Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 113540|Trả lời: 268
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Nơi Cuối Con Đường, Anh Và Em | Mạch Ngôn Xuyên - Chương 68 (Hoàn - ebook P.26)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-5-2016 19:55:45 | Xem tất |Chế độ đọc
NƠI CUỐI CON ĐƯỜNG, ANH và EM

©2020 Kites.vn | + t0 _9 c9 ^3 B' F. z% m1 jAll rights reserved
MẠCH NGÔN XUYÊN

©2020 Kites.vn | All rights reserved6 x: ^6 [2 c# Q, G& u, I" }% ?
©2020 Kites.vn | 6 f! S2 D! y( W& G- i) qAll rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved" G& W4 D4 P" a" q1 }
4 f# N1 B! b7 H, g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: Nơi cuối con đường, anh và em
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ `2 \4 d5 X' S; |% \( F8 n
Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên
©2020 Kites.vn | % Y- d* n  z8 LAll rights reserved
Editor: huong1603 (huongthao0308)
  M7 S/ W/ c& N  T( f8 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: 68 chương
©2020 Kites.vn | ' e$ f" e, n5 ^+ WAll rights reserved
Thể loại: Hiện đại, HE
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 j2 D: L8 T: d' N9 _
Nguồn convert        : http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=133529

©2020 Kites.vn |   P# C0 Y# B) s/ y& sAll rights reserved
  Z' m, d! [8 E% Z6 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Giới thiệu:
©2020 Kites.vn | # a3 M# c7 a1 o; g' @All rights reserved
3 i# N9 m, K* V1 k' {©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lúc Tô Tầm tốt nghiệp đại học, cầm trong tay là bằng tốt nghiệp đại học và giấy ly hôn, cùng với một đứa bé trong bụng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' g  h' A. W/ S& Q! e

©2020 Kites.vn | $ i$ \. o0 @' M$ R  R- `' }2 ]All rights reserved
Tô Tiểu Tông dùng mái tóc quăn của mình cọ vào lòng bàn tay của Lục Trình Dương, ngửa đầu hỏi anh: “Chú chính là bố của cháu sao?”
/ G6 J' B/ n4 ~) ^- u; ]) g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' Q* N3 Z* k: U% J: i
Lục Trình Dương: “Đúng vậy”
©2020 Kites.vn | & w' Q9 Y$ r8 x, N# tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 E& I3 H7 ~5 j# w0 n) UAll rights reserved
Tô Tiểu Tông: “Vậy chú thích mẹ sao? Yêu thích cháu sao?”
( t! f7 U2 }: ]& U( A) b; v% ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 \7 u$ F1 M# d) ^2 k
Lục Trình Dương xoa mái tóc xoăn của bé, trầm giọng nói: “Thích”
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ j2 u, N+ B* m5 S* |0 W1 V
" o* V$ m0 V/ x8 g3 D9 r( X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tô Tiểu Tông có chút khổ sở: “Vậy tại sao chú lại rời bỏ chúng ta …?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 T4 j% N1 Z) t! r0 q/ L

©2020 Kites.vn | - g/ [, k4 r& }& AAll rights reserved
Nhiều năm gặp lại, may mắn là anh không có để mất em.
& Y. V8 F3 N9 O6 n©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved& T% b6 t' b, [. W% V6 v, H0 s" a& f
Đây là một câu chuyện cẩu huyết, có bánh bao nhỏ tóc xoăn.
©2020 Kites.vn | 4 H( F# R- n* A9 h; JAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 e( G7 Q4 P  R2 W1 m
Nội dung: Tình yêu và hôn nhân.
©2020 Kites.vn | 6 ?8 Z' A! M( i! {3 k  iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % V. l  p* [  z4 P5 }All rights reserved
Nhân vật chính: Tô Tầm, Lục Trình Dương
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ V' C% X' D( y4 U6 k
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ Y  q# _3 g# i: v% ?. h
Nhân vật phụ: Tô Tiểu Tông, Mục Viễn, Trình Nhiễm, Tô Thậm, Triệu Cần Cần, …

©2020 Kites.vn |   v9 R. W, ]- x* iAll rights reserved
3 l4 b* R8 n6 G9 R8 ?# x5 U3 A0 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
MỤC LỤC

©2020 Kites.vn | " `3 P8 V- n. J1 |All rights reserved
' M. O) ~( s- V+ c5 B& L/ i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5
/ k  F" F1 t( }+ A. E" d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 6 Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10
2 n5 ?4 V( U( \* X; o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15
©2020 Kites.vn | 8 ]' k: q4 k, T$ j2 FAll rights reserved
Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20
©2020 Kites.vn | All rights reserved" j( l' J" F6 w' r9 l
©2020 Kites.vn | ; L; [4 N+ r  r8 p5 z2 O# D1 mAll rights reserved
Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 V! J0 H2 s3 K% j
Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 p7 U& K& u4 w7 z, C2 k) ~
Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35
  ]5 d2 P! o2 B6 [. f2 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40
©2020 Kites.vn | 5 a" x0 s# o  l2 z' q2 VAll rights reserved
! Z% ~1 R$ H3 G, g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45
©2020 Kites.vn | ; @# ?5 L+ g: l: R! b  `All rights reserved
Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50
/ q! `' x0 G: `( W3 e8 \* h4 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55
- v; i! [0 _: k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60
©2020 Kites.vn | All rights reserved, }0 j; r2 Q) y5 p
©2020 Kites.vn | ) ]6 z: k/ f8 s. [5 I: gAll rights reserved
Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65
©2020 Kites.vn | ) M0 R) e- z- l3 r! k) a7 j& NAll rights reserved
Chương 66Chương 67Chương 68
©2020 Kites.vn | All rights reserved( p; N* p3 V+ N

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
hamilk + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2016 20:07:46 | Xem tất
Chương 1

©2020 Kites.vn | ! h7 H/ E" g! ^' o% GAll rights reserved
©2020 Kites.vn | : f0 i5 y, C- k% ?All rights reserved

Bình luận

Mình sửa lại rồi đấy Mod  Đăng lúc 17-12-2016 06:14 PM
bạn ơi, link poster truyện bị hỏng rồi, bạn chỉnh lại nhé  Đăng lúc 17-12-2016 12:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-5-2016 20:25:31 Từ di động | Xem tất
Tem!
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ @; N: q3 F1 c6 |: m/ ~' s( b9 z3 T
Thik nhất truyện có tiểu bánh bao
1 C9 |  P, C. r+ z1 r$ Z. @# y! W3 P' W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ss cố lên nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-5-2016 23:24:55 Từ di động | Xem tất
Mình cũng thích tiểu bánh bao tóc quăn, hi hi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-5-2016 09:32:39 Từ di động | Xem tất
Tiếp đê tiếp đê bạn! Ủng hộ bạn chủ thớt 1 cách quằn quại hahaha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-5-2016 12:46:29 Từ di động | Xem tất
Tiểu bánh bao đáng yêu ^^, ủng hộ chủ thớt 1 cái
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-5-2016 22:01:31 | Xem tất
Ủng hộ một cái ạ.
©2020 Kites.vn | ' q, ], `& C: JAll rights reserved
chúc chị mau lấp hố haha  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-5-2016 19:08:35 | Xem tất
team ủng hộ tiểu bánh bao.
( d% Y* z8 ~9 ~- S7 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
đặt gạch hóng truyện. đây kiểu là gương vỡ lại lành. cũng móng truyện của bạn lắm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-5-2016 15:47:26 | Xem tất
có tiểu bánh bao là phải nhảy hố liền đúng gu của mình luôn cám ơn bạn đã edit
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2016 18:30:24 | Xem tất
Chương 2

©2020 Kites.vn | 4 n: x* R; L7 W  U# G) KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + a3 ]: J' _' M9 RAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách