Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 73454|Trả lời: 170
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Tình Nồng Ý Đậm | Tùy Hầu Châu (Chương 20)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2013 21:32:58 | Xem tất |Chế độ đọc
TÌNH NỒNG Ý ĐẬM

©2020 Kites.vn | All rights reserved$ k/ A/ b1 W4 i' c- [( B# j1 _
©2020 Kites.vn | All rights reserved& T! q0 X- |+ v1 A' X, j- b

& G% a0 w9 t3 |6 R! q7 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ o' v$ s: U8 \) C
©2020 Kites.vn | ; Z* M( B3 s/ ]' d7 w& AAll rights reserved

% R6 _) ~8 f4 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) Z" d2 E# r+ ]All rights reserved
Poster: itsyourday

; d( O6 B0 Y% M. ^0 I$ z) C: L/ E# N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 ?" @9 F; A$ ]% B$ ~

©2020 Kites.vn | All rights reserved% r4 U9 `( x: C, V  b6 d+ y
©2020 Kites.vn | All rights reserved  N6 B* t* `: Y6 G" K: H; u; N% i
Tên tác phẩm: Tình Nồng Ý Đậm
©2020 Kites.vn | All rights reserved# ^# w  O* ^3 L& E$ y$ O
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 b( h' O' T$ ]- a: z
Tác giả: Tùy Hầu Châu
' X/ e. [8 ?7 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) b3 T- |: d* YAll rights reserved
Thể loại: Tình duyên đô thị, hào môn thế gia
. ]. L6 W. @* g* ~; C0 h, O# @4 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 e5 @8 N* P* T- x/ {All rights reserved
Tình trạng sáng tác: 70 chương + 2 phiên ngoại
$ |2 }, R: Z9 O" v' X. z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | + g; ]+ O- h1 x; H* f2 |9 vAll rights reserved
Người dịch: bmwx1ilu
- U. y8 K$ I$ D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' h' J/ l. `9 B' e6 w
Nguồn dịch: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1813932

- i3 R  U9 v) ]4 t. m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 J% g# r9 q. r: {All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 ^5 k* S' B0 l2 Y1 w
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 f( U. b3 E: t* m
Văn án:
©2020 Kites.vn | ! e* ]3 _0 e; V& S, N( IAll rights reserved
7 @: x( N/ W. D- T5 Y3 k$ `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khi một người bất thình lình xuất hiện trong cuộc đời bạn, thì đây nhất định là một duyên phận đặc biệt…
. F2 S8 S! l5 p* W, i8 O& S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 e7 V" B7 ~% E8 i; y! Y; {+ ~5 ?
Có một lần lúc anh đang nấu cơm trong nhà bếp, anh kéo cô lại bắt cô chứng kiến tài nội trợ của mình. Cô không nhịn được hỏi một câu: “Lúc trước tại sao em lại đồng ý lấy anh vậy?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved, V2 H" T& ~4 ~( j, I
0 H! z' t( F; \- y©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Em nói chúng ta đều là luật sư, sau này ly hôn sẽ không ai phải chịu thiệt.”
©2020 Kites.vn | # y5 `' O, B( P1 oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* [6 ^2 v! n- c. u. M  l1 h% w7 ]
“Nhưng nếu là người đàn ông khác, em hoàn toàn có thể yêu cầu anh ta từ bỏ quyền được chia tài sản?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 N9 K- h, B# Z" d# @1 D# r9 r
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 Z' S- q; G1 q6 w
“Vấn đề là nếu là người đàn ông khác, liệu em có thích không?”
©2020 Kites.vn | / k. x: `+ u: e- t( AAll rights reserved
& H. W6 x) R) C, t5 ?% ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thế nào là mối tình đầu, là chỉ nhìn thấy anh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- |* \+ L+ [% O; G; n
©2020 Kites.vn | All rights reserved( _1 Y- `) l& q9 f( M
Thế nào là không thể kìm lòng, là chỉ nhớ đến anh.
©2020 Kites.vn | , G: D# C1 ~; Y, C1 N* mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # z' h8 Z# m$ b) Y! IAll rights reserved
Thế nào là tình nồng ý đậm, là chỉ muốn cùng anh sống đến bạc đầu.

©2020 Kites.vn | ) T  W) l0 f+ sAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 T/ {% p$ L1 t2 z5 f0 [& JAll rights reserved
*Lời người dịch:
©2020 Kites.vn | " U4 q5 g* R' E, JAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 |& ]5 ?4 ~+ o$ T
Đây tác phẩm mới của tác giả Tùy Hầu Châu, chưa hoàn nên mình cũng chưa biết kết thúc thế nào, chỉ thấy các bản Trung Quốc  spoil là cũng khá ngược. Lý do chọn truyện thì nó khá chuối, vì mình thích nghề luật nên hút ngay từ chi tiết hai nhân vật chính đều là luật sư, ngoài ra mình cũng khá thích cách nói chuyện cũng như tính cách của nữ chính.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 H  N7 t, D4 U$ w+ I- U
Đây là tác phẩm đầu tay của mình tại box văn học, mong mọi người sẽ ủng hộ để mình hoàn thành được bộ truyện này ^^

©2020 Kites.vn | 8 s# s( _4 x' p# R# ^All rights reserved
  [3 [; }. `9 V, @* Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
LƯU Ý:

©2020 Kites.vn | ' k$ Q5 f# d, p8 |! bAll rights reserved
1 a; G/ q9 C6 D1 t! ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Truyện dịch với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản dịch với bất cứ mục đích thương mại nào.
$ I% R* m. ~4 @* `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ z/ D2 b# t: }All rights reserved
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không copy sang các trang web và blog khác

Rate

Số người tham gia 18Sức gió +95 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Ủng hộ nha!
sarahlee_95 + 5 ^^
kunxjh + 5 H mới để í
bjmbjmxjnh + 5 Ơ chưa rết Ô Tô à @@ thin nhỗi s.
loveIU93 + 5 hố hố, nghề luật thần thánh :xxxxx.
saranghe2009 + 5 Bạn gì đó ơi... có H hơm??? =))
BabyMoon + 5 Ủng hộ 1 cái!
leejjin + 5 Ủng hộ 1 cái!
Akiya_uruki + 5 Ủng hộ 1 cái!
josemario + 5 Ủng hộ bạn Tô <3
shinemy1987 + 5 Ủng hộ 1 cái!
pio227 + 5 =))))))))
anglemoon + 5 Ủng hộ 1 cái!
bingo_carot + 5 Ủng hộ 1 cái!
sis_wanabe + 5 Ủng hộ 1 cái!
Chich_bong + 5 ủng hộ tình yêu
nanalovenana + 5 rệt cho tình yêu phát <3
hai2an + 10 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-10-2013 21:34:08 | Xem tất

5 ]( g& c# V$ c4 m  ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | + e. M+ ~; R+ q+ i# ?3 cAll rights reserved
MỤC LỤC
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35

©2020 Kites.vn | . H7 K6 o- c) L3 \( h7 |) x% x+ y) a/ QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | : N8 N8 E& \* oAll rights reserved

Bình luận

Bạn drop truyện này rồi hả?  Đăng lúc 11-5-2016 12:20 PM
Vừa ghé qua cái link truyên thây cũng dài dài ấy nhỉ cô có khi nào chuyện này sẽ lên đến 80 chương ko nhỉ :), vừa mới ngõ mà đẫ thấy đén c 56 ròi :))  Đăng lúc 2-10-2013 11:31 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
BabyMoon + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-10-2013 21:38:20 | Xem tất
Ôi liệu mình có đc ngồi ghế gỗ hay gì k nhỉ hiii.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 a, G. K: u, B' o# Z
Truyện mới của kites nha đặt gạch cái nào vì dạo này mình bận
©2020 Kites.vn | . S3 K0 ?* l- ZAll rights reserved
học cũng nhiều híc híc, chúc bạn chủ nhà đông khách nha, truyện này k có ngược
©2020 Kites.vn | 6 W5 L* `! ?+ \9 y* j5 xAll rights reserved
phải k bạn mình sợ ngược híc.

Bình luận

cho thử xem tag đc hơm nge @bmxx1ilu  Đăng lúc 16-10-2013 06:45 PM
Ôi nếu ngược nhẹ mình còn chịu đc còn nặng quá dạo này học nhiều mình choáng lắm híc, thanks bạn nhiều nha ^^  Đăng lúc 2-10-2013 09:47 PM
Hình như là cũng ngược đấy bạn. Mình vừa dịch vừa đọc luôn nên chưa dám chắc chắn điều gì @@  Đăng lúc 2-10-2013 09:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-10-2013 21:48:05 | Xem tất
ủng hộ cô đào hố này!
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 {: R% N$ M8 \4 K4 J
đoc văn án là thấy kết rồi. hi vọng là cô theo bộ này đến cùng nhé
/ Y$ c( L5 L2 i9 p' b: i©2020 Kites.vn | All rights reserved
dạo này box vắng vẻ quá, có thêm truyện của cô để mỗi ngày có động lực vào box...

Bình luận

Cảm ơn nàng :3  Đăng lúc 2-10-2013 09:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-10-2013 22:04:58 | Xem tất
thấy hố là nhảy liền ham hố mà
©2020 Kites.vn | All rights reserved* L+ e# a" r9 W5 K) ]; p* G
zô thấy đang sáng tác thì sợ quá
, l- z% _9 Q: T©2020 Kites.vn | All rights reserved
nhưng chắc phải hóng đều đều quá
©2020 Kites.vn | , S: R6 Z3 o, p2 Z6 d* vAll rights reserved
của Tùy Hầu Châu mà phải hóng thui
©2020 Kites.vn | All rights reserved, N9 ?" ^6 S  [
cơ mà hóng hố nào cũng chưa hoàn hix
9 t1 j0 s& g5 u0 V! ^$ }4 w2 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
chúc nhà mới đông khách ợ
©2020 Kites.vn | * p; R8 F4 E' sAll rights reserved
thanks chủ hố
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-10-2013 22:11:53 | Xem tất
tác giả Tùy Hầu Châu ^^
©2020 Kites.vn | All rights reserved* D" W6 z  A1 m9 f. `; B, U
nhảy hố là vừa roài
©2020 Kites.vn | 7 N8 z0 M5 E7 c) _1 \6 ]All rights reserved
hóng truyện hóng truyện
©2020 Kites.vn | All rights reserved. ~" y. P. B; w* u) D1 d
thank chủ thớt nhìu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-10-2013 22:25:55 | Xem tất
hố mới nhảy vào dành cái mặt tiền thoai nào hihii
. }  H, f9 [+ \$ ]9 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
chúc cho hố ngày ngày đông khách ghé thăm nhá
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 E; p& j" c+ q5 f+ D9 p
mà đây là truyện ngược hả chủ thớt ơi, hồi hộp quá đi mất à
/ d: X4 o1 O" ^1 |6 E©2020 Kites.vn | All rights reserved
cảm ơn chủ thớt nhiều nhé!

Bình luận

Thấy bảo ngược đó @@  Đăng lúc 2-10-2013 10:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-10-2013 22:44:02 | Xem tất
2! Con Tô {:398:} t cũng mới biết đến tên tác giả này, có vẻ cũng nổi bên Tấn Giang hử {:445:}{:445:}{:445:}.
©2020 Kites.vn | 0 {9 d5 r- u* V1 a6 s" QAll rights reserved
Nhảy vào lăn lộn ở trang 1 nhà m cho may mắn nhé. {:424:}{:424:}
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 ]5 d( S! z  Z, l+ H' u
Cố lên nhé!
©2020 Kites.vn | 5 c' K1 t/ N* s; UAll rights reserved
p/s: Cái phần chữ ngay dưới avatar {:407:}{:406:}
©2020 Kites.vn |   J$ b* ?, i- ZAll rights reserved

Bình luận

Chữ đôi, chữ đôi :)))))))))))  Đăng lúc 2-10-2013 10:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-10-2013 23:01:01 | Xem tất
Chiếm một chỗ mặt tiền ^^
6 A! k+ I9 i" r+ I" f) Z4 O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ầy, tác giả Tùy Hầu Châu kìa {:263:}
©2020 Kites.vn | ' i4 Y/ i0 b  z* w- J5 p! p2 X3 zAll rights reserved
Lại còn có cả luật sư nữa chứ. Hai luật sư luôn {:283:} Ôi bạn thích luật sư {:271:}
; x% W* Q; t2 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chưa hoàn, hố này khá là nguy hiểm {:259:} Nhưng cứ nhảy đã, tính sau ^^
©2020 Kites.vn | + }; q. g; g& L. F( |5 iAll rights reserved
Cảm ơn bạn chủ hố. Chúc hố đông khách {:306:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-10-2013 23:27:11 | Xem tất
Cô đào hồ mà chả anh chị em trong nhà vô đây đọc cho nó có phong trào giề cả, đợt trước chót dại nhảy vô cái hô hụt của ché art, đang đọc truyện hay thì bị ché dừng lài vì truyện đang chuẩn bị được xuất bản, nên đợt này anh ko biết là có dự tính là sẽ nhảy hố của cô ko nhỉ, không biết chuyện nay có bao nhiêu chương vậy cô, nếu dã cho ra thì cô cho ra đến chương cuối nhá đừng có dừng giữa chừng như ché art để cảm hứng văn học của anh nó lại tụt xuống là nguy lắm đấy :)

Bình luận

Em thì không bỏ đâu, chỉ sợ anh không đọc hết nổi thôi. Mấy tác giả này toàn trăm chương thôi đới ;)))  Đăng lúc 3-10-2013 05:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách