Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 32956|Trả lời: 49
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lửa Mạnh Gặp Củi Khô, Không Biết Ai Đốt Ai | Uổng Bằng Lan (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-9-2013 09:47:06 | Xem tất |Chế độ đọc
Lửa Mạnh Gặp Củi Khô, Không Biết Ai Đốt Ai

©2020 Kites.vn | ) N' g8 N3 r, b( m  n/ g! eAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 K4 T' M1 G8 ^; z& X0 N4 C- Z

9 B6 G- v, e% l* _' P! m  |7 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 c! t& l& a: c' ?/ R
Tên tác phẩm: Lửa Mạnh Gặp Củi Khô, Không Biết Ai Đốt Ai
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 A( U& n4 r! J
©2020 Kites.vn | All rights reserved; P8 E$ Y5 Y( X! z3 E/ p3 j; d9 W
Tác giả: Uổng Bằng Lan
©2020 Kites.vn | All rights reserved" [; _4 E' F. {$ r% _' W  c1 M; @
©2020 Kites.vn | All rights reserved: G4 p: B5 D0 |) F
Thể loại: Oan gia, hiện đại.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ l: c' E2 z- C& k* x
©2020 Kites.vn | All rights reserved. ?; p  b" L/ p7 w
Editor: Hamano Michiyo (Momo)
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 p5 f! h" [* ]7 x1 {
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 R/ Y; a1 n$ {) t- S
Số chương: 7
©2020 Kites.vn | All rights reserved& O, U  V1 s- x) ]' Z% |
©2020 Kites.vn | 4 ~. _7 G! [4 b" T8 p0 M1 CAll rights reserved
Poster: KeoBong0508
©2020 Kites.vn | " L9 ?4 g( C$ t2 G+ oAll rights reserved

©2020 Kites.vn | 9 R3 o! o  Z# t- F& ^" qAll rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved+ |8 H* C' o7 x0 I
©2020 Kites.vn | All rights reserved* q! [' y2 {, O6 b5 P. [
©2020 Kites.vn | 3 k7 x' p7 K. ?1 ^/ {# Z9 dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + L* d5 c0 A; v. QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 g1 R. k7 q6 @3 A) G
Nội dung

0 b. }1 O0 r$ a) u# p©2020 Kites.vn | All rights reserved
; M+ A* e+ q- ?5 j+ N$ N$ N9 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& q2 N; ~6 i; K  f3 i
Chuyện tình hiện đại, oan gia suốt kiếp...
©2020 Kites.vn | 1 m5 Q1 _+ N& L2 j, b6 p2 v$ NAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 u6 I' K0 ]0 u2 p+ pAll rights reserved
Đại cẩu huyết, siêu tiểu bạch, kể về câu chuyện giữa nữ chính không thích nói lý lẽ và anh chàng nam chính y chang cây cọc gỗ...
©2020 Kites.vn | All rights reserved! r) C/ R; H) S
- p5 h- F6 Z+ o& a* j©2020 Kites.vn | All rights reserved
Được rồi, đây chỉ là một câu chuyện cười tẻ ngắt, một sản phẩm do tác giả ngốc ngếch nhất thời đứt gân não mà viết thành. (╯▽╰)

©2020 Kites.vn | All rights reserved& C* j! L' r1 [& i+ R% i
. ^& v: `/ s) B$ @: S©2020 Kites.vn | All rights reserved
5 q' V: k; J( s! I- g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) u' H6 c" q. Z3 VAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 P1 O; ~/ J8 f& M% @* a  M
Giới thiệu vắn tắt (by editor):

©2020 Kites.vn | All rights reserved! y2 W' W( h% @* L0 ?
©2020 Kites.vn | All rights reserved: e7 m+ i( ]4 H! G- I8 D' ], v
+ _: D/ x7 h9 m, s4 l& t2 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Một cô nàng tính tình nóng nảy, hở chút là nổi điên, không thích nói lý lẽ với người ta, chỉ thích xài mưu kế và bạo lực.
©2020 Kites.vn | 0 V% e9 ~3 K, x/ S$ o" ?5 C5 CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) A' ]" U1 c1 d+ j, ~" z+ z' ^5 M
Một anh chàng tính tình ngay thẳng, có chút thật thà, thêm vài phần nguyên tắc và cũ kĩ.
5 a" ^( A% S9 a4 E; ]9 j$ N/ o©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ X* o  H* H* N3 V" v! m% R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô là lửa mạnh, anh là củi khô.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  @5 g  x, k) h
" P, J1 N3 P) f9 f4 o) Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lửa tung tăng nhảy múa khắp nơi, thích trêu ghẹo mọi người, hay ăn miếng trả miếng, còn có phần tùy tiện.
©2020 Kites.vn | : I8 P1 l* u. g+ U1 ]3 O  ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) |% d# E) X4 j& CAll rights reserved
Củi khô im lặng ở một góc, ngày qua ngày bình lặng trôi đi, để rồi một sớm mai kia lửa vô tình rơi vào hang củi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 s, s9 s, H; @/ Z
©2020 Kites.vn | ' i) l  o* v, s2 O6 M4 {4 Y6 NAll rights reserved
Lửa tức củi cứng nhắc, đốt mãi không cháy.
©2020 Kites.vn | 6 ~# N5 Z# D0 {& g, NAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - V! B; F- h, _+ [All rights reserved
Củi nhìn lửa sống động, bỗng ham muốn dâng trào. Mình không đi tìm lửa, là lửa tự tìm mình.
©2020 Kites.vn | / y, |  m) @- EAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ C2 H1 U% V: r9 g) }8 [/ dAll rights reserved
Đến cuối cùng, lửa mạnh gặp củi khô, là ai đã đốt ai cơ chứ?

©2020 Kites.vn | 0 T# h7 s; _) }All rights reserved
( q1 v/ Q$ ]3 V0 j; s% |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 }% Z  _9 o+ n7 q
Lưu ý:
©2020 Kites.vn | $ U6 l" X6 j6 r$ ?, i+ P% {4 HAll rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved6 s: X/ D+ M. V! g1 [
Truyện được edit xuất phát từ sở thích cá nhân, vui lòng không sử dụng với mục đích thương mại.
©2020 Kites.vn | & s+ v( J" b! E) W6 A6 hAll rights reserved
©2020 Kites.vn | : ?7 X. l7 ^8 k) ~! Z+ t. m# j+ h3 lAll rights reserved
Truyện chỉ được đăng tại Kites.vn và blog cá nhân của tớ. Vui lòng không repost đi nơi khác. Xin cảm ơn!

©2020 Kites.vn | % Q* \% F# ?9 T8 ~All rights reserved
! @1 x) \: |; z; Y, o8 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 w- @" X1 _# u7 V) d- P- @All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! s; U# k9 j7 F+ n! ?( p3 lAll rights reserved
& d3 k# p2 r0 m* m) K, s1 b( ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mục lục
©2020 Kites.vn | All rights reserved& x4 O# z$ x6 V( g
©2020 Kites.vn | All rights reserved# g5 w; x. V. @/ x
8 ]1 G6 @' ^1 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1+2 | Chương 3+4
©2020 Kites.vn | # S0 R7 |9 _3 }: M3 CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# X7 M* [- I" M1 j! T0 s. u
Chương 5+6 | Chương 7 + Ebook

©2020 Kites.vn | All rights reserved3 Q3 ]5 a$ x0 w7 }0 k- m

. j0 _3 G8 P1 Y( q! i- Y: R, H2 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, U! v7 l5 d. O* N$ H% P; T9 O
HOÀN

©2020 Kites.vn | 4 @7 D6 E* u8 S1 `$ V0 nAll rights reserved
- }; B2 o; s& @©2020 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn bạn ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-9-2013 10:01:31 | Xem tất
Phải hong dzị
8 O+ Z$ K4 v' D( p# o$ O©2020 Kites.vn | All rights reserved
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
" r. K* s/ Q6 e* j2 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
dành chõ trước edit lại sau

9 ?/ ], y( i  s©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 k* M7 |# R" E5 P' ^
hihihihi cám ơn bạn nhắc giùm {:144:}
©2020 Kites.vn | * L: D2 {: B, Q0 S& dAll rights reserved
Đọc cái văn án vừa hài vừa dễ thương lại chỉ có 7 chương LT chờ hoàn đọc luôn một lần {:176:}
; u+ T7 f& K- `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cám ơn chủ nhà Hamano_Michiyo {:179:}

Bình luận

Edit bài đi bạn ơi :)  Đăng lúc 4-9-2013 09:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-9-2013 10:04:30 Từ di động | Xem tất
Truyện vui hài là thích rồi, đúng chất thư giãn.
7 M: j1 Q! W. H- ?; @1 O©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) P3 X/ p1 O" b- C# f6 j6 {2 j5 e
Chưa đọc nhưng qua giới thiệu nội  dung giống kiểu cọc đi tìm trâu.
! `+ e9 W+ F9 ?9 m* |# K/ {/ R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | + R6 S) w3 S2 U7 A0 kAll rights reserved
Chúc truyện đông khách, nhộn nhịp đông vui.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-9-2013 10:12:37 | Xem tất
Chà cái văn án là cười muốn dứt ruột{:440:} Truyện này ngắn nên chắc tầm 2 tuần là hoàn rồi nàng nhỉ. Ta đợi tới đó rồi xem luôn dặt gạch nhà nàng vậy. Mấy tháng nay kiếm truyện hay mà hoàn rồi để đọc khó quá nên toàn đọc tầm 30c trở xuống ko{:399:}  Ta muốn kiếm truyện xả xì chét như chuyện này này{:445:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-9-2013 10:35:54 | Xem tất
Chưa biết truyện sẽ thế nào nhưng cái văn án rất chi là ấn tượng và hài hước.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: v- R9 N1 n, G( x9 @) H
Cứ đặt một chân hóng cái đã
©2020 Kites.vn | . i) ]. S6 }- X8 n' zAll rights reserved
Cám ơn bạn đã mang truyện mới đến cho mọi người đọc
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-9-2013 11:56:49 | Xem tất
phải dành cái mặt tiền để mà hóng truyện đã nà hihiii
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ G% C  `7 b2 X8 I
chúc cho hố của b ạn luôn đông khách nhá
©2020 Kites.vn | All rights reserved' q) {9 x; B/ d
lót dép ngồi chời truyện ra lò nào
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-9-2013 20:18:19 | Xem tất
đọc văn án thấy hài hước quá rồi à, nhảy hố thôi
©2020 Kites.vn | , u5 J3 C" L+ fAll rights reserved
xung phong lót dép chờ truyê nào
3 P. a, b. F% C" G3 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
cảm ơn bạn đã mang truyện đến cho mọi người nhé
©2020 Kites.vn | . d5 C+ b  K& R: D# dAll rights reserved
chúc cho hố của bạn có nhieuf người sụp nà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-9-2013 07:43:56 | Xem tất
Hố ngắn nè,
©2020 Kites.vn | 1 L+ Y4 X; z2 _All rights reserved
Lót dép ngồi ngóng nè, ủng hộ bợn Ha na
©2020 Kites.vn | 4 G) g- K% k4 `7 J. Q  bAll rights reserved
NHớ lấp đầy hố nha cô, hix, tui theo mấy hố nhà cô riết cổ dài hơn hưu rồi

Bình luận

7 chương ngắn tẹo ấy mà, chắc hoàn sớm thui :x  Đăng lúc 4-9-2013 07:48 PM
hơ hơ, truyện này khi nào tung hàng vậy? Ung hộ hay tay^^ Nói chung hoàn thui chứ drop hơi tiếc^^  Đăng lúc 3-9-2013 06:55 PM
Mới cả toàn làm theo tâm trạng, thích cái gì làm cái đấy, à quên, còn có cái nào bị đòi nợ kinh quá thì đành cố làm :))  Đăng lúc 3-9-2013 05:31 PM
Hơ hơ...sory cô, tính tôi nó thích đào hố rồi lấp dần dần, còn cái từ dần dần nó là bao lâu thì tôi..ứ biết :))  Đăng lúc 3-9-2013 05:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-9-2013 20:04:43 | Xem tất

©2020 Kites.vn | All rights reserved3 J4 t. F% w6 S
♦ MỘT ♦

©2020 Kites.vn | 0 Z$ y( m0 T7 J5 fAll rights reserved
4 H' L0 T* ]/ s  A2 W# t  Q; y" \©2020 Kites.vn | All rights reserved
Edit: Hamano Michiyo
6 s+ L5 j0 @, {& `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 ]" g2 T% F" x$ X
Beta: Kathy Katherine

©2020 Kites.vn | ) S: {$ e9 ~) l& l1 f5 \) M# l4 V  HAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. U0 f- D6 o1 j6 |* S5 H3 u' Y
Thi Thi cầm khăn giấy, vừa lau tay vừa ra khỏi phòng vệ sinh, tâm trạng vẫn còn khá tốt. Tuy nhiên, khi cô liếc nhìn sang chỗ mình vừa ngồi hơn một tiếng đồng hồ thì đôi mắt phượng xinh đẹp liền nheo lại.
©2020 Kites.vn | 8 b0 V  i% L+ {! _% k- mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 ~8 {  G; c. X# I% N. Z
Cô thấy ngồi ở đó là một tên con trai đeo kính, mặt đầy mụn trứng cá, vừa gõ bàn phím laptop vừa gật gù đắc ý, trong khi cuốn sách đáng thương của cô thì nằm trên bậu cửa sổ, dính đầy bụi bặm.
©2020 Kites.vn | ' J+ o' Z7 Y9 b; p. oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # \# D' U# G6 m( `All rights reserved
Được lắm, chị Tiểu Thi đây hiếm khi đến thư viện một lần, nếu không phải sắp tới đợt thi cuối kỳ, chị đây đâu cần phải vất vả mỗi ngày đi sớm về muộn, còn đặt sách để giữ chỗ làm bài tập? Thế mà lần đầu tới luyện công phu giữ im lặng, đã bị kẻ khác đoạt mất chỗ rồi?
4 `( A' B, ^( C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / _$ s- O9 I% a2 U) ?  G' mAll rights reserved
Thi Thi nhắm hai mắt lại, nặn ra một nụ cười, đi tới vỗ vai anh chàng đeo kính: “Bạn học à, chỗ này có người ngồi rồi, bạn không nhìn thấy đồ của mình vẫn đặt ở đây sao?”
©2020 Kites.vn | # R3 |1 G/ e  F" A% `( cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 E' x6 H3 U: ?4 Q1 [
Anh chàng đeo kính ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó cúi xuống, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, mở miệng nói: “À, tôi có thấy, nhưng chỉ chỗ này mới có ổ điện thôi. Hơn nữa, xung quanh cũng không phải hết chỗ, bạn đâu nhất định phải ngồi ở đây?”
©2020 Kites.vn |   }" N' s. \' j! K5 [- EAll rights reserved
, r* }  |& Z$ M  L% c©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thi Thi nghe vậy liền cảm thấy như có một ngọn lửa giận đang bùng cháy. Ổ điện này được lắp đặt riêng cho cậu đấy à? Cậu tưởng rằng to mồm mạnh miệng nói muốn dùng cái ổ điện ấy là không ai dám giữ, phải để cho cậu sử dụng chắc?
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 o+ B  l0 n$ a. S6 h  `
©2020 Kites.vn | 0 d2 O/ K( _9 gAll rights reserved
Mấy học sinh ngồi bên cạnh cũng ngước mắt nhìn lên, nhưng chỉ liếc mấy lần rồi thôi, không người nào nói gì.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! A& K& o0 a! x2 |6 O
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 N0 u6 }, i, W$ g
Thi Thi thấy không ai muốn giúp mình, bèn hít một hơi thật sâu, tính khí nóng nảy bộc phát, chuẩn bị nổi đóa. Đột nhiên, cô nhìn thấy trên ngón út bên tay trái của anh chàng mắt kính có đeo một chiếc nhẫn, bên cạnh còn để một bình nước màu hồng của con gái. Cô cười thầm, nảy ra một ý khác.
0 O9 n# N4 p' t4 T) N% ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; |' y5 F, j. A: q& @: R8 c2 s
Cô nhanh chóng cầm túi xách, chạy vội vào nhà vệ sinh soi gương tô tô trát trát một hồi. Thường ngày, Thi Thi luôn thích trang điểm. Nhưng hôm nay cô thấy đi học nên không cần thiết, ai ngờ gặp phải loại chuyện bực mình này.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" N7 ?; |! a, H6 V) Q
/ C! ^1 T( T) J+ r2 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô mở to đôi mắt phượng, kẻ viền mắt xếch lên thách thức, tô sơn bóng lên đôi môi hồng hào. Chỉ mỗi vẻ đẹp mắt to mày rậm thì chưa đủ, nhưng trang điểm xong, cô lập tức có thêm vẻ quyến rũ, trông thật yêu kiều mà không quỷ quyệt. Thi Thi nhìn lại mình trong gương, ừm, mái tóc xoăn gợn lớn mới làm ngày hôm qua, dáng người thanh mảnh với chiếc áo sơ mi đỏ thẫm và chiếc quần dài màu đen bó sát cơ thể, cũng không tồi.
©2020 Kites.vn | ! D* \/ ?# X" k& QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ! ~, J0 O8 @2 H0 {0 QAll rights reserved
Sau đó, cô thướt tha rời khỏi phòng vệ sinh, đi tới bên cạnh anh chàng đeo kính, kéo chiếc ghế qua rồi ngồi xuống, dựa sát vào anh ta.
©2020 Kites.vn | ! y% E/ x  G: `All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 a5 @  d9 A. D2 d% q! ^6 |. OAll rights reserved
Anh chàng đeo kính liếc nhìn cô, dịch chiếc ghế đang ngồi sang một bên, Thi Thi cũng dịch ghế theo, còn nghiêng đầu tới gần màn hình máy tính, ôm lấy cánh tay anh ta, cất giọng nhẹ nhàng: “Anh đang viết gì thế?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved' t& ^6 \0 ^- g8 d& C5 p. _1 }
©2020 Kites.vn | 3 ^& G1 W6 }5 V. ^9 m1 [) PAll rights reserved
Vừa nói, cô vừa liếc mắt nhìn tên của anh ta trên bìa sách, thấy đề là “Lục Nhân Giáp”, cô thầm khinh bỉ: ngay cả cái tên cũng cứng nhắc như vậy. . .
5 C7 w6 X6 M) J  R3 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
; _# E+ T# X5 m- f# z- O% k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bạn Lục khó hiểu nhìn cô, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng giày cao gót cộc cộc vang lên. Một nữ sinh cao ráo đi tới cửa, bước thẳng tới chỗ anh ta, vừa nhìn thấy Thi Thi thì trợn tròn hai mắt kinh ngạc.
©2020 Kites.vn | 0 X% z8 A8 R" W/ IAll rights reserved
  R0 O5 P  R3 B( |- ?, @9 \/ ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sắc mặt anh chàng Lục mắt kính thay đổi, vừa định mở miệng nói thì đã bị Thi Thi kéo cánh tay, cô nhìn chằm chằm vào nữ sinh kia, dùng đôi mắt phượng long lanh nước nhìn anh ta, cất tiếng nói yêu kiều pha chút khiếp sợ hỏi: “Nhân Giáp, cô ta là ai vậy?”
+ \9 F- {! `/ @( p# A& [8 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 g+ H) e" j% P9 \. s; U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nữ sinh kia nghe thế lập tức xanh mặt, lại nhìn thấy dáng vẻ hồ ly tinh của Thi Thi, trong lòng càng nghi ngờ. Lục mắt kính thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, vội vàng đứng lên giải thích: “Hiểu Hồng, anh không biết cô ta, anh thật sự không biết cô ta. . . . . .” Anh chàng vừa nói vừa cố gắng hất bỏ cánh tay của Thi Thi ra khỏi người mình.
! E9 `* g: F3 Q1 _, D6 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & o, `, Z  J* z: ZAll rights reserved
Tuy nhiên, Thi Thi bám anh ta rất chặt, cả cơ thể cô gần như dính vào anh ta. Thi Thi còn dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn Hiểu Hồng, giọng điệu vẫn ngây thơ vô tội như cũ: “Nhân Giáp, chẳng lẽ anh. . . . . .”
7 c( F% C" n( H: `- i' i! X©2020 Kites.vn | All rights reserved
  r$ n" @5 U; }0 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bạn Lục hoảng sợ nhìn cô, muốn mở miệng nói, Hiểu Hồng đã tức giận lên tiếng: “Lục Nhân Giáp, cô gái này là ai?”
©2020 Kites.vn | 8 q% Y# O  U; Z2 J4 ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' b) h5 K2 E3 F
Bạn Lục hoảng hốt nhìn bạn gái mình, đang muốn muốn mở miệng nói thì bị Thi Thi nhanh chóng đoạt lời: “Nhân Giáp là bạn trai của tôi, cô là ai?”
©2020 Kites.vn | $ @2 m# I7 ]# IAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, D9 i3 F7 z2 K; S
Những lời này vừa phát ra, hai người kia lập tức im thin thít, mặt tái xanh, trừng mắt nhìn Thi Thi. Những người khác trong phòng cũng ngồi nhìn như đang xem kịch.
©2020 Kites.vn | . F/ d; l8 R( w" ~$ n, ?3 qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 ~+ L5 \# Z9 s6 I& vAll rights reserved
Tuy nhiên, trong lúc Thi Thi đang cười thầm vì sắp trả thù thành công, một giọng nói không liên quan bỗng nhiên chen vào:
©2020 Kites.vn | All rights reserved# Y+ ~6 Q3 S% z& D
7 |, F1 G7 I- D# |- N4 E# l©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Em à, cậu ta không phải bạn trai của em, tại sao lại muốn nói dối?”

( }# Z: t0 P1 W" `' U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . e/ r& z1 K9 _* MAll rights reserved
♦ HAI ♦

©2020 Kites.vn | All rights reserved9 L6 p4 }, z2 U8 J
©2020 Kites.vn | 1 Q4 |3 K- _- Y# BAll rights reserved
Edit: Hamano Michiyo
©2020 Kites.vn | All rights reserved. c2 V) g6 L9 ?, B* M
©2020 Kites.vn |   G* f. k3 A8 d1 t* S6 \* XAll rights reserved
Beta: Kathy Katherine

: U2 t; e! G8 T% p) z( k6 H& ~& y©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ |* y$ x  @4 P4 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cả người Thi Thi chợt cứng lại. Cô ngẩng đầu nhìn theo hướng tiếng nói cất lên, thấy một nam sinh cao gầy đứng ngay cạnh giá sách gần đó. Anh ta nhíu mày, lộ vẻ không đồng tình nhìn cô.
' G1 }3 h$ }. s: T/ E; f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ K2 t1 `$ ~- X4 n( _9 l, e4 t
Nói một cách công bằng thì bề ngoài của nam sinh này không tồi, làn da ngăm đen màu bánh mật, lông mày rậm, rất đẹp, đôi môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt đen và sâu thẳm, tựa như những vì sao lạnh lẽo trên bầu trời.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 J8 u% ]$ p4 t) q
©2020 Kites.vn | All rights reserved; I( E. s7 Y) ~; {% S! s8 @
Có điều Thi Thi không rảnh để đánh giá sắc đẹp của anh ta. Cô đưa mắt quan sát một lượt, suy nghĩ của cô nhanh chóng hoạt động: khi nãy không nhìn thấy nam sinh này trong phòng đọc sách, xem ra anh ta không nhìn thấy chuyện xảy ra, không cần biết tại sao anh ta có thể nhìn ra chân tướng sự việc, nhưng mình không thể bị lật thuyền trong mương được. . .
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ z7 E5 s5 \- c( S/ I5 ^  h" `
©2020 Kites.vn | All rights reserved- Q/ C9 M7 k1 m% y
Nghĩ vậy, cô cố dựa sát vào anh chàng mắt kính, nhìn nam sinh kia ngại ngùng cười: “Có lẽ anh này nhận lầm người rồi, hoặc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nhân Giáp thật sự là . . . . . .”
©2020 Kites.vn | All rights reserved" c3 f8 K9 {  k7 T7 i
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 U; Z" L9 _- S* @+ J, z) j. P
Thế nhưng, không đợi cô nói xong, nam sinh kia đã cau mày, trực tiếp ngắt lời: “Em là Thi Thi, sinh viên năm hai, hệ toán, khóa 09, bạn trai là Trần Bằng học năm ba trong khoa nội, khóa 07 của Viện Y Học. Trần Bằng là bạn cùng phòng của tôi, chiều hôm qua tôi còn nhìn thấy hai người tản bộ trong công viên phía nam, tôi không nghĩ là mình nhận lầm người.”
©2020 Kites.vn | ) u/ r7 f2 f3 YAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . p7 i& {. h+ e3 Y& XAll rights reserved
Thi Thi cảm thấy đầu mình như nổ tung, máu nóng trong người chạy thẳng lên não. Cô không khỏi nheo mắt, lắng nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của Lục mắt kính bên cạnh, cũng như tiếng cười trộm của những người khác trong phòng đọc sách, không kiềm chế được, nghiến răng nói: “Vậy tối qua tôi chia tay với Trần Bằng, hôm nay quen với Lục Nhân Giáp, được không?”
, U8 C+ ~' a# Q/ ?% y$ C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 ~+ L! H; H! h8 F/ F6 w. L: `
Nam sinh kia nhíu mày, có vẻ không chắc chắn: “Thật sao?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved' C% J9 B' i1 {
©2020 Kites.vn | All rights reserved" v- H  `" e: k0 ^6 M
. . . . . .  Thì ra là một tên thật thà đến ngớ ngẩn.
) ?0 p- m8 e2 Z$ U3 z4 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
  F8 i. b6 H8 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thi Thi lén thở phào một cái, cố nhịn cười, nắm chặt cánh tay Lục mắt kính, vẻ mặt tươi cười: “Đương nhiên là thật, đàn anh không biết rõ tình hình thì không nên . . . . . .”
©2020 Kites.vn | ! |* l/ {1 Y3 g' n: G  Q6 u' cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 A' J1 I1 B( p! k$ _+ R7 {
“Không, không đúng, em đang nói dối.” Tuy nhiên, anh chàng này lại ngắt lời của cô.
©2020 Kites.vn | % h+ ]% M# D5 A1 k9 @All rights reserved
©2020 Kites.vn |   E/ Q* X; {9 D7 X, q* zAll rights reserved
Mắt Thi Thi như sắp bốc hỏa đến nơi, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy anh ta nghiêm túc cho biết: “Cho tới vừa rồi, khi tôi rời khỏi kí túc xá để đến đây, Trần Bằng vẫn biểu hiện rất bình thường, không có vẻ gì là tức giận hay thương tâm, hơn nữa còn nói rằng tối nay sẽ dẫn bạn gái đi xem phim, cho nên hai người không thể đã chia tay được.”
) J3 m6 X7 t1 X" f9 E©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 v, Z3 E. s8 l, D/ ?4 R2 Y9 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thi Thi cảm giác mình sắp phát điên, cô thầm nói: con gấu con ngớ ngẩn này nhảy ra từ đâu vậy? Là ông trời đặc biệt phái đến để đối nghịch với cô sao? Muốn biên soạn ra mấy câu để tiếp tục phản bác, nhưng lúc này cô không thể nghĩ được gì hết.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 `7 h( u- G9 E5 W
% [# D/ ^9 X9 y; u, V% t8 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
Những người khác trong phòng đọc sách bắt đầu cười khúc khích, cô bạn Hiểu Hồng cao ráo kia cũng cười lạnh một tiếng, kéo Lục mắt kính ra khỏi nanh vuốt của Thi Thi. Lục mắt kính vuốt mồ hôi đầm đìa trên mặt, nhanh nhẹn thu dọn máy tính, chạy theo bà xã, trước khi ra cửa còn không quên vỗ vỗ bả vai của nam sinh kia: “Người anh em, cám ơn nhiều nhé!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ {" e% _5 y8 K: m# k) n
8 r0 Z! O/ d  @+ X2 B) J) h: o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mà nam sinh kia cũng rất lịch sự, gật đầu: “Đừng khách sáo, chuyện nên làm mà.”
©2020 Kites.vn | . v6 |* }# X/ A- e! DAll rights reserved
: J8 E  S) z' z( A; s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thi Thi vẫn đứng đờ ra, có thể nói, cả đời này cô chưa từng khó xử như bây giờ. Cô nhắm mắt lại, cố gắng đè nén khát khao muốn ném cái bàn vào mặt tên kia, rít từng lời qua những kẽ răng: “Này, thưa, đàn, anh, anh có biết chuyện gì vừa mới xảy ra ở đây không?”
©2020 Kites.vn | $ _* Q" Q! h( E: A+ BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 n; m: Z' |9 b. j6 ?% s4 ]% EAll rights reserved
Anh ta gật đầu: “Biết, em giả mạo làm bạn gái cậu Lục kia, có ý đồ chia rẽ tình cảm của bọn họ, bị tôi kịp thời ngăn cản.”
©2020 Kites.vn | 4 u$ r+ R% W+ N3 j4 Z% B. i7 @All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 Y6 z0 s9 p2 K( L# J, q% o3 f
Thi Thi suýt ngất xỉu vì tức, cô hít một hơi thật sâu: “Tôi vừa đi vào phòng vệ sinh, Lục Nhân Giáp đã chiếm mất chỗ ngồi của tôi, còn không thèm nói một lời xin lỗi, thế cũng được sao?”
0 q% U7 G. g1 Y1 k7 W9 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 F/ |! a; N/ B/ V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cặp lông mày hấp dẫn của nam sinh kia hơi nhướng lên, suy nghĩ một chút, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Thi Thi: “Vậy em cũng không nên dùng cách làm kẻ thứ ba để gây rắc rối cho tình cảm cho người khác, nên cẩn thận nói chuyện đạo lý cùng anh ta mới phải. Con người nên biết dùng lý lẽ, chỉ cần với một lý lẽ hợp lý thì. . . . . .”
- H8 v4 J& q) g: W©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ t4 [4 @1 L4 I2 F7 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Đi mà nói lý lẽ với em gái của anh ấy!” Thi Thi gào lên, gã này khờ thật hay giả bộ ngây ngô vậy trời. “Đúng là đồ cọc gỗ, cái gì cũng không hiểu!”
©2020 Kites.vn | 1 o& @- N: |, k1 y. ]* J; TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | * {7 [; ?4 C0 [  R! `6 B6 X. TAll rights reserved
Nam sinh mím môi, nghiêm túc đáp lại: “Tôi không phải cọc gỗ, xin đừng mở miệng nói lời làm tổn thương người khác. Tên tôi là Diệp Thừa, Diệp ghép từ Khẩu và Thập, Thừa trong Thừa Đan (nghĩa là đảm đương, gánh vác).”
3 B& V& y, |( M- b: |/ Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& r4 Y& _; T. f
“Tôi không cần biết anh là lá cam(diệp tử) hay lá quýt(diệp kiệt)! Thi Thi cười lạnh, thốt ra một câu thuật ngữ toán học: “Biến độc lập là nguyên nhân gây ra sự thay đổi các điều kiện của biến phụ thuộc, quả nhiên không sai.”
©2020 Kites.vn | & _) g, m5 @, P3 X# DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % q6 s0 {/ E/ l/ {" g" f' O4 WAll rights reserved
“Cái gì?” Diệp Thừa cau mày, nhất thời không thể phản ứng kịp.
* i" t; Z3 D- a* Y2 o! @$ [# z9 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 J0 N3 ?( n0 w7 O
“To đầu mà ngu, câu đó là tôi nói anh đấy!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-9-2013 20:25:59 | Xem tất
mới đọc thuôi mà có vẻ hay đóa
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 j& n% L) O. @6 q5 F
kiểu này phải đu theo mới được
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 K9 Z  \8 Z  g+ K
hihi mà hình như là tr ngắn phải k nhể???
! @. Z* o: m/ @3 }: K1 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
thanks bạn đã dịch tr nhá nhá <3
©2020 Kites.vn | 4 L% d! p! A3 K+ m3 d+ mAll rights reserved

Bình luận

Tớ edit thôi bạn, mà edit còn nhiều lỗi lắm á :P  Đăng lúc 8-9-2013 03:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách