Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 262971|Trả lời: 828
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Truy Tìm Ký Ức | Đinh Mặc (Truyện dịch- HOÀN)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-7-2014 13:53:49 | Xem tất |Chế độ đọc

©2020 Kites.vn | All rights reserved5 ?; ]' `; P7 a
©2020 Kites.vn | All rights reserved% g4 l% I5 g5 |6 o
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 T; I8 x) i3 L3 K0 c1 Z& p( z
©2020 Kites.vn | 6 u# F& Q0 ?% JAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 J. m. S) |( D: D" ?8 \1 B
©2020 Kites.vn | + o; d9 m- }8 y3 }' _! }All rights reserved
Tên tác phẩm: TRUY TÌM KÝ ỨC (Tên cũ Người Đẹp Làm Nhân)
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 d/ C, Z) l, d  W
©2020 Kites.vn | - _1 S0 C5 [) _% h* o' yAll rights reserved
Tác giả: Đinh Mặc
, x/ t9 H+ ]+ P& g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 f6 S8 J2 f8 n3 P1 c) Y% M6 `
Thể loại: Hiện đại, phá án, oan gia, nữ cường
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 K* [: M% k7 ?
+ P3 j: ]+ v& J6 _4 j* N9 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn
©2020 Kites.vn | + v: |) Q1 ~' h# f* DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 {4 b1 i9 d# `' G
Người dịch: greenrosetq
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 N6 ]. J3 a$ E, ]/ E8 |; t
1 Y' Q: Y. P0 H( _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Poster: elisapham
( H% t% S- J1 Z- F: P©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 I! v' t# v, w- m©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved5 G8 a9 A+ L2 H! S/ e5 m
  n8 A4 f+ a9 Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" w1 _# F# D+ C* ^( i* ?+ \! w: U
: Z0 L" f; h7 j' ^1 Q3 v! g1 g+ b©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 s+ n, Z1 _6 yAll rights reserved

5 H  z( b% L4 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ H1 o, `- ?4 I& OAll rights reserved
! E% d) A* i0 o. }1 P: G- a/ O2 b- M2 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- P, l4 a( }9 {  t# j; N; |$ o
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 X2 N+ R7 ^- l2 q
Văn án:

6 |) [- l5 l$ x, }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; W* L) C7 c* ]7 {: D% Y
Trước mặt người khác, Hàn Trầm là người đàn ông anh tuấn, lạnh lùng và khó gần. Anh thanh lạnh trong trẻo như sương tuyết, cũng trầm tĩnh như dòng nước trong đêm đen.  Trong con mắt của mọi người, anh là nam thần khó với tới.
% [: h$ n. q7 E9 a1 W6 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 A$ K/ v3 t) g8 A% j5 p* f' l
Chỉ có trước mặt Bạch Cẩm Hi, người sĩ quan cảnh sát cấp một vang danh thiên hạ này mới bộc lộ bản chất lưu manh được che giấu kỹ.
2 u. P" R' `) [$ ]8 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
" x1 v3 V; n* e/ H" J7 y* n  |©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Ngồi lại gần một chút, anh sẽ không "ăn" em, trừ khi em yêu cầu."
* s6 J6 u3 Y& A$ t2 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- t5 Y& Y( ^: H8 h; H& }
"Anh chưa từng chạm đến người phụ nữ khác. Em cần kiểm tra thân thể không?"
& L; l' {" |+ _  O©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ [" [2 N3 ?# o3 \3 ~$ J©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Bạch Cẩm Hi, vĩnh viễn đừng rời xa anh. Hãy ở bên anh từng giây từng phút, năm năm tháng tháng."
8 K; ~: z" m$ `" S/ R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " L2 e* h9 b, B* j$ n0 XAll rights reserved
Anh là cảnh sát hình sự giỏi nhất, cũng là cảnh sát hình sự xấu xa nhất. Trong lòng anh luôn tồn tại một ông già cố chấp, yêu thương cô không biết mệt mỏi.
©2020 Kites.vn | 6 j) Q: x4 f8 w; P- Y) G4 ~1 x4 dAll rights reserved
& ]2 A$ ~- w! L( _0 y, Z0 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / A* P* c4 q. w) i3 D1 @- Y, ZAll rights reserved

1 i7 M3 i. F1 X, \2 U; g! e9 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
4 D, C' c/ U6 p) f- C; Z8 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. ?' a9 L5 F0 q7 J* t
©2020 Kites.vn | All rights reserved! f8 q7 Z" R& y
©2020 Kites.vn | 7 l! t2 S. J. t4 LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! U; o0 a& W* k. q( |+ w
©2020 Kites.vn | , S/ x! d2 P0 f, H  k) nAll rights reserved
4 D7 n) i  d7 v$ z+ n# W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lời người dịch:

©2020 Kites.vn | All rights reserved* A6 @+ u3 ]7 F0 Q3 |9 L# z
* n$ }0 h& y  }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đây là tác phẩm tâm lý tội phạm thứ ba của Đinh Mặc. Dù chưa đọc truyện nhưng tôi tin tưởng vào tài năng của cô. Tôi tin tác giả sẽ lại mang đến cho chúng ta một tác phẩm thú vị.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 |( H1 I/ _1 X; E. O+ R: |

©2020 Kites.vn | All rights reserved) u3 \" t+ c' }8 s6 }% B! V, ?. f
©2020 Kites.vn | 2 O& |; h3 s* e; f5 W6 C2 SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% t7 M( ^6 t- e0 ]" m$ ]) u7 [
©2020 Kites.vn | ' ?& Y# n7 L+ dAll rights reserved
5 H/ j0 K" @* N# f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 ?# p6 }( c* w6 ~' V  \/ \
LƯU Ý :

©2020 Kites.vn | ) o$ N0 \! _2 D! mAll rights reserved
. x' `3 N" H2 U' f& |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Truyện dịch với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản dịch với bất cứ mục đích thương mại nào.
" Q* h2 i4 t# w( A" G$ s  @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không copy sang các trang web và blog khác
.
+ W& j$ S& q8 \# z# Z©2020 Kites.vn | All rights reserved

# z  D0 M5 p' B: b6 T* i3 T, t©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , U/ z- P! j2 v. EAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& E. n$ j& V5 s7 m; g* H
3 ]3 h$ O$ v" Y- I" X©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 b; K7 b' x% L4 U  SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- e# a3 M) n. N5 v5 d
©2020 Kites.vn | 7 E  h: U* W' ~4 Y) \5 a9 lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ @" G6 b& t2 E
MỤC LỤC

0 F" M6 B" `) v; u! U©2020 Kites.vn | All rights reserved
! F! \$ [2 B0 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 ^7 I4 w" b7 T* F
Chương 1   *   Chương 2   *   Chương 3   *   Chương 4   *   Chương 5   *   Chương 6
©2020 Kites.vn | . T1 F; K( j/ ^! z; K$ {  |' L+ `All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 M' z5 d# Q; c" J- \3 FAll rights reserved
' w% n+ m+ P$ x  e. ~' L2 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 q; k! `7 L$ |5 R' j+ z4 g" uAll rights reserved
Chương 7   *   Chương 8   *   Chương 9   *   Chương 10   *   Chương 11   *   Chương 12
©2020 Kites.vn | All rights reserved& p: r0 N4 x' A. U% y
©2020 Kites.vn | $ s' g; Z1 t% n7 oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- G4 G! S: o0 s' I' U/ i
5 u6 F4 h$ l! _& c- P& `1 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 13   *   Chương 14   *   Chương 15   *   Chương 16 + Câu chuyện nhỏ
©2020 Kites.vn | All rights reserved& z# \: k' X- ], b( R% G) s, M
©2020 Kites.vn | All rights reserved: F0 y  Q& o  q- x" ?
©2020 Kites.vn | 9 c, q' ~: g  S! p7 Y3 y7 }All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( `1 D' C, _4 z$ y6 p9 |All rights reserved
Chương 17   * Chương 18   *   Chương 19   *   Chương 20   *   Chương 21   *   Chương 22
©2020 Kites.vn | 0 @/ p3 g% F. c; g0 P; w+ k$ ~7 ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | * R4 U' @" o* W. {8 C! {All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& G8 l3 @3 e0 c9 A+ K, G7 h
0 Z! ], Q5 P5 c. _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 23   *   Chương 24   *   Chương 25   *   Chương 26   *   Chương 27   *   Chương 28
©2020 Kites.vn | 2 w3 ~" \8 \+ q$ ^8 D: P! LAll rights reserved
/ z/ K! J2 U, r! ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 a6 P( U7 }, B) eAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ) I2 X# e3 ^8 h% t( H7 X8 @' C. U( KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 Q! I0 \$ D( sAll rights reserved
SÁCH XUẤT BẢN

©2020 Kites.vn | , M0 g1 [- G( c  `6 C/ a  GAll rights reserved
8 C! {8 `/ l3 J* D  ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
! f- Y4 f, \) ]( n5 G3 ]7 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tập 1
©2020 Kites.vn | # Q' J  s) ?5 J* t4 Z/ f6 Z/ V2 AAll rights reserved
' Z) R% e: z* j©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tập 2
©2020 Kites.vn | 3 H: p3 P" P, w- W1 R, ?" ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 J- {8 ]& A* [9 ]All rights reserved
Tiền truyện + Ngoại truyện
8 {5 d0 n1 P- d3 t0 V& X©2020 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 9Sức gió +45 Thu lại Lý do
timbuondoncoi + 5 Cảm ơn chị
momofishie + 5 Ủng hộ chị
无名♫ + 5 Ủng hộ ss
yumi216 + 5 Cảm ơn chị
Aqua + 5 Ôi, hố mới của Đinh Mặc :D
rosy_rosy + 5 Đọc văn án thôi đã thấy hấp dẫ.
cocluvboo + 5 Ủng hộ 1 cái!
MinhHạ + 5 Bài viết hữu ích
elisapham + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 13:57:18 | Xem tất
Ở đâu có Đinh Mặc, ở đấy có Thỏ
©2020 Kites.vn | - G& D4 |+ M2 O3 @( p. ]All rights reserved
Khi nào có hố mới là ở đấy em vùi xác
©2020 Kites.vn | * d* F) H% |$ A" ?/ bAll rights reserved
Em yêu chị GR *tim bay tung tóe*
# O* ~( X/ e" Z( h©2020 Kites.vn | All rights reserved
- y4 O5 f2 b8 N: w: z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Câu chốt cuối cùng
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ C+ ~, |2 L, y- f; a% E5 {0 Q

©2020 Kites.vn | 3 i2 {* i. e3 z" i" OAll rights reserved
"Anh giai cảnh ty Hàn Trầm là của bạn Thỏ"

©2020 Kites.vn | All rights reserved$ Q6 L2 T, k6 i) ]& g
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 }2 A$ z7 \' T- g1 S
Đóng dấu cộp cộp
0 M3 F! k1 Q* P# s©2020 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

chị Thỏ nhanh chân quá, mới vào hố mà đã thấy chị đóng dấu cồm cộp rùi  Đăng lúc 23-7-2014 08:56 PM
nhanh chân nên có lợi trước, còn nhiều người tớ ko đóng dấu như TBN, BCN mà =))  Đăng lúc 23-7-2014 06:04 PM
đi tới hố nào của DM cũng thấy bạn Thỏ đóng đấu cộp cộp. Ko cho ai đóng dấu hết hả cô Thỏ kia. Tui mần thịt cô bây giờ >_<  Đăng lúc 23-7-2014 04:03 PM
em cứ tưởng nó là tính từ chết em chuyển ngữ sai =))  Đăng lúc 23-7-2014 02:09 PM
Tên Hàn Trầm còn gì ^^  Đăng lúc 23-7-2014 02:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 13:57:42 | Xem tất
Lão Thiên ah, cái văn án làm bấn quá xá là bấn.
©2020 Kites.vn | 0 U- e9 Y: H) q9 H, o$ BAll rights reserved
Định Mặc của em, tình yêu của đã trở lại, lại còn thể loại là phá án, cảnh sát mà em mê nhất.
©2020 Kites.vn | " y+ q9 t9 P1 R5 vAll rights reserved
Anh 9 sạch và vẫn pá đạo thuộc hàng "quý hiếm, cần bảo tồn".
©2020 Kites.vn | 3 y4 g& a. g8 ~; |. AAll rights reserved
Nữ 9 thì "a b c l s m " chờ hồi sau sẽ rõ vậy.
* u9 k% ]0 g" ~6 H) V/ x7 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  D) C  |0 v) {9 O
Gửi ss GR ngàn nụ hôn <3
- y- p* P% c' b: o) [- S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- b2 _: |) x' \) \* d
Đinh Mặc ah...mình đến đây...mình nhảy đây...
©2020 Kites.vn | & |! Q8 U$ v! ]  N, TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  @" |0 o* q' X* k0 I
P/s: nói thặc chứ mí cái tên nhân vật của má Mặc đọc chả thuận miệng thuận tai xí nào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 Z/ N% p% x" d! O
©2020 Kites.vn | ; |, z, e( s6 D, J- MAll rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved$ ]% Y" a8 V" f: n; v9 m

Bình luận

nghề kiếm cơm của em mà chị =))  Đăng lúc 23-7-2014 02:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 13:57:46 | Xem tất
Em rất hi vọng vào cái hố mới trinh thám này
©2020 Kites.vn | 2 a1 [; U: G! E1 H1 {0 h/ e7 TAll rights reserved
Thấy mẹ Mặc spoil trên weibo là đã đủ bấn với anh rồi   
©2020 Kites.vn | All rights reserved  q8 B# O% H/ u  w& J: J0 _
Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là đến 1/8, nôn quá đi mất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 14:03:02 | Xem tất
Dọn ghế, dọn ghế ngồi hóng truyện thui...
©2020 Kites.vn | All rights reserved! b% ]3 l( x; b: B) @
Hi vọng mình sẽ được đọc hết truyện trước khi vào "ổ"
©2020 Kites.vn | ) N% ^: v& G* u+ ^$ b+ C: n7 FAll rights reserved
Cảm ơn chị Greenrosetq nhìu nhoa...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 14:09:13 | Xem tất
Hình cảnh mà lưu manh quá
©2020 Kites.vn | ' t% a* K$ i% E+ y, X8 TAll rights reserved
Mà văn án chỉ tiết lộ sơ chút về anh nam chính còn không thấy nói gì đến nữ chính nhỉ? Chỉ biết là "vang danh thiên hạ". Không hiểu vang danh theo kiểu gì a?
! Z, P5 p( X2 e4 j) Q* _/ N3 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hy vọng được đọc hoàn không bị drop giữa chừng vì xuất bản .
©2020 Kites.vn | All rights reserved  K. |5 ]0 u. l# p, K4 k
Cảm ơn bạn Green!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 14:10:13 | Xem tất
ôi chị GR nhanh quá, má Mặc mới đào hố mà bên đây cũng thấy có sẵn rồi <3
4 E( ~1 Z* y: k. l0 T1 G% W9 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
mong lần này má Mặc cũng lấp hố nhanh như Thời gian.
©2020 Kites.vn | # L7 b) N( x' Q+ ~% _All rights reserved
mà đọc văn án sao em cảm thấy độ tự kỷ của Hàn Trầm có lẽ cũng không thua kém gì giáo sư Bạc ta, có thêm 1 chút "phúc hắc" của Qúy Bạch nữa.

Bình luận

em nôn lắm rồi chị ạ. chỉ chờ đến ngày chap 1 được má Mặc post thôi :D  Đăng lúc 23-7-2014 07:39 PM
Đào trước thôi, tháng 8 mới bắt đầu ^^  Đăng lúc 23-7-2014 02:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 14:14:35 | Xem tất
Í, ss cho em đặt gạch luôn nhé. Mong page 1 điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
©2020 Kites.vn | All rights reserved* V! m6 w' b$ f0 s
Trước hết cảm ơn ss GS vì đã dịch truyện nhé! Thứ 2 là rất tin tưởng vào gu truyện của chị.
/ M$ O$ X9 q2 k5 M8 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Dọn ghế thôiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 14:16:11 | Xem tất
Trời, lại truyện của má Mặc, nhảy thôi nhảy thôi. Đang chìm với thể loại thương trường của má thì má lại quay về viết phá án, cũng được, đọc qua thấy có tiềm năng lại gặp một anh nam chính cực phẩm rồi đây ( nói hơi thừa thì phải, trai nào của má Mặc chả là cực phẩm ). Đọc thây có mùi "loạn ngôn" đâu đây giống anh Bạc này
©2020 Kites.vn | All rights reserved* w; }# k4 E) }5 y( v: \3 ]
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 v2 }1 q$ ]* V# ^# l* r# I) K
Nữ cường, thích, cứ thấy nữ cường là thích.
©2020 Kites.vn |   t* x6 z7 @2 W" M9 g( H% MAll rights reserved
  D( M/ R2 h2 |* q; o2 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hố này má Mặc mới đào nóng hổi luôn hả chị, chắc là viết truyện bên trang má mới chuyển qua đúng không ạ?
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ [5 `. }8 G" N" P5 z  H2 [+ c. x

8 x; d, u. P4 M4 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
# y9 ^1 M) v' m* a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " s4 Q& C& L/ A9 wAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 14:23:21 | Xem tất
Thời gian trôi nhanh quá,
©2020 Kites.vn | ! e$ }0 T0 T9 c! t5 w) DAll rights reserved
vậy là cũng chờ được đến ngày này rồi
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ P% E0 c  `. A
lần này mình phải hóng từng chương truyện để phá án cùng các bạn mới được :3
©2020 Kites.vn | All rights reserved- f+ }! x3 ]9 l5 y, A/ X2 J
Có cái gì để trông ngóng thì thời gian sẽ càng trôi nhanh hơn
©2020 Kites.vn | 1 t3 s3 [3 T4 BAll rights reserved
trôi nhanh đến ngày mình mong chờ, và tất cả cùng hạnh phúc thì thật là tuyệt vời
©2020 Kites.vn | 0 Z0 z9 s3 U) b* `All rights reserved
. I2 D. O: X0 P( N  G1 @+ z©2020 Kites.vn | All rights reserved
ss GR nhanh quá, lúc đọc post của ss trên face em đã nghĩ, dù truyện chưa ra thì ss cũng cứ lập thread để dành trước đi, hóng cái không khí chờ đợi nó cũng vui lắm ss à Không ngờ ss mở luôn thật, yêu ss quá đi mất
$ D1 j8 `/ Z% Q& M7 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( \& d6 C4 `5 t, F8 J
Edit: Số may thế không biết, chốt page

Bình luận

Haha gái :* Thi xong đại học rồi, có sức đu truyện với các chị rồi chứ? Khi nào lên Hà Nội học, off nha ^^  Đăng lúc 23-7-2014 06:58 PM
chào chệ :))  Đăng lúc 23-7-2014 04:47 PM
tron sep canh post, toi em edit ss oi :'(  Đăng lúc 23-7-2014 02:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách