, 07
-  Dự đoán SBD thắng chung cuộc: 01

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: 01, 02, 07 - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: 01  Đăng lúc 25-8-2015 12:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách