Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1083555|Trả lời: 3291
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mẹ Lưu Manh, Con Thiên Tài | Quỷ Miêu Tử (Hoàn +Ebook page 1)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-7-2013 10:25:49 | Xem tất |Chế độ đọc
Mẹ Lưu Manh, Con Thiên Tài
9 J& @- X4 n  S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 g3 Q# K3 d. [( j) g/ j
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
©2020 Kites.vn | 3 K; i4 ]8 \" m9 x  N. d" F/ MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ) P5 V6 O+ O% \0 D8 R$ m: {All rights reserved
Tình trạng sáng tác: Hoàn
©2020 Kites.vn | 2 l8 l1 F. r2 X: X9 oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # e) s( _- W- G: Q: g5 PAll rights reserved
Nguồn: xxsy.net
©2020 Kites.vn | All rights reserved. ~( ]) e* [3 y0 g8 o* G
3 b; b% t5 ~! v$ o6 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: 110 chương
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 N5 M  L' U9 f5 h7 d+ v5 P
4 v) t" J6 a6 P- N/ ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: Hiện đại, quân nhân văn, hài, có chút viễn tưởng
7 h8 t" t' P6 g) p6 o# W. H& a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 @5 T: c- M# NAll rights reserved
Edit: Mẹ Cherry
©2020 Kites.vn | All rights reserved- D% t9 M# [, N5 Q3 \  [
©2020 Kites.vn | All rights reserved; J% K( S3 @' P, J
Tốc độ: Hừm, có hàng lúc nào thì post lúc đó, ít nhất  là 1 chương/ tuần (Hoàn NVP xong sẽ đẩy nhanh tiến độ )
©2020 Kites.vn | * ?$ l' c( j8 ]' X8 O* `+ b; GAll rights reserved
' O& ^: R, W7 ^! |+ [* t- `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khoe cái poster quà Tân gia của bạn Dominique Vu nào ^^
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 T# R9 e% n* `( M! j! r+ v
©2020 Kites.vn | All rights reserved) q) f( X& m7 T- T# \

: ^- \# k; h8 h' J6 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / {9 y2 k: [. C; L  ^. d* R! {All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ [0 b( g2 w, G" ?( r% T+ ~) z. F
Văn án:
+ U" |' R" B+ o/ }: x& @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( O) V/ \! H! u! i# @6 t& r( ^

©2020 Kites.vn | All rights reserved1 A8 z6 L% [4 H; a4 y0 n" U
, C6 f8 _, O6 q' y1 ~. e©2020 Kites.vn | All rights reserved
+ O& ~% n) e; F4 n& }) u©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đôi nhời của mẹ Cherry:
©2020 Kites.vn | 3 f% c4 b% J  DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # F8 R% C& {( K  E' SAll rights reserved
Sau hai ngày đọc hết bộ này, thì mình quyết định đào hố, (Mặc dù còn nhiều hố chưa lấp, nhưng lại thêm em LibraIme cổ vũ + dụ dỗ, nên là aizzz, sảy chân ~ @Lib: Chịu trách nhiệm đi em)
2 o. Q# s4 f7 c" D©2020 Kites.vn | All rights reserved
: p" w( {3 q0 N# y3 e: ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Theo ý kiến cá nhân thì mình thấy bộ này khá thú vị.
7 B" N: }# Z  W0 X1 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% T. D: U' ^& C: q" ^
Nhưng có một vài khuyến cáo:
©2020 Kites.vn | 6 c3 Z+ K$ j6 h8 FAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 K# @# C( P: p' w. {3 t
- Nếu bạn muốn đọc một bộ truyện với những tình tiết lãng mạn, nam nữ theo đuổi nhau, rồi yêu nhau, hẹn hò blah blah...
' Y# y/ b. s3 H) |% [# l. O7 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 }- x: s2 J+ [4 J2 k2 z
- Nếu bạn mong chờ một bộ quân nhân văn nhưng đề cập nhiều về ngôn tình hơn
: B" t' S7 x2 z% o©2020 Kites.vn | All rights reserved
. ?& X/ X) c0 ~. v1 ?# ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thì không nên nhảy hố này.
2 E4 p. M3 z: {: u. j©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; I9 k3 q# L3 T3 x8 r+ k! DAll rights reserved
Trong hố này, sẽ có những lúc bạn cười thật to, nhưng cũng có những đoạn khiến bạn cảm thấy xúc động. Khoảng 2/3 nội dung truyện là những tình tiết về đánh án, về đuổi bắt tội phạm..., chỉ có 1/3 là ngôn tình, không có những tình huống cẩu huyết, không có tiểu tam tiểu tứ (tiểu tam hình như... chẹp, coi như là gia vị, không đáng kể ) nhưng cũng không hề khô khan cứng nhắc. Nói chung là, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mềnh hị hị   
©2020 Kites.vn | 0 K8 d- z6 p0 }5 D5 b* k( lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# ~- S* i+ n. t9 v! V
Suýt thì quên một ghi chú quan trọng nhất: Xin các bạn đừng ăn uống gì khi đọc truyện, nếu muốn bảo vệ laptop, máy tính, hay điện thoại, tablet của mình để còn sử dụng lâu dài. Xin cảm ơn

1 ^# Y" a' M' j©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / Q+ Q, R% a/ yAll rights reserved
Chú ý: Truyện được dịch và chia sẻ miễn phí trên kites.vn và wp cá nhân. Xin vui lòng không repost sang các trang web khác. Xin cảm ơn.!!!
) W! T' S5 x, e©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved' i! I" T: l& Y1 U4 p5 o% E
MỤC LỤC

©2020 Kites.vn | All rights reserved8 |/ T$ `& a; Y' \+ y9 p2 H
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 D$ E$ N% d3 U7 Y4 j1 }$ l& m

2 |* S2 l& F2 J- w; e©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | % v8 I6 I, r  }, Y) m3 r/ l7 z. AAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 k$ P$ x6 J; h/ I" n. R- u

1 }0 c0 U) G0 U2 N. }* D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 y$ F5 r$ n! l6 P) h3 TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ _; w% t; {4 K( t" y
Chương 57(II).2
Chương 59

% f8 Y/ E0 `( \3 a/ D9 J: h+ T* n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; N3 J+ Z' [, n  Q1 p8 T
©2020 Kites.vn | All rights reserved% W0 C" G7 W% A
Chương 062
Chương 063
Chương 064
Chương 068
Chương 072
Chương 075

©2020 Kites.vn | . ~( e6 x* N* w, Y$ NAll rights reserved
/ e1 t. e% J9 z3 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
# y: _$ G  o" ]" d! D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 084
Chương 088.2
Chương 099
Chương 100
Chương 101
Chương 102

©2020 Kites.vn | : x, @* I( D4 w4 v2 q0 z' [2 bAll rights reserved
$ R3 O/ I' W1 [" R6 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
HOÀN
©2020 Kites.vn | 5 _' P6 S# f8 z9 k4 Z3 ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- D  b+ e1 P8 p7 x8 u+ m
EBOOK

©2020 Kites.vn | All rights reserved% m- F% S5 N7 C1 [
©2020 Kites.vn | " w  c* u/ B% w7 ~9 {All rights reserved
PRC - EPUB - PDF

©2020 Kites.vn | ; D% X2 W" w* i7 ~, G! v5 XAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 18Sức gió +100 Thu lại Lý do
Vikky + 5 Cảm ơn bạn
minjay1608 + 5 Cảm ơn sis ^^
p3104 + 5 Ủng hộ 1 cái!
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn
han_yujn + 5 Ủng hộ 1 cái!
lacminhvien + 5 Ủng hộ 1 cái!
pio227 + 5 có mặt nhá chj :)
gemangel + 5 Ủng hộ 1 cái! ^^
JustWendy + 5 Ủng hộ 1 cái!
kymus + 5 quá hài ;)) thank mẹ cherry nhé
millyapple + 5 Ủng hộ 1 cái!
elisapham + 5 Kết cái văn án à nha...Tks.
sarahlee_95 + 5 ^^
Chich_bong + 5 Bài viết hữu ích
siwang + 5 Ủng hộ 1 cái!
greenrosetq + 10 Cám ơn em
minzthu + 10 đọc văn án hài quá, em kết rồi .
HinaNg + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 10:30:12 | Xem tất
À á a
©2020 Kites.vn | % d7 ^9 o, {* `# CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ' j, j: I) y/ A7 W9 }* BAll rights reserved
Em xin cái tem {:434:}
8 V2 S* `, X! X©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 g% `$ l, \' P; }
Căn bản là cái nào có chữ "lưu manh", "bại hoại", "vô sỉ" là gout em hết {:440:}
©2020 Kites.vn | All rights reserved% `# D! P& Z9 A$ v: L' ^9 ?' E
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ B' _! o; Z1 u9 _: D3 ?; {6 p6 v
Thế nên, em sẽ lót dép ngồi hóng đây {:408:}
©2020 Kites.vn | All rights reserved' v3 q& }! U: n+ e" P" ^  p
©2020 Kites.vn | / V" D0 M) v$ `* VAll rights reserved
Với tư cách là người mở hàng, em xin chúc hố chệ đắt khách nhóe {:412:}

Bình luận

quá sốc, cái con lạc đà là Hina phải hơm?  Đăng lúc 22-7-2013 04:07 PM
Chị ơi, có poster rồi vậy có cần làm nữa k chị?  Đăng lúc 22-7-2013 09:22 AM
mẹ cherry đã đào hố mới chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhảy hố hehe  Đăng lúc 18-7-2013 07:42 PM
hị hị, thks em iu, hình như mấy bé tên Duệ đều rất bá đạo, trong truyện này chị kết Duệ idol lắm :))  Đăng lúc 16-7-2013 10:51 AM
óe!!!  Đăng lúc 16-7-2013 10:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 10:31:02 | Xem tất
Em tem nhé :)) Hôm qua em mò vào khu đăng ký, đọc phần ss post mà cười chảy nước mắt, hài quá thể đáng luôn :))
©2020 Kites.vn | 3 }6 g0 W. I* VAll rights reserved
5 E* K4 D) D6 O, H" _$ C/ h/ N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố luôn ra truyện đều đều và đông khách nha :X Em đặt gạch, em lười lắm, nên đợi dài dài hoặc hoàn rồi em mới vô cơ, nhưng mà em luôn ủng hộ nha :X ss cố lên nhé.

Bình luận

mợ =))  Đăng lúc 16-7-2013 05:52 PM
Trong truyện cũng có nhìu tình huống "ngã ngửa" hơn nhìu hè hè. thks em đã ủng hộ.  Đăng lúc 16-7-2013 10:54 AM
muộn màng rầu =))  Đăng lúc 16-7-2013 10:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 10:35:15 | Xem tất
em gửi quà khai trương cho chị rồi
©2020 Kites.vn | All rights reserved* `& [% Z& @* H) h" g' ~
chị nhận được chưa ạ
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ h4 j7 D1 d& w
em kết cái văn án lắm lắm
©2020 Kites.vn | All rights reserved  `( h' H+ X) g$ }1 A. y- A2 b% n  I
hiếm có nhà nào mà được cả một nhà "vô sỉ, bá đạo, lưu manh" như cái nhà này
©2020 Kites.vn | All rights reserved; B4 e/ t( V: _' H$ T8 n0 t( S5 u
em chỉ "khuyên" chị nên đào hố thôi mờ
7 k: O& e1 F( n( `, M, q5 Q$ o% v$ U©2020 Kites.vn | All rights reserved
chị đừng nói em "dụ dỗ" chị, người ta hiểu lầm thì chết
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 10:35:27 | Xem tất
Nghe tiêu đề, đọc văn án là muốn nhảy vào rồi ss ơi :) có vẻ cả 3 nhân vật chính đều bại hoại và lưu
5 }9 [- z" W, X) f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 W. J$ q# Z+ N! |3 k: T7 K
manh ;))
©2020 Kites.vn | All rights reserved# `$ v/ c8 u2 q7 F8 B: `$ M

©2020 Kites.vn | All rights reserved  P0 A4 o3 f" M2 K
Mong ss lấp hố NVP vs Nương tử nàng đừng quá kiêu ngạo đi để còn nhảy hố này nữa hí hí :x:x:x
©2020 Kites.vn | ; e9 U" U' C( MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' g# c  k) {' R3 S" X8 B& E3 C
p/s: Mình thật là mâu thuẫn, đang ở hố khác thấy hố mới lại nhảy = càng ngày mình cũng càng bại hoại
©2020 Kites.vn | All rights reserved; E2 L9 v, R7 b  ]

©2020 Kites.vn | 4 C8 I% }1 a* Y% B( B$ m# IAll rights reserved
rồi =(
©2020 Kites.vn | All rights reserved! E2 a5 S) X" |  G; @. X5 s
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 I& G* _/ [, A" W! v7 K# v9 S
) E; l' q- A# r6 y( L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & u5 U+ C% n% _8 _7 L$ jAll rights reserved
8 l  j4 G& Q( a- @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / x% n2 q: T8 WAll rights reserved

Bình luận

hị hị, e yên tâm, ss sẽ chăm chỉ lấp hố :"> Đào đào nhìu cũng phải lấp chứ :P  Đăng lúc 16-7-2013 10:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 10:43:50 | Xem tất
Mẹ Cherry ơi, bộ này đọc văn án nghe hài ghê á, e rất thích cái loại này hjhj
©2020 Kites.vn | 4 O4 ~5 `- S4 W5 w( z: y; x' iAll rights reserved
0 O7 R& L& V# y: Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng mờ c hoàn bộ NVP đi rồi hãy nhảy hố chớ, chị toàn làm những bộ dài trăm chương ko, bít chừng nào mới xong huhu ==
©2020 Kites.vn | ! T0 d! b5 }( y" t, A6 r. nAll rights reserved
! S$ I0 Z8 K0 c! r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Dù sao thì cũng hóng lắm, 1 chương/tuần chắc hóng dài cố mất 0.0 lol

Bình luận

bộ này 110 chương lận, đau khổ  Đăng lúc 16-7-2013 10:58 AM
NVP còn hơn 50 chương nữa thôi mà em ^^ ss sẽ cố hoàn thật nhanh, em yên tâm :D  Đăng lúc 16-7-2013 10:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 11:11:24 | Xem tất
Đọc văn án là em tự nguyện nhảy hố rầu ss ơi em rất kết mấy cái thể loại khác người như thế này ... rất... biến thái cơ mà ... em thích
©2020 Kites.vn | 6 a  T) |. Q* n+ E- O9 O1 z) f( TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ m6 h- _9 f6 F# n
Em đặc biệt kết mấy đứa nhóc hay ho như thằng ku trong truyện , cái gia đình nhà này hứa hẹn sẽ còn náo loạn ko thua ji 2 bé Tâm - Hạm hỉ.
/ ~; M1 c" \3 |# L5 O' k1 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 O+ ?# l0 V& B
Em thjk ngôn tình, nhưng ko thích thể loại sướt mướt, càng náo loạn càng vui... cho nên là, mấy hố ss đào, em đều kết cả
©2020 Kites.vn | All rights reserved" Q! c2 e1 l, O5 n$ G0 n
* q9 t5 j/ \) Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đặt gạch hóng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 11:14:47 | Xem tất
Ui ui cái văn án bá đạo và đầy tinh biến thái
©2020 Kites.vn | 4 E# X- Q# h% n+ z$ `) @All rights reserved
Cái gia đình cha bại hoại, mẹ lưu manh, con thiên tài loạn hết cả rồi
©2020 Kites.vn |   m( c  G4 b* @All rights reserved
Quyết tâm nhảy hố, dù có bị vùi dập tinh thần {:398:}
©2020 Kites.vn | All rights reserved# l9 M& T3 K9 i7 d
Thanks mẹ Cherry đã edit truyện
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 11:16:41 | Xem tất
hố mới của mẹ Cherry cùng nhảy nào
! h$ a( w& a) }8 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
nghe văn án mà thấy thích rồi mẹ ak. cái gì mà *cô cưỡng bức hắn* là em khoái rồi
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 ?% P6 [- G1 k) u
cha mẹ thế kia thì nói làm sao đứa con không khác người cho được cơ chứ
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 R- t7 W" \% c) X6 Z% k- P! D
thích gia đình này quá đi mất
©2020 Kites.vn | 2 Y; `/ G6 o8 e/ z% T9 S& CAll rights reserved
mẹ Cherry cố lên nhé, lấp xong hố NVP rồi sang đẩy nhanh tiến độ hố bên lày, chứ nghe mẹ biểu 1 chương 1 tuần mà em buồn quá đi
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 F; S. I  G7 b1 E- M7 |! j
FIGHTING!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 11:22:16 Từ di động | Xem tất
Đọc cái văn án mà cười đau cả người, giờ đang ở ct mà cứ cười ầm lên đập bàn đập ghê ầm ầm, không biết bao nhiêu người nói mình thần kinh đây? Nhưng mà.....hahaha người ta nói thì kệ tự mình hưởng lạc thú trước đã. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà, hahaha ha mama.
©2020 Kites.vn | ; Z1 ?9 Z$ ~) R, O, A. jAll rights reserved
Xin viên gạch nào, đặt nền móng nào, xây tầng một nào, xậy tiếp tầng hai nào phát triển đến ba bốn năm sáu bảy tầng nào, cho cả nhà vào ở nha.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% x/ T9 @  A# Z3 t( G& k& ]1 P
Cố gắng lên nha mama ủng hộ hết mình đây (đấm ngực)úhúhúhúúúúú.....

Bình luận

Mẹ Cherry thân yêu ơi, mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe để up ngày càng nhiều và nhiều chương hơn nữa nhé. Yêu Đặt gạch chờ chương mới của mẹ từng ngày,   Đăng lúc 8-8-2013 08:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách