Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: EmilyAnnCyrus
Thu gọn cột thông tin

[HPBD KITES][BÌNH CHỌN] CUỘC THI THIẾT KẾ AVATAR + SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES - KẾT QUẢ #108

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-8-2015 09:02:38 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
- Nick Kites: kitkatjapan
- Bình chọn cho tác phẩm: SBD 06- cana, SBD 07-cana
- Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 06 -cana

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: SBD 06- cana, SBD 07-cana - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 06 -cana  Đăng lúc 25-8-2015 12:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2015 09:28:49 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
- Nick Kites: yotomo
- Bình chọn cho tác phẩm: SBD 01, SBD 10, SBD 15
- Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 01
Tui thích sự đơn giản nên thích những thiết kế này


Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: SBD 01, SBD 10, SBD 15 - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 01  Đăng lúc 25-8-2015 12:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2015 09:51:11 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
-  Nick Kites: phuongha109
-  Bình chọn cho tác phẩm: 1,2,7
-  Dự đoán SBD thắng chung cuộc: 01

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: 1,2,7 - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: 01  Đăng lúc 25-8-2015 12:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2015 12:34:09 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
- Nick Kites: hongtuongvi
- Bình chọn cho tác phẩm: SBD 03, SBD 11, SBD 13
- Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 03

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: SBD 03, SBD 11, SBD 13 - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 03  Đăng lúc 25-8-2015 12:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2015 12:50:52 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
-  Nick Kites: jichichi.3010
-  Bình chọn cho tác phẩm: SBD 03 - MunJbee, SBD 07 - cana,SBD 16 - hoaquynh
-  Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 03 - MunJbee

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: SBD 03 - MunJbee, SBD 07 - cana,SBD 16 - hoaquynh - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 03 - MunJbee  Đăng lúc 25-8-2015 12:04 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
hoaquynh + 5 Cảm ơn bạn nhìu nhìu

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2015 12:56:15 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
-  Nick Kites: -✪-Pi
-  Bình chọn cho tác phẩm: SBD 03 - MunJbee , SBD 09 - panda_xinh
-  Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 03 - MunJbee

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: SBD 03 - MunJbee , SBD 09 - panda_xinh - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 03 - MunJbee  Đăng lúc 25-8-2015 12:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2015 13:18:10 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
-  Nick Kites: Jewel_babo
-  Bình chọn cho tác phẩm: SBD 03 - MunJbee, SBD 10 - panda_xinh
-  Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 03 - MunJbee

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: SBD 03 - MunJbee, SBD 10 - panda_xinh - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 03 - MunJbee  Đăng lúc 25-8-2015 12:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2015 13:20:14 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
-  Nick Kites: quygia77621176
-  Bình chọn cho tác phẩm: 01 - 14 - 15
-  Dự đoán SBD thắng chung cuộc: 01

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: 01 - 14 - 15 - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: 01  Đăng lúc 25-8-2015 12:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2015 13:20:37 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
-  Nick Kites: ritaruby2009
-  Bình chọn cho tác phẩm: SBD 1,8,14
-  Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 1

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: SBD 1,8,14 - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 1  Đăng lúc 25-8-2015 12:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2015 13:23:59 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Bình chọn "THI THIẾT KẾ AVATAR VÀ SIGNATURE MỪNG SINH NHẬT KITES"
-  Nick Kites: thanhtuyen912vt
-  Bình chọn cho tác phẩm: SBD 06, SBD 07, SBD 16
-  Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 06 - cana
Chúc cho cuộc thi thành công tốt đẹp. ^^

Bình luận

Bình chọn cho tác phẩm: SBD 06, SBD 07, SBD 16 - Dự đoán SBD thắng chung cuộc: SBD 06 - cana  Đăng lúc 25-8-2015 12:07 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
hoaquynh + 5 cám ơn lắm nha

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách