Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 221730|Trả lời: 785
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Trúc Mã Nhà Tôi | Tiểu Yểu Vô Yêu (Hoàn - Ebook hoàn chỉnh)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-7-2014 10:54:08 | Xem tất |Chế độ đọc

©2021 Kites.vn | " e" z- z6 G! Z9 X5 W( Z. [' o4 AAll rights reserved
des by Sam

©2021 Kites.vn | All rights reserved6 f) b5 c. {5 L1 w1 m
& f5 ?0 {2 o" p! W, o/ u©2021 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: Trúc mã nhà tôi
  ~8 Q, L- G7 h' U+ a$ T% M! [: v©2021 Kites.vn | All rights reserved
(Tên gốc: Trúc mã của tôi là chàng trai ấm áp)
©2021 Kites.vn | ; X9 k4 n: h8 M/ {9 v( @All rights reserved
Tác giả: Tiểu Yểu Vô Yêu
©2021 Kites.vn | + V0 O1 E" |2 I7 i2 o  h" z2 k8 [% qAll rights reserved
Editor: Sam (p3104)
©2021 Kites.vn | All rights reserved8 L: A# _& {3 O
Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, hài, sủng, ngọt
* d1 {8 H) y" X! a, w. H: v©2021 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: 76 chương
©2021 Kites.vn | & |) F! k) V, c$ R* f5 mAll rights reserved
Raw / convert: Shiyuka@tangthuvien
©2021 Kites.vn | All rights reserved: w' P5 Y. }0 y* Z! g# Q; ]1 }" h
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành

( i; i1 n  Q6 y©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved- Q; ^7 u) r; X* Z' b

©2021 Kites.vn | 9 F' m: A  T" e9 a/ ~; lAll rights reserved
des by HappyOneday

©2021 Kites.vn | All rights reserved; d* T% \1 n* ~$ ]5 m
Văn án

9 g* A; q& q# G2 p©2021 Kites.vn | All rights reserved
Thế nào là chàng trai ấm áp, là chỉ chàng trai tựa như ánh nắng buổi sớm, có thể cho người ta cảm giác ấm áp.
6 j$ v, V* S) y5 `9 m) q) ]©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | 3 {6 ?. A8 [( \" j. M; c8 V! h8 Z' wAll rights reserved
Tiêu Quý thật may mắn, cô gặp được, lại có được, hạ gục, hơn nữa đóng dấu chỉ thuộc về cô mãi mãi.
. T, }! n6 A+ A) t- Q©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn |   A7 ~3 ^+ N! K! o( ~6 N9 EAll rights reserved
Sáu tuổi, Tiêu Quý lần đầu tiên trông thấy Mễ Tu, cô đã thầm nói với chính mình, nhất định phải có được anh.
©2021 Kites.vn | ) e1 X2 J) Z, e+ W. Z; ^All rights reserved
7 d6 r) I5 F  L8 f2 B4 N©2021 Kites.vn | All rights reserved
Mười ba tuổi, Mễ Tu và Tiêu Quý “tự định chung thân”, anh lặng lẽ an ủi chính mình, đây chỉ là trò chơi gia đình.
" K1 o4 |& S" D; n©2021 Kites.vn | All rights reserved
) Y( Q0 U0 G: q+ J' v3 y©2021 Kites.vn | All rights reserved
Thế nhưng, một ngày nào đó vào tháng năm nào đó, Mễ Tu lại kinh ngạc phát giác, trò chơi “gia đình” này anh vẫn muốn tiếp tục.

©2021 Kites.vn | All rights reserved  L% [+ t% J; y3 q' n% D
©2021 Kites.vn | $ Y' u' n; M+ L. NAll rights reserved

5 U8 Q) [" V: Z  n/ Y7 I©2021 Kites.vn | All rights reserved
des by minjay1608

  c% t; J1 z6 @8 N3 u- Z  D5 j/ |©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | 9 X  _2 o1 Z+ ]6 G" @4 ^All rights reserved
Ebook (bản hoàn chỉnh)
  [7 F& A2 ?* T  g©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved" e( I9 e8 _1 D( F6 H
PRC  |  EPUB  |  PDF
( A  n( ^0 }) v$ |©2021 Kites.vn | All rights reserved

©2021 Kites.vn | All rights reserved( ?! u; B/ \2 V  W
©2021 Kites.vn | All rights reserved/ a- k& S' M( |+ X5 @# p! T
Lời editor: mặc dù vẫn còn nợ ngập đầu nhưng vì thích truyện này quá nên mình mới đào hố, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho truyện nhé!
0 z; |* V6 W9 e+ o©2021 Kites.vn | All rights reserved
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

©2021 Kites.vn | : ^& K% e+ B/ \8 _9 }3 s: @All rights reserved
-Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản edit với bất cứ mục đích thương mại nào.
; t. T  {) a' [. \9 k3 i©2021 Kites.vn | All rights reserved
-Vui lòng đừng repost sang nơi khác, cảm ơn!
©2021 Kites.vn | ! h  _$ U1 `/ u' z! }+ O" dAll rights reserved

©2021 Kites.vn | : n5 B) D  ~8 i8 v9 AAll rights reserved
$ d. S( b- V4 F& A2 k! A( L3 `) l©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved& N/ B! c* P1 a. a' j" o

Rate

Số người tham gia 8Sức gió +40 Thu lại Lý do
momofishie + 5 Ủng hộ 1 cái!
无名♫ + 5 Bài viết hữu ích
rainy.fio + 5 Ủng hộ 1 cái!
sarahlee_95 + 5 Ủng hộ 1 cái!
DungDương + 5 Ủng hộ 1 cái!
bmwx1ilu + 5 Ủng hộ 1 cái!
nh0k_k0j + 5 Thanh mai trúc mã :x :x :x
MinhHạ + 5 Ủng hộ bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2014 10:55:19 | Xem tất

©2021 Kites.vn | All rights reserved  b, g7 E7 X+ j
des by Sam

( S6 G" A; n# G( t* Y1 `. ]©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | - Z" r# z) H. ~; F5 l# [- iAll rights reserved
Mục Lục

$ {$ l" V8 Y4 |4 W: E& s( J©2021 Kites.vn | All rights reserved
C01C02C03C04C05C06C07C08C09C10
©2021 Kites.vn | 8 \+ @+ D1 q5 Q/ ~All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved9 Y  G# D! u+ u
C11C12C13C14C15C16C17C18C19C20
©2021 Kites.vn | All rights reserved2 V/ W0 f# k7 t! i
©2021 Kites.vn | " i; b# E- L. r) P, S/ L/ YAll rights reserved
C21C22C23C24C25C26C27C28C29C30
©2021 Kites.vn | $ R  I! c8 w8 m, SAll rights reserved
7 G- c! _  f& Q4 h- d, N©2021 Kites.vn | All rights reserved
C31C32C33C34C35C36C37C38C39C40
9 s1 f% @2 S  e9 x/ n( ~©2021 Kites.vn | All rights reserved
$ P# O3 h8 Y4 S% \6 V" ?8 I©2021 Kites.vn | All rights reserved

! P( G' _$ a, x9 U5 \; H/ F©2021 Kites.vn | All rights reserved
des by HappyOneday

©2021 Kites.vn | : d" O, c2 y  B0 V0 b) m8 wAll rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved" z% a7 C6 C/ H
C41C42C43C44C45C46C47C48C49C50
©2021 Kites.vn | - f, ~9 |3 D) q, p+ @' p8 _All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved5 a8 f, ~: ?( |0 M3 S' @1 j" C# B
C51C52C53C54C55C56C57C58C59C60
2 `  f2 [% n! j4 B8 c©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved! R# K1 Q) |( N8 E( i+ @: |
C61C62C63C64C65C66C67C68C69C70
% j8 s5 p; f, Q: P7 p©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | % D; Y5 T' l3 `0 d8 m; Q/ |All rights reserved
C71C72C73C74C75C76
" j7 v7 Z0 _& Y+ d©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | # l5 h6 X: ^/ EAll rights reserved
Tiểu kịch trường
©2021 Kites.vn | 7 Y/ X7 p$ b/ K7 _! \5 KAll rights reserved

+ c+ g6 D0 H4 o3 {©2021 Kites.vn | All rights reserved

©2021 Kites.vn | ( @9 A1 v; p/ KAll rights reserved
des by Miu

: K% o$ o4 |8 Y©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved! \, m, h' Y& r: W* K6 ~+ r+ e; ~- p5 h
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2014 11:00:54 | Xem tất

©2021 Kites.vn | 5 P. H) M2 r  T) ~2 {5 h' BAll rights reserved

©2021 Kites.vn | All rights reserved  ]9 t# A  j) M8 l- b1 M$ ]8 K
Chương 1: Mở đầu

0 [& F  v# G, {1 P0 }9 f©2021 Kites.vn | All rights reserved
Năm Tiêu Quý sáu tuổi, ông Tiêu buôn bán có lời rất nhiều, ông đưa gia đình tới sống trong căn hộ mới, cũng chính là lúc ấy, lần đầu tiên cô bé trông thấy Mễ Tu, mềm mịn, trắng ngần, còn giống búp bê hơn cả cô bé, chẳng qua là một cậu bé. Tiêu Quý miệng ngậm kẹo que, hai má phồng lên, đôi mắt to tròn chớp nháy, cô bé ngơ ngác nhìn Mễ Tu đang đắp cát ở phía trước. Con mắt xoay tròn mấy vòng, bàn chân nhỏ bé sải bước qua, đặt mông ngồi trên thành cát nhỏ Mễ Tu vừa mới đắp xong, kẹo que từ trong miệng cô bé lấy ra còn mang theo nước bọt trong suốt, rồi cô bé đưa cho Mễ Tu trông rất ngây thơ.
©2021 Kites.vn | All rights reserved# M( E1 i: q8 V7 w$ @, T, w8 }
©2021 Kites.vn | : J( p, T) z' X  a! V4 t3 |, d2 L% G$ FAll rights reserved
Mễ Tu vô tội…
4 A& ~0 s+ x( G" p+ v# z0 B- O+ Y©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved' \! n: U- b- N! t0 I
Năm Tiêu Quý mười tuổi, cô phải theo bố mẹ chuyển nhà, trước khi đi, cô gõ cửa nhà Mễ Tu. Đúng lúc Mễ Tu mở cửa chuẩn bị ra ngoài, thấy Tiêu Quý, cậu chào hỏi rất thân thiện, sau đó Tiêu Quý khóc hu hu, Mễ Tu nhất thời luống cuống, tỏ vẻ xin lỗi, tuy rằng cậu không biết mình làm sai cái gì. Rồi sau đó, Tiêu Quý cực kỳ đáng khinh, lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn mà hôn Mễ Tu một cái, rồi thụt lùi ba bước, cô vừa vô lại mà trịnh trọng nói, cậu đã đóng dấu của tớ thì chính là người của tớ, cậu lớn lên rồi nhớ tới nhà tớ cầu hôn.
©2021 Kites.vn | 0 S' D. s. Z, c- JAll rights reserved
2 l* F# l6 K# m1 z7 I+ l9 c0 l©2021 Kites.vn | All rights reserved
Mễ Tu vô tội…
©2021 Kites.vn | All rights reserved+ ?" y' @* A1 \
©2021 Kites.vn | All rights reserved( t/ Y! A3 b: ?+ y6 l  Q- g
Năm Tiêu Quý mười ba tuổi, trong nhà đã xảy ra một chuyện, cô rơi vào thời kỳ nổi loạn, trốn học đánh nhau hư hỏng, còn bắt chước côn đồ nhuộm tóc, đem mình trở thành một bảng màu vẽ. Mẹ Mễ Tu vẫn luôn yêu thích Tiêu Quý, sợ cô học thói xấu, vì thế bà nghĩ ra một chiêu. Bà gọi Mễ Tu đang chuyên tâm học hành, nói với cậu, Tiêu Quý rất nghe lời con, con phải cứu con bé thoát khỏi bể khổ, cho nên con hãy đi nói với con bé để con bé làm bạn gái của con. Trong nháy mắt Mễ Tu vặn vẹo bàn tay, nói, con chỉ mới mười ba tuổi. Mẹ Mễ Tu tỏ vẻ rất văn minh nói, không sao, con đi đi.
©2021 Kites.vn | All rights reserved/ j+ \( N; b+ S; L! k  T) z& |
©2021 Kites.vn | ; R3 |: K; E1 ]7 m0 e! dAll rights reserved
Mễ Tu vô tội…
©2021 Kites.vn | All rights reserved3 y0 f8 Y3 k  t+ C3 K
©2021 Kites.vn | # }' B, p# u; V) T2 u& ?/ eAll rights reserved
Năm Tiêu Quý mười lăm tuổi, cô không thi vào cùng trường với Mễ Tu, nhưng cuộc sống mỗi ngày cũng rất phấn khích. Ăn cơm, ngủ, đến trường, tìm Mễ Tu. Vào mỗi cuối tuần được nghỉ, Tiêu Quý sẽ không ngại cực khổ mà chạy xe đạp đến nhà Mễ Tu, cùng cậu làm bài tập. Chỉ là cái miệng chưa bao giờ ngừng nghỉ, bình thường, cô luôn hỏi thế này. A Tu, khi nào thì chúng mình nắm tay nhau, nghe nói Lam Lam ở lớp bên cạnh đã ôm bạn trai rồi. A Tu, cậu phải dũng cảm cự tuyệt những nữ sinh có ý xấu với cậu, bằng không tớ sẽ khóc đấy. A Tu, rốt cuộc thì khi nào cậu đến nhà tớ cầu hôn, cậu không được rũ bỏ trách nhiệm nha. A Tu, nếu không tớ làm con dâu nuôi từ bé của nhà cậu nhé.
2 o' w8 r' o8 z7 B©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | : b! T6 A; b2 u" ^5 L8 D! P, `& dAll rights reserved
Mễ Tu vô tội…
8 z; M: W' u6 x$ D©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | ! l" Z" }- _% w8 \/ CAll rights reserved
Năm Tiêu Quý mười bảy tuổi, Mễ Tu đột nhiên đến chỗ cô làm thêm, hoàn thành nụ hôn đầu tiên chân chính của bọn họ, tuy rằng hàm răng của cô va vào môi anh, khiến cô ngượng ngùng nhưng cũng hạnh phúc. Bắt đầu từ lúc đó, cô cảm thấy mình và Mễ Tu trở thành người yêu thật sự. Mễ Tu nói với cô, chăm chỉ học hành, mỗi ngày đều hướng về phía trước, cùng anh thi lên đại học B. Tuy rằng Tiêu Quý đã hứa, nhưng trong lòng vẫn gào to, chỗ đó thực sự là không thể nhìn tới mà.
©2021 Kites.vn | All rights reserved" U$ `3 ~# n, n+ C- U
©2021 Kites.vn | All rights reserved) g: T% U( }% d. i, H6 d0 e4 I
Năm Tiêu Quý mười tám tuổi, Mễ Tu thi đậu đại học B, mà cô không ngoài ý muốn đã thi rớt, cách xa điểm chuẩn tới hai mươi mấy điểm. Cô tìm một góc không người, âm thầm khóc lóc. Mễ Tu tìm được cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh nói, không sao, anh ở đại học B chờ em. Em chỉ cần vì anh mà cố gắng vào lúc này, những năm tháng còn lại hãy để anh cố gắng.
©2021 Kites.vn | All rights reserved8 }6 b" e+ }5 y2 r% [
©2021 Kites.vn | All rights reserved7 U& C' m) z$ H+ g! k
Năm Tiêu Quý hai mươi tuổi, cô đúng hẹn tới thành phố B, như mong muốn thi đậu đại học B.

©2021 Kites.vn | All rights reserved' P; t) n" T; z/ B! }4 N/ I) S
1 U, N% f$ a& I7 e©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved  A) S( E7 X5 D) p

Bình luận

Đọc văn án đã thấy hay rồi, thank bạn đã edit nhé <3  Đăng lúc 8-1-2015 12:34 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
nh0k_k0j + 5 Ủng hộ bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2014 11:26:08 | Xem tất
nữ 9 thiệt giang hồ, nam 9 thì...sao như cừu non vậy nè
©2021 Kites.vn | : X$ t& ]+ ~% \& J* @All rights reserved
trẻ con ngày nay tiến bộ thật, đã biết đánh dấu nữa  chứ. ngày xưa bằng tuổi này chỉ biết ăn,ngủ,đọc truyện như heo
" _- Z, r4 R# L2 B©2021 Kites.vn | All rights reserved
mong chờ các chương hấp dẫn về sau.
©2021 Kites.vn | 1 l6 j2 [+ M2 C) W' gAll rights reserved
Chúc chủ hố đông khách

Bình luận

cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^  Đăng lúc 28-7-2014 08:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2014 11:31:47 | Xem tất
Hị hị, không được tem thì giật phong bì vậy!
" ^- K: K' M! W5 P0 d©2021 Kites.vn | All rights reserved
He he thích thể loại truyện mà P3104 ê-đít nhắm, nhưng mà tôi hay đọc truyện ngắn hơn là truyện dài cảu cô, Thôi thì cứ mạnh dạn nhảy hố cùng cô cho vui cửa vui nhà, chúc hố cô mau đầy đắt khách nhé ^^

Bình luận

cảm ơn cô đã ủng hộ ^^  Đăng lúc 28-7-2014 08:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2014 11:41:33 | Xem tất
hhahaha vào thấy hố thanh mai trúc mã đúng thể loại ta thích lại thấy bạn P3104 dịch kaka nhẩy hố ủng hộ nhiệt tình liền
©2021 Kites.vn | 7 b2 J2 N' r* `  ]; q& A; _All rights reserved
chúc hố nhiều khách nhá, tốc độ lấp hố sao ss ơi còn đặt lều trại hóng hớt nữa hehe
©2021 Kites.vn | & x9 {  y% f1 l9 }+ C7 W) A$ A1 ~9 t, o5 sAll rights reserved
©2021 Kites.vn | 5 q/ [% R7 {( X6 yAll rights reserved
PS: thich bạn ss dịch truyện lém áh ^_^
©2021 Kites.vn | : b# {+ @% q, g$ ]5 H7 T( b; ^0 tAll rights reserved

Bình luận

cảm ơn bạn đã ủng hộ, mình edit chứ ko phải dịch đâu ^^  Đăng lúc 28-7-2014 08:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2014 12:42:11 | Xem tất
76 chương nhaaaa~ tha hồ đọc nhaaa~ bạn Sam cố lên nha~ .
©2021 Kites.vn | All rights reserved# B8 v: ]& c, Z9 d, l
©2021 Kites.vn | All rights reserved) Q+ f- n1 C8 K2 L( i
Đôi này đáng yêu thế mặc dù mới có chương 1 thôi í.
©2021 Kites.vn | * }) ]1 t% a: |( K2 {All rights reserved
©2021 Kites.vn | $ L- B6 x% O4 d. GAll rights reserved
Hôn một cái là đóng dấu chủ quyền luôn . Cậu không qua nhà tớ cầu hôn thì tớ làm con dâu nuôi từ bé *chết mất thôi*.
©2021 Kites.vn | % O  c# h- [, c* h# a& fAll rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved5 k, b% g, V$ c9 W- {2 j5 P/ ~
Xong lại còn vì đối phương để vào đại học bằng được nữa chứ *mắt đỏ hoe*.
©2021 Kites.vn | , \% l2 u- O% o  l8 W/ b0 `All rights reserved
©2021 Kites.vn | ( h" T  \3 l; }* AAll rights reserved
PS: mình cứ bị thích mấy truyện kiểu thanh mai trúc mã thế này, ủng hộ nhiều thế này này .

Bình luận

bởi vì 2 bợn trẻ dễ thương quá nên mới xách xẻng đào, cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^  Đăng lúc 28-7-2014 08:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2014 12:43:15 | Xem tất
ngọt văn, đang đói khát không thể tả cái thể loại này, mấy bữa nay toàn điền văn không, nhàm muốn chít, may ss đăng cái hố ngọt như mật này, phải xem lấy lại vị giác cái
©2021 Kites.vn | All rights reserved" |( U1 L1 O% O) ?+ c3 F/ D. I- P
ấn tượng đầu tiên là anh Tu là con rể nuôi từ bé của chị, tiếp theo là hai bên gia đình ủng hộ nhiệt liệt, bằng chứng là mẹ bé Tu không sợ con hư, bán con cho nữ chính . Còn cái đoạn khi lớn thì không rõ lắm, có thể anh Tu khuất phục, phó mặt cho số phận hoặc biến đổi trong nghịch cảnh, từ đứa bé ngoan hiền bị đè đầu cưỡi cổ mất cả tuổi thơ đã biết cách phản kháng.
$ n+ u  ]: ~' L, G* z* X©2021 Kites.vn | All rights reserved
Cảm ơn ss
©2021 Kites.vn | 9 e$ f4 @. S. \7 c: }/ G# H! ]* L$ VAll rights reserved

Bình luận

cảm ơn em đã ủng hộ ^^  Đăng lúc 28-7-2014 08:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2014 13:58:31 | Xem tất
Được ngồi mặt tiền rồi!
/ ~8 \$ n# ]2 o, i©2021 Kites.vn | All rights reserved
Không biết 76 chương nữa như thế nào, nhưng chương 1 ngọt ngào cũng đủ mình ngất ngây rồi
©2021 Kites.vn | All rights reserved& i  ]! R1 |/ A& Z; I% \' t
Lâu rồi mới đọc thể loại thanh mai trúc mã thế này, hy vọng sẽ ướp đường làm mật.
; d- N  d3 i6 P©2021 Kites.vn | All rights reserved
Cảm ơn ss nhé!

Bình luận

cảm ơn em đã ủng hộ :)  Đăng lúc 28-7-2014 08:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2014 14:22:57 | Xem tất
Nợ thì cứ nợ có hố hấp dẫn chị cứ đào rồi từ lấp chị ạ ! Chúc hố đông vui.
©2021 Kites.vn | " }! ~; W, x$ }  S2 FAll rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved2 e" S, z' K/ f
Ngay chương mở đầu đã thấy đã thấy đôi thanh mai trúc mã đáng yêu rồi và cả bà mẹ của Mễ Tu nữa, ai lại vẻ đường cho hươu chạy nhưng bà đã làm đúng.

Bình luận

mẹ Mễ Tu là mẹ chồng cực phẩm đó em, cảm ơn em đã ủng hộ :)  Đăng lúc 28-7-2014 08:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách