Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 721178|Trả lời: 303
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Sa Ngã Vô Tội | Diệp Lạc Vô Tâm (Hoàn, update ebook) -

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-3-2012 23:22:11 | Xem tất |Chế độ đọc

©2019 Kites.vn | All rights reserved& L- D- z7 I. H% d& x' y4 l. z
0 y! \# C" M3 l, b5 i6 c©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | , E5 @9 C+ W! C" ~* W. A4 z. GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - r2 @, v: v) r" G; pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + c8 o2 T- a' H% {" j3 X; F: bAll rights reserved
, D  a" V& f. R! r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sa ngã vô tội
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 N9 ~4 ?5 |8 Q7 I+ F
% D9 u3 D& q$ [6 S1 c! C* J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Diệp Lạc Vô Tâm
©2019 Kites.vn | All rights reserved! U* G! a6 ?: T- s( j
( G% ~( J! l* V# m7 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình
$ y2 q- d" D+ G, Q- q- B©2019 Kites.vn | All rights reserved
" Z: d0 A* x; S1 @! ~2 A; U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Beta: Kurt
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ V! T0 W( `, h7 b' w" z; G0 p: {
©2019 Kites.vn | All rights reserved. B  K+ u+ q9 i. C( M, Q
Edit: SNG
4 X2 G% G- ?% @3 O, E% s©2019 Kites.vn | All rights reserved
' Y& _9 k; m3 x8 z% K  L. V7 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
(Kurt, Banhmatong, Nhutphonglin, Spica)
©2019 Kites.vn | ' \* U3 j; t! E4 D1 VAll rights reserved
1 T3 }8 @6 {' |4 Q& J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Poster: p14111995p
©2019 Kites.vn | All rights reserved& P, ]& C# R$ y3 H4 G9 z. L! m
) `' o/ z/ V+ V0 s( Q( K. C©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn convert: muacauvong, tangthuvien.com
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 V) [7 ~2 [2 N7 r& k% S
9 ^6 D9 r2 k3 z- t4 V7 ^1 N3 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ebook: http://www.mediafire.com/?gdcj0j76ef93n7r
©2019 Kites.vn | * P5 \5 R6 C+ F2 gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ q( I7 j# R' l) a5 I
--

6 Z3 m4 j. J# W: j7 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved

( c2 R7 G1 d' @) X2 e) J  Z6 h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Văn án:

5 z# w4 D. J7 R, V1 Y* K$ U©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 M% h2 v9 C0 o; {- [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong bốn năm cô làm thư ký, đã cự tuyệt vô số lời “mời”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& j/ I) p* {4 N9 \* Y( [
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 n$ E; ?5 R) v4 q% B
Cô chưa bao giờ tự cho mình là thanh cao, nhưng cũng chưa bao giờ cô có suy nghĩ một ngày nào đó sẽ làm tình nhân của ông chủ.
©2019 Kites.vn | : p- x4 S& Z! f7 {% wAll rights reserved
! o- Z+ e2 W) O! p/ j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Không phải cô yêu bản thân mình quá mức, mà chỉ là cô không có lựa chọn nào khác!
( _* C- T# P& O0 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. x8 R( z' z/ s. i1 T
Khi còn trẻ luôn muốn mình nhanh chóng trưởng thành vì cô nghĩ rằng sẽ có những điều mình kiên trì theo đuổi cả đời.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ S0 v3 R4 W+ g6 K4 [
Hôm nay, khi biết những lời thề non hẹn biển đều là lừa gạt, cô mới hiểu: Mười bảy tuổi vẫn còn quá trẻ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( {0 U" P) o1 }3 S# w& [' H# [( ]
©2019 Kites.vn | All rights reserved& r" u7 p. d# x6 ~! ]- {: W2 \. O8 l
Anh từng vì cô mà kiên quyết đối mặt với những khó khăn gian khổ, nhưng cô lại nói với anh: “Bản thân anh còn chưa làm được những gì mình muốn, sao lại còn muốn liên lụy cho một người con gái khác, tình yêu của anh chỉ khiến cô gái đi theo anh chịu khổ cùng anh mà thôi, hãy để cô ấy tìm được hạnh phúc thật sự của bản thân mình.”

©2019 Kites.vn | 3 q- h: W% j2 x* G6 y2 C  BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' z8 D# O  F. Y6 }, l
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ ?, b) @1 F6 f( G0 N

©2019 Kites.vn | All rights reserved; u- N' _; x" e( m
LƯU Ý :
©2019 Kites.vn | 6 B( I5 l! d* DAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : u; m4 q- N0 j: G# M* bAll rights reserved
- Vui lòng thông báo đến nhóm edit trước khi mang bản edit này đi bất cứ nơi đâu ngoài Kites.vn. Hoặc nếu không thể xin phép thì vui lòng ghi rõ nguồn, edit, beta.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 C. C6 v+ R: Q" J( ?
©2019 Kites.vn | + `3 w5 L, P# |' m3 f, hAll rights reserved
- Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản edit với bất cứ mục đích thương mại nào. Xin chân thành cảm ơn!

©2019 Kites.vn | All rights reserved2 Q8 J: t4 F6 b/ ]* n
©2019 Kites.vn | # H& B( {& n# lAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ p  `+ x& S, @- L3 ~+ r
SNG = Sa Ngã Group, hay nói cách khác là Sa Ngã Hội )
, N+ P  h0 ~7 A# ~7 a: O  ~©2019 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 15Sức gió +71 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn cô ^^
sarahlee_95 + 5 ^^
Nhutphonglin + 5 Bài viết hữu ích
ramia080792 + 5 đợi hoàn rùi đọc
tokpokki + 5 hóng hóng, truyện này quá hay lun ^.
剣心スック + 5 mình thích dc sa ngã=))
anglemoon + 5 woa!!!!!!!!!!!!
aqua_2201 + 5 :x
Lộng_Nguyệt + 5 Ủng hộ 1 cái!
shinemy1987 + 5 :X ủng hộ ủng hộ
seta + 5 Ố ồ D cụ =))
camngoc + 5 Ủng hộ 1 cái!
SG-4ever + 3 ủng hộ kurt này ^^
sis_wanabe + 3 teng teng!!
DinhDinh + 5 Tr này rất rất rất là hay í!!!:X:X.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 23:22:40 | Xem tất
Mục lục

©2019 Kites.vn | All rights reserved6 U# Z6 f+ r6 W/ |' t

©2019 Kites.vn | 3 S; M  V, t- u! sAll rights reserved
♥ Chương 01 ♥          ♥ Chương 02 ♥          ♥ Chương 03 ♥          ♥ Chương 04 ♥          ♥ Chương 05 ♥
©2019 Kites.vn | " @1 Y9 b2 I2 E0 n" L8 w" uAll rights reserved
" `- b" J3 E7 W. q; [- @0 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
♥ Chương 06 ♥          ♥ Chương 07 ♥          ♥ Chương 08 ♥          ♥ Chương 09 ♥          ♥ Chương 10 ♥
©2019 Kites.vn | All rights reserved! Y/ I* ~0 y. N7 e: F8 U
©2019 Kites.vn | 8 M' u- }5 d1 B2 W# n$ t. b. IAll rights reserved
♥ Chương 11 ♥          ♥ Chương 12 ♥          ♥ Chương 13 ♥          ♥ Chương 14 ♥          ♥ Chương 15 ♥
* P# K/ v. _# D8 `( t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " Z% G% r7 H# p" [, d  KAll rights reserved
♥ Chương 16 ♥          ♥ Chương 17 ♥          ♥ Chương 18 ♥          ♥ Chương 19 ♥          ♥ Chương 20 ♥
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 P# u. p; A' j# e4 e
$ U: f. P0 [7 S! @1 z$ p' z©2019 Kites.vn | All rights reserved
♥ Chương 21 ♥          ♥ Chương 22 ♥          ♥ Chương 23 ♥          ♥ Chương 24 ♥          ♥ Chương 25 ♥
: _& V& x( n/ r4 u" N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   H. Y/ [* @( }! ^: a, j2 t( zAll rights reserved

! b8 ?  V2 P, b8 \$ @) {9 `3 j©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved" M: ~- d% k, o5 ^6 t7 W
©2019 Kites.vn | 6 U& a: K0 E5 S: y: `: MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ l: T) H) E* `5 a" W+ ^6 b+ x
---------------------

©2019 Kites.vn | ) ^& J7 S5 Y  rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | & f8 H3 X" L, {All rights reserved
  
ĐOÁN VUI CÓ THƯỞNG

©2019 Kites.vn | 8 q. j6 V5 v+ o9 W% t; e* @All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. s6 v6 P: C& u) j  S! y$ }  V$ L
                  

©2019 Kites.vn | - U( o$ Z' ^$ B, S) |All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 y  _# m# o, `: QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + c0 ^" j: _$ i3 q. D. M9 d5 \8 L. sAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved1 Y2 j0 j% u" T# o. l
Trong thời gian qua, nhóm tụi mình đã và đang tiến hành edit lại tiểu thuyết "Sa ngã vô tội" của Diệp Lạc Vô Tâm. Sẽ nhanh chóng ra lò thôi. Để cái thread "Sa ngã vô tội" sắp tới không bị ế, nên Sa Ngã Hội quyết định PR rầm rộ dự án này bằng cách tổ chức dự đoán có thưởng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) x/ K1 Q' |* q+ ?( _  G4 H
+ _7 f! h% g9 k6 U% ~; w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Các bạn sẽ dự đoán ngày và giờ (Giờ GMT +7) chương 01 sẽ được post. Giải thưởng:
©2019 Kites.vn | / H# t2 J' c/ a4 p/ z: eAll rights reserved
* P: c3 D! e  n: Y& `' X1 c6 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Giải nhất 400$: Cho người đoán chính xác nhất và sớm nhất.
©2019 Kites.vn | ; h) N# Q+ J3 d) |! D+ Y! }All rights reserved
4 N. s/ f2 ]/ ?& {! j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Giải nhì 300$: Cho người dự đoán đúng ngày nhưng có phần chênh lệch giờ
( l8 _, ^6 w; j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 _4 j5 _) h, v$ B: DAll rights reserved
Giải ba 200$: Cho người dự đoán đúng ngày nhưng có phần chênh lệch giờ nhiều hơn

©2019 Kites.vn | 6 Y& b. s% F4 W7 N" ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 R3 E" C3 l0 y# J7 H3 c5 A
©2019 Kites.vn | & Q. e" [+ d5 W# ?  pAll rights reserved
Cách thức dự đoán:
; V2 B& l7 [! x4 l9 |9 b1 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: {( _8 E' ]; L8 N
- Mọi người đều có thể tham gia, trừ những thành phần liên quan tới dự án này.
8 }3 J) |; a* K# D©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 V+ `. O" M% h0 c) H1 y9 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
- Edit đủ 3 dòng (Không viết quá nhiều kí tự lặp lại, VD: ))))))))))), temmmmmmmmm...)
- }7 M) v5 `0 X  e* \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: E  F/ n7 Q) M
- Bình luận dự đoán sẽ không tính. Mình sẽ cấp mã số cho các bạn. Những bài reply dự đoán hợp lệ mới được cấp mã số.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! j- z) p8 M. M( S
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 z3 G! y1 h; X. F
Em cảm ơn sis Greenrosetq đã tài trợ cho bọn em {:306:}
©2019 Kites.vn | 6 [* G- d( {- [1 L) p  L- YAll rights reserved
$ g# M2 o: ]; C% x7 r+ e) _+ g, \0 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thời gian dự đoán được tính từ đây cho đến khi chương 01 được post. Mọi thắc mắc xin liên hệ bạn Cà là mình đây

©2019 Kites.vn | All rights reserved- O0 u) I5 g' ?) Q

©2019 Kites.vn | , ~) |" P2 N! w! f' H8 t) \# IAll rights reserved
P.S.1: Nghiêm cấm mua chuộc những thành phần liên quan dưới mọi hình thức.
©2019 Kites.vn | * v. }" J* W4 Q( R% j) RAll rights reserved
P.S.2: Mua chuộc mình đi, mình nói cho mà nghe

# C  i( n) }5 U# `! U©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 L8 g0 x. i- N0 T2 a# s" c©2019 Kites.vn | All rights reserved

/ t/ i& `$ U2 z7 C* I©2019 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

@sis GR: em đã nhận được, cảm ơn sis nhiều :x  Đăng lúc 11-3-2012 09:24 PM
Chị vừa chuyển 500$ rồi nhé, Spica nhớ check lại.  Đăng lúc 11-3-2012 04:08 PM
Chị ủng hộ 500 K$T để cuộc thi thêm phần vui vẻ nhé. Em nên trao thêm cả giải nhì ba nữa đê.  Đăng lúc 11-3-2012 04:05 PM
Nếu hối lộ xong rùi,bị phát hiện có bị xử lý ko cô???????  Đăng lúc 10-3-2012 08:10 PM
cái con dấu "bài hot" là ai dán lên đới đấy =))  Đăng lúc 10-3-2012 12:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 23:22:58 | Xem tất
21h, 14.03.2012
' G4 [. V. q$ o' v! b©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | . b3 z/ m; |" oAll rights reserved
Edit: Banhmatong
* l) m. [9 b" s; V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Beta: Kurt

©2019 Kites.vn | All rights reserved: J/ v1 J; O& w9 r  |- l

6 z+ O8 `& R0 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mỗi một cô gái đều mơ ước mình có một mối tình đầu đẹp như công chúa Lọ Lem, mơ tưởng sẽ được một vương tử anh tuấn, giàu sang yêu thương mãi mãi, nâng niu cả đời.
©2019 Kites.vn | : X& h3 W. l) y5 v- s4 M, `' f) ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | # E& F, d8 j" l6 r( O0 |All rights reserved
Đó đúng là chuyện về những cô gái được gả vào những gia đình danh gia vọng tộc của ngày xưa. Những chuyện ngỡ như xưa đó vẫn luôn có ở ngày nay, nhưng nó cũng chẳng phải là một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp đầy mộng ảo, mà chính là một đoạn hiện thực tàn khốc và đau đớn trong một kiếp người. Làm cho những cô gái luôn tràn ngập ảo tưởng về các bạch mã hoàng tử đằng sau những cánh cổng giàu sang quyền quý kia biết rõ hơn: nhóm vương tử ấy họ luôn có một quy tắc, đó là “Quy tắc ngầm”.

©2019 Kites.vn | All rights reserved& I# m7 z# k. m
Chương 01. Nghề nghiệp mờ ám

©2019 Kites.vn | 9 f* H' w: v, P; b% kAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 _/ w: q( @5 u$ J. |
) [' e" c; k8 u7 |* y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi gửi đơn từ chức, cô mang theo phiền muộn và oán giận trở về nhà, mệt mỏi nằm dài trên sô pha.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# h* `9 Y+ ~: s: o: e- N
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 k4 B9 o. X" v: c* z& k
Làm thư ký, cô tự thấy mình không có chỗ nào không đáp ứng được yêu cầu của sếp. Sếp muốn tin tức cô tìm tin tức, đã vậy còn vì ông ấy mà phân loại ra từng mục rất rõ ràng. Sếp muốn cô chuẩn bị tư liệu, cô luôn cẩn thận sắp xếp mọi thứ thật hoàn chỉnh, căn đoán ý sếp mà lo cho chu toàn. Sếp muốn cô cùng đi xã giao gặp gỡ khách hàng, dẫu khách có ép cô uống bao nhiêu rượu cô cũng chưa bao giờ dám thốt ra một chữ “không”. Rồi ngay cả khi sếp tâm tình không tốt, vô lý la mắng cô thậm tệ, cô đều nuốt tất cả mọi ấm ức vào lòng, im lặng cho sếp mắng chán chê đến khi ông hả giận mới thôi…
* f; R' I* o5 g8 ^4 |8 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 c5 X* e+ _. M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng, dẫu cô đã hết lòng nhịn nhục hơn một năm, nhưng chỉ vì cái mưu toan đi cửa sau tạo quan hệ với lão thuế quan thất bại mà sếp vô tình thẳng tay tống cô ra khỏi công ty.
©2019 Kites.vn |   O: W+ z: u* m' \$ Z( C9 J( wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% I! _/ `# R6 |0 [* W
Là do cô nhìn nhận sai hay là do cô chọn sai công việc?
©2019 Kites.vn | All rights reserved% q. y; V* I) b
©2019 Kites.vn | All rights reserved. y$ W9 u: I) l  K6 W; S4 F1 X
Có lẽ chẳng cái nào sai cả, mà sai chính là ở tính tình của cô mà thôi.
©2019 Kites.vn | 8 \7 @* t9 S  O& pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 C4 \0 g: q, o, N
"Không có một lão sếp nào nguyện ý ngày ngày đối mặt với một thư ký có bề ngoài hấp dẫn và quyến rũ mà lại luôn tỏ vẻ thanh cao cả”. Đây là lời người bạn tốt nhất của cô – Liễu Dương, đã nói với cô, sự thật chứng minh lời cô ấy rất thuyết phục.
©2019 Kites.vn | 2 {/ Y  D$ T+ xAll rights reserved
9 `. F9 ]: h1 B: X' v: E- V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Không thể phủ nhận, thư ký được xã hội hiện giờ coi trọng được chia làm hai loại: một loại là các cô có thâm niên công tác, kinh nghiệm phong phú, cư xử khéo léo, giỏi đẩy giỏi đưa. Còn loại còn lại chính là trẻ tuổi, xinh đẹp, năng lực cũng chẳng cần nhiều, chỉ cần biết làm cho ông chủ vui là đủ rồi.
©2019 Kites.vn | ! U: n) l; y; rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ( @+ u* F: Z  \All rights reserved
Thật không may, cả hai loại ấy cô đều không phải. Chỉ mới làm thư ký được bốn năm, thời gian chưa dài, kinh nghiệm còn ít, đã vậy còn không thể khiến cho sếp được vui vẻ, nếu như không bị tống cổ khỏi công ty thì thật xin lỗi cho cái danh “nữ thư ký” này. Nhưng dẫu sau mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm cũng chỉ là tình nhân của kẻ khác thì lại càng muốn xin lỗi bản thân mình hơn…
9 v& [6 s/ D; J7 ~1 k/ Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 v/ E2 H7 v, PAll rights reserved
Hai mươi mốt tuổi, khi cô hiểu được kiểu đối xử bất công, hèn mọn kia mà căm hận tận xương tủy, để lại đơn từ chức rồi bỏ đi. Bây giờ cô đã hai mươi lăm, đối với những lời yêu cầu vô lễ như thế đã trở thành quen thuộc. Cô đã học được cách cự tuyệt khéo léo, học được cách đối phó với lão sếp, nhẫn nhịn chu toàn công việc, nhẫn nhịn đến mức không thể nhịn hơn được nữa mới thôi…
©2019 Kites.vn | All rights reserved, I9 Z0 Y& R6 D: S5 ]
©2019 Kites.vn | All rights reserved" w! E+ S: q( N: M1 d: v# q. W
Lần này thất nghiệp khiến cho cô hoàn toàn nhìn thấu một việc, không chỉ có lòng người dễ thay đổi, mà mối quan hệ giữa người với người trong công việc này cũng rất dễ thay đổi. Không bằng cô đổi sang một nghề khác không còn vẻ “ái muội” như này thử coi sao.
©2019 Kites.vn | * p  E; I5 j+ e4 L" m2 E; PAll rights reserved
* t  T5 r9 ~( u9 l1 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Quẳng đi sự mất mát trong lòng, cũng quẳng luôn những muộn phiền oán giận hoàn toàn vô nghĩa, cô rót một ly đầy nước trái cây mát lạnh, ngồi ngã lưng thoải mái trên sô pha chăm chú xem vài tin tức tuyển dụng trên tờ báo mới mua.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) v5 I) L. A% _, [, N) f$ S( \* E' R
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ u; I5 S  i# |+ l$ t% F
Làm phiên dịch viên chuyên nghiệp? Nếu chỉ giao tiếp bình thường với khách nước ngoài thì cô hoàn toàn có thể nhưng là phiên dịch viên chuyên nghiệp thì e là không được.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, C& r+ }" U" {" {
©2019 Kites.vn | " p1 ^  j  v  W) e0 j+ o$ fAll rights reserved
Kế toán? Bán hàng?…
3 }/ R' e% i& X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / \6 M  ^  r9 V' d2 D- R3 MAll rights reserved
Những công việc đó cô căn bản không làm được, vì cô mới tốt nghiệp đại học được bốn năm, kinh nghiệm làm việc cũng chỉ giới hạn ở chức vụ thư ký mà thôi.
/ n% c7 X8 l5 d3 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 y7 ^! o* z; Y, X! lAll rights reserved
Nghe được tiếng chìa khóa lách cách ở cửa, cô biết Liễu Dương đã về, xoa xoa cánh tay mỏi rụng rời đứng lên giúp cô ấy mở cửa.
! H8 b& O% g' }1 h; D©2019 Kites.vn | All rights reserved
# F  J+ S4 T: k4 I& E% }7 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhìn thấy Liễu Dương tươi cười như xuân sớm, những lo lắng trong lòng cô cũng nhanh chóng tan biến hết.
6 G+ f% g/ G3 l( e2 ?0 Z# p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - S) `: X, Q9 M+ b; U7 R  q! j9 |All rights reserved
Liễu Dương nhìn thấy cô ở nhà liền có chút ngạc nhiên: “Băng Vũ, hôm nay tan ca sớm thế?”
©2019 Kites.vn | 0 u  H0 w1 B% z+ e3 FAll rights reserved
4 Z; X* u: }+ Z9 F©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tớ bỏ việc!” Cô bình thản nói, đơn giản cứ như là việc ăn một bữa cơm vậy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" v) U3 U' H2 Z6 X/ L9 b  a
$ x: Q9 Q. v5 T6 S; P9 Y' p©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ừ!”
; P" m9 r* U# B/ A1 N6 _% g©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 m0 F' ?) ^2 M5 @7 O: a2 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Liễu Dương dường như chẳng có chút phản ứng gì, trong vòng bốn năm cô đã thất nghiệp mười lần, nếu cô ấy còn có chút phản ứng khoa trương nào thì mới thực là không bình thường.
©2019 Kites.vn | 7 y6 @$ w1 F' N' e5 K3 h* ?All rights reserved
5 d* Z+ z/ x9 P. e) S% Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Liễu Dương với cô là bạn đã nhiều năm, cô ấy có dáng người dong dỏng, làn da ngăm ngăm khỏe khoắn và một mái tóc ngắn gọn gàng cùng với ngũ quan tương xứng có vẻ thiếu một chút ít sự quyến rũ nhưng lại tăng thêm phần khôn khéo, giỏi giang.
©2019 Kites.vn | % A$ U; O3 T7 B' Y) {All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 Q. ?6 U" N/ W: \
Còn nhớ năm ngoái, khi Liễu Dương cắt phăng đi mái tóc dài bao nhiêu năm của cô ấy, cô cũng vuốt vuốt mái tóc dài của mình, thật muốn tống tiễn những phiền não đi theo ba ngàn sợi tóc trên đầu mình luôn.
3 b  ]8 e- _) P9 R& S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ ^  }% l. X8 ~4 NAll rights reserved
Liễu Dương nói: “Cậu tha cho mái tóc đi, nó vô tội mà … huống chi cậu có một dáng người mê hồn, thêm làm da bóng loáng non mềm, lại còn thêm đôi mắt trong suốt như nước ấy nữa. Chỉ cần cậu gầy đi một chút thôi là đã đủ đắm say lòng người lắm rồi… Hơn nữa, cậu định làm một bà cô già sao? Lại còn là một bà cô già trinh tiết nữa chứ. Cứ như thế thì lão sếp nào dám mang cậu ra ngoài khoe với người ta chứ hả?
©2019 Kites.vn | 9 `6 ^; I  j8 l) ]All rights reserved
% v2 H: ^8 A0 V* t  x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô không nói gì, sao cứ nhất định phải cho rằng vận mệnh thê lương của người phụ nữ thì thường gắn liền với nhan sắc mê hoặc người cơ chứ, vậy nên với mái tóc quăn dài này càng không có chút quan hệ nào. Muốn thay đổi hết thảy, thì trước tiên phải thay đổi công việc thôi.
©2019 Kites.vn | ) h  E6 w+ ^! X) x: q3 W0 ], E3 LAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 R; o: b& C5 C% L$ c
Thư ký? Cô lúc trước như thế nào lại lựa chọn cái nghề nghiệp đáng buồn này chứ!
©2019 Kites.vn | $ p9 c( h0 G; k: iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# E- m. F9 d0 n
Lúc cô đang ngây người suy nghĩ thì Liễu Dương đã ngồi xuống sô pha, cầm lấy ly nước trái cây của cô mà uống từng ngụm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 u+ k. v2 B" q
©2019 Kites.vn | % n* i' [/ G" y+ w3 e8 }All rights reserved
Hai người các cô đều thích hương vị ngọt ngọt chua chua của nước trái cây, mỗi lần cùng nhau ngồi thưởng thức, cô đều cảm nhận được: vị chua thanh thanh, vị ngọt đậm đà.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. i  k- M: o( A" R' q! m; f
©2019 Kites.vn | All rights reserved" j) V2 P! d, H6 z- J5 X
“Không muốn làm thư ký nữa sao?” Liễu Dương thấy cô lần lượt gạch bỏ các vị trí tuyển dụng thư ký trên báo theo mỗi đầu bút luớt qua, liền thân thiết hỏi.
2 B6 r% t% z% X5 t6 I6 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* ]7 c! V8 M& ?8 ~- U8 G) z
“Đúng vậy, cậu không phải nói tớ thường ngày thích ra vẻ thanh cao nên không thích hợp làm công việc này sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. m. B' \0 u4 c5 e* C) v8 ]
% B; W7 `* y# C& ], A- ^: e7 W( d4 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Cậu là quá thanh cao.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved# m8 T* c9 g& `% Q& W
©2019 Kites.vn | 7 f3 L/ k/ a( |/ uAll rights reserved
Cô đáp lại Liễu Dương bằng một tiếng cười khẽ khàng, cô đặc biệt thích cách nói chuyện thẳng thắn của Liễu Dương, khi ở chung với nhau cách nói chuyện này làm cho cô có cảm giác chân thật, gần gũi.
0 t: D* V' ^1 E4 U$ V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( O  v- o0 k: [/ D
Một lòng hứng thú tràn ngập tìm việc trên báo của cô tan thành mây khói, cô đem tờ báo quảng cáo sau khi đã nghiền đi ngẫm lại đến ba lần quăng qua một bên, thất vọng tràn trề: “Hình như chẳng có việc gì tớ làm được…”
©2019 Kites.vn | * r$ d& _' h9 `All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 a7 h, I/ A4 K/ y+ vAll rights reserved
Liễu Dương dường như nhớ ra việc gì đó mà đôi mắt chợt sáng lên, đặt ly nước trái cây lên bàn: “Đúng rồi, tớ nghe Uyển Uyển nói, công ty cậu ấy đang tuyển trợ lý thư ký, hay cậu tới thử xem.”
©2019 Kites.vn | - J6 N5 \4 m' F! |) FAll rights reserved
- K% g$ n; N! y3 W% b5 m& f4 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phải không? Lẽ nào ông chủ của cậu ấy – ‘người đàn ông bất bình thường’ đó muốn tìm trợ lý thư ký ư?” Cô có chút động tâm, đương nhiên không phải vì người đàn ông bất bình thường đó, mà là vì chức vụ trợ lý kia rồi.
) u. b8 j( k" C" Y* ~+ z5 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
; v5 n5 H( n# ^% K7 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ừ, ngày hôm qua nói chuyện phiếm với Uyển Uyển, cô ấy nhắc đến.” Liễu Dương thấy cô có chút động lòng liền nói thêm: “Nếu không cậu đi xem thử, biết đâu chừng lần này sẽ đánh tan mấy cái ý niệm mục nát trong cái đầu heo của cậu đấy.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved* t5 u' i" i, b  e% @
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ G9 j5 U/ U, z
Uyển Uyển tên đầy đủ là Đường Uyển, là đồng nghiệp trước đây của Liễu Dương, vừa mới chuyển qua chỗ làm mới không bao lâu nhưng luôn miệng khen ông chủ của cô ấy chính là một người đàn ông hoàn mỹ nhất thế giới.
( ?4 E% }! u: w3 i5 }7 j# G( v" G©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 @% |/ l/ l; L, e/ r9 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô uống một ngụm nước trái cây chua chua ngọt ngọt, từ từ nhớ lại những lời ca ngợi của Uyển Uyển mấy ngày trước.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& @3 k/ `, N' I$ ?# H. ~9 O
0 Y9 w( }  `0 g1 |* E" n- j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Anh ta là Lâm Quân Dật, là người Hoa lớn lên tại Mỹ, vừa mới lấy được bằng thạc sĩ kinh tế đại học Harvard liền trở về nước mở công ty. Anh ta ngoài gia cảnh vô cùng tốt, năng lực làm việc cực siêu, lại còn đẹp trai đến đòi mạng, nhưng cũng lạnh lùng đến chết người a.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 I. V. x% M8 o
©2019 Kites.vn | All rights reserved. B8 L, `: M" _
Anh là người chính trực, công ra công tư ra tư, chưa bao giờ có mối quan hệ mập mờ với bất kỳ nhân viên nữ nào trong công ty, thậm chí cũng chưa ai gặp qua anh sánh đôi với một người phụ nữ nào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ v5 }8 Z( m( B, |  L
) F# c# B+ U* j% m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Càng không thể tin được là… anh đối với tình yêu là nhất mực chung thủy, tuy rằng đã có vị hôn thê đính ước được tám năm tại Mỹ, nhưng anh vẫn giữ thân như ngọc, đối với những ánh mắt yêu thương, ngưỡng mộ, thèm muốn của các mỹ nữ ngay cả liếc mắt một cái anh cũng chẳng buồn…
©2019 Kites.vn | All rights reserved* n6 Z+ r( H9 ]8 j- h
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ F4 _5 b% d+ y& A+ }7 `+ y
Cô nghe Uyển Uyển huyên thuyên về Lâm Quân Dật, cứ ngỡ rằng cô ấy nói đùa. Sau đó, nhìn thấy biểu hiện của cô ấy thật sự nghiêm túc, cô mới miễn cưỡng tin rằng trong thế giới hiện đại muôn màu muôn sắc này lại tồn tại một ‘người đàn ông không bình thường’ như vậy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 s8 y$ I1 ], D" q3 |$ l
: j* k2 v/ u3 A2 ^% r. k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thời buổi bây giờ tìm việc rất khó khăn, nếu có bất cứ cơ hội nào thì nên nắm bất lấy.
  w8 M2 o3 D: f" A/ k©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ f: b9 h4 D0 h1 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sáng sớm hôm sau, cô liền mang hồ sơ đưa cho Uyển Uyển, nhờ cô ấy nộp cho bộ phận nhân sự nhân tiện thay cô thám thính chút tin tức nội bộ. Cô vốn nghĩ rằng phải đợi vài ngày nữa mới có tin tức, không ngờ chỉ đến 3 giờ chiều cô đã nhận được điện thoại của phòng nhân sự công ty bất động sản Quân Dật mời cô đến phỏng vấn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ w( T( O7 |3 x
, Y9 r% _: M) }, e4 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lòng cô tràn đầy hưng phấn khi nghĩ tới công ty này làm việc rất hiệu quả, mới nhận hồ sơ qua nửa ngày đã gọi đến phỏng vấn. Không còn thời gian để nghĩ đến chuyện gì khác, cô ghi lại địa chỉ của họ, trang điểm sơ qua một chút, liền vội vàng đi.
©2019 Kites.vn |   ?2 g9 `, r* A& r  xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' d9 D/ i0 d% b- f/ e  N
Công ty bất động sản Quân Dật nằm nơi trung tâm phồn hoa nhất thành phố, kế bên quảng trường lớn, san sát nó lại là mấy khách sạn năm sao cao cấp, cho nên nó được thiết kế vô cùng sang trọng, hết mực sa hoa.
3 B- r* V- L% \  \, e6 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 V0 {% S& Y, v: ?/ R5 V# a
Lên đến tầng 16, vừa ra khỏi thang máy, trước mắt cô bất ngờ sáng lóa. Nơi này không có những bức tường vàng sáng chói và ánh đèn rực rỡ thường thấy mà thay vào đó là màu trắng xanh thanh nhã, mát mẻ như có hương hoa nhài nhẹ nhàng phảng phất.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 r) s" L" Q7 Y" E  f
) B# v# M: \" q; q' k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Một nữ tiếp tân xinh đẹp sau khi chào liền hỏi rõ mục đích cô đến đây, rồi nhanh chóng bấm số điện thoại của phòng nhân sự bằng một tốc độ khiến cô cảm thấy xấu hổ.
©2019 Kites.vn | - Y. O5 I& {: YAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 ^1 K% X# C6 P9 ?
“Cô Diêu, mời cô trở ra, rẽ phải phòng thứ ba là phòng Nhân sự.”
3 k- C& _4 @" X% g! P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ e( g5 t* Z# {
“Cảm ơn!” Cô lịch sự mỉm cười. Cô thích cười duyên dáng trước mặt mọi người vì cô cảm thấy điều này sẽ dễ dàng có được thiện chí của người khác. Mặc dù cuộc sống của cô không có gì đáng để cười, thậm chí có khóc ba ngày ba đêm cũng không gọi là quá nữa là.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 G8 _( H9 r+ }$ m8 C
©2019 Kites.vn | - w2 f: E5 N' Q* x, _$ h, v6 LAll rights reserved
Bước vào phòng Nhân sự, không gian làm việc gọn gàng của mỗi người được ngăn cách bằng các tấm chắn thủy tinh màu xanh nước biển, tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của mình, không gian thực im lặng. Cô còn đang hơi do dự sợ lên tiếng sẽ quấy nhiễu công việc của người khác, thì một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc trang nghiêm từ trong phòng đi ra, cười thật lịch sự với cô rồi hỏi: “Cô là Diêu Băng Vũ!”
©2019 Kites.vn | / ]2 F2 H2 O: U9 X. [. DAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 N" b0 K# G' K' }% aAll rights reserved
“Vâng. Bà là bà Lý?” Cô đang muốn đáp lại bà bằng một nụ cười lịch sự thì bên người có những luồng ánh mắt sắc bén liếc về phía cô, làm cho cô thấy lạnh nơi xương sống, nụ cười hơi hơi cứng lại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: I. q& \5 C( p* X- F. n' q% r
# L: [$ r6 b; h0 B6 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô vô thức cúi xuống kiểm tra bộ váy màu nâu có chút bảo thủ dài đến đầu gối, đôi vớ bọc kín hết hai chân không một kẽ hở, hẳn là không có vấn đề gì?
©2019 Kites.vn | : `* o- ~$ p8 A+ N. }1 c7 bAll rights reserved
, D8 t$ R& L' z' a: z# k9 G+ Z0 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô nhớ mình đã để ý qua mái tóc quăn dài của mình rồi mà, cho dù có chút rối thì cũng không đến mức hỗn độn chứ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- d- s5 V4 S# j  r1 H1 b
©2019 Kites.vn | - G7 M, T& k7 m5 M( u/ E% v0 OAll rights reserved
Hay chẳng lẽ do cô ăn mặc đơn giản quá nên nhìn có vẻ không ra dáng người có năng lực làm việc…
. ], |  F! p$ a5 X1 v4 w+ c% P©2019 Kites.vn | All rights reserved
* [7 m! [: ^! p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ là cô đã quá nhạy cảm thôi. Cô tự mình an ủi.
$ J/ C5 o$ L0 d, I! Z8 _! W/ }©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 c2 m8 s8 b. `8 d8 ~; L
“Đi theo tôi, tổng giám đốc muốn gặp cô.” Giọng nói của bà ta lộ rõ vẻ uy nghiêm khiến cho người khác không thể phản bác.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" l1 z! k8 m" }" ~5 @
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 i" g  Z9 E/ |' n
Cô nhìn xung quanh cảm thấy ngạc nhiên, dường như không có ai đến phỏng vấn cả.
©2019 Kites.vn | 2 ~/ t& P. s3 ~& E! `All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' X( g/ z% H) `( x1 k/ G: PAll rights reserved
Một công ty lớn như vậy mà chẳng lẽ không có một hệ thống thông báo tuyển dụng sao? Không theo một nguyên tắc làm việc có trình tự nào hết mà đã trực tiếp gặp ngay tổng giám đốc, và cô lại là người duy nhất đến phỏng vấn, dựa vào kinh nghiệm bao nhiêu năm của mình, điều này tuyệt đối không phải là một điều may mắn.
©2019 Kites.vn | , h# l. a# h2 t& B( j: uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' Q* n- A! J) W/ g) F7 j9 BAll rights reserved
Đi theo bà Lý vào trong thang máy, cô không nhịn được liền hỏi: “Chỉ có một mình tôi thôi sao?”
" f' P- ^* r+ p- X/ z" r! {©2019 Kites.vn | All rights reserved
: H6 D' D: s0 }0 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tổng giám đốc sau khi đọc hồ sơ của cô thì bảo tôi thông báo cho cô, còn những người khác ông ấy không nhắc đến.” Bà ta cẩn thận nhìn cô rồi đánh giá. Ánh mắt của bà và những người ở phòng nhân sự đều sắc bén như nhau, tràn ngập vẻ nghiên cứu, kỹ lưỡng dò xét người phụ nữ được chính tay tổng giám đốc chọn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# C; N* r  z% E& T  ~6 R& ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 f8 p, C$ g) A  W3 b2 V
Ngoài mặt cô còn có thể cố gắng duy trì một nụ cười hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút bối rối.
©2019 Kites.vn | 2 W4 n# p* e0 I% P" m+ u) o4 a8 t/ rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ g* y4 x2 M. P$ B
Xem ra không phải cô nhạy cảm.
% ], Q8 j4 Y( m& t2 D$ B" ^7 @; Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" g, W: s# q7 |. `# w( w* j
Điều này tuyệt tối không theo trình tự bình thường, nếu không phải cô đến nhầm công ty, hoặc công ty đổi chủ, vậy chính là cô có điểm nào đó thu hút anh ta.
©2019 Kites.vn | 1 _. l1 f9 w9 a) cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . J$ E% P) S. Z: v% nAll rights reserved
Cô cố gắng suy nghĩ xem hồ sơ của mình có điều gì đặc biệt. Kinh nghiệm làm việc bình thường đến không thể bình thường hơn, chỉ là công việc thư ký, còn ảnh là ảnh chụp từ hồi cô mới tốt nghiệp đại học, nhìn rất trong sáng, thanh thuần.
9 ~7 A4 e- v% e2 D©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved- X+ i- Y; \3 q/ g9 Q
Cô bắt đầu nghi ngờ lời nói của Uyển Uyển có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.
©2019 Kites.vn | 1 K; k' ?' Y0 U' S  c7 Z9 h0 v$ ~4 qAll rights reserved
. t1 l" U6 {0 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Anh ấy coi trọng năng lực cá nhân, còn đối với vẻ ngoài của phụ nữ không bao giờ quan tâm đến!”
5 k9 y3 U' v  @6 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 C+ G2 N+ @8 a0 `! E; Y* r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Diêu Băng Vũ lạc quan tin tưởng, có lẽ anh ta thực sự đánh giá cao năng lực của cô!
# X5 ~8 s. C3 E2 Q! m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) w2 m/ V7 C( I' X; }: o( L+ ~: Q" aAll rights reserved
……………………………
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 U8 }' d5 q3 \, M/ K* W
©2019 Kites.vn | 0 R9 P/ M" g# }8 XAll rights reserved
Lên đến tầng 19, qua một hành lang dài đầy mùi sơn và các cánh cửa màu trắng, bà Lý dừng lại trước một căn phòng bên ngoài trang trí đơn giản mà thanh nhã. Bên ngoài trống trơn không có gì, bên trong phòng là một cô gái tuổi chừng hơn hai mươi, khuôn mặt trái xoan, đôi môi tô son đỏ mọng, làm sáng bừng lên vẻ kiều diễm mà ướt át, mắt đánh một lớp phấn màu tím nhẹ càng nổi bật vẻ mê hoặc quyến rũ của cô gái. Cô ấy mặc một bộ váy ngắn màu đỏ, cổ khoét sâu, tôn lên dáng hình đầy gợi cảm. Nhìn lại chính mình là một nữ thư ký mang phong cách cổ điển, muốn cho người ta mơ mộng còn khó hơn lên trời.
" v) ?! K: Y  i7 x& v+ w: D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 I4 c6 {& o1 F" j8 A: I$ @All rights reserved
Cô ấy vừa thấy hai người bước vào cửa, ngay lập tức thuần thục nhấc điện thoại gọi vào phòng tổng giám đốc, giọng nói ngọt ngào khiến Băng Vũ cũng có chút mềm lòng: “Lâm tổng, trưởng phòng Lý và cô Diêu đã đến, ngài có muốn gặp không?”
3 N- l& @% r8 k) O6 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% @2 B7 ^( S5 @) I
Băng Vũ mơ hồ nghe thấy thanh âm bên trong điện thoại vang lên “ừ” một tiếng liền dập máy.
3 X! P; t. U3 j4 Y- V1 {3 V$ y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & n/ F( A6 m# ?  O  _All rights reserved
Rất lạnh lùng! Hoàn toàn đúng với mô tả của Uyển Uyển.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) }' {1 E9 y/ W
6 E! w: x* L  z6 R( I* |8 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Cô Diêu, cô có thể vào.” Ánh mắt khinh thường không đồng nhất với lời nói lịch sự của cô ấy, xem ra đây là một yếu tố được luyện tập khá bài bản đối với một thư ký.
3 }, K$ i( \# m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % A$ V+ r% [- A. ?, w) Q3 xAll rights reserved
Cô thầm nghĩ trong bụng: Nếu phỏng vấn đạt rồi sau đó làm trợ lý cho cô ta, kết cục nhất định rất bi thảm a.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 O  D4 [: e% r+ s  j
©2019 Kites.vn | 4 N' R/ C- S! S, q8 p9 y& mAll rights reserved
Haizzz! Có thể trúng tuyển hay không còn chưa chắc chắn, xem ra cô suy nghĩ quá nhiều rồi!
+ y3 i" s9 [, G0 S$ B; X) ~2 e, h©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 b! Q5 T# v4 M; I! qAll rights reserved
Thu hồi ảo tưởng, cô gõ nhẹ hai tiếng vào cửa, nghe thấy giọng nói tinh tế từ bên trong truyền đến: “Mời vào!”, cô đẩy cửa đi vào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ ^) ^( ?  ?$ I
©2019 Kites.vn | 2 W5 s2 j- ~( b6 R- i; h8 SAll rights reserved
Gian phòng rộng rãi, màu chủ đạo là màu trắng. Tường trắng, sô pha trắng, giá sách cũng trắng…
* P! w. G( i# o3 D& r! _" w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ Q9 w. {& l: [+ _( k: I
Chỉ có bàn làm việc và ghế bọc da là màu đen làm nổi bật tính cách chủ nhân căn phòng này.
$ C- Y, J, D2 o- I" B$ d! n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( n: X: `  j, p
Kế bên giá sách có một cánh cửa, chắc là phòng dùng để nghỉ ngơi.
©2019 Kites.vn | / y* t3 a8 L( {* L! |" O+ B0 HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 R  y' }+ R- \7 LAll rights reserved
Cách bày trí này thường được những ông chủ một là lười biếng, thích hưởng thụ, nhất là ở tại nơi làm việc che dấu chút chuyện mờ ám của bản thân. Hai là mẫu người cuồng công việc, thường xuyên làm việc qua đêm.
3 N5 B8 S* T% K©2019 Kites.vn | All rights reserved
& C1 i0 w/ M6 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Loại thứ nhất thì Băng Vũ mỗi ngày đều thấy, loại thứ hai thì lại chưa bao giờ gặp qua, không biết trên thế giới này có còn tồn tại hay không.
©2019 Kites.vn | ( [- V) N. B) Z6 U! j% M5 h  BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ d# `8 u+ {! ]7 p
Cô đảo mắt lên chiếc bàn làm việc màu đen có một chồng tài liệu sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và hai cái máy tính xách tay.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: R& A+ T! F& w' y
©2019 Kites.vn | / p; U  r; c9 h& D8 F; T* X9 dAll rights reserved
Người đàn ông ngồi trên ghế xoay mặc bộ tây âu được cắt may tỉ mỉ cùng với giày da, anh ta đang nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, lưu lại cho cô một hình bóng với khí chất phi phàm, tây trang vừa khít trên người anh làm nổi bật ra những đường cong cao ngất.
©2019 Kites.vn | & x$ k& w7 h" F6 h* i7 k9 \All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% c' Z; x+ l5 h# ^
Cô nhẹ nhàng chào: “Tổng giám đốc Lâm”.
+ `/ I: w" @% J. n. ]7 y. _: s" O- C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / J, V3 ]! G8 _& k' LAll rights reserved
Anh ta xoay người lại, cô vừa trông thấy gương mặt anh…
©2019 Kites.vn | All rights reserved  i+ d# o9 e8 t2 m, }, c
, T! X7 Q% }/ E+ d! [/ j3 k5 j/ I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Gương mặt giống Trần Lăng như đúc!
©2019 Kites.vn | 3 K1 J! m4 \, k: @& wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / N/ q; K5 }' Y$ |# vAll rights reserved
Ngay lúc đó, trong đầu cô vang lên một tiếng nổ lớn, nếu hai chân cô không phải là bủn rủn, tê dại, không còn một chút sức lực nào thì trong nháy mắt Băng Vũ đã sớm chạy ra khỏi cửa.
9 K9 H/ K8 r3 P% `* M" y# Z" e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ W5 x9 [& \9 i0 t+ h9 K6 i
“Mời ngồi!” Giọng nói lãnh đạm vang lên làm nguội dần dòng máu đang sục sôi trong cô và tiếng vang trong đầu cô cũng tạm thời lắng xuống.
©2019 Kites.vn | 7 r+ n# b7 j& s9 h3 R% xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- y$ q; B3 H0 t  q# g: C- ^8 C
Cô bình tĩnh lại, cố gắng nhớ lại những lời miêu tả của Uyển Uyển: Lâm Quân Dật, người Mỹ gốc Hoa, sinh ra trong một gia đình quý tộc, học kinh tế ở Mỹ mười năm, vừa về nước liền bỏ ra một số tiền lớn thành lập công ty bất động sản…
0 f. q  f6 A% O- Z3 a, h/ ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: p9 j3 W9 u- s3 x  x) X' y$ @# j6 |
Mà Trần Lăng là một đứa trẻ mồ côi sống cùng cô trong cô nhi viện, học cùng trường sơ trung với cô, ngay cả cao trung (*) anh cũng chưa được học tiếp, hơn nữa cô và anh mới chia tay được bốn năm… Quan trọng nhất là, Trần Lăng khi nhìn thấy cô tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy, anh hẳn sẽ cho cô một bạt tai, ngay sau đó sẽ mắng cô một trận rồi tống cổ cô ra khỏi công ty ngay lập tức!
& P6 M+ K* ?" T0 z2 v7 x% M: I) k& G©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 @: I. v/ J+ P: B6 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
(*) Sơ trung: tương đương THCS ở Việt Nam, Cao trung: tương đương THPT ở Việt Nam
( R& E/ Y/ ^- k( n1 n& V©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 s4 @5 Z: d0 m$ P5 h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Anh ta dường như là chờ đợi cô nói chuyện, nhưng bắt gặp cô đã sửng sốt ước chừng cũng đã một phút đồng hồ rồi, anh không thể không dùng thanh âm lạnh như băng để gọi thần trí cô quay về.
©2019 Kites.vn | ! M2 K" w; E- ~, \, f% q1 |All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" `+ \6 I% v1 G. O7 f) Z7 G- r: [
“Ngồi!” Anh hướng tay về chiếc ghế dựa đối diện, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, V& K# `5 F1 k4 h$ b, |
©2019 Kites.vn | All rights reserved  Q0 w( _# L& ?
“Ah!” Cô ý thức được mình đang thất thố, liền cố nén sự kinh ngạc trong lòng và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! D! b! E1 f6 D: Y
©2019 Kites.vn | " G- m$ t9 [) t5 [( H, }. nAll rights reserved
Không thể phủ nhận gương mặt người đàn ông này và Trần Lăng có đến mười phần tương tự, nhưng càng nhìn kỹ cô càng phát hiện ra bọn họ không giống nhau.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& ~; v; L" G' R) c
: _* z5 J" `+ K( B( d6 j& g4 [$ q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Anh ta và Trần Lăng khác nhau về khí chất và thần thái.
5 r7 v6 Q6 R. V% @7 c# R. {) D7 ]( u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( C( R/ G, a8 g% r& q" |( z
Trần Lăng là cô nhi, luôn mang theo một chút mặc cảm thân phận hèn kém không dễ phát hiện, nên tính cách của anh rất ôn hòa và dễ gần gũi. Mà người đàn ông trước mặt cô đây lại là một đại thiếu gia con nhà giàu có khả năng ‘cả vú lập miệng em’(*), toàn thân đều thể hiện ra vẻ ưu việt hơn người. Những điều này thì chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi Trần Lăng không thể nào có được.
©2019 Kites.vn | 5 V" r% D2 t3 R# L% uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 F( i+ A5 K, J) YAll rights reserved
(*) Cả vú lấp miệng em: nhằm hàm chỉ một thói xấu của người đời là hay ỷ vào thế lực, sức mạnh để chèn ép, lấn át người kém mình về thế lực và địa vị trong cuộc sống.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( z/ _, F  Z! x1 }
# x. ^- l7 G/ k, l6 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhìn kỹ lại thì gương mặt của anh ta so với Trần Lăng có phần trội hơn một chút, đường nét góc cạnh rõ ràng nhìn qua rất lạnh lùng. Mà nét mặt Trần Lăng thì luôn luôn ôn hòa khi tươi cười lại rất nhẹ nhàng.
8 K( N, L$ r! q; x$ q$ j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; e; N4 [4 r3 ]. oAll rights reserved
Lâm Quân Dật có làn da màu đồng rất nam tính còn Trần Lăng thì trắng hơn anh ta một chút.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" M" |, B9 R/ ?4 [8 |# b% e
©2019 Kites.vn | 3 y8 N9 S5 j8 M+ D1 W  B! T, TAll rights reserved
Đôi mắt của bọn họ trông qua cũng rất giống nhau, nhưng ánh mắt Lâm Quân Dật là kiểu sắc bén, khôn khéo có thể nhìn thấu tâm hồn người khác; ngược lại ánh mắt của Trần Lăng lại nhẹ nhàng lóe sáng như tia nắng mặt trời ấm áp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ \( C9 x- o- S7 q8 A
* s# q) |. x1 k5 q' ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đôi môi của hai người giống nhau nhất, mỏng nhưng rất đẹp. Lâm Quân Dật sở hữu một làn môi mỏng khi nhếch lên toát ra hương vị nhạo báng đầy thách thức; xong môi Trần Lăng lại luôn luôn có một nụ cười tỏa nắng…
8 F- |' y8 E3 f5 }- I- \+ {  W7 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ y* X3 `- w8 D- Z7 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thấy nét trào phúng trên khóe môi Lâm Quân Dật ngày càng đậm, cô vội vàng thu lại ánh nhìn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ }8 ^( ?7 F- i# m% ?2 Y8 V& L
8 s  Y& C6 i% @0 y: z+ D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thật là, người ta chỉ là nhìn lướt qua thôi, cái nhìn ấy cũng chỉ dừng lại trên người cô không đến vài giây nữa, còn cô lại giống như một đứa con gái háo sắc cứ chằm chằm nhìn anh ta không rời.
©2019 Kites.vn | ( |% L9 A, ?0 [& `3 y- DAll rights reserved
, \& L. |4 h6 g* l©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tôi…” cô xấu hổ nhìn lên, thấy nụ cười cợt nhả trên môi anh ta, tim liền loạn nhịp. Hít sâu hai lần liền, cô run run nói: “Tôi tên là… Diêu Băng Vũ”
1 V+ ^4 D, I; H- K$ P8 y% M©2019 Kites.vn | All rights reserved
; @9 V9 m% C# t: O# D1 n; `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Anh ta nhếch khóe miệng một cách lạnh lùng, rời ánh mắt khinh thường khỏi người cô, dường như chỉ liếc nhìn cô một cái cũng không muốn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% o: J- E% u2 ]+ z6 S
) F) `6 Y! A0 J3 E" m/ O" g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhất thiết phải biểu hiện rõ ràng như vậy không! Băng Vũ tuy có chút thất thố nhưng anh ta cũng không cần mang hết thái độ phản cảm cùng khinh miệt trưng bày rõ ràng trên mặt như vậy chứ. Không ai nói cho anh ta biết vẻ mặt như thế nào mới được gọi là phong độ hay sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 }5 K5 g) t+ t% W  r3 V0 O- O7 q! X
- V7 i# d, u8 d: S: D1 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tuy nhiên, sự cao ngạo của anh ta làm cho cô phát run, tâm tình bị kích động mới dần bình tĩnh hơn, và tin chắc rằng người đàn ông trước mặt không phải là Trần Lăng, và rất nhanh cô cũng đem những hoài niệm trong đầu cuốn trôi sạch sẽ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* K" p2 I/ U) [6 M; ]0 E7 F
©2019 Kites.vn | * Q6 X8 u( ~+ R: }' @. N9 V/ M3 e. YAll rights reserved
Trần Lăng, cô đã không còn muốn nhớ tới người đó, cô và anh đã chấm dứt hoàn toàn, không bao giờ có thể gặp lại!
©2019 Kites.vn | 1 W7 P. Z) K+ R2 c$ f. d2 u  }All rights reserved
- B# p! h; S3 r) C% \5 I( S" _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đối mặt với một cuộc phỏng vấn thất thố như thế này, lời tự giới thiệu cô vốn đã chuẩn bị rất tốt lúc này lại có chút không thể mở lời: “Lâm tiên sinh… tôi đến theo lời mời…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 d1 G+ |) _! Y% w$ Q& C: Q
©2019 Kites.vn | All rights reserved. T3 }- w( M) E. b# J! S; B
Anh ta không kiên nhẫn ngắt lời cô: “Vì sao bỏ công việc trước kia?”
©2019 Kites.vn | 6 |: S; T) {& }5 cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 Z0 [5 |4 [) ~) Z2 E0 O; UAll rights reserved
Đây là câu hỏi quá quen thuộc trong các buổi phỏng vấn nhưng là câu mà cô khó trả lời nhất.
8 h- |1 b' _9 I# D" N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 f: T& [1 K1 |! m- I5 CAll rights reserved
Cô cười miễn cưỡng: “Vì vấn đề cá nhân”.
©2019 Kites.vn | & R& `( @  E- a) {3 RAll rights reserved
1 V) k% h) a5 T3 V+ N; P©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tôi không muốn cô rời khỏi công ty của tôi cũng là vì vấn đề cá nhân.”
©2019 Kites.vn | 0 c: g, I! M8 R, ZAll rights reserved
+ X0 i# E" ?9 a: N" o6 Z; U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lời nói của anh ta càng sắc bén, lại vô cùng rõ ràng càng làm cho cô khó trả lời hơn. Cô suy nghĩ mơ hồ rồi giải thích thêm: “Tình hình chung thường là do tôi bị từ chối…”
©2019 Kites.vn | ! t, _! N9 O3 M6 A2 d; c9 [All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 b8 d: n! J& RAll rights reserved
Anh ta dường như hiểu ra ý của Băng Vũ, nở một nụ cười ý vị sâu xa, gõ gõ mấy ngón tay lên hồ sơ của cô, tầm mắt cũng dừng lại thật lâu trên gương mặt…
©2019 Kites.vn | 3 e: ~! L' [: j; [* x6 SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 N( v% ^( J* z0 O9 T
Cô nhìn vào vị trí ngón tay anh ta đang gõ, đó là dòng ‘tình trạng hôn nhân’.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( a% ~' |6 z# e$ X& F2 o
/ X/ N9 \' ]5 h  ?' V% j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô nhớ cô điền là: ‘Đã kết hôn’.
©2019 Kites.vn | # D7 g! F. e9 i3 aAll rights reserved
©2019 Kites.vn |   |: X6 c6 }  x0 m; r2 _All rights reserved
Băng Vũ hay dùng cái cách này với mấy ông chủ trước đây nhưng dường như không có tác dụng nhiều lắm, căn bản là không thể ngăn được những suy nghĩ xấu xa đang nảy sinh trong đầu của họ. Cô có thói quen viết như vậy, hy vọng các ông chủ đối với phụ nữ có gia đình sẽ dập tắt đi dục niệm, nhưng thực tế chứng minh, cô đã sai.
©2019 Kites.vn | , z+ L6 q- k4 l! MAll rights reserved
, Z4 q* F, H: v/ B% G" C: X7 |1 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Băng Vũ còn đang đoán xem chút mẹo vặt lần này có phải hay không đã có chút phát huy tác dụng, thì chợt nghe anh ta nói: “Cô là người phụ nữ đầy quyến rũ và hấp dẫn, nên để đàn ông cất giấu trong nhà, ra đời làm một thư ký, muốn không phát sinh những chuyện riêng tư cũng khó.”
©2019 Kites.vn | 5 i3 f4 }+ i) w& \) z  _7 a1 oAll rights reserved
% [% z0 n/ @0 R9 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lời nói của anh ta thật là chói tai, nếu không phải tại thời điểm này tìm kiếm công việc rất khó khăn, nếu không phải cô đã sớm bị cuộc sống rèn giũa đi những nét góc cạnh trong tính cách, Băng Vũ hẳn sẽ lập tức xoay người bỏ đi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 F! k. @" I1 e, l6 ~* v# K
* x2 n% |7 p, o1 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tôi nghĩ…” Cô kìm nén cảm giác nhục nhã lại trong lòng, cố tìm lời khen anh ta: “Không phải người đàn ông nào cũng may mắn như Lâm tiên sinh có sự nghiệp thành công như vậy.”
©2019 Kites.vn | & I) |/ o& K4 z6 CAll rights reserved
. @' Q( x$ J  b% m# z9 S( O* Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Câu nói này tôi có thể hiểu là: chồng cô so với tôi kém rất xa không?”
9 Z( B! U" o" I3 ]/ ~: q©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ f4 F5 E9 @5 K+ x2 \3 u( k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngay khi nói ra những lời này, ánh mắt anh ta dao động từ trên khuôn mặt lướt xuống cơ thể cô mang theo ý niệm chiếm hữu.
©2019 Kites.vn | 8 z# P* B1 F% E4 tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; L8 o4 P$ T! c. w  E
Băng Vũ cố gắng đè nén phẫn nộ bởi nhục nhã trong lòng lại, cười nói: “Thật xin lỗi, tôi đã lỡ lời, tôi không có ý này.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved, c5 i% A* l; a7 K# f" |$ ]
©2019 Kites.vn | + C* |6 l$ j+ U/ t6 Y  |All rights reserved
“Phải không?” Anh ta tỏ vẻ nghiền ngẫm, vuốt vuốt cằm lộ ra điệu bộ của một kẻ đào hoa, tươi cười nói: “Tôi xác thực so với chồng cô biết thương hoa tiếc ngọc hơn nhiều.”
( H+ `0 q; Z( ~4 S- \6 t4 l©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved3 g! @7 r' ^6 r
Đây là người đàn ông được Uyển Uyển chỉ dùng một lời khen đã đưa anh ta đến tận mây xanh sao? Kinh nghiệm câu dẫn phụ nữ của anh ta tuyệt đối không hề thua kém với lão sếp cũ của cô mà.
©2019 Kites.vn | - G5 t) F5 T0 Y, F5 t8 uAll rights reserved
5 Y. I. o: s* e, H. c) Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô đứng phắt lên, đè nén cảm xúc muốn cho anh ta một bạt ta, cố gắng duy trì vẻ lịch sự nói: “Tôi nghĩ tôi không phù hợp làm trợ lý thư ký của ngài, so với tiêu chuẩn ngài đang lựa chọn tôi nhất định có khoảng cách rất lớn.”
©2019 Kites.vn | " Z- \) c8 u* c/ n! x. UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: V( Y3 f; j6 P1 i1 A/ ~% n
Lâm Quân Dật ngả lưng vào ghế một cách tao nhã. “Tôi luôn không thích có quan hệ không rõ ràng với nữ nhân viên của mình, không lẽ cô cho rằng ngay cả điều này cô cũng không làm được?”
% b/ A  j5 e8 H6 }2 A, r* Y5 T+ U' I9 n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 W6 ?1 P. y5 ?, i2 Y# G
“…” Cô không nói nên lời. Tính cách của người đàn ông này thực là quái lạ, là cái kiểu người Băng Vũ ghét nhất, rõ ràng là vô sỉ mà còn tỏ ra là một chính nhân quân tử, vì sao vừa rồi cô còn nghĩ anh ta là Trần Lăng kia chứ?
" H' v. C; i2 ^6 v- j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( o# P0 z( ?' J* X5 E, g
Nhất định là Băng Vũ quá nhớ Trần Lăng và rất muốn gặp lại người đàn ông từng bị cô ruồng bỏ.
©2019 Kites.vn | 9 Z& |) t2 z0 H' O3 X. VAll rights reserved
( Z0 `3 v- B7 Q3 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Không. Cô không muốn gặp lại anh, lại càng không muốn nhìn thấy người đàn ông ngay trước mặt này!
5 O) b1 D- q# x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , k8 {; B" x- QAll rights reserved
Cô điều chỉnh lại hơi thở: “Lâm tiên sinh, tôi xin lỗi vì làm phiền ngài lâu như vậy, tôi nghĩ tôi khó có thể làm việc cùng ngài.”
©2019 Kites.vn | : r" u% l% T* R! D+ V  CAll rights reserved
, A0 N7 t4 A  C: E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vừa đi đến cửa, cô nghe thấy giọng Lâm Quân Dật vang lên một cách nghiêm túc: “Phản ứng của cô khiến tôi rất hài lòng… Tôi hy vọng cô có thể đảm nhiệm công việc trợ lý thư ký này thật tốt, và lọai bỏ những ảo tưởng không thực tế đi. Nhớ kỹ, tôi luôn không thích tình công sở, nhất là những giao dịch mờ ám… Tiền lương bốn ngàn rưỡi, cô có hài lòng không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved& }- l) K6 _8 m& C) b8 t
©2019 Kites.vn | All rights reserved# H/ m6 K: j' x$ J. L, A3 o
Cô rất muốn thản nhiên bước đến trước mặt anh ta nói: “Tôi đối với thái độ của ngài quả thật không hài lòng một chút nào.”
©2019 Kites.vn | 7 [# c+ _( Z' L8 _: ^' h9 n* }All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. ^4 H$ F. R4 K" K' @6 E1 T; P
Nhưng Băng Vũ đã không nói, bởi vì cô rất vừa lòng với mức lương anh ta đưa ra.
©2019 Kites.vn | 6 r: i0 _0 S+ R) uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | & \3 C8 k% o8 r7 m' C. q5 qAll rights reserved
Làm người có thể có khí chất riêng của mình, nhưng làm một thư ký thì cần phải biết bỏ qua một chút tôn nghiêm!
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 x( N7 [  R/ Q2 i% b
( T6 W+ G5 i4 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vì vậy Băng Vũ hít một hơi thật sâu, nén chặt bất mãn trong lòng, bỏ đi chút tôn nghiêm, quay đầu lại, nở một nụ cười vô cùng khiêm tốn, diễn ra một bộ dạng hết mực động lòng người trong mắt anh ta, nhẹ nhàng nói: “Tôi rất hài lòng, cảm ơn ngài”
) a* q  U3 s5 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 V, E8 `$ W7 j; k& w1 `  FAll rights reserved
Hết chương 01.

Bình luận

nàng nên để cái dòng edit và beta zô giữa nhỉ, ở dưới cũng thế, cho chữ SNVT-C1 vào giữa cho nó hay  Đăng lúc 14-3-2012 10:19 PM
căn giữa tên chương đi Cà ơi. Nhìn cho nó thuận mắt.  Đăng lúc 14-3-2012 09:30 PM
hình nào xí hử si đa? Hình đó hình gốc của ngta thì fải để thôi, thay giè mà thay. K thì nhà cô có ai giỏi design làm hộ SNG 1 cái bao gồm cả tên tr chữ trung và chữ ta   Đăng lúc 10-3-2012 12:50 AM
bảo này cái hình đại diện xí quá cô ơiiii thay cái khác đi :(((((  Đăng lúc 10-3-2012 12:47 AM
để gạch đây mà làm gì hả cà pháo =)))))  Đăng lúc 10-3-2012 12:37 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
DinhDinh + 5 Cuối cùg thì cũg ra tr.Ủng hộ e i.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-3-2012 23:45:21 | Xem tất
Tem, Ong mật sau khi rao bán tin ko ai mua, thế là nhanh chân vào giật tem chương 1
©2019 Kites.vn | All rights reserved. t* _7 G1 ?6 x0 ~
     thật là sảng khoái vì lần đầu được tem
, k3 _# Z# Q. i! O* x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! ^7 P6 s" g4 G- u% u8 f3 tAll rights reserved
Cơ mà Ong sẽ không đọc, khi nào SNG hoàn rùi Ong đọc luôn thể
©2019 Kites.vn | All rights reserved& U2 B, a, f5 S) c: l* t! R2 @
+ n0 ]" e* u0 A1 M4 W% |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chúc cả nhà mình ngồi mà hóng ớt thiệt là vui
©2019 Kites.vn | ' Y: A& s, T8 F8 q, g: vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  U' K2 {8 V  G9 k  y% v- a- j

Bình luận

chồng iu  Đăng lúc 19-4-2019 08:18 AM
Cuối cùng cũng đã tung................!!!!!!!!!!!!  Đăng lúc 14-3-2012 10:04 PM
để cái phần đó thấy nhiễu loạn quá, kakaka, xóa đi cho nó đẹp cái chap nhà ta.  Đăng lúc 14-3-2012 09:56 PM
chắc ss Ong vô xóa rầu :))  Đăng lúc 14-3-2012 09:51 PM
ủa sao cái phần bình luận của chị đâu mất rồi?  Đăng lúc 14-3-2012 09:48 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
DinhDinh + 5 Ủng hộ SNG!!Ủng hộ SNVT!!^.^o

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-3-2012 00:07:03 | Xem tất
hàng nóng sắp về
©2019 Kites.vn | : G  M* j8 r- B: @All rights reserved
lúc sáng đọc truyện "thoát ko khỏi sự dịu dàng của anh: thấy có xuất hiện nhân vật Lâm Quân Dật, mà lại miêu tả khá kĩ nên đoán là nhân vật trong 1 bộ khác của DLVT. Có 1 bảo là nhân vật truyện này nên giờ là phải nhả luôn
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 y4 u8 y& z, }  p# b, X
ủng hộ 1 phát!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-3-2012 00:12:14 | Xem tất
leejjin gửi lúc 10-3-2012 00:07
©2019 Kites.vn | All rights reserved- v( Q3 S0 X7 L5 R
hàng nóng sắp về
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ p! Y9 C9 \2 |$ u
lúc sáng đọc truyện "thoát ko khỏi sự dịu dàng của anh: thấy có xu ...

©2019 Kites.vn | All rights reserved# u7 p- t, @  k( z2 p" r" L
Hịhị, tụi mình chưa làm xong.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. J2 y: M2 y$ A, y
! e* h0 w# s0 ~1 [) A7 O1 v/ i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phải nói chính xác là đội ngũ edit đã được hơn 1/2 rồi nhưng bản thân mình chịu trách nhiệm beta lại chỉ mới đc 1/5 . Nên thôi mọi người hãy cứ đọc những truyện của DLVT đã có sẵn đi nhé, rồi cùng ủng hộ SNG chúng mình ^^.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 }3 M$ N5 _- Q- p" r: o
$ t% h" @- q6 |3 G3 P. P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ai ai ai hối lộ mình đi, mình chỉ cần 199$ thôi, mình hứa sẽ bán tin vô cùng chi tiết
: ?2 I- @; }1 o# F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 ?6 b2 c8 N; c: {. m0 CAll rights reserved
Hự, nhìn cái hình bé tí mà phát ... chán, đã thế lại chả đẹp gì nữa chứ, hừ hừ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 }+ |2 J' R. E8 y9 l
©2019 Kites.vn | " v4 k6 ^* P) j2 T  Y2 K5 IAll rights reserved
Hôm bữa định bảo Cà : nếu không có hình thì treo đại cái hình như này lên thay cũng được
2 D: p' Z5 w" s; B% e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 P1 w% k( r; m6 `- k  s7 i

Bình luận

Cảm ơn CCH quan tâm, nhg NNH ko dám chỉ. CCH vất vả rồi. Một ngày xoay bao nhiêu thứ. Mong CCH & SNG luôn khỏe. Không thôi bà con buồn (chả có gì mà đọc :)) )  Đăng lúc 13-3-2012 01:17 PM
Gaizz, về vấn đề beta mình k qđ đc bạn ạ. SNG quyết định, editor thì vô tư nhưng betor thì ... chèm chẹp.  Đăng lúc 12-3-2012 10:54 AM
bạn kurt nếu beta chậm đưa đây mình phụ cho, bảo đảm tính phí rất rẻ ^^  Đăng lúc 12-3-2012 10:48 AM
Siđa nhà mềnh lắm bệh lắm cụ ạh, 1 trog nhữg căn bệh kih niên vô fươg cứu chữa của nó lại là bệh KI BỬN đấy cụ ơi =)))))  Đăng lúc 10-3-2012 12:51 AM
kakaka, ss nói Cà cho cái hình khác đi, ss vừa trông cái cô gái ấy là hoảng, cứ như dọa ma ng ta, sợ!!!  Đăng lúc 10-3-2012 12:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-3-2012 00:22:03 | Xem tất
tình hình là đc "bề trên báo mộng",
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ f2 M3 \& ]* R# E
đã mở hố sa ngã nên mình tung chăn gối bay vào đặt gạch ^^
©2019 Kites.vn | All rights reserved( k# l- F% V% y# F- X
dù đã xem qua rồi cơ mà hồi trc đọc bên WP kia chữ nghĩa khó nhìn quá,
, [/ c% y# B! |2 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
hơi lung tung, thích nhất là đc bê về nhà đọc thôi {:438:}
©2019 Kites.vn | All rights reserved! H9 ~1 Y2 R& T
+ s- P5 x6 P0 Y( {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chúc mừng tác phẩm đầu tay của SNG nhá,
" W  F  c) c. A8 R* O$ L2 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
hóng các tp típ theo lắm lắm {:433:}

Bình luận

*nhìn nhìn* Áh, cuồn đẹp qá ta!!!!! :)))))))  Đăng lúc 10-3-2012 12:56 AM
Chưa bít edit cái j nên đag chờ cô để học tập đây :))) Mà cô thay cái cuồn cho nó đồg bộ đi nào ;)))  Đăng lúc 10-3-2012 12:36 AM
Tem cái lem bem xem í!! :)))))) #"bửn" rùi, mẹ trẻ ạh =))))))  Đăng lúc 10-3-2012 12:34 AM
hự, tem phiếu gì đây nữa hử :-O  Đăng lúc 10-3-2012 12:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-3-2012 00:23:31 | Xem tất
Gần đây cực kì kết Tâm Tâm nhớ!!! Tuy chưa đọc đc hết, nmà bộ nào của Tâm2 mà mình đã đc nghía qua thì đều thích hết àh {:414:}
©2019 Kites.vn | & f8 @$ p/ S5 LAll rights reserved
Chời ơi, hok biết Tâm2 là nam/nữ, nhiu tuổi rùi mà viết tr hay quá ta!! Mấy a nam chính cứ fải gọi là mê mẩn lun í
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 ~: n4 T3 E) \' l
Tuy nam chính vẫn là xào nấu từ công thức: đẹp dzai + jàu có + si tình + nói câu nào câu ấy đập chết hết ruồi bọ + n chất fụ ja khác nữa = cực fẩm, nhưng mỗi nv trong tr của Tâm2 lại có 1 nét thu hút riêng, rất quyến rũ
©2019 Kites.vn | All rights reserved. ?5 v- W* _# H. ^7 f- r7 {( u
M đã đọc qua tr này rùi, rất hay, thật sự rất thích   Mình đã muốn đọc lại rồi mà khổ nỗi còn nhìu hố khác cũng hấp dẫn quá đi!! Thôi bh nhà làm lại bộ này lại càng tăng ham hố trong lòng mình, nhất định fải ngâm lại thôi
©2019 Kites.vn | All rights reserved: t2 D3 K  }+ ?/ w$ ?
Ôi, Lâm Quân Dật - Diêu Băng Vũ, chờ đến ngày đc gặp lại 2 người nhé!!!! {:295:}
  N! R: l4 [+ h2 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , ~; z7 E2 p/ U& d/ |' RAll rights reserved
P/S: cho mềnh hỏi, SNG nghĩa là cái chi ta???
©2019 Kites.vn | 0 G) C$ J5 Q, m7 d1 k6 m  f" a6 bAll rights reserved
P/S 2: đang trong giai đoạn tính kế để dzụ dzỗ chủ thớt nên tạm thời chưa đoán đc ngày + h ra chap 1 )

Bình luận

SNG = Sa Ngã Group =)))))))))) xong bộ này ai cũng bị "dính chưởng hết"  Đăng lúc 10-3-2012 06:58 AM
*nhìn lên* =)))  Đăng lúc 10-3-2012 12:41 AM
ko edit à, mod ở del bài này đi ;))  Đăng lúc 10-3-2012 12:35 AM
hớ, chứ 1 mẹt cười, 1 trăng 1 sao kia là cái gì :-O. lại còn rết được nữa chứ. Mà nùi cầu gai kia,rết mà k rết 5 lun mà còn rết 3, hừ, keo quá >:P  Đăng lúc 10-3-2012 12:34 AM
sao nhà này lắm quan thế nhở :-O.  Đăng lúc 10-3-2012 12:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-3-2012 00:32:21 | Xem tất
Đọc truyện này đã lâu, nhưng ko được bê về nhà, khá là ấm ức
©2019 Kites.vn | . ~7 h- o! @, Y  ~All rights reserved
Nay mong ước đã thành thì không còn gì có thể sung sướng bằng
©2019 Kites.vn | All rights reserved. ^6 t) s. y# `$ j
Không biết nói gì hơn là gửi ngàn lời cảm ơn chân thành đến những bạn đã tham gia biến mong ước của mình thành sự thật
©2019 Kites.vn | " o. {# k9 W- E2 u' s% t- P6 l) ]6 rAll rights reserved
cám ơn, và cám ơn rất rất rất nhiều {:301:}
©2019 Kites.vn | All rights reserved  K) @5 \0 t# ^) C/ V' r. S  ^
2 J1 d% A0 o% c  C# O  w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mong được sớm nhìn thấy những chap đầu tiên của truyện
: g3 n4 o$ b9 J0 C©2019 Kites.vn | All rights reserved
Và mình có cũng một mong ước khá là nhỏ nhoi, mong có thể có đc cuốn ebook của truyện này ^^
©2019 Kites.vn | - T$ B/ d) [) }2 f9 iAll rights reserved
Cái ni là được voi đòi 2 bà trưng nà {:440:}

Bình luận

nàng ơi.... ta đây  Đăng lúc 19-4-2019 08:11 AM
có người nah65n làm ebook rồi đó bạn, yên tâm đi, ước j được nấy bạn ơi, hahaha  Đăng lúc 10-3-2012 12:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-3-2012 00:33:24 | Xem tất
Spica gửi lúc 9-3-2012 23:22
©2019 Kites.vn | 0 Z4 f" R! Z' k5 m3 V7 AAll rights reserved
Mục lục

. }1 H& S7 ?+ }- y% K©2019 Kites.vn | All rights reserved
mình xin bon chen cái :D
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 d6 p# w" L. X" ?# o( [6 j8 |1 y
đầu tiên là hoa mắt vì xèng ;)
©2019 Kites.vn | # P: e& }+ A% ^  I/ L) r/ WAll rights reserved
tiếp đến là mình cũng thích DLVT nên vô ủng hộ
; S& v) W1 U6 ~5 q4 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
*mặc dù chưa đọc đc nhiều lắm :">*
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 R. w4 G/ ~; y" s3 c& @0 F1 i
©2019 Kites.vn |   p0 d, j  b$ C. |6 eAll rights reserved
tiếp nữa là mình xin dự đoán :))
' V# O, q; I, s9 X1 j+ b7 |3 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
*hay còn gọi là đoán bừa ;))*
0 K6 p4 Y  Z) F" C3 Z+ u©2019 Kites.vn | All rights reserved
là chủ nhật ngày 11/3/2012, vào lúc 21h00'
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 Q# H1 q/ J: w
chương 1 sẽ được post
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 o: ?7 k' [" M
©2019 Kites.vn | + [: |! c- I) }, [' _+ TAll rights reserved
còn cuối cùng là chúc mn một ngày mới vui vẻ :D

Bình luận

Đóng dấu mở hàng số 01: 11.03/21h ^^  Đăng lúc 10-3-2012 07:00 AM
trường hợp ko ai đoán trúng sẽ sét tem phiếu mà! bé này cầm chắc tem rùi!!! chúc mừng em dù còn quá sớm, kakaka  Đăng lúc 10-3-2012 12:48 AM
Chúng ta có nên mở thưởng "tem phiếu" không nhỉ =))  Đăng lúc 10-3-2012 12:37 AM
chốt pages đệp ^^  Đăng lúc 10-3-2012 12:35 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
Spica + 3 tem dự đoán :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách