Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 42650|Trả lời: 193
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Vì Gió Ở Nơi Ấy | Cửu Nguyệt Hi (Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-7-2016 12:51:00 | Xem tất |Chế độ đọc
+

( b9 t0 E) {1 R" b( M: R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 C4 ~* U% c3 {( ~3 KAll rights reserved
Vì Gió Ở Nơi Đấy

©2020 Kites.vn | ; H/ P" f+ B% `All rights reserved
©2020 Kites.vn | - q; ]9 D' f7 I0 UAll rights reserved
Cửu Nguyệt Hi
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 k8 O4 J% ~! n6 |! M
©2020 Kites.vn | 6 e3 k0 c# `8 e  L) q* dAll rights reserved
Hàn Vũ Phi dịch
©2020 Kites.vn | All rights reserved% o+ A2 ~- V' Y5 I: m! G8 l
9 O% r) @5 K, t* B4 G2 J6 i3 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn: Tấn Giang (going on)
©2020 Kites.vn | All rights reserved; Q! r, M) q& |
©2020 Kites.vn | " r( f3 o4 z: x/ |9 {# KAll rights reserved
Thể loại: Hiện đại
' X' a2 n! F/ V+ O) D5 S# |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: k1 c* X9 e9 X. w
Poster: Mạc Y Phi
©2020 Kites.vn | 4 S7 p, x) D* [: O0 i/ o- ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | & X3 z# I3 N8 \8 A+ |All rights reserved
Văn Án:
! N: M& I+ I: }, i9 o. _8 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 i& z; `& [" E& x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vì sao nhất định phải đuổi theo?
©2020 Kites.vn | ; {4 A- W: a: M" }. Q  gAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( i7 v- v1 _7 V8 _0 h1 v1 r  zAll rights reserved
Bởi vì cô ấy ở nơi đấy.

©2020 Kites.vn | & F" [5 X; k2 B8 a0 r- mAll rights reserved
- Truyện sẽ up vào 8:00 AM Việt Nam, trước mắt có thể 1 tuần 5c, sau này tớ rảnh sẽ tăng tốc cho mọi người.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( B1 x8 y" q4 ]) n- H" X
* L% z. J4 D  j©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Truyện không làm Mục Lục, mọi người ấn vào "chỉ xem tác giả này" hộ tớ.
! G6 [1 r5 ^! K) b6 G& t! S©2020 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
momofishie + 5 Ủng hộ 1 cái!
huongntd + 5 Ủng hộ 1 cái!
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-7-2016 12:52:23 | Xem tất
Chương 1:

& K* E, T* |+ C8 c% ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! a: h, Y" l( ?. X% F5 ~All rights reserved
Trên đường đến Đạo Thành gặp phải trận sạt lở đất. Nhóm Chu Dao ngồi trong xe, trố mắt líu lưỡi nhìn cảnh đất đá bay mù mịt phía trước, đá núi đang chảy xuống tựa thế thác đổ. May mà không có nhân viên nào thương vong. Xe của họ đã là chiếc xe thứ năm bị ngăn lại nơi này.
' o5 f1 n6 J1 B6 H9 \# u+ T; ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; c1 P0 D" P8 p5 x# ?! d+ W! [
Lần đầu tiên Tô Lâm Lâm được thấy cảnh sạt lở nên vô cùng hưng phấn, nhảy xuống xe định chụp ảnh. Chu Dao khuyên cô ấy đừng chạy lung tung, nhưng còn chưa dứt lời thì Tô Lâm Lâm đã ném máy ảnh cho Chu Dao, bản thân phấn khích lao về phía trước.
©2020 Kites.vn | 9 s  C1 \' i' k& q! ?* Y4 ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 C! }8 }  o3 l9 q4 W
Chu Dao không gọi được cô ấy, vội vàng mở cửa sổ ló đầu ra xem. Trời xanh núi thẳm, nơi núi lở màu nâu có một người đàn ông cao ráo đang đặt bảng cảnh báo nguy hiểm và giăng dây cách ly.
©2020 Kites.vn | & ?+ [1 F9 g% {2 X9 p: N  S( fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 U% T8 [' x: x+ u2 f. ~3 b. hAll rights reserved
Chu Dao hô lên: "Tô Lâm Lâm, cô quay lại đây!"
©2020 Kites.vn | 0 \2 H5 t( c6 B) d5 V' n# oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 E' O% J) K* P* aAll rights reserved
Tô Lâm Lâm luồn qua giữa hai xe, vừa chạy vừa quay đầu lại nói: "Chỉ một tấm thôi, nhanh lắm."
©2020 Kites.vn | 4 z% M% ~2 Y( ]4 AAll rights reserved
6 P" D7 ^4 b* c, O# t6 m, S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chu Dao rụt vào xe, biểu cảm như muốn giết người đến nơi: "Bọn cậu ai đi chụp ảnh cho cô ấy?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ o" @  l/ q% f  |
; u. f8 \9 N% g; n# @4 e! ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đám thanh niên nam nữ đều lắc đầu: "Giết tôi đi."
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ H( J& x9 z& m  U! ]+ w5 W1 o
/ X/ S& w$ B' \3 I* ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Khốn kiếp, thật muốn bóp chết con bé này mà." Chu Dao nghiến răng nhảy xuống xe, đóng sầm cửa xe lại, băng qua xe cộ chật kín, chạy đến hiện trường sạt lở.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 {; J9 b1 e% k" F1 z0 I
©2020 Kites.vn | All rights reserved, y, \$ e$ _2 R9 q
Một bên đường quốc lộ là núi, một bên là vực. Bùn nhão đất đá chảy tràn khắp mặt đất.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) r. F; `, O, x
' D/ D( y2 p+ x©2020 Kites.vn | All rights reserved
...
©2020 Kites.vn | % `# F2 J4 D. z) O. L7 H2 HAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ~* [' r0 W3 G
Tách, tách.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 s8 |6 ?& F' U# o9 n! j6 F: {
4 ?9 t& f, L/ ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Được chưa?" Chu Dao trả máy ảnh cho Tô Lâm Lâm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. [& F& q# i) J  ^( I& _
% w$ _% v) P/ n, z" U' x©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Mình xem đã... Không có tấm nào có thể đăng lên vòng bạn bè được... Chu Dao, cậu có nghiêm túc chụp ảnh cho mình không thế?"
1 X2 g: ?: _* p! _3 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 D7 c+ C( Q+ lAll rights reserved
"Bà chị à, cảnh nơi này là sạt lở, cậu tạo dáng gợi cảm thế nào được?"
©2020 Kites.vn | 5 J' p3 `5 y. qAll rights reserved
* m2 d6 z( u. U( k©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Vậy để mình tạo kiểu khác."
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ l2 e! A2 r; w2 u
  H0 e) q8 W* {©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Được rồi, được rồi, được rồi, chụp lần nữa cho cậu."
©2020 Kites.vn | All rights reserved: l3 ?' G: |8 m8 f4 X7 |
©2020 Kites.vn | All rights reserved# w! c' |( a# |, B5 t5 r# _+ w
"Chụp nhiều tấm lên nhé."
©2020 Kites.vn | + ]# w! k' `+ n% T+ H- xAll rights reserved
7 U" L- M! w9 K2 B1 e( B+ N" I' F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tách, tách.
©2020 Kites.vn | - _$ S; o4 U$ |8 t" }. AAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, L9 t4 c8 F& \! c' }( S) v
"... Xong rồi, này, xem đi."
©2020 Kites.vn | All rights reserved( c/ o, c, f" ]; P0 l
©2020 Kites.vn | All rights reserved) O% H- q* y8 ~: `; J7 N% `
"Ôi, tấm này không được, tấm này không đẹp... Ớ? Tấm cuối cùng này được đấy!" Rốt cuộc Tô Lâm Lâm hài lòng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: O6 ]/ q, d5 M% ?' Y
- O! |) z8 m6 W  `4 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Đi thôi, đừng ở đây nữa, cẩn thận đất đá lại rơi xuống nữa bây giờ." Chu Dao cúi đầu, nhón chân bước đi, cành cây và đá lẫn vào bùn đất chảy qua, cô nhảy qua nhảy lại tránh né.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- g7 c8 N& y0 I( L3 \5 _
6 t' [& j9 ~! r©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Chờ chút đã." Tô Lâm Lâm kéo cô, "Chu Dao, cậu nhìn kia!"
/ M1 ~$ W1 o: D4 v: ~. j' z; X9 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* J! C2 b( U/ n  @
Họ đứng bên vách núi, dưới chân là đường đèo khúc khuỷu uốn lượn quanh sườn núi như sợi tơ mềm mại.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  t: a" `6 f% @* A% n/ ~1 ?5 v
©2020 Kites.vn | 1 A" z2 e8 M7 ^  H" gAll rights reserved
"Xuyên Tây đẹp quá!" Tô Lâm Lâm giang hai tay ra, nói.
$ F, S8 W  B6 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 p( J, U8 l1 P9 Y: b: o
Chu Dao đã quen với cảnh sông núi, ngược lại chẳng thấy đẹp bao nhiêu, nhưng cũng không làm Tô Lâm Lâm mất hứng. Thế nhưng chưa tới một giây, Tô Lâm Lâm đã nói: "Chu Dao, mau, chụp cho mình với vách đá đi."
©2020 Kites.vn | % l& O* X- T0 b5 Q1 V: L, O/ v5 Z. S4 RAll rights reserved
0 i2 t! d- W& p7 H) H  e5 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chu Dao móc hộp thuốc lá trong túi quần ra, hỏi: "Mình hút điếu thuốc trước đã được chứ?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved( ]1 O# t  t+ c0 L
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 d; @. T  S# Y6 f) s6 @
Cô lấy bật lửa, quẹt một cái, ngọn lửa vừa phực lên bị gió núi thổi tắt, phải quẹt rất nhiều lần mới châm được điếu thuốc.
; U- _' N% j: Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 s6 ]$ C6 m5 g1 O* H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Dần dần, dòng xe bị chặn phía sau càng lúc càng dài hơn. Du khách xuống xe cũng nhiều, họ ăn bận hoa hòe chói mắt, núi rừng dần có tiếng người, ai ai cũng bận bịu chụp hình.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# m" b1 \1 i# w9 e5 L' p, f
# y  n/ P) x5 D+ m. S" b" h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chu Dao ngồi bên vách núi hút thuốc, từ từ ngửi thấy mùi khói khác nồng nặc hơn trong gió. Cô nhìn về phía đầu ngọn gió, thấy cách đó 3 - 4m có một chàng trai cao to, đứng bên vách núi hút thuốc. Anh ta mặc quần dài màu đen và chiếc áo len màu xám, trông khác hẳn với mọi người.
©2020 Kites.vn | % ^" k' V( d; i: }# W. EAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 y" A0 O; @4 u" x8 W5 \% AAll rights reserved
Chu Dao nhớ khi nãy anh ta là người đàn ông đã giăng dây cách ly quanh khu vực núi lỡ kia. Gió thổi qua, khói thuốc của anh ta cũng bay theo, xâm lấn sang địa bàn của cô.
©2020 Kites.vn | . Q/ P( V2 M2 I2 K+ fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % t6 v! u2 C  y& I/ b" ^All rights reserved
Cô vứt tàn thuốc đi, nhấc chân nghiến tắt, quay đầu lại gọi: "Tô Lâm Lâm!"
©2020 Kites.vn | ( m1 g% M/ {# Q5 j5 M5 [3 f; hAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  R) {3 O: S4 |) g3 O" ~1 W
...
: m# \9 t7 g8 J0 E% ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, z1 [8 G7 I7 u4 L
Tô Lâm Lâm đứng tạo dáng bên vách núi, Chu Dao cầm máy ảnh lui về sau.
9 s0 B, q" v4 _# ~2 u( \©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 M* M  L6 S( \7 WAll rights reserved
"Xa chút nữa, lùi về sau xa chút nữa, cậu gần mình quá. Lùi thêm chút nữa đi. Chu Dao, mình muốn chụp kiểu cảnh nền rộng, còn mình là nhân vật thì bé một chút. Cậu lùi về sau chút nữa đi."
3 T. ]5 R; N+ T©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / s9 k" F: [8 e8 y8 }All rights reserved
Chu Dao đụng phải dây cách ly mà chàng trai xa lạ kia giăng.
. `0 L% t, T/ M1 J1 Q5 Z( I©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ l2 N: n# k' ^# P* i  y3 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Lùi chút nữa."
©2020 Kites.vn | + X- X7 h( F# ]$ LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ o9 ^2 H, ^5 @
Chu Dao khó chịu nhíu mày: "Lùi nữa là lên đỉnh núi luôn ấy."
. V2 Z  Z3 Z1 d! J* W8 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; A+ s4 w* _8 A$ e3 o4 zAll rights reserved
"Được rồi, được rồi, chụp đi." Tô Lâm Lâm tạo dáng xong, "Chụp đẹp xíu nhe."
©2020 Kites.vn | All rights reserved) M  e! u: @& a' m# _7 S3 K
©2020 Kites.vn | All rights reserved  P" m6 L  n5 w9 G* u: L
Chu Dao dựa sát dây cách ly, giơ máy chụp hình, vô thức lùi lại một hai bước: "Một, hai..."
2 k$ Y* N; C1 m8 |; k7 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
& G$ r1 l. S1 o8 p9 w  C9 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chữ "ba" chưa kịp thốt ra thì một người đàn ông xuất hiện trong khung ảnh. Anh ta đang nói chuyện điện thoại, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Chu Dao ngẩng đầu, bất ngờ trông thấy khuôn mặt vô cùng sáng sủa, sắc bén của anh.
©2020 Kites.vn | 6 v0 h" C  R$ ~+ V& w  `( I  EAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 N* G; F% Z/ o( O& x9 X7 gAll rights reserved
Anh ta đi về phía Chu Dao, một tay nắm lấy chiếc mũ áo sau lưng cô, kéo cô cách xa khỏi dây cách ly.
$ i" U* h* \, J- y4 L' q! x1 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) n3 Q0 T: e1 b
"Ối..." Chu Dao đột nhiên bị tập kích, ra sức giãy dụa, nhưng người cô bị xách lên, không hề có sức kháng cự.
©2020 Kites.vn | # {6 l3 K# p, tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + s; b1 q' B) p; FAll rights reserved
"Bên này không sao cả." Một tay anh xách cô lôi ra ngoài, tay còn lại vẫn tiếp tục cầm điện thoại nói chuyện, "Khoảng sáu bảy giờ thì đến nơi, không cần chờ tôi ăn cơm tối."
©2020 Kites.vn | 7 A0 a* e* g: g6 yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 V) M, e4 x7 |! x& b  GAll rights reserved
Tô Lâm Lâm xông đến: "Anh buông cô ấy ra."
- u3 T3 U: H+ r# ]8 l* g' q' y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% A  y" P; _! I2 G+ h2 p7 W
Anh ta vừa nghe điện thoại, vừa liếc nhìn Tô Lâm Lâm rồi quay đầu lại nhìn Chu Dao, sau đó thả tay ra. Chu Dao lảo đảo đứng không vững, giẫm phải vũng nước bùn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 [& G$ h* X  B' n" D. s  l
7 F' l6 ?! I* t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tô Lâm Lâm chất vấn: "Anh làm gì thế hả?"
, }0 G, f' g1 Y3 T* \7 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' P6 }6 L/ z$ C4 Z* y
"Cứ vậy đã." Anh ta cất điện thoại, nhìn Tô Lâm Lâm định nói gì đó thì một trận nổ ầm, kèm theo tiếng thét chói tai của mấy du khách. Ngọn núi bây giờ như một dòng thác, đất đá chảy xuống ào ạt.
, @6 m5 M  c* ]: ^$ N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 B& g1 |4 G: h9 F
Nhất thời sắc mặt Tô Lâm Lâm trắng bệch. Ngược lại Chu Dao rất trấn định, bình tĩnh đứng xem từ đầu đến cuối.
©2020 Kites.vn | & u  Z/ [$ e6 vAll rights reserved
% R( K. {% J4 {2 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chàng trai quay đầu lại nhìn Chu Dao, hỏi gằn từng chữ: "Cô muốn chết à?"
  g% \- X9 Q) v/ i8 h: {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 Q/ A8 I$ @9 c0 `+ E+ k
Chu Dao không trả lời. Tô Lâm Lâm cũng không lên tiếng, thầm trách anh ta độc miệng nhưng bản thân lại đuối lý.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( d1 r1 B5 Q1 L  U
©2020 Kites.vn | 1 H1 e( r" @# @1 FAll rights reserved
Anh ta hỏi: "Đến du lịch sao?"
- k2 a! a9 v9 s% x& L& f# W©2020 Kites.vn | All rights reserved
. F  n" o- _+ Y! l6 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chu Dao nói: "Coi như là vậy."
©2020 Kites.vn | All rights reserved" H; l' T& P6 B* j
©2020 Kites.vn | : l  e' P  X) ^3 ^0 M6 ~All rights reserved
Anh ta nói: "Vậy chụp xong rồi thì mau quay về xe đi. Cô mà chết chỉ phiền người ta nhặt xác."
©2020 Kites.vn |   ?5 ~9 a  Z* R0 T. V5 zAll rights reserved
4 X$ X1 ?9 x0 ?, x8 Y7 `% y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chu Dao cũng không cãi cố, im lặng nhìn bóng lưng đã đi xa của anh, lát sau khẽ bật cười.
) G1 u( i. P4 s/ }9 z( Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 U- x; l5 w9 |7 H% @: MAll rights reserved
...
©2020 Kites.vn | All rights reserved" Z2 C' b& a8 {: v! O2 O
: i/ ]" q) u; V©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Gã kia dã man quá." Tô Lâm Lâm ngồi vào xe kể lại chuyện vừa xảy ra cho mấy người bạn nghe.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 J& Z8 p2 c1 h
©2020 Kites.vn | & I; Y& J- \4 d% x; k. pAll rights reserved
Con đường tắc nghẽn đã được khai thông, họ đi về phía thôn Nhật Ngõa.
0 K4 r# G/ `4 u3 Y. P5 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | * d$ l, Z( Y9 z8 f: Z, U9 Q& YAll rights reserved
"Gã đã cứu Dao Dao, nhưng mấy cậu không thấy bộ dạng kia của gã đâu, thô bạo lắm, xách Dao Dao như xách con gà vậy. Còn nói 'cô muốn chết à' nữa." Tô Lâm Lâm nghiêm túc nhại theo giọng nói của anh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" n. I0 ]5 ]: m- O% M
8 s! y1 r! u" Q7 z- C, |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hạ Vận kinh ngạc: "Gã nói vậy thật ư?"
/ \( z. }  C$ ~# a7 B  A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn |   x) V5 b. U# f1 J2 cAll rights reserved
"Đúng vậy."
©2020 Kites.vn | All rights reserved; G  ?$ u0 R! t8 x2 x
4 {- S% n9 [, P©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Đại tiểu thư Chu Dao nhanh mồm nhanh miệng của chúng ta không phản đòn gã à?"
©2020 Kites.vn | 4 e. p5 s- @8 }  C: }/ d( f' f+ bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( V+ D6 O' f4 p5 J8 S* N
"Hôm nay Chu Dao cứ như chưa tỉnh ngủ vậy, hoảng sợ không dám nói một câu." Tô Lâm Lâm nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: m$ o' c2 V. W% ]* S7 o
©2020 Kites.vn | . [  X- g$ v! Y4 Q8 jAll rights reserved
"Không phải." Chu Dao khươi móng tay, "Tôi cảm thấy anh ta rất thú vị."
©2020 Kites.vn | All rights reserved) z/ w0 r/ _( d
©2020 Kites.vn | All rights reserved- Q, p' [! ?% _8 W
"Gã hung dữ như vậy mà cậu còn thấy thú vị á?"
; n* R2 y6 e/ L/ h6 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
# ^' k* X7 z" x' S' u. z. ~7 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chu Dao không buồn tranh luận, dĩ nhiên khi đó Tô Lâm Lâm không biết, lúc Chu Dao cầm máy chụp ảnh cho Tô Lâm Lâm. Tầm nhìn của máy ảnh bao gồm cả chỗ anh chàng kia đứng, anh ta đang gọi điện thoại, có lẽ nghe thấy Tô Lâm Lâm không ngừng hô lui về phía sau, trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn, thấy Chu Dao đang liên tục lui lại, thế là ra hiệu cho cô rằng phía sau nguy hiểm. Nhưng nhất thời Chu Dao không hiểu, kết quả là anh ta sải bước đi đến như bắt tội phạm truy nã, như thể cho rằng cô cố ý phớt lờ anh ta vậy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ g( C! d6 z$ b$ u
, C+ p8 Y  `9 ?4 I. f- t* M©2020 Kites.vn | All rights reserved
May mà không có việc gì, nếu không bị đám đất đá kia nện phải cô sẽ mất hết mặt mũi trong nghề này rồi.
2 _# e4 h1 R5 G& b4 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 }6 }' y% G# q. gAll rights reserved
"Người này rất thú vị." Chu Dao đăm chiêu, khẽ cười.
' p9 |, o3 D+ H2 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! X- ?. i" K# L! ]7 W% [All rights reserved
Hạ Vận nhìn vẻ mặt kia của cô liền hiểu ngay, quay đầu hỏi Tô Lâm Lâm: "Anh ta đẹp trai không?"
9 Q4 V$ ^$ w" T: q0 F4 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: a& j  c2 u1 G: z
"Rất đẹp trai. Chủ yếu là khí chất ấy, rất nam tính, không nho nhã như mấy cậu sinh viên nam kia đâu."
©2020 Kites.vn | All rights reserved# Z; w) [; a8 M9 J. |2 ]5 K4 i
©2020 Kites.vn | " @$ G( C( H9 l! H) TAll rights reserved
Mạc Dương ngồi ở hàng cuối không vui: "Sao mấy thằng con trai chúng tôi lại bị dính phải đạn lạc thế này?"
1 Y0 s7 k7 b. v& Z: i; Y( U# w; ?& l©2020 Kites.vn | All rights reserved
. @, k! S+ A, U+ x- @, @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tô Lâm Lâm cười khanh khách: "Xin lỗi, cho mình nói lại, ngoại trừ sinh viên nam trong xe chúng ta ra."
©2020 Kites.vn | All rights reserved. w! }2 [' |( _/ n
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 s+ o- {9 M2 B/ X2 j8 E
Chu Dao tựa lưng vào ghế ngồi, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa xe. Phía trước, Lâm Cẩm Viêm dẫn đoàn thấy mấy nữ sinh phía sau im lặng, lúc này mới quay đầu lại hỏi: "Em có bị thương không?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved# ?3 F: p, |7 T5 P  A) a: T3 F
, U6 e4 S0 d8 r$ R1 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Không ạ."
©2020 Kites.vn | - f1 O" ?5 s" k6 I+ x0 N  Q: ^All rights reserved
. [4 n( X& s; i! X: o/ U©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Phản ứng cao nguyên thì sao?"
- G0 X3 T! Y7 ~2 U7 ~# x©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 L( l6 x; A) h8 G# o( X
"Hình như độ cao ở đây còn thấp hơn mặt nước biển thì phải?"
©2020 Kites.vn | # x$ D( k' g* ]7 I- R# uAll rights reserved
6 ~# C, o1 b4 H! \+ [( D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tô Lâm Lâm chen lời: "Đàn anh, anh quan tâm Chu Dao như vậy bọn em sẽ ghen đấy."
6 F" \& n- e( d5 R6 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ d, n9 _1 T6 m: ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lâm Cẩm Viêm cười: "Anh cũng quan tâm bọn em mà."
7 ]4 H3 [8 R" g" t& c5 c7 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 Q' W: V! u3 A1 L8 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Có điều là quan tâm đến Chu Dao nhiều hơn mà thôi." Kỷ Vũ đang lái xe nói chen vào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# ^7 |4 K8 J7 x' A0 D) E
8 D% }9 H; D9 m/ V- V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đối mặt với lời trêu chọc của mọi người, Chu Dao cười xòa: "Nhất định là ba tôi đã nói với anh Lâm Cẩm Viêm rằng không chăm sóc tốt cho tôi thì sẽ không chi tiền trợ cấp rồi."
©2020 Kites.vn | * |- m7 ?. R6 Q! C4 s7 a5 TAll rights reserved
0 X2 r1 H7 n  G' q: V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trong lúc mọi người cười nói, phía trước liền giảm tốc độ xe. Mặt trời lặn xuống phía tây, một đàn bò Tây Tạng băng qua đường. Người chăn bò mặc trang phục Tạng có làn da ngăm ngăm do phơi nắng cao nguyên nhiều, vừa đuổi bò vừa gật đầu nói xin lỗi với người trong xe.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ G3 |: b' Z% E4 B; d
©2020 Kites.vn |   ^1 c3 K1 U, ^2 IAll rights reserved
Chu Dao hạ cửa kính xe xuống, ló đầu ra nói: "Cứ đi từ từ, không sao đâu."
' w: P1 D: A3 q6 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
! p5 W7 H6 x3 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lần này không chỉ Tô Lâm Lâm, tất cả mọi người đều cầm điện thoại lên chụp ảnh. Ngoài cửa xe là đồng nội và ruộng đất bao la bát ngát, từng gian nhà Tạng vuông vức như tòa thành, dê bò thành đàn, cờ ngựa gió (1) bay phấp phới trên tháp trắng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  |1 `) d1 S* d7 j+ U; V6 R/ P
+ K7 g5 k- l. I$ d& E4 E0 q8 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
(1) Cờ ngựa gió là cờ phướn năm màu vẽ hình chú ngựa, tượng trưng cho điều cầu nguyện của dân tộc Tây Tạng. Link ảnh: http://www.minhthanhtu.net/img/phatgiaotaytang/9
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 J- Y4 L& K0 B0 Y
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 E# b( n3 ~' S& l: x4 P
Phong cảnh suốt quãng đường đẹp như tranh vẽ, họ nhanh chóng đến trấn nhỏ Shangri-La dưới chân núi khu thắng cảnh Á Đinh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 ]$ [! F/ v* r3 {* ^
©2020 Kites.vn | 4 [8 q: f1 u+ k9 SAll rights reserved
Đường Đóa ngơ ngác: "Có phải Vân Nam cũng có một Shangri-La không? Sao ở đây cũng gọi là Shangri-La thế? Chỗ nào cũng có Shangri-La cả, hôm nào đó mình cũng phải đặt một cái tên là Shangri-La mới được."
" \$ l0 H+ }$ d# p! D8 B2 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
- @" d. }! l6 X9 A6 y" ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chu Dao quay lại nhìn cô ấy nói: "Đường Shangri-La Đóa."
©2020 Kites.vn | 9 u- s9 F* Z! vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ ?7 B: A/ v- n2 S; ]3 _! w+ rAll rights reserved
Tô Lâm Lâm ngồi cạnh cười ngặt nghẽo.
©2020 Kites.vn | ; e' p+ t. f0 \$ u: o' d: u) rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 }  A4 Z1 ?7 _7 i8 U$ @
Lần này nhóm họ có bảy người, ba nam bốn nữ đều là sinh viên khoa địa chất đại học A, đến Á Đinh tiến hành khảo sát địa chất hai tháng.
' D6 D' i/ o5 E/ K* [' D8 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 |- O! {/ o% ?5 ], J) _  t7 eAll rights reserved
Khu thắng cảnh Á Đinh không cho phép xe tư nhân tỉnh khác ra vào, mấy người họ giao lại xe đã thuê cho đại lý, liên hệ người đến lấy. Sau đó xách theo hành lý, mua vé vào cổng rồi ngồi xe buýt của khu thắng cảnh đi lên núi.
©2020 Kites.vn | 0 i" U$ z4 }# g! {- O7 LAll rights reserved
7 z- O& L+ p3 @4 _$ B5 e8 Q7 j, U; \©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đường đèo quanh co khúc khuỷu, hai bên phong cảnh hùng vĩ, một bên là núi xanh trùng trùng điệp điệp, một bên là dòng suối chảy xuống vách đá. Xe buýt chạy chừng một giờ đã đến khu thắng cảnh.
©2020 Kites.vn | % v+ P: j( ?/ S) f7 ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- o3 V$ v- \. B/ t, O2 c8 e& a
Nhóm người tìm được khách sạn đã đặt trước đó theo bản đồ, một tòa nhà đá hình vuông đậm nét dân tộc. Đi vào trong có một sân lộ thiên rất lớn, trong sân hoa nở rộ, đá cuội xếp quanh một ngọn tháp trắng chính giữa, từ đỉnh tháp cho đến nóc tòa nhà đều treo cờ phướn ngựa gió. Trong góc còn có một lều trà nhỏ.
, K5 d0 W3 f! D7 k8 R9 N' I. C©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 Z% ?+ V. j6 G. |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bên trong nhà ấm áp, khu sinh hoạt tập thể rất lớn, có đầy đủ trò tiêu khiển như đàn guitar, cờ nhảy, phóng phi tiêu, sân khấu, kệ sách vân vân... Phong cách trang trí mang đậm bản sắc dân tộc Khương và dân tộc Tạng, màu sắc sặc sỡ nhưng lại không mất mỹ cảm. Mấy người khách đang ngồi trên dãy xích đu dài đọc sách tán gẫu.
©2020 Kites.vn | 7 |( p" {+ ]+ Q9 wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 j& ^: ]% s/ C& v3 }
"Quầy lễ tân ở đâu thế?" Chu Dao nhìn xung quanh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 G! R, V2 W# U
©2020 Kites.vn | 7 x: p0 h  a! X4 mAll rights reserved
Tô Lâm Lâm trợn tròn mắt chỉ ra phía sau Chu Dao.
+ e6 G! x# D4 D- ~1 U( ]  p8 M+ @* ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
* j# H9 K% b: M+ j5 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người đàn ông nằm trên sô pha gỗ đặt sách xuống, anh ta đứng lên, vuốt lại mái tóc cho ngay ngắn, hỏi: "Các người muốn ở trọ à?"
©2020 Kites.vn | 8 Y- z4 c, H6 s4 Q+ aAll rights reserved
: {7 ~- m- c/ Q) Q3 K$ `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chu Dao quay đầu lại, sửng sốt: "Sao lại là anh?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved. J1 l# Q) U: c, z" v
; E- F; @; ?" |, A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Anh ta nói: "Khéo quá nhỉ."
©2020 Kites.vn | All rights reserved' |2 |  {& |( Q+ g% b9 L3 T' k+ c' G
©2020 Kites.vn | 0 q* u8 i! e: C/ dAll rights reserved
Chu Dao còn chưa hoàn hồn khỏi phen kinh ngạc: "Trùng hợp thật, anh cũng ở đây à?"
©2020 Kites.vn | # f& ]( N# Z& u, a- r; GAll rights reserved
9 D  G8 Q* w5 w3 `3 j3 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Anh ta nhoẻn môi nói: "Tôi là ông chủ ở đây."
* H9 k2 e/ _' f2 s©2020 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Rồi nhé bạn.  Đăng lúc 22-9-2016 05:53 PM
Cậu ơi cho tới hỏi, tới thời điểm hiện tại thì truyện đã Hoàn chưa bạn :D  Đăng lúc 22-9-2016 04:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-7-2016 12:53:37 | Xem tất
Chương 2:

©2020 Kites.vn | & R6 Y+ t- l2 M! j* t" W( t6 k1 GAll rights reserved
: Y) R! _) E' x, M* R& Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Quầy lễ tân không có ai, ông chủ khách sạn Lạc Dịch đi đến phía sau quầy, một tay cầm lấy ống nghe điện thoại, ấn vài số, rồi khẽ giọng bảo người bên đầu kia: "Mau cút xuống đây cho tôi."
©2020 Kites.vn | & I' d1 d  [% Y8 }All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, u% }! `0 t! s2 c
Nói xong anh ta điềm nhiên cúp điện thoại, nhìn nhóm người phong trần mệt mỏi đối diện, hỏi: "Có đặt trước không?"
©2020 Kites.vn | 9 Z' L2 [6 S* k* M5 TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* g, q$ I; l1 [, [
Lâm Cẩm Viên nói: "Có."
5 f$ B9 B; z% ]4 z, B( X  c©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( q: V/ `! T: I6 S( o  h2 j
"Tên gì?"
©2020 Kites.vn | ( |! S7 ^! Y9 R! r4 Z/ _All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 F/ M& h! \: L8 D1 l; x3 NAll rights reserved
"Lâm Cẩm Viên."
+ @) p8 e7 `3 T( ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 i3 N) a; K" @# N! }
"Bảy người, chưa chọn loại phòng." Lạc Dịch ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, bình tĩnh nhìn nhóm thanh niên trước mặt.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 C6 Q2 y9 l; {1 Z/ u& T3 L
©2020 Kites.vn | All rights reserved) Q: g' S) ]; [6 s, B; L+ T* G
"Để chúng tôi bàn bạc chút đã." Tô Lâm Lâm nói
4 H. ^5 o" G4 B; L, F©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ b  Q$ T) T5 l' Y% m3 `3 Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lạc Dịch cầm sách lên đọc tiếp.
©2020 Kites.vn | : q# t' ^1 K" O. K$ xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 D: Z' y2 O2 p9 G& p1 v6 t+ t
Chu Dao nhoài người trên mặt quầy hỏi anh: "Có mấy loại phòng?"
9 t( t* u% ^7 z+ j: N3 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , W( f/ _8 a( z) [. ]All rights reserved
"Bảy, sáu, bốn, ba, hai, một."
, A7 R+ W8 n% j9 ?% C©2020 Kites.vn | All rights reserved
# i8 c8 r. U' m©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Giá tiền thì sao?"
©2020 Kites.vn | ( M, M5 E  E8 g; f3 J! C. }7 kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 p$ ?5 o  W: X9 W! q2 C4 QAll rights reserved
"Phòng đôi và phòng đơn là 300 tệ. Còn lại tính theo giường ngủ. Phòng bảy người, sáu người mỗi giường 60 tệ, phòng bốn người, ba người mỗi giường 100 tệ."
- \3 {! a7 @! ~4 h9 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ @9 N( t  K8 |- p! |5 o, y3 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hạ Vận nói: "Trùng hợp chúng tôi có bảy người, bảy người ở một phòng đi, giá rẻ mà mọi người ở chung cũng dễ giúp đỡ lẫn nhau."
©2020 Kites.vn | 1 \2 [6 i. N  }: o$ Z+ eAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 `$ S7 S4 {, Y* o! I6 a- IAll rights reserved
Mấy nam sinh thì không sao, đều không lên tiếng. Còn Đường Đóa và Tô Lâm Lâm thì ngập ngà ngập ngừng.
©2020 Kites.vn | % d7 O1 n2 Z2 {, S  n  j2 z& l6 dAll rights reserved
/ j' Y% z5 m, T1 C* x% f' O8 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chu Dao quay đầu lại liếc nhìn họ: "Mình không ở chung với con trai đâu."
0 q& _$ h' h% O8 o# ~9 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) D9 u  c# K( k* Z0 L- j  G
Bên kia quầy, Lạc Dịch vẫn đang đọc sách, không buồn ngẩng đầu lên.
©2020 Kites.vn | * c  h& C/ N) w  T7 z8 @+ SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 [  H) @! R- Q& e, a) H6 M
Tô Lâm Lâm sáp lại gần Chu Dao, nói: "Mình ở chung với Chu Dao, tướng ngủ của mình xấu lắm, ở với mọi người hơi bất tiện."
©2020 Kites.vn | All rights reserved" D% Y9 X0 E- W0 _! _
4 u% P2 o& \* G. K©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đường Đóa nói: "Mình cũng muốn ở cùng phòng với Tô Lâm Lâm. Cứ quyết định vậy đi, con trai ở phòng ba, con gái ở phòng bốn. Vậy là được rồi."
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 l# K) m7 P+ j1 I; q' }& I
  j  \9 u' ~: @  O! I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hạ Vận nói: "Có phòng bốn sao? Mới vừa rồi mình nghe nhầm. Mình tưởng chỉ còn phòng tập thể nên mới nói lấy phòng bảy. Bây giờ thì tốt rồi, bốn chúng ta ở chung với nhau."
7 Z( v# ^. T4 Z$ Q. W0 T& O! u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ j9 I; Z0 N' X0 {
Lâm Cẩm Viên nói với Lạc Dịch: "Một phòng ba, một phòng bốn."
; o9 n4 v( D( g; q+ y/ @, ?: V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; a' G# v2 v/ @3 P- k' t% H
Lạc Dịch hỏi: "Ở mấy ngày?"
©2020 Kites.vn | ! g( A: ]4 I# _3 v4 E9 U6 L  I) rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; z3 e/ |3 G4 r
"Có thể là hai tháng, hay là trả tiền trước một tuần nhé. Sau này sẽ thanh toán theo tuần."
©2020 Kites.vn | All rights reserved' H4 A# e" [& e) l; [8 V4 J" k4 M7 V
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 Z6 ^0 m8 S: }! V' Q! h
"Được."
©2020 Kites.vn | All rights reserved; E8 B6 X! o1 h3 l* g  w" ]1 {
©2020 Kites.vn | # m  U' {) g8 @: ?- ^# S3 N7 VAll rights reserved
Chu Dao ở bên cạnh hỏi: "Chúng tôi ở lâu như vậy có được giảm giá không?"
©2020 Kites.vn | * R) ], v+ {+ `* pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 z' V2 r. I) m
Lạc Dịch chuyển mắt về phía cô, ôn hòa nói: "Không được."
©2020 Kites.vn |   L$ P: u* V, E: f) }; yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ G0 a; S2 I: b9 V; M- U
"Tại sao không?"
©2020 Kites.vn | # Z+ Z" G8 K3 v' O# eAll rights reserved
2 h1 z0 O9 R' e+ t" ~: v©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Quy định."
3 }" S' f: x. Z. Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 d; m& E4 Q, U  i, n4 s9 E
"Ai quy định thế?"
©2020 Kites.vn | 1 Y3 R: `0 k- T5 ?, S2 \# gAll rights reserved
! I" p+ [2 I0 }& I3 S+ B©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Tôi."
©2020 Kites.vn | All rights reserved' m8 A5 r6 w9 {* T
©2020 Kites.vn | ) I  {) B- \5 ?% mAll rights reserved
"..."
©2020 Kites.vn | All rights reserved; Q. L: }9 S# b3 J5 e4 A
! o! b! C* g- r7 L& W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cuối cùng Chu Dao nhướng mắt, nhún vai nói: "Ồ, tiếc quá."
©2020 Kites.vn | . o( p7 F5 _  ?8 @& b3 N9 BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! Y3 K6 r. O* ~1 t' d
Lạc Dịch cầm thẻ ngân hàng trong tay, hỏi: "Có thuê không?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ c  h, _& o9 k' ~5 Y9 K
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 s8 F& P1 m) \6 E* H4 K5 r) ]
"Thuê."
7 Q& C! q1 Y$ `# N1 {' v! Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' J" R! K1 g! R  ]
Lạc Dịch quẹt thẻ rồi trả lại cho Lâm Cẩm Viên: "Đưa giấy chứng minh để đăng ký thủ tục, bảy tấm."
©2020 Kites.vn | All rights reserved: O  I. U" m$ x4 l$ Q
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 y% C/ e6 ]( ^) l/ E
Bảy giấy chứng minh nhân dân nhanh chóng được gom lại. Cả đám người từ Thành Đô đến đây, đi xe hai ngày trời đã kiệt sức. Đường Đóa than vãn: "Mệt chết đi được, tôi có thể về phòng trước không?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved* x! a/ H; V7 l1 E0 `7 J7 n
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ B0 n! v2 e4 f0 U6 r3 c
Chu Dao nhoài người nhìn Lạc Dịch viết chữ, nghe thấy lời này lập tức quay đầu lại, cười tít mắt nói: "Mọi người về phòng đi, mình chịu trách nhiệm lấy lại giấy chứng minh cho."
2 h. Y6 ]! I# D& \% V" |/ @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 q  I  J1 Z2 r6 _2 eAll rights reserved
Mọi người rối rít giải tán, Đường Đóa tiện tay xách theo hành lý của Chu Dao.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. k1 o7 \4 U6 o  y- n  q
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ `5 ?! b( U% r# H- q
...
5 _3 j* x; m+ F% C) p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! |- @1 h/ p/ oAll rights reserved
Cầu thang gỗ kêu cót két.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! L* J$ v* [1 O3 P& [" ~: j: X
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 `! \; ^9 j% z3 H* z' q  ]
Đường Đóa nói: "Nụ cười vừa rồi của Chu Dao là điềm báo cậu ấy sẽ làm chuyện xấu đấy."
©2020 Kites.vn | " h; {. \, g8 t6 {All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% c: x+ p  q: Y6 I. X- T( J+ t
Tô Lâm Lâm kinh ngạc: "Chuyện xấu? Cậu ấy muốn lấy chứng minh nhân dân của chúng ta làm gì?"
©2020 Kites.vn | ) J4 j+ C+ Q7 f; x  X6 OAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 F! L8 i+ t6 A# b8 ]
Đường Đóa: "..."
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 A8 \' k1 s+ N0 ^1 Z" |
, `% X" F( m# q8 t. F! E# Y1 I' ?6 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hạ Vận cũng nói: "Có bao giờ các cậu thấy Chu Dao mua đồ còn cò kè mặc cả với người ta chưa?"
2 a# x$ {& [( o( F5 ~- o& p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | : j- z2 ^3 L& w3 Z2 Z3 G3 SAll rights reserved
Tô Lâm Lâm lắc đầu: "Chưa từng. Hôm nay cậu ấy lạ lắm, do thiếu oxy hay sao?"
©2020 Kites.vn | " f: s) n/ i3 f( eAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 f, ^& T; j7 ]- V# oAll rights reserved
Hạ Vận: "..."
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 O8 i- t' P6 q1 l9 a( }
©2020 Kites.vn | + E6 m* g+ o: g+ C! D$ NAll rights reserved
...
©2020 Kites.vn | " H* A4 W5 p; bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 y0 \6 W8 A# L' H0 d( V
Chu Dao ghé người vào quầy, nghiêng đầu nhìn Lạc Dịch ghi lại thông tin trên từng giấy chứng minh nhân dân vào một bảng kê.
: i/ E& Z: N' `7 ~( g( D( H©2020 Kites.vn | All rights reserved
, R- A) t; S) G©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Chữ viết của anh rất đẹp." Chu Dao nói.
©2020 Kites.vn | 3 @( g" v4 D8 i" P. l; _  |7 A+ MAll rights reserved
3 ?5 e$ r2 g) [3 V- O7 B0 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Cảm ơn." Anh cũng không ngẩng đầu lên.
! i! d8 m0 o+ h& H) Z. G/ Y* a©2020 Kites.vn | All rights reserved
% c+ t0 ]- Q$ W2 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ngón tay anh rất ưa nhìn, thon dài và khớp xương rõ ràng. Vùng cánh tay lộ ra cũng rất đẹp, cơ bắp rắn chắc, trông rất cường tráng. Không vừa mịn vừa trắng giống mấy đàn anh, đàn em trong trường cô.
©2020 Kites.vn | 1 t  n$ e) H' W# B3 I0 F8 wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% b5 X8 Y6 H) i( c8 B7 j' f
"Chữ tôi xấu lắm." Chu Dao nói.
©2020 Kites.vn | ; h+ w4 H* N3 lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 Y- k+ u0 r1 G' R( j
Anh không trả lời, chỉ khẽ cong khóe môi coi như đáp lại, không đến nỗi trông như chỉ ứng phó cho có lệ.
©2020 Kites.vn | , ]  y) g3 L( T$ }0 q9 z5 kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 D/ B! N  `0 \: e
"Chỗ anh có miễn phí ăn sáng không?" Chu Dao lại hỏi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 J8 K2 x+ y" J1 E
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ X, U3 _$ N5 f8 s  l
"Không."
©2020 Kites.vn | All rights reserved, U0 g$ |2 x7 ]  L
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 T9 T) f/ M' R$ e+ u5 k: m
"Tại sao?"
) L  Q$ M" K' o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 |3 L$ V+ ~# Q- tAll rights reserved
Anh ngẩng đầu nhìn cô, không có biểu cảm gì đặc biệt.
©2020 Kites.vn | ) p# A: A4 b& f& {( eAll rights reserved
( r9 |" o0 I; r0 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Lại là anh quy định à?"
©2020 Kites.vn | : @3 Q: L4 h, x' dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 q' r$ _7 H6 d% p$ J" k5 u: t5 jAll rights reserved
"Phải." Anh cúi đầu tiếp tục viết.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' e/ g0 @* V0 d! q/ \
©2020 Kites.vn | 1 \2 D& N. W0 V  p+ r( I* h1 mAll rights reserved
"Vậy... ăn sáng mất bao nhiêu?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ S8 U* W/ D; O, R* d
3 W, Z9 u) Z* Q3 X& W0 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
"20 tệ một người."
©2020 Kites.vn | All rights reserved. N+ Y% a2 F" }
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 |  ?4 D6 r$ _. q
"..."
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ x' d( ^. L) d5 K
©2020 Kites.vn | 5 n! w- K7 `" d: y% bAll rights reserved
"À đúng rồi, suýt nữa quên mất." Chu Dao bâng quơ cất cao giọng, Lạc Dịch ngẩng đầu lên nhìn cô lần nữa.
©2020 Kites.vn | + I( i5 p; A7 S, hAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* R- J( ~+ a1 f" j/ z% g+ a
"Chúng tôi còn chưa ăn cơm tối, chỗ anh có đầu bếp không?"
) k7 Z: p. J4 H6 Z% W©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; d5 ^& b) V0 `  Y
Lạc Dịch cầm bút chỉ: "Nhà bếp và nhà ăn của chúng tôi ở bên kia. Mười giờ đóng cửa."
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 A! `  Q$ q4 B  S; ^7 _3 u. l* S
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ b" A6 K3 @& d3 |( c3 Q1 k) X8 F
Anh ghi lại thông tin một tấm chứng minh thư xong liền đưa trả cho Chu Dao. Chu Dao tinh mắt thấy tấm tiếp theo là của mình, vội nói: "Hình chứng minh nhân dân của tôi xấu lắm."
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 v' i5 P+ y" c/ L: v4 p  i  ~" v
) c9 d2 G5 A7 ?5 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thế là anh liếc nhìn, kết quả không nhịn được khẽ nhếch khóe môi.
  V  ?4 v. u, ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  t2 G% z% ?8 `+ M3 K  A: ?
Chu Dao nở nụ cười: "Mỗi lần người khác nhìn hình chứng minh của tôi đều cho rằng tôi trang điểm hết."
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 e/ d, B# r' H' m0 V
" P5 y7 I0 a/ r6 V/ [: D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lạc Dịch đang viết tên cô, nghe nói thế liền ngẩng đầu nhìn kỹ cô. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô chốc lát rồi lại liếc xuống giấy chứng minh, thoáng cười nhẹ.
7 k! ]  ]. E8 ]' i+ ^( b& E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 B7 X1 m$ N) Z1 [All rights reserved
Chu Dao hỏi: "Hình chứng minh của anh đẹp không?"
©2020 Kites.vn | 3 S" g/ X0 e% }1 u* ^* ^All rights reserved
©2020 Kites.vn | . }. ]# z% U. c- v) N2 HAll rights reserved
Lạc Dịch hất cằm về phía vách tường bên cạnh. Trên tường treo một giấy phép kinh doanh khách sạn có người đại diện pháp luật và bản sao chứng minh nhân dân của anh. Anh trong tấm ảnh rất anh tuấn.
©2020 Kites.vn | 3 P7 B* n* S6 C6 uAll rights reserved
, H/ |+ n" d- [# Y. o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chu Dao cảm thấy bất công: "Người chụp ảnh chứng minh thư cho anh là người thân của anh à? Ôi chao, anh tên Lạc Dịch á? Tên cũng hay đấy, nghe tên thôi đã biết là người mở khách sạn rồi."
©2020 Kites.vn | 7 ~- b2 X; d; X# v2 y. g- OAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! ]% @% n. T& K
Lạc Dịch không phản ứng. Chu Dao nhanh chóng xem thông tin của anh. Anh là người Hán, chắc hẳn đến đây để kinh doanh. Lại nhanh chóng lướt mắt xem tuổi của anh, sắp ba mươi rồi, ngược lại cô không nghĩ anh nhiều tuổi đến thế.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 s+ |. u7 S# n! h/ _7 q' B* X! _
©2020 Kites.vn | All rights reserved( P8 M# E! |, A4 [  f
"Cầm lại giấy chứng minh này." Anh vứt bút xuống, xoay xoay cổ tay hơi mỏi.
! _) B; D) B) r/ R# n©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 O  n; T. v8 S: g2 B7 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chu Dao đếm đủ bảy tấm, lại thấy trên bàn đặt một chậu cây màu vàng úa tua tủa bèn hỏi: "Đây là cỏ Lạc Đà sao?"
©2020 Kites.vn | 4 V2 E5 o! q3 L$ n5 W: z7 fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # Y. u, K; A- i$ z1 f; u+ MAll rights reserved
"Cô cũng biết nó à?"
2 [& n- J6 I7 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% ^2 \# ^, i4 o# [0 q/ |
"Nó mọc khắp Tây Bắc mà."
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 j( p# G* R8 {
©2020 Kites.vn | All rights reserved! G' L- h- j/ L- C/ s
Đang nói thì một cô gái vội vàng chạy đến, xông vào sau quầy, không kịp dừng lại nên đụng phải Lạc Dịch. Lạc Dịch hít sâu sau đó cau mày vỗ đầu cô ấy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 U: f5 J5 [) X
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 _  C& T2 ]# N( O+ e4 K" ?# ?; J
Cô ấy nắm lấy cánh tay anh, giữ thăng bằng: "Tiêu chảy, vừa rời khỏi vị trí một lát thôi."
+ \( }8 C& T' ]# O% O9 x; {1 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( N2 m% W5 f! H2 H( k& l
Lạc Dịch nói: "Tháng này em không có tiền thưởng đâu nhé."
6 c* r' s- C8 z5 G8 j. b2 Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* c2 o1 ~9 p3 R2 K4 O8 U
"Đừng mà..." Cô gái lắc cánh tay anh, giả bộ mếu máo.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 E( ]( K" l( H9 e  ?% ~5 o/ n% m
©2020 Kites.vn | + a: |1 x) v4 a& MAll rights reserved
Lúc Lạc Dịch quay đầu lại, trước quầy đã không còn ai, không biết Chu Dao đã bỏ đi từ khi nào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 P+ l! j6 A4 y  w1 `$ z* F
3 d/ R) c% n9 e9 w3 p) r& A' V©2020 Kites.vn | All rights reserved
...
8 ~8 Y2 R! ?6 V: D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; T0 d6 Z1 F, c! J8 B
Cút cha cái khách sạn vợ chồng đi!
©2020 Kites.vn | All rights reserved' `9 `$ h2 j. i0 K. D
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 j1 }4 e9 ~8 Z, z7 F% ?) |" k- M
Chu Dao hầm hầm trở lại phòng, đẩy cửa ra chỉ thấy Tô Lâm Lâm vẫn đang chụp ảnh. Trời ạ, cô quả thật muốn điên lên được.
©2020 Kites.vn | " L3 i8 v* r; {) OAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- Z8 q3 Q% U- [+ w9 L
Ơ không, ngay cả Hạ Vận, Đường Đóa cũng đang chụp ảnh. Căn phòng này màu đỏ đậm, ấm áp và xinh đẹp mang đậm nét dân tộc. Giữa phòng là đống lửa trại dùng khi trời lạnh, bốn chiếc giường kiểu Tạng kê sát vào bốn vách tường. Bên cạnh giường đặt chiếc tủ gổ kiểu Tạng nho nhỏ. Hai bên vách tường có vài cánh cửa sổ sơn hoa văn màu, bên ngoài là cảnh rừng rậm thung lũng bao la. Ngoài ra trên hai bên vách còn có tủ âm tường chạm rỗng, bày những chậu nhôm, bát thiếc của người dân tộc thiểu số bản xứ hay dùng. Trên mặt đất trải thảm hoa văn dân tộc đặc sắc.
0 D3 r- Q* B6 `6 x: Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 d" m! Q2 M. S. R6 ]3 M% I! O
"Dao Dao, mau đến chụp ảnh đi, còn thiếu mình cậu thôi đấy."
  }+ K  @; i# D4 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 Y9 u1 Z# G5 Z8 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Có ngạc nhiên khi thấy căn phòng này không?"
! W* B1 G& y( D1 }! Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
; [; T1 z2 o9 Z: D, t2 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Mau đến đây, mau đến đây, bốn chúng ta chụp ảnh chung nào."
# t+ r; ^5 p# x2 g8 ]0 r" R0 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 O1 G6 _; F4 d6 O3 q" {
Ngọn lửa vô danh đang bốc lên đầu Chu Dao bỗng chốc tắt ngúm. Cô cười chạy về phía cây cột mà Tô Lâm Lâm đang chụp ảnh tự sướng.
; W# g* a& o# a6 Q3 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
( p: Q: K# D; N( F9 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Lúc đầu mình còn kêu ca khách sạn này đắt hơn mấy nơi khác. Hóa ra tiền nào của ấy cả thôi." Tô Lâm Lâm nhìn hình trong máy ảnh xuýt xoa.
  l$ x. F3 {* ]. T( p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | % d: _6 v' z/ Y3 h% uAll rights reserved
"May là ở bốn người." Đường Đóa nói, "Phòng bảy người trang trí không đẹp bằng phòng này đâu. Mình thích khách sạn này..."
©2020 Kites.vn |   e$ k  V3 d  UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + q/ [' z, U) R' J  ?All rights reserved
Còn chưa dứt lời dưới lầu đã truyền đến tiếng mắng chửi, hình như có ai đó đang cãi vã. Bốn người nhìn nhau, Tô Lâm Lâm hăng hái chạy ra ngoài: "Đi xem thử."
©2020 Kites.vn | ( W# C5 O7 @- T6 Y* {% }$ }" e. XAll rights reserved
©2020 Kites.vn | * M- f. D& ]3 |  W4 OAll rights reserved
Chu Dao: "Cậu có thể thay đổi cái tính hay hóng hớt của mình đi được không vậy?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved* a  [" b$ ?5 B7 N0 [2 ?
©2020 Kites.vn | . f& t2 \  y; L  B; J) k6 CAll rights reserved
Bốn người ghé vào lan can cầu thang nhìn về phía khu sinh hoạt tập thể. Hóa ra là khách chuẩn bị trả phòng dính phải nước bẩn lau nhà, đang mắng mỏ nhân viên khách sạn.
©2020 Kites.vn | & a3 e( c$ f* f' Z: L2 @: h$ SAll rights reserved
  k+ n; t$ U3 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thím Quế lao công là một người câm, lúng túng cất tiếng i i a a vụn vặt, nhưng có thể miễn cưỡng hiểu được là: "Xin... xin lỗi..."
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ Y8 b; U, R/ F
4 P( n( L- x/ u; B7 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thím quỳ trên mặt đất, cố gắng dùng ống tay áo chùi giày cho vị khách nữ kia.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% W# G5 q* L' D
©2020 Kites.vn | All rights reserved, |5 V: t( G; T, O( g; T
"Dơ chết đi được, bà đừng có chạm vào tôi." Vị khách nữ kia kéo vali hét lên đá thím ấy ra, thím Quế ngã vật ra đất. Có khách trọ nhanh chóng chạy đến đỡ.
©2020 Kites.vn |   H- y/ r' s- H8 a: X2 NAll rights reserved
©2020 Kites.vn | " j- n' ?8 U5 |- |' ]All rights reserved
"Sao cô lại đá người ta?" Cô gái lễ tân kiềm chế cơn giận tranh luận, "Rõ ràng là tại cô giẫm vào chậu nước khiến giày bị dơ mà."
©2020 Kites.vn |   J+ Y5 c9 Z8 a8 w& ^1 G* @All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 j' u8 G6 i- v* V, G$ y# V. Y
"Ai bảo bà ta để chậu nước ở dưới bậc thang, thấy có khách đến sao không chịu nhắc nhở? Bà ta câm à?"
©2020 Kites.vn | ! _; p" I% `, Y8 W7 \3 L" U9 nAll rights reserved
# R$ A3 E3 V& @1 Z; s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có khách trọ thấy chướng mắt nên lên tiếng: "Thím ấy đã xin lỗi rồi, đừng có bới móc vô lý như vậy."
: R/ ?2 o+ ^" l' o! N9 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
% I& P0 \! L# J4 v" ~- O; \( M- i©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Nói cái gì? Tôi không nghe thấy, cô bảo bà ta nói lại xem."
. ~& M/ a7 b0 Q, x+ E2 }4 L, L©2020 Kites.vn | All rights reserved
- x* X% Z- Y1 G8 c7 \; G9 x# k' i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thím Quế cuống cuồng run rẩy, miệng mấp máy a a vài tiếng, không nói được một câu hoàn chỉnh. Cô gái lễ tân muốn xông lên cãi thì bị thím Quế kéo lại, không ngừng a a xua tay với cô.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! ~* s5 l3 I5 k4 Z- G' E* o# o
©2020 Kites.vn | ! V. D9 d5 Z/ C( rAll rights reserved
Ả khách nữ chán ghét nhìn thím Quế, cười khẩy: "Tôi đang thắc mắc sao bà ta nói mãi mà không được câu nào. À không phải là tôi nhằm vào bà đâu, nhưng khách sạn này trang trí cao cấp như vậy, sao không thể thuê mấy nhân viên bình thường làm việc được nhỉ?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ k1 V2 `) x- P; H' }8 }' p
©2020 Kites.vn | All rights reserved* S$ i# W8 l1 L/ s2 T
Cô gái lễ tân không nhịn được nữa: "Vậy mắt cô mù sao mà không nhìn thấy cái chậu lớn như thế."
( r6 {4 l4 Q8 R! F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  I# Z% {# Q& n1 ^" o  U! n
Ả khách nữ điên tiết quát lên: "Cô dám nói chuyện với khách thế hả? Ông chủ của các người đâu, bảo ông chủ các người ra đây."
©2020 Kites.vn | 6 T3 e. C, n* P% u+ t/ a- nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; K  D+ }4 u3 y# v$ {' T
"Ồn ào gì thế hả?" Bên ngoài truyền đến giọng nam trầm ấm.
©2020 Kites.vn | & Z; }; H$ n- |$ DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + [" }& D+ r% q/ P2 e2 ?9 J# X! OAll rights reserved
Lạc Dịch cầm điếu thuốc trên tay, bước qua cửa đi vào.
©2020 Kites.vn | 9 S& `8 P/ i% o/ g8 A: eAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- m- P& D, Y  M: z; N
Ả khách nữ vừa nhìn thấy anh không hiểu sao sắc mặt lại dịu đi. Chu Dao liếc mắt, nghĩ thầm đúng là không phải chỉ mình cô mới mê trai đẹp.
; k8 ?5 Z. B) U, e©2020 Kites.vn | All rights reserved
% k$ `' `4 y$ m  Q$ z8 d% d. O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ả tường thuật lại với Lạc Dịch, nói ả giẫm phải chậu nước bẩn, rằng cô gái lễ tân cư xử lỗ mãng.
©2020 Kites.vn | & V* B7 J1 H) T" u) n5 B* f9 T! h8 AAll rights reserved
: A/ y7 [- O# `6 l* y5 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lạc Dịch nhìn về phía quầy tiếp tân hỏi: "Có phải vậy không?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved% Q" ?+ w3 m8 d% h: U! s' Z# O
©2020 Kites.vn | 0 F. |6 O% b4 }3 F" V$ DAll rights reserved
Cô gái ngẩng đầu, vô cùng kiên cường: "Cô ta đá thím Quế một cú, em không đá lại cô ta đã tốt lắm rồi."
  z2 T- S3 e  B, G. O+ _! B) B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 x  G! [$ m7 w2 e; I/ B
"Anh xem đi, cái thể loại nhân viên gì đây?" Ả khách nữ như tìm được chứng cớ, lập tức lên án.
©2020 Kites.vn | 1 L9 j* d# C: L( Q6 ~All rights reserved
- {# }, }8 }8 r0 E( n" J; k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lạc Dịch gạt tàn thuốc, vẻ mặt rất bình tĩnh, hỏi: "Cô muốn giải quyết thế nào?"
. h# |! N% N  v7 |5 `. B& m5 A+ o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 F" r- I9 R$ G7 M4 o! ]7 F- |: Q- CAll rights reserved
Ả liền khinh khỉnh: "Giày tôi 1000 tệ một đôi, làm dơ phải đền. Còn nữa, bà thím lao công không nói được thì thôi, nhưng cô ta... phải nói xin lỗi tôi."
©2020 Kites.vn | % b! u7 y/ t0 q6 @6 v+ FAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ' p+ S" c* P. T( R1 \9 ]All rights reserved
Cô gái quầy lễ tân: "Cô đừng có mơ."
  v. `# I: Y# Z. @©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 }3 r: }9 `1 [  Z8 r' X6 E3 I' _+ h©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Có chủ cô ở đây cô nên biết điều chút đi." Ả ra vẻ cô không xin lỗi cũng phải xin lỗi, quay đầu nhìn anh, chờ anh ra lệnh.
' c# X$ T; H7 F5 R+ G: z+ }- P©2020 Kites.vn | All rights reserved
) t+ W  N1 b, v" D, S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lạc Dịch hút xong điếu thuốc, cầm đầu lọc dụi vào gạt tàn, quay đầu nhìn ả: "Cô ấy không chịu xin lỗi, phải sao đây?"
" e: _. |2 L0 [5 Q% I$ ?5 n2 N: {, R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 ?5 M* s& z) n1 fAll rights reserved
Ngay cả ông chủ còn tỏ thái độ như thế, ả hơi không dám tin, mạnh miệng nói: "Vậy thì đuổi cô ta, xem cô ta có xin lỗi không."
# |- q; B  X7 K: |. v$ }3 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 _/ Z' _; G& G: Z! H+ W©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Ngược lại tôi có một cách giải quyết khác." Lạc Dịch bỏ tay vào túi, hất cằm nói, "Hay là, bây giờ cô cút ngay ra khỏi khách sạn của tôi đi. Tôi sẽ không bắt cô bồi thường tiền thuốc men và phí làm lỡ giờ công của nhân viên tôi."
" C/ ^# M, i. d7 M8 q5 ?: E" h5 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# h0 {4 _* J3 B' Z) l1 D; p+ M
"Anh..." Ả kinh ngạc, không ngờ anh mở cửa kinh doanh lại không coi khách hàng là thượng đế như thế.
6 F$ R9 X6 r" E2 {+ E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! `% B% @5 O: g8 {- }All rights reserved
Lạc Dịch nhìn về phía thím Quế, nói: "Thím Quế, con còn phải kinh doanh, sẽ không làm khó người khách này. Tiền cọc không trả lại cho cô ta, để làm phí bồi thường cho thím, thím đừng thấy uất ức nhé."
7 _6 R$ g' ~6 @9 [- a©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 z' }9 d- Z, k7 m8 T! n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ả khách nữ kinh ngạc: "Không trả tiền đặt cọc? Anh... anh... tôi phải kiện anh! Cái khách sạn này của anh là khách sạn trá hình! Chỗ này của các người là 'hắc điếm'."
; R" ^4 T5 R' C©2020 Kites.vn | All rights reserved
' W" |0 t+ W) r4 m" }3 V! d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lạc Dịch đi ra sau quầy, rút một tờ giấy ra, cầm bút máy viết hai chữ Hắc Điếm thật to, không hề khách sáo nhét vào tay ả, nói: "Đây, ra cửa dán đi."
©2020 Kites.vn | 2 l5 p: F; J+ y/ h% z9 ]All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2016 12:58:11 | Xem tất
Cám ơn bạn đã dịch truyện!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2016 15:45:33 | Xem tất
Cứ thấy hố của hanvuphi là mình sẽ nhảy vào ủng hộ hiehie :"> cảm ơn cậu vì đã tiếp tục dịch truyện nhaa :">> Mà bạn Chân Lý bị Minh Nguyệt Đang bỏ quên rồi sao

Bình luận

Hic chắc vậy quá, ngày nào tớ cũng vào check í. Cả hố Chiếc Bật Lửa nữa.  Đăng lúc 16-7-2016 08:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2016 18:08:19 | Xem tất
oa...hóng truyện...hay tóa...a này cá tính ghê nhoa, c này cx ko phải dạng vừa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2016 19:35:19 | Xem tất
anh Lạc Dịch này cũng ghê gớm lắm nhá. nhưng mà em không hiểu tại sao khi đọc truyện này nhớ đến hình ảnh của anh biết gió đến từ đâu với tây tạng nữa. không biết xuất thân của anh nảy là từ đâu nhỉ? ngược cũng đc nhưng đừng ác quá. Chu Dao cũng là con nhà hào môn hay sao rồi...không biết Lạc Dịch có phải nằm vùng không ấy.

Bình luận

ặc ặc cùng hệ liệt. em đúng là con gà =))  Đăng lúc 16-7-2016 08:35 PM
Cùng series mà em :D  Đăng lúc 16-7-2016 08:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2016 20:23:12 | Xem tất
Nhảy thêm hố của Phi, mình cũng khoái Cửu Nguyệt Hi nữa y
/ B0 X" R( ]/ A$ I. b7 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cám ơn Phi nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2016 20:56:09 | Xem tất
Mình thích truyện của Cửu nguyệt hi lắm, lót dép ngồi hóng thôi!
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 n& n) k5 l7 ~( e. }, l) ~- u
Chúc hố đong khách nha! Thanks chủ hố !!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2016 20:58:20 | Xem tất
Uiii thích quá , truyện hay quá <3
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 a+ Y0 z% u" y* a$ N3 V& ]
Thấy truyện nào của Cửu Nguyệt Hi là lại nhảy hố ngay <3
3 Y7 m5 f- d! R$ _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cảm ơn c đã dịch truyện và mong c k drop truyện nhé ạ <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách