Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: meiipan
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám | Nhĩ Đông Thố Tử - KẾT THÚC

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2018 19:45:23 | Xem tất
Quyển 3: Mang trọng trách lớn lao, đưa tiếng thơm bay xa
6 @# B- x  x' G©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 D6 i  w. e& g) i% p* t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 21
©2020 Kites.vn | 6 a" i) u1 V& K0 _  E1 HAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  d9 B9 P* }) P: S, C* Y
Editor: LuChan

©2020 Kites.vn | All rights reserved# G8 q4 ]0 A: f4 Q: L
©2020 Kites.vn | 6 d1 D- p6 l" @1 o; M3 qAll rights reserved
“Nếu bây giờ em nói với anh ấy muốn kết hôn, thì liệu anh ấy có xem em bị bệnh tâm thần không?”
* |* Z( b3 x2 E0 }( \. w+ B4 r; v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 D; x0 ^9 q' j/ A2 u' H8 x/ wAll rights reserved
***

5 Z% k, y8 U; D, K©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 C: @4 Y2 Q4 }4 R+ x8 F! T' B/ D8 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Gió trong sân rất lớn.
©2020 Kites.vn | # G9 J& h- |( N. u# z- Q; {$ r+ rAll rights reserved
Vu Hảo gật đầu, tóc bị gió thổi che cả khuôn mặt, cô thấy mình bây giờ nhất định là giống Sadako bò ra khỏi TV lắm. Cô hất hết tóc ra sau, lại thấy anh khép chặt cổ áo lại che kín cho cô, cười hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; f* ?* y1 q% u7 q7 U" x2 x
©2020 Kites.vn | 1 x6 N, t* w. c, u0 ^6 W8 ?All rights reserved
“Không có chuyện gì thì không thể tìm anh à?” Vu Hảo hỏi ngược lại.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 o! y" P( M5 {0 S7 @
4 n6 w7 \& O( j7 ~! y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh nhướn mày, bĩu môi rồi gật đầu cảm khái: “Được chứ, hiếm khi thấy em chủ động tìm tôi, có phần được sủng mà đâm sợ nữa là.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 J3 K9 }6 J' v0 G' w
3 M* d. i+ _7 _: {©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo nghiêm túc ngẫm nghĩ, thẳng thắn hỏi: “Trước kia tôi đối xử với anh không tốt lắm hả?”
©2020 Kites.vn | 9 d9 ~- ]; g5 F2 {All rights reserved
- n! \# u/ R2 r( e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh từ trên cao cúi đầu nhìn cô: “Muốn nói thật?”
©2020 Kites.vn | ( P% ?0 u$ E6 z3 \) _4 `All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* c. @7 l/ Q$ |4 H
Vu Hảo lại trịnh trọng gật đầu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, B& i! M5 ?* u# C/ P
©2020 Kites.vn | All rights reserved: J8 e/ Z& y. N6 j) x4 R' S
Lục Hoài Chinh cười tươi, khẽ nghiêng đầu nhìn cô rồi nói thật: “Còn nhớ trước kia có lần chúng ta ra ngoài chơi bài không? Gia Miện nói em giống cỗ máy, thắng thua cũng chỉ có một vẻ mặt.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 |" z. i; x& E) w! T
, S( Z3 R# c: a" z$ P4 u4 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo cũng nhớ ra, “Nhưng lúc ấy anh đã nói đấy là vẻ mặt khi làm chuyện lớn còn gì, vui hay giận cũng không thể hiện.”
©2020 Kites.vn | 4 O# }' |5 o4 x6 ]; R" {All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& A- m5 j) c2 n5 O0 d. L$ Z6 ^
“Đúng, đúng là như thế.” Lục Hoài Chinh gật đầu nói, “Không phải bây giờ anh đang làm chuyện lớn à?”
1 f/ ]! G3 A/ U4 u( \+ f8 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 l% b/ I0 f4 ]2 R% Z# |( L; T; y" _
Dứt lời, Lục Hoài Chinh bèn dẫn cô về.
©2020 Kites.vn | $ I+ [6 z5 k$ sAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( m* G3 ?! b6 U4 y3 L+ E( b/ ^7 o
Đến khi Vu Hảo trở về phòng tư vấn tâm lý thì hậu tri hậu giác nhận ra, đề tài ban nãy bị anh tỉnh rụi xoay một vòng chứ vốn không trả lời, nghĩ có lẽ đúng là trước kia mình không tốt với anh cho lắm.
©2020 Kites.vn | ; L6 H( I8 H( A/ f5 f; J' J+ TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | / z2 L- ~/ U. ]All rights reserved
Làm thế nào mới có thể đối xử tốt với một người đây?
# k5 a9 _5 s; q& u8 \* `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* w4 P- p) V, V) p- T
Sau buổi nghỉ trưa, Vu Hảo vào group gửi một tin nhắn.
©2020 Kites.vn | 7 v9 ~: I5 b0 T  F+ O/ r- t8 l- `All rights reserved
, |5 y( ^- |  G+ s5 Q9 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Xin mọi người chỉ giáo cách làm sao để đối xử tốt với một người, nhớ lấy ví dụ thực tế.”
©2020 Kites.vn | 8 q2 M. ^/ ~- y  Z) c: VAll rights reserved
* p+ k; n1 H- U6 d+ q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trong group là bao gồm những người bạn khô khan của cô, Thẩm Hi Nguyên, Triệu Đại Lâm, Diệp Đỉnh Phi, còn có hai nhà nghiên cứu sinh có quan hệ khá tốt với cô, ngay cả giáo sư Hàn cũng được cô thêm vào, tính cả cô nữa là tổng cộng bảy người.
1 T( K0 J; P' ?( n8 Q0 j% Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
& P0 X( R3 l( O0 D7 f: _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Không có Tống Tiểu Đào với Nguyên Tịnh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 b6 |9 r; H1 G4 X9 D( k# l
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 l' g! {8 J( Q) M7 d' P: c8 D
Vu Hảo là người yêu ghét rõ ràng, thích thì thích, người không thích thì chẳng cần tiếp làm gì, dù sao sau lưng cô bọn họ cũng có không ít group nhỏ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ F- k; a- {9 V
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 C! M: J) q7 r9 y8 Y( [: Z
Triệu Đại Lâm trả lời nhanh nhất, gửi nhiều nhãn dán, viết ra một hàng chữ.
$ H% M( n; Q% o1 |# K- d$ J©2020 Kites.vn | All rights reserved
) N( O6 _- Z$ o/ @+ y( {0 W+ |©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Điên cái gì đấy?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 G) N1 V9 h  R, p1 J
©2020 Kites.vn | 4 x) [; O* B& E( J0 GAll rights reserved
Diệp Đỉnh Phi: “Em gái tìm lại được lương tâm rồi, trong lòng anh rất vui, không cần khách khí đâu, mời anh với chị Triệu ăn một bữa cơm là được rồi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved" t( F  y; j& q/ ~  @
©2020 Kites.vn | All rights reserved& p; e* S8 n$ L. u! A, d' G
Triệu Đại Lâm: “Tại sao tôi phải ăn cùng cậu?”
* m9 I1 k) J: {5 x$ e! ]% i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: }  Y& }. u* [' |, x! J
Nghiên cứu sinh Sài Bát: “Đây là group gì vậy? Ấy, có cả giáo sư Thẩm ở viện bên cạnh trong group này sao?! Ôi ôi… *mắt long lanh* giáo sư Tiểu Thẩm!”
©2020 Kites.vn | & R2 ?2 v$ N2 pAll rights reserved
- g5 ~) J2 U! p5 y8 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nghiên cứu sinh Vương Giai: “Sao cậu biết đó là giáo sư Tiểu Thẩm?!”
6 G  U4 o! o8 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
" p5 o7 e1 I6 i3 J+ ^2 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nghiên cứu sinh Sài Bát: “Khoa chúng ta có add Wechat của giáo sư Tiểu Thẩm, có ảnh chân dung, hơn nữa Wechat của giáo sư Thẩm là tên tiếng Anh.”
©2020 Kites.vn | / \( ^# ]& {& f) n: Y: x5 CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 ~" _6 s- }; i- Q' B5 T
Triệu Đại Lâm: “Sherlock Moran đó.”
©2020 Kites.vn | $ X2 k6 H. W( b* @' SAll rights reserved
# S. B5 o) v8 H8 D3 m5 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chỉ có Thẩm Hi Nguyên là trả lời nghiêm túc: “Đưa tiền.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved  s5 e7 R$ g! A& v8 M: [
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 _+ L5 S+ ^, Y9 L
Mọi người: “…”
©2020 Kites.vn | " G! j: c9 R7 ]" |1 p  z# h- I' H0 ^All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) Q4 u4 r5 k% D. U/ TAll rights reserved
Giáo sư Hàn: “Vu Hảo, em đang nghiên cứu đề tài mới hả?”
©2020 Kites.vn | 0 v- l  k& [) bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | " j+ B9 G3 }7 W/ J+ M2 ^. O4 nAll rights reserved
Diệp Đỉnh Phi: “Đây không phải là nghiên cứu đề tài đâu thầy, mà là nghiên cứu người đấy, có phải em gái đang yêu đương không?!”
©2020 Kites.vn | ( z. |( D8 x2 o; z" CAll rights reserved
, L+ U8 ^2 t" a/ s- a/ }' B$ S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Một lời nói đánh thức cả đám người, tin nhắn kia làm tất cả xôn xao điên cuồng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 g9 \  t  |+ ]+ j( F3 }; }1 S
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 O  x2 y2 x! ~+ U
Triệu Đại Lâm dứt khoát nhắn tin riêng với cô, gửi liên tục hàng chục cái Wechat, toàn bộ đều là, “Mẹ kiếp, có phải là Lục Hoài Chinh không?! Quan hệ giữa hai người tốt lên rồi ư?!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 J2 ]$ f" @9 I- H
2 |8 S+ F: ~; G, K+ b& r/ {5 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
Gửi liên tục mấy câu nữa.
9 z# t+ M/ b: |( C6 N. S3 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( d5 f2 ^7 m. u9 E# O, Q  n" i
“Có giả chết cũng vô dụng, nếu không nói thì thứ ba đi làm chị sẽ trực tiếp đi hỏi cậu ta.”
  k$ w9 q1 U* L( `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' ?/ `% H$ V: Q! f& @  J: @All rights reserved
Lúc này Vu Hảo mới trả lời: “Chị đừng có làm loạn.”
4 J4 I2 |4 K$ F: u6 V$ J# `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' h/ J# V2 ~2 K& J9 LAll rights reserved
Triệu Đại Lâm: “Hừ.”
©2020 Kites.vn | 0 K" p# S9 j0 S# x1 iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ m8 A, K+ I2 r  D
Gửi xong câu này, Triệu Đại Lâm giơ tay lấy ly nước uống một hớp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 M: k6 Y2 R. }) v, p5 n8 C  v3 k" w0 p' q
©2020 Kites.vn | All rights reserved: ~- H0 n& O3 Y  |/ ?3 f! S
Điện thoại di động vang cái *ting*, cô thong dong cầm lên nhìn, kết quả, định thần nhìn kỹ lại lần nữa, một giây sau đó, phun toàn bộ nước ra ngoài ——
& s/ D' [3 I1 q. ?+ {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & R  H) J; d4 \0 f$ kAll rights reserved
Vu Hảo nhắn: “Nếu bây giờ em nói với anh ấy muốn kết hôn, thì liệu anh ấy có xem em bị bệnh tâm thần không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 ?$ P% P" w) z( C7 x% P) D
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 P" A0 ^, @3 v! z8 j* \
Triệu Đại Lâm liên tục rút mấy tờ khăn giấy lau sạch, nhắn lại cho cô: “Chờ một chút —— chị dọn dẹp cái đã.”
©2020 Kites.vn | ! D7 s4 N' R. I5 lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 j! D7 s1 a8 H% g1 W! U  P  XAll rights reserved
Triệu Đại Lâm lau dọn sạch rồi trực tiếp ra khỏi phòng thí nghiệm gọi cho cô, tới khi bên kia bắt máy, cô ấy trịnh trọng đặt câu hỏi: “Trước hết em trả lời mấy vấn đề cho chị.”
! {6 L6 B5 M$ r& X6 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. p6 Q! P' B$ K* X4 ~; h9 o
“Chị cứ hỏi đi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) m9 S4 Z/ A$ j0 F( m$ t+ s
©2020 Kites.vn | ; P: ]" e( E6 rAll rights reserved
“Cậu ta thổ lộ tình cảm với em?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* w% l  j6 H' K6 K& Y
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 S. F5 ~2 z3 R4 s& B
“Không có.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) e9 H# M  Z: u% f$ u- j9 X
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 S+ [5 {4 R  e' F' P  g6 L
Triệu Đại Lâm lại đặt câu hỏi cho người bên đầu dây, “Như thế, không lẽ bọn em ngủ với nhau rồi? Kỹ năng tuyệt tới mức làm em muốn ngủ cả đời với cậu ta?”
& W  _! c4 {1 I' i2 N5 v/ E+ K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 x5 @" [/ d* ~9 I& }1 y, k: p
“…” Tai Vu Hảo đỏ lựng, “Không có ạ.”
©2020 Kites.vn | ' G/ l- ]9 I: K' a( A4 K* M; S' PAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 j' @9 O2 k  P4 z
“Vậy em nổi điên cái gì vậy?! Mười hai năm, hai người đã mười hai năm không gặp rồi, em có biết cậu ta nghĩ gì không? Lại để con gái người ta mở miệng về việc kết hôn, cậu ta quá không biết xấu hổ rồi!”
©2020 Kites.vn | 9 ^) {6 }( W3 _) TAll rights reserved
/ c# y1 @# U. e  u2 u1 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Kết quả lúc nói đến đây, có người khẽ gõ cửa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ O7 A, c3 u! {5 f5 ~
©2020 Kites.vn | * W/ f  L! u0 x: D: yAll rights reserved
Vu Hảo nắm chặt điện thoại ngoái đầu nhìn, Lục Hoài Chinh đã thay bộ thường phục khoanh tay dựa vào khung cửa, tay đặt trên nắm cửa.
©2020 Kites.vn | . x& u) U/ O$ X# HAll rights reserved
( n. R6 H6 ]3 U4 f5 |- k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo nuốt lời định nói vào bụng, vội vã nói: “Không nói chuyện với chị nữa, em có việc rồi.”
0 @; N, L0 ]# c( y. J2 ]5 F# y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | : ]/ D/ v, Y: o# cAll rights reserved
Vừa cúp điện thoại là liền vứt nó sang một bên như đang cầm phải củ khoai nóng, giả bộ bình tĩnh dựa vào ghế chờ anh vào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 i0 L& y2 w1 U2 P$ @" U* P2 m% C' U
©2020 Kites.vn | + \% R  c3 ?* d) ^& k3 C- HAll rights reserved
Lục Hoài Chinh đứng thẳng người dậy rồi đi vào, dựa vào cạnh bàn, khoanh tay trước ngực khom người cúi đầu nhìn cô, phát hiện hai tai cô đỏ bừng, ánh mắt bất giác quét nhìn chiếc điện thoại mới bị cô ném đi, màn hình đã tối đen, quay đầu nhìn cô: ” Mới gọi với ai vậy? Sao mặt đỏ thế?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 Q2 [& F. P1 h' i
©2020 Kites.vn | 0 B7 L  t+ `; l; D7 q( R5 RAll rights reserved
Vu Hảo mở mắt, tự giác lẫn tránh ánh mắt anh, “Nói chuyện với đàn chị, anh cũng biết đấy, là Triệu Đại Lâm.”
©2020 Kites.vn | 3 F$ q' j- O  b. dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, n0 u; \& m+ k- I6 `
“Chị ấy nói gì,” Anh buông thõng tay, chống lên mép bàn, vẫn cúi đầu nhìn cô, “Mà lại xấu hổ?”
5 ]! D8 h, X/ w$ p$ Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 _1 H3 u9 p$ t0 l& E
“Không có gì hết, nói lung tung thôi.”
©2020 Kites.vn | 7 j$ |5 U9 H  T7 q8 E, UAll rights reserved
& m- Y; W; d* o; @( W+ q2 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh mỉm cười, rồi ho một tiếng cố tỏ ra nghiêm túc, gõ vào mặt bàn: “Gọi điện cho đàn chị của em đi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 h, N: `, R* m
©2020 Kites.vn | ( X& `7 F4 D2 M* w) T" B- pAll rights reserved
Vu Hảo ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh: “Gọi làm gì?”
! N0 m" J6 v( b+ J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( ^3 g# _8 f' g+ J7 H8 SAll rights reserved
Hai tay Lục Hoài Chinh vẫn chống lên bàn, thuận tay nhặt lấy chiếc điện thoại được cô vứt một bên quơ quơ, đứng thẳng dậy: “Lúc còn ở Venezuela tôi từng học được kỹ năng trinh sát, có thể thông qua cuộc gọi lần này mà phản trinh sát – tìm ra nội dung hội thoại trước đó của bọn em. Chuyện này rất phổ biến ở nước ngoài, chưa thấy bao giờ à?”
6 t$ z6 o. O9 @4 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 B( H  I2 G* F# KAll rights reserved
Vu Hảo ngơ ngác lắc đầu.
) c0 ^$ e  f/ H+ S: E. K©2020 Kites.vn | All rights reserved
, P8 M1 h  Y1 G: i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh đưa điện thoại tới, nhấn xuống: “Nào, gọi lại thử xem, để cho em mở mang chút ít.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 v. {1 f; ~2 p( T' `( K& [
  k* a. M" j0 R, G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi, não căng ra, “Không gọi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 p  v6 |0 Y0 e5 B
$ Z% P# a8 v6 v2 e5 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thấy cô có vẻ căng thẳng, Lục Hoài Chinh quyết định không đùa cô nữa, cúi đầu đặt điện thoại xuống, lúc này mới bật cười, trong đôi mắt đen láy xuất hiện thâm ý, “Có phải tôi nói gì em cũng sẽ tin không? Aiz? Không phải em học phát hiện nói dối à?”
2 d0 ?' u& K) k1 O$ d! r* V, N©2020 Kites.vn | All rights reserved
- m/ a1 T2 k6 ]1 M8 c5 c, @©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tại sao anh lại nói dối…”
* F3 W/ `# J1 v1 G/ _/ c©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / V' |# ^; m; c+ CAll rights reserved
“Mà nói như thật?” Anh cười lơ đễnh.
- [% i; }; N$ L©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 W- W: f0 |; Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lúc con người ta nói dối sẽ có vài chuyển động trong tiềm thức – đấy chính là phát hiện nói dối sơ cấp, lúc thẩm vấn nghi can đối mặt với người nói dối sơ cấp thì Vu Hảo thừa sức phát hiện, nhưng đối với người có tư chất tâm lý cao, cô cần phải kết hợp cùng máy đo nhịp tim đặc thù thì mới có thể phán đoán được, chỉ dựa vào một lần nói chuyện thì rất khó nhận ra được đối phương có đang nói dối hay không.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 H) G( Y0 \  ?# E/ \
  ^2 g  I+ }( A+ I' ~! q+ N. g©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Có điều tôi từng học với nhân viên tình báo của FBI cách làm thế nào để tránh phát hiện nói dối rồi, thế nên em không cần đưa đám như vậy đâu.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 W8 i4 F% y, I1 p4 ~! S
©2020 Kites.vn | All rights reserved; S* q2 T8 G7 |2 L/ a; L9 S1 `
“Vì sao lại học cái này?”
©2020 Kites.vn | & R) G. Z9 H! [6 h! W0 m4 FAll rights reserved
" g3 A! S0 g4 t6 g  f* f©2020 Kites.vn | All rights reserved
Anh nhún vai, không đáp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 y- w( H& U! g; |# A( s
©2020 Kites.vn | 7 r( y, d5 k4 S3 xAll rights reserved
Nhưng Vu Hảo phản ứng kịp, chắc là sợ sau này rơi vào tay của bọn khủng bố hoặc tổ chức khác, làm tiết lộ bí mật quân đội.
©2020 Kites.vn | 1 t! w9 t  B6 B4 l; t5 ~4 XAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- \' f, `- {& y  I+ j" `
Cô lại nhớ đến cảnh lúc nãy Lục Hoài Chinh nói chuyện với tân binh kia.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: ^7 s: i- v% e. w% h) p$ h
©2020 Kites.vn | All rights reserved- D4 y+ Q, T5 F! m$ _# U: b
Đây chính là một công việc bình thường, không có gắn mác đặc biệt gì cả.
, ]# k$ U( v# J0 ?/ Y6 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
& F! P2 V1 b! Q. H% F( G& F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi chuyển trường, cô không chỉ một lần tưởng tượng, Lục Hoài Chinh trưởng thành sẽ có bộ dạng như thế nào? Có trở nên xấu xí hay không, liệu có thành một quý ông không, hay là nhà kinh doanh ưu tú có sự nghiệp thành công? Thậm chí còn nghĩ tới, anh không thích học như vậy, liệu sau này có khả năng không kiếm được nhiều tiền, không nuôi sống nổi mình, phải đi ăn xin ở dưới chân cầu, nếu như cô gặp phải thì có nên đưa tiền cho anh không?
©2020 Kites.vn | % F  v) V% _& k) E5 |" ^7 ~. [4 _: XAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 b/ J+ E% E. e2 g! o; d6 x/ x( ]
Chỉ là chưa từng nghĩ rằng anh sẽ làm lính.
! I, w4 ]7 v$ z1 b# i©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 m0 m4 @0 v# ^4 S8 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó lại cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều, thật ra con người anh đâu có tệ đến thế, trước kia anh cũng không phải người tàn bạo gì, trái lại còn luôn năng nổ nhiệt huyết, không hay cãi nhau với người khác, đối với bạn bè thân thiết cho dù họ có khuyết điểm cũng không bao giờ trách cứ.
8 K8 k5 j( q+ q, M8 x# |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | + ^9 l2 t' c5 Z7 [. q  i5 |All rights reserved
Cô sớm nên nghĩ tới mới đúng.
# Q  ^6 ?1 l' l* E- ^1 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
4 H: f7 k2 Y% v1 M2 r8 F. z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mặc dù anh không đứng đắn, nhưng không bao giờ thoải hiệp trước mặt ai, cũng như lần huấn luyện quân sự đó, đàn ông nhiệt huyết như thế thì sao trở thành kẻ xấu được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( i# e3 E; X; M: N) N
6 S' z5 j& O3 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Bình thường anh đều không sử dụng đặc quyền của quân nhân à?” Vu Hảo hỏi.
©2020 Kites.vn | 0 f: U  h1 |' x1 {1 Z2 x5 aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ' ]5 {( K* M! J$ k% F5 ^: NAll rights reserved
Lục Hoài Chinh sững sốt, phản ứng lại, không cảm xúc đáp: “Không, lần nào đi công tác cũng dùng xe của lãnh đạo, tôi không thích bị người khác đối xử đặc biệt,  chẳng khác gì chăm sóc bệnh nhân tâm thần cả.”
©2020 Kites.vn | 8 d  S* J: q: J/ EAll rights reserved
6 }3 D3 _; I6 J/ [9 r6 [5 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nghe được lời này, Vu Hảo không khỏi buồn cười, bật cười thành tiếng, lúm đồng điếu thấp thoáng bên môi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 A' `  ~9 Z2 z) b. A
©2020 Kites.vn | All rights reserved% L( k3 l, ?: W5 Y' p  d4 l
Lục Hoài Chinh tựa vào bàn, hai tay đút trong túi, nghiêng đầu nhìn cô cười, ánh mắt sáng rực tựa sao băng như nhìn món đồ hiếm hoi, sau đó anh cúi đầu cười nhìn sang chỗ khác.
! @" R2 s5 \4 `5 H/ Q: S. |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " Z0 F! K# p: {All rights reserved
Hai người cùng nhếch môi, không chút che giấu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 P& c/ E' A( E+ |
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 X7 N1 A: j( M0 i3 N% {
Hàng dây leo ngoài cửa sổ quấn lấy hàng rào tre, tựa như đóa hoa không tên nở rộ nơi chân tường, tươi đẹp lan tỏa trong bầu không khí hài hòa.
7 b& t* c! W, w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 x% ]! J% G& k2 M5 @6 OAll rights reserved
Yên lặng một thoáng, Lục Hoài Chinh lại lần nữa gõ bàn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' R  {4 p+ q/ h2 R/ N  h, A% n- h
! c& u4 c1 I/ t; o& q©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Gọi điện thoại cho đàn chị của em đi.”
©2020 Kites.vn | 7 ~6 L0 u# E6 I5 [3 y2 B( VAll rights reserved
# @9 x2 H  \2 E4 U0 {: b$ b8 |) M% v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo thôi cười, “Hả? Vẫn phải gọi?”
©2020 Kites.vn | 7 r! M& ?& r( y) p7 l1 \' @# ~( nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 o# G$ j) H3 t: j5 s; r) U4 x
“Ba giờ có buổi họp, lãnh đạo bảo cô ấy tới, hai người đi với nhau.”
©2020 Kites.vn | 1 I; ^& ^5 R* K3 B* u6 s# OAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( [9 m2 ?, b* _All rights reserved
“Vậy là vừa rồi anh tìm chị ấy là có việc?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 |/ u1 M6 ?7 V  p, u
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 b+ F6 i* K% h
“Nếu không thì?”
- v2 g! x' P3 d8 \) A$ u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 b# g3 {+ v. [! o. dAll rights reserved

©2020 Kites.vn | 6 L& Z4 }& s7 O5 kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: }6 X# q. M6 Q/ @1 A5 N
Vẫn là phòng họp lần trước, có điều lần này không có giáo sư Hàn mà đã đổi thàn Triệu Đại Lâm, Vu Hảo ngồi tại chỗ, suýt nữa bị Triệu Đại Lâm vặn gãy tay.
' {! F7 z1 C+ K# S# x- U/ x©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" [  L( U( ?$ Y8 B0 \- q; w4 @
Lục Hoài Chinh mặc quân trang ngồi đối diện, nghiêm túc nghe lãnh đạo bố trí nhiệm vụ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) r' B0 D! f. {7 a
©2020 Kites.vn | 2 ^9 [; ]" C4 j7 SAll rights reserved
Triệu Đại Lâm xuống tay khá nặng, nhéo tay Vu Hảo đến mức đỏ ửng, Vu Hảo đau tới nỗi không ngừng hít hà, động tác có phần thái quá làm người đàn ông đngồi ối diện đưa mắt nhìn sang, nét mặt lạnh lùng, thần sắc nghiêm túc, tỏ ý Vu Hảo nên nghiêm túc đi.
' t& @1 @1 C, v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& i6 A1 R- _, m
Vu Hảo cắn răng quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Đại Lâm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- G6 q7 G! b$ T( g) I3 s0 `: n
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 q3 w. _3 Z* ?2 I
Triệu Đại Lâm hậm hực thu tay về, dùng khẩu ngữ bảo, đợi lát nữa nữa sẽ biết tay.
  p6 |# |+ J4 t( U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! \2 p4 ~, e& e+ J
Lịch Hồng Văn lại không chú ý, quay đầu nói với Lục Hoài Chinh, “Cậu với Tôn Khải dẫn đội, tập huấn ở biên giới trong một tháng, để Vu Hảo với bác sĩ Triệu đi cùng.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ L& j  b8 k# y
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 S& R" s7 @1 S/ {5 V/ O
Vu Hảo toan mở lời thì Lịch Hồng Văn đã nói tiếp: “Tôi đã nói với giáo sư Hàn rồi, bây giờ các cô lấy công việc ở đây làm chính, đợi tiểu Lưu trở lại, tôi sẽ cho các cô về.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; X$ a2 O2 [( U% B. K1 q. G: W
7 u8 w4 t) V- E6 s# C5 }0 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thật ra Vu Hảo muốn hỏi là, đi tập huấn ở đâu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  J# A$ e3 ~4 s) o' x& U( F
©2020 Kites.vn | * g  ?: K- b+ Q& l1 E& o) oAll rights reserved
Lục Hoài Chinh nhìn cô, nói với Lịch Hồng Văn: “Một tháng thôi mà, hai cô ấy không cần đi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 l5 J2 T2 f. I! A/ k
' _+ @  }' i9 C) s5 C9 b9 `9 ]0 g8 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Cậu im miệng cho tôi, tôi còn chưa tính sổ với cậu chuyện của cậu tân binh kia đâu đấy, trước kia có lần nào các cậu đi làm nhiệm vụ mà Tiểu Lưu không đi theo không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 @) _2 @. Q" _* B
1 r. P# Q1 _( w©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tôi có thể đi cùng.” Vu Hảo lập tức nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. d0 ]3 l5 Q) v( Z4 C# N/ V
# U3 T0 P) T: s7 W: S8 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Đại Lâm miễn cưỡng giơ tay, “Tôi cũng có thể.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 `: n* b' N: H# ~" ~% I" y
/ L, X% y4 B2 ~$ |+ u; X©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Ở đó điều kiện không dễ chịu, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh tình huống, hai cô tưởng là đi du lịch hả?” Lục Hoài Chinh bình tĩnh nhìn Vu Hảo nói.
©2020 Kites.vn | 1 m' C5 c2 a+ O+ {- K" f/ vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ @: w; O8 S2 ^5 KAll rights reserved
Triệu Đại Lâm cười, “Đội trưởng Lục này, vậy là cậu không có hiểu chúng tôi rồi, chúng tôi không phải cả ngày chỉ biết an nhàn ngồi trong phòng đọc tài liệu viết luận văn mãi, năm ngoái vì nghiên cứu một chuyên đề mà tôi với Vu Hảo đã tới vùng núi hẻo lánh suốt hai tháng, không có nước, ngay cả tắm cũng phải đi xa mấy dặm, thiếu chút nữa…”
$ E# ^  f" j- q  G9 p3 H$ r, r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , b8 i$ S. P/ L4 o$ x% AAll rights reserved
Bị Vu Hảo nhéo tay, cô ấy mới phản ứng lại, chuyện này nói ra có phần không thích hợp, theo bản năng im miệng, chuyển lời nói, “… Bị té… xuống dưới… Dù gì thì không có khó khăn nào mà chúng tôi không chịu được cả.”
5 b! j, B0 r: Z5 V! ^1 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
' Y6 M8 [8 i( ^2 a  k) a/ O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lịch Hồng Văn nghe xong, yên tâm vui vẻ gật đầu, vỗ bàn: “Ngày mai lên đường!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: E+ C% H/ S. e9 U/ {4 t
6 }* g9 f; v9 N2 z& X©2020 Kites.vn | All rights reserved

+ h! p1 `0 m+ R©2020 Kites.vn | All rights reserved
* ?) r/ h: p+ W6 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lúc đến biên giới, khi chiếc máy bay sau cùng chở Vu Hảo, Triệu Đại Lâm cùng quân y Thiệu Phong đáp xuống, mấy người Lục Hoài Chinh đã xếp hàng ngay ngắn đợi họ trên sân cỏ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ L  G& S5 D5 `  @& h, U
©2020 Kites.vn | & d1 M; |/ k& d# |, x( IAll rights reserved
Xuống máy bay, Thiệu Phong xách vali đi bên cạnh Vu Hảo nói: “Vừa rồi nghe người hướng dẫn nói, lần này đội trưởng Lục lại có điểm chạm 0 mét tiêu chuẩn đấy.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: [- m, T/ w$ ~( P* R
©2020 Kites.vn | # ~/ A+ g: X6 s' }, b# `/ d+ WAll rights reserved
Triệu Đại Lâm hỏi: “Điểm chạm 0 mét là gì?”
. i) E3 d8 W; L* h7 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
* s+ M" ?0 G% ?. d$ p©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thiệu Lân giải thích cho họ: “Điểm chạm 0 mét tiêu chuẩn chính là chỉ lúc lính nhảy dù nhảy từ trên không xuống, lấy toàn bộ mặt đất làm mục tiêu, trước khi một họ nhảy dù thì sẽ có một điểm dừng chân cố định, điểm ấy được gọi là tâm bia, khi người lính nhảy xuống, nếu có thể chạm trúng tâm bia đó thì gọi là điểm chạm 0 mét.”
" V. C% l  {/ z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( L3 M* F5 M2 z& x# _All rights reserved
“Lợi hại lắm hả?” Triệu Đại Lâm nhướn mày.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& d( I1 }2 x% R; Q* D7 P1 c2 ~, L
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ]6 k* S4 h3 \& l' j2 |
“Lợi hại chứ, như thế sẽ có sai số mà, có khi chệch mười mấy mét hay mấy trăm mét, loại tốt là chệch chừng vài mét, người có điểm chạm tiêu chuẩn như thế tôi gặp không nhiều, đội trưởng Lục là một trong số đó.” Nói xong, Thiệu Phong nhìn sang Vu Hảo, cười híp mắt hỏi cô, “Bác sĩ Tiểu Vu này, nghe nói cô có quen biết với đội trưởng Lục hả?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 `6 N' |$ n3 a# y' }! U
  W, r4 a+ o: D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo mới đáp phải thì thấy trong hàng ngũ đằng trước có một người đàn ông tay kẹp mũ lính, dưới ánh nắng nhức nhối híp mắt liếc nhìn về phía các cô bên này.
+ H( u1 X8 {% p, a. m# V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' {! Q' O' e9 Q5 h5 B5 T7 _* WAll rights reserved
Thiệu Phong sợ hãi vội ngậm miệng lại, kéo Vu Hảo đi vào trong hàng ngũ.
) H9 H  Q1 W4 q0 K; }$ ]" `* H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ X- {6 J) k& \2 x0 o2 r
Kéo được một nửa, lại phát hiện vẻ mặt của người đàn ông trông không đúng lắm, bỗng kịp thời phản ứng lại, lập tức buông tay ra, yên lặng đứng cuối hàng ngũ, hơn nữa còn rất lễ phép đứng cách xa Vu Hảo với “khoảng cách an toàn” 10 cm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-8-2018 09:21:13 Từ di động | Xem tất
Vu Hảo muốn lấy chồng rồi hắc hắc, đội trưởng Lục phải tăng tốc độ lên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-8-2018 21:58:58 | Xem tất
Truyện hay quá bạn ơi. Cmt lấy tinh thần nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-9-2018 06:07:42 Từ di động | Xem tất
bấm bụmg bảo để dành mà k để dành đc..  truyện hay qua 2 ac thích nhau đến thế cơ mà.. mong chương mới.. hóng LHC sẽ làm gì quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-9-2018 13:29:32 | Xem tất
Chương 22
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 J# e! y. l/ C  }, U7 Q/ V
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ }5 n! p9 N3 c- c1 |0 @
Editor: LuChan

©2020 Kites.vn | , v, [' L: ]( bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- {( x8 u( ~& W, }. o0 o
Nếu còn cảm giác, vậy cậu do dự cái gì? Theo đuổi mau!
; T4 W/ u! K+ v# i5 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 M& R; a, h$ n: y' w4 jAll rights reserved
***

©2020 Kites.vn | * ]: i; n5 q4 mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 p3 m& d% W' m) c! dAll rights reserved
Vu Hảo xuống máy bay là lập tức không phân biệt được phương hướng, không hề biết mình đang ở đâu. Vừa rồi trên máy bay có nghe Thiệu Phong giới thiệu qua, nói đây là biên giới Tây Nam, mỗi năm bọn họ đều sẽ tạm thời được điều tới đây một tháng, bảo là tập huấn, mà cũng là đóng quân. Thật ra là lực lượng ưu tú, một năm bốn mùa họ không ở quân khu nhiều lắm, phần lớn thời gian đều được phái đi nhiều nơi trên thế giới, chỉ để lại ba đội xung kích luân phiên phòng thủ.
©2020 Kites.vn | - W/ X- l4 H! U7 r' tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( R* F% B& M8 e3 g+ Q+ nAll rights reserved
Lục Hoài Chinh đội mũ vào, dặn dò đơn giản mấy câu rồi để các binh lính xếp hàng lên xe tới trạm biên phòng, Vu Hảo và Triệu Đại Lâm đi xe cuối cùng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. t) V' u3 A3 L2 ?- C! ~
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 e0 Q- c& K* X
Hàng ghế trước có bốn chỗ ngồi, Lục Hoài Chinh cùng Tôn Khải ngồi hai bên, hai chỗ bên cạnh trống không, những vị trí còn lại thì đã đầy, đều là các chiến sĩ ngồi chen chúc nhau.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: i) O2 H1 i* d' M; n
. ~$ Z' o4 j" p" d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh dựa vào ghế, nhìn Vu Hảo, hất cằm với chỗ bên cạnh, “Ngồi đi, phải đi đường núi, hai chị em em ngồi sau không chịu nổi đâu.”
* N5 M+ O. c/ y! `, x: L8 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ ^# r! m( u* c) K, c; _
Vu Hảo cám ơn.
- a4 y. M- h4 R  F6 Y6 z; G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  u# _4 `' z7 B, n. \5 d  A% _, }
Lục Hoài Chinh ra vẻ trang nghiêm buông một câu không cần khách khí, rồi nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* r  R( B: n# B
  Y. p+ p- k' g/ i# k4 k, M©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôn Khải thấy rõ mồn một, ngày đó bị Lục Hoài Chinh lấy xe đi, lêu lổng đến hơn nửa đêm mới thấy xe mình chậm rãi chạy vào quân khu, anh ta lập tức từ trên giường nhảy xuống đất, mặc đại bộ đồ ngủ rồi phi xuống ký túc xá chờ, lúc Lục Hoài Chinh rút chìa khóa xe đi vào, nghiêm hình ép cung hỏi một hồi thì mới biết là bỏ lại anh ta để đi tán gái.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 r( O# @: _& {" h! H( P
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 p, y- `: p8 y3 ?$ c
Năm đó Tôn Khải cùng Lục Hoài Chinh tốt nghiệp trường quân đội, lại cùng nhau vào lữ đoàn nhảy dù, khi Lục Hoài Chinh được bổ nhiệm làm đội trưởng thì anh ta vẫn mới là tiểu đội trưởng, nhưng cả hai đã sớm chiều chung sống mấy năm trời, nếu nói là hiểu nhau, thì đúng là không ai hiểu rõ Lục Hoài Chinh hơn Tôn Khải.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' w3 s5 N2 ~* _9 U' `: J7 f2 G
; d* d. h; _" H9 F# I: Z. `# O  Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đừng nói là tán gái, Lục Hoài Chinh quanh năm chỉ giao du với cánh đàn ông đàn ang, Tôn Khải chưa từng thấy anh hẹn hò với cô gái nào cả. Có mấy lúc ăn uống tập thể, sẽ luôn có tân binh không sợ chết muốn thăm dò tình trường của Lục Hoài Chinh, nhưng dù cố hết sức tra hỏi đến đâu thì anh cũng không tiết lộ nửa chữ, không phải là không có, mà chính là không chịu nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 S$ d2 |; A: V8 A9 \
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 s7 l6 W: g. b
Nói ra quá mất mặt, nên dứt khoát không nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  M; |- @# A2 u& N+ u
©2020 Kites.vn | & o) P+ [6 p. [% G8 F1 p+ ?; l, nAll rights reserved
Kết quả đêm đó dưới ký túc xá, Lục Hoài Chinh không biết bị ai kích thích, lần đầu tiên nhắc tới Vu Hảo với anh ta.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, I; r; Z! y3 W  Z( O/ H
©2020 Kites.vn | 5 p" g& [2 [! @# @% N8 U0 {All rights reserved
Tôn Khải rất ngạc nhiên, “Là bác sĩ Tiểu Vu của chúng ta đấy ư?”
©2020 Kites.vn | ' a6 j1 i; q3 A5 lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 n6 h1 ]* U6 VAll rights reserved
Lục Hoài Chinh khoanh tay tựa vào tường, dù xấu hổ cũng không châm điếu thuốc hóa giải, câu được câu chăng tâm sự với anh. Tôn Khải nghe xong thì sửng sốt, không ngờ anh cũng có một khía cạnh vui tươi như thế, nếu nghĩ kỹ thì đúng là Lục Hoài Chinh rất giống ánh mặt trời, nhưng cậu thiếu niên từng không buồn không lo năm đó đã bị thời gian mài duỗi nên một người đàn ông vững chắc bền bỉ.
©2020 Kites.vn | 8 U! _9 C! f( pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ z$ d4 w  x' u, GAll rights reserved
“Vậy bây giờ cậu tính sao hả người anh em?” Tôn Khải tò mò hỏi.
( P7 X+ U3 O/ V& p©2020 Kites.vn | All rights reserved
4 H  K0 P3 e7 f) p' j6 O$ K& Q9 o/ @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thật ra hồi đầu Lục Hoài Chinh đâu nghĩ nhiều như thế, hôm đó gặp lại ở tiệc cưới, trong lòng anh đã có chuẩn bị rồi, bởi vì lúc Lâm Sưởng tìm bạn gái, hơn nữa còn giới thiệu Tống Tiểu Đào với đám anh em kia, trong lúc vô tình anh có nghe Tống Tiểu Đào nhắc tới tên Vu Hảo.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( {- O& x9 W8 y' j% j% Y7 O0 S8 o! R
©2020 Kites.vn | All rights reserved: d3 N, N% Z5 i; P- _3 |
Ban đầu anh chỉ cho là trùng tên nên cũng không để ý nhiều, tuy nhiên khi nghe cái tên đó được nhắc đến nhiều lần, anh lại không nhịn được mà tò mò, cuối cùng quyết định xác nhận lại một chút. Nhân buổi tối trước ngày Tống Tiểu Đào đi làm anh đã cố ý lại nhà Lâm Sưởng chơi game cả đêm, ngày hôm sau còn thuận miệng nói muốn đưa Tống Tiểu Đào đến viện nghiên cứu.
©2020 Kites.vn | - j; ]; D1 [% |7 qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, ]: H2 L9 T7 X( r  J6 ^" d: K. l9 K
Kỳ thực còn chưa tới cổng viện nghiên cứu thì anh đã chắc chắn người đó là cô rồi, trên đường đi thuận miệng hỏi Tống Tiểu Đào vài câu, Tống Tiểu Đào còn đưa ảnh cho anh xem.
0 {5 W4 u8 E) x% _©2020 Kites.vn | All rights reserved
; Y: e/ u' W0 Z( F9 }( Q0 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Dáng vẻ vẫn không thay đổi, vẫn là cô gái nhỏ mi thanh mục tú lạnh lùng của năm xưa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ c) \# B" G& z
©2020 Kites.vn | All rights reserved- e9 X* I( \8 ~3 ]( h% e* x
Không biết lúc đấy trong lòng lấy sức lực từ đâu nữa, cảm thấy cô gái này quá không có lương tâm. Năm đó anh cung cúc tận tụy chẳng sợ chết vì cô là thế, ấy vậy mà chuyện lớn như chuyển trường cô lại chẳng thông báo với anh một tiếng, nói đi là đi ngay.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; A: A' d4 z  P6 }5 {( G4 j2 J! [* S4 _
©2020 Kites.vn | * w& N8 u  n) Q. r+ x# b! E; P. ~4 JAll rights reserved
Có điều cũng không ngờ cô không thi vào Thanh Hoa, mà lại vào khoa Tâm lý học ở Bắc Đại.
+ o; g) T: b, A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* T" }' A7 v0 ~7 t  `$ ~3 W
Ngày tổ chức tiệc cưới anh biết là cô sẽ đến, lúc đưa tay ra đỡ cô cũng chỉ là bản năng mà thôi, tuy khi rụt tay về đút trong túi quần, ngoài mặt chẳng có biểu cảm gì to tát, song trong lòng đã sớm hối hận ngàn lận, đúng là đồ chân chó! Kiếp nô bộc!
5 ^- v9 A8 ?& ^% B+ R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . @& ~* O4 F& }& H  K. u2 KAll rights reserved
Về sau thấy cô thất thần suốt cả buổi tối, trong lòng anh lại có phần thoải mái, cố gắng không để ý đến cô nữa..
# f6 y2 N: K- N©2020 Kites.vn | All rights reserved
: a% ~' z) |. L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng tới khi về lại quân doanh, anh lại cảm thấy bản thân đúng xấu, chuyện đã qua lâu vậy rồi, nho chín cũng thành nho khô, cũng coi như nước sông Hoàng Hà sắp chảy cạn đến nơi, việc gì cần phải so đo với cô nữa?
! h" A+ q7 L* E8 C, E; S# c©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 i4 F: V. S* L( {©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hơn nữa, lúc trước không tên không phận lại còn bị mày chọc ghẹo chấm mút, chuyển trường không nói cho mày biết cũng là chuyện đương nhiên.
/ V0 Z! _% h  a/ a9 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ x$ _. v: s) L& b. w8 I$ a
Trong lòng lại có một tiếng nói khác vang lên, chút chọc ghẹo chấm mút kia thì có coi là gì.
! l2 l! W1 m5 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 E9 j; E' S, ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trên đỉnh đầu lại có một người cầm búa lớn nhảy ra – dùng sức gõ bốp bốp xuống đầu anh, rồi chống nạnh nói: “Mày hôn tai người ta còn gì nữa! Có người theo đuổi con gái như mày hả!? Ông nội mày nói biết bao nhiêu lần hả, phai biết trả giá, không được nói năng tùy tiện!”
©2020 Kites.vn | ; s# W- Z3 s& ?+ MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ) }' F, r* z/ W4 G7 \& ?! C7 \9 J  TAll rights reserved
Cho nên khi gặp nhau ở quân khu, anh lại không kiềm chế được mà trêu cô, nói chuyện đả thương cô, rồi phát hiện ra quả nhiên cô vẫn như trước – nhìn thì lạnh lùng nhưng thực chất lại ngây ngô ngốc nghếch.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ A7 G% {& f3 i& ^+ Z: m
©2020 Kites.vn | 7 E$ U2 H* k  [8 WAll rights reserved
Anh thẳng thắn thừa nhận, tám năm qua trái tim anh như mặt nước phẳng lặng, không động lòng với bất kỳ một ai, cũng thừa nhận bản thân còn cảm giác với Vu Hảo. Thời gian là thứ rất đáng sợ, dù đã từng trải qua những cơn đau đến tê tâm liệt phổi, dù cánh cửa lòng có chằng chịt biết bao vết sẹo, thì rồi cuối cùng cũng dần yên ổn dưới ánh đèn.
) W$ c: C& d9 D, P- ^( J, d©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 M6 d) X0 k# ^: y( h* d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôn Khải vỗ gáy, “Nếu còn cảm giác, vậy cậu do dự cái gì? Theo đuổi mau!”
©2020 Kites.vn | - t% f6 T6 S* s+ BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 n/ x4 s! d9 q+ D4 _
Anh lắc đầu bất đắc dĩ cười.
+ I7 E: h2 p+ I9 O©2020 Kites.vn | All rights reserved
; E/ c  C! k) _7 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cảm giác này chẳng khác gì cánh hoa bồ công anh bay đầy cõi lòng, lúc không có gió thì rất yên bình, song chỉ cần chút gợn sóng lăn tăn, những cánh hoa kia sẽ khẽ khàng tung bay bồng bềnh khắp lồng ngực, khiến trái tim này ngứa ngáy, có điều lại không tìm lại được cảm giác mãnh liệt của năm xưa.
4 L( J1 d+ V+ W$ ~% L: O& p% I©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 ]' y# ?5 z2 T6 z6 TAll rights reserved
Hơn nữa, tuy anh từng nói với những người lính dưới trướng mình rằng, thật ra đây chỉ là một công việc bình thường, nhưng mỗi lần làm xong nhiệm vụ quay về, chính anh cũng biết nó không hề bình thường chút nào, trước kia không có cô, anh còn chuẩn bị tâm lý có thể hy sinh bất cứ lúc nào nơi đâu.
©2020 Kites.vn | 2 e9 ]' U- ^5 a6 s  h9 O2 Z7 t9 MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 h0 f' u, h  e2 j  j3 LAll rights reserved
Đợt bay tuần tra lần trước, anh còn giằng co với đối phương trên không trung hơn hai tiếng đồng hồ, khi đấy anh còn cảm thấy may mắn vì ban đầu hai người họ không đến với nhau, nếu không hẳn cô sẽ đau lòng lắm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ^  c4 j7 t+ W4 h% o
©2020 Kites.vn | All rights reserved* I2 F% T% T" G% J6 g# h3 ?# t! J4 l
Anh nghĩ, những thứ này cũng cần có thời gian.
©2020 Kites.vn | 8 _1 d" L  N' U3 l3 A5 yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | " z/ ^" L6 h2 L1 F, @3 |3 bAll rights reserved
Đợi khi hai người Vu Hảo ngồi xuống, Tôn Khải dùng khủy tay chọc Lục Hoài Chinh nói, đưa ra đề nghị khá hiểu lòng người: “Hay là để anh đổi chỗ với bác sĩ Tiểu Vu?”
/ B( J6 a3 H( g+ i4 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: P! X# _" O) L0 G5 x# x6 B
Lục Hoài Chinh không mở mắt, “Không cần.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved  Y, t6 x+ b# a' m9 b$ ~
©2020 Kites.vn | . ]4 G7 o( Z: Z+ ^( J  @8 @7 g. PAll rights reserved
Tôn Khải biết tỏng, con người Lục Hoài Chinh khá bảo thủ cố chấp, bình thường ai nói cười chọc ghẹo với anh cũng đều được, nhưng đến khi đi công tác thì anh lại trở nên nói năng thận trọng, già dặn chín chắn. Chứ đừng nói gì đến việc bảo anh theo đuổi con gái ngay trước mặt những người lính dưới trướng mình, đoán chừng mất mặt không biết để đâu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 s" B5 Z5 o# K9 w* c& `) p7 l. Z
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 h+ `. w8 j* H& A8 S8 C" Q- f
Tôn Khải lắc đầu, cũng không cố chấp nữa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 M& B7 r* a& X- i: ?$ x8 F
©2020 Kites.vn | - k2 T/ Q9 @6 ^- B% p: @All rights reserved
Bên này, Vu Hảo mới vừa ngồi xuống, Triệu Đại Lâm liền dùng khuỷu tay huých lấy Vu Hảo, nhìn cô với Lục Hoài Chinh, nháy mắt nói: “Quan tâm em thật đấy nhỉ.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 |" ?! y- j' z9 T- c
©2020 Kites.vn | - }8 b; n  ^( t3 [All rights reserved
Vu Hảo không đổi sắc mặt, đáp: “Anh ấy vẫn luôn đối xử tốt với các đồng chí nữ.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved. H- n+ A+ s* l) f
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 y1 n+ g2 V8 T% A0 F
Triệu Đại Lâm xen vào một câu, “Rốt cuộc em nghĩ gì thế? Sao hôm qua lại nói muốn kết hôn?”
©2020 Kites.vn | ( l/ Z& i: ~: b7 U8 O7 tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ; ^" ?/ o$ m& oAll rights reserved
Vu Hảo cúi đầu, nhớ lại hôm về nhà cũ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! o# T# i5 P( Q6 ~; C8 ~) r# }
©2020 Kites.vn | , Y- k4 i1 \% LAll rights reserved
Người nhà ông Vu rất đông, bao gồm cả Vu Quốc Dương thì tổng cộng có sáu người con, Vu Quốc Dương là người nhỏ tuổi nhất, trên có bốn người chị, một người anh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 x: a; Y/ @  v1 H
1 }# J2 k/ h9 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lúc còn trẻ bà nội là cán bộ đảng, nghỉ hưu rồi cũng không chịu làm bà già cô quạnh, yêu cầu chủ nhật cuối cùng mỗi tháng là tất cả mọi người phải về nhà cũ ăn cơm.
©2020 Kites.vn | ( C; e6 }& \. K% T6 }All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 [  }  P- n" C  b1 XAll rights reserved
Năm xưa Phùng Ngạn Chi không được phép bước chân vào nhà cũ, cho đến khi Vu Hảo thi đậu đại học, bà nội bỗng nhiên mở miệng, cho phép Phùng Ngạn Chi về nhà cũ ăn cơm.
©2020 Kites.vn | 4 P" k" @/ k6 d' D3 qAll rights reserved
# x& P: F: V2 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bữa cơm gia đình ngày đó, ông Vu có cuộc họp trong cơ quan nên không đến, dì cả của Vu Hảo trước giờ nói nhiều, cộng thêm con gái mình mới ly hôn một thời gian giờ lại được gả cho ông chủ của một công ty niêm yết, lập tức có cảm giác bay lên cành ccao biến thành phượng hoàng đầy ưu tú, không quá ba câu lại vòng đến đề tài làm thế nào để chọn con rể. Vừa nghe nói Vu Hảo không có bạn trai là liền quở trách Phùng Ngạn Chi mấy câu, bảo tuổi lớn như vậy sao cô còn không lo lắng, lớn hơn nữa rồi không có ai để ý đâu đấy, chẳng lẽ muốn con gái lão Vu nhà chúng ta trở thành người gái ế lớn tuổi trong miệng các bà các cô ngoài đường hả? Như thế sẽ thành bà cô già mất, dù điều kiện có tốt đến mấy, nhưng lớn tuổi rồi thì cũng trở nên công cốc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 Q! a( |4 G; G3 ^2 z( ~% l( F
9 p/ X9 A2 b1 G" l# N+ h4 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mặc dù bình thường Phùng Ngạn Chi cũng thúc giục Vu Hảo, nhưng bà tuyệt đối không cho phép người khác nói con mình như vậy, lập tức châm biếm một câu, “Không cần gấp, kết hôn rồi cũng ly hôn, vẫn nên mở to mắt từ từ tìm đối tượng tốt còn hơn.”
©2020 Kites.vn | " @* C5 C9 y$ fAll rights reserved
+ G* N9 e, E" f2 ^1 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Dì cả lập tức sa sẩm mặt mày.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# [3 W8 L+ R! I/ e: w  O% r
1 A. N- A; b) x3 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cơm nước xong xuôi, bà nội gọi Phùng Ngạn Chi vào phòng ngủ giáo huấn một trận, cửa phòng ngủ không đóng mà chỉ khép hờ, từng câu từng chữ hùng hồn của bà vang vọng truyền đến tai thành viên trong nhà, “Vừa rồi cô nói cái gì đấy hả? Cô đừng tưởng được gã vào nhà này ít năm là muốn lên mặt, dòng họ Vu này còn không có người con dâu nào như cô hết. Dày vò cả nửa đời thế mà vẫn không sinh cho tôi được đứa cháu trai, sinh được đứa cháu gái vừa nát lại vừa đần độn, từ nhỏ đã không biết lấy lòng người lớn, cũng không biết cách để người ta thích mình, giờ không kết hôn lại còn cãi lý? Con bé mà không kết hôn thì đời này cô đừng hòng mơ tưởng được vào gia phả nhà họ Vu.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) T2 ~1 c4 n8 y
©2020 Kites.vn | - g8 F6 X8 l2 z. {0 w6 o$ T% KAll rights reserved
Bà nội cố ý không khóa cửa, ngay trước mặt họ hàng thân thích mà ra oai phủ đầu với mẹ con Phùng Ngạn Chi không chừa mặt mũi, sau đó trên đường trở về, hai mẹ con không nói một lời.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 ^# h, B4 q2 J4 U0 Q# p, X0 I) _. |
+ c: q5 T1 S2 G1 U  E©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lúc sắp xuống xe, Vu Hảo hỏi một câu, “Mẹ, có phải mẹ muốn vào gia phả không?”
' V7 h6 D. h$ E, `% D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 }" c: o, J$ y$ J' d% z' I1 B! UAll rights reserved
Phùng Ngạn Chi nói, không phải vấn đề gì to tát, đời người vốn vô danh, cuộc sống chính là bằng chứng.
©2020 Kites.vn | 0 N" ^5 ~" B: a! B, |' VAll rights reserved
7 A3 R! j, m3 y8 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Từ sau hôm đó, Phùng Ngạn Chi không nhắc đến chuyện kết hôn với Vu Hảo nữa, cũng thôi nhờ ông Vương điều tra giúp, bỏ đi vậy, con gái vui vẻ là được rồi.
©2020 Kites.vn | & i9 Z: o' B/ p; N( BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 u6 @. m; J( U3 Z* R* H( r
Lúc xuống xe còn dặn Vu Hảo không nên nói chuyện này với Vu Quốc Dương, sợ lại có màn gió tanh mưa máu.
©2020 Kites.vn | ( g- q2 D6 i7 ~: ?2 LAll rights reserved
5 b* y; R) d5 S! l# G/ X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng ngày hôm sau, Vu Hảo lại nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện kết hôn.
©2020 Kites.vn | 3 e& w1 x9 K8 W' _All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ ]6 c" G5 N: J2 ]4 Z( V5 bAll rights reserved
Cô quay qua hỏi ngược lại Triệu Đại Lâm, “Chị nói xem tại sao người ta lại phải kết hôn?’
) W( C6 R5 F8 s, J" L8 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
+ Y# H$ C, L# [# Q7 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Vì để sinh đời sau?” Triệu Đại Lâm nhìn cô nói, “Mà trước hết em nói xem tại sao lại muốn kết hôn đi đã.”
+ W6 [7 v' H: ~/ t5 t, _©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) e, T7 b7 X2 Q2 G+ H! TAll rights reserved
Vu Hảo lắc đầu, “Chẳng qua em cảm thấy, nếu đã đến tuổi mà nhất định phải kết hôn, vậy thì anh ấy là người duy nhất mà em không ghét.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; M  y7 O3 w4 W( [
©2020 Kites.vn | All rights reserved  Q0 X" T$ s, ?4 f% b$ ?' L
“Tiểu thư ơi, quá hấp tấp rồi.”
8 m" r$ e# C! e4 `: @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 ]! H! V( g% s: [- ZAll rights reserved
Tuy nói như vậy, nhưng Triệu Đại Lâm lại rất hiểu. Cô biết tính Vu Hảo lạnh lùng, rất không ưa động chạm tay chân với phái nam xa lạ, có lúc còn ghét đến mức nôn mửa kia mà, nên nhiều năm qua bên cạnh cô chẳng có lấy một người bạn là nam, lúc nào cũng mang theo đèn pin chích điện đề phòng yêu râu xanh, nếu chàng trai nào theo đuổi cô có hành vi thái quá thì sẽ lập tức chích điện ngay.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' c' H; F: ]# [
©2020 Kites.vn | All rights reserved- h8 M6 b0 k8 S0 _+ T. u
Bị mấy lần như thế, dần dà trong viện cũng không có ai dám theo đuổi cô nữa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# t; l% }1 s& _
©2020 Kites.vn | - \& y6 Z, }$ G$ r$ R& B9 MAll rights reserved
“Em lại không thấy hấp tấp chút nào.” Vu Hảo thành thực đáp, “Lúc anh ấy chạm vào em, em không hề thấy ghét, hơn nữa còn có cảm giác tim đập rất nhanh, hô hấp khó khăn. Em cũng không biết hình dung thế nào nữa.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved' T. @6 |. Q$ |: h
©2020 Kites.vn | : }6 ]. _4 z- \' M8 R8 P5 {All rights reserved
Triệu Đại Lâm dựa sát vào, “Cậu ta chạm đến em rồi!?” Giọng có phần hơi lớn, làm Lục Hoài Chinh đang nghỉ ngơi bên kia cũng mở hờ mắt nhìn sang bên này.
©2020 Kites.vn | ; R. c7 L) z$ D8 o+ R; aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( P9 ^7 }* B" H1 |" m9 FAll rights reserved
Triệu Đại Lâm chẹp miệng, hạ âm lượng xuống: “Hai đứa em phát triển đến bước ấy rồi à?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved' F9 m2 i7 {- e# Q$ V
5 z6 O/ z. P- A) I8 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chờ Lục Hoài Chinh thu ánh mắt về, Vu Hảo đỏ mặt lặng lẽ nói bên tai Triệu Đại Lâm: “Không có, đó là chuyện lúc trước rồi.”
©2020 Kites.vn | ( c& ~  Q5 X) a  e* qAll rights reserved
$ P8 a, M5 X5 j1 O( ?6 K, R©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | 4 g# n% U( R' A1 J' N! lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 ^/ ^9 R% G& u3 PAll rights reserved
Thời gian đến trạm biên phòng cũng xấp xỉ bốn giờ đi đường.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 Z& V- v' h7 g# r4 r; d* F. |# q
©2020 Kites.vn | 5 |& z" e$ i7 X& b( EAll rights reserved
Lúc chạy được nửa đường, Triệu Đại Lâm bị say xe vì đường núi quanh co, lấy túi nilon trên xe nôn liên tục, Lục Hoài Chinh bảo tài xế dừng xe, nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ.
+ z; [5 T% h# W2 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 m/ J( k' b6 e
Xe vừa dừng lại, Triệu Đại Lâm liền cầm túi lao nhanh xuống xe, đứng ven đường nôn tới nỗi hai mắt nổ đom đóm.
©2020 Kites.vn | 5 j. h) f3 u6 @All rights reserved
4 J- b3 F/ Z5 l1 D/ Q/ Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo vội đem khăn giấy xuống xe.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' l# e3 y5 e$ v3 \9 T; i( V! |
0 ?! z' B1 F1 p. O' ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh cũng cầm hai chai nước xuống.
©2020 Kites.vn | + b6 z, U  f1 `. {: r$ dAll rights reserved
) V6 g+ i! w3 |' z2 }! ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mặt trời rất gắt, bốn phía được bao trùm trong một màu xanh biếc, gió thổi cây lá kêu xào xạc, đương giữa ban trưa nên ánh nắng khá nhức nhối.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" l& Q: t# ?( w2 o1 E
©2020 Kites.vn | All rights reserved: [; P$ t( Y- g' m6 ^1 `* q. g. V
Lục Hoài Chinh nheo mắt đi sang, Triệu Đại Lâm vừa nôn xong, đứng lên lấy khăn giấy của Vu Hảo thì đúng lúc anh đưa một chai nước tới, định đùa vài câu như ‘không phải nói quen chịu khổ rồi sao’, song lại thấy không thích hợp nên thôi, chỉ hỏi, “Bình thường rồi chứ?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved. `; n# W  y* q- S/ t9 u( {
! z" Y. o  S6 `0 C- e" D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sắc mặt Triệu Đại Lâm tái nhợt, lau miệng, gật đầu ý nói vẫn chịu đựng được.
9 x+ d" Y: z0 c©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " c2 o, w1 c: G5 D8 k, Q* R! YAll rights reserved
Lục Hoài Chinh mở chai nước khác rồi đưa cho Vu Hảo, cúi đầu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng: “Còn em?”
$ ]' w) X( [' _% ^3 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
, n& W- _- c$ B2 d' Z0 z2 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đã lúc này rồi mà Triệu Đại Lâm vẫn không quên nhiều chuyện, bàn tay lau miệng khựng lại, ánh mắt nhanh như chớp quan sát qua lại giữa hai người họ.
©2020 Kites.vn | . U( j9 @3 R* P: |3 x) \7 hAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( ~( W8 [" o- b. n) e9 YAll rights reserved
“Em vẫn bình thường.” Vu Hảo nhận lấy chai nước nói.
6 X7 [$ D) D/ t9 _) G9 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 U( q! q" ?7 A& m. qAll rights reserved
Lục Hoài Chinh gật đầu, hai tay đút vào túi, cười nhìn chỗ khác, bảo: “Kiên trì thêm chút, còn hai giờ nữa thôi.”
©2020 Kites.vn | 6 }, P2 p8 q; l5 m8 s2 L8 O" O7 y7 [All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 X% Q8 F4 M2 ?2 R+ e9 f4 a
Vu Hảo nghe thế, đáp được.
7 B: ^* n; a0 T©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# f& j& _/ \, q+ C" F
Triệu Đại Lâm cảm thấy càng nhìn càng thấy hai người này thật xứng đôi, không cần nói gì hết, chỉ cần đứng sóng vai thế thôi là cũng có thể cảm nhận được bầu không khí khiến người khác mặt đỏ tim đập rồi, ánh mắt vừa chạm nhau là lập tức lửa tóe khắp nơi, thật là..
+ `" i9 @3 l, z+ Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
! f" g3 F: ^, c) L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ đàn ông quân nhân luôn mang đến cảm giác an toàn, nhưng loại cảm giác này lại cực kỳ mãnh liệt trên người Lục Hoài Chinh, cộng thêm dáng người Vu Hảo gầy nhỏ yếu đuối, vô cùng tương phản, song lại cực kỳ hài hòa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 l' U( \# m8 d5 Y0 Y( I
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 t! m# u- Y- y; V# E% V. T' c
Lúc lên xe, Triệu Đại Lâm ngồi thẳng vào chỗ của Lục Hoài Chinh, câu được câu chăng trò chuyện cùng Tôn Khải.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: n" x1 R$ z' v( @- R" k0 u8 v
©2020 Kites.vn | * s* _. R) y- n9 F! B# pAll rights reserved
Đợi tới khi Lục Hoài Chinh cùng Vu Hảo lên xe, cô nàng không chịu trả lại chỗ, “Hai người cứ ngồi đó đi, tôi nói chuyện với đội trưởng Tôn một lát.”
: Y0 e- L. A3 _% C6 H2 @" y# c©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 n  i/ r  O9 _% Z
Tôn Khải gật đầu phụ họa: “Đúng đúng, Hoài Chinh cậu ngồi đó với bác sĩ Tiểu Vu đi.”
©2020 Kites.vn | % }2 S: B* w  g4 b: DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | / e- f8 W: U- W5 i7 ~( JAll rights reserved
“…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ P9 B( y1 K% W
3 z  N# Z1 r* E& \& D+ Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
“…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 {. ~; M3 J$ h% P3 j* G) `
©2020 Kites.vn | ) s' p3 x' d- ?All rights reserved
Lục Hoài Chinh cho Vu Hảo ngồi phía trong, còn mình cởi mũ xuống ngồi cạnh cô, nói: “Sức khỏe của em có vẻ tốt hơn trước nhỉ.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 M9 y$ t% F4 f# \( n5 G
©2020 Kites.vn | % Q5 L( V8 c& G& y: m% pAll rights reserved
Vu Hảo lắc đầu, “Thật ra vẫn thế thôi, chạy 800m xong vẫn chóng mặt đau đầu.”
©2020 Kites.vn | : k0 G) `8 O! C# }5 ^% xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: a' L/ o# Y2 H3 Y3 u
Lục Hoài Chinh khoanh tay dựa vào ghế cười cô: “Quanh năm dán mắt vào máy tính mà không chịu rèn luyện, em không chóng mặt thì ai chóng mặt đây.”
9 A- i5 P. O6 M1 o- J3 m1 i0 s2 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 |) `9 j4 y( M( cAll rights reserved
“Em có luyện tập mà.” Vu Hảo nhấn mạnh.
©2020 Kites.vn | # I" i7 T0 I+ ?All rights reserved
2 C/ k, }$ q/ r3 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Anh nhướn mày, liếc mắt: “Luyện tập cái gì?”
  E" E. k3 o# ^* C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' _0 ~4 a9 {  V6 ~All rights reserved
Vu Hảo vô tội nhìn anh nói: “Tập yoga, em có cả cơ bụng nhé.”
* R6 \$ Y; W) H5 p* |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | : y+ x# m( D2 cAll rights reserved
Lục Hoài Chinh nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, yết hầu khẽ khàng lên xuống trong vô thức.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-9-2018 13:30:52 | Xem tất
Chương 23
$ B" G# X% E/ {  K: w' o2 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ t8 R( r/ G" h! C( u9 j, Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Editor: LuChan

: R& c( H' f! B# o3 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 ^$ q" b& X- zAll rights reserved
Hàm én cổ hổ, bay mà ăn thịt, thực là tướng vạn lý phong hầu
©2020 Kites.vn | , t$ O5 O- ?6 C& WAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  u$ i3 a& c# P0 m$ D
***

: S" M2 R. v5 b, Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 W7 V& a; ]3 s# Q* ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hai giây sau.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# {# Y5 k# x. i3 I
4 ]! Q9 b2 L2 L) o/ \( _$ ^, u©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ chính Lục Hoài Chinh cũng thấy thất thố, thế là cúi đầu giả vờ ho khan, dời mắt nhìn đi chỗ khác, đáp lại qua loa: “Thế à? Lợi hại thật.”
& I- R: H( Z/ h  Q) L  a- y! Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 N5 ~' p# }6 U  m, q  A$ Y; {" t
Vu Hảo không phát hiện ra, còn trịnh trọng gật đầu, “Đúng vậy.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ b4 W* ^2 e" N- J
1 D) ~- s+ W( Z; y2 M0 o4 q3 G4 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khóe miệng Lục Hoài Chinh nhếch lên, quyết định không tán gẫu với cô nữa: “Em ngủ một lát đi, nửa chặng đường sau còn dốc hơn đấy.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved, b# b/ u# O# H- G) O; R
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 j$ C% s0 [( |  f# A
Vu Hảo còn muốn trò chuyện với anh thêm chút nữa, song thấy anh có vẻ lạnh nhạt nên cũng không dám mở miệng, nghe lời đáp vâng rồi nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" j% A- O. r/ [4 G
©2020 Kites.vn | All rights reserved, A  C$ k! c4 ]
“Nếu bản thân không thoải mái thì cứ nói, đừng gượng ép.” Anh dặn dò trước khi khép mắt lại.
©2020 Kites.vn | ' N& Z/ V6 I2 G  b! LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ J) d( K2 C& G  [
Vu hảo đáp lời.
: k6 V4 s  P8 x) v* P©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 A& a2 s, D7 f$ ^- S. o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ánh nắng chan hòa phiếm đỏ chiếu rọi ngoài cửa kính, cả chiếc xe buýt được luồng sáng ấm áp bao trùm, làm con người ta mệt mỏi rã rời, chỉ trong chốc lát cô gái bên cạnh đã thiếp ngủ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* l9 i8 k# n4 {: E6 z8 w% s2 J
©2020 Kites.vn | ! [# s4 S, ?! E  g( L1 L1 ]4 pAll rights reserved
Suốt cả quãng đường Lục Hoài Chinh không hề ngủ, đây là những lúc anh và Tôn Khải phải đảm bảo an toàn cho mọi người trên xe, còn cảnh giác hơn so với lúc bình thường. Mà giờ đây bên cạnh lại có một người như vậy, trái tim anh cứ nơm nớp lo sợ, chỉ khép hờ dưỡng thần rồi chốc chốc lại mở mắt nhìn sang Vu Hảo.
. y" ]7 X$ K* S$ w( z5 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 z; B" G' V, e0 HAll rights reserved
Xe đang chạy dọc theo đường núi ngoằn nghèo đi lên, một bên là núi sạt sắc xanh nguy nga cao vút, một bên là thế núi nhọn hoắt như được gọt giũa. Đường núi nhỏ hẹp gập ghềnh hiểm trở, vẫn là đường đất đá loang lổ, mà quanh năm trong rừng lúc nào cũng ẩm ướt nên mặt đường toàn là bùn lầy, lúc bánh xe chạy ngang qua, rung lắc dữ dội.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 y" G. g. C6 e  i( C  s4 e$ c
3 _% ?! p$ E! K% e  T7 p9 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người lái xe là tài xế trong quân đội, lái khá nhanh, dù đã giữ côn ổn định nhưng vẫn không chịu nổi đoạn đường vừa cao vừa dốc này.
©2020 Kites.vn | ( m" u) ^/ ^3 D; uAll rights reserved
- u" Q+ `& d/ q2 `# |, w©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh cúi đầu nhìn Vu Hảo đang gật gù, bèn đi tới vỗ vai tài xế thấp giọng nói: “Không cần chạy nhanh thế đâu, không vội.”
" C% Q9 q- l2 `: }©2020 Kites.vn | All rights reserved
# D& M8 j# L# \* _- H$ S0 _1 n7 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tài xế đáp được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% s& }7 ~2 j! {4 q, g/ ?! g
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 a' g2 B% n2 \( Y1 M& J" R6 p
Lục Hoài Chinh gác tay lên ghế lái, mới vừa cúi người nói xong thì xe đã chạy tới đỉnh núi, phong cảnh trước mặt trở nên sáng rực quang đãng. Dưới ánh nắng trắng xóa, xe chạy thẳng lên mặt đường ổn định, có thể mơ hồ trông thấy dây ăng-ten của trạm ra-đa biên phòng trước mặt.
3 e2 R% V, b" J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ }- @7 h9 K+ u/ j
Tài xế hỏi: “Đội trưởng Lục, sắp tới trạm ra đa rồi, có cần đi xuống chào hỏi không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) i! Q; K- W7 r$ Y; \* E! |
+ A2 N$ i: J$ p©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh suy nghĩ một chốc, đợi xe chạy thêm mấy chục mét nữa rồi mới híp mắt nói: “Bây giờ cậu đạp phanh đi, cho xe dừng từ từ, tôi với Tôn Khải xuống chào hỏi trước, đừng có đánh thức nhóm bác sĩ Vu.”
. z, d( v1 ~! ^- e- e% z©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 r$ Z# R: }* P& K( M$ l©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tài xế làm theo, bằng ba phần sức lực, anh ta dè dặt giẫm phanh như giẫm vào vải bông.
©2020 Kites.vn | & z- a, ~" T/ x' IAll rights reserved
& q& x8 q# I0 Z1 I1 E©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chờ xe dừng hẳn, Lục Hoài Chinh xoay người gọi Tôn Khải rồi cầm mũ lên chuẩn bị xuống xe, lại thấy ở chỗ Vu Hảo không có rèm cửa, lúc trước có núi ngăn nên không có ánh nắng, giờ đây chạy trên đường quang, cả người Vu Hảo như tắm dưới ánh mặt trời, gương mặt đỏ bừng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  H) H0 b: M8 m1 U' Q
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ w. c, F$ [* b: P' `
Lục Hoài Chinh không chút lưu tình đưa tay kéo rèm cửa sổ đang che cho binh lính đằng sau tới, che kín lại cho Vu Hảo, không để ánh nắng nào lọt qua.
©2020 Kites.vn | 4 z5 X& A) C8 N  L7 ?8 K' y% ?% VAll rights reserved
" ~+ @! j/ e2 D. X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hàng sau đột nhiên bị nắng rọi vào chói mắt, người lính đó mù mờ tỉnh dậy, mặt đầy hoang mang.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" \) r! S' M' {9 Q8 y
2 z% f8 _1 K1 j' T3 s; X) |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đúng lúc này Vu Hảo tỉnh lại, thấy anh đội mũ thì ngay lập tức ngổi thẳng dậy, dụi mắt hỏi: “Đến rồi hả?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( N5 G; h$ K& t$ B
©2020 Kites.vn | 6 c* _* J: Z0 t1 k! H$ HAll rights reserved
Tôn Khải đi xuống trước, Lục Hoài Chinh ngẩng đầu khóa quai mũ làm lộ đường cong lưu loát ở cổ, anh nói: “Chưa tới, em ngủ thêm một lát đi, đến rồi tôi sẽ gọi em.”
©2020 Kites.vn | 8 i1 _4 g$ \2 X( p& N) [: SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 M. y2 Y9 p) ^0 q+ t# Z
Nói xong liền xuống xe.
3 E, l+ a- J# @4 u$ }) [$ C& t$ W% C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* Q* y3 }( R' [! b  n$ [. p
Vu Hảo kéo rèm ra nhìn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# S: O% O1 v  ~. O$ C
©2020 Kites.vn | All rights reserved( q0 P4 e( g" L% I
Anh và Tôn Khải đi đến trạm ra đa, còn chưa vào cổng thì đã có người ra đón chào, bọn họ đứng trước cửa trò chuyện đôi câu, chưa được bao lâu thì có người lính già đi ra, không biết nói gì mà Lục Hoài Chinh với Tôn Khải nhìn nhau cười rồi đi vào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 s, p- N# K6 z' O% F% `2 [/ ]
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 w* v. |1 [' \
Vu Hảo nhìn đến thất thần, không biết từ lúc nào có một cái đầu xuất hiện, Triệu Đại Lâm đắc ý nhìn cô, “Nhìn lén? Không nhận ra em còn thích như thế đấy.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ T3 @9 w3 X0 Y. o5 }
! e; d1 r; i1 b- k* Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo không buồn để ý, buông rèm cửa xuống dựa vào ghế giả vờ ngủ.
! e, P* E. O8 C) `* J. L. F% e3 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
% b' O; ~/ @+ Q, ?' Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Đại Lâm lại cười, “Aiz, chị nghe ngóng giúp em được chút đây, mấy năm nay Lục Hoài Chinh chưa từng có bạn gái, hơn nữa, thời gian trước lãnh đạo của cậu ta có giới thiệu con gái của bộ trưởng cho, nhưng lại bị từ chối thẳng.”
& z; P& ]8 |- O( ]3 b7 [+ }- D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ s8 P7 G& r0 L2 y1 L/ H& |: @
Vu Hảo vẫn nhắm mắt, “Em biết.”
©2020 Kites.vn |   Y: ]( J6 M: t3 G; E: J# CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | : o7 T' ]# t) }0 E: eAll rights reserved
Triệu Đại Lâm kêu lên, “Xem ra tốc độ phát triển của hai người các em nhanh hơn chị tưởng đấy, chị còn nói với đội trưởng Tôn hai đứa đúng là im lìm, đóan chừng nửa năm chắc cũng chưa có gì.” Nói xong lại thở dài. “Mà bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì, chị nghe đội trưởng Tôn nói, Lục Hoài Chinh là được trưởng tham mưu Lịch kia tuyển thẳng vào, lúc ở trường quân đội có quen biết, rất kỳ vọng và cũng rất nghiêm khắc với cậu ta, lúc huấn luyện người khác đều bắt chạy mười vòng hay hai mươi vòng, còn cậu ta lại những năm mười vòng. Hơn nữa lúc mới đến Lục Hoài Chinh còn là tên cứng đầu, rất khó trị, lại dễ nổi cáu, ngày nào cũng đối nghịch với sĩ quan huấn luyện, làm việc gì cũng thích tiên phong. Sau đấy trong một lần thi hành nhiệm vụ thì xảy ra chuyện, phải điều trị tâm lý một thời gian, từ đó về sau tính cách mới trầm đi hẳn.”
©2020 Kites.vn | 1 \2 Q) p, X7 J  W$ KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* x* s% }5 S9 p' d
“Là chuyện gì?”
0 j  u$ l6 A9 `4 {, i  r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 j, ]3 s0 ]) @8 S6 e3 o
Triệu Đại Lâm lắc đầu, “Đội trưởng Tôn nói có liên quan đến quân đội. Là chuyện cơ mật, không thể tiết lộ.”
8 m$ ^! Y  c0 [2 G8 Q3 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 t7 u  o1 c- E' ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nói đến đây, Triệu Đại Lâm thấy Lục Hoài Chinh với Tôn Khải ra khỏi trạm ra đa, “Thôi nói sau, cho đội trưởng Lục nhà em một vị trí đi ha.”
©2020 Kites.vn | & K6 _. @% b: V* Z5 H6 P% CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( l- ~7 `7 U+ s% m
Vu Hảo nghe được hai chữ “nhà em” mà lòng chợt động.
' O. a2 ~! R. ?) ^( C# c0 q7 }7 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 a0 d, U5 s1 X+ R2 c
Đến bát tự còn chưa có xem đây.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" c' F4 X4 l) c2 E9 H
©2020 Kites.vn | All rights reserved' y- p1 p, ~( @$ s1 X! h
Lục Hoài Chinh và Tôn Khải nhảy lên xe, dặn dò tài xế xong thì đưa một bịch bánh bích quy cho Vu Hảo và Triệu Đại Lâm, Vu Hảo nhận lấy, Lục Hoài Chinh cởi mũ ra ngồi xuống cạnh cô, “Đồng chí ở trạm ra đa biết trong đội chúng ta có đồng chí nữ nên cố ý đưa đấy. Ăn ít lót dạ trước đi, sẽ tới nơi ngay thôi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved, E5 ]+ S3 G  e' p  g
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 M3 a( h7 j! J' G! f+ L7 c. l% M
“Cám ơn anh.”
2 \- |  x" S1 c1 T©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 S$ v) j8 A3 [! @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Từ lúc lên xe tới bây giờ, không biết Vu Hảo đã nói bao nhiêu tiếng cám ơn, nhường chỗ cám ơn, lấy chai nước cám ơn, rồi người khác cho bánh bích quy cũng cám ơn.
©2020 Kites.vn | 2 c# Q% [0 i" V! e6 M/ d5 K8 O4 TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | / h8 p0 b9 T9 r) XAll rights reserved
Chờ Vu Hảo ăn xong, Lục Hoài Chinh tiện tay lấy bọc giấy ném vào trong thùng rác, hời hợt nói: “Sau này không cần phải khách khí với tôi như thế nữa.”
) P" g" g% T% ?, M©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 ]% f6 o% B, Y$ R, h6 @2 q! N
Vu Hảo nhìn qua.
©2020 Kites.vn | 5 `+ x! f5 U! W% W% DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | , B0 q3 ?5 b1 BAll rights reserved
Lục Hoài Chinh lấy chai nước uống ừng ực, lại bổ sung thêm một câu, “Về tình về lý, tôi chăm sóc em là phải.”
; c5 Y5 ?- t0 y2 Z* y6 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* a3 \7 G# e& {, I" E0 ?
“Được.” Cô cười, nói từ tận đáy lòng: “Bây giờ anh chín chắn hơn trước kia nhiều rồi đấy.”
©2020 Kites.vn | 2 ?; }- `: L* `& ]+ oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 U0 i0 s- s- z% v' a* NAll rights reserved
Lục Hoài Chinh cúi đầu cười cười.
" W. W7 ?  l, g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( w6 d2 K# ?& NAll rights reserved
Lúc này đã gần năm giờ, mặt trời xuống núi, trong luồng sáng sặc sỡ, Vu Hảo nhìn gò má góc cạnh của anh, rất rõ nét nhưng lại có phần xa lạ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ]" \  l5 A, o" H
©2020 Kites.vn | + c6 f0 ?& o- _, aAll rights reserved
Trước kia có một thầy bói nói anh có tướng mạo hàm én cổ hổ*, nếu là thời cổ đại thì chính là quý tướng của bậc vương hầu tướng quân. Sau đó Vu Hảo thấy một câu trong “Ban Siêu Truyện” như thế này: “Hàm én cổ hổ, bay mà ăn thịt, thực là tướng vạn lý phong hầu.” Cô không nhịn được nghĩ ngay tới anh.
: N: C' J* g' O©2020 Kites.vn | All rights reserved
  d' L4 ]0 X- U9 `' f0 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
(*Cụm từ hình những bậc đế vương hay võ tướng có hình thể oai vệ, ai nhìn cũng phải kính nể.)
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 c" I5 ^7 y1 T9 L- |
©2020 Kites.vn | 7 |/ ?0 u1 Q& R  D) {3 M) [2 `' PAll rights reserved
Còn hỏi anh, có phải kiếp trước anh chính là đại tướng quân chinh chiến sa trường hay không.
5 F. Q+ B. T+ v- d4 n" P©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ F( }* ?- ?" ]6 y
Thiếu niên lúc ấy nói, không không không, kiếp trước nhất định tôi là một vương gia chơi bời lêu lổng, còn cậu chính là tiểu nha hoàn trong phủ của tôi.
, O9 f1 k  t/ E4 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% K* x1 T: a9 C  g2 @
Nghĩ tới đây, Vu Hảo lại bật cười, chợt ngẩng đầu hỏi anh: “Có nhớ lúc trước thầy bói nói gì không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 B9 x) G3 s7 ]/ Z+ j/ }
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ n+ m) x9 j& J
Anh không nhớ rõ lắm thầy bói kia nói gì, nhưng anh vẫn nhớ hôm đó mình dẫn cô đến tiệm sách mua sách, kết quả không biết trong đầu tiểu nha đầu này chứa gì mà tay không ra khỏi cửa, ví tiền cũng không đem, lúc đó còn chưa có Alipay, cuối cùng là do anh trả, mà thật ra thì dù cô có mang theo tiền thì anh cũng sẽ không để cô trả.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  k+ j' |) X1 w) I( L! P
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 |: h5 \9 Q  _3 u# R9 o0 V4 s
Lúc về tới trường cô nàng này khăng khăng đòi trả lại tiền cho anh, nhưng anh không chịu nhận, hai người còn ồn ào một hồi, cuối cùng vẫn là anh mặt dày đi xin lỗi, dây dưa giở trò đùa cô: “Tiền thì thôi đi, miễn là cậu cho tôi hôn một cái.” Lập tức Vu Hảo sầm mặt, mấy ngày sau đó chẳng thèm để ý tới anh.
6 A4 n/ w, M, D% f2 S0 d7 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
; F& v% P! F, ~' J  `5 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bây giờ nghĩ lại, hồi đó quả thật hồ đồ, cái gì cũng dám nói ra hết.
/ c& D3 N& E2 y1 q! T( ]0 p! A©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ v2 \0 O2 m0 ~' `: y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo bất thình lình nói ra câu này khiến anh nghĩ không ra, nghi ngờ quay qua hỏi: “Sao cơ?”
©2020 Kites.vn | 1 z9 a, I7 M% h9 QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 U' N, E: j( F! r+ oAll rights reserved
Còn chưa nói xong, chiếc xe bỗng thắng gấp dừng lại, người trong xe ngã dụi về phía trước, Lục Hoài Chinh đưa tay cản Vu Hảo lại, cánh tay dài giữ cô ngồi vững trên ghế.
- g$ |- ~; e8 u+ |# h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn |   B* H4 Y" r8 s9 Q& {& _7 XAll rights reserved
Một giây sau đó, anh và Tôn Khải nhìn nhau.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& T: \9 \' `1 m. v+ C* R
©2020 Kites.vn | % i% f3 o, ^, h* X# E6 P4 ]All rights reserved
Tài xế quay đầu lại, nhìn Lục Hoài Chinh: “Hình như bị nổ lốp rồi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 ?* Y1 c5 H( T  r4 G# p5 e
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 Y( |2 m2 W' P
Lục Hoài Chinh nói, “Để tôi xuống xem.”
©2020 Kites.vn | 1 U$ l1 b" ?- N+ E3 j; ~7 `All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 h: v, z1 ^; k6 ^+ A
Nhưng vừa mới vừa đứng lên thì,
©2020 Kites.vn | + E5 j, T" }' G, B% o+ wAll rights reserved
) x+ j+ G* e( h( s: s. Z% p4 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Ầm!”
©2020 Kites.vn | , C5 K0 Q+ F3 yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . ?+ z. v) @- l& @All rights reserved
Phía trước phát ra tiếng động cực lớn, chỉ trong thoáng chốc, nước bùn văng tung tóe nơi, cây cối bốn phía điên cuồng rung chuyển!
  m& j3 R4 ]! J  o- V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) P( @$ g8 u3 y! H; c" jAll rights reserved
Ngay sau đó cả chiếc xe lắc lư điên cuồng, như muốn vỡ tung trong ánh sáng mờ ảo.
©2020 Kites.vn | % M' J. u5 r/ Z3 _# ]All rights reserved
# X1 n% s- {$ c! }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh vội xoay người nhào qua ôm Vu Hảo vào lòng, một tay chống lên ghế ngồi, gập lưng chắn trước mặt Vu Hảo, cánh tay khác thì để trên đầu cô.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! Z( ~  C% P4 i) t( \3 G) F: f3 i5 v
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 c, ]; x4 l5 c8 F2 Z4 u
Vu Hảo còn chưa kịp nhận ra là đã có chuyện gì, chỉ thấy trước mắt tối sầm đi, có nguời nhào về phía mình, theo bản năng nhắm mắt lại, đến khi mở hé mắt thì cảm nhận được xúc cảm rõ ràng, ngực Lục Hoài Chinh đè trước mặt cô, mấy chiếc cúc ở cổ áo rằn ri được anh cởi ra lúc xuống xe ban nãy, làm cô gần như cảm nhận được thân nhiệt từ lồng ngực anh.
©2020 Kites.vn |   u9 o$ k( g1 B- J6 ~  M! UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. P  Q& p4 |  R# s
Trên đỉnh đầu vang lên câu ra lệnh đầy khí phách của anh, lồng ngực rung lên.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; W% Z; ^+ }1 p3 ~) l7 u" ~
©2020 Kites.vn | ' G& E& E' J  s% t3 B: NAll rights reserved
“Tất cả mọi người ngồi tại chỗ chờ lệnh, tôi với Tôn Khải đi xuống trước.”
©2020 Kites.vn | $ \( z* S# w: J6 E. q# c; GAll rights reserved
©2020 Kites.vn | & @0 v, [$ B% l6 K3 t6 BAll rights reserved
Nói xong, Lục Hoài Chinh cúi đầu nhìn Vu Hảo, thấy vẻ mặt đầy lo lắng và mờ mịt của cô, anh bèn mỉm cười, tay đặt lên gáy cô, “Không sao đâu, đừng lo lắng.”
©2020 Kites.vn | + Z; d- d1 D6 t2 ?0 _All rights reserved
) F3 v2 y1 s3 [; w©2020 Kites.vn | All rights reserved
Rồi anh và Tôn Khải cùng nhìn nhau, hai người một trước một sau xuống xe.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* ~* s6 ~) E6 ~  I
©2020 Kites.vn | All rights reserved; \* b/ o. E0 t& {4 @
Chân mới vừa chạm xuống đất, dưới xe chợt ló ra một bàn tay được tô vẽ đầy màu sắc chụp lấy mắt cá chân Lục Hoài Chinh. Lục Hoài Chinh phản ứng cực nhanh, nhón chân nghiêng người, trở chân trực tiếp lôi lấy người ở dưới gầm xe ra. Gió thổi cực mạnh, người kia thân thủ nhanh nhẹn, ắt là được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong nháy mắt bật nhảy từ dưới đất lên.
2 V4 s+ G3 y5 F0 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
: c  Q- O& K8 K+ H9 U" b% ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lúc này, sau lưng lại xuất hiện thêm ba người, trên người đều mặc bộ đồ cỏ ngụy trang như nhau, vây quanh Lục Hoài Chinh cùng Tôn Khải.
©2020 Kites.vn | ' ]2 B& m$ N! Q! s; ]* ]All rights reserved
" Z) N- a9 H2 n$ w! |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo vén rèm cửa sổ lên nhìn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" g8 ]1 ?, w. p
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 A" F" D$ A3 t2 Q7 W
Lục Hoài Chinh cùng Tôn Khải dựa lưng vào nhau, mắt anh nhìn chăm chú bốn người kia, trên mặt họ đều tô vẽ lắm thứ màu, không nhận ra ai là ai.
©2020 Kites.vn | " ^; {7 _  l/ N' PAll rights reserved
  V' m+ k8 O/ H& O* h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôn Khải hỏi: “Người nào, nhìn ra được không?”
4 p2 E8 q+ b8 X) Z1 ^* [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, w1 b3 g( r0 z3 D7 c
Một lúc sau, Lục Hoài Chinh không nhanh không chậm nói, “Người mình, hẳn là của lão Đường.”
©2020 Kites.vn | , A6 E$ P2 B. }+ ^0 L& w5 SAll rights reserved
+ n" b4 ]3 E( X0 h' i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôn Khải a lên, “Mẹ kiếp, lão Đường này đúng là năm sau rảnh hơn năm trước, nghi thức hoan nghênh cũng vô vị dần.”
6 C, w+ e7 V8 B* Z8 X. G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 ^8 X) L3 y4 [% _$ ^/ E" XAll rights reserved
Lục Hoài Chinh vỗ vai anh ta, “Giao cho anh đấy, em đi xem lốp xe cái đã.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 ^; `8 s7 {) i' U6 P7 Z; S+ D3 `
©2020 Kites.vn | " w( ]& E9 H5 x, ^- zAll rights reserved
Tôn Khải lại tiếp tục chửi “mẹ kiếp”, lúc này mà cậu còn để ý tới lốp xe à.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# P9 N6 r& r/ Y3 w8 d
& ?& [9 y4 n! Z# |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bốn người đối diện có chút bối rối, đã bị nhận ra rồi sao? Có còn phải đánh nhau nữa không?
9 U2 _6 `# @6 q0 z# F" s©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # e& U/ f+ n2 I. }7 xAll rights reserved
Có người cuống cuồng, lên tiếng gọi anh lại: “Đội trưởng Lục.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 m+ ^5 W$ e" U: {. J
©2020 Kites.vn | 2 N$ a' K+ z" |* iAll rights reserved
Lục Hoài Chinh quay đầu, cười: “Các cậu là chỉ đạo viên?”
! @/ ]  u6 ~7 @" S& K$ [©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 S( z& h! C9 w6 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bốn người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng bật cười, người ở giữa cởi lớp cỏ trên người xuống, để lộ chiếc áo sơ mi quân đội, cười ha hả gãi gáy, “Quả nhiên, cái gì cũng không gạt được anh.”
. ^1 B# m/ x  {( ]1 B# @# Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | * G  L. g2 g- N8 pAll rights reserved
Lục Hoài Chinh cười cười, “Lốp xe không phải là do các cậu làm hỏng đúng không?”
* R# S" `- g) Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
) X: Y) j$ f' m" E: ~( T9 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chung Lỗi vội vàng nói: “Đúng thế, kế hoạch ban đầu là chờ xe bọn anh đến trấn trên mới hành động, ai biết ở chỗ này lại bị nổ lốp xe chứ, nửa ngày không động, bọn tôi không nhẫn nại được, sợ các anh xuống xe đi bộ nên lúc này mới tạm đổi kế hoạch, chuyển sang dùng đạn khói tấn công bất ngờ ——”
/ A2 q) e* }5 o7 u  p* L7 @1 G' {©2020 Kites.vn | All rights reserved
* P2 S7 m: j, H2 [0 D& B©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Các cậu mai phục ở đây làm gì? Ban ngày không cần luyện tập sao?” Lục Hoài Chinh nhướn mày.
" R8 V! ~0 c" E8 P1 s% E©2020 Kites.vn | All rights reserved
* b: ]) m" m# `% e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chung Lỗi cười xấu hổ: “Còn không phải do nghe nói năm nay là anh và đội trưởng Tôn tới à, các anh em đều muốn gặp bọn anh, đây chẳng phải là hoan nghênh các anh trước lúc phân tiểu đội sao, hướng dẫn Đường đang chờ các anh ở cổng đấy, anh ấy nói nhất định bọn tôi sẽ bị nhận ra trong vòng ba giây…”
©2020 Kites.vn | 5 _! C! W& ^) vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | & V4 L: M2 E+ {2 \, C" ^( HAll rights reserved
Ánh mắt Tôn Khải quét sang, nói: “Được, hai người đó là người mới? Trước kia chưa gặp bao giờ.”
! N- `9 w7 l' b+ ?  V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . h, t9 z8 s" ^0 g2 lAll rights reserved
Chung Lỗi quay đầu nói: “Đúng thế, mới vào cuối năm ngoái, ngưỡng mộ anh với đội trưởng Lục đã lâu, nếu không cũng đã không đi cùng bọn tôi rồi…”
: ?; ~* _1 x9 z" j5 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - C% a9 r# c/ [& G4 g% _' Z0 ?All rights reserved
Lục Hoài Chinh đi xem lốp xe, Tôn Khải khoát tay, làm bộ khoa trương muốn vỗ vai: “Bợt nịnh nọt đi, nhìn xem các cậu làm chuyện gì kìa, trong xe còn có hai bác sĩ nữ, thiếu chút nữa bị các cậu hù chết.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved! s9 t9 H6 n% R- e) W0 J: W0 `0 w
©2020 Kites.vn | + e8 `# x7 |0 P" J' _, o# J. X/ uAll rights reserved
“Bác sĩ Tiểu Lưu à? Cô ấy thô kệch vậy, còn sợ cái gì?”
" w* }9 g# r& X3 ^6 N  o; h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ G9 Y2 V4 o% i' S& O# ?$ W
Tôn Khải nhìn Lục Hoài Chinh, anh đã đi ra phía sau xe, đầu tiên là dùng chân đạp đạp, bánh xe không bị móp, sau đó kéo quần ngồi xổm xuống nghiêng đầu kiểm tra trước sau, “Mới tới, yếu hơn Tiểu Lưu nhiều.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 ~. H/ E& `1 H6 n+ `, ~
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 U: ]" [& H, ?' d) ]' U
“Đẹp không?” Chung Lỗi không nhịn được hỏi.
©2020 Kites.vn | 6 Z: S- \$ U/ GAll rights reserved
$ {  ~% E! p& C+ {% V3 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôn Khải đẩy đầu cậu ta, “Đợi lát lên xe là gặp được thôi.” Nói xong, thấy Lục Hoài Chinh cầm viên gạch trong bùn lên ném sang bên cạnh, xác nhận trước sau không còn thứ gì khác thì đi nhanh tới, vỗ vai Tôn Khải tỏ ý bọn họ lên xe, “Không sao cả, đi thôi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 I) V8 h3 ?% s, b; b
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 p) ~- y( a, Q% d- e5 E7 m, I
Bốn người tuần tự đi lên, vừa bước vào, toàn bộ buồng xe liền sôi trào, các chiến sĩ đã lâu không gặp nhau hưng phấn gào lên khóc thét, ầm ĩ xoa đầu xem như nhiệt liệt hoan nghênh nhau. Cuối cùng ánh mắt Chung Lỗi nhìn về phía hai cô gái ngồi hàng trên, hỏi Lục Hoài Chinh: “Đội trưởng Lục, bác sĩ mới trong đội anh đấy hả?”
. J7 X) ~$ }4 c( C' C& J) \8 v$ w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ P7 l$ A/ X! Q* zAll rights reserved
Lục Hoài Chinh trực tiếp kéo gáy cậu ta đẩy tới hàng sau, “Không phải chuyện của cậu.”
4 {& ^9 b- |+ ^* t) d" ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 `1 s  e- |9 u0 \8 bAll rights reserved
Một đám nháo nhào hò hét, rốt cuộc chiếc xe cũng tiếp tục lên đường.
9 z  ?; j7 V0 p4 F% }4 a: a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 }, z/ N7 U( e! [. m1 L: Z, u9 \All rights reserved
Chờ đến khi đến biên phòng thì trời đã tối, trên núi không khí trong lành, màn đêm như một bức tranh lớn đầy tinh tú, giăng đầy bầu trời.
©2020 Kites.vn | ' J& r- R/ O+ x" ]! l* q/ TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 L" @  }& N# C( a+ S% U0 D9 O$ i7 B& PAll rights reserved
Lúc Vu Hảo sắp xuống xe thì bụng đau âm ỉ, thân dưới như có gì đó tuôn trào ra ngoài.
* |8 N/ ?" e* g+ g* c©2020 Kites.vn | All rights reserved
) C+ C% Q$ o" }3 h7 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ vì đi xe vất vả nên đến kỳ sớm.
3 R2 R8 m! {2 m! K" t; g- |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; W/ j) W& z& h  {( [1 z% EAll rights reserved
Cô sợ làm bẩn chổ ngồi nên nhấc mông lên, kết quả vừa động một cái, Lục Hoài Chinh rõ là không hề nhìn cô đã lập tức nhìn sang bên này, phản ứng rất nhạy bén.
©2020 Kites.vn | $ S. W+ }. ?4 T2 z& aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 B0 B, T: d9 i+ R! [
Tư thế này vừa cực kỳ lúng túng lại không lịch sự, còn bị anh nhìn như vậy, Vu Hảo cảm thấy mất sạch thể diện, vì vậy cô đặt mông ngồi xuống, lúc này, chắc trên quần đều dính ra cả rồi.
©2020 Kites.vn | $ C2 ]6 o5 Y8 ?8 B7 F) t6 bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . q  U  v6 |+ H/ G9 P: ]3 YAll rights reserved
Cô cực kỳ bẽ mặt, ngồi ghế đệm mà như ngồi trên bàn kim, không dám nhìn anh lấy một cái, che mặt nghiêng đầu vờ như nhìn ra ngoài cửa. Chợt lúc này bên tai truyền tới giọng của Lục Hoài Chinh: “Sao đấy, ngồi tê rồi hả?”
©2020 Kites.vn | # f6 I' x9 A4 f& S$ uAll rights reserved
©2020 Kites.vn | , ?8 [8 _9 o+ L6 v3 dAll rights reserved
“Không có.” Cô nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. K/ z  t6 d1 l2 d* i! k' Y
©2020 Kites.vn | 7 v3 a0 _! [2 L3 x, PAll rights reserved
“Ráng nhịn thêm chút nữa, sắp tới rồi.”
©2020 Kites.vn | 0 _& `) A9 H/ X4 a3 X* t* oAll rights reserved
; Y" H& ~8 u! N  j©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lúc này là đến thật, rốt cuộc từ đằng xa Vu Hảo cũng trông thấy bảng chữ đỏ phát sáng ghi trạm biên phòng.
©2020 Kites.vn | ( r7 l- {! x# U4 K. SAll rights reserved
3 E: p$ Z, c) b( `+ K% }+ ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Các chiến sĩ lục tục xuống xe, Vu Hảo ngồi trên ghế không nhúc nhích, muốn chờ mọi người xuống hết rồi mình mới xuống.
©2020 Kites.vn |   Q7 j8 p% M1 Q' pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ _. |. K' w% F
Lục Hoài Chinh cũng không vội, ngồi cạnh cô.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 |: _6 _0 o$ f% t1 k  c
©2020 Kites.vn | 3 i9 i+ g/ v3 s8 ]+ k) G, RAll rights reserved
Hướng dẫn Đường đứng ngay ngoài cửa xe, gọi Lục Hoài Chinh với Tôn Khải, “Sao nào, trên đường thuận lợi chứ?”
! r4 s& D4 m! {! N1 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 G: N4 Y( ~" X9 K& g
Tôn Khải cười, “Lão Đường này, anh vô vị quá rồi đấy.”
& o$ k" S1 ?$ U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | * P- q+ S0 P  E3 t; v$ eAll rights reserved
Hướng dẫn Đường chấp tay sau lưng buồn bực nói: “Tôi nói với họ đấy, nếu luận võ thì đội trưởng Tôn kia không tới một giây đã đánh bại được một người, thế mà tụi nó cứ không tin, đòi xem thử cho bằng được, tôi nói nếu đánh không lại thì nên để lộ thân phận, đỡ bị người ta bẻ tay bẻ chân mất mặt, mà xem ra còn chưa giao đấu hả?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) W! Q$ R- {/ ~' w. \; b
) w2 e! K0 h8 |0 W9 I5 W" k6 a( @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôn Khải chỉ vào Lục Hoài Chinh, “Chỉ nhìn một cái là Lục Hoài Chinh đã nhận ra ngay.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 X8 Z% k2 h1 v
: F. t$ d5 i; y# q0 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hướng dẫn Đường tuổi không lớn lắm, mới ngoài ba mươi, không cao, chỉ 1m7, mặt vuông, lúc cười mắt híp lại thành một đường chỉ, nếp nhăn nơi đuôi mắt tản ra như chữ 来.
©2020 Kites.vn | 2 f  T/ Y5 m" y) c; rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 y3 F6 p! ?- ]% `; a1 K
“Được, các cậu tới là vui rồi, ít ngày trước có đoàn văn nghệ đến chỗ bọn tôi diễn, vừa hay vẫn chưa đi, có người nói chờ các cậu tới mới đi.”
©2020 Kites.vn | / _& H5 B6 Z+ E, x; k$ O2 ]8 Z6 g( K  uAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 q/ M- Y) F; _# m0 d6 O2 |All rights reserved
Tôn Khải trêu: “Chờ bọn tôi? Là chờ đội trưởng Lục chứ gì, ôi những cô gái ấy ——”
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ g6 q+ p% `6 J' @+ T: B
©2020 Kites.vn | All rights reserved% v0 n5 w& n2 Q3 t# G
Hướng dẫn Đường cười, lại nhìn Lục Hoài Chinh, “Sao đấy, sao các cậu còn chưa chịu xuống xe?”
©2020 Kites.vn | : |7 X6 g. T- f. UAll rights reserved
( A$ C4 r6 m8 M1 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh nhìn Vu Hảo, lúc này cô mới từ từ chậm rãi đứng dậy, vừa đứng lên lại chẳng ngăn được sức hút của trái đất, Vu Hảo khóc không ra nước mắt, lặng lẽ quay đầu liếc nhìn, may mà mặc quần dày, ghế không bị bẩn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# ?$ E+ s7 T# [1 y7 y
1 D& P1 U' V$ @* V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chờ thu xếp hành lý ổn thỏa, Vu Hảo cầm túi xách đi tới nhà vệ sinh thay băng vệ sinh, đúng lúc này có mấy nữ binh bên đoàn văn nghệ tắm xong đi ra, mồm năm miệng bảy.
©2020 Kites.vn | 4 b" f3 i2 k! p3 }All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& y1 N8 n9 k' R/ \# Y
“Nhìn thấy Lục Hoài Chinh chưa?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved& k! F  E4 P; y0 w9 U
©2020 Kites.vn | " r6 B3 R0 ?5 K: K: uAll rights reserved
“Thấy rồi, Tôn Khải cũng tới nữa, tôi nghe nói Tôn Khải sắp kết hôn, trong mấy sĩ quan ở lữ đoàn nhảy dù thì giờ chỉ còn đội trưởng Lục là độc thân thôi.”
©2020 Kites.vn | ! u1 ^2 M' i- g7 M# \+ c7 J1 X3 M9 bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# n2 y. V8 p; O, `$ r
“Mấy năm nay Lục Hoài Chinh lên nhanh lắm, lại sắp thăng cấp rồi kìa, nhiều người để ý lắm. Cô còn nhớ không, lần trước, Tùy Tử đi ra khỏi ký túc xá của đội trưởng Lục đấy, cả hai mắt đỏ bừng, sau đó tôi mới hỏi Tùy Tử, nhưng cô ta không chịu nói gì cả, tôi đoán nhất định giữa họ có gì đó rồi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-9-2018 13:33:25 | Xem tất
Chương 24
©2020 Kites.vn | All rights reserved( T& @2 x  [) y% x* o- j- n
©2020 Kites.vn | All rights reserved. y: p* i* v; e$ p4 |2 H/ s5 E
Editor: LuChan

) O0 j7 J. j4 m8 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 H' _5 _" a% ^4 a. g7 |All rights reserved
Thực ra nếu là người khác thì ai tôi cũng dám, duy chỉ có cô ấy là không.
©2020 Kites.vn | 2 C3 y9 [% e5 g2 S3 @8 I0 ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 t! Q5 c. w" ]; H6 ]* w1 j4 KAll rights reserved
***

©2020 Kites.vn | All rights reserved8 x+ T1 L% x. N0 f- k4 G/ n
©2020 Kites.vn | 0 X8 R/ C; {6 ^9 M; A9 [& TAll rights reserved
Nói xong, bọn họ cười rộ lên đầy mờ ám, rồi lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của nữ binh khác: “Ơ —— Tùy Tử đâu?”
" S, R! A8 q, z) b2 O# `% M©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - p$ g( f( C' }) lAll rights reserved
Có người hắng giọng: “Tùy Tử nói cô ta đi đưa ít đồ cho anh Lục, là cái lần cô ta đi biểu diễn ở Tân Cương đó, cố tình đem về.”
0 _1 r* n9 Q) w) i# H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - @% t/ J- y$ Y; T2 `5 `* QAll rights reserved
“Tôi nghe nói cô ta với Lục Hoài Chinh quen nhau sớm, trước kia ở cùng một sân viện, sau đó ông Lục mất, Lục Hoài Chinh đi theo cô, khi ấy hai người họ mới ít gặp nhau.”
% m7 u8 J3 A( w: j9 y. |; u7 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( @" Z1 j! t# y. B- S
“Các cô không cảm thấy Tùy Tử đang giả bộ à? Cái gì cũng không biết, còn tỏ vẻ dễ thương.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 c$ o- J: C$ S# C
©2020 Kites.vn | All rights reserved# x. `5 O5 b. Y8 ]* ]' I) a4 v- l
Có người lại nói: “Không phải cô thích Lục Hoài Chinh đấy chứ, chứ sao lại nhìn Tùy Tử không thuận mắt như thế?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 [+ L5 W* O0 x! }
©2020 Kites.vn | - v; T% t/ D7 l2 Z9 Y6 {# DAll rights reserved
Người nọ ngắt lời, khinh thường: “Ai thèm thích mấy cha lính cứng đầu kia hả, khuôn mặt ấy của Lục Hoài Chinh không hề giống quân nhân chút nào, so ra thì tôi thích Tôn Khải hơn, có điều tôi tuyệt đối không tìm quân nhân, mà dù có tìm cũng sẽ không tìm ở đại viện lính nhảy dù đâu nhé.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved. A1 s2 w& B5 b. H: f; f
©2020 Kites.vn | ! [1 C. r, U9 z) B3 EAll rights reserved
Lúc này, người bên cạnh lại chen miệng vào, “Nói thật, tôi cũng không thích Tùy Tử cho lắm, lúc nào cũng thích huênh hoang nổi trội, lần trước ăn cơm chúng ta đều ngồi bàn B, chỉ một mình cô ta là chen chúc ngồi cùng lãnh đạo, là bạn học nhiều năm như thế rồi, nhưng có bao giờ cô ta chơi với tụi mình đâu, còn tỏ vẻ thần bí, hừ, ai còn xa lạ gì cô ta chứ.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 N% V- Q  E  b
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ ?0 x- `( a9 n# W% C) h: |: W
“Được rồi, bớt tranh cãi với nhau đi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved, }0 {! f% ?  F0 E5 `+ q
9 F: C. _- b1 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo ở bên trong đợi một lúc, nhưng mấy người kia lại tán gẫu thêm mấy chuyện gì đâu, cô mất kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.
©2020 Kites.vn | * }7 z  h/ E3 p- x/ G" dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | " D. x( z; c7 m5 Y& G# W2 _All rights reserved
Mấy nữ binh kia còn đang thảo luận vui vẻ, bất chợt trông thấy một cô gái xa lạ đi ra từ buồng bên kia, mọi người sửng sốt, tiếng bàn luận đột nhiên im bặt, ai ai cũng lộ vẻ mặt do dự, chờ bóng lưng Vu Hảo hoàn toàn biến mất ở cửa, lúc này mới thấp giọng rầm rì nói: “Cô gái đó là ——”
©2020 Kites.vn | $ y! G1 k7 E9 |3 |. nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | " I' n5 W* J+ b. e5 r; C1 EAll rights reserved
Mọi người đều hoang mang lắc đầu, “Không biết.”
8 r" h$ A' G0 `7 j) I9 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 L, S3 f3 z  d# H) ~& A  Y3 P
Khi Vu Hảo đi ngang qua hành lang, nghe dưới lầu có người cất tiếng kêu, giọng nói trong trẻo: “Anh Hoài Chinh!”
©2020 Kites.vn | 2 h  c8 L/ ~0 r0 }* ?1 lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 ?0 J7 t) P& H- N6 v% ~All rights reserved
Cô theo bản năng nhìn sang, thấy một cô gái mặc trang phục múa màu đen bó sát người yêu kiều đứng dưới tàng cây ngọc lan, ra sức vẫy tay với người đàn ông cách đó không xa.
+ L% q' `/ |+ |4 y0 |- g7 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 t* ?$ p5 l4 G. E) |
Đèn đường trong đêm yếu ớt, phải mượn ánh trăng soi, Vu Hảo híp mắt quan sát, có lẽ vì tập múa nên dáng người khá thanh nhã, đầy đặn, cánh tay thon dài, là một tiểu mỹ nhân.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 E# s" j$ M6 A7 m% O9 M. D
©2020 Kites.vn | All rights reserved, m/ o- R0 X: e" ]
Tùy Tử chạy mấy bước tới trước mặt Lục Hoài Chinh, cầm hộp gỗ nhỏ đưa cho anh, “Nè, lần trước đem về cho anh đấy, em tìm lâu lắm đó, chân cũng sắp gãy tới nơi rồi.”
+ S5 A: `! k; m3 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ n# o3 U3 p0 `: Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh cúi đầu nhận lấy, nói cám ơn.
9 V; r8 u8 P% E# n8 F0 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
. p! t1 B- l+ d, T$ Z/ `# u©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôn Khải trêu, “Ôi chao, em gái Tùy của anh ngày càng đẹp ra đấy.”
©2020 Kites.vn | ! }8 Q2 T( v3 N& p$ QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( r/ Z9 l# ~" n5 uAll rights reserved
Tùy Tử Điềm cười, để lộ hàm răng đều đặn, “Nghe nói đội trưởng Tôn sắp kết hôn, chúc mừng chúc mừng.”
©2020 Kites.vn | + g, V, t. q& \5 s2 C! t  |All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. \$ j  W4 Y+ W. @3 L; a5 U
Tôn Khải la oai oái, “Chuyện anh kết hôn đến em cũng biết sao?”
$ L- s1 t  D, e& Q' a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ m/ b: s! l# a* ?
Tùy Tùy Điềm: “Hễ rảnh là bọn em đều thích tám chuyện, đội trưởng Tôn đừng để ý quá.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) t0 c  O# B6 O
0 t, }4 i; f, ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôn Khải cười, đặt tay lên vai Lục Hoài Chinh nói: “Bình thường bọn em hay tám về đội trưởng Lục chứ gì, đừng tưởng anh không biết.”
1 {* L5 J$ M$ W8 M) u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( [1 _# D# U8 q' M! b* x+ g9 x; N
Tùy Tử Điềm xấu hổ cười, lại nhìn sang Lục Hoài Chinh, “Chờ ăn cơm xong em tới tìm anh được không? Em có chuyện muốn hỏi anh.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) G/ l# f+ I- i) D; B! [; I
©2020 Kites.vn | All rights reserved' R4 V  {( D/ n  s
Lục Hoài Chinh nhăn mày, vừa định nói thì Tùy Tử Điềm bồi thêm: “Nhanh lắm, chỉ năm phút thôi.”
©2020 Kites.vn | 3 N; `- v+ R, q7 {/ [6 T8 MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 H0 t4 B- @0 O$ z; BAll rights reserved
Cuối cùng, Vu Hảo thấy anh gật đầu.
©2020 Kites.vn | 7 R7 u+ o+ L" I; |$ P) _. x0 pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 H8 A. ]! T& s5 w- U! CAll rights reserved

% e* L  G* w9 r5 W6 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
0 p8 F  G. ?1 Y6 X7 [% J©2020 Kites.vn | All rights reserved
Buổi tối Vu Hảo không ăn gì, nằm trên giường ngủ hai tiếng, lúc tỉnh lại thì bụng cồn cào, chuẩn bị xuống lầu đi siêu thị một chuyến.
) V. e& }$ g4 o: t: k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | * U" S# H* m; h" G' j9 C8 a! V1 @All rights reserved
Vừa đúng lúc Triệu Đại Lâm xách hai túi nilon đặt lên bàn, nhìn cô nói: “Ban nãy em không xuống ăn cơm nên đội trưởng Lục cố ý dặn phòng bếp chừa lại cho em đấy, sợ em tỉnh dậy sẽ đói, vừa mới đi thôi, hay chị đi kêu cậu ta lại cho em, để cậu ta nhìn em ăn nhé?”
$ `6 k8 S$ r- ]/ B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# r' v/ t& Y5 F. j* T$ X
Vu Hảo ngồi xổm dưới đất đi giày vào, “Không cần đâu. Em không đói, em đi ra ngoài một lát đây.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved# z7 O7 E; ]& Q4 f8 F. u
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 X4 y8 [, J% o! V$ V
Triệu Đại Lâm *ấy* một tiếng, “Đã một ngày em chưa ăn gì rồi mà, ăn ít thứ trước đi đã, em đi tìm đội trưởng Lục hả? Không cần đâu, cậu ta nói lát nữa sẽ qua tìm em.”
©2020 Kites.vn | & A- l& \' n# f+ G, MAll rights reserved
8 Y  S9 K. X  e, c5 s8 ]' K& A  y: D©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Có quỷ mới đi tìm.” Vu Hảo mặc áo khoác vào, “Em muốn ra ngoài mua ít đồ. Nếu anh ấy tới thì nói là em ngủ rồi.”
+ j; w/ u$ V, o9 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
" j- g  H& }/ h0 N( J5 P- ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khứu giác Triệu Đại Lâm nhạy bén, lập tức kéo người lại: “Sao đấy? Mới vừa rồi còn tốt mà?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 I. Y2 ^9 ]2 k2 S- Y
) l) u) |; _1 N+ |5 ?# X) h, A3 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo ngoảnh mặt đi, “Không sao trăng gì cả, chỉ là cảm thấy lần trước chị nói đúng lắm. Con gái không nên quá chủ động.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved" c. u, j( m2 s8 b) P% Z
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 v4 t( Z8 Y: y
“Em tỉnh ngộ thế là được rồi.” Triệu Đại Lâm cười, kéo cô ngồi xuống ghế, “Có điều theo như chị quan sát, người đàn ông Lục Hoài Chinh này, em phải nắm cho chặt vào, chị cảm thấy cậu ta mặt nào cũng tốt, trưởng thành lại thận trọng, không quá nóng tính mà còn dí dỏm nữa, em không thấy mấy người lính cấp dưới rất ngưỡng mộ cậu ta sao —— chậc chậc.”
©2020 Kites.vn | , x6 B/ I& N$ u. d! t3 n- [All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 S" R; l5 j. M$ Z( V' oAll rights reserved
Vu Hảo không nghe nổi nữa, xoay người mở cửa.
©2020 Kites.vn | 7 T& N2 v: }. O( H  dAll rights reserved
/ A# F  Y7 l. ^9 f0 H©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved/ {) l; f3 Z! M% g) G
©2020 Kites.vn | All rights reserved  K6 e" z' m4 v
Lục Hoài Chinh bị cản ngoài cửa, lúc nhón chân xuống lầu thì bị đám tân binh quấn lấy, vây thành đoàn xung quanh anh, bật nhảy lên hỏi liên tục: “Đội trưởng Lục, năm nay đội biệt kích của các anh có tuyển thêm người không?!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 v, P* f; y7 K, A. X$ [
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 U+ O* a- l- L1 D# O- {1 U- u
Mới hỏi xong thì Tôn Khải từ trên lầu chạy xuống, Lục Hoài Chinh chặn người lại, để anh ta tiếp nhận màn thẩm vấn của đám tân binh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* X: B+ ~' q# |# `/ g. I
% G" [5 |& A2 p. E©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Năm ngoái mới kết thúc một nhóm, lúc đó sao không ghi danh?” Lục Hoài Chinh nhìn nam binh có vóc dáng nhỏ bé trước mặt, hỏi.
©2020 Kites.vn | 9 Y& w" v/ Q9 `) \* _  W9 \5 F7 aAll rights reserved
5 @1 S6 G3 q0 e9 U9 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ôn Dương là lính mới vào năm nay, chất lượng toàn diện không tệ, tính khá trầm, nhập ngũ trong thời gian ngắn, nhưng lại không vượt qua kỳ kiểm tra khảo hạch chất lượng hồi năm ngoái nên để lỡ mất cơ hội, cậu ta xấu hổ cúi đầu.
5 D2 ^8 E2 C) a8 _3 [* W©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  w4 {* h4 {+ F8 o$ u3 O
Lục Hoài Chinh sáng tỏ, vỗ vai trấn an Ôn Dương, không tạt gáo nước lạnh vào tân binh đang đầy nhiệt huyết, cười nói: “Không sao, sang năm sẽ đạt yêu cầu thôi.”
* [+ h7 c' z# K! x& g" z8 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
, j( Y" d" }2 R- Z- w) U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ôn Dương như uống thuốc kích thích, lập tức đứng nghiêm, hai tay đặt đúng theo đường chỉ quần, hét lớn: “Vâng!”
©2020 Kites.vn | - t6 ?( R! _5 }2 Y: x8 ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ w' H, ?& Y4 x' Z% ~& F
Bọn họ đứng dưới ký túc xá trò chuyện sục sôi ngất trời, hoàn toàn không để ý mình đã chặn hết lối đi trên lầu, Tôn Khải lại còn vô cùng tập trung, quyết định trêu chọc Ôn Dương, hỏi cậu ta: “Aiz, nếu sang năm cậu đạt yêu cầu, cậu muốn theo đội trưởng Lục hay là theo anh?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 ^! ^6 p# Y7 x" }
©2020 Kites.vn | " q% W+ B" C: z# Y  ?0 @% T5 FAll rights reserved
Câu này giống mấy câu mà người lớn hay hỏi hồi nhỏ, con thích bố hay thích mẹ hơn?
©2020 Kites.vn | All rights reserved: A, f, G* s- }2 |8 u; z9 n
/ R% [5 x7 f: @7 L/ ?! Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ai cũng biết ba đội ngũ của đội biệt kích toàn là tinh nhuệ trong số những tinh nhuệ. Lục Hoài Chinh cùng Tôn Khải là anh em tốt nhiều năm, nhưng luôn có tin đồn nói tuy nhìn vẻ bề ngoài hai người vẫn tốt đẹp, song thực chất lại âm thầm đọ sức, tranh giành vị trí anh cả vị trí đại đội trưởng trong đội.
5 Y9 k8 _& {2 {! _/ G4 L3 r0 f5 a3 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ u1 R+ D3 j' e4 W/ `1 |# a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có lúc mấy lời này truyền đến tai Lịch Hồng Văn, ông lập tức cáu tiết hơn cả đương sự, lôi mấy người tung tin đồn ấy vào phòng giáo huấn một trận nên thân. Còn hai người họ thì chỉ dựa vào khung cửa hút thuốc, không quan tâm chuyện gì.
©2020 Kites.vn | 4 v' o8 |4 d" D4 b- W) N2 nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- @! n! i; v- b
Có lẽ người khác không hiểu, nhưng giao tình anh em đồng chí lâu năm giữa họ đâu dễ bị mấy câu nói suông phá hoại, lúc thi hành nhiệm vụ, chỉ nhìn vào mắt Lục Hoài Chinh là Tôn Khải đã có thể hiểu được anh muốn nói gì, sự ăn ý này có được là do vào sinh ra tử trong nhiều năm tôi luyện mà thành.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 B5 ]) A* T1 B9 D
& ?; [! o& r% `) K% `: U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hai người họ xứng đáng là hạng nhất hạng nhì trong binh chủng nhảy dù.
6 q9 |0 C5 G  y: E: y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" d7 P* c  `+ O; E; Y9 r
Có lần đội một làm nhiệm vụ, Tôn Khải liền lấy mấy lời đó ra trêu với Lục Hoài Chinh, “Cậu phải quay về nguyên vẹn đấy, nếu không sao tranh vị trí anh cả với anh được.”
- ], s% R% f' l* s  Y* e: J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | + j% c0 W) K# T3 G) mAll rights reserved
Khi ấy Lục Hoài Chinh chỉ cười gài quai mũ chứ không nói gì, vỗ vai anh ta an ủi.
©2020 Kites.vn | , i- f: G& L6 |% S8 g0 B( VAll rights reserved
0 A% ?  @8 B8 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ngày thường đều giỡn thế nào cũng được.
) l: {; K, |1 `1 A2 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
! `( c3 F3 @) i/ q* p©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lúc nói chuyện cá nhân thì cả hai đều mặt dày mày dạn, không ít chuyện tục tĩu bậy bạ, nhưng khi đã mặc áo lính đội mũ vào là trở nên nghiêm túc, ngay đến ánh mắt cũng toát lên vẻ kiên cường nghiêm nghị.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 N# l( r" \# ?0 V
©2020 Kites.vn | 8 s6 z7 P% L! f) F7 vAll rights reserved
Điều khiến Tôn Khải cảm khái là, Lục Hoài Chinh được xem như không sợ gì, trong lúc làm nhiệm vụ không ưa nói nhiều, giải quyết cũng gọn gàng sạch sẽ. Tuy nhiên, trong một lần làm nhiệm vụ, lần đầu tiên Tôn Khải nhìn thấy trong mắt anh có vẻ phiền muộn, lại có phần không nỡ.
! {! U: A% I! u, [8 E% m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) Z  D. O) V' U5 [& s% ?7 l
Tôn Khải đẩy vai anh, “Người anh em, cậu đừng hù anh chứ, anh đây chưa thấy cậu như thế bao giờ cả.”
8 }! y4 l# L4 u4 o% ^( |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 Q" a' E% U; X% S3 t( g3 o" sAll rights reserved
Lục Hoài Chinh ngẩng đầu nhìn trời, nghe thế thì chỉnh lại găng tay, giọng rầu rĩ: “Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved' u9 h0 F  s8 x6 f( E
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ i+ [7 h0 G& c4 _. g: u/ N
Tôn Khải: “Tiếc nuối cái gì?”
  J3 G; W1 {2 @& u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ }& N% W& [  ?8 \- X$ y
Lục Hoài Chinh cười cười không nói nữa, đeo găng vào rồi phất tay Tôn Khải, trực tiếp bỏ đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! Y* F7 J" y& ~
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ z$ o+ a! B$ a; y
Sau đó Tôn Khải nghĩ, nếu người như Lục Hoài Chinh mà yêu đương thì không biết sẽ trông như thế nào, ở trên chiến trường thì là nam tử hán mình đồng da sắt, dao súng không sợ kiên cường bất khuất, thế nhưng chẳng hay lòng có yếu mềm không.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) o) @7 L# g; x: R) F+ m- x7 n/ y
/ K/ @7 J, }. C8 ?) S* \- F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Như đã nói, nếu luận huấn luyện thì Tôn Khải nghiêm nghị hơn Lục Hoài Chinh nhiều. Có lúc Lục Hoài Chinh còn cãi cọ với người khác, còn Tôn Khải thì sầm mặt suốt buổi, tuy không xử phạt mạnh bằng Lục Hoài Chinh, nhưng khí thế tuyệt đối không hề kém cạnh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: [) j3 \3 v6 M' C. @+ v# _
©2020 Kites.vn | ( J9 p; E$ ]% H0 h, `, XAll rights reserved
Chính vì vậy mà các binh lính thích Lục Hoài Chinh hơn Tôn Khải nhiều.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 W! O% n5 `, q# R; j. X& W
©2020 Kites.vn | All rights reserved# \9 p  a7 m) D9 F2 T0 `
Ôn Dương khó xử hết nhìn Lục Hoài Chinh lại nhìn sang Tôn Khải, thiếu điều bật khóc.
©2020 Kites.vn | 9 q+ r* Z+ a8 e# X" ^# o+ W7 }All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" s- X1 A& \) @7 \
Đúng lúc này, nghe thấy một câu rất nhẹ truyền đến từ trên cầu thang, “Làm phiền, xin nhường đường hộ.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved. l$ Z1 p. i3 ^9 Q7 m
©2020 Kites.vn | All rights reserved% |$ f* v( U! l0 c
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, thấy một cô gái đứng trên bậc thềm cao hơn họ hai ba bậc, cột tóc đuôi ngựa, thần thái cốt cách khí chất thanh tú, đẹp không bút nào tả xiết.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% m6 V; z) n; L: Q  V
©2020 Kites.vn | ) i8 i4 A4 v% u& J  Y% o# UAll rights reserved
Trong phút chốc tất cả đều sững sờ, vội vàng tránh ra nhường lối đi, Tôn Khải lên tiếng trước, “Bác sĩ Tiểu Vu, muốn đi ra ngoài hả?”
( `5 Y' E" z7 y! z8 f# i8 Y/ q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. L' j+ \0 N8 H/ o3 v
Vu Hảo bước xuống cầu thang, ‘ừ’ một tiếng.
©2020 Kites.vn | " X! h/ k- s9 e+ j( k1 C; lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( C( ?. H: i  @, K1 [/ A
Đi được hai bước thì Vu Hảo lại quay trở lại, bỏ qua Lục Hoài Chinh đang đứng dựa tượng bên cạnh, hỏi Tôn Khải: “Đội trưởng Tôn, anh biết gần đây có siêu thị nào không?”
©2020 Kites.vn | 7 `) r- i# S7 Z- y9 i1 |, ]All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ c+ Q- ?3 l- k0 k
Đầu tiên Tôn Khải ngẩn ra, nhưng rồi phản ứng lại rất nhanh, chỉ vào Lục Hoài Chinh nói, “Đội trưởng Lục biết đấy, đêm hôm khuya khoắt để đội trưởng Lục đi với cô đi, chứ con gái đi một mình không an toàn.”
0 `, W8 ]0 a, p7 O$ t6 w3 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, E$ X+ Z2 u9 j* c7 e' C
Vu Hảo nói: “Không cần, cứ đưa địa chỉ cho tôi, tôi mua ít đồ, sẽ về nhanh thôi.”
©2020 Kites.vn | % X. }# C+ |4 G( ~3 E, R) MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | / D, K. {9 S) u  C( o8 IAll rights reserved
“Địa chỉ này cũng không dễ tìm.” Tôn Khải nói, “Gần đây làm gì có siêu thị chứ, phải đi lên trấn trên lận, cô đi một mình, tôi sợ cô không tìm được đường về, để đội trưởng Lục lái xe chở cô đi.”
©2020 Kites.vn | 6 m$ F* H0 S1 w% ~All rights reserved
4 E3 q0 z8 [" A1 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Vậy thôi, mai tôi đi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved! d. F+ K: U  K. D# P$ Y# m3 U
©2020 Kites.vn | All rights reserved. p5 P* ]: \- b& L3 p$ Z
Vu Hảo xoay người chạy lên lầu.
©2020 Kites.vn | ! M2 G' W/ ~) ?/ CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 j. n  q  @* T1 K' T8 m9 Y" T
Ở sau lưng, Tôn Khải chọc vào ngực Lục Hoài Chinh, “Này, cậu lại làm chuyện gì có lỗi với cô ấy à?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 R! M: A4 ]8 u& N* I
©2020 Kites.vn | All rights reserved# i8 b. f7 g# w6 g; `4 G7 W
Lục Hoài Chinh vẫn nhìn chăm chú bóng lưng như chạy trốn kia, giọng lạnh tanh: “Sau khi xuống xe em không nói gì với cô ấy cả.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: {$ W9 R! i+ R, s. j4 W$ {
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ z2 E2 E" U% _1 U/ n) {
Tông Khải hiểu ra, vỗ vai anh, biểu tình như người từng trải: “Cậu biết phụ nữ là gì không?”
+ X  S3 J  O" h1 S( j©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 ?/ R9 L  y4 r% P# O$ Z+ ^9 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh nhíu mày, liếc nhìn anh ta.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- J1 I0 |1 u, g: r
7 o/ t; t4 q  s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôn Khải đổi sang khoác vai anh, anh ta thấp hơn Lục Hoài Chinh, muốn ôm thì hơi tốn chút sức, chân thành nói cho anh biết thể nghiệm của bản thân mình: “Phụ nữ ấy mà, nếu cậu nói chuyện với cô ấy, cô ấy sẽ cảm thấy cậu phiền; còn nếu cậu không nói chuyện với cô ấy, thì cô ấy sẽ tức giận; cô gái không nói chuyện với cậu, cô ấy sẽ cho rằng cậu không có sức hấp dẫn; nhưng khi có cô gái nói chuyện với cậu, cô ấy lại ghen tuông. Rõ ràng thích ăn bò bít tết mà lại nói ăn gì cũng được; ngày nào cũng la hét muốn giảm cân, nhưng chạy hai vòng thì than mệt. Còn có cả chuyện thế này nữa nhé, cô ấy không để ý tới cậu thì khá là chắc kèo đã tới kỳ, những ngày hành kinh của mấy nàng là mệt thôi rồi, không chạm vào nước, không thể vác đồ, nói nặng lời thì đòi chia tay, thân thể họ chảy máu thì lại muốn tim người ta rỉ máu. Hiền thục dịu dàng là vợ người ta, bá đạo dữ dằn mới là nhà mình.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 I1 O- m* k4 D9 @$ |, S
©2020 Kites.vn |   k0 p3 H9 L7 |. V0 d8 LAll rights reserved
Một đám tân binh nghe Tôn Khải nói rõ ràng mạch lạc, có cảm giác như đang nghe hát, cực kỳ vui vẻ hân hoan.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 f+ _3 w! e; X7 D9 f3 B' X5 R
" A! |& W5 I9 U6 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh nhướn mày: “Tâm đắc nhiều đấy nhỉ, đợi đến khi anh kết hôn, em sẽ biên tập mấy lời vàng ngọc này của anh thành sách rồi gửi cho cô dâu.”
9 i. Z* ]" V4 D; a9 E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% I0 p0 r" Y3 p
Tôn Khải biến sắc, “Mẹ kiếp, cậu có còn là người không hả?”
  _0 j& _  g4 k4 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  o3 [8 G! q7 G
Lục Hoài Chinh đẩy anh ta ra, xoay người đi lên lầu, khi đi qua phòng của Vu Hảo thì đúng lúc Triệu Đại Lâm che cửa đi ra, ngoắc tay với anh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: _) ]3 Q0 r$ p" H# I* `
©2020 Kites.vn | All rights reserved  `9 g: i# Z! ?4 C% l3 s
Anh đi tới.
©2020 Kites.vn | : E1 q( o# L6 H9 N/ GAll rights reserved
, f' u0 f  l8 I) o& `0 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Vu Hảo ngủ rồi à?” Anh mặc đồ rằn ri, hai tay đút túi, tựa vào hành lang bên ngoài ký túc xá.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; o. m+ n9 }. i
©2020 Kites.vn | 1 S% J! b: N' ~- k5 C1 G! BAll rights reserved
Vừa dứt lời thì “bụp ——” một tiếng, căn phòng vốn đang sáng đèn bỗng nhiên tối đi, chỉ còn lại ánh đèn hành lang sáng chói. Lục Hoài Chinh nhìn ô cửa tối đen mà ngẩn người.
4 v4 s& Z$ y+ Y/ O©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 _# B3 J% e+ f9 Z- n# RAll rights reserved
Triệu Đại Lâm quay đầu liếc nhìn nói, “Đang làm ổ trên giường chơi điện thoại, vẫn chưa ăn tối.”
©2020 Kites.vn | + Z/ Y4 A3 w7 J" G8 L$ ~All rights reserved
! Q. N3 k# y3 m9 N) v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh lười biếng dựa tường, tay vẫn đút trong túi quần, ánh mắt thờ ơ nhìn sang nơi khác, nói: “Chị gọi cô ấy ra đây, không phải cô ấy muốn đi siêu thị mua đồ sao, tôi dẫn cô ấy đi, thuận tiện đưa cô ấy đi ăn luôn. Ngày mai chính thức bắt đầu đầu huấn luyện rồi, tôi không có nhiều thời gian ở cùng cô ấy đâu.”
©2020 Kites.vn | 6 w; J# h% F. [$ {+ P1 XAll rights reserved
0 G4 Z& a" a8 B: O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lời này đúng là.
©2020 Kites.vn | ; q9 ]7 v. ^  y; v8 _All rights reserved
. \8 ~9 h/ N7 C& d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Đại Lâm khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu, nhìn anh mấy giây với vẻ mặt đầy hàm ý, quyết định giúp tiểu nha đầu kia một tay, “Aiz, tôi nói này đội trưởng Lục.”
©2020 Kites.vn | 0 C; D; n* d7 f) k1 l$ h! RAll rights reserved
" z4 g: J3 O& T* U2 g# ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh nghe thế thì quay đầu nhìn Triệu Đại Lâm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ K& `: q# Y# n3 g( m
8 ?6 w6 A- r! p" F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Đại Lâm hỏi: “Có phải cậu muốn theo đuổi Vu Hảo nhà tôi không?”
+ G4 G5 j* L6 \. y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) ?1 s- C+ E: V: i3 X% [7 T1 K2 \
Anh cúi đầu cười, bả vai rung lên rất nhẹ, khó bề nhận ra, “Chị thấy thế nào?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 J  e' t/ X/ D
©2020 Kites.vn | 4 N  ^. k& J* G! [All rights reserved
Triệu Đại Lâm là người nào chứ, cô đã sống ba mươi mấy năm rồi, lại học tâm lý học nhiều năm như thế, EQ hơn hẳn người thường. Có vài người mưu kế bất chính, cô chỉ cần nhìn một cái là biết tỏng, ví dụ như đồng chí nam ở viện bên cạnh mấy năm trước theo đuổi Vu Hảo đấy, ừ thì đeo đít chai dày cộp, da mặt còn dày hơn học thức, từ đôi mắt híp lộ ra vẻ dung tục thô bỉ.
! p4 P0 A* Z$ a  U$ @©2020 Kites.vn | All rights reserved
! u% c1 j' i8 ~6 p) e, q1 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cũng may Lục Hoài Chinh là người tốt, anh không giấu giếm gì, ánh mắt trong suốt có tia sáng, tâm tư sâu kín nhưng không phải xấu xa thô bỉ, mọi cái xấu của anh đều được viết rõ trên mặt, trái lại còn có vẻ thẳng thừng.
©2020 Kites.vn | * V0 F/ N3 ?; h3 r7 tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | * c0 @8 a3 U+ f  v8 M2 qAll rights reserved
Triệu Đại Lâm vừa đối mặt với anh là biết ngay, là người cùng chí hướng, đáng tin cậy, thế nên không quanh co với anh: “Không thể so sánh Vu Hảo với mấy cô gái khác được, con bé rất đơn giản, cậu đừng tưởng em ấy lạnh lùng, kỳ thực là đơn thuần thật. Nếu cậu muốn theo đuổi thì cũng nên tỏ thái độ đi, cứ hời hợt như bỡn cợt người ta thế làm gì, dù có chuyện xảy ra, nếu tôi là Vu Hảo, tôi cũng sẽ không để ý tới cậu.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved" z2 I$ j0 F& b% S) V# n2 @
©2020 Kites.vn | All rights reserved! b* S# q" s: Q" F# C
“Tôi biết rồi.” Lục Hoài Chinh đút tay vào quần, cụp mắt nhìn xuống, cúi đầu buồn buồn nói: “Cũng chính vì vậy nên tôi mới không dám, tôi sợ có chuyện không may, cô ấy không quên được tôi thì làm sao.”
©2020 Kites.vn | . u' M' c4 B4 C4 a. X, S7 T6 iAll rights reserved
# D' n. f8 w6 c! q©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Vậy thì dừng lại, đừng để ý tới em ấy nữa.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 {* S7 O$ g- x) z& z% g
©2020 Kites.vn | All rights reserved! U. D# ?- @% R7 }. l
“Tôi không làm được, không thể không để ý tới cô ấy.” Lục Hoài Chinh thở dài, đứng thẳng người dậy, nói với Triệu Đại Lâm: “Cho tôi suy nghĩ thêm vài hôm. Thực ra nếu là người khác thì ai tôi cũng dám, duy chỉ có cô ấy là không.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved# {0 P3 d  `6 c6 C: _
©2020 Kites.vn | All rights reserved* l; k# E0 Z: p4 k& p, J7 e7 X
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-9-2018 13:34:54 | Xem tất
Chương 25
©2020 Kites.vn | All rights reserved( D8 ^4 e3 }" x, ^* r4 P) @% i! }
©2020 Kites.vn | All rights reserved# [5 N" h+ s* H. y
Editor: LuChan

2 N& P1 a. }+ r8 o" Y+ l©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Q. H- K8 v7 l, Y2 `2 e; k7 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
không phải chỉ có đứa trẻ vì sao mới có thể cầu nguyện, bất kể cậu cầu nguyện điều gì, sẽ có một người liều mạng làm vì cậu.
, y: A5 i6 t3 o( H; u7 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | + P# S2 x# `7 z+ u, K: jAll rights reserved
***

3 g0 ?% o% g  G$ A4 k* h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( I  a! E5 y6 W& P5 m5 X' a) n
Tháng tư, tạm biệt mùa đông giá rét, gió ban đêm trở nên ấm ấp hơn, mang theo vẻ dè dặt thổi tới trên mặt, khiến cho người ta phần nào thanh tỉnh.
( `7 ]. X7 I' N; ?3 W5 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. O& i' e) }* L. {1 _+ A. g  K
Khi Lục Hoài Chinh nói xong câu đó, cả hai đều rơi vào khoảng lặng rất dài, cho đến khi mây trăng nơi chân trời hòa lại với nhau, dần dần trở nên tối đi, ánh sáng trên hành lang càng thêm chói mắt, Triệu Đại Lâm mới xoay người dựa vào lan can, hai cánh tay lười biếng gác lên đó, nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nói: “Được.”
: I% g& P8 K7 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 a  v6 h! f4 K& g4 q, S& E+ CAll rights reserved
Rồi cô cụp mắt, nhanh chóng bổ sung thêm một câu, “Vậy cậu cũng phải đồng ý với tôi một chuyện.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved# A1 |# H2 u7 l) ?" e
6 E! N( m; @) m$ |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Anh nhướn mày nhìn sang, nghiêng người đặt tay lên lan can: “Chuyện gì?”
; h( t" Q7 R! ?- ?0 V" H( @©2020 Kites.vn | All rights reserved
+ Q' M) q. E* O/ L6 V8 w& E©2020 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Đại Lâm nói: “Trước khi cậu suy nghĩ kỹ thì không được phép đi tìm em ấy, không được phép nói chuyện với em ấy, cũng đừng cho em ấy hy vọng, Vu Hảo không lý trí giống như cậu, một khi em ấy rơi vào, tôi sợ con bé nghĩ không thông.”
1 b' T2 h; M0 L7 K9 w4 K1 V6 j# N: G0 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 y" B  T4 M. V" k  o
Lục Hoài Chinh cúi đầu, di di mũi chân trên mặt đất, không nói lời nào, đường nét nơi gò má mơ hồ không rõ.
" O' n7 C7 m! C: P( z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ U1 F+ y' e! n  Z4 A
“Tôi nghe đội trưởng Tôn nói, con người cậu ác tới nỗi không nhận họ hàng thân thích, nếu thật sự ác như thế thì quả quyết xem nào, chứ tưởng giống cậu nghĩ, ác với em ấy mới là tốt cho em ấy sao? Cậu cứ lập lờ như thế, người bị tổn thương sẽ là em ấy đấy, cậu có biết không hả?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved! Y- W8 d( K. _0 G( x' y
©2020 Kites.vn | All rights reserved. Y4 V3 P! ~. R# ^. N
Lục Hoài Chinh không nói thêm, gió xuân không hiểu ý tứ, vẫn chưa hay biết gì lướt qua gương mặt tuấn tú của anh.
: |! R: t) }/ s3 s6 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' ?, W4 o" i% O/ l/ z
Một đêm trầm tĩnh, cây cối đứng lặng vì anh.
0 n: ]# h0 q4 w. {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 d( _/ S5 _, T( ]7 P1 PAll rights reserved
Triệu Đại Lâm không nhìn anh nữa, nghiêng đầu thấp giọng, thờ ơ ném ra một câu: “Trước khi đến đây, con bé có gọi cho tôi, nói muốn kết hôn với cậu.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 o4 A* m  Y4 q; t1 ^& ^
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 D, |- Q/ T2 j! ~: c! V2 j- \
Như sấm sét đánh trúng làm anh sực tỉnh, lúc bấy giờ người mới có phản ứng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 r' S. S  `% J" w$ }$ I# ^: ~
©2020 Kites.vn | All rights reserved, X' N8 q! o+ O* S* k  H
Lục Hoài Chinh vốn cúi đầu, lông mi dài theo mí mắt rũ xuống, vừa nghe thế thì đột nhiên mở choàng mắt, trong đôi mắt quanh-năm-không-quan-tâm-gì vào giờ phút này lại chợt ánh lên cảm xúc không tên, mặt đầy kinh hoàng như thể bị sét đánh trúng, ngay cả cánh tay ban nãy còn gác lên lan can cũng thu về, rồi lại căng thẳng chẳng biết đặt đâu, cuối cũng vẫn đặt lên lan can.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( o2 C2 l! }. p3 @  L
) C9 U8 Z3 s  {& W- w. S" d" O0 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
Gió trăng vô biên, lòng người sâu kín.
©2020 Kites.vn | ; L% c; o2 c1 M$ PAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 Y1 P+ j/ S1 \* I$ Y! J" c; |8 _
Lục Hoài Chinh nhớ lại lần mình đối đầu với người ta ở trên không, sau khi báo cáo mọi công việc với lãnh đạo qua vô tuyến rồi khám xét địa hình, anh dẫn máy bay địch tới vùng không phận, cuối cũng là phát cảnh cáo đuổi đi bẳng tiếng Anh, nếu như đối phương không chịu rời đi, anh sẽ lập tức bắn rơi đối phương.
6 }$ `0 ^6 u* r* N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( c, D: p1 K9 c' B- R; d
Mà trong khoảnh khắc ấy lòng anh cực kỳ bình tĩnh, còn nói đùa được với tân binh bên cạnh, phải nhìn non sông đất nước của tổ quốc mình cho kỹ vào, sau này không chừng không còn cơ hội ngắm nữa. Vẫn chưa có bạn gái đúng không, không sao, tôi cũng không có.
: R7 u* z$ j4 l; x4 \  a2 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
) A) p5 I" Q- a2 }9 y' t0 c1 @2 Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đến mồ hôi cũng chẳng đổ lấy một giọt.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- X6 r3 V6 y# b( L8 j% ]
/ F* G  T( A3 K& f7 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mà lúc này, một câu vừa rồi của Triệu Đại Lâm lại làm lòng anh dấy lên ngọn sóng kinh hoàng, như chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên biển rộng mênh mông mặc mưa sa bão táp mấy năm, bất chợt hôm nay lại nhìn thấy hòn đảo ảo ảnh, là chân thực trong cõi mộng, thế nhưng lại chẳng chạm tới nổi, hoảng hốt không thôi.
©2020 Kites.vn | / m$ `' J8 c( j# T5 P' iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 c! J( M# T9 S' r3 zAll rights reserved
Triệu Đại Lâm nói: “Năm nay Vu Hảo hai mươi tám, nhưng EQ của con bé lại còn không bằng một đứa trẻ, con nít còn biết lấy lòng người lớn, còn con bé thì không, nói chuyện rất thẳng thắn. Giáo sư Hàn nói lúc nhỏ em ấy gặp phải chuyện – có điều đây là chuyện riêng của Vu Hảo nên tôi không tiện nói với cậu, nếu sau này có cơ hội thì để chính em ấy nói cho cậu biết đi – cũng bởi vì thế mà trong tính cách em ấy vẫn còn chỗ thiếu sót, chỉ cần cậu đối xử tốt một chút là Vu Hảo rất dễ hãm sâu vào, nếu như cậu thật sự không cho được những gì em ấy muốn, vậy tôi hy vọng, trước khi cậu có quyết định thì đừng làm phiền em ấy.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; P* b7 }' G" j4 ]/ Z% E  c9 k' n
©2020 Kites.vn | 2 ]8 ^9 y  \0 d- KAll rights reserved
Triệu Đại Lâm nói xong rồi đi, thật ra trong lòng cô có phần hư vô, cô đã tiếp xúc với không ít đàn ông ở tuổi này, cùng là vì lứa tuổi đánh liều mà trong mắt đầy tối tăm không có tia sáng, lại còn có vẻ mệt mỏi đối với trần đời trôi nổi này, nhưng công việc thì vẫn cứ như vậy, cả ngày cứ lăn lộn không biết đang làm gì, nhưng lại oán trách gia đình khiến bản thân áp lực quá lơn.
, v+ m( s' e5 A9 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | : G6 `5 p9 ^, ]  G  e+ @All rights reserved
Suy cho cùng vẫn là đàn ông đi bên bờ sinh tử, khí thế mạnh mẽ tới nỗi người như cô vẫn phải gập người trước mặt anh.
©2020 Kites.vn | % w% I' {7 Q/ |All rights reserved
©2020 Kites.vn | / D- W" u5 ~) Y% w" iAll rights reserved
Nhưng quả thực cô không đành lòng để Vu Hảo cứ thế bị người ta dắt mũi đi.
©2020 Kites.vn | ' P3 i+ w: e/ UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 ^; o5 x  f8 S. T, G0 Z8 ZAll rights reserved
Lục Hoài Chinh gọi cô ấy lại: “Vu Hảo muốn đi siêu thị mua gì, tôi đi mua giúp rồi nhờ chị chuyển hộ cho cô ấy, ngày mai đừng để cô ấy ra ngoài.”
0 L3 v. O; W% y; j9 I7 `) J©2020 Kites.vn | All rights reserved
' C$ i* N* V4 N2 u) d% o+ o2 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Đại Lâm quay đầu, sâu xa nói ra ba chữ, “Băng vệ sinh.”
; b( T0 s# D5 V% Z& l1 d: ?7 s% h9 t! {©2020 Kites.vn | All rights reserved
( F7 p$ V' f" V: p% Q9 b9 T# U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ông tướng độc thân từ lúc cha sinh mẹ đẻ có phần xa lạ với ba chữ này, Lục Hoài Chính sững sốt một lúc lâu mới phản ứng được đó là thứ gì, không biết tại sao, phản ứng đầu tiên là nhớ tới Thiệu Phong, “Bên quân y không có sao?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved- B. X1 J- {# ^0 Z2 `5 d
©2020 Kites.vn | # x/ m; x- v8 o' Q. c/ ~( P4 S+ Y6 ]- rAll rights reserved
Triệu Đại Lâm liếc mắt, “Có phải sau này cậu đi mua bao cao su cũng đi tìm Thiệu Phong không?”
5 n, e( c5 ~% D( S' M6 }$ v©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 V7 H/ S, z; g6 F, l©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh lúng túng quay mặt đi, sờ chóp mũi, đứng thẳng người dậy, “Vậy để tôi đi mua.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 T3 r/ y! h" M, S2 a
, ?6 W8 L) P: U/ }6 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh mượn xe lão Đường, lão Đường không yên tâm phải phio người đi với anh, nhưng Lục Hoài Chinh cũng chẳng quay đầu, cầm chìa khóa xe rồi đi thẳng ra ngoài. Đợi tới lúc anh lái xe đến trấn trên thì bà chủ siêu thị đã chuẩn bị đóng cửa, có điều thấy người tới mặc quân phục nên cười híp mắt chăm chước cho, bỏ ổ khóa xuống, xoay người đi vào, hỏi anh muốn mua cái gì.
' Z( u( L  L* n3 j2 |$ N©2020 Kites.vn | All rights reserved
, v, ^/ d6 s6 K$ s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh nói trước, “Cho tôi bao thuốc lá.”
' p: x; `6 n0 p5 i% @©2020 Kites.vn | All rights reserved
. x" q# L- ~+ Q  C) t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bà chủ *a* lên, khom người kéo ngăn tủ kéo dưới cùng, hỏi: “Hiệu gì?”
) a! m+ d5 x0 ]+ R; n5 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 A7 u4 D7 P6 {1 s, f4 T% J" J7 lAll rights reserved
Lục Hoài Chinh thuận miệng nói nhãn hiệu anh thường hút, bà chủ lấy ra đưa cho anh, “Còn gì nữa không?”
©2020 Kites.vn | 5 J$ W. W1 g) B# J8 l+ f, v3 xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 c' E# P0 L; \5 t/ j
“Băng vệ sinh.” Anh vẫn biểu tình như thường.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& n2 h* Z+ v# I6 A3 v
, h0 U0 _+ e( \$ m- g8 ~" j©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bà chủ bật cười đi ra khỏi quầy, tuy là tiệm nhỏ nhưng chất đầy rất nhiều thứ, trên đất bày đồ linh ta linh tinh, bầ ấy lấy chân đá ra, dẫn Lục Hoài Chinh đến vị trí kệ hàng, giơ tay chỉ rồi hỏi anh: “Bạn gái cậu thường dùng loại nào?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( G. {3 a3 Y, K9 [% _
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 ?# }! v; k$ x
Lục Hoài Chinh lười giải thích với bà chủ, thầm chấp nhận câu bạn gái trong miệng bà ấy, ánh mắt nhìn lên kệ hàng bày la liệt, anh cũng không biết Vu Hảo thường dùng loại nào nữa.
©2020 Kites.vn | - {+ H- F, \/ q% m$ }8 K9 o6 JAll rights reserved
1 k0 M0 b$ a7 a/ ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lúc đi quên không hỏi.
9 ?/ ^5 W5 v) G- @  T1 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 T7 U- D( T& n6 H
Bình thường anh luôn cho rằng mình chu đáo, nhưng trong vấn đề phụ nữ thì anh vẫn có phần lơ là khinh thường.
©2020 Kites.vn | 3 e. E7 o9 F8 `4 V! d3 FAll rights reserved
5 j& ~& W- g' [* Z  z- c©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved; A9 H0 z2 I! [" v  d# W& H% u! H: [
©2020 Kites.vn | All rights reserved( Y' Z" y; U# l; H! p3 U* G% k  f3 p
Cuối cùng lúc tính tiền, bà chủ nhìn quầy hàng la liệt đồ, quét một bịch là ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Chinh, quét thêm bịch nữa rồi ngẩng đầu nhìn tiếp, vui tới nỗi không khép miệng lại được. Chờ đến lúc Lục Hoài Chinh xách túi lớn đi về, rốt cuộc bà cũng hài lòng đóng cửa siêu thị, trong miệng ngâm nga điệu hát dân gian, thầm nghĩ: dạo này có nhiều kẻ ngốc yêu đương thật.
©2020 Kites.vn | ; `; i7 p$ k- _1 J3 ~! D) _All rights reserved
2 }5 u/ }0 ?  y" _+ S6 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trở về, Lục Hoài Chinh đưa đồ cho Triệu Đại Lâm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; i1 Y/ s, q7 }2 K1 s
©2020 Kites.vn | All rights reserved& _5 u( [: _) B/ V
Triệu Đại Lâm ngồi xổm dưới đất đếm từng đồ trong túi lớn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng dựa vào lan can với vẻ không tin nổi, “Cậu mua nhiều đồ như vậy làm gì? Biết dùng tới khi nào đây?”
% J7 i* y' |$ }* k# ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
: `( s; e. z& i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh nào biết đồ của phụ nữ lại phiền phức thế chứ, bà chủ tiệm hỏi hãng gì anh cũng không trả lời được, lại hỏi anh muốn dùng loại mặt bông hay loại mặt lưới, anh hỏi có gì khác nhau sao, bà chủ nói thứ này có liên quan đến loại da, da khô thì dùng loại mặt bông, da trung tính sẽ dùng loại mặt lưới, dùng không đúng sẽ bị dị ứng, anh thì lại không biết da Vu Hảo là loại gì, thế nên dứt khoát lấy hết, kết quả lại hỏi anh muốn loại dày hay mỏng, có cánh hay không có cánh, loại bình thường hay siêu dài…
2 I) T8 Y4 d* v1 y8 V1 z, i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ |. A; P3 s2 }- s6 ?4 N, i
Anh bị hỏi lòng vòng một hồi, đành mang về hết cho cô vậy.
* ]  K, r' V3 O, c3 V  Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ Y: d$ v- Z5 s, v' UAll rights reserved
Lúc gần đi bà chủ còn đưa cho anh túi đường đỏ, nói sẽ bị đau bụng, thứ này dùng để bồi bổ máu, lúc chiều anh thấy sắc mặt cô không tốt lắm nên nhận lấy.
©2020 Kites.vn | & \# k8 M7 }" p- DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 R9 B. J, U. }( C" t; R3 L$ }All rights reserved
Triệu Đại Lâm cảm thấy dù có là đàn ông thông minh tới mấy thì vẫn có lúc ngốc nghếch, có điều ngốc nghếch này lại phần đáng yêu, cô xách túi lên, vỗ vai Lục Hoài Chinh tỏ vẻ cám ơn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 e/ x* {: k: R" w1 g1 m8 E3 L" t
©2020 Kites.vn | / H: I# M- p# R8 D& R% D7 \8 MAll rights reserved
Lục Hoài Chinh tựa vào lan can nói: “Cô ấy có thiếu gì thì chị cho người nói với tôi, tôi sẽ đi mua, đừng để cô ấy một mình ra ngoài.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 v8 m) n) `5 @  h+ F
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 f! A. |; C* q! q" k. ?
Triệu Đại Lâm không quay đầu lại, giơ tay ra dấu OK.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ l9 g% @$ k  s/ u9 `, X+ ?
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 p( z7 H1 f2 ]9 h* F
Ngày hôm sau Vu Hảo tỉnh dậy, nhìn thấy một bàn chất đầy băng vệ sinh hệt như ảo thuật biến ra.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! F+ F+ ^& u; G. w( {
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 K" A9 H3 \! i' I9 |
Triệu Đại Lâm đang kiễng gót chân gọi điện thoại cho giáo sư Hàn báo cáo tình hình, Vu Hảo đưa mắt nhìn ý hỏi đây là cái gì, Triệu Đại Lâm tắt máy, đi tới đứng tựa vào bàn, cười híp mắt nhìn cô: “Nếu chị nói chị mua, có phải em sẽ thất vọng lắm không?”
  `6 o% ?, W0 k+ V4 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | : J# ^# B( ~0 d) v8 x! |% jAll rights reserved
Vu Hảo cúi đầu, “Không có.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; ?0 @0 C( z. A6 m4 u6 x( Z& G
9 }# G" u; H/ O' ~* F' v/ t©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Thôi đi.” Thấy cô không có biểu cảm gì, Triệu Đại Lâm tự xấu hổ, nói đúng sự thật: “Lục Hoài Chinh mua đấy, có lẽ tiểu tử này bị bà chủ xoay mòng mòng nên mới mua về một đống, không biết em dùng gì mà cũng không biết gọi về hỏi. Đúng là đồ ngốc mà.”
- H" _# l3 Y3 u1 [* L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ X  S7 d. Q% M
Vu Hảo: “Anh ấy không có điện thoại, điện thoại để ở chỗ lãnh đạo rồi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 k( o) A! d0 y
©2020 Kites.vn | 8 m& }. E' d$ q) [All rights reserved
Triệu Đại Lâm chống hai tay lên mép bàn, cúi đầu nhìn vẻ mặt của Vu Hảo, “Chậc chậc, nhanh thế mà đã nói giúp người ta rồi à? Còn chưa làm gì em mà đã quyết lòng rồi hả? Được rồi, nói xem nào, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
+ s" {9 F8 f7 J% Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 s9 Y7 U4 _* g$ Y( j0 AAll rights reserved
Vu Hảo ngủ một đêm, cảm thấy mình đã quá cay cú rồi, cô phải nên độ lượng mới đúng, nhưng hôm qua thấy vẻ mặt anh lúc nói chuyện với Tùy Tử Điềm là lại không độ lượng nổi, chuyện này mà kể cho Triệu Đại Lâm nghe không chừng chị ấy còn cười nhạo mình nữa, vậy là mím môi không chịu nói.
©2020 Kites.vn | 3 x$ J$ P1 W6 A, U4 f/ H) Q* gAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ' `# n9 ~4 ~- j( pAll rights reserved
Triệu Đại Lâm hiểu cô, ngược lại không hỏi nhiều, giơ tay xoa đầu cô, nói với lời sâu xa: “Vu Hảo à, em có biết tại sao trong số học trò của giáo sư Hàn, chị thích em nhất không?”
2 p  z- J* X% Q+ i# B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! n2 G3 y" p* EAll rights reserved
Vu Hảo ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt khác thường, Triệu Đại Lâm chợt nhớ đến hôm qua, Lục Hoài Chinh cũng nhìn mình như thế, hai người này đúng là có tướng phu thê vô hình.
; T; \- C& J: i, l) G  e9 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | % A$ `2 V- W8 L7 U3 JAll rights reserved
Cô ấy mở miệng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Bỏi vì em có tấm lòng chân thành như đứa trẻ, em không giả dối, không a dua nịnh nọt, không một bụng xấu xa như Tống Tiểu Đào, cũng không vòng vo giống Nguyên Tịnh, em rất chân thành lại thẳng thắn. Tuy em là cô gái yết ớt, nhưng lại không kiêu căng, nhiều nghiên cứu sinh luôn ai oán ca thán thầy liên tục, chỉ có em là bằng lòng đi theo giáo sư Hàn. Có lẽ em không có nhiều điểm làm người ta ưa, nhưng chị tin rằng, em là một cô gái khiến người khác rất thích. Nên chị càng hy vọng em, khi thích một người thì đừng để bản thân mình lạc lối, dù em có yêu cậu ta thì cũng không nên vì cậu ta mà thay đổi mình, nghi ngờ bản thân, có biết chưa hả?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 j% h  m5 N" S  ^* V
©2020 Kites.vn | . r# f. S, c$ {6 [4 mAll rights reserved
“Chị à…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ U# J2 l6 j2 Q
7 h& S8 F2 C% U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Đại Lâm cắt ngang lời cô, “Còn một việc nữa, chị hy vọng em có thể tha thứ cho chị.”
' ^0 O% v" }- |. e" M©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | * A' u/ ]: w/ yAll rights reserved
Trong lòng Vu Hảo rét run, thật ra đối với cô, Triệu Đại Lâm vừa là người cô lại vừa là bạn, lúc cô cảm thấy mù mịt sẽ gọi điện cho Triệu Đại Lâm, chị ấy nói rất nhiều, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho cô chính là câu, “Bất kể có là gì, em phải tin rằng bản thân mình là tốt nhất trên thế giới.”
$ E' X6 A& E5 \# ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , n# ^) O: A* g; d6 y* c. AAll rights reserved
“Chuyện gì ạ?”
©2020 Kites.vn | ! p/ i. `; p. o/ d. V6 aAll rights reserved
- K! b+ r1 V& m% o% V1 M/ i* x; R; Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Đại Lâm nói: “Tôi qua chị có nói chuyện với Lục Hoài Chinh, bảo cậu ta đừng đến tìm em nữa, chị hy vọng cậu ta có thể suy nghĩ kỹ càng quan hệ giữa hai đứa, là đến lại với nhau hay nên chấm dứt. Chị nhìn ra được cậu ta rất quan tâm em, lúc ấy cậu ta nói với chị là, bởi vì đó là em nên mới không dám tùy tiện tiến tới, cậu ta sợ em bị tổn thương, cũng sợ không cho em được tương lai mà em mong muốn, chị có thể nhìn ra tia do dự trong mắt cậu ta, chị không biết quá khứ hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng chị cảm thấy tựa như cậu ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 ]; x; d  }- x9 v: h
3 C) P7 I& x' y+ d0 O4 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo biết từ trước tới giờ nếu không phải chuyện của mình thì Triệu Đại Lâm sẽ không mảy may quan tâm, rất ít khi quản chuyện vớ vẩn của người khác, nhưng riêng chuyện của cô thì lại rất để bụng, cô biết Triệu Đại Lâm thương mình, sao cô có thể trách chị ấy chứ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! r! M6 q2 f; e4 {$ M. c" C
5 B! c9 A4 h/ C* w©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Cám ơn chị ạ.”
3 A; |5 v& ]8 Y! O: k% o' Q1 X  ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: t4 ^5 X4 @+ W; w$ ]
Là lời cám ơn thật lòng, núi cao nước chảy khó gặp tri âm, nhận được yêu quý.
©2020 Kites.vn | 1 `( c- E- G: p: Y! `All rights reserved
6 y; p6 ?/ y" ]( v- X- _5 O' C; w©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tựa như ông trời nghe được nguyện vọng của cô vậy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! p. {# h+ [( o/ ?: r
©2020 Kites.vn | All rights reserved) D- D; I3 O% l- o6 }5 `8 k2 T
Hồi nhỏ Thẩm Hi Nguyên có nói với cô, chỉ có các em bé ở trên những vì sao mới có thể cầu nguyện với mặt trăng, còn trẻ em trên địa cầu nói chuyện thì bà trăng sáng sẽ không nghe thấy, nhưng Vu Hảo lại cố chấp cầu nguyện mấy lần, tới khi phát hiện đúng là không nghe được thì không còn tin vào mấy chuyện cầu nguyện này nữa, cho tới khi cô lên cấp ba, gặp Lục Hoài Chinh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 s  K0 i: c/ m8 E2 P3 a. h
( C* L+ j2 c+ `+ l& _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho cô, bảo cô cầu nguyện đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* O6 G+ G  r; H+ s! X  ~
©2020 Kites.vn | & S, L$ S4 `8 B. h8 V' EAll rights reserved
Cô nói không muốn, dù sao cũng không linh nghiệm.
  Y0 D6 h  u1 M' k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 {) l8 |) ^8 R: `$ C8 P: mAll rights reserved
Người thiếu niên ấy cười nói với cô, linh chứ, cậu cứ thử đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 }* B2 i4 X3 g1 W5 i* U4 f8 ?7 k- Y4 L
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 G2 c! ]5 F8 [% M! @. ~3 t8 l0 R
Cô bèn tùy tiện cầu xin, xin ngày mai trời mưa đi, không cần phải chạy trong giờ thể dục nữa.
©2020 Kites.vn | & L/ p. q7 Y$ a& f  S, f& |All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% A& ], e; F; I! g" g+ Q
Kết quả hôm sau không cần chạy thật, song không phải vì trời mưa mà là không biết thằng nhóc nào khóa lại lan can thao trường, cho tới trưa Kim Cương mới tìm được người cạy khóa, nhưng lại cạy không được, còn làm trễ nãi thời gian.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 P' ?0 P, o3 ]# L+ R
©2020 Kites.vn | All rights reserved% l/ z# w, x: _# r( F! \' s
Rất lâu sau Vu Hảo mới biết chuyện ấy là do một tay Lục Hoài Chinh làm, sau đó ở trên sân thượng, Vu Hảo hỏi anh tại sao lại làm như vậy. Lúc ấy Lục Hoài Chinh vòng hai tay sau gáy ra vẻ thoải mái tựa vào sân thượng đưa mắt nhìn cô, rồi cúi người nắm vai cô, cúi đầu xuống để mắt ngang tầm cô: “Tôi chỉ muốn nói cho cậu hay, không phải chỉ có đứa trẻ vì sao mới có thể cầu nguyện, bất kể cậu cầu nguyện điều gì, sẽ có một người liều mạng làm vì cậu.”
; B' g+ _! g! c©2020 Kites.vn | All rights reserved
: q: `9 Q0 \1 r# h©2020 Kites.vn | All rights reserved
***

©2020 Kites.vn | All rights reserved5 x, w0 M7 T9 R/ j! P
©2020 Kites.vn | 8 `& R. o' s6 g( m9 Q1 C4 _& mAll rights reserved
Ngày hôm sau, Lục Hoài Chinh không chủ động đi tìm cô thật.
7 Q# [* |$ O) i3 Q. \9 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' C3 @" t' {* ]" H# `, l5 `& r. `All rights reserved
Thỉnh thoảng gặp nhau trong nhà ăn, hai người đều cúi đầu ăn cơm trong bát mình, kỷ luật trong quân đội không thể so với phòng ăn ở đơn vị, ở đơn vị còn được chóp chép nhồm nhoàm lại còn nói chuyện riêng, còn ở đây không ai nói một lời, cúi đầu ăn hết cơm, chờ người trên bàn ăn xong thì bưng khay của mình đứng lên rời đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ O; l5 ]. r* Q
9 G8 s& w) a0 j+ x7 O6 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo và Triệu Đại Lâm được sắp xếp ngồi ở bàn của hướng dẫn Đường với Lục Hoài Chinh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, k" X% `$ m4 ~1 o3 ~3 p) f- g: ^
©2020 Kites.vn | All rights reserved( L- }& K5 d* n$ ^# U: U( O. o8 |
Lục Hoài Chinh ăn nhanh, lại không quá chú trọng, vài ba đũa đã ăn hết khay cơm, sau đó dựa vào ghế yên lặng chờ cô với Triệu Đại Lâm ăn xong.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- s8 L/ O4 K: Y2 A
! [& T; t& d2 |0 \©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hai cô gái trời sinh ăn rất chậm, có lúc Vu Hảo thấy ngượng khi để họ chờ, bèn và lấy và để cho nhanh, không ngờ làm bản thân bị sặc. Kết quả ngày hôm sau, tốc độ ăn cơm của các chiến sĩ bàn đó liền giảm xuống. Triệu Đại Lâm cũng phát hiện ra điều ấy, lúc ăn xong đi ra rửa tay thì nghe thấy mấy chiến sĩ bàn tán xì xào: “Hôm nay nhai cơm mà ê cả răng, lâu lắm rồi ông đây không ăn cơm từ tốn thong thả như thế.”
6 m$ N' q; x3 m$ S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; z/ y2 ]% y+ k8 L6 Q) ~- VAll rights reserved
Bên cạnh có một khuôn mặt đen tiếp lời: “Các ông nói xem vì sao đội trưởng Lục lại để ý bác sĩ Tiểu Vu như vậy?”
- O1 r9 Y# q0 \- k) o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | : a2 P. I- r: H0 KAll rights reserved
Hai người còn lại đều mờ mịt lắc đầu.
©2020 Kites.vn | " f- ~( ?9 M9 |- ]3 r# bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! b  u6 ?" _: Z; Z; U- k5 T. s
Bỗng bên cạnh có người nói xen vào như ma quỷ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! R! s) U4 S( k% u% k! Q
©2020 Kites.vn | 0 ?. e  {* M9 b! oAll rights reserved
“Chẳng lẽ các cậu không phát giác được trái tim chớm xuân tình của đội trưởng nhà mình à?”
©2020 Kites.vn | ' [. K% k$ G' H. q/ n' NAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, H$ J- ?% o# n% m8 {
Nghe thấy tiếng, ba người chiến sĩ ngồi xổm trên đất đồng loạt quay đầu nhìn.
* _2 \2 c# V( _) ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& d" H' q: G  F% n. c
Chỉ thấy Triệu Đại Lâm khoanh tay đứng dựa vào tường, cúi đầu cười híp mắt nhìn bọn họ chằm chằm, góc độ rất đẹp.
©2020 Kites.vn | # K. F6 O3 L3 Z; R# o/ y) k5 xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% {( U  T; a5 `$ C& B; j$ Y# D
Cảm giác này giống như thời học sinh đang cúi đầu làm bài tập thầy giao cho, chợt ngẩng đầu lên, bất giác trông thấy khuôn mặt âm tình bất định của giáo viên chủ nhiệm bên ngoài cửa sổ.
©2020 Kites.vn | + D4 Y+ {* H$ `- H. D/ dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % e: z! Z2 Y6 M& u+ H1 qAll rights reserved
Ba chiến sĩ giật mình đứng bật dậy, lắp bắp chào hỏi rồi hoảng chốt chạy đi.
©2020 Kites.vn | + }6 q! U( ^6 W% s1 t5 sAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 [: L8 |3 G6 T2 p- `. a6 Y+ p
Triệu Đại Lâm dựa vào tường nhún vai, nhát quá rồi, chậc chậc.
" z2 U5 a& f7 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ z! \) i; Z( I+ c6 p" z
Trên đường Vu Hảo về phòng ban thì bắt gặp Lục Hoài Chinh và hướng dẫn Đường đi xuống từ lầu hành chính.
/ D. ]* X3 E" y" U" }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - k+ y, w" Z+ Y9 Q+ ^All rights reserved
Anh mặc đồng phục huấn luyện thông thường, không đội mũ, đầu tóc húi cua sạch sẽ, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mặt anh không phải kiểu nhọn hoắt mà có đường cong, anh đứng dưới nắng nói chuyện với hướng dẫn Đường, lông mày hơi nhướn lên, lơ đãng quay đầu thì thấy cô, nhưng cũng chẳng dừng lại, nhanh chóng quay đầu về.
0 Z: V: B( v# B8 H- }©2020 Kites.vn | All rights reserved
. i3 O, K: g' q# N, X# b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo cảm thấy anh là người tỉnh táo tự hiểu, anh luôn biết mình nên làm cái gì, mục tiêu rõ ràng, không sợ thua kém, cũng không chịu thua.
©2020 Kites.vn | + l3 _7 Y5 f/ V" w4 V9 }. O* mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - A1 \$ E7 ]0 e4 m6 U0 k. KAll rights reserved
Vu Hảo đi tới cửa phòng ban mà anh vẫn còn đứng đó nói chuyện với hướng dẫn Đường, từ đầu tới cuối, ánh mắt không nhìn về phía cô một lần nào nữa.
©2020 Kites.vn | - M4 \; z4 @. ]3 e( l2 @  N7 i& vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ' U  M& ?& l1 HAll rights reserved
Vu Hảo đóng cửa lại.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 m0 ^4 X4 x4 `+ v  X1 ^
©2020 Kites.vn | 3 d+ V, N/ c9 q# X) XAll rights reserved
Trong nháy mắt cửa khép lại, lập tức bên kia có ánh mắt lướt sang, lẳng lặng nhìn một hồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  ]7 O& a4 @$ u. q
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ [0 x: q# c* t: V0 P5 B
Hướng dẫn Đường nhìn ra manh mối, cũng nhìn theo tầm mắt anh, “Cậu với Tiểu Vu?”
9 D! e& e$ R& v3 J# @©2020 Kites.vn | All rights reserved
' m+ o  H3 V& f) D) I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh vẫn nhìn bên kia, ngắt lời anh ta, “Tôi nhớ những năm trước có rất nhiều rắn ở quanh đây đúng không?”
- {% b# z+ B: a3 {- E/ H& m8 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' Y. {9 c* T, }: z5 o* I* K
Hướng dẫn Đường ngẩn người, mù mịt gật đầu, giải thích với anh: “Năm các cậu tới đây thì cũng không tính là nhiều, năm ngoái mới nhiều, bắt được mấy trăm con rắn, để cho mấy người nuôi rắn trong thân mang về. Sao cậu lại quan tâm đến chuyện này thế?”
1 z2 R# V( R. n0 U, j©2020 Kites.vn | All rights reserved
! ^7 o% _- W# V. S8 U  T$ Y. f* O©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Buổi chiều anh cho người tới phòng làm việc của bác sĩ rải vôi với lưu huỳnh đi, tìm mấy người sửa cửa sổ bịt kín lại, đừng để rắn bò vào.” Lục Hoài Chinh như người mất hồn vậy, rốt cuộc cũng quay đầu lại, thấp giọng nói: “Cô ấy nhát lắm, nhìn mấy thứ đó là không chịu nổi.”
6 Z+ j3 j$ j1 o$ k2 i4 R* Q8 Y' Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
* F4 i& [! E1 l& L/ ?# _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-9-2018 13:36:09 | Xem tất
Chương 26
©2020 Kites.vn | % j3 N% ], Z+ V$ iAll rights reserved
- s. _9 g' h4 O  H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Editor: LuChan

©2020 Kites.vn | All rights reserved: q; U, W' c# Z! n7 r, N& z+ y
©2020 Kites.vn | ; Y1 f* @7 {( C' f* _3 `All rights reserved
Hành lang dài một tấc tương tư, mười năm vẫn hoài một tấm lòng
©2020 Kites.vn | / [* Q, L- Q2 ^6 {  y4 O( t4 h; W1 lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) u& l  B" l9 f* u
***

©2020 Kites.vn | 6 S2 K1 G1 x3 lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 m) _8 h7 D- c7 J9 F1 Z, `4 M7 PAll rights reserved
Vu Hảo ngồi trong phòng làm việc một hồi thì chợt nghe thấy tiếng “rầm” thật lớn ở lên bên ngoài, nghe như tiếng chậu sắt rớt xuống vậy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" I$ {) ~* v; U+ }
# A/ B" _6 r" C& X: y4 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô đứng dậy kéo cửa ra, đưa mắt nhìn lại chỗ phát ra tiếng.
©2020 Kites.vn | 0 f# r- Q: i% B: ]  F& G& wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - y$ g) X0 V1 a4 W! N3 x) K% D8 cAll rights reserved
Chỉ thấy Lục Hoài Chinh với hướng dẫn Đường vẫn còn đứng tại chỗ, hai người nghe thấy tiếng cũng đồng loạt quay đầu, lão Đường nhanh chóng xác định phương hướng: “Hình như là từ bên đoàn văn công.” Nói xong, anh ta chống nạnh, thở dài, “Mấy cô gái này thật là không ngày nào để tôi bớt lo lắng cả, tôi phải đi xem sao đã, aiz, nếu không cậu đi với tôi xem Tùy Tử thế nào đi? Con bé này ai nói cũng không nghe, chỉ nghe lời mỗi cậu.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved- R& }$ p' c% k& v5 x
©2020 Kites.vn | All rights reserved: J  {' v1 ~$ N

©2020 Kites.vn | $ [/ _) K6 B1 l% O* s, q: ]# P! ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, r0 q9 J. H2 k" f3 d8 ^& _2 z
Lục Hoài Chinh với lão Đường còn chưa lên lầu, mới đứng dưới ký túc xá đã nghe thấy tiếng cãi vã. Lục Hoài Chinh không ngờ mấy cô gái bình thường luôn nhẫn nhịn nay lại mắng xối xả như thế, đúng là vô lý.
©2020 Kites.vn | 0 {* P( {3 X; J9 Z8 \All rights reserved
4 v% m# Q  d! k©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tùy Tử, cô đừng tưởng cô còn nhỏ nữa, mọi người ở đây muốn cho cô biết, đừng tưởng bọn này không biết chuyện xấu giữa cô với Lục Hoài Chinh, con mẹ nó ai mà còn lạ lùng gì nữa, tôi cũng không chiều cô nữa đâu.”
3 N1 z6 c1 N, N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  N6 a  e4 G( n: d* u- L/ i
“Tôi với anh Lục không có gì hết!” Tùy Tử cất giọng the thé đáp lại.
©2020 Kites.vn |   `1 j9 o3 i  D4 \8 rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 F) n2 g3 ^) H/ r7 e" D0 tAll rights reserved
Người nọ cười nhạt: “Năm đó cô lén vào ký túc xá của Lục Hoài Chinh không phải là muốn leo lên giường của anh ta sao? Cô nam quả nữ dám bôi nhọ kỷ luật mà còn sợ người khác nói hả? Tôi chưa báo lên trụ sở chính của quân khu là đã cho cô mặt mũi lắm rồi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( U  R7 U5 N2 {4 G# v2 _5 l
/ L2 H- A. O$ c$ N' F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tùy Tử khiếp sợ nhìn cô gái kia, giọng nghẹn lại: “Con gái như cô sao dám nói ra những lời này?”
  t$ k6 u; T+ G+ b* ^' [©2020 Kites.vn | All rights reserved
5 E9 Q! \  P* _2 x* ^7 O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Những lời này vốn cũng chỉ truyền nhau khi mọi người rảnh rỗi tám chuyện mà thôi, cho đến giờ chưa ai từng dám nói trước mặt Tùy Tử cả, thỉnh thoảng chỉ đùa Lục Hoài Chinh với Tùy Tử, Tùy Tử cũng đã giải thích mấy trăm lần rồi, nhưng trong mắt họ cô ta làm vậy cũng chỉ để che đậy. Tùy Tử nói nhiều cũng phiền, bèn không giải thích nữa, bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, cô ta cảm thấy tâm tư bọn họ cũng không trong sạch gì.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! v5 m6 E% q. ?9 D$ w4 h9 {
©2020 Kites.vn | ) Q: ^/ s+ f, l( p+ u' YAll rights reserved
Lời này vừa nói ra, ngay cả Lục Hoài Chinh dưới lầu cũng sững lại, một chân giẫm trên bậc thang, biểu tình mờ mịt, từ lúc nào giữa anh và Tùy Tử bị đồn thành như vậy rồi?
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 p9 \4 c5 L4 [9 Q( Q1 O
©2020 Kites.vn | # N5 V3 l; X$ ?# \9 JAll rights reserved
“Cậu với Tùy Tử?” Hướng dẫn Đường nhìn anh với vẻ mặt không tưởng tượng nổi, một giây sau, thở dài vỗ vai anh, thành khẩn nói: “Tôi còn tưởng cậu thích bác sĩ Tiểu Vu chứ, quan hệ nam nữ của cậu phức tạp nhỉ, làm ảnh hưởng đến tác phỏng kỷ luật lắm đấy! Tôi nói cậu biết, tôi và Tùy Tử lớn lên từ nhỏ cùng nhau, cậu chớ có được động đến người ta rồi lại phủi sạch như thế! Nếu thật sự như mấy cô đó nói thì cậu cũng nên chịu trách nhiệm đi, chứ không lão Đường dù có thành quỷ cũng không tha cho cậu ——”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 t& n! ^5 b. @
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 x3 X" m8 T2 a" P, T
Đường Minh Lương vừa dứt lời thì khóe mắt liếc thấy được một bóng người, lơ đãng quay đầu lại, nhìn thấy Vu Hảo đứng đó như khúc gỗ, Lão Đường đột nhiên hiểu ra, bình tĩnh liếc nhìn cô, tự giác thấy lời mình vừa nói không ổn chút nào, chép miệng rồi cười với cô: “Tiểu Vu à, cô đừng để ý ——”
& U! }$ S9 I2 }7 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 n* E7 l; o, {1 f$ Y; `& y: Y3 K# HAll rights reserved
Bỗng Lục Hoài Chinh quay phắt đầu lại, ánh nắng ban trưa có phần chói mắt, Vu Hảo không vào hành lang đứng mà đứng dưới ánh nắng chói mắt ấy, cả người trắng sáng hẳn lên.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 h' G" C0 `7 y  J
©2020 Kites.vn | All rights reserved& Q& e7 y, @9 c( s
Từ lúc năm tuổi anh đã giỏi đoán ý qua lời nói sắc mặt rồi, nói cho dễ hiểu là dụ được người lớn phải sửng sốt, hết sức vui mừng. Rồi lại dùng tám năm tiếp theo tháo khuôn mặt giả nhân giả nghĩa này xuống, cố bớt nghiên cứu biểu cảm của người khác đi.
3 q  ]! G, J+ b0 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 Z* R2 o% ]% @, E" _# }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Song ngày đó Lục Hoài Chinh lại “giở trò cũ”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 Z% @/ s5 Q' @  t7 W+ E) [4 M* B, g
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 Z- i  ~* ^/ \4 p1 t  V
Lần nữa dè dặt cẩn thận quan sát vẻ mặt Vu Hảo, có điều lúc ấy quá chói, cũng không biết gió ở đâu thổi tới, bóng cây chập chờn lay động, mảng sáng mảng tối luân phiên bao trùm lấy gương mặt cô.
- J% l: l7 l4 H, A9 D. l" N0 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 B* z( D$ |+ Q5 k& b, ~! |All rights reserved
Chờ lúc cô lại gần, Lục Hoài Chinh thấy cô cười với Đường Minh Lương, anh nghĩ, đó là nụ cười lẽ phép thông thường nhất, không chứa hàm ý sâu xa nào.
8 E. l: B2 i3 z1 Y( U& Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" Q# I% K! g4 e0 d! W# f* a
Bây giờ trong đầu Lục Hoài Chinh chỉ có một ý nghĩ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( E( d- l. D4 ~1 f. t3 p
  I1 ~- v+ k7 n( C# q, k/ x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Anh muốn bóp chết Tùy Tử.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 P) }( m8 {$ Q+ X$ Y  l8 h
©2020 Kites.vn |   O. ^. B9 L6 {All rights reserved
Mà thôi, bóp chết mình cũng được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) t5 y6 y/ g6 f
( D4 @$ K0 W8 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
  
©2020 Kites.vn | All rights reserved: U2 [7 {4 J1 e4 r
©2020 Kites.vn | ( D: j, F) _0 \$ O8 XAll rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved/ F! F- J9 y. P9 I: N
©2020 Kites.vn | # a! O, k' D. J! N' u; \! e5 vAll rights reserved
Triệu Đại Lâm vốn đang ngủ trưa, nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh liền bò dậy nhìn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 g$ X' r' ~( \" Y' o
©2020 Kites.vn | 0 u7 A1 }3 o' i6 F9 F2 nAll rights reserved
Kết quả nghe người nào đó lắm chuyện lắm mồm, vốn tính tò mò nên muốn xem xem mấy cô nàng này còn muốn nói cái gì, vui vẻ dựa vào lan can híp mắt nhìn, chẳng ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy Lục Hoài Chinh đứng ở cầu thang, cùng với Vu Hảo đứng phía sau.
©2020 Kites.vn | ' W; v" K  l7 w& d- Y3 O3 j4 YAll rights reserved
8 Y* ?. b4 i% f0 w; o( ?( N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Đại Lâm nhìn Lục Hoài Chinh với ánh mắt ‘cậu tự cầu phúc đi’.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 ^$ U: x/ R: z2 u( q
©2020 Kites.vn | . O. Z" ]& r- f9 d$ zAll rights reserved
Lục Hoài Chinh cảm thấy đau đầu không thôi, EQ bình thường cao là vậy mà đến bây giờ lại thấy không đủ dùng, nếu như chuyện gì trên thế giới cũng có thể giải quyết bằng súng thì hay biết mấy, đơn giản dứt khoát lại thẳng thắn, đầu xuôi đuôi lọt.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" V5 y) G9 o3 x" K( Q
©2020 Kites.vn | All rights reserved) ^+ V3 i2 w- C8 P4 x' e
Vu Hảo cũng chẳng dừng chân, đi thẳng về ký túc xá rồi đóng cửa lại.
©2020 Kites.vn | 9 L7 y5 \& }' O/ n2 e' u0 `9 PAll rights reserved
+ |1 }. h3 K4 W9 o7 ^' c©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hành lang bừa bộn như có cơn bão vừa quét tới, trên mặt tường xám trắng có vết nước đọng loang lổ chỗ này chỗ kia, mấy chậu rửa mặt nằm rơi la liệt, không biết cái chậu rửa kém may nào lại đập trúng vào đống sắt.
3 B! {0 D0 L+ S" e. c* m©2020 Kites.vn | All rights reserved
: B+ ~" z# ^' r- V8 s9 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đường Minh Lương thấy cảnh này thì nổi cơn thịnh nộ, lửa giận trong lồng ngực hừng hực dấy lên, chủ yếu vẫn là xót cho chậu rửa mặt: “Các cô đang làm gì đấy hả!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved. Z# m. V1 d! d" N: l) G
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 h3 Q! k. K' ^/ W4 J7 w4 v  E
Mấy cô gái đó người nào người nấy cũng xoay mặt đi không chịu nói, Tùy Tử Điềm thì vẫn còn đang sụt sịt tức tưởi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  p7 n) V4 @! g
9 r5 Q: D4 v6 [2 \( K% m& m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đường Minh Lương lại tức giận, cảm thấy đám phụ nữ này đúng là phiền phức, song khi thấy gương mặt đầy nước mắt lại đang cố kìm nén không khóc của Tùy Tử Điềm thì lại không đành lòng, bèn thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại phải gay gắt với nhau như thế? Tùy Tử em nói đi.”
©2020 Kites.vn | , b2 a) C% v7 M8 }: P- VAll rights reserved
, T4 |. [, _3 e( s0 p# }3 ?) E$ \. c©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đường Minh Lương có tâm tư, cố ý cho Tùy Tử mở miệng trước, điều này đã khiến mấy cô gái còn lại hết sức khinh thường nhìn nhau.
©2020 Kites.vn | " [0 O$ C7 s. H( ~# OAll rights reserved
8 A, W% @6 R! t' m( e: Y; d( C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thật ra chuyện này đâu phải đôi lời là nói rõ được, tình bạn giữa con gái vốn phức tạp, tất cả mâu thuẫn ngày thường đều do mấy chuyện nhỏ nhặt ngày thường mà dần dà tích lũy nên, cũng chẳng biết lúc nào thì bùng nổ, có lẽ với cánh đàn ông thì đây là vấn đề nhỏ, nhưng đấy lại là mồi lửa kích thích mâu thuẫn giữa bọn họ.
( ?1 n! k9 u0 k+ e2 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& y7 ]( [" s1 Q: @
Từ lúc còn ở trường nghệ thuật quân đội là mấy cô gái đã bất mãn với Tùy Tử rồi, dần dà qua nhiều năm, chuyện lớn chuyện nhỏ chất thành đống, tuy nhiên có lẽ thật sự phẫn nộ là từ cái lần Tùy Tử ngồi với lãnh đạo, vậy là từ đó bắt đầu có mấy chuyện vặt vãnh xảy ra.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 J, a% k0 v/ G% i9 i5 a6 f
3 ?" t' }$ }4 ^  v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sáng nay không biết ai đã cất giày múa của Tùy Tử phơi trên sân thượng vào, sau đó người kia còn phơi giày của mình lên, lúc Tùy Tử tìm được mặc vào thì phát hiện giày vẫn còn ướt, thế nhưng tối nay là buổi diễn cuối cùng rồi, cô ta không còn giày để mặc nên tức điên người, liền tìm đến người kia tranh cãi, ai ngờ câu đầu tiên của đối phương đã chỉ trích ngược lại cô ta, còn không hề áy náy chút nào. Tùy Tử rất khó chịu, thế là lắm mồm nói đôi câu, người kia liền quẳng chậu rửa mặt đi, lúc bấy giờ mới châm ngòi cho chuyện này.
©2020 Kites.vn | 9 h- m. d3 ]$ ^) r2 IAll rights reserved
- g9 Q! k0 X$ L2 Y1 J/ I4 {3 D* @* C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tùy Tử đứt quãng kể lể, hai người đàn ông là Lục Hoài Chinh và Đường Minh Lương nghe mà thấy hoang đường, chỉ là chút chuyện cỏn con mà lại có thể dày vò thành cục diện khó chịu như vậy, đúng là bản lĩnh của phụ nữ.
/ K- N0 i" `! c©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 K# X* k7 i8 L, |7 q. {& n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo ngồi trong phòng một lúc, đứng dậy rót cho mình ly nước.
©2020 Kites.vn | 2 ]( v9 H+ H- T3 c. d$ M# d$ mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 T$ D* a* e5 r/ u. W* i7 s$ VAll rights reserved
Tiếng nước chảy róc rách, thế nhưng sự chú ý lại đặt ngoài cửa, một hồi lâu sau, Tùy Tử lại nổi giận lần nữa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 v4 f" h9 n9 c6 B+ ~2 Q: p) I
©2020 Kites.vn | All rights reserved( t( j$ W0 S& e$ _) r. e
“Tiểu Huệ lấy đồ của em.”
©2020 Kites.vn | " L& O0 {2 t; U" `, q6 YAll rights reserved
+ r% J9 x8 d! \5 n0 D7 u9 S: c©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lập tức nữ binh tên Tiểu Huệ đỏ mắt chực khóc, hoàn toàn mất đi phong độ, nổi giận đùng đùng giơ tay chỉ vào Tùy Tử, giương nanh múa vuốt toan xông lên đánh cô ta thì bị người ngoài ngăn lại, đỏ mắt gào lên: “Cô đừng có làm càn!”
. Y" b) b# x2 p8 y  `3 j* Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
, k, L; ?* S! R- c  ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Chuyện này nói nhỏ thì nhỏ mà nói lớn cũng lớn, Tùy Tử, em chắc chứ?” Đường Minh Lương hỏi.
©2020 Kites.vn | % J, l+ C# I0 H+ I; B1 k. MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 d7 h9 M& b' |4 Q# iAll rights reserved
Tùy Tử gật đầu, “Vâng.”
©2020 Kites.vn | $ x8 b2 o( d2 v" jAll rights reserved
3 _2 R2 D0 A" I4 j! H7 m2 C( X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đường Minh Lương nhìn sang Lục Hoài Chinh, rồi quay đầu lại hỏi: “Em bị mất cái gì?”
©2020 Kites.vn | 5 ]/ ]5 P9 w; k+ o" zAll rights reserved
7 S/ `; Q* v/ Y( g8 B* x/ f2 f% b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tùy Tử nói: “Một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đó là bà nội để lại cho em.”
©2020 Kites.vn | ) d, ~. D( e- Q% `6 i; QAll rights reserved
& `$ P( l9 N) N% {) p3 O. b©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Mất khi nào?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 G. j) W$ |! X  Y2 b( ?5 y) R
©2020 Kites.vn | + O% N& C9 ^: f: \0 zAll rights reserved
“Năm ngoái, ngay lúc kết thúc buổi biểu diễn, em không tìm thấy chiếc nhẫn đâu, mà trước ngày đó, em thấy Tiểu Huệ động vào đồ em.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; J2 D8 C* ~, L8 M) c
©2020 Kites.vn | 7 L% x/ y6 Y8 o" s" E/ qAll rights reserved
Bình thường cãi nhau cũng được thôi, nhưng trộm đồ là liên quan đến vấn đề nhân phẩm, hướng dẫn Đường cảm thấy có muốn quản chuyện này cũng không đến lượt anh ta quản, đang tính hay là báo chuyện này với đoàn văn công để tự họ xử lý nội bộ, kết quả đúng lúc này Triệu Đại Lâm lên tiếng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 w6 W% K4 N# x- `' ]4 v: \
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 W. }2 d  u5 l  ]% ?
“Chuyện này dễ thôi.”
1 c. f7 |  z, z) f' @: e©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  g" W" v3 ~3 e, h# b: [
Lục Hoài Chinh và hướng dẫn Đường nghe tiếng thì quay đầu lại, hướng dẫn Đường hỏi: “Cô có ý gì à?”
©2020 Kites.vn |   a2 [* ~9 a' d' i$ rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ) a7 e) A2 ?1 d+ a' `- R- tAll rights reserved
Triệu Đại Lâm dựa vào lan can, khẽ gật đầu, hất cằm về phía hai cô gái kia, “Có một người biết chắc chắn ai trong hai người đó nói dối.”
0 h& O5 u  y, S6 |: a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 i; r- S) o6 l  g" K) a( s
Vu Hảo đang cầm ly nước, một tay chống lên mép bàn, thong thả dựa vào bàn uống nước.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 X/ Q1 e, V( W5 H, Q2 s
©2020 Kites.vn | $ ^; c# s$ F5 l, P& h3 T7 fAll rights reserved
Thì bất chợt thấy trước mắt sáng lên.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: B$ Q6 c. q% j+ q. @  c
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 g2 i7 l# N. L4 R" Q
Cô quay đầu nhìn lại, cửa phòng từ từ được mở rộng, ánh nắng buổi trưa dần theo biên độ mở rộng của khe cửa mà lấp đầy khắp phòng.
# x- ?# v1 s) f1 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( [( K/ E) T3 C. c" ], e  p& N- Q. GAll rights reserved
Lục Hoài Chinh xuất hiện trước cửa.
©2020 Kites.vn | : k6 m/ i# v2 j1 bAll rights reserved
/ r" v0 }- F0 R, l6 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ánh sáng kéo dài bóng anh, thon dài thẳng tắp, Vu Hảo nhìn chăm chú bóng người dưới đất một lúc mới quay đầu lại, cụp mắt tiếp tục uống trà.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. F' c$ c" W: y8 J
©2020 Kites.vn |   x! u. B7 j  B4 rAll rights reserved
“Vu Hảo, có thể ra đây giúp một chuyện không?”
2 t+ W$ m# D. U, B©2020 Kites.vn | All rights reserved
+ h' p* ~  \. `+ \* s9 X& @7 u& P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Từ sau ngày kia, lần đầu tiên Lục Hoài Chinh nói chuyện với Vu Hảo lại là vì chuyện của Tùy Tử, lòng Vu Hảo đắng chát cứ như trong ly trà cô đang uống có cho thêm hoàng liên vậy, vốn vẻ mặt rất không kiên nhẫn, muốn cứng rắn từ chối một lần, thế nhưng trong lúc lơ đãng quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt đầy thâm tình của anh, lòng chợt mềm đi.
©2020 Kites.vn | & X) l6 {& B  z4 xAll rights reserved
7 N/ T* e& S7 k3 i2 w7 t7 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô không thể từ chối anh được.
©2020 Kites.vn | " R' S7 N/ P% z, V7 l4 uAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" `& `: B! s% [& |
Mỗi cái nhìn của anh, dù chỉ hời hợt liếc sang thôi, nhưng lại khiến cô cảm thấy đầy ắp thâm ý.
©2020 Kites.vn | 6 t7 c1 i" v6 [All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 f4 Z' L( {8 @. EAll rights reserved
Cô đặt ly nước xuống, gật đầu.
©2020 Kites.vn | 3 ?* S& w5 h: s" @7 pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 g) G  y# C1 a# M/ ^- _1 RAll rights reserved

©2020 Kites.vn | # K, V- p4 g5 |: d* A: j( a* J  ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . C% e% r& z$ r( c6 eAll rights reserved
Vu Hảo với Tùy Tử ngồi trong phòng tâm lý khoảng năm phút, không ai chịu mở miệng nói chuyện cả.
©2020 Kites.vn | ' y5 W4 H( b( w% V4 X8 C: _All rights reserved
' V4 \" w1 n/ i+ H) m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo ôm cánh tay dựa vào ghế, lúc cô làm việc có phần mạnh mẽ, đôi mắt trong suốt kia như thanh kiếm sắc bén có thể nhìn xuyên thấu, sắc bén đến nỗi có thể đâm thẳng vào lòng người khác, không chút lưu tình lôi hết những suy nghĩ đen tối kia ra ngoài.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  x! G# v: W: o5 z& G  I) g
% A& c, {. g! O  q* a1 |9 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tùy Tử quán sát cô năm phút rồi mở miệng trước: “Tôi đã từng thấy chị rồi.”
©2020 Kites.vn | 7 g. T! i3 c$ }5 E% h$ zAll rights reserved
2 f4 ?& \3 d6 H8 a3 z3 j& q) g. K/ v©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Ừ?” Vu Hảo nhướn mày.
©2020 Kites.vn | 9 ~7 I! G2 G! u# T- o4 n  ?# A5 SAll rights reserved
8 R, t/ c8 o: X  @& |+ ?% A$ t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tùy Tử cười, “Trong điện thoại của anh Hoài Chinh, tấm ảnh chụp chung của hai người hồi học cấp ba.”
©2020 Kites.vn | * E+ c8 |9 `/ G# jAll rights reserved
! n! L. a! H) h7 `7 S# |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ là vào kì nghỉ đông lớp mười, hồi đó có tuyết rơi, Lục Hoài Chinh kiên quyết kéo cô ra trời tuyết chụp một tấm ảnh, không có chức năng tự động làm đẹp mà cũng không có bộ lọc ảnh, chỉ có hai cái đầu tụm vào với nhau.
©2020 Kites.vn |   t" K+ h: `! nAll rights reserved
5 d0 p2 j2 w( z: X9 f/ @$ e3 d; p©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Thế à.” Vu Hảo thờ ơ, “Đừng lảng sang chuyện khác.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved- w3 P1 [; C, J+ E; B. Y/ e
3 _( d! M6 M9 f0 v( P" R. `©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Ờ.” Tùy Tử ngoan ngoãn nói, “Vậy chị hỏi đi, kiểm tra thế nào?”
©2020 Kites.vn | 5 |( Q5 n/ s& L: u" ]All rights reserved
- W$ o! |6 I  a( A, C' O©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tiếp theo tôi sẽ hỏi cô vài câu hỏi, cô chỉ cần trả lời là phải hoặc không phải.”
©2020 Kites.vn | - e- k& N$ A4 B% D' F; C( pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 V6 l/ U. i3 b6 D0 F* gAll rights reserved
Tùy Tử gật đầu.
) H, z4 {, ~/ I* _& _$ r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 h/ m) X/ t$ N# J+ B
“Cô là Tùy Tử Điềm?”
©2020 Kites.vn | ( F8 \# p' |0 o+ l- c/ A) p5 MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 o& O8 }8 }2 _3 QAll rights reserved
“Phải.”
- p+ z( Y* i# ~$ F9 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; X$ i# F* O1 ?4 T, B$ {
“Năm nay hai mươi lăm tuổi?”
©2020 Kites.vn | 6 A; F, T( k  h0 K5 P; wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; N2 _; a' M1 k  b; o3 o
“Phải.”
4 j( a4 Y7 s3 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; p- [- e! Y* \+ h- FAll rights reserved
“Ghét Tiểu Huệ?”
©2020 Kites.vn | : A/ C( Q( }, Y- Z8 i1 F* j! kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 C6 T& I( o5 k, n
“Phải.”
©2020 Kites.vn | 5 S$ {' C% |1 O- S) e7 V$ qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 ]- Y+ |& w0 B- o& q+ @1 x2 H
“Từng có mâu thuẫn đánh nhau với cô ấy?”
" V- h' P% A5 d; B$ z# m0 v* Z9 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 M$ k" T* K9 M! X% c0 M# ?! ]All rights reserved
“Không có.”
©2020 Kites.vn | $ o4 I3 {8 `0 u- u; T0 P8 E- I3 jAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 F# L) Q, b: F

; h. F0 m4 H9 `: F2 J/ K0 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
& I- Q9 s8 W/ F  _; V! `+ T/ }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo hỏi một đống câu hỏi thường ngày, Tùy Tử đáp rất trôi chảy, mắt không chớp lần nào.
©2020 Kites.vn | ) C( [/ \! l9 h: _  E& xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ ?/ t# M1 ]  c
Vu Hảo đeo máy đo nhịp tim cho Tùy Tử, cô ta tò mò chạm tới chạm lui, Vu Hảo giơ tay ra đánh, cảnh cáo: “Không được lộn xộn.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ F0 \: x* h1 g% }3 v' P0 Q* C+ i" h
©2020 Kites.vn | All rights reserved) s; {9 `  j( Z8 q6 i
Tùy Tử ấm ức bĩu môi, bất động: “Chị Vu Hảo, với ai chị cũng dữ thế à?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* w+ L6 W& S8 c8 [4 k
©2020 Kites.vn | $ S1 y3 s9 F) Q, ^$ h8 ^All rights reserved
Vu Hảo không để ý cô ta, đeo máy lên cho cô ta lần nữa rồi cầm sổ ghi chép số liệu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: t  H, Z$ F& ?4 S+ [- g+ U$ e( X
©2020 Kites.vn | ( ^) f% O* M$ ~; oAll rights reserved
Tùy Tử nhỏ giọng trách móc: “Hèn gì %#&*@–“
©2020 Kites.vn | All rights reserved: b1 M  j7 z9 {' U8 B, z; v
, b; O. h2 |4 D/ A0 [6 x1 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô ta càng nói càng nhỏ, câu nói kế tiếp, Vu Hảo cơ hồ không nghe rõ.
$ j. v# o+ t  E( \  U0 G9 `4 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) C9 J9 m3 H% |6 G( }+ x8 R
Tùy Tử còn nói, “Chị Vu Hảo, tôi với anh Hoài Chinh không có quan hệ như bên ngoài đồn đại đâu, bọn tôi thật sự không phải quan hệ đó.”
©2020 Kites.vn | 6 o" q, V9 y# m% IAll rights reserved
7 ^+ Q8 M7 R! M- N7 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo: “Ờ.”
©2020 Kites.vn | % f% h0 k/ M2 L5 U" q. vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 V, b3 S" G  x/ s! N
Tùy Tử: “Tôi thật sự không thích anh Hoài Chinh.”
©2020 Kites.vn | 0 Z9 w3 X9 I% d5 wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 A2 W% |5 U) n7 W% y' \% G+ x9 r
Vu Hảo: “Ờ.”
©2020 Kites.vn | / O' k6 h+ J+ L, KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % n$ z0 U) o5 T) \" |All rights reserved
Tùy Tử: “Tôi biết Tiểu Huệ thích anh Hoài Chinh, ngoài mặt giả vờ cô ta khinh thường anh ấy, nhưng lần nào cô ta đến viện không vụ là mắt lúc nào cũng tìm anh Hoài Chinh đầu tiên, tôi cực ghét Tiểu Huệ, cô ta có sở thích biến thái rình mò người khác, trước kia tôi phát hiện cô ta thích xem trộm nhật ký của tôi nên tôi cố tình viết mấy lời mập mờ cho cô ta xem, tôi chỉ thích nhìn cô ta khổ sở tức giận ghen ghét đến phát điên nhưng lại không có chỗ phát tiết.”
7 C( c2 w6 O7 q8 }, b5 a6 t3 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' Z0 ^, m, v: p% H4 ZAll rights reserved
Lúc này Vu Hảo mới ngẩng đầu lên, đặt bút lên bàn: “Vậy cô cũng rất biến thái.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 k7 o6 W2 p) R2 R+ j% K8 X
©2020 Kites.vn | 3 P9 |4 t$ p6 j& }8 `8 AAll rights reserved
Tùy Tử vẫn tự mình nói: “Trong lòng anh Hoài Chinh chỉ có duy nhất một người chị, nhiều lần tôi thấy anh ấy thường xuyên nhìn tấm ảnh trong điện thoại đến ngẩn người.”
©2020 Kites.vn | 0 t+ o9 r% f" J0 G8 zAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # P  O3 Z6 r& ^, A4 NAll rights reserved
“Nói dối.” Vu Hảo chỉ nhìn một lần đã nhìn thấu.
©2020 Kites.vn | 1 h/ S& f7 @- E9 eAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! z% x0 ?7 j4 K2 P
Tùy Tử gãi đầu, thừa nhận, “Được rồi, thật ra thì chỉ có một lần thôi, có điều lúc đó mắt đỏ ửng, nhìn rất đáng thương.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 ]$ Y# V4 J6 B) D- ?
©2020 Kites.vn | / _- `/ m6 {4 ?$ d4 `2 k8 k" w6 _All rights reserved
“Lúc nào?”
* N' Q! b2 u1 P+ A  A©2020 Kites.vn | All rights reserved
; m: }& Q) u( `©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Lúc anh ấy học ở học viện quân sự, thời gian đó ông Lục mới mất, nhận được tin trễ nên không kịp gặp mặt lần cuối. Quãng thời gian kia tâm trạng anh ấy rất tệ, chắc là nhớ chị.”
©2020 Kites.vn | 3 b" R  c4 h* kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- k) v3 @4 I& I
“Vậy cô vào phòng ký túc xá của anh ấy làm gì?”
©2020 Kites.vn |   k' y2 F, V, i  KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ n3 g. B5 M. J- s6 m' ZAll rights reserved
“Hừ, không nói cho chị biết, ai bảo lúc nãy chị hung dữ quá chi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ [& t* R/ z- u) k  r0 r, k# `
©2020 Kites.vn | 3 U/ U; U6 q  K$ NAll rights reserved
“À.” Vu Hảo cũng không chịu thua, “Vậy chúng ta bắt đầu kiểm tra tiếp.”
©2020 Kites.vn | 6 A' z" n5 z7 nAll rights reserved
1 ]9 K& @1 G- ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tùy Tử: “…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: }1 x6 Y4 K. e- P4 n" z4 R6 S* }
©2020 Kites.vn | $ g4 g7 f6 F7 YAll rights reserved
Xong Tiểu Huệ là xong hai đợt kiểm tra, Vu Hảo cầm sổ đánh giá đi ra khỏi phòng tâm lý.
. S0 K# m2 g+ N©2020 Kites.vn | All rights reserved
' U& \5 T, M- o1 o( \+ I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh đứng dựa vào tường.
% q0 V. G: G: M5 ~  k* n$ o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* i3 U' {, G) }* R  G# b9 R1 B9 \# H* @
Vu Hảo đứng ở cửa, đưa tài liệu cho anh.
©2020 Kites.vn | # s8 K. s, o2 B0 U& t% E8 LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 n  L# a" g6 ?( Y2 {+ }5 oAll rights reserved
Lục Hoài Chinh nhận lấy, lật hai trang mà không hiểu gì, giơ tài liệu nhướn mày với cô.
©2020 Kites.vn |   j# H4 I: R( C+ s- _5 ]All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ ?: E3 E1 ?  B( @6 ]
Vu Hảo đút hai tay vào túi áo khoác dài, dựa vào tường nhìn anh, “Anh hy vọng kết quả là gì?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 a4 E: R  x/ h/ l1 i$ M' A% [
©2020 Kites.vn | 7 P, E% t0 p6 C$ _All rights reserved
Lục Hoài Chinh không hy vọng gì cả, anh chỉ cụp mắt nhìn cô, rồi nghiêng người sang khoanh hai tay đứng tựa ra sau, cười nói: “Tôi hy vọng chỉ là hiểu lầm thôi, như vậy tôi không cần viết báo cáo.”
©2020 Kites.vn | + c2 L9 x' T% q; [All rights reserved
! [1 P( G; }) ?) v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo gật đầu, “Hai người họ đều không nói dối.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ m9 p9 I4 k" S' ]
©2020 Kites.vn | All rights reserved' [! \' M% f0 s, U! b
Anh thôi cười.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 s7 ^5 n9 k/ S& t9 _: W
©2020 Kites.vn | * i- h8 b. V5 r9 }; _6 {' O& HAll rights reserved
“Đồ không phải do Tiểu Huệ lấy, Tùy Tử xác thực chính mắt nhìn thấy Tiểu Huệ động vào đồ của cô ấy nên trong lòng mới nhận định là Tiểu Huệ lấy, nhưng quả thật không phải vậy, chúc mừng anh, không cần viết báo cáo.”
) r2 X) p4 l- k4 r2 w6 M9 R' L$ U©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 E) d# M% z2 d# V& `3 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo vỗ sổ đánh giá lên lồng ngực rắn chắc của anh, rồi xoay người đi vào.
©2020 Kites.vn | $ d  R* _& y" ZAll rights reserved
, V7 F& m' q6 P5 m7 j: R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh ôm tài liệu vào ngực, vẫn dựa vào tường, dươi nắng chiều hoàng hôn, anh cất giọng lười biếng gọi cô lại:
©2020 Kites.vn | All rights reserved" i. M- o3 A9 j; m' R. H
& \- O* t8 Y& |5 Z  K©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Vu Hảo.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved, I$ j, ^, F- c. C
©2020 Kites.vn | $ B  K3 A3 I3 H1 J- Q( _$ lAll rights reserved
Vu Hảo quay đầu, giống như gặp lại được thiếu niên tuấn tú năm đó trong nắng chiều, một thoáng hốt hoảng, cô nhớ đến một câu nói ——
©2020 Kites.vn | All rights reserved& Y: E% |/ W4 k2 e% o! L. q
©2020 Kites.vn | * \- Z$ ]3 L  Y6 h3 p8 x/ d& DAll rights reserved
Hành lang dài một tấc tương tư, mười năm vẫn hoài một tấm lòng*.
©2020 Kites.vn | - Z$ L! s, k( |: ]* QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ I$ n! `; |0 i- ]. L, jAll rights reserved
(*Trích hai câu trong bài Ngu Mỹ Nhân của Nạp Lan Dung Nhược.)
©2020 Kites.vn | All rights reserved* N. I0 \% I; ?- ?  W1 o* }! t9 c

©2020 Kites.vn | ; ?6 p7 h2 _- _7 ~1 KAll rights reserved
Vu Hảo còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng dậy bước về phía cô, bóng lưng dày rộng của người đàn ông bỗng chặn lại trước mặt cô, ép cô đè mình lên tường, sau lưng Vu Hảo dán vào mặt tường lạnh băng, còn phía trước là thân thể rắn chắc của anh. Chợt thấy trước mắt tối sầm lại, một giây kế tiếp, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mắt cô.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 E# w% l, D# |: ~5 P& d& L  ~7 N
$ g) |2 s" a  Y# k! R- v& x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bên tai là tiếng hô hấp trầm thấp của anh, nóng bỏng gần gũi, cháy lan từ mắt đến tận đáy lòng cô.
- C& U- V) w% y©2020 Kites.vn | All rights reserved
, v5 n" T0 t( \+ x) M! ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Hảo chợt nghe thấy Lục Hoài Chinh nói bên tai mình:
©2020 Kites.vn | All rights reserved* g# W, Y' `! r& d8 N5 w
©2020 Kites.vn | * e/ `0 h/ M- a3 v* u" I' d* j- SAll rights reserved
“Sợ thì dựa vào, tôi biết em thấy rồi.”
) D7 |: q* Q& Y0 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- S  g8 F7 p) g6 w2 [
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-9-2018 13:37:25 | Xem tất
Quyển 3: Sơn hà bất khuất
©2020 Kites.vn | + N4 a9 X" g. `All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 _! T) H& Y2 X$ G; R# @& g
Chương 27
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ @1 }/ d/ @8 Y9 ~3 {, R5 D
% k' Q7 n4 g. ^8 G+ f5 c©2020 Kites.vn | All rights reserved
Editor: LuChan

©2020 Kites.vn | 8 u/ `3 u& @9 m3 B; C' t% S# QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 Z% }2 ~( H5 hAll rights reserved
“Sai rồi.” Lục Hoài Chinh sửa lại, “Không phải dỗ con gái, mà là dỗ em.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 W8 A+ z: d4 c
©2020 Kites.vn | / V: y+ T% X# ?/ s$ |4 u) pAll rights reserved
***

©2020 Kites.vn | & P3 l) L# h& ]+ X* uAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 B3 m* F0 Q+ c, L  {% EAll rights reserved
Trên đất có con rắn đang thè lưỡi, thân đốm vàng sọc đen hai bên, hoa văn diễm lệ. Thật ra nó không có độc và cũng không dữ, là loài rắn ngô hay xuất hiện ở chung quanh. Đằng sau đơn vị là trang trại nuôi rắn ngô, thường có mấy con bướng bỉnh bò vào đây, nằm bò trên đất xem chừng người khác.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' B6 k; A" u( [7 g! m3 g
2 a( y0 i0 {0 j1 W# u" k$ {% C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Loài rắn này rất hiền lành, không có tính công kích, tiếp xúc mấy lần cũng dần quen với mấy người lính. Có lúc kết thúc buổi huấn luyện chiến đấu, mấy binh sĩ thỉnh thoảng gặp phải, chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay, ngồi xổm xuống sờ đầu nó: “Tiểu Hoàng, lại là mày à.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* p6 ?, g: d* w: n
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ N0 v5 i7 E+ X: H" w* K; ?
Con rắn này, ngay cả nhóm con gái Tùy Tử bên đoàn văn công không hay tới mà cũng gặp nhiều lần, còn giỡn chơi nói là cái, chắc chắn là con cái rồi, không phải là đang ngắm mấy anh lính đó ư, nếu không sao lại lưu luyến với cái mảnh đất một mẫu này kia chứ.
, Z* [5 P) M" `! O! b& b0 s5 M! S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 \" a3 m6 R% ^' o3 c4 t& e7 TAll rights reserved
Vu Hảo bị anh chặn lại, che khuất tầm mắt, hơi nóng phả lên người cô, tim đập liên hồi, nhưng lại nghe không hiểu câu nói kia của anh.
2 C, q. A3 L" q2 }( y/ _" W©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ t# h; O4 W4 a+ z& `
Anh áp rất sát khiến cô không thở nổi, cúi đầu nói ngắt quãng, “Nhìn thấy… cái gì?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: M" x/ m& g" D7 f
©2020 Kites.vn | , k# U8 x; O9 f3 l! lAll rights reserved
Thì ra không nhìn thấy, Lục Hoài Chinh thở hắt ra, quay đầu nhìn Tiểu Hoàng đang nằm trên đất, quẳng cho nó cái nhìn lạnh tanh như muốn nói “mày đúng là làm lớn chuyện” ——
©2020 Kites.vn | All rights reserved, j6 @9 m4 `6 D* f2 h' B
0 Q: b* A2 |  |, h( F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cùng lúc đó.
& ~. p" |% r8 B7 N, K% g& c©2020 Kites.vn | All rights reserved
5 F. m# d$ O2 Y3 b& b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tùy Tử từ trong phòng đi ra, thấy Tiểu Hoàng dưới đất thì cũng bất ngờ, theo bản năng toan gọi tên Tiểu Hoàng, song lúc quay đầu lại thấy Lục Hoài Chinh đang đè Vu Hảo lên tường, một tay che mắt cô, ngón trỏ đặt lên môi làm động tác suỵt với cô ta.
©2020 Kites.vn | ; R0 L. F0 ^8 B+ _, fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + |2 T- A) x( y: a6 P1 V/ lAll rights reserved
Tùy Tử chậc một tiếng, nghe lời im lặng rồi khom người lặng lẽ đi tới, thành thục đưa Tiểu Hoàng rời đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 [$ t4 z) y3 ~9 v) ?$ G
©2020 Kites.vn | All rights reserved' q, u" \& b5 a, o
Lúc nhỏ Tùy Tử từng nuôi rắn, từ nhỏ cô đã có niềm say mê đặc biệt với động vật thân mềm kỳ lạ này rồi. Trong phòng tụi con gái khác có đủ thứ búp bê, còn trong phòng cô lại như sở thú vậy. Về sau anh trai cô chịu không nổi nữa, có lần vào nhà vệ sinh, con rắn kia vắt vẻo trên xà nhà hóng mát thì vô tình rơi xuống, đúng lúc nằm vắt lên cổ anh trai cô. Mới đầu anh cô còn tưởng đây là thắt lưng hay đồ chơi gì đó nên thử chạm vào, nào ngờ nó trơn trượt lại còn động đậy, sợ hãi ném thẳng nó vào bồn cầu. Sau đó lấy chuyện đoạn tuyệt tình cảm anh em ra uy hiếp Tùy Tử, có anh ta thì không có nó, có nó thì không có anh ta.
# n; o& P( ]- }: c1 i) C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | : H0 p5 v0 q) e/ |  S: L. E4 C, CAll rights reserved
Chờ Tùy Tử đi xa, Lục Hoài Chinh mới buông tay, đôi giày lính lùi về phía sau, hai tay đút vào túi cúi đầu nhìn cô, lại cảm thấy lúng túng mà đưa tay sờ chóp mũi, rồi lại lần nữa xỏ tay vào túi quần. Cứ làm thế hai lần, không nói nửa chữ.
: E2 j4 X' A; d& X$ N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 P" Q* O, f6 i8 O3 CAll rights reserved
Hơi thở đàn ông khá nhạt, lúc Vu Hảo mở mắt ra, ánh sáng sau lưng có phần chói lóa không thích ứng được, cô bất giác nheo mắt lại, đường nét cơ thể anh theo đó mơ hồ đi, thế nhưng trong mơ hồ lại có sự anh tuấn khó lòng tả nổi, anh nhìn cô không nói một lời.
3 f$ |$ g& ^1 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 J" F8 S+ B& R- w, p- ]
“Anh..”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 E  {, M- f" [- `8 z
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 f) i! O. k- X9 [0 H' e
“Em…”
©2020 Kites.vn | ! o" b' H3 b/ i8 y' ~0 M, q+ J% vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 x$ p9 E# ?0 h0 w# [All rights reserved
Hai người gần như đồng thời mở miệng, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, mắt đồi mắt rồi lại ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, đều im lặng chẳng nói chẳng rằng. Bọn họ đứng thẳng như hoa lá trong bức họa vẽ từ phấn vàng lấp lánh, hoa đắp lá, lé che hoa. Muốn nói lại thôi, vốn thân quen lại như xa cách.
©2020 Kites.vn | 7 j: P2 d, e' G+ |4 k5 ^7 Q3 P! gAll rights reserved
! `' x+ |0 y, Y" T" O2 Q: G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh cười: “Em nói trước đi.”
4 \( U1 Z" w! D* J' c©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 z1 U1 P3 `( Q: MAll rights reserved
Vu Hảo không nhăn mặt nữa, nhìn thẳng vào anh, trực tiếp yêu cầu như đứa trẻ đòi kẹo:
©2020 Kites.vn | All rights reserved' N. W" Z) ~  R; f, y2 j
©2020 Kites.vn | All rights reserved- L+ M( y- C) T+ C( U% G) z
“Anh trả em tấm ảnh trong điện thoại đi.”
©2020 Kites.vn | % {$ M# [% g: n/ a8 P9 hAll rights reserved
3 t1 Y' D  t0 h+ i7 @" g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh ngẩn người, “Ảnh gì?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 n5 }0 ~. k6 ^$ s; l0 m/ Y# h. ?
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 g0 y( `9 G, N( X* G3 A, _
“Chính là tấm ảnh anh bắt em chụp chung trong tuyết, Tùy Tử nói anh còn giữ.”
/ [9 q8 Z% M. A8 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . I5 s. @' i1 X7 _All rights reserved
Anh vẫn luôn không muốn đổi điện thoại, cứ có cảm giác nếu mà đổi máy thì tấm ảnh kia cũng phần nào thay đổi theo. Lúc cục gạch kia bị hư anh đã xuất tấm ảnh ấy ra, lại nhờ Lâm Sưởng đi khắp nơi tìm mua chiếc cục gạch đã ngừng sản xuất rồi tải ảnh vào lại,  đơn giản chỉ vì muốn giữ gìn niệm tưởng.
0 n4 k, e. o2 N" }8 R$ M©2020 Kites.vn | All rights reserved
: D9 w, O7 v+ R7 a2 o7 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
Anh cười, nhìn xuống cô: “Đúng là còn giữ, không phải lúc trước em không cần à?”
©2020 Kites.vn | & A9 b! ?& D- e2 f/ `& SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ' K$ O( y0 W3 {1 w3 e3 h  K9 j) yAll rights reserved
Vu Hảo cố ý xụ mặt nói: “Không cần cũng không cho anh giữ, lần sau lấy được điện thoại thì anh nhớ xóa ảnh đi, ai biết được anh dùng tấm ảnh đó làm chuyện thô bỉ nào chứ.”
6 J1 }( n- S* v) U8 f3 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
# K1 I4 m: Z6 T6 a* a8 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh chẳng hề tránh né, mặt dày như bức tường thành, hào phóng thừa nhận, gật đầu nói: “Đúng là đã nhiều lần làm chuyện thô bỉ.”
©2020 Kites.vn | - _3 {0 f1 o# F( x5 ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 @* S' R% M+ Q) B: a9 l9 {
“Da mặt đâu rồi hả?”
©2020 Kites.vn | 1 n! P/ d1 J; y6 c6 iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ }6 _$ c4 u! ]3 V
Lại là nụ cười thờ ơ đó: “Song từ ngày biết em đã không cần nữa.”
©2020 Kites.vn | % \+ L& ^9 J% x( xAll rights reserved
, {9 S3 ?9 f4 ?3 T2 y5 C/ g1 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Kỹ năng dỗ ngọt con gái của anh đúng là không chút thay đổi nhỉ.”
©2020 Kites.vn | / ?! `# S2 e+ d; H0 d! pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: u% H8 X6 y/ D7 j  d4 X& w
“Sai rồi.” Lục Hoài Chinh sửa lại, “Không phải dỗ con gái, mà là dỗ em.”
©2020 Kites.vn | : ~; s$ K' c# j$ H5 t4 {All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* i7 a% v- t& D( v7 u
“Đồ mặt dày không biết xấu hổ.” Vu Hảo hừ lạnh.
©2020 Kites.vn | & c2 _+ i" b9 V% GAll rights reserved
©2020 Kites.vn | & H6 J% j8 h2 X' a  z; @All rights reserved
Lục Hoài Chinh cười cười, quay đầu nhìn về phía mặt trời, đoán chừng thời gian cũng chẳng còn sớm, thế là anh thôi cười, nhìn thẳng cô: “Ngày mai anh phải về Bắc Kinh rồi.”
©2020 Kites.vn | 3 O" o; }$ G+ d; C0 j' ^  u- YAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 e# K4 E& v( @All rights reserved
Vu Hảo hồ nghi, rất muốn nói “nhanh vậy sao?”.
! Y. H7 U: g/ Z& v; b©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 o" A5 V/ X7 H7 j) l©2020 Kites.vn | All rights reserved
Không biết là do trời nóng hay do chiều nay bực bội mà mồ hôi rịn ra trên trán Vu Hảo. Lục Hoài Chinh vô thức đưa tay lên lau giúp cô, thuận tiện vén mấy sợi tóc tán loạn ra sau tai cô.
©2020 Kites.vn | 9 i4 ~+ v9 X6 UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; F! ]' q, Z) V
Trong đầu Vu Hảo dừng lại chẳng nghĩ thêm được gì, ngực như tắc nghẽn, tựa như chú cá nhỏ đang há miệng thở dốc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 @  e9 U0 l3 z3 t- V2 ^. A
& P( I) F1 W8 j6 Y4 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh gạt xong, đôi mắt đen nhánh lấp lánh tình thâm, như gợn sóng ở dòng sông giữa đêm hè, khiến cô kích động không thôi. Một tay đặt lên vai cô, anh cúi đầu chăm chú nhìn cô, tràn đầy cám dỗ: “Chờ anh từ Bắc Kinh về, chúng ta nói chuyện nhé?”
©2020 Kites.vn | / `* f9 V- O' \8 r: x+ jAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 }# H! j% J! z- n
Lưng Vu Hảo dán sát tường, “Nói chuyện gì?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ E, |6 D$ s; m% o) g9 {
©2020 Kites.vn | 4 R2 U, i- m# \0 yAll rights reserved
“Em nói xem là chuyện gì?” Anh cố tình ép sát cô, cười đầy ý tứ sâu xa, trêu cô: “Sinh lễ?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved. D+ Z$ A# c* A% r5 T% r( b
* A! g7 Z& x" k/ f8 z- K# A7 f( _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chị Triệu!
©2020 Kites.vn | All rights reserved" G  h$ ?7 s/ N' A
©2020 Kites.vn | All rights reserved% x1 ]* p2 ^( u! n$ g2 m) I
Vu Hảo cuống lên, mặt đỏ lựng, đá anh một phát rồi vội vã xoay người toan rời đi, nhưng lại bị Lục Hoài Chinh chống tay lên tường chặn lại, nhốt cô vào trước người, dỗ bảo: “Đừng lộn xộn, đúng có lời muốn nói với em thật, chờ anh quay lại nhé?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved& }; ~9 G- p+ c2 r
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 ^0 {( `- [- F
“Được.” Vu Hảo ngẩng đầu nhìn, “Khi nào về?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved' b9 q! Z6 X  G% |0 c9 z( g' w
©2020 Kites.vn | ) q( k( e9 j* i9 q: @3 F4 UAll rights reserved
Anh lắc đầu, “Chưa biết, có thể sau tiết Thanh Minh mới trở lại.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved& J$ ~7 f  m$ E. |" w  C7 U
©2020 Kites.vn | 3 z6 U& w  h, V8 T6 I; cAll rights reserved
Vu Hảo tính toán, cách tiết Thanh Minh còn một tuần nữa, “Đi lâu như vậy hả? Một mình anh sao?”
; |9 A4 X  i6 P7 l& X+ \$ d* {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 j+ c7 K' c6 h+ B" Y' K; {4 }* gAll rights reserved
Anh gật đầu, “Trần Thụy về với anh, còn Tôn Khải ở lại đội huấn luyện, anh đã đánh tiếng với Tôn Khải và lão Đường rồi, em thiếu thứ gì cứ nói với họ, bọn họ sẽ cho người lên trấn mua, em đừng một mình ra ngoài, anh ở Bắc Kinh, đừng để anh phải lo lắng.”
4 n/ ^$ s' J- {©2020 Kites.vn | All rights reserved
  |: T4 B# X1 |& S6 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tùy Tử cùng về với bọn anh à?”
; \/ U1 u, X9 B& O$ l! z  y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # }5 v. Q7 s; C8 h2 iAll rights reserved
Lục Hoài Chinh nhìn cô với vẻ mặt đầy ý tứ, Vu Hảo bĩu môi không nhìn anh, sau đó anh quay mặt đi, khóe miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi nói: “Đúng là đi cùng, nhưng không cùng xe.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; d. x3 F# L) [% x
©2020 Kites.vn | 0 [* k: w2 z) tAll rights reserved
Thấy cô không nói lời nào, anh cười trêu, lại hỏi: “Có phải hai hôm trước là vì Tùy Tử không?”
©2020 Kites.vn | - U0 X" M+ r/ b5 O. L0 G! uAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' W' n6 i% b5 t/ J4 Q  b
Cô vẫn không nói.
©2020 Kites.vn | * a0 G$ H7 h2 B: @" d5 ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ v6 B; g+ K! H0 K& _All rights reserved
“Ngày đó Tùy Tử đến đưa đồ cho anh, là anh nhờ cô ấy đem từ Bắc Cương về. Năm xưa ông nội anh đóng quân ở Bắc Cương thì quen biết bà nội, sau đó kết hôn rồi sinh mấy người con. Nhưng em cũng biết đấy, làm lính thì đâu thường xuyên ở nhà, bà nội lại không chịu đựng nổi cuộc sống này, ly hôn với ông rồi về Bắc Cương. Ông nội anh nhất quyết không tái giá, nhưng bà nội lại đi bước nữa ở Bắc Cương, ông anh không dám làm phiền bà, cứ vậy giữ mình. Năm xưa bà nội bán lược sừng, là sừng của trâu Tây Tạng, chính vào mua lược mà hai người mới biết nhau, sau khi ly hôn, ông nội vẫn luôn xem chiếc lược ấy như bảo bối, kết quả có lần anh về nhà cũ lại phát hiện không thấy chiếc lược đó đâu, nhà bọn anh không có đồ gia truyền gì, chỉ có mỗi chiếc lược sừng ấy thôi, sợ ông nội dưới đất có biết, muốn tính sổ với anh nên anh mới nhờ Tùy Tử mua một chiếc về.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 E( P+ [# ^" n& D' @% n
$ _. G, o( L  V  f* h+ B$ N©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Nhưng đó đâu phải đồ năm xưa, ông nội anh biết được liệu có trách không?”
: x' u6 v8 ]+ A# Z1 }- Z9 [/ F& q©2020 Kites.vn | All rights reserved
) @' Q! f$ U% J©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Thì đành trăm năm nữa xuống dưới xin ông tha tội thôi.”
©2020 Kites.vn | : O2 d  e3 S) f( q7 S) KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 a6 _- @, K/ r$ }
“Có khả năng do ông anh vất đi không?”
©2020 Kites.vn | ! l& o; a% I3 j, RAll rights reserved
, {! e8 d0 j9 a& @+ |* D: T: N2 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh cũng từng suy nghĩ đến chuyện này, nhưng rồi lại nghĩ, ông nội là người thâm tình đến thế, làm sao có thể như vậy được. Nếu là anh, cũng không bỏ được, dẫu sau đã giữ nhiều năm thế rồi mà. Có điều cũng có khả năng lắm, con người khi già đi sắp chết, sinh mệnh đang vào thời khắc cuối cùng, lại bỗng nhiên muốn buông bỏ.
+ u+ X3 D5 N3 J, {$ @7 Y7 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
) G+ t, E3 l7 Q* Q2 I1 [7 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có cơn gió nhẹ khẽ thổi đến, nắng chiều dần nhạt phai, mặt trời lặn phía Tây, hoàng hôn bốn phía, trong gió đã bắt đầu thấm hơi lạnh.
, H# f8 R  c! ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 c' t# r' _  L3 i4 ^% M- O9 D
“Tùy Tử có người mình thích rồi, sau này có cơ hội sẽ nói cho em biết, đừng có suy nghĩ bậy bạ.” Nói xong, Lục Hoài Chinh xoa mạnh đầu cô, “Đồ ngốc này.”
7 z4 N' L6 Q' O% I©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, q5 t: W+ _5 }6 ]9 f8 g: o7 V6 }8 ^' q
Vu Hảo hất tay anh ra, vuốt lại tóc, hỏi anh:
©2020 Kites.vn | All rights reserved- h5 Y- M6 o# F
©2020 Kites.vn | All rights reserved( Z( B0 W( [( e! w) _5 x
“Lần này anh về làm gì?”
©2020 Kites.vn | 6 m5 ~% Z1 w9 e$ D& LAll rights reserved
. u  z: C* |8 w. i- j# E©2020 Kites.vn | All rights reserved
Anh yên lặng hồi lâu, giọng nghiêm túc: “Bên Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra đảo chính quân sự, một trong những chủ mưu của cuộc đảo chính là cựu tư lệnh của lực lượng không quân.”
! D6 Q' S# j- K0 W$ h8 E) o2 W. d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | + c/ N& N5 q! C4 t2 K8 WAll rights reserved
Vu Hảo sửng sốt chẳng thể nào tin nổi, tin tức sáng nay vẫn là hòa bình thế giới, ca vũ thái bình mà.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ T# W6 n9 s0 f0 T) M  r( Y
©2020 Kites.vn | ) V  Q5 N, f! L8 S8 x! w; `All rights reserved
Anh như nhìn thấu, chống tay lên tường giải thích đơn giản: “Tin tức này vừa được đưa tới, bọn anh không can thiệp vào vấn đề chính trị Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng phải bảo vệ Hoa Kiều ở bên ấy, còn về những việc khác, chắc em cũng hiểu.”
©2020 Kites.vn | ) i. Q. z. i9 MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # a  k0 b$ u- U& \4 fAll rights reserved
Là bí mật, không thể nói nhiều.
1 q; E9 V0 C  R! X/ u! T! m©2020 Kites.vn | All rights reserved
+ j* ]& o: |. N( \- b7 S+ _0 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chiến tranh, bắt cóc, nạn đói, có cái nào không phải con người chịu khổ.
, g- B/ p0 [: s©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# N: z1 ?; D# w9 x9 @; }
Lòng Vu Hảo nhác thấy đau xót, cúi đầu.
©2020 Kites.vn | 5 Q3 \# |# E, C8 e/ D2 SAll rights reserved
1 D# n" K* `6 ^2 q2 o' G: N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hoài Chinh cảm nhận được tâm trạng của Vu Hảo, tay ấn trên đầu cô, vuốt ve như trấn an: “Không phải thế giới hòa bình, mà là chúng ta đang sống ở một quốc gia hòa bình, có điều lịch sử Trung Quốc cũng đã phải trải qua mấy ngàn năm mới được như bây giờ, Bắc Bình Nam Kinh của năm đó đều là người đời trước dùng máu xương xây thành.” Anh cười, thu tay về đút vào trong túi quần, nhìn cô: “Chúng ta đi học là vì chính bản thân có thể được vượt trội, thay đổi vận mệnh; còn đời trước đi học lại vì để chấn hưng Trung Hoa, thay đổi vận nước. Cho nên, chúng ta phải vui mừng vì đã không sinh ở thời đại chiến tranh loạn lạc ấy.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) L2 A, m# X2 v5 S. [# @  k5 V
©2020 Kites.vn | ' ]- [) R& @" F. I/ sAll rights reserved
Vu Hảo cảm giác mắt cay cay, chóp mũi chua xót.
! p- W5 A5 G+ y$ r2 |2 e% c* l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% x. }4 K# _9 ]% X" e* z
“Nếu như chúng ta sinh ra ở thời đại đó, chỉ sợ…”
©2020 Kites.vn | # O  @) r7 T2 A( O% vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" v- B+ q5 O- V+ T) o% I
Anh cười, vẻ mặt như chẳng nề hà gì, hai tay đút trong túi, đi tới cạnh cô, nghiêng đầu nói: “Cũng chưa chắc, tình cảnh khốn cùng sẽ bức ra người có ý chí, có thể sẽ có người như Lâm Tắc Từ, Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi* chẳng hạn… Giống như tổ huấn Đại Minh vậy —— không hòa thân, không bồi thường, không cắt đất, không cống nạp, thiên tử cố thủ biên giới, quân vương chết vì xã tắc. Bất kể hoàng đế nhà Minh có lẩm cẩm thế nào thì cuối cùng cũng giữ được biên giới, chết vì xã tắc. Nói lớn thì là tổ huấn, còn nói nhỏ, ấy là gia phong.”
8 g+ w% J: g: z3 v8 |: e. [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 Z% J3 |5 c) v" {# U5 a  G
(*Lâm Tắc Từ là một vị quan và là tướng nhà Thanh ở thế kỷ XIX. Lương Khải Siêu là nhà tư tưởng và là nhà hoạt động chính trị Trung Quốc thời cận đại. Khang Hữu Vi là nhà văn, nhà tư tưởng tư sản, lãnh tụ phái Duy tân ở Trung Quốc cuối thế kỷ 19.)
©2020 Kites.vn | All rights reserved# b5 B5 `  ~; S/ _' S  n; A0 L

5 d1 j& i5 _4 c) Q; k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vì lời nói này, Vu Hảo cảm thấy dường như mình lại lần nữa quen biết người đàn ông trước mặt, dung mạo ấy vẫn không đổi thay, song phong vận trong xương cốt lại là điều cô chưa từng thấy qua.
©2020 Kites.vn | 6 B7 `* Z; ^, e/ \/ KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 r/ h6 m8 k4 G" S, y3 B0 T- Y; p) xAll rights reserved
Nói đến dân sinh, anh thương xót; nói đến nước nhà, anh tràn đầy nhiệt huyết; nói đến lịch sử, anh nhạy bén tự hiểu; nói đến tình yêu, lại phong lưu thế đấy.
$ v, p8 ~. g8 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 g: e* V$ c+ D
Cứ như biết lại từ đầu, hớp hồn cô lúc nào chẳng hay.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) y- h8 \9 ?$ H- @% }
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 i2 G- ^, u/ M* }$ {& {* M* D& ~
Đúng vậy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. I& ^5 a9 n3 ^; N/ `4 z
! o$ E7 s) \) g+ S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Quốc gia chẳng còn, thân ở nơi đâu?
©2020 Kites.vn | All rights reserved; v" C2 g! V+ C0 m" n$ |- I; N8 J
9 e$ e; p( ]' a! R9 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Gãy xương băng huyết, non sông bất khuất, núi xanh vẫn cợt cùng gió xuân.
, Q3 Z# M2 x- q$ p6 @) y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( v/ d2 P& w; d
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách