Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 58166|Trả lời: 159
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Cũng Chưa Lấy Chồng | Real Vân Thượng (Hết)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-10-2013 10:34:53 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên tác phẩm: Nếu anh chưa lấy vợ, em cũng chưa lấy chồng
8 m2 c4 W& w9 y, _( u0 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 D5 e/ N# m9 D8 U+ ~8 T% g
Tác giả: Real Vân Thượng
$ o# P4 e# d, E1 J. {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 R- P* u( M% y3 F& b* i- x% LAll rights reserved
Người dịch: catuonglan
©2020 Kites.vn | # m5 L# y7 ^3 sAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# o7 y& f$ X& X, A1 Q
Độ dài: 62 chương
! P$ q- N& Y" W# D8 J$ _% {! m4 I0 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
( \% t/ J  g3 T3 K6 z0 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, showbiz
©2020 Kites.vn |   p9 R6 A; V! z3 r5 [All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( A. {5 ?- Y. W7 B3 e' lAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
. s( [1 W* L5 h" E. i; A+ P0 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . X4 E2 n9 J2 [; H/ ^All rights reserved
Nguồn: http://www.19lou.com/forum-26-thread-41307802-1-1.html
©2020 Kites.vn |   |4 [) {8 {9 z: r2 NAll rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved$ Z; n5 c; `" b; a: U' {, ~/ _
& x) C+ _1 d/ ?% H©2020 Kites.vn | All rights reserved

9 r; L; p; n' G9 ?/ k" Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 S. y8 ~* `7 G6 B% k2 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Poster: minjay1608

©2020 Kites.vn | ! r4 a4 I; q3 vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# ?3 `# h( G0 D  u' I" }. M
Văn án:
©2020 Kites.vn | * q$ B0 A0 |- mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ b. _) m$ j  |4 B; l. r! w$ t6 oAll rights reserved
Anh vì chữa bệnh cho mẹ và tìm người em gái bị thất lạc từ năm tám tuổi mà từ bỏ tên tuổi thật, trở thành một người lạnh lùng, tham gia giới giải trí với bao bon chen áp lực.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' J& G3 y% r4 O1 Y, c
Cô xinh đẹp, vui tươi, con của một diễn viên nổi tiếng, trở thành người hóa trang cho anh. Cô yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Còn anh bàng hoàng sao thấy cô giống người em thất lạc của mình.
©2020 Kites.vn | * Q( K; Y' n9 ~6 O- ^2 ~8 b; a4 TAll rights reserved
Tình cảm nảy sinh, cô đã sưởi ấm con tim u tối bao năm của anh. Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ hoàn hảo khi anh tìm được em gái và tình cảm hai người vượt qua mọi sóng gió chốn showbiz.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 o4 h0 e  s9 v( y- o# R3 M, `; ?/ k
Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại những gì họ nghĩ, cô mới chính là con gái ruột của mẹ anh và anh...

©2020 Kites.vn | All rights reserved, _3 s1 p1 p) ~7 Q, E8 l
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 u$ I) R+ p7 k$ M) v
0 z6 k/ |  Z/ Z5 Y" w# `. |6 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ ^8 r( A7 K* P©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 G2 b( g, h! @7 ^: t; d* wAll rights reserved
0 Y4 F' ^5 B2 P! c©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ ~& I, i2 i  Y. ~  m2 w0 }" V©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ r* T8 ^( d* E' f" V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / \3 [! u, v- L1 F7 gAll rights reserved
MỤC LỤC

©2020 Kites.vn | All rights reserved9 f8 m( }, j5 C/ Z3 M4 U. d
& {7 n# p9 ]+ B  d5 T. {2 F+ A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! v) @( V9 ~7 r, z" \; a5 G$ s0 A5 f
©2020 Kites.vn | 5 B( r+ z* h/ |  HAll rights reserved
Chương 2  Chương 3  
©2020 Kites.vn | All rights reserved. b3 c. m" v' z7 Q
4 V( l- P3 f! b: b  J/ G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 4  Chương 5
6 V4 z( \/ Y' M! o# o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* D  C  @: r! \- \# o
Chương 6  Chương 7
©2020 Kites.vn |   r9 V- `' {0 Y# LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 V6 E: G" {' T- `6 v& O+ }$ ^. WAll rights reserved
Chương 8  Chương 9
©2020 Kites.vn | $ E# n2 F% |! k' F' sAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- T/ v, f8 ]% U: }
Chương 10Chương 11
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 y+ \; z# M6 ^6 g: f+ X/ X# ]
" K8 ^& b: D( k; J* _& I  C1 E9 \: ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 12Chương 13
©2020 Kites.vn | . S4 D& O) B# W; X/ K8 A5 V8 r$ PAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 {- i* G5 f6 k1 I% e+ Q
Chương 14Chương 15
©2020 Kites.vn | All rights reserved  L! t- |/ p  m+ X
4 K" N! M. t% b  m( H- j. p, k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 16 Chương 17
©2020 Kites.vn | % o/ h3 G, \1 B& Y: NAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* D7 g3 D' e8 `& s+ b  j- C
Chương 18 Chương 19
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 u) g: ]7 c' d& a7 }
+ b1 F- ^6 j0 {0 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 20 Chương 21
©2020 Kites.vn | All rights reserved. F' V( Q$ C/ H9 Q3 J8 s
©2020 Kites.vn | : X2 o/ E% r7 V* MAll rights reserved
Chương 22  Chương 23
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ y% C* s+ b$ m! |! T
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ L2 V0 `7 K) d2 ?& W0 K
Chương 24  Chương 25
* S7 Z& p1 g3 E( w% K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- K4 v$ q9 B4 l* \4 u& f
Chương 26 Chương 27
©2020 Kites.vn | 6 p! D) a9 v' I' t4 FAll rights reserved
& a) c) {; g: u9 a9 g/ G, ~/ ?/ a4 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 28 Chương 29  
©2020 Kites.vn | All rights reserved! D) X5 ?! A  l8 N* p% z
* }; S" A) o0 x9 O  k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 30 Chương 31
©2020 Kites.vn | 0 v) B4 b% p0 z8 r1 J5 [All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' K: e9 n: @& B: }) M
Chương 32 Chương 33
©2020 Kites.vn | All rights reserved& H" Q& s2 |  I. M
; n3 I# l& L* a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 34 Chương 35
©2020 Kites.vn | * [. `+ g4 m3 _4 \0 c7 QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | " d  ~( g* G; `All rights reserved
Chương 36 Chương 37
©2020 Kites.vn | 5 C3 r8 N* e/ q* b! W, @/ eAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ R5 @8 V) k- V! v$ T/ a0 H* @- u3 aAll rights reserved
Chương 1. Mỗi giai đoạn của tình cảm đều có một khởi đầu tuyệt đẹp
/ ]5 T; U* [. Q& J" }, p$ n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / q6 U$ [7 }: x6 x+ _All rights reserved
Từng chiếc đèn neon được bật, cả khán phòng nhanh chóng chiếu sáng. Xung quanh khán phòng treo kín những tấm poster khổ lớn, mà nhân vật trên poster đó chỉ có một người, dáng cao gầy, cơ thể rắn chắc, đường nét rõ ràng, đôi môi mím chặt, đôi mắt màu hổ phách, và mái tóc ngắn màu hạt dẻ, một minh tinh mà hiện nay đang nổi như cồn chính là người này.
" J, M7 C+ d7 ?" {3 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
: @/ k* q- [8 F5 U. O0 W" r' p2 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ngay sau đó, nữ MC nổi tiếng thông minh đứng trước máy quay, trên khuôn mặt từ từ nở nụ cười diễm lệ: “Các vị quan khách, chúc buổi tối vui vẻ, chào mừng các vị đến với Chuyện người nổi tiếng, tôi là người dẫn chương trình Cao Nhã Tịnh.”
' W  D; w) l, u3 b/ m7 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
- l: H8 q0 p( R6 G" j©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hàng ghế khán giả bên dưới không còn một chỗ trống, chẳng cần phải nghĩ cũng biết họ vì ai mà đến, Cao Nhã Tịnh cũng không dừng lại lâu, nói tiếp: “Xem chừng tình hình khán phòng như muốn nổ tung, thiết nghĩ mọi người đều biết vị khách mời hôm nay của Chuyện người nổi tiếng là ai rồi, tôi cũng không làm mất thời gian của mọi người nữa, sau đây xin mời…”. Lời chưa dứt, cả khán phòng vỗ tay vang dội cùng tiếng huýt sáo chói tai, Cao Nhã Tịnh nhếch môi cười, cái tên này cô còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Cô mỉm cười ra hiệu mọi người yên lặng: “Nếu mọi người đã không thể chờ đợi thêm, vậy thì chúng tôi xin mời Kỳ Dục”. Âm cuối của câu nói bị tiếng huýt gió chói tai át đi, một bóng đen cao từ hậu đài bước ra sân khấu, bộ quần áo giản dị phẳng phiu trên người anh ta dường như có cảm giác rất riêng biệt càng làm tôn thêm vóc dáng dong dỏng nho nhã, mái tóc ngắn màu hạt dẻ không có bất kỳ sự chải chuốt nào vẫn rất bắt mắt, đôi môi dường như vẫn mím chặt, cho dù mang bộ dạng lạnh lùng nhưng vẫn khiến khán giả hò hét không ngừng.
& X& \( Q! |9 ~  u+ W. a$ K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) \3 F: u8 A$ p' c2 E  \! M" B' bAll rights reserved
Anh bước đến chỗ ngồi đã được bố trí sẵn, khẽ gật đầu, cất giọng trầm ấm: “Tôi là Kỳ Dục”. Lời giới thiệu đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, có lẽ là vì anh ta tin rằng mọi người đều quá quen thuộc mình, hoặc có lẽ anh ta không quen với kiểu trò chuyện thế này. Có điều, cho dù như vậy nhưng khán giả vẫn không hề phản đối, từng người từng người yên lặng trở lại, mắt không rời đại minh tinh - vị khách khó mời của chương trình.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( z5 g5 t- x0 |2 L3 L* l2 c
©2020 Kites.vn | All rights reserved: e0 E' X! j% ~( y, u. j
Cao Nhã Tịnh dường như rất hài lòng với cảnh tượng này, đưa tay mời Kỳ Dục ngồi xuống một bên ghế sofa đã được chuẩn bị sẵn, cô cũng tự ngồi xuống đối diện anh, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Theo như tôi được biết, thì anh Kỳ Dục dường như chưa từng tham gia các chương trình tổng hợp nghệ thuật tổng hợp nào, vậy tại sao Chuyện người nổi tiếng lại là ngoại lệ?”.
©2020 Kites.vn | ' ~0 Q! }- r' ]0 @! X1 r0 V& Z& ~All rights reserved
( z6 ^, q1 Y5 _7 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trong mắt Kỳ Dục dường như thoáng bối rối, mắt chớp chớp, chậm rãi nói: “Thực ra, cô cần câu trả lời thế nào?”. Anh nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình, kín kẽ cau mày, vầng hào quang trong mắt người này quá rực rỡ, trực giác khiến anh không thích chút nào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 C9 O9 Z# z: U! |% \( I2 z- G
©2020 Kites.vn | $ s7 k* ?! E0 P& r* }1 j( BAll rights reserved
“Ha ha…” Cao Nhã Tịnh cười ngượng nghịu, “Sớm đã nghe Kỳ Dục là người thẳng thắn, quả nhiên không sai”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 Q* O) |+ h' @9 F
©2020 Kites.vn | All rights reserved& @. b  |) x- |) C& z; |
Sau đó cô thoải mái hơn, các câu hỏi đa phần đều là người đại diện và Kỳ Dục chào hỏi, anh chỉ nhẹ nhàng khéo léo trả lời vài từ, thường xuyên lảng tránh các câu hỏi, Cao Nhã Tịnh mặc dù không hài lòng nhưng chương trình này được phát trực tiếp nên không dám tỏ thái độ. Khán giả trong khán phòng thì ngược lại, trong mắt họ, Kỳ Dục chính là người như vậy, một Kỳ Dục như vậy mới là người họ yêu thích.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 c1 c! t# ?: b, O% |& M" k
©2020 Kites.vn | & S' `$ n& k* i- P1 y) E1 PAll rights reserved
Sắp kết thúc chương trình, Cao Nhã Tịnh dường như không hài lòng với hiện trạng, bỗng nhiên đặt một câu hỏi không nằm trong kịch bản chương trình: “Tôi nghĩ, chỉ cần là fan của anh thì ai cũng muốn biết một chuyện, đối với anh, người phụ nữ quan trọng nhất là ai?”. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, toàn bộ khán phòng lập tức im lặng đến một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Cao Nhã Tịnh nghe thấy tiếng thở dài có chút nặng nề của Kỳ Dục ngồi đối diện, cô nhìn thấy cái nhíu mày của đạo diễn bên cánh gà, dường như trách cô không nên hỏi vấn đề đó, đang lúc cho rằng Kỳ Dục sẽ không trả lời câu hỏi, định tự mình bào chữa thì không ngờ lại nghe thấy câu trả lời mà cô không hề nghĩ tới.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 g; |' h4 H9 u# q/ T
©2020 Kites.vn | - x" \( m9 M1 u: N6 RAll rights reserved
“Trong cuộc đời tôi có hai người phụ nữ quan trọng nhất.” Kỳ Dục từ từ ngẩng đầu, ánh mắt sáng nhìn thẳng vào máy quay.,
' c9 F7 `4 j; D©2020 Kites.vn | All rights reserved
4 f) w+ n6 |/ V: ~  y! G; z©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Một người là mẹ tôi, còn một người…”, anh dừng lại một chút, trong mắt dường như thoáng hiện lên sự bi thương, “là em gái tôi”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* r3 G: T+ M' A% x/ l4 T
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 U0 H" g; Q' Q5 m
Cao Nhã Tịnh nhìn đạo diễn sắp nổi bão, vừa định nói lời kết thúc chương trình thì lại nghe thấy Kỳ Dục nói tiếp: “A Sênh, khi nào em về nhà?”. Trong lời nói mang đầy sự nhớ thương. Cô ngẩn ra, dường như rất khó có thể nhìn thấy một Kỳ Dục như vậy, tức thời không biết phải tiếp lời thế nào. Có điều chỉ trong nháy mắt, Cao Nhã Tịnh đã lấy lại tinh thần, nói: “Xem ra Kỳ Dục là một nam nhân rất quan tâm đến gia đình.”.
( V2 Z- e, k/ t3 o0 K( W©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 ]8 e6 b$ j+ B8 i  {; dAll rights reserved
Kỳ Dục thu lại vẻ dịu dàng vừa thể hiện, bỏ micro xuống, gật đầu với Cao Nhã Tịnh: “Đến giờ rồi, tôi có thể đi trước chứ?” Trong lời nói mang khí thái cương quyết không thể từ chối. Cao Nhã Tịnh gật đầu, hướng về phía khán giả nở nụ cười khéo léo: “Thời lượng chương trình đã hết, Chuyện người nổi tiếng xin dừng tại đây, các vị quan khách, quý vị khán giả, hẹn gặp lại tuần sau.”. Ánh đèn neon yếu dần, Kỳ Dục nhanh chóng đứng dậy, quay người đi về phía hậu đài.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 m0 B) v$ m: m: t1 t4 {
©2020 Kites.vn |   \# }& e9 q) q* aAll rights reserved
Cao Nhã Tịnh nhìn các fan vẫn đang cuồng nhiệt phía dưới khán đài khẽ cười rồi vội vàng đuổi theo, cuối cùng đến phòng thay trang phục thì gặp người đàn ông mặc bộ đồ màu đen, cô đưa tay vén gọn lại tóc, chỉnh trang phục rồi bước tới, sánh vai với anh, ngước nhìn, nở nụ cười tao nhã: “Kỳ Dục, sau họp báo có sắp xếp gì không? Có muốn…”. cùng đi ăn cơm. Cô chưa kịp nói hết câu thì từ trong túi áo Kỳ Dục vọng ra hồi chuông trong trẻo.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, T" R2 O. `) a( g; J/ m9 a
©2020 Kites.vn | 1 w4 w. [) v, D8 C7 pAll rights reserved
Cô khẽ nhíu mày, dường như không thể tin nổi một người như Kỳ Dục lại có thể dùng nhạc chuông trẻ con như vậy. Kỳ Dục mặt không biến sắc, chậm rãi lôi ra từ trong túi áo chiếc điện thoại màu đen, câu hát “Thật lạ kỳ, thật lạ kỳ” kết thúc trong tay anh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" A5 X6 P, C0 v+ u6 z; D
- @  C; p7 [2 A6 j; h% `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Một giọng nói nũng nịu từ trong điện thoại vọng ra: “Kỳ Dục, Kỳ Dục, anh họp báo xong chưa? Đưa em đi ăn KFC”. Cùng với tiếng cười trong trẻo, điện thoại cũng tắt.
©2020 Kites.vn | . S) E4 K# c5 ^% gAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( k( [* _! q/ V$ J2 d6 ?
Kỳ Dục hít sâu một hơi, bỏ điện thoại vào lại trong túi áo, nhìn Cao Nhã Tịnh: “Cô vừa nói gì? Nếu không có việc gì, tôi đi trước”. Cao Nhã Tịnh còn chưa kịp nói thì chỉ còn nhìn thấy bóng dáng Kỳ Dục dần khuất, giọng nói vừa rồi vẫn còn vẳng bên tai cô, người con gái đó là ai?
) h7 b$ {3 Z* c0 ~+ m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | + M: ~+ ?, |3 D- v0 YAll rights reserved
Lúc trước Kỳ Dục đã nói qua với người đại diện Trình Hải An, khi kết thúc chương trình là thời gian tự do, anh tự mình ấn thang máy để xuống khu để xe. Nhìn những con số màu hồng giảm dần trên cửa thang máy, anh bỗng nhiên nghĩ lại cuộc điện thoại vừa rồi, người con gái đó nói muốn ăn KFC, anh bất giác nhíu mày, dường như họ mới quen nhau mới chỉ mấy ngày?
% l; X1 q& F2 {. O5 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
. W- T% b, {( l3 m1 Y6 |, i& @; G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Anh nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau chính là tại phòng hóa trang. Trình Hải An nói người hóa trang cho anh đã có người mới, lại còn nói với bộ dạng thần bí rằng đó là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân không thể chạm vào, anh cười trừ cho qua chuyện, trong mắt anh, ngoài những người anh quan tâm, những người khác chỉ là một ký hiệu, một bộ da mà thôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 f/ _0 U2 h  N+ s0 _: x/ l4 p
: g! e9 y: `7 h- V1 f: ?- i8 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đại mỹ nhân hóa trang không thể chạm vào đến muộn, hôm đó anh tham gia một buổi biểu diễn từ thiện, sắp đến lượt anh rồi mà người hóa trang vẫn chưa xuất hiện, Kỳ Dục bất giác nhíu mày, anh luôn là người đúng giờ, đối với người lãng phí thời gian thực sự không có thiện cảm, thế là chưa kịp gặp mặt mà anh đã có ấn tượng rất xấu.
1 T3 L4 T" _0 M# ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , m& V# F/ k; n  p% }All rights reserved
“Ái, xin lỗi, xin lỗi, xin nhường đường, cảm ơn!” Giọng nói trong trẻo như châu ngọc bỗng nhiên vang lên giữa phòng hóa trang đầy tạp âm, khiến Kỳ Dục bất giác ngẩng mặt lên nhìn về nơi phát ra âm thanh đó, là một cô gái mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc dài đuôi hơi xoăn buông tự do, khuôn mặt trắng ngần, dáng mảnh khảnh, bước vội qua một chiếc túi, trong khi chạy về phía anh không tránh khỏi va vào vài người.
©2020 Kites.vn | 8 D+ H$ W  s/ O" k" W$ Y7 \All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 V" ^- n5 I' lAll rights reserved
Kỳ Dục bỗng nhiên phát hiện, nhìn người con gái tay chân luống cuống khiến anh thấy buồn cười.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; K, ~0 o3 J3 B' m7 N7 A
* j, g' Y5 E# I- T) a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có điều, chưa kịp cười thì nhìn thấy Trình Hải An ở bên cạnh giơ cao tay vẫy vẫy, rồi quay đầu lại nhìn anh: “Nhìn thấy mỹ nữ kia chưa? Cô ấy chính là người hóa trang mới của anh đấy, haizzz”, anh ta thở dài một tiếng, “mỹ nữ soái ca, thật là dưỡng nhãn”.
6 D3 n3 c9 u1 k3 ^1 v4 @( p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 ?$ C/ @& Y+ Z5 J9 W+ t3 \1 w
Cô gái mặc chiếc váy màu xanh nhạt đó nhanh chóng chạy đến trước mặt Trình Hải An, sắc mặt ửng đỏ có lẽ do phải chạy vội quá, tóc ướt mồ hôi bết chặt vào trán lại càng hiện rõ vẻ xinh đẹp hoạt bát, cô ngại ngùng thè đầu lưỡi: “Thật ngại quá, anh Trình, tắc đường quá, may vẫn còn đến kịp, chạy mệt đến chết mất.”. Vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán.
©2020 Kites.vn | . q6 j+ Y+ r6 dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 H0 f& ~& L3 I4 u7 f9 `! m
Kỳ Dục cứ thất thần nhìn người con gái trước mặt mình, chiếc váy dài màu xanh nhạt quả thực rất tươi tắn rực rỡ, nhưng mặc trên người cô lại không hề chói mắt mà còn khiến người khác cảm thấy rất năng động, hoạt bát. Lần đầu tiên anh nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy, và có suy nghĩ muốn lưu lại dung mạo cô vào trí nhớ.
8 E7 P$ n3 _! ?' n1 J" ~9 p: m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: ~3 E5 Z( T9 a4 C1 g& B5 A
Tóc của cô rất dài, thẳng đến eo, phía đuôi tóc hơi xoăn, tạo cảm giác nhàn nhã, mái tóc dài càng tôn lên khuôn mặt trái xoan xinh xắn rất đáng yêu, đôi mắt to, dường như chứa cả hồ nước trong đó vậy, hàng lông mi vừa dài vừa cong khi chớp mắt tạo thành bóng râm dưới mắt, cái mũi cao càng khiến khuôn mặt thêm vẻ hấp dẫn, không biết vì sao Kỳ Dục nhìn đã cảm thấy rất quen mắt, trong đầu cái tên xuất hiện đầu tiên chính là: “A Sênh…”.
9 V7 ]" |, g2 d; ^7 e" ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
. N2 C; u, R" ~$ c5 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đúng lúc đó Trình Hải An nói: “Không sao, để tôi giới thiệu hai người”, nói rồi anh ta quay đầu ra ý Kỳ Dục đứng lên, “Tư Ngôn, đây là Kỳ Dục. Kỳ Dục, đây là người hóa trang mới của anh, tên là Tư Ngôn”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( @$ P2 O% T8 p8 G
©2020 Kites.vn | ' c* [. J4 R% x% u$ P; [5 VAll rights reserved
Tư Ngôn khẽ cười, nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to sáng chớp chớp,: “Anh chính là Kỳ Dục đó sao? Tôi biết anh.”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ s$ G6 n3 ?. }: X! ]. }
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 Q* s* k  Z$ R
Kỳ Dục nhìn động tác của cô vô cùng giống A Sênh, trong lòng càng rung động, nhưng đến một câu cũng không nói ra được chỉ khẽ gật đầu, một suy đoán hợp lý đã bắt đầu manh nha trong đầu anh.
©2020 Kites.vn | 6 N3 z8 t$ W" i! P# Q/ V9 NAll rights reserved
& d! F# }7 t1 m- t3 \; [©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trình Hải An thấy hai người họ nhìn nhau, có chút không nỡ phá rối nhưng thời gian thực sự là không kịp nữa rồi đành vội vàng lên tiếng: “Tư Ngôn, hai người nhanh một chút, thời gian sắp không kịp nữa rồi”.
5 n- x2 G4 s# |4 t3 Y& S5 b4 n% o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 I6 A+ X  _, D" _# f  BAll rights reserved
“Ồ, hiểu rồi.” Tư Ngôn nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi đến bên giá treo y phục, chọn lấy mấy bộ nhét vào tay Kỳ Dục: “Anh thay đồ trước đi”.

Rate

Số người tham gia 6Sức gió +35 Thu lại Lý do
MinhHạ + 5 Bài viết hữu ích
sarahlee_95 + 5 ^^
minjay1608 + 5 Ủng hộ 1 cái!
kymus + 5 nghe hấp dẫn ;)
minzthu + 10 Đọc qua văn án cảm giác truyện s.
p3104 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-10-2013 10:40:35 | Xem tất
Đặt ghế, đặt giường, đặt gối ôm ngồi ngóng chuyện của cô Catuonglan...^_^
©2020 Kites.vn | All rights reserved% U) x! S) ]5 T' g- Q. F
; A# O6 `' p$ L  L6 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Kì thật thấy truyện về giớ showhiz là nhảy đùng đùng, bất kể nông sâu...
: g  n* K5 N( v( a  J9 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
" u3 |  G, ~1 e- V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc truyện của cô đắt khách và thành công nhé.
..;-){:179:}{:179:}{:179:}
©2020 Kites.vn | All rights reserved' c  Y/ K# @' N& Y- Y

Bình luận

Cảm ơn bạn :)  Đăng lúc 9-10-2013 11:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-10-2013 11:30:14 | Xem tất
Chào bạn.
$ H. V& k% n( a0 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 Y" X; ^4 h  o; M
Đầu tiên rất cám ơn bạn đã biên tập truyện cho Kites.
5 f. F. r' ^2 t3 Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. H2 n- T  C3 t5 `% H8 }
Tiêu đề của bạn đặt đã sai quy định của điễn đàn, phiền bạn hãy đặt lại đúng quy định.
5 _$ F# F6 a/ @4 N& {' `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 k( K( h! o' X; U/ _/ |& i
[Tiểu thuyết - hiện đại] Nếu anh chưa lấy vợ, em cũng chưa lấy chồng/Real  Vân Thượng
8 A+ z$ ~9 x% {$ }9 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
+ Z% u' o4 d; g7 W$ {7 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 N; r4 s9 h0 Y. _+ {" t. xAll rights reserved
Thành: [Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Cũng Chưa Lấy Chồng | Real Vân Thượng
5 [* ?4 A( s; \©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 B0 I8 g6 F: n# `  @All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 \# u  |( d5 m+ R% K2 Y: m
Sau khi bạn sửa tiêu đề xong, tớ sẽ tiến hành đặt màu theo đúng với quy định của Box.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 b/ ~. b$ \% ?9 x: x
©2020 Kites.vn | 7 f; @: z0 a" q6 u* u0 n% DAll rights reserved
Nếu được, bạn nên ghé thăm vài thread truyện trong Kites để tham khảo lối trình bài thread truyện để bài viết bắt mắt hơn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 p$ T5 i' X) J6 F: H
/ \/ j& x3 _  H9 X- J; e; ?  _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Rất cám ơn bạn.
©2020 Kites.vn | ' t0 G8 F$ X" Y% S" U/ UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, w* V- {  _8 x+ N
Thân,
) W% ^: k. X  X7 e6 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 _% t$ ]3 f% H' r
Mod.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-10-2013 11:36:53 Từ di động | Xem tất
Ô ô, ko được ngôi sô pha ta bon chen ghế gỗ :)
) _/ r, A8 {5 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nghe giới thiệu có vẻ truyện nay ngược sung đan xen, mong là ngược nhiêu hơn =]]
7 B) ?$ P8 e5 X3 J$ [©2020 Kites.vn | All rights reserved
Xin 1 slot ngồi hóng, tks chủ thớt nhé

Bình luận

Ack ack cô Chomei đầu óc đen tối phết. Rất hợp với ý mình =]]]]]  Đăng lúc 9-10-2013 02:18 PM
Cô Mio biến ngược sủng thành 'ngược sung' làm tui chợt nghĩ tới 'càng ngược càng sung' thì chết =))  Đăng lúc 9-10-2013 02:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-10-2013 11:47:12 | Xem tất
- Mềnh cũng xin một chân, khứa khứa
©2020 Kites.vn | ; V& D# b8 B( A: s8 U# n" JAll rights reserved
- Hóng tiếp khà khà
+ X! t' G/ h/ F* P5 h7 `% x5 \9 _; T©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Được tầng không nhể
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-10-2013 11:57:20 | Xem tất
chưa đọc truyện nhưng xin đặt 1 chân vào hố cái
+ q) [$ Z0 H% Y+ D©2020 Kites.vn | All rights reserved
nghe showbiz là thấy hót boy vs hót girl roài
©2020 Kites.vn | 2 T8 h$ Z9 K. s$ ^1 ?- PAll rights reserved
chúc hố đông khách nhá ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-10-2013 14:57:47 | Xem tất
- Chủ Thớt ơi, truyện  này cái kết thúc của nó là HE hay SE vậy bạn?
+ C* L, b9 s: i, z* Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Mình là có cái bịnh, đã ủng hộ là sẽ lết theo tới cũng nhưng mà rất sợ tới cuối nó lại SE
©2020 Kites.vn | All rights reserved; f3 h- }6 N% Q
Mong nhận được hồi âm của chủ nhà
+ N$ b" P( S' ~/ Y. V8 }- e©2020 Kites.vn | All rights reserved
P/S : Hỏi xong rồi lết đi ra

Bình luận

Truyện này mình mới dịch, nhưng theo bản gốc trên mạng thì là HE bạn ạ :)  Đăng lúc 10-10-2013 02:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-10-2013 15:35:37 | Xem tất
Cái tựa đề thảm quá {:152:}
1 _0 S' W& C% o5 \+ X$ W8 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cái văn án cũng không được vui {:110:}
0 `! `: y4 p: E) I- J9 {& G0 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mong truyện là HE {:138:}
©2020 Kites.vn | All rights reserved: d6 q# [4 Z, g: E4 \
Chạy vào xí chỗ , chúc nhà đông thiệt đông khách {:181:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-10-2013 15:39:09 | Xem tất
chưa biết sao nhưng cũng nhảy vào hóng hớt xíu à
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 o# M' @' g4 x% @) G
tiện thể ngồi lót dép ở mặt tiền luôn hề hề
©2020 Kites.vn | All rights reserved. k. ^* ^% ~$ z6 h" ^/ ]; D% \9 N
chúc cho hố của bạn đông khách tấp nập ra vào nhá ^^

Bình luận

*phụt máu* jae sexy thế <3  Đăng lúc 13-11-2013 09:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-10-2013 11:01:23 | Xem tất
Bài được catuonglan sửa lúc  18-2-2014 09:06 PM

Chương 02. Sự thỏa hiệp là khởi đầu cho cuộc sống của hai người

. D6 [$ S! Q/ O" p3 O! C7 o1 \©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ g( v! I5 Q* y0 [( v
“Ting…” thang máy đã đến, Kỳ Dục cuối cùng cũng từ trong hồi ức quay trở lại, nhìn cửa thang máy trước mặt từ từ mở ra, anh sải bước ra khỏi thang máy. Đó chính là lần gặp gỡ đầu tiên của anh và Tư Ngôn, anh cảm thấy cô thật giống A Sênh, vì vậy ngay lần đầu tiên anh đã nhớ được tên người hóa trang của mình, mà Tư Ngôn… Kỳ Dục nhíu mày, cô dường như rất cởi mở, chẳng qua mới gặp nhau một lần mà lại có thể bám lấy anh như thân quen.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( n9 K$ R% r4 R7 x
6 `5 J7 b* Z) a& M$ @. ]% k$ _9 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Suy nghĩ dừng lại đó vì anh đã nhìn thấy cô đang đứng cạnh xe của anh, Tư Ngôn ra sức vẫy vẫy tay, anh đưa tay bóp trán, lẽ nào hôm nay thật sự phải cùng cô đi ăn KFC?
2 O, I, `) k1 o* x  S/ w2 f5 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ f! I+ o4 j* d/ Z' b- x0 ^* S
Tư Ngôn hôm nay ăn mặc rất đơn giản, áo phông màu xanh nhạt và quần bò, mái tóc dài vẫn buông tự do ở phía sau lưng, trên mặt là nụ cười đáng yêu, cô nhìn thấy Kỳ Dục bước tới, vội vàng chạy lại đứng trước mặt anh: “Kỳ Dục, anh đến rồi”. Vẫn là dáng nghiêng nghiêng đầu, môi khẽ cong lên, ánh mắt long lanh. Kỳ Dục bước qua cô đến chỗ xe của mình: “Cô có việc gì không?”.
1 ^- @3 o* @7 z' I' B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " ~: [- X! j7 X# X- ~All rights reserved
Tư Ngôn cũng không so đo với thái độ lạnh nhạt của anh, nhanh chóng bước đến bên cạnh xe: “Không phải trong điện thoại nói rồi sao, đưa em đi ăn KFC”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 C/ B  D3 ]3 A- T9 `
/ g# C7 Y( v- [1 y, P* [©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tư Ngôn nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Kỳ Dục, bĩu môi: “Tai của anh dùng để làm gì vậy?”. Khi Kỳ Dục còn chưa quay đầu nhìn cô, cô liền vội nói: “Kỳ Dục Kỳ Dục, anh là tốt nhất, em từ khi sinh ra cho đến bây giờ chưa được ăn KFC, anh đưa em đi được không?”. Cô nheo nheo mắt, đôi môi hồng hơi mím lại, khuôn mặt cầu khẩn, hai bàn tay mười ngón đan vào nhau không ngừng xoa xoa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ Z0 E1 l' L% ?( g$ f
©2020 Kites.vn | All rights reserved( B1 F, F) f8 s9 i' O
Kỳ Dục quay đầu nhìn thấy bộ dạng của Tư Ngôn, tức thời không biết nói gì để từ chối, cắn răng mở cửa xe, ngồi vào trong, nhìn thấy Tư Ngôn miệng cười ngồi vào trong xe, anh liền hiểu bản thân quả nhiên không được tin bộ dạng đáng thương của cô.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ Q( E  |0 q& K3 N. O3 ?; m
©2020 Kites.vn | ( o$ p4 y4 h2 [2 r& `/ n: G% GAll rights reserved
Kỳ thực, Tư Ngôn thực sự có phần giống với em gái anh đã mất tích nhiều năm trước, ánh mắt Kỳ Dục có chút hoang mang, khi A Sênh còn nhỏ muốn đòi cái gì đều có bộ dạng đáng thương như vậy, anh chưa bao giờ có bất cứ sự kháng cự nào đối với bộ dạng như vậy của A Sênh, hóa ra, khi đổi sang một người khác, cũng động tác như vậy vẫn có ảnh hưởng lớn tới anh như vậy… Tư Ngôn đưa tay lấy ba lô sau lưng đặt lên đùi, đang muốn thắt dây an toàn thì phát hiện ba lô đã trôi xuống chân, cô cúi xuống nhặt, ngón tay vô tình chạm vào ngón tay người đàn ông ngồi bên cạnh, không giống với sự ấm áp trong tưởng tượng của cô, ngón tay của Kỳ Dục vô cùng lạnh, băng cũng chỉ lạnh đến như vậy.
8 U2 K" C  m6 O2 k9 }5 J8 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' F% e% P: q3 y9 Z) Z
Cô hơi nghiêng đầu, nhìn đôi mắt cụp xuống, một lần nữa thấy hai mí mắt của anh, ngoài lúc hóa trang ra, cô thường không nhìn thấy hai mí mắt được ẩn giấu sâu bên trong, từ góc độ này, hàng lông mi dày tạo thành một bóng râm dưới mắt, Tư Ngôn không khống chế được đưa tay chạm lên hàng lông mi, cười hắc hắc: “Lông mi của anh thật đẹp”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% J/ H, @8 v9 O2 c4 ^, n
1 V) k3 g3 e1 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Kỳ Dục vốn muốn giúp cô nhặt đồ không ngờ lại bị cô vô tình chạm vào, anh không quen động chạm tay chân với người khác, lập tức cầm ba lô lên, ngồi thẳng lưng, hơi lùi về phía sau, tiện tay ném ba lô cho Tư Ngôn, lạnh lùng nói: “Dây an toàn”.
©2020 Kites.vn | / E2 w* H" X0 L5 DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 o' \7 a! P. i& h8 lAll rights reserved
“Ừ.” Từ Ngôn đáp một tiếng, ngượng ngùng thu tay lại, lúng túng đưa tay xoa xoa mũi, rồi nhanh chóng thắt dây an toàn, sau đó ôm ba lô trước ngực, nhìn Kỳ Dục cười tươi: “Xong rồi”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* x' r$ x8 G) ~, g% U
©2020 Kites.vn | 0 {# a' z5 [9 t' tAll rights reserved
Kỳ Dục đạp lên chân ga, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe, hướng ra bên ngoài thẳng tiến.
©2020 Kites.vn | # }3 l. X$ X! R6 GAll rights reserved
) E, P0 d) a% ]; ]( K& i; {©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trời đã về khuya, ánh đèn bên đường lay động, khác hẳn tình trạng giao thông đông đúc lúc ban ngày, xe trên đường đã thưa thớt, vì vậy họ cứ thẳng tiến, Kỳ Dục nắm tay lái, ánh mắt vô tình liếc qua người con gái ngồi bên cạnh, suy nghĩ giây lát cuối cùng lên tiếng: “Cô có chắc muốn dùng KFC cho bữa khuya?”. Theo anh biết, loại đồ ăn trong các cửa hàng ăn nhanh đa phần không được sạch sẽ lắm, hơn nữa, một cô gái như Tư Ngôn, làm sao có thể từ bé đến lớn chưa từng được ăn những thứ đó chứ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) y* c" k  Q0 j% R: p
+ ]8 L# h; I% [6 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ánh mắt Tư Ngôn từ ngoài cửa sổ thu lại, quay đầu nhìn Kỳ Dục, che miệng khẽ cười: “Kỳ Dục, lẽ nào anh muốn mời em ăn món khác?”. Kỳ Dục thoáng lặng đi, anh vốn không hề nói muốn mời người cô đi ăn. Không biết từ đâu mà cô lại có ảo tưởng này! “Có điều”, Tư Ngôn bỗng nhiên buồn rầu thở dài, nhíu mày. “Em không lừa anh, em thật sự là chưa bao giờ được ăn KFC, từ nhỏ đến lớn, Tư… haizzz, mẹ em chưa bao giờ cho phép em ăn những thứ như vậy, anh không thể tưởng tượng được sự bi thương trong những năm tháng tuổi thơ của em đâu.” Cô thật sự không lừa anh, anh khó mà tưởng tượng nổi phương thức giáo dục mà cô được tiếp nhận, loại đồ ăn này trong con mắt của một số người là thứ bỏ đi, không thể tồn tại trong mắt họ.
6 t. q% t2 b( g0 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 @8 W4 S) I5 k  }% f. bAll rights reserved
Kỳ Dục dường như thật khó để tin lời cô, bất giác quay đầu nhìn vào mắt Tư Ngôn, kỳ thực những điều anh biết về cô chỉ qua Trình Hải An giới thiệu, cô được tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến ở nước ngoài, có tương lai, lại chưa đầy hai mươi tuổi. Anh chuyển suy nghĩ liền thấy thoải mái hơn, từ khi nào anh lại để ý đến lời nói của một người như vậy? Bất kể thế nào thì cũng chỉ là việc của người khác mà thôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 l! d3 v! @6 V# m
3 E2 ^8 h7 {& ?) |- c; e, C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tư Ngôn thấy Kỳ Dục không nói gì, bèn nói lại lần nữa: “Thật đấy, em không hề lừa anh.”
©2020 Kites.vn | 8 V8 u* u$ e7 h) F% q9 ]All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 F% ^, _1 l8 t% A4 Q- EAll rights reserved
“Ừ.” Kỳ Dục khẽ đáp một tiếng, rõ ràng không có ý tiếp lời cô.
©2020 Kites.vn |   y! Q& l/ Q5 iAll rights reserved
3 \. r+ n$ W# Y/ y8 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tư Ngôn không biết mình đã đắc tội gì trước mặt người đàn ông này, khiến anh ta đến một câu cũng không muốn nói, trong lòng có chút không thoải mái, có điều lại nghĩ đến tính cách khó chịu thời gian qua của anh liền tiêu tan bực bội, có một số việc, từ từ rồi sẽ hiểu, một lời không thể nói hết giống như ăn một miếng không thể béo ngay được.
©2020 Kites.vn | 8 r( I9 `- x8 BAll rights reserved
©2020 Kites.vn |   U, t: A' c/ n6 n8 _All rights reserved
Thế là, cô không để ý đến thái độ lạnh lùng của Kỳ Dục, tự cười với mình. Kỳ thực, không biết lý do gì mà mỗi lần ở gần Kỳ Dục, cô luôn có một cảm giác thích thú kỳ lạ, mặc dù anh lạnh lùng, cô vẫn vui vẻ chịu đựng, suy cho cùng anh cùng là đồng nghiệp, cũng chẳng tỏ vẻ ân cần niềm nở với người con gái khác.
( g# \! r+ b* _$ ^: S7 d( {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / u. X9 w1 Z5 l( [% V( DAll rights reserved
Đang mải nghĩ thì từ xa cô nhìn thấy ánh đèn chiếu sáng lấp lánh của biển quảng cáo, hưng phấn nói to: “Kia là KFC ư? Kỳ Dục, đi ăn KFC, đi ăn KFC.” Kỳ Dục nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tư Ngôn, sau đó dừng xe bên đường, đưa tay lên xem thời gian: “Mười giờ”. Anh nhìn Tư Ngôn: “Cô tự đi đi”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ B* O( N7 K" ^# E
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ s4 e# P& \( t
Tư Ngôn quay đầu nhìn Kỳ Dục: “Anh không đưa em đi sao?”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' g* s1 Q/ `, H2 G6 E9 v) e; ~
* q' h/ M  Z+ Z/ D7 V/ M& S©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tại sao tôi phải đưa cô đi?” Kỳ Dục hỏi lại, có chút khó chịu chỉnh lại y phục của mình. Anh vốn dĩ không có nghĩa vụ phải giúp cô làm những việc cô muốn, đưa cô đến chỗ này là anh đã tận tình tận nghĩa rồi.
©2020 Kites.vn | 0 e4 O% ?6 {) b  \All rights reserved
2 W& k% l# m, P& F! o9 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tư Ngôn lặng lẽ tháo dây an toàn, cúi đầu đẩy dây đai ra phía sau lưng, buồn rầu nói: “Em vốn không nên bắt anh làm những việc mà anh không thích”. Cô dường như khẽ thở dài, sau đó ngẩng đầu, trên mặt lại là nụ cười quen thuộc. “Được rồi, em xuống xe, anh về nghỉ ngơi sớm nhé.” Nói xong, ôm ba lô mở cửa xe, bước ra ngoài, trước khi đóng cửa xe một khắc, cô vẫy vẫy tay, nói rất chân thành: “Tạm biệt”.
©2020 Kites.vn | 6 ?9 ~3 a( k) eAll rights reserved
©2020 Kites.vn | / P0 B7 L/ W: a& z" c7 ^All rights reserved
Kỳ Dục nhìn cô xuống xe, đeo ba lô lên, sau đó hướng về cửa hàng KFC ngập tràn ánh đèn thẳng bước, anh đưa tay kéo cổ áo, bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng, anh vặn điều hòa trong xe xuống thấp, cảm nhận được làn gió mát lạnh thổi lên mặt, anh tỉnh táo trở lại, đạp chân ga, lái xe rời khỏi chỗ đó.
" E( }  t2 r- t' K1 l% x5 k+ H6 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( H! O( I8 l  L$ Q2 r1 V4 h4 i8 fAll rights reserved
Tư Ngôn nghe thấy tiếng xe rời đi phía sau lưng, chân hơi dừng lại, cuối cùng vẫn bước về phía cửa hàng KFC mà mình đã chờ đợi từ lâu.
©2020 Kites.vn | , t( N% t* d1 R* B' v$ M& CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: Z/ l) W  ~( G
Trong cửa hàng đèn sáng trưng, Tư Ngôn đẩy cửa bước vào, vì không còn sớm nên bên trong có phần vắng vẻ, chỉ có vài người lẻ tẻ ngồi ở góc phòng, trên bàn của một số người thậm chí còn chất đầy sách, nhìn thấy vậy Tư Ngôn trố mắt đứng nhìn, cô không hề biết rằng cửa hàng KFC cũng là một nơi tự học tốt như vậy.
©2020 Kites.vn | 2 B/ k+ q- O7 ?3 e9 hAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 T+ r0 z1 ?" q5 p6 `All rights reserved
Tư Ngôn nhìn những học sinh đó chăm chỉ phấn đấu, thi thoảng hớp một ngụm cà phê để bên tay, không khỏi than nhẹ một tiếng, quả nhiên, giáo dục trong nước và ở nước ngoài khác nhau, nghĩ đến việc cô từng thức đêm chiến đấu. Nỗi thương cảm vừa bị người ta “vứt bỏ” lập tức được thay thế bằng sự hưng phấn, cô hào phóng gọi một xuất family bucket và một cốc Sprite lạnh, bê chiếc khay màu vàng chọn đại một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, xoa xoa tay vài cái, rồi nhanh chóng cầm một miếng thịt gà trong hộp to cho vào miệng.
©2020 Kites.vn | 0 E" s, Z1 T0 f# l, kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 A& z  Y4 U" e7 }: aAll rights reserved
Tư Ngôn mắt lim dim, chậm rãi nhai, kỳ thực, có một số thứ khi đạt được rồi mới phát hiện thật ra rất bình thường… Cô giải quyết tiếp mấy miếng gà nữa, sau đó dùng những ngón tay đầy dầu mỡ cầm cốc Sprite lên, uống một ngụm lớn, cô sảng khoái thở mạnh một hơi. Có thể no bụng là tốt rồi, quá nửa ngày hôm nay cô chưa ăn gì, mặc dù phần gà rán trước mặt khiến cô hơi thất vọng nhưng cô vẫn cảm thấy nên giải quyết hết chúng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 C* Y( G+ v$ d
©2020 Kites.vn | All rights reserved; @0 o4 Q) Q) Z
Sau khi ăn no uống đã, cô giơ bàn tay đầy dầu mỡ lên nhìn, phát hiện đã quá mười rưỡi rồi, liền đứng dậy ra nhà vệ sinh rửa tay. Khi quay ra cô vẫn thấy mấy học sinh rất chăm chú, không kìm được một nữa thở dài cho sự bi thảm của nền giáo dục trong nước.
( |: w* D' {# N. d©2020 Kites.vn | All rights reserved
% X  N- {2 `9 U# y+ e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bước ra khỏi cửa hàng KFC, Tư Ngôn cảm thấy một làn khí nóng ập đến, bên trong là từng cơn gió mát của điều hoà, bên ngoài là cái nóng hầm hập của gió tự nhiên, đương nhiên là không thể so sánh với nhau. Suy nghĩ rất lâu, cô vẫn quyết định từ bỏ việc gọi điện thoại cho “lão đầu tử” ở nhà, đành một mình nghĩ cách về nhà.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# g; L6 \8 F# M  F4 m7 L$ p, L
% r- K/ j" ?, X# N3 m" V# t7 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Rất may có nhiều taxi, cô đưa tay định vẫy một chiếc thì phát hiện một con Bentlay màu đen rất quen dừng trước mặt, sau khi ngẩn ra vài giây mới tỉnh lại, đây chẳng phải là… Cửa kính xe bên ghế lái từ từ hạ xuống, một làn gió mát lành nhanh chóng phả vào người Tư Ngôn, khiến cô thoải mái khẽ run lên, sau đó cô nghe thấy một giọng nói vô cùng dễ chịu: “Vào đi”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách