Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5736|Trả lời: 15
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Tang Du Vi Vãn | Dạ Mạn (Chương 3 - Tạm ngừng)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-8-2015 21:49:57 | Xem tất |Chế độ đọc
TANG DU VI VÃN
©2020 Kites.vn | All rights reserved, k% F8 T9 |- e4 E) d; s# ]
(TẠM DỊCH: HOÀNG HÔN CHƯA TẮT)

©2020 Kites.vn | ! c, M; x& N  f* |. {All rights reserved
8 i+ Y1 Z; u: Q8 v/ s' P©2020 Kites.vn | All rights reserved

. k  z! q* Y! h) D1 Z; z©2020 Kites.vn | All rights reserved

' f1 q4 e0 V1 N' V; O©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' f8 |2 b1 m" r( r& dAll rights reserved

©2020 Kites.vn | 9 e) N1 W! W  W4 QAll rights reserved
Tác giả: Dạ Mạn
$ ?- l  D4 b: K$ q2 E, c% {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | * [3 S$ E( _5 ^* I% R  t8 XAll rights reserved
Thể loại:Hiện đại
©2020 Kites.vn | ' r+ F8 R* p% S2 L1 CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. [8 N  W# U6 P# T$ p
Người dịch/Editor: Kmydestiny
©2020 Kites.vn | All rights reserved  T3 L( _2 J, V2 a. v- ?9 k
/ S" Z0 n  H6 E' \- Y  R' B1 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tình trạng sáng tác: Hoàn
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ @4 g) X+ d* c- s' h4 C, u3 t9 J
©2020 Kites.vn | All rights reserved  c. b1 [6 B; `
Độ dài: Chương mở đầu + 56 chương chính văn + 1 ngoại truyện
©2020 Kites.vn | All rights reserved  c' W$ E5 Q4 B8 _' v0 V7 K9 J
. n4 g$ ^  K; }. k* e( r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn convert/ Nguồn raw: http://www.kanshuge.com/files/article/html/33/33243/index.html
©2020 Kites.vn | ; q4 G1 R5 A/ @/ L5 v; `& C; H! [All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 p0 Y: O; _/ [All rights reserved
Tốc độ: 1 chương/tuần, không có ngày cố định (vì đang trong thời kỳ chả ra đâu vào đâu nên chỉ có thể đảm bảo được mỗi tuần một chương, còn ngày nào thì chịu T__T)

©2020 Kites.vn | All rights reserved4 S* p( R0 H) a- |; n; c/ k
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 H. q$ E  p- g: R0 s( N
©2020 Kites.vn | All rights reserved" F+ m, P+ B! t: N. R- }! W
Giới thiệu sơ lược

) ^5 p8 ?! N) |3 \2 i2 V( M©2020 Kites.vn | All rights reserved
+ Y4 B/ c  ?7 |" P3 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bắc hải tuy xa, phù dao khả tiếp;
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 p0 t9 c! R) a" v8 `9 G9 F
Đông ngung dĩ thệ, tang du phi vãn.(1)

©2020 Kites.vn | / R- Z( T; m6 O: y' ]- H$ _All rights reserved
6 y/ e# G) N  k" A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tang Du: Sự trở về của tôi không phải là để trả thù bất kỳ ai, chỉ là vì bản thân, muốn tự tìm cuộc sống của chính mình mà thôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 q3 o  n5 O  s/ H& C$ O+ a
©2020 Kites.vn | 2 z5 l  N/ m2 i* [9 x' @. s. fAll rights reserved
Trần Trì: Tang Du, kiếp này, em nhất định phải là người của tôi, bởi vì hoàng hôn đâu đã muộn.(2)
©2020 Kites.vn | All rights reserved! a6 o0 }+ s  B2 e3 c# Y
©2020 Kites.vn | All rights reserved- g" }! o) a9 o1 }7 D( N) t$ `
Diệp Hướng Đông: Ngốc, tôi ép mình đối xử tốt với em, lại không biết rằng hóa ra bản thân đã yêu em sâu đậm như vậy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 }, a1 J4 a) j! x7 ^0 ^, |6 a
©2020 Kites.vn | % F8 I, `2 [6 ^1 PAll rights reserved
Đông ngưng dĩ thệ, tang du vi vãn?

$ V& D0 [+ t/ S" {2 d1 w. s; s7 z  X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chú giải:
©2020 Kites.vn | 9 w% l; n; i' u( E3 YAll rights reserved
(1)
©2020 Kites.vn | 7 B9 Y. B# n! s, G1 U! q" D; w: H  k- FAll rights reserved
北海雖賒,扶搖可接;
©2020 Kites.vn | . f" n1 e5 b" P, o* K9 aAll rights reserved
東隅已逝,桑榆非晚。
©2020 Kites.vn | All rights reserved& k5 H8 I; B, P& k) d$ R3 i0 e) f
Bắc hải tuy xa, phù dao khả tiếp;
©2020 Kites.vn | * I9 j: R! x+ s2 P' {6 O, vAll rights reserved
Đông ngưng dĩ thệ, tang du phi vãn.
©2020 Kites.vn | # m) i6 V- p+ {) Q0 e: o' HAll rights reserved
Dịch thơ:
' _  m' ?+ @5 _. ]' x) [# u: o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! G: T+ \. s. [$ _( v  TAll rights reserved
Biển bắc tuy xa xôi, nhưng cưỡi gió có thể đi tới.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ U( p, W3 Q' ]/ M, n2 W+ B
Đã để trôi qua lúc mặt trời mọc ở phương đông, nhưng khi bóng lặn khóm tang du, phải đâu đã muộn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- ]& _9 q3 Y" D
©2020 Kites.vn | ; B6 Y/ `% Q% Z& N9 E, A" T2 C5 x# TAll rights reserved
Hai câu thơ trích từ trong bài “Đằng Vương các tự” do Vương Bột sáng tác.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: {  v7 i' i0 |& U
©2020 Kites.vn | , [7 l' s/ B# c* b: z) O( L6 VAll rights reserved
(2) Hoàng hôn chưa muộn: trong bản gốc thì là 桑榆未晚 (tang du vi vãn ). Đây cũng là tên của truyện
©2020 Kites.vn | 8 `  v4 f2 S. P! B4 `, m) xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 t' K% U3 ^9 I% e% s: uAll rights reserved
Trong đó, 桑: cây dâu, 榆: cây du.
' y) n- ?) U- E3 Q( P3 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 chữ 桑榆 (Tang du) được trích ra từ cụm từ: “Tang du mộ cảnh”, ý chỉ cảnh tượng mặt trời ngả bóng sau cành tang du, về mặt nghĩa bóng, Tang Du còn ám chỉ cảnh xế chiều của người già, lúc gần đất xa trời. Theo một số nguồn, tang du tức chỉ về hướng tây, nơi mặt trời đến đó thì lặn.
% g( @% e( @8 }; b! D$ {: V. f) D- Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ P1 R' R5 s# j2 N5 mAll rights reserved
未晚: chưa muộn
©2020 Kites.vn | All rights reserved* P, r/ n4 C2 [
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 _9 z- L" A  ^+ @4 N
Lời người edit:

©2020 Kites.vn | ; [4 y0 s9 q+ B: B0 V! h+ oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 X4 U1 D. l. V$ c* O  j
- Đây là truyện đầu tiên mình edit, nên sẽ có nhiều chỗ tối nghĩa, câu văn chưa gãy gọn mượt mà, mong các bạn góp ý và thông cảm. ^^
©2020 Kites.vn | ) }0 L+ p4 p( C% u7 A5 a- P0 }; P& O+ ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | % Y+ j  V3 m  B; XAll rights reserved
- Đây là truyện edit mang tính chất chia sẻ, bản quyền truyện gốc thuộc về tác giả. Mình không hoan nghênh bất cứ ai sử dụng bản chuyển ngữ truyện này với bất kỳ mục đích nào. Truyện được đăng tại Kites.vn và wordpress của mình: WP
©2020 Kites.vn | ( e+ q- d( T8 j* v8 |8 G: C5 YAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ }$ T# ~+ F7 R4 l8 [0 K- YAll rights reserved
- Ngoài ra, tên gốc của truyện là Tang du vi vãn. Ý nghĩa của tên truyện cũng được mình đề cập ở phần chú giải (2). Tên tạm dịch "Hoàng hôn chưa tắt" chỉ là tên tạm thời, vì mình cảm thấy chữ hoàng hôn chưa thực sự sát nghĩa với 2 chữ Tang Du nhưng mình chưa tìm được từ nào tốt hơn để thay thế 2 chữ này hoặc tựa nào thoát nghĩa hơn mượt hơn để đưa lên làm bản dịch chính thức của tên truyện. Mình cũng đã có nghĩ tới một số tên như “Ánh tà dương chưa tắt” hoặc để nguyên “Tang du chưa muộn”. Phải nói, hai chữ “Tang Du” rất đẹp, đắt, nhưng cũng rất đau đầu  vì mình chưa tìm được từ nào mang đầy đủ ý nghĩa nhưng vẫn mượt mà. Các bạn thấy có tên nào hay, thì đóng góp nhé, cám ơn nhìu nhìu lắm

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
Atula1994 + 5 Ủng hộ 1 cái!
yotomo + 5 Cảm ơn bạn
MinhHạ + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2015 22:41:22 | Xem tất
Chương mở đầu

©2020 Kites.vn | All rights reserved4 R6 d. c' m) h5 S
©2020 Kites.vn |   H* F& f1 U. Y9 q" EAll rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved- K8 F# W3 ~7 X" Q7 U
©2020 Kites.vn | 7 {% X; @4 Y2 l6 i6 C: v! `All rights reserved
Chú thích:
©2020 Kites.vn | All rights reserved# x& Q* _" A9 d3 Z9 S
©2020 Kites.vn | All rights reserved. e; j( }1 B! L
(1) Tĩnh nhã: tĩnh lặng và trang nhã
©2020 Kites.vn | 2 D1 y/ h7 Q7 T: W! u+ y4 nAll rights reserved
& u& n& E+ u) F6 i) [* _©2020 Kites.vn | All rights reserved
(2) 北海雖賒,扶搖可接;
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 k+ b+ _% k" R/ l0 P, y7 \4 N  ?
東隅已逝,桑榆非晚。
©2020 Kites.vn | ( R& a  g( q, h* a3 d$ I  JAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ) M9 o1 Z# w2 J$ h8 gAll rights reserved
“Bắc hải tuy xa, phù dao khả tiếp;
1 k4 d* P. c8 @1 X0 R. r7 j  I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đông ngưng dĩ thệ, tang du phi vãn.”
! O" S$ t  N& d2 i0 |2 S: Q' H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - b$ Q* [, l. _3 y* {All rights reserved
Hai câu thơ trên trích lại từ trong bài từ “Đằng Vương các tự” của Vương Bột (649 – 675)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-8-2015 08:35:00 | Xem tất

©2020 Kites.vn | All rights reserved2 ~9 m( f8 F: ?! V: k
Chưa thấy ai , vào chiếm MT cái .
©2020 Kites.vn | - m+ X$ r0 i2 v, X1 b# x( qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 K& n0 u' F9 j" f! ~
  Mà , 1 tuần có 1 chương thì ...
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ s! o0 E4 b* c5 E+ A8 f& r
( m7 S' ~. l# Q7 M1 S6 r! D7 m8 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
  Chúc Nhà bạn đông khách nhé .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-8-2015 10:49:01 | Xem tất
Hanah1070 gửi lúc 21-8-2015 08:35 AM
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 j% }1 m9 v# t; s5 _% T( g
Chưa thấy ai , vào chiếm MT cái .
©2020 Kites.vn | All rights reserved: q0 I' h, d4 b1 G2 S
©2020 Kites.vn | All rights reserved% e8 \1 k- S0 s% @0 W6 s
  Mà , 1 tuần có 1 chương thì ...

©2020 Kites.vn | All rights reserved6 Y9 K! G/ U1 \6 b
Cám ơn bạn nhé
8 i8 u6 G. F1 ~" Y: f& W©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 b& e8 p  A/ E3 N8 uAll rights reserved
Update chương 1 + 2:
% b. J; ~0 Z+ x2 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
( e0 o3 b; r- f' |©2020 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 1

©2020 Kites.vn | All rights reserved" n2 U) f' Q/ ]; _6 R2 @
5 l* j  {$ c$ E©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô không phải là nhớ cái hương vị, mà là cái cảm giác này, giống như từng nhớ nhung người đã mất. Cũng đã từng yêu từng hận qua, nếu có thể làm cho chúng biến mất vô tăm tích, thì tốt biết mấy...
©2020 Kites.vn | , G) J' _2 w1 m! A% NAll rights reserved
...Diệp Hướng Đông, tôi đã trở về.

©2020 Kites.vn | 5 _: S* |" {: f- y$ \; b, wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 a8 p8 e% _4 z& HAll rights reserved

" _: k$ Z2 ?6 b3 J) g3 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 _# a& @8 z" d; @' O" t: i  b- X! |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chú thích:
. ~* M. N* S% a: i9 |6 Q. T: d6 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 v% M3 q2 p& n+ \All rights reserved
(1): Ma Lạt Năng: đồ ăn nóng, cay nói chung.
©2020 Kites.vn |   H5 v9 t! T. K- o! x& p% e- ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 a: u7 w! a0 j( d
©2020 Kites.vn | All rights reserved( F/ _& X( O% ?
©2020 Kites.vn | - q1 [+ I2 S. ]. \5 fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 f2 N( S# {* D5 c) ]All rights reserved
CHƯƠNG 2

( G2 Y( C0 f- G0 `9 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; J7 m( d$ B& Z3 x
A Ngu, em đã đợi tôi nhiều như vậy, chẳng lẽ cuối cùng, lúc này đây lại không đứng một chỗ chờ tôi sao? Diệp Hướng Đông nhìn tới nhìn lui qua đám người, khuôn mặt hoảng loạn, bước chân lảo đảo, thất thần đi về phía ga ra.

©2020 Kites.vn | All rights reserved4 m" H9 A5 V) X! v/ b
©2020 Kites.vn | 8 M3 i0 H4 u& S) uAll rights reserved
; |7 [+ U3 m' ?0 Z  l©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-8-2015 11:31:58 | Xem tất
Tốc độ quá đã có chương 1 và 2 rồi
" m7 R$ g: `/ Q8 M0 ~: p  s! [  G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố mới của cô luôn đông khách
6 |% y& s4 u% R* W- U( B! z8 [2 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc cô sớm hoàn hố, không biết truyện có ngược không, có HE không

Bình luận

Thôi ngược tí mà HE cũng được nhưng đừng đau quá là ok  Đăng lúc 21-8-2015 03:02 PM
Truyện HE nhé, còn về phần Ngược hay không thì đọc đi, rồi hồi sau sẽ rõ ;)  Đăng lúc 21-8-2015 01:25 PM
tớ thấy tác giá này viết truyện đều HE, nên chắc có thể truyện này cũng thế, ngược nam - nữ và HE.  Đăng lúc 21-8-2015 12:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-8-2015 12:38:58 | Xem tất
Thấy truyện mới là vào ủng hộ ngay và luôn
/ K& w. Q2 w5 L. b( y  K©2020 Kites.vn | All rights reserved
Truyện hiện đại, không biết kết thúc thế nào, cơ mà đọc tên truyện lại không nghĩ là SE, 'hoàng hôn chưa tắt' - có nghĩa là vẫn còn chút ánh sáng ấm áp cuối ngày mà phải không? Cứ tin là thế vậy
4 |0 Q3 t3 n" v, M9 b6 \* t6 `/ K7 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố đông khách và mau chóng lấp hố nhá
©2020 Kites.vn | All rights reserved" p! ?/ Q& e8 W, S( o9 _" U, Y
©2020 Kites.vn | 0 m) I4 n. o, j% P& E( nAll rights reserved

Bình luận

Thanks bạn. Truyện HE nha :))  Đăng lúc 21-8-2015 01:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-8-2015 19:03:37 Từ di động | Xem tất
Hi, hôm nay mới thấy hố của bạn. Chúc bạn đông khách. Ý nghĩa của truyện có phải là hoàng hôn nào phải kết thúc? Dù ly biệt lúc sáng sớm, bỏ lỡ buổi hẹn ban trưa thì hoàng hôn anh cũng sẽ về bên em, trước buổi đêm là chưa muộn? Aiza, mình có bệnh suy diễn, hok đúng cũng đừng la nha hihi

Bình luận

truyện hay, bạn cố gắng theo hết nha hihi ^^  Đăng lúc 28-8-2015 11:53 AM
Thanks bạn nhé. Ý nghĩa tên truyện là thời khắc hoàng hôn (xế chiều) vẫn chưa phải là muộn màng.  Đăng lúc 21-8-2015 09:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-8-2015 19:33:22 Từ di động | Xem tất
Truyện dễ thương quá. Chắc TT va TD là nam9 và nữ 9 nhỉ? Cám ơn bạn dịch truyện nha.

Bình luận

Tang Du là nữ chính, còn nam chính thì hồi sau sẽ rõ :))  Đăng lúc 21-8-2015 09:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2015 12:49:46 Từ di động | Xem tất
Truyện hay nè. Cố lên bạn ơi. 1 chương cũng khá dài ấy. Bạn có tách ra thành 2 chương nhỏ cũng đc. Post tuần 2 phần thì mọi ng sẽ năng feedback và bạn cũng có độg lực làm tiếp hơn.

Bình luận

Thanks bạn nhé, mình sẽ cố gắng lấp hố :))  Đăng lúc 24-8-2015 07:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2015 12:49:46 Từ di động | Xem tất
Truyện hay nè. Cố lên bạn ơi. 1 chương cũng khá dài ấy. Bạn có tách ra thành 2 chương nhỏ cũng đc. Post tuần 2 phần thì mọi ng sẽ năng feedback và bạn cũng có độg lực làm tiếp hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách