Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 109487|Trả lời: 744
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà | Superpanda (Hoàn - Ebook tr.1)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-10-2014 08:38:23 | Xem tất |Chế độ đọc

©2021 Kites.vn | & j6 ]7 b2 C' K8 z) BAll rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved, ], L) R6 i: T9 n! Z& E+ ^
Tên tác phẩm: Nhật ký quan sát chủ nhà
©2021 Kites.vn | All rights reserved5 W- e9 D& y& T- Q" P2 V
Tác giả: Superpanda
©2021 Kites.vn | All rights reserved8 X/ R2 N9 e7 c" F3 Y& {
Editors: Chijiro, Sam (p3104)
©2021 Kites.vn | All rights reserved, D! H" I7 ]( S3 ?5 L+ Z0 _$ R
Thể loại: hiện đại, hài, oan gia
©2021 Kites.vn | 8 ]5 D5 x' L" w2 Q& ^All rights reserved
Độ dài: 53 chương + 1 ngoại truyện
©2021 Kites.vn | All rights reserved4 h' A3 p& q4 z$ B0 u
Raw: Tấn Giang
©2021 Kites.vn | ) l3 c1 }2 o# p) m$ G- dAll rights reserved
Poster: Trà dư tửu hậu

©2021 Kites.vn | & z% E$ g. n1 r+ x( ]- h* }8 \, IAll rights reserved

! J# J/ O) H2 ?* Q4 P" V! z©2021 Kites.vn | All rights reserved
des by Tictactoe

©2021 Kites.vn | ! S5 H1 q; J5 @) X( jAll rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved% c  @- a; a6 w/ Q3 _& B
Văn án

©2021 Kites.vn | $ v% t2 d+ p( `! y) P. U6 LAll rights reserved
Vì hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Vương Vượng Vượng che dấu thân phận nghiên cứu sinh khoa xã hội học tại trường đại học T của mình, cô trở thành một người giúp việc phục vụ cộng đồng, giả dạng trong nhà Chung Thanh Văn, bắt đầu một cuộc sống mới!
©2021 Kites.vn | ) Y8 g2 D* u; r/ h; IAll rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved# M0 q1 l( o7 _# M7 s, @
Chung Thanh Văn: “Vương Vượng Vượng!”
©2021 Kites.vn | All rights reserved" p1 I! C9 t! s) S  A2 H
©2021 Kites.vn | % c. p/ o  \6 cAll rights reserved
Vương Vượng Vượng: “Tới đây tới đây… Không cần sủa.”
- B$ V5 [, C! E* g& o8 Q©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved; V! j  q% m. ~/ Z
tên của bạn nữ chính khi phát âm giống như phát âm của tiếng chó sủa “wang wang”

2 E+ s# ?1 r9 O+ P1 _©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved9 R% A) d; U; s2 r# J9 R
Lời editor: Đây là lần thứ hai mình và chijiro hợp tác làm chung, trước đó bọn mình đã cùng nhau làm bộ “Chỉ yêu mình em”, sau hơn một năm trời cuối cùng hai chị em lại có dịp hợp tác chung. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ bọn mình.
2 }5 f. X1 u* x' [; n©2021 Kites.vn | All rights reserved
. z% a" i' Y- @6 }& l©2021 Kites.vn | All rights reserved

) s. q0 f4 f. Z$ I, ~©2021 Kites.vn | All rights reserved
6 T- H! D$ _! d  P; N©2021 Kites.vn | All rights reserved
Ebook
©2021 Kites.vn | % q+ W. B0 G1 G. PAll rights reserved
©2021 Kites.vn | . m, y" j; ?4 g6 D' ^4 R1 @/ eAll rights reserved
-Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng đừng dùng bản edit với bất cứ mục đích thương mại nào.
©2021 Kites.vn | 4 ?! t2 a1 R+ f' G& I) Y  LAll rights reserved
-Truyện được chia sẻ tại kites và honeychijiro.wordpress.com, xin vui lòng đừng repost nơi khác, cảm ơn!

4 K% h% r- }( `- g2 f* c6 l©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | / b( o- h1 R/ _( f+ ]All rights reserved
©2021 Kites.vn | 1 y- p& h- t: O/ ?! m0 E4 IAll rights reserved
©2021 Kites.vn | + J) s. j4 R# |3 X8 ^! fAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +25 Thu lại Lý do
pio227 + 5 Ủng hộ 1 cái!
leejjin + 5 Ủng hộ 2 chị em :)
greenrosetq + 10 Ủng hộ hai cô
MinhHạ + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-10-2014 08:39:31 | Xem tất

. I2 }. {  K! L/ g1 I; R) u3 x©2021 Kites.vn | All rights reserved
des by sam

©2021 Kites.vn | 2 U3 R2 Y/ X* NAll rights reserved
Mục Lục

0 j, o$ D0 ^; A% x©2021 Kites.vn | All rights reserved
C01  ✿  C02  ✿  C03  ✿  C04  ✿  C05  ✿  C06  ✿  C07  ✿  C08
©2021 Kites.vn | All rights reserved( K, M( N5 Y3 B& u/ R( E
©2021 Kites.vn | . f. P  Y7 L. [' e% V9 LAll rights reserved
C09  ✿  C10  ✿  C11  ✿  C12  ✿  C13  ✿  C14  ✿  C15  ✿  C16
1 u, K/ d- d% i* O% x# v  Z4 P©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | 8 J3 z+ A1 f; d  |- {, B9 Y; \& ?# X7 @" rAll rights reserved
C17  ✿  C18  ✿  C19  ✿  C20  ✿  C21  ✿  C22  ✿  C23  ✿  C24
©2021 Kites.vn | ; i( R0 `+ g. xAll rights reserved
. n7 @6 f( x6 v2 @, c©2021 Kites.vn | All rights reserved
C25  ✿  C26  ✿  C27  ✿  C28  ✿  C29  ✿  C30  ✿  C31  ✿  C32
- Z; u8 i& i' e3 U7 u; ~©2021 Kites.vn | All rights reserved
; v2 N" e  x+ N- I©2021 Kites.vn | All rights reserved
C33  ✿  C34  ✿  C35  ✿  C36  ✿  C37  ✿  C38  ✿  C39  ✿  C40
0 L% f8 C% v0 Y: L0 E+ u©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | 4 [& a3 S$ U% w9 z6 D. PAll rights reserved
C41  ✿  C42  ✿  C43  ✿  C44  ✿  C45  ✿  C46  ✿  C47  ✿  C48
©2021 Kites.vn | All rights reserved: C- _% ~" K5 v" @. Z/ D
©2021 Kites.vn | All rights reserved6 g: W/ ?8 S, ~8 S/ ]# U
C49  ✿  C50  ✿  C51  ✿  C52  ✿  C53  ✿  NT

©2021 Kites.vn | 6 \: j$ r, S3 x! {! S! G- z+ gAll rights reserved

+ c4 M% u2 |7 o©2021 Kites.vn | All rights reserved
des by sam

©2021 Kites.vn | 3 H( ~" k+ X0 Y5 [6 M) NAll rights reserved
©2021 Kites.vn | ' g' G( d, x' o- R# N' N" rAll rights reserved

Bình luận

tks bạn nhé  Đăng lúc 4-1-2015 11:47 PM
@tinhyeungaynang: font size là 10 bạn ạ  Đăng lúc 4-1-2015 10:13 PM
Bạn ơi cho mình hỏi, chú thích trong ebook bạn làm có font size là bao nhiêu vậy?  Đăng lúc 4-1-2015 07:35 PM
Bạn ơi cho mình hỏi, chú thích trong ebook bạn làm có font size là bao nhiêu vậy?  Đăng lúc 4-1-2015 07:35 PM
Văn án thật là ấn tượng ha ha :D  Đăng lúc 8-11-2014 08:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2014 08:43:33 | Xem tất
Hí hí sau bao thời gian xa cách cuốicùng chị em ta lại có dịp hợp tác cùng nhau. Kà kà.
©2021 Kites.vn | ; b+ F  h6 s. h5 mAll rights reserved

©2021 Kites.vn | All rights reserved  T( v0 }2 t/ ^9 d, D2 M
Bộ này hứa hẹn sẽ là bộ hài té ghế ))
©2021 Kites.vn | 0 J% I( e3 ^6 `# |( _All rights reserved
©2021 Kites.vn | : W  D/ O& d6 l* Y$ v" w7 kAll rights reserved
Mấy lần đều bị hụt mặt tiền thì nay người nông dân đã có cơ hội ngồi ghế gỗ há há
©2021 Kites.vn | All rights reserved; u! p" J! a+ Z
©2021 Kites.vn | ( [) q0 v" ~" U* S5 ZAll rights reserved
Em đặt gạch chỗ này để sau còn có chỗ nhét video hoặc rì viu nếu có hờ hờ

Bình luận

được ngồi ghế gỗ rồi =))  Đăng lúc 28-10-2014 08:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2014 08:46:56 | Xem tất
Hahahha bạn Sam mở hố mới rùi, vô giành mặt tiền liền chớ
+ c" P- b: {1 a5 \$ R+ j©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | 3 G7 b+ Q- [. l1 g  w$ I8 gAll rights reserved
Thấy bạn Sam mở hố là nhảy ngay không cần suy nghĩ ho hó
! G! N& ^" p" l- e  q3 T! e; D6 e9 E©2021 Kites.vn | All rights reserved
9 Q; F8 j5 [1 R- N©2021 Kites.vn | All rights reserved
Đọc văn án là thấy hay òi đó, cho mềnh cắm 1 cái lều ở đây nhá, chúc hố tấp nập nhoá chủ thớt

Bình luận

lần này mình ko đào một mình, có em chijiro đào cùng, cảm ơn bạn đã ủng hộ bọn mình ^^  Đăng lúc 28-10-2014 08:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2014 09:07:23 | Xem tất
ồ có 2 người thì có năng suất như bộ thanh mai không cô
©2021 Kites.vn | All rights reserved, R9 n& l5 j# q/ p$ A
cô toàn làm mấy bộ nhẹ nhàng hoặc hài muốn chảy miếng ấy nhỉ
, F3 U% E9 d- D) R4 r! |0 m, ?©2021 Kites.vn | All rights reserved
chúc 2 cô hợp tác vui ve nhanh đầy hố và chóng hoàn luôn

Bình luận

cám ơn cô ^^ tốc độ chừng 2-3 chương 1 tuần thôi cô, tôi còn ôm bộ "Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân", với lại truyện này 1 chương cũng dài  Đăng lúc 29-10-2014 03:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2014 09:39:16 | Xem tất
Woa, bạn Sam lại đào hố mới, thích gu truyện của bạn, nhẹ nhàng, sâu lắng,1 ít hài...
©2021 Kites.vn | ; N! Z+ l  q+ W  CAll rights reserved
©2021 Kites.vn | - c) G! r6 S7 I8 zAll rights reserved
Truyện này kiểu oan gia, chắc là vui lắm nhi, tớ đang theo dõi bô Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân bên wordpress của bạn, thích 2 người đó lắm  
" l/ b: c" j( E$ Y, U/ z©2021 Kites.vn | All rights reserved
©2021 Kites.vn | All rights reserved7 ]& ]1 {2 w# ]" v& n
Hy vọng 2 bạn sẽ nhanh lấp hố nhé fighting ..

Bình luận

cám ơn bạn đã ủng hộ bọn mình ^^  Đăng lúc 29-10-2014 03:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2014 09:45:25 | Xem tất
Ủng hộ 2 bạn :X:X:X.
©2021 Kites.vn | All rights reserved% n' C6 Z& k# x. N: c) B
8 |5 f: {) O5 R; Q/ L©2021 Kites.vn | All rights reserved
Xem phần văn án đã thấy hay rồi :">.
0 ~  J  b6 S$ M2 I  ~- {- I©2021 Kites.vn | All rights reserved
* N9 ~" M; A5 E3 E8 E5 a- S! Q©2021 Kites.vn | All rights reserved
Và đặc biệt là mình thích đọc kiểu hài hước với oan gia nên phải nhảy hố luôn .
©2021 Kites.vn | All rights reserved1 Z/ ~: W( ]- }8 A
©2021 Kites.vn | $ f# F8 X3 Z+ S- HAll rights reserved
Lót dép chờ chương 1 hí hí :X.

Bình luận

cám ơn bạn đã ủng hộ bọn mình :)  Đăng lúc 29-10-2014 03:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2014 10:00:49 | Xem tất
cứ thấy hố bạn đào là vào ủng hộ ^_^
©2021 Kites.vn | ; B1 Y0 h$ J/ z4 ^All rights reserved
hố nào cũng hay hết
0 A% h& a8 V3 u" {' O0 U( ^©2021 Kites.vn | All rights reserved
chúc hố đông khách nha!
% T# S+ c/ v) f- d0 q/ I) k©2021 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

cám ơn bạn đã ủng hộ bọn mình :)  Đăng lúc 29-10-2014 03:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2014 10:20:14 | Xem tất
Dù văn án khá ngắn nhưng đọc qua chắc bộ này sẽ hài hước lắm đây nên mình nhảy hố luôn
©2021 Kites.vn | All rights reserved) |. }$ R4 ]& w2 Q* y9 T7 y
Cô nàng nhân vật chính đúng là có cái tên quái thiệt "Vương Vượng Vượng"
©2021 Kites.vn | 9 r' G, T5 ~& \% l* z7 A3 YAll rights reserved
Hi hi, chúc hố nhà bạn đông khách nhá ^^

Bình luận

cám ơn bạn đã ủng hộ bọn mình :)  Đăng lúc 29-10-2014 03:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2014 12:10:54 Từ di động | Xem tất
Chưa gì đã cười đau bụng.
©2021 Kites.vn | % ]! n& |4 N6 l* R# CAll rights reserved
Cái tên Vượng Vượng đọc vừa đau mồm. Mà tên như tên cún.
" j0 C: f" r1 J0 @6 Y©2021 Kites.vn | All rights reserved
Nữ chính rất phong cách. Dự là sẽ có phát ngôn gây sốc.
' S& [# C8 I, u©2021 Kites.vn | All rights reserved
Ủng hộ 2 cô nhiệt tình.

Bình luận

Chị thấy cái hình avatar, nghĩ ngay đến em, không ngờ là em thật, ka ka.  Đăng lúc 4-1-2015 08:40 PM
thank cô, bạn nữ chính đúng là có rất nhiều phát ngôn gây sốc =)))  Đăng lúc 29-10-2014 03:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách