Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 55096|Trả lời: 244
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mr Đà Điểu Của Tôi | Hàm Yên (Chương 103: Thí sinh lớn tuổi)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2017 20:58:03 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên tác phẩm:  Mr Đà Điểu của tôi

©2019 Kites.vn | All rights reserved  w% c$ v& O0 K' y2 Q
©2019 Kites.vn | All rights reserved" l- ?# k. ?2 x% ~' o

+ a5 x( f. G7 F5 Y2 O% D3 F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. F# X9 ~8 O% O0 Y
Tác giả: Hàm Yên
©2019 Kites.vn | All rights reserved# Q+ B- P% M/ o, t
©2019 Kites.vn | # y; ~4 Q1 h1 L& OAll rights reserved
Dịch: Green Land
©2019 Kites.vn | All rights reserved) ?; [% t/ m3 c3 {
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 \+ M* z' [3 _0 ?- k
Thể loại: Hiện đại
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 B7 c+ Q2 l: k: I4 c* c
©2019 Kites.vn | All rights reserved  s! h3 {: W0 s* H7 Z5 U4 l
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành và xuất bản
©2019 Kites.vn | 0 x: @/ T3 U7 [: I4 LAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 i, J$ l5 j* @% n% \6 I- O! AAll rights reserved
Nguồn: [url]http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2098087 [/url]
6 @0 d. ~' r9 S( `1 C- _©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | 9 A' f7 E$ p2 _" n6 C# c6 `* RAll rights reserved

©2019 Kites.vn | & g8 B! w3 m1 v/ D% h9 OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 @$ Y( O5 v- |
MỤC LỤC
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 s" {$ i% T  m3 h4 I" i7 i
; D' d6 S) y  d% T' l/ r* l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1: Thanh mai trúc mã
; G' d; r: a9 D; k' a  E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * T/ j3 Y* x' X0 m4 w5 iAll rights reserved
Chương 2: Cô nàng bốn cân rưỡi
©2019 Kites.vn | 8 Q  I; p# J4 ~All rights reserved
0 Y( I, r: \; S, X* C/ ]: P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 3: Tai vách mạch rừng
0 I; g& J5 L: _+ i. H% }6 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 `" |) c3 d% ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 4: Không tồn tại "giá như"
- w$ B1 L4 Z  @) Z' Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 W/ P6 A; q$ r; c4 M2 xAll rights reserved
Chương 5: Bạn cùng bàn
) H6 B  m' _& C! W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 w' S/ C$ K4 z0 x+ O% wAll rights reserved
Chương 6: Lời hứa của cậu ấy
: a. N( {. Z% _! z0 c  `©2019 Kites.vn | All rights reserved
& o% H3 Z* w  A8 |) n4 [/ {5 o1 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 7: Trường trung học Nguyên Phi
1 Y) [- C8 d! ?, }; p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 P6 e! {2 I( S& q0 s0 _
Chương 8: Cậu thiếu niên Tạ Ích
©2019 Kites.vn | All rights reserved' s! [  r2 _# K- l/ d1 v
/ g. ^/ M- e: R2 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 9: Qua nhà anh đi
. w8 E9 |/ K6 [" x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. W6 A% E" d4 G, e5 L1 _2 o- N
Chương 10: Cậu đang trưởng thành
©2019 Kites.vn | All rights reserved) ?* |  K4 p# I, c0 d
©2019 Kites.vn | All rights reserved( h; Q1 A. L& @; f0 `0 n+ m
Chương 11: Món quà ngày Giáng sinh
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ ?3 u* u9 n# v
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 l7 z% l' F* n5 t, K. i& H" i5 M
Chương 12: Kỳ thi cuối học kỳ
©2019 Kites.vn | # ~/ y& h2 W; R7 k$ S7 AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 s) i4 A6 z) o+ t- ~All rights reserved
Chương 13: Lời đồn vô căn cứ
©2019 Kites.vn | 9 M8 N/ Q2 ^/ P3 H8 n7 v* d5 FAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 Q0 u9 \. q* Q8 ~9 T, J5 O
Chương 14: Sự thay đổi của cậu ấy
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 D5 j0 _$ H# v  W0 h! v' x
0 k: L# d. D/ F, o" H! ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 15: Nụ cười ấm áp
©2019 Kites.vn | ; B- Q0 G/ x. K, Q# {+ @4 VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% F8 K/ c. A5 ]9 c4 w
Chương 16: Giao ước của bố và con gái
2 M/ n5 v8 [1 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
. q$ V6 j' B8 X8 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 17: Điều khó tin
©2019 Kites.vn | All rights reserved; Z' I. }" @( f6 O8 }, H! u
©2019 Kites.vn | & T2 [6 p- y8 f+ T0 dAll rights reserved
Chương 18: Quá sức chịu đựng
3 v$ H) ~2 Q4 L$ D' S' l5 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | " T# p8 ]4 N7 X8 z* p8 E$ u9 jAll rights reserved
Chương 19: Triển lãm truyện tranh ở Thượng Hải

©2019 Kites.vn | All rights reserved1 D2 n( ?& @7 }
©2019 Kites.vn | All rights reserved& j5 b; T2 `8 M9 L
Chương 20: Anh đi cùng em
$ s4 E0 F1 g, T) a6 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 J, d( T/ Z" g4 mAll rights reserved
Chương 21: Nàng Cua thỏ đế
©2019 Kites.vn | 5 `* T8 N  H  G7 F  X$ _% cAll rights reserved
' J- I4 ?: {4 B8 V) j- q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 22: Quay mặt vào tường
©2019 Kites.vn | & D& J1 E7 F. U- g7 j9 F2 uAll rights reserved

©2019 Kites.vn | & W4 H9 `) c! s  U9 ~+ `4 f+ dAll rights reserved
Chương 23: Đêm ở Thượng Hải

©2019 Kites.vn | * m6 c& V  @: i0 c- v- fAll rights reserved
8 W- k" Z5 Q! Q+ T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 24: Cậu nhóc ghen tuông
; }" ?7 A, k: S0 G, c©2019 Kites.vn | All rights reserved
. }- q5 ~. y2 G1 U& W8 W. L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 25: Quà sinh nhật
©2019 Kites.vn | All rights reserved) }3 @: @; F6 _9 `
8 H$ D/ G) R- A+ d& s: m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 26: Gió đêm mùa hạ
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 K" x9 ~( M9 _8 |" [4 r
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 m" S0 c. ?: t
Chương 27: Tương lai của cậu
©2019 Kites.vn | All rights reserved- X4 ^2 M$ b! _" d3 V, \  [
$ `0 }7 P5 ]" \( ?7 w2 W. p( C3 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 28: Hai đứa trẻ vô tư
©2019 Kites.vn | All rights reserved) g9 H4 j5 U! G9 b6 I, M
©2019 Kites.vn | All rights reserved. O: |  o4 X4 H1 A6 _+ V" O
Chương 29: Cuộc trò chuyện giữa hai bố con
©2019 Kites.vn | 7 k: ?+ m; V4 ~8 y* `7 ?) L/ [All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. M( N) k) {' d! h! k) v
Chương 30: Mùng bảy tháng bảy
©2019 Kites.vn | ( L8 y$ w$ i0 @All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 X8 t) O2 q6 D
Chương 31: Lớp 10A2
©2019 Kites.vn | All rights reserved# S1 G! U2 l* q
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 V$ F: h, h( E& L4 r6 E) E, h, t0 O
Chương 32: Cuộc thi bóng bàn
6 s3 w2 _" ^0 G0 [  M8 d: T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 C- _! }( @- \( E4 m2 ]4 ~% F
Chương 33: Cuộc chia xa nho nhỏ
' L8 {" Y* |0 B# q7 X! E. n. H0 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ z3 G1 L, |9 q8 i+ z6 G' f+ p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 34: Ngày tận thế
©2019 Kites.vn | * R; A6 X* y7 m# n3 KAll rights reserved

©2019 Kites.vn | 5 L9 N, ^. X' C# a* `. C' EAll rights reserved
Chương 35: Mưa đông giăng mắc

. E9 w; H: E3 F& C©2019 Kites.vn | All rights reserved
" F0 I/ S5 [: r7 J, }8 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 36: Anh không phải người khác thường
©2019 Kites.vn | All rights reserved! R$ r. N# K& M0 w+ v% z6 |
1 p" ^* E7 _3 L+ |9 }$ I6 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 37: Tâm sự đêm khuya
©2019 Kites.vn | All rights reserved- F  \( j$ S" I- {8 v0 }0 g% T
) m8 E1 I0 c& N. V1 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 38: Năm tháng bi thương
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 M3 W  g2 O- m/ v& ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 e$ z5 W8 J5 h  E! K# y- z2 y
Chương 39: Có nếp có tẻ
9 \4 k# n2 D% w- U1 b% X5 e; S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 S0 t9 Q2 l4 c- R6 ^All rights reserved
Chương 40: Kẻ ngốc đó
©2019 Kites.vn | ' }' H! X, R* w  {3 J, k( @8 ?5 S$ vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 }+ s4 {& c4 l" ?+ MAll rights reserved
Chương 41: Có để ý không?
©2019 Kites.vn | # c  h6 ?3 {9 Y. lAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' E- p+ j  t+ z! I1 mAll rights reserved
Chương 42: Người phù hợp
©2019 Kites.vn | 9 c0 W4 x4 B( J9 eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % y  I1 B! e% m( lAll rights reserved
Chương 43: Sự cố trên đường đi
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ Q5 g% v  ^( d, d6 w. W8 g

©2019 Kites.vn | All rights reserved) |: L" a) w& j3 {; u( d5 a
Chương 44: Bèo nước gặp nhau

©2019 Kites.vn | All rights reserved4 |5 d( W* c9 ]3 ]
/ Q* c* E) }6 ~8 @! x: }3 s5 N( s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 45: Đáng xấu hổ
0 i; W8 b  H, \) R" V. p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 ^  M6 r( r$ O: p4 Z6 f0 O  {
Chương 46: Hồn xiêu phách lạc
©2019 Kites.vn | ( [1 i: k( H' i, w1 h/ K' lAll rights reserved
. L- p6 V; z; }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 47: Thật khó hiểu!
# V. J$ M+ ?% G4 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
, H' p5 ~1 h( X( ^, T8 ?$ x: h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 48: Trái tim chống đối
©2019 Kites.vn |   S( N9 I. ~; h8 O: n5 BAll rights reserved
5 M' |* ?8 |7 {* Y3 G8 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 49: Liên quan hay không?
5 T; _" O  {. l+ F( t3 F' `9 C( m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - F3 g/ r9 }8 W5 c" XAll rights reserved
Chương 50: Mùa hạ năm đó
©2019 Kites.vn | All rights reserved. t6 Y" x) o/ v' j
©2019 Kites.vn | ) B3 L% P) N' W# v. mAll rights reserved
Chương 51: Trống Châu Phi
©2019 Kites.vn | All rights reserved* W; a! K  i7 l7 m0 `, R: X
©2019 Kites.vn | , e5 `* f8 B! {5 C6 OAll rights reserved
Chương 52: Tâm trạng khó hiểu
©2019 Kites.vn | # b6 M$ X' r- E+ A* H9 ~7 G5 ]) XAll rights reserved
+ b, j3 D# g, s6 t0 B+ o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 53: Anh bạn hàng xóm
©2019 Kites.vn | All rights reserved! k0 e# \% t& Y. l4 N+ O
. G! h' S( Q( h  n3 a+ U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 54: Thời gian quay ngược
©2019 Kites.vn | 0 o, @$ |* m4 m4 T% w' sAll rights reserved
3 p: o& P: `7 [; ]( D' D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 55: Hội diễn văn nghệ
( I0 A; q4 a2 ~) w3 q* v: |©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 V5 m, U+ [- f: h$ W9 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 56: Khúc nhạc hoang dã
©2019 Kites.vn | / m4 x% E( y6 q1 @. d* h/ H" jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% @& w8 x) G6 B0 u
Chương 57: Gia đình hải sản
©2019 Kites.vn | 6 V# S8 \6 x" x; s6 a/ f, eAll rights reserved
* p5 x- ?4 Z5 [* w# d% `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 58: Một bức thư tình
©2019 Kites.vn | All rights reserved# R* U% ]8 h" v7 B. K1 y
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ D' U/ W: T5 g- j+ |( _
Chương 59: Hai kiểu "thích"
©2019 Kites.vn | 5 F& {6 d1 z+ ?. L" O4 \All rights reserved

©2019 Kites.vn | * }  I- W+ v8 }7 B. ]All rights reserved
Chương 60: Sự dũng cảm của cô ấy

©2019 Kites.vn | ( [* \" H, t+ ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | & g6 X% @+ h% DAll rights reserved
Chương 61: Hiệu ứng cánh bướm
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 x% z! b0 h# R- c, a8 L

©2019 Kites.vn | : \, }) L4 Y: e  CAll rights reserved
Chương 62: Đường thẳng hay vòng tròn
©2019 Kites.vn | . E! L# l1 U# XAll rights reserved
8 V( f1 h# [( ~" ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 63: Công viên thiếu nhi
©2019 Kites.vn | # `: w2 o% G" P7 b/ \6 d1 DAll rights reserved
' H: S7 `, N& V6 H9 G4 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 64: Năm cuối
7 A: |2 v6 S; D5 \- O/ L, C& k2 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
; S) E; Z/ f+ `( s) N1 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 65: Thế nào là mãi mãi?
©2019 Kites.vn | All rights reserved. h+ |6 e1 K6 @& P( v& O
©2019 Kites.vn | All rights reserved" B: V+ h- I+ c3 E& M9 F
Chương 66: Trưởng thành
©2019 Kites.vn | All rights reserved# `: ^0 f/ @4 @1 {+ I+ r3 P" u

©2019 Kites.vn | : L% u0 M) z, R  T( R# }, nAll rights reserved
Chương 67: Đề thi chồng chất

©2019 Kites.vn | All rights reserved" \  }3 d2 }" ~6 q; t
©2019 Kites.vn | All rights reserved: W9 |$ ]0 G0 n- ?- ~, {4 }; G3 {
Chương 68: Mọi chuyện được định đoạt
$ b5 K# i4 g/ R©2019 Kites.vn | All rights reserved
' t- y" P, f- ~* A- H! s" B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 69: Biển người mênh mông (P.1)
©2019 Kites.vn | All rights reserved( C( z( Z6 z! b' i9 }% [# ]
©2019 Kites.vn | 0 i3 j2 G! L% A5 uAll rights reserved
Chương 69: Biển người mênh mông (P.2)
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 Z% l0 f9 _1 t% N
9 U: K9 G1 D7 n* ?, `( N9 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 70: Tình yêu được ông trời sắp đặt
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 a' t; c: n6 e9 {9 K7 d
©2019 Kites.vn | ! m; G3 @8 C* Q: v' f# @. h3 MAll rights reserved
Chương 71: Thay da đổi thịt
©2019 Kites.vn | % V; d; b0 O: j3 xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , n$ u6 G; u) l$ @# x6 IAll rights reserved
Chương 72: Trước kia mất đi, giờ có được
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 I: {8 y, a& D( W8 F
) v9 b" V# ?; K4 R6 r* T. ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 73: Bắc Nam cách trở
2 ]3 C- r( M& H: ?4 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + K0 ~! S% j+ n6 K* S& t1 Z* iAll rights reserved
Chương 74: Cuộc sống ở hai thành phố (1)
( u5 Y3 u/ j: q6 a' h1 A4 R% |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 r% B8 ^3 F2 i& tAll rights reserved
Chương 75: Cuộc sống ở hai thành phố (2)
©2019 Kites.vn | All rights reserved- M, O6 F  c, O$ P
2 I& Y7 v7 J: H% ^) {3 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 76: Cuộc sống ở hai thành phố (3)
©2019 Kites.vn | # Y2 N+ T* T0 t1 h7 l1 l. U! GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 _) `% @& ]; VAll rights reserved
Chương 77: Cuộc sống ở hai thành phố (4)
/ @" t' W3 u* O" ~/ ~, B! A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. ]& [9 h- V, Q! B3 {8 z4 [  p
Chương 78: Trở về chốn xưa
7 t) W' X# v( }5 N: x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ \  L. T" J* {
Chương 79: Không gặp không về
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ i2 u5 U# }: |- b2 ^0 X
4 f* r. i9 P# N" s, h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 80: Rất đỗi dè dặt
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 V( S5 C, `: L& l$ `
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ V5 F; L6 K4 M% ?
Chương 81: Hai đoàn tàu hoả
1 F) W) Y2 N; }* n$ q©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 M  s9 Y: ]; X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 82: Giáng sinh điên cuồng
3 P& N0 k% p( w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( L" o5 N. f& o) H. m/ V
Chương 83: Một người khác
+ d. M/ p& s. D5 A8 o% _9 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
* A0 L+ T5 ~* C" N0 w$ B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 84: Từ biệt khu tập thể
©2019 Kites.vn | 1 ]# G1 J. k/ d$ k2 l  Y* KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 {3 _9 F+ b+ [1 ~All rights reserved
Chương 85: Ngõ cụt
©2019 Kites.vn | 6 z& o& r  B* UAll rights reserved
) x4 M$ Q! a4 O# r& r. D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 86: Chuyển biến
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ i& S& L+ a  J. I# i3 \5 m
" R5 d$ W! W( U( `7 N. L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 87: Ánh sáng phía trước
©2019 Kites.vn | # y# Z/ n; [/ i9 h$ \% K$ d% p; {All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ q6 l% G: \& D- V, V8 ?+ ]
Chương 88: Bắt đầu đi làm
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 r+ K: R* `, Z3 L; L
& U, B5 y; f) D4 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 89: Thời khắc chuyển mình
©2019 Kites.vn | 2 S4 @% v; c9 P& e7 U& u) aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . D+ L1 M2 U# N0 u7 r6 ^) p) F* _All rights reserved
Chương 90: Kết thúc hoàn mỹ
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 H: x0 w4 C7 C$ {& Z7 N4 r" b
©2019 Kites.vn | * Q! F, ~$ g. N  i# X9 _$ @All rights reserved
Chương 91: Chân trời góc bể
©2019 Kites.vn | All rights reserved. ?2 U" p+ x) D3 k4 `4 f: u# L/ ^
& n! A, d5 J& ?4 ]/ m) F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 92: Thầy giáo Tiểu Cố
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 j( p) w* q2 N" o# x/ }
©2019 Kites.vn | * Y5 c1 o2 O( U- F- EAll rights reserved
Chương 93: Tâm đầu ý hợp
) c$ Z" u% A2 E# H- n; [: C* |% e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . c. N5 R( g! Y: UAll rights reserved
Chương 94: Lời nhờ vả của Đậu Đậu
& ], z) T8 [' G; M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 S9 w3 e5 j0 Z  q* g
Chương 95: Trở lại quê hương với tâm trạng khác thường
©2019 Kites.vn | 9 C. d& Q* N+ l) D+ BAll rights reserved
4 S9 |3 x0 X, |* R% U- A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 96: Niềm vui bất ngờ
5 q2 P+ e; z8 i3 j  K" a# }©2019 Kites.vn | All rights reserved
. W: K+ F( Z. |- R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 97: Chúc mừng năm mới
7 }5 e1 `6 R" \; ?3 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 j1 F( |! R' R% U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 98: Liên hoan ngày tết
©2019 Kites.vn | 0 X/ H2 F( U' y4 \* J4 SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 P3 s9 C) p% r/ F9 }All rights reserved
Chương 99
, r9 ~+ H/ Q; [©2019 Kites.vn | All rights reserved
! R9 W5 ^! O( Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 100: Giấc mơ trở thành sự thực
: A: m2 K3 @! G4 \0 A2 J% a©2019 Kites.vn | All rights reserved
( `" Q8 s% U1 ]) s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 101: Ba ngày hai đêm
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 i+ ~% c/ w+ k% [! K" ^# O# P
0 y, k! A4 D  z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 102: Chí ở bốn phương
©2019 Kites.vn | & I3 G7 D7 q6 [0 F: v7 |All rights reserved
( C0 K4 _1 x4 K  `4 @0 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 103: Thí sinh lớn tuổi

" I2 z* A% c0 ]4 e1 p/ Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% H. [0 a6 N! _0 {: K' k% J! N

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2017 21:12:26 | Xem tất
Ủng hộ hố mới nào
©2019 Kites.vn | & M* f0 z. o. O, \9 A7 g! ]All rights reserved
2 R# J0 J. q& u) O# t& J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tung bông
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2017 21:22:43 | Xem tất
Ah, bao lâu rồi mới tìm được cảm giác giọng văn đúng như ly trà mà mình yêu thích. Nhẹ nhàng, nhưng luôn làm người ta đọc nữa, đọc mãi, đọc trong ngày mưa tâm trạng càng êm ả.
©2019 Kites.vn | ( c! n3 I7 [0 D2 W+ b5 K  \8 {All rights reserved
©2019 Kites.vn | + B' e' i+ k/ ^- uAll rights reserved
Vì thích những giọng văn như vậy quá nhiều mà những tác giả này truyện (thật là) hợp thị hiếu của các bạn trẻ bây giờ lại không có nhiều nên lúc từng làm editor cũng khá đắn đo. Xét về độ thích của mình thì miễn chê nhưng cứ lo không hạp độc giả, lại thêm tính cũng hơi hám fame, thích được nhiều bạn đọc truyện edit của mình nên cũng từng sinh ra tâm lý có nên đem về edit/ dịch như bạn.
©2019 Kites.vn | ( w1 \- e" Z$ M  p$ S) t) Q9 JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. A5 ?2 C. }" z3 I: ^
Mình cảm nhận mình sẽ thích bộ này lắm, bạn cố gắng nhé.

Bình luận

Thật là tâm đắc với ý kiến của bạn. Cảm ơn bạn dịch giả rất nhiều.  Đăng lúc 24-11-2017 10:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2017 06:42:14 | Xem tất
Chúc mừng hố mới của chủ nhà. Hy vọng là một truyện hay và sâu lắng. Tuy nhiên mình không thấy có văn án nhỉ??? Cảm ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2017 12:23:24 | Xem tất
tâm trạng của em đang xuống dốc nên em muốn đọc truyện không có cao trào T^T em nhảy hố đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2017 14:19:53 Từ di động | Xem tất
ù ôi, em cũng đọc nhiều truyện k có cao trào rồi, nó cũng nhẹ nhàng, bình dị lắm vậy mà em lại rất thích thể loại đó đấy. Cần chi phải đọc ngược sống ngược chết chi rồi đăm ra lại day dứt (mị nè).  Thích đọc nhẹ nhàng là đc rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2017 21:05:17 | Xem tất
Chương 1: Thanh mai trúc mã
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 }  u& }, ?1 |/ x, M. F2 z
©2019 Kites.vn | $ f2 z7 s, w& L6 o( b1 ^8 EAll rights reserved
Cũng có một hôm tuyết rơi như thế này trong ký ức. Đó là mùa đông năm 1995, tuyết rơi cực kỳ, cực kỳ lớn. Bản tin thời sự trên tivi nói rằng thành phố E đang trải qua đợt tuyết rơi lớn nhất trong vòng 30 năm, nhắc nhở nhân dân thành phố phải chú ý an toàn, cẩn thận khi ra khỏi nhà.
* I  \$ M1 S  P8 S: }©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 [/ n1 o! l6 c( W+ J& m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sáng hôm đó, cô bé Bàng Sảnh mới mười tuổi nằm ườn trong chăn ấm không chịu dậy, mẹ cô là chị Kim Ái Hoa đã gọi rất nhiều lần nhưng đều bị con gái coi như không nghe thấy. Thấy bữa sáng sắp nguội lạnh, Kim Ái Hoa bực dọc xông vào phòng giật phắt chăn của Bàng Sảnh ra khiến đôi chân trần của cô bé đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh. Bị cóng, cô bé nhảy lên như một con châu chấu.
©2019 Kites.vn |   n# i4 Z1 K8 `) Z1 BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 T0 u' [) g  F  A4 \0 G! C
“Lạnh chết mất! Lạnh chết mất!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 g! Z  |0 L0 R3 c
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ v. j  n6 O8 i: w. Y* }
Kim Ái Hoa vẫn chưa thôi, chị kéo xoẹt rèm cửa trong phòng con gái rồi nói: “Mày xem thời tiết hôm nay đi, nếu còn không chịu dậy thì cả mày lẫn Minh Tịch đều sẽ muộn học!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved- ]4 G+ ], i+ o/ q2 h. A% Y
! g; h5 h7 N/ l5 V5 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mắt Bàng Sảnh sáng ngời. Bất chấp cái lạnh, cô lập tức bổ nhào đến bên cửa sổ. Thấy bông tuyết to như lông ngỗng ngoài trời, cô bé vui vẻ mở to mắt nhìn: “Ui chao! Tuyết rơi rồi! Bông tuyết to thế!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved% o: M6 {" w1 [+ {
©2019 Kites.vn | * H! x# E1 [  e+ s: W: ^" fAll rights reserved
Ăn sáng xong, Bàng Sảnh ra khỏi nhà nhưng không đi xuống mà đến gõ cửa nhà số 502 đối diện.
5 d+ ^$ [6 {# R1 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 }7 R6 J- {% r' [  p* C
Mới gõ hai cái cửa đã mở, đằng sau cánh cửa là quả đầu rậm rạp, lông mày chau lại, vẻ mặt không vui: “Em càng ngày càng lề mề, hôm nay đường trơn khó đi lắm! Về sau nếu còn muộn thế này nữa, anh không chờ em nữa đâu!”
©2019 Kites.vn | 4 u( a4 r( K/ l4 @( c8 U" vAll rights reserved
2 S; m/ Z! s* B( t$ \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bàng Sảnh mím môi nhìn cậu ngồi trên ghế xỏ giày. Theo dõi một lúc, cô bĩu môi: “Anh đi giày chậm thế mà còn dám nói em hả?!”
0 W* ?1 V$ x% O! b4 C3 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 J# }8 f7 |% R+ a4 G7 ^0 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cậu bé ngước lên nhìn cô, chỉ mím môi chứ không nói gì, sau đó tiếp tục cúi xuống tập tâm xỏ giày.
©2019 Kites.vn | : m) l. l$ O1 e) r( nAll rights reserved
% T4 B, D/ D1 C  @5 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bàng Sảnh bĩu môi rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, giúp cậu nhét chân vào miệng đôi giày vải mà vừa nãy cậu nhét mãi không được.
©2019 Kites.vn |   I) d6 m& T6 @All rights reserved
$ x% n1 J5 Y1 t5 |% l3 k+ o% u: q©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Được chưa?” Cô hỏi.
# ?) Q1 i$ _. Y6 Z, [# x1 E* G©2019 Kites.vn | All rights reserved
. `2 m  ?& y: ~. b& {2 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Rồi.” Cậu bé gật đầu.
©2019 Kites.vn | 5 b: z) b# z/ l9 x' p' k, ?3 IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% g# \# }3 y# S7 i
Cậu bé đứng dậy, Bàng Sảnh cầm cặp sách rồi giúp cậu đeo lên vai. Mẹ Cố Minh Tịch là Lý Hàm đi từ trong bếp ra, mỉm cười với Bàng Sảnh rồi bảo con trai: “Minh Tịch, hôm nay tuyết rơi dày lắm, đường trơn, để mẹ đưa hai đứa đi học nhé?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. \. r% L$ d. b- o
©2019 Kites.vn | 9 m' B: b& C3 Y* l5 }( j/ aAll rights reserved
Cậu bé 11 tuổi Cố Minh Tịch lắc đầu: “Con tự đi được, đi chậm là được thôi.”
©2019 Kites.vn | ! j- Z) a5 m. S: SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : U& T/ d0 K8 k* rAll rights reserved
Nhìn hạt tuyết đang bay lượn ngoài cửa sổ, Lý Hàm không khỏi lo lắng. Cố Minh Tịch thì lại tỏ vẻ chẳng hề gì, nói: “Mẹ mặc áo mưa cho con đi.”
©2019 Kites.vn | ; m& T& t9 N/ TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ F# N  E7 W  y7 `, EAll rights reserved
Lý Hàm cầm khăn len và mũi len tới, đội lên cho con thật cẩn thận rồi mới mặc áo mưa cho Cố Minh Tịch. Sợ mũ của áo mưa sụp xuống che mất tầm mắt con trai, chị còn kẹp một cái cặp cố định cổ áo mưa lại.
©2019 Kites.vn | 8 x; E9 v! C# v) zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 D3 \# E0 M$ N' ^( z% I( IAll rights reserved
“Sảnh Sảnh đi chậm thôi nhé, nhớ để ý Minh Tịch.” Lý Hàm dặn dò Bàng Sảnh bằng giọng lo âu. Bàng Sảnh gật đầu mấy cái liền, “Bác ơi, cháu biết rồi mà.”
©2019 Kites.vn | 7 `2 E: X0 J/ x2 QAll rights reserved
1 T) N  E# V- u  m- Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, hai đứa trẻ liền ra khỏi nhà. Chúng đi từng bước xuống sân, Lý Hàm đứng ở cửa gọi với theo: “Minh Tịch! Chú ý an toàn nhé!”
©2019 Kites.vn |   O, {  t% C7 I! [! XAll rights reserved
& b3 F: l' N- K4 S# N) S  `! G©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Con biết rồi…” Chất giọng trong trẻo của cậu bé vọng lại từ hành lang, niềm vui thấp thoáng trong giọng nói.
©2019 Kites.vn | - g5 f7 V8 y8 F* A6 S+ {* ]& j0 K. KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 P) {' }/ b3 I0 ]- `All rights reserved
Ra khỏi mái hiên, Bàng Sảnh căng ô, reo lên rồi lao vào màn tuyết. Cô bé mặc áo phao màu đỏ, bên trong còn mặc một chiếc áo len, một chiếc gile len, một cái áo bông dày như của bà già, cộng thêm một chiếc áo len dệt sợi thô, người bị quấn tròn như quả bóng, còn mũ, khăn quàng và găng tay nên hoàn toàn không thấy lạnh chút nào.
©2019 Kites.vn | " M! s$ t+ J% j, n# B0 OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 }% X$ H0 X5 m$ ?4 c4 T& W5 zAll rights reserved
“Úi, mặt đất trơn thật đấy!” Bàng Sảnh chưa gặp trận tuyết nào lớn như vậy nên hết sức phấn khích, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng vì gió lạnh thổi qua. Cô bé còn tìm riêng mấy chỗ mặt đất bị kết băng, reo lên một tiếng rồi lướt qua, vui như chơi trượt tuyết.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! S+ o  W8 b0 z( J4 x- J3 F
1 c9 b# \2 S' t$ W" N3 }* k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Minh Tịch thận trọng đi bên cạnh cô bé. Cậu mặc áo mưa xanh lá cây, áo mưa dài trùm qua cả đầu gối, đằng sau thì phồng lên vì cặp sách khiến cậu trông chẳng khác gì một chiếc bánh chưng khổng lồ. Cậu luôn miệng nhắc nhở Bàng Sảnh, “Em cẩn thận một tí đi, đừng đi trên mặt tuyết như thế!”
. D, F) h* h) `6 H: d©2019 Kites.vn | All rights reserved
- _9 {& N) V3 J9 r& H# H/ J©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Biết rồi, anh lắm chuyện quá!” Bàng Sảnh trượt băng một lúc rồi lại giơ tay hứng tuyết, sau đó còn ấn tay lên lớp tuyết dày trên lùm cây bên đường. Những hạt tuyết sạch sẽ mềm mại này khiến cô cởi bỏ găng tay, liên tục ấn tay lên những nơi đóng băng dày, tay phải chẳng mấy chốc đã lạnh buốt đến đỏ bừng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 Z4 Z) k5 q" C! b' Y
©2019 Kites.vn | 8 E. X2 W0 p9 Y% P6 ^All rights reserved
“Đừng nghịch nữa.” Lúc đầu Cố Minh Tịch còn đợi nhưng thấy cô chơi mãi không chán thì không thể không giục giã: “Đi nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 n( W4 f3 q$ O( U& ?' s/ l
1 Y& C9 N( Z" F  }©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Chơi thêm một lúc nữa thôi mà.” Bàng Sảnh đâu phải đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời. Tay cô bưng một nắm tuyết tơi xốp, càng nhìn càng thấy giống kem, không kiềm chế được bèn ăn một miếng, sau đó người cô rung lên rất mạnh: “Lạnh quá thể! Chẳng có vị gì!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 U# \/ B$ X4 p5 K& U+ }: W
©2019 Kites.vn | 4 v8 [- z& F  J2 W1 C1 J# g4 s' AAll rights reserved
Cố Minh Tịch hết nói nổi, “Dĩ nhiên là không có vị gì rồi, em tưởng nó ngọt hay sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved, M' M0 A! N% M2 L7 h7 B3 `
©2019 Kites.vn | 5 Q2 Z3 O1 g' Z- I( _# n1 |! tAll rights reserved
Bàng Sảnh quay lại nhìn rồi bất ngờ ném nắm tuyết trên tay về phía cậu, “pặc” một tiếng, nắm tuyết hạ cánh trên phần ngực áo mưa của Cố Minh Tịch.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 P' ?% _! e0 l' c' `
6 O' ]  }; K) M" W/ N©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Này!” Cố Minh Tịch vội lùi lại phía sau. Dưới chiếc mũ mưa bị kẹp quá chặt là gương mặt nhỏ nhắn của cậu, dưới cằm còn có thêm một chiếc cặp trông rất buồn cười. Hạt tuyết bay lượn dính vào lông mày và lông mi cậu rồi lập tức bị tan ra bởi nhiệt độ cơ thể. Mắt cậu trong veo không thấy đáy, trong đó thấp thoảng vẻ không vui, miệng cũng trễ xuống. Nhưng Bàng Sảnh đâu có sợ cậu nổi giận, cô bật cười khúc khích, phủi tuyết trên bàn tay rồi bất ngờ đặt bàn tay lạnh như băng của mình lên mặt Cố Minh Tịch.
% U- ~; u8 l+ J- z- ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
: K6 N1 p9 ?: F" J- W©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Bàng Sảnh!” Cậu bé ngoảnh đầu tránh cô, thở hổn hển chạy sang chỗ khác nhưng không ngờ dưới chân là lớp tuyết đã đóng băng, cơ thể cậu trượt đi một cái trong khi Bàng Sảnh thì không kịp giữ lại, thế là cậu ngã sóng xoài xuống đất.
# J4 `2 @% v+ k# J. k) c©2019 Kites.vn | All rights reserved
, \$ b+ c2 }) l3 e% m# C/ N©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ |7 M' i1 D. D5 c6 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# i( A4 Z; `& W; C5 ^- f1 [: ]
Sự việc này khiến Bàng Sảnh không cười nổi, liền vội vàng quẳng ô đi rồi đỡ Cố Minh Tịch dậy. Cô không dám giải thích mà chỉ nhìn cậu với vẻ bất an rồi giúp cậu chỉnh lại áo mưa. Sau khi đứng dậy, Cố Minh Tịch đi hai bước tại chỗ, quay lại thấy vẻ mặt ấm ức và sợ sệt của Bàng Sảnh thì nghiêm túc nói: “Được rồi, anh sẽ không nói gì với mẹ đâu.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. @5 i, E7 G: `& ]4 [- G
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 R- o) D+ K, d" U) A+ F3 s
Bàng Sảnh liền nhoẻn miệng cười như thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi: “Anh ngã có đau không?”
8 ]6 U6 L% h# ?+ b7 b( E1 e% Y$ H1 Q* K5 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " {$ _. A) m( ^8 r2 uAll rights reserved
“Em nói xem.” Cố Minh Tịch trừng mắt với cô.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! D( F* R3 g9 |! I0 l  x4 m& {
9 c+ j5 e9 d1 r  h% d/ e) T, w©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Bị đau ở đâu?” Cô vừa nhìn vẻ thăm dò từ trên xuống dưới vừa phủi sạch tuyết bám trên áo mưa cậu sau cú ngã. Bị cô nhìn đến đỏ cả mặt, Cố Minh Tịch cứng nhắc nói: “Không đau. Mau đi thôi, hôm nay bị muộn chắc rồi!”
©2019 Kites.vn | , h& V6 S% j( Q! YAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 {7 L+ Y3 m- V+ M. r- {All rights reserved
“Vâng.” Bàng Sảnh đeo găng tay, không dám ham chơi nữa mà ngoan ngoãn gật đầu.
©2019 Kites.vn | ! _* e; f" ], k: o/ c* D% d( ^& _All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; D$ {- @1 e8 T) O5 [
Gió lạnh rít gào, cả thành phố là một màu trắng xóa, người đi đường dù là đạp xe hay đi bộ đều hết sức cẩn trọng. Hai đứa trẻ nhỏ bé l