Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

(HOT SUMMER) BÌNH CHỌN: PHIM CHUYỂN THỂ TỪ NGÔN TÌNH NÀO BẠN MONG ĐỢI NHẤT TRONG NĂM 2015 (DANH SÁCH ĐẠT GIẢI #3)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-6-2015 15:16:58 | Xem tất
Bình chọn “Phim chuyển thể từ ngôn tình nào bạn mong đợi nhất trong năm 2015”
-  Nick Kites: hope4ever14
-  Phim bạn bình chọn: Bên Nhau Trọn Đời - truyền hình, Hoa Thiên Cốt
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 40% cho cả 2 phim
-  Lý do tại sao bạn mong chờ phim này:
  + Bên Nhau Trọn Đời - truyền hình: Chung Dĩ Thâm và Đường Mặc Sênh
  + Hoa Thiên Cốt: lỡ lọt hố rồi không leo lên được, team Sát tỷ

Bình luận

- Phim bạn bình chọn: Bên nhau trọn đời ( bản truyền hình) và Hoa Thiên Cốt - Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 40%  Đăng lúc 3-7-2015 09:48 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thảo.My + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-6-2015 15:34:15 | Xem tất

- Nick Kites: loveeunhae
-  Phim bạn bình chọn: bên nhau trọn đời (bản truyền hình)
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 37%
-  Lý do tại sao bạn mong chờ phim này: truyện ngôn tình đầu tiên mình đọc + thích Chung ca ><

Bình luận

- Phim bạn bình chọn: Bên nhau trọn đời ( bản truyền hình) - Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 37%  Đăng lúc 3-7-2015 09:48 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thảo.My + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-6-2015 15:49:07 | Xem tất
-  Nick Kites: bebe_yan
-  Phim bạn bình chọn: Hoa Thiên Cốt
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 43%
-  Lý do tại sao bạn mong chờ phim này: em cuồng Bông )).Hơn nữa truyện và kịch bản đều rất hấp dẫn ))

Bình luận

- Phim bạn bình chọn: Hoa Thiên Cốt - Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 43%  Đăng lúc 3-7-2015 09:49 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thảo.My + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-6-2015 16:01:15 | Xem tất
-  Nick Kites: Ngothaomai
-  Phim bạn bình chọn: Hoa Thiên Cốt
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 42%
-  Lý do tại sao bạn mong chờ phim này: thích truyện gốc

Bình luận

- Phim bạn bình chọn: Hoa Thiên Cốt - Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 42%  Đăng lúc 3-7-2015 09:49 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thảo.My + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-6-2015 16:03:59 | Xem tất
-  Nick Kites: chunnie_chunnie
-  Phim bạn bình chọn: Hoa Thiên Cốt
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 33,57%
-  Lý do tại sao bạn mong chờ phim này: thích Ying :3

Bình luận

- Phim bạn bình chọn: Hoa Thiên Cốt - Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 33,57%  Đăng lúc 3-7-2015 09:49 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thảo.My + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-6-2015 16:18:45 | Xem tất
Bình chọn “Phim chuyển thể từ ngôn tình nào bạn mong đợi nhất trong năm 2015”
-  Nick Kites: love_cinderella
-  Phim bạn bình chọn:  Bên nhau trọn đời - bản truyền hình.
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 47%
-  Lý do tại sao bạn mong chờ phim này: rất rất thích Chung Hán Lương, anh là Hà đại luật sư xuất sắc trong lòng em

Bình luận

- Phim bạn bình chọn: Bên nhau trọn đời ( bản truyền hình) - Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 47%  Đăng lúc 3-7-2015 09:49 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thảo.My + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-6-2015 16:19:12 | Xem tất
  Nick Kites: arum_park97
-  Phim bạn bình chọn: Bên nhau trọn đời - Truyền hình
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 40,4%
-  Lý do tại sao bạn mong chờ phim này: ship Chung-Đường, yêu Hà Chiếu

Bình luận

- Phim bạn bình chọn: Bên nhau trọn đời ( bản truyền hình) - Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 40,4%  Đăng lúc 3-7-2015 09:49 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thảo.My + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-6-2015 16:23:34 | Xem tất
Tên: angelscry97
Phim bạn bình chọn: Hoa Thiên Cốt
Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 36%
Lý do tại sao bạn mong chờ phim này: Vì Bông ca em mới đọc truyện này, vì Bông ca em mới xem phim này

Bình luận

- Phim bạn bình chọn: Hoa Thiên Cốt - Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 36%  Đăng lúc 3-7-2015 09:50 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thảo.My + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-6-2015 16:24:12 | Xem tất
-  Nick Kites: llt000
-  Phim bạn bình chọn:  Bên Nhau Trọn Đời - truyền hình
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: ~32%
-  Lý do tại sao bạn mong chờ phim này: Truyện ngôn tình câu tiên mình đọc. Có nhiều câu thoại đắt giá. Thích Chung Đường

Bình luận

- Phim bạn bình chọn: Bên nhau trọn đời ( bản truyền hình) - Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 32%  Đăng lúc 3-7-2015 09:50 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-6-2015 16:32:41 | Xem tất
Nick Kites: tytoo.smile
-  Phim bạn bình chọn: BNTĐ- bản truyền hình
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 42.5%
-  Lý do tại sao bạn mong chờ phim này: thích cặp chính và truyện của Ruà Mạn :3

Bình luận

- Phim bạn bình chọn: Bên nhau trọn đời ( bản truyền hình) - Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 42,5%  Đăng lúc 3-7-2015 09:50 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách