Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 18479|Trả lời: 69
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Kẻ Chi Phối Tâm Lý (II) | Dực Tô Thức Quỷ (Update Chương 26)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-8-2017 15:43:47 | Xem tất |Chế độ đọc

©2020 Kites.vn | All rights reserved9 f9 C' X0 h7 C" S6 e
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 Y, i$ K. u0 I. Q+ @& F& {
Kẻ chi phối tâm lý (Phần 2)
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ q! G' H# d" c

©2020 Kites.vn | All rights reserved* r* e1 c$ f/ i4 |4 N6 T3 a4 v
Tác giả: Dực Tô Thức Quỷ
©2020 Kites.vn | 5 I& I- P: ?. w. L! o- P# ~/ _All rights reserved
©2020 Kites.vn | & j$ n  M, {: q  m9 c  qAll rights reserved
Chuyển ngữ: Hanahh148
©2020 Kites.vn | ; t: \6 t+ w7 DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ P* L5 M# K8 `5 Q2 f
Thể loại: Trinh thám, ngôn tình, hiện đại

©2020 Kites.vn | All rights reserved: `$ @! z7 ]0 n9 x* f( Q' J
2 z$ q" I5 b- k3 b  `. x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Số chương: 73 chương
©2020 Kites.vn | All rights reserved) b% E+ L' t& S1 y- t
©2020 Kites.vn | All rights reserved% k$ [/ `( O- k+ d
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn

1 A# W% l/ A. N: R) c! o; H& A8 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( _2 t6 n% B3 jAll rights reserved
Văn án:

©2020 Kites.vn | All rights reserved  @5 J! L2 o) Y, p0 z6 M6 P) z, i& h

©2020 Kites.vn | % G& B! y7 C, R' ?/ pAll rights reserved
Trong đội Điều tra đặc biệt có một báu vật: Chính là Mộc Cửu
©2020 Kites.vn | & J' |5 j# d7 l- R6 ]' N4 {All rights reserved
& J$ y3 i2 }3 s" i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trong đội Điều tra đặc biệt có hai kẻ dở hơi: Lam Tiểu Nhã và Triệu Cường
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ y4 p2 J1 Q) {
% K7 r+ l& }5 C+ o3 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trong đội điều tra đặc biệt cũng có 3 chuyện kì tích: Giọng hát của đội trưởng, giọng cười của Mộc Cửu và Triệu Cường không lạc đường
©2020 Kites.vn | - ]5 n1 c' w4 J1 w( s( k2 LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: y  N; |* j6 \# v: {0 z. \
Mục Lục
  N2 I! c7 A& C8 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' T# J# z, m; L, hAll rights reserved
Vụ án 1: Nụ cười tử vong (Hoàn)
©2020 Kites.vn | All rights reserved( ]! B1 s1 a! v6 R- ^
# p4 Z  h  Q8 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1  Chương 2 Chương 3   Chương 4  Chương 5
6 D' K& G6 z2 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; t$ y& f( Z/ @
Chương 6  Chương 7 Chương 8
©2020 Kites.vn | 8 \% r# K# _/ s7 ~0 ?. hAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # [8 D+ \' \7 w! H/ ?8 ]; UAll rights reserved
Vụ án 2: Hôn lễ màu máu
©2020 Kites.vn | ' @" ?  y2 m/ r! [) q& lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: s  A; _. E8 U0 e  `
Chương 9  Chương 10 Chương 11 Chương 12
9 W; b: P' m  u0 E. x©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 p- [# X) y$ ?' b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vụ án 3: Thân sĩ ăn thịt người
6 i: {, g( ~) e. j©2020 Kites.vn | All rights reserved

7 L) u5 e% o1 K3 r7 C( g  L8 L0 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vụ án 4: Thôn im ắng
* Z( M0 w, v" e  j©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& p1 Z  T& M6 i
Vụ án 5: Lời tiên đoán chết chóc.
©2020 Kites.vn | ) o+ G7 }/ s* V* PAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 q' A0 I' A0 d6 {% A" c5 \
Vụ án 6: Thời gian chính xác.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" J' z( R, W! q9 i* Z5 H* |

©2020 Kites.vn | ) Y3 p  h* s0 L3 \All rights reserved
Vụ án 7: Đếm ngược thời gian
©2020 Kites.vn | All rights reserved  P  ]* M( ~& G2 x0 h- K% c

" q2 t* U! }" a  U8 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% h5 X* `0 I* J  M6 `- f! h

8 }; n/ |3 ?8 I# I# y5 Q/ p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & Y' p$ [$ p2 F' \All rights reserved
©2020 Kites.vn | - l2 Q; J/ O! N) R9 H: @All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 K  Q. k# r7 {: O0 ~All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved, m+ I4 N6 Z4 e
©2020 Kites.vn | ; n, M/ ?6 J4 ?) ^( O9 oAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-8-2017 18:49:11 | Xem tất
Ủng hộ hố mới nè, chúc đông khách
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-8-2017 21:29:48 | Xem tất
ôi ôi trinh thám ủng hộ ủng hộ ,mong hố đông khách
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-8-2017 10:08:30 | Xem tất
Chương 1:

©2020 Kites.vn | All rights reserved) M  J1 ~, K) u9 C
©2020 Kites.vn | All rights reserved) x  \( `3 [7 {, f& p
Phòng làm việc của đội điều tra đặc biệt.
©2020 Kites.vn | ( R( s+ P& _/ X5 aAll rights reserved
& @6 @" X8 R3 J# p©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sáng sớm, Triệu Cường cầm điểm tâm, bước nhanh đến phòng, người còn chưa thấy đã nghe tiếng cười sang sảng của anh ta: “Haha, tôi thật sự buồn cười muốn chết.”
$ e2 ~0 l: t# f5 B% ]/ p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; ~: x) L: n) U, W
“Vậy sao cậu còn chưa chết?” Lam Tiểu Nhã liếc xéo cậu, thốt ra một câu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& ]1 C1 o. M+ |3 O+ N4 i2 Q3 j9 x* G
©2020 Kites.vn | 5 T1 w+ }6 H# b6 n. q2 OAll rights reserved
“…”
& W/ a# U7 s$ k2 t9 r0 u" K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( W4 o  f' _# I" BAll rights reserved
Triệu Cường bị nghẹn, thoáng cái ngậm miệng, lập tức đổi giọng nói: “Ôi, chị của tôi, tôi nói sai còn không được sao?”
©2020 Kites.vn | 8 }# M1 R3 N0 k5 u, O7 _( @All rights reserved
©2020 Kites.vn | % t4 b# F; f% U4 V0 fAll rights reserved
Tiểu thiên sứ Đường Dật khép sách lại, hỏi anh: “Anh Cường, có chuyện gì khiến anh cười dữ vậy?”
©2020 Kites.vn | ' s+ v0 C: w1 d" D. aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 C% E$ A5 h/ b; }' u$ M3 ^, gAll rights reserved
Triệu Cường lập tức hồi phục, đặt điểm tâm lên bàn, rồi dựa vào bàn làm việc, hạ thấp giọng nói: “Cậu có biết trong cục đang lưu truyền cái gì không? Nếu như cậu nhìn thấy em Mộc Cửu nở nụ cười, thì cậu sẽ gặp được may mắn đó.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved  z$ ^5 B/ _5 ~" i- W5 ]3 U& q, G/ G
©2020 Kites.vn | ; Y, _! \* {1 HAll rights reserved
Lời đồn về Mộc Cửu có rất nhiều, nhưng càng ngày càng quá đà, Hồng Mi nhíu mày nói: “Chuyện này thì có liên quan gì? Sao lại đồn như thế?”
. Z4 J6 I& C- S) n©2020 Kites.vn | All rights reserved
: z+ b. J* [# L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lam Tiểu Nhã trừng mắt nhìn Triệu Cường: “Triệu Cường, có phải cậu làm hay không?” Không đợi anh trả lời, cô ta đã phản bác ngay: “Không, không thể nào, cậu không có lá gan đó.”
©2020 Kites.vn | # c- u; `# }" [9 [/ i* jAll rights reserved
/ c% l6 u7 I5 f, m& x+ s/ p3 |/ E©2020 Kites.vn | All rights reserved
“…” Anh nghĩ một lát, vậy mà chẳng phản bác được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. j0 `, y  z8 F9 V( h0 m% O  b; H
©2020 Kites.vn | : R4 b, R$ Q. d2 T# {9 PAll rights reserved
Trần Mặc nghe bọn họ nói chuyện phiếm, anh vẫn xem tài liệu, im lặng như thường ngày.
; ?3 Q/ L2 n" B+ g* i/ M©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " m8 @5 R. A' J" B) ?All rights reserved
Người chuyên nói giỡn, Thạch Nguyên Phỉ lại cẩn thận suy nghĩ: “Mà nói thật, trước giờ, tôi cũng chưa nhìn thấy Mộc Cửu cười nha.”
  ~) }! p& w4 D  U6 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
  v$ x6 t& y1 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đường Dật gật đầu: “Đúng vậy, đúng là không có.”
# Z8 E0 T: a# A5 U' i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) {2 H* b+ d. N5 d+ ]0 NAll rights reserved
Hơn nữa, Mộc Cửu được điều đến đội trọng án đã lâu rồi, nhưng bọn họ vẫn chưa lần nào nhìn thấy cô ấy cười, ngay cả trong hôn lễ cũng không có.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 V9 l; F& `/ ~1 N6 d2 ?
©2020 Kites.vn | : C+ z. \. q. d- N) yAll rights reserved
Triệu Cường nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên cười rộ lên: “Các cậu nói đội trưởng có từng thấy hay không?”
©2020 Kites.vn | - k) f, Y* A* bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 @; u' u( k2 k8 DAll rights reserved
“Đã từng thấy cái gì?” Sau lưng truyền đến giọng nam từ tính.
& P* `  @" {! u( E* N& M- O©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' U. [% v- U9 _- l& A1 f; yAll rights reserved
“Là được…” Triệu Cường vẫn hồn nhiên chưa hay biết.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, Z5 \/ R) h/ Q% w" g
©2020 Kites.vn | ! t' A" o6 G: r5 mAll rights reserved
“Khụ! Khụ!” Lam Tiểu Nhã nhanh chóng nháy mắt với Triệu Cường, sau đó nói: “Đội trưởng tới rồi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 m4 H+ \7 F5 r8 b
©2020 Kites.vn | All rights reserved" W7 k1 o" b( I9 X0 ~9 T1 d5 i7 p
Tiếp đó, lại nhìn thấy Mộc Cửu đi sau lưng Tần Uyên. Lam Tiểu Nhã bỗng nhớ đến lần đầu tiên Mộc Cửu xuất hiện trong văn phòng, cô ấy mặc quần áo màu trắng, ngồi vị trí ở cửa, mắt nhìn vào máy đánh chữ, hành vi và cử chỉ đều lộ ra nét quái dị và thần bí, mà bây giờ, mặc dù mặt cô ấy vẫn không có biểu hiện gì giống như khi đó, nhưng cảm giác kì lạ ấy đã biến mất, cô ấy đã trở thành đồng đội với bọn họ và là một người bạn không thể thay thế.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: u1 t( _. N. e# A) q
©2020 Kites.vn | / W8 v2 m& j6 CAll rights reserved
Triệu Cường hít một hơi, quay đầu ra cửa, vội vàng nặn ra nụ cười: “Haha, đội trưởng, buổi sáng tốt lành, Mộc Cửu, buổi sáng tốt lành.” Không có bất ngờ gì xảy ra, anh vẫn nhìn thấy gương mặt vô cảm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% B8 p) t8 B; ^. Q2 W0 u6 S
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 ]4 A! v9 D# L: I. I
Mộc Cửu ngẩng đầu nhìn anh, sau đó vạch trần anh chẳng nể tình chút nào: “Từ nét mặt kinh sợ và nụ cười lúng túng của anh, anh Cường, không phải khi nãy anh đã nói xấu em đấy chứ?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved! N% ]; E6 f9 \& q) y( ]& q
©2020 Kites.vn | All rights reserved% w. O3 \8 U1 ?8 f! R& ^
“Không có!” Triệu Cường quyết đánh chết cũng không nhận.
3 p2 M. M* L: Z3 C' P% v7 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% c. p' y; {% I0 m9 U. g: H
Mộc Cửu cũng không lên tiếng, chỉ nhìn anh đăm đăm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ f' M6 J$ T+ K) l& i# q
©2020 Kites.vn | # }, z5 l9 i. n7 D( P0 l% NAll rights reserved
Triệu Cường bị ánh nhìn đăm đăm có thể hiểu thấu lòng người ấy khiến hít thở cũng trở nên khó khăn, anh rụt cổ lại nói: “Thật sự không có….có…”
7 f5 N( [$ A9 z$ _* t9 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 f$ d! \( f8 T* G
Mộc Cửu dời mắt đi nói: “Hôm qua anh vẫn chưa nhận được quà sao?”
" r6 P2 U5 _) F1 _: M* l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" ]$ }- k; @" |; ]6 ^/ k
“Ồ?” Triệu Cường sửng sờ: “Quà gì?”
. J! j/ }; e) X. |  n2 u7 u1 T; x©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , y5 Y6 P9 U8 }8 K/ \5 d6 ]All rights reserved
Mộc Cửu: “Quà quốc tế thiếu nhi.’
+ Y/ j/ x7 B0 f3 j7 d# |& Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 S' r1 n/ H3 H, |$ V$ G0 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Cường: “….”
9 Q) e- ?6 h4 D0 R7 p* \& P/ w©2020 Kites.vn | All rights reserved
. |: I9 _; d* K©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cuối cùng, Mộc Cửu cũng biết đó là chuyện gì, khi cô đi trong hành lang, có hai nữ cảnh sát gọi cô lại.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 a6 _6 T+ T- R. H
©2020 Kites.vn | , v$ L( \" p: G( c8 f' L4 uAll rights reserved
Hai người cố lấy dũng khí, gọi cô: “Chị Mộc…”
% W6 _* s/ q& j4 c/ B, p$ ?/ I©2020 Kites.vn | All rights reserved
" d) h2 w1 R. D. n0 v7 P3 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cửu ngừng lại, liếc mắt nhìn bọn họ nói: “Em nhỏ hơn so với mấy chị.”
©2020 Kites.vn | & Z( B. ~  T& W8 W4 Y1 nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | & F7 d+ v; C: S7 E" F- i: @All rights reserved
“Ơ…Chuyện ấy…” Nếu so về lý lịch, Mộc Cửu đã làm việc ở trong cục lâu hơn bọn họ, bọn họ không thể gọi Mộc Cửu là em được.
©2020 Kites.vn | 3 M8 z2 e5 i" s5 ?2 V6 Z; _  }All rights reserved
3 K) q+ l* G6 k1 L3 U" f- ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Không để bọn họ rối rắm quá lâu, Mộc Cửu đã mở miệng nói: “Các chị cứ gọi em là Mộc Cửu được rồi.”
7 h- |/ Q4 _# \6 H7 t* y©2020 Kites.vn | All rights reserved
; Y7 v8 x* J  ^: ?  O3 F9 ^. u3 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người phụ nữ có ngoại hình hơi thấp hơi, huýt khủy tay bạn mình nói: “Chuyện ấy, cậu nói đi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved& E8 e5 X$ T) |) e' l, U- H
* y9 a  D2 e" ]0 F8 a$ w©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Chẳng phải cậu bảo mình nói sẽ tốt hơn sao?”
% l" N# t, n1 g0 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  P2 D8 d2 G0 j  B6 U1 E
“Ừ….” Chẳng phải là do cô sợ sao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved' X6 R" l" q* ~4 s2 l: W  |
4 r8 H; n9 T! z/ C- P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lòng Mộc Cửu đang nhớ đến bánh ngọt trong phòng pháp y của Lam Tiểu Nhã, nhưng lại bị hai người chặn đường, nhưng bọn họ cứ ấp a ấp úng không chịu nói, mặc dù rất muốn nói thẳng, nhưng nhớ đến Tần Uyên, bây giờ thân phận cô khác trước rồi, nên vẫn cố nhịn.
: {- L8 o$ i$ D4 R; x: V©2020 Kites.vn | All rights reserved
& p0 I) f3 e+ E( i; }1 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tuy là mặt Mộc Cửu vẫn không thay đổi, nhưng hai người vẫn cảm nhận được ý lạnh, nhớ đến những tin đồn bọn họ nghe được về cô, cuối cùng cũng không dây dưa nữa, cố lấy hết dũng khí nói: “Chúng tôi có thể nghe chị cười một cái được không?’
©2020 Kites.vn | 5 @  s3 s, K9 ~( `; |All rights reserved
5 c6 g* t0 w5 P2 r& L7 [4 q8 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cửu nhanh chóng suy tư, nhưng vẫn không phá vỡ: “Tại sao?’
4 B6 J' P$ D/ |, m2 W) F- C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 K5 w& [0 \* I% O
Nữ cảnh sát có dáng người cao giải thích: “Bởi vì người trong cục đang kháo nhau rằng nếu như có thể nghe chị cười thì có thể gặp may.”
: S9 T  o3 T6 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 N, J; j3 x; x% B
Mộc Cửu vẫn im lặng, nhìn bọn họ đăm đăm, nhìn đến bọn họ đổ mồ hôi lạnh, cô mới mở miệng nói, giọng điệu vẫn bình ổn: “Các chị đã nghe về Ogulas chưa? Truyền thuyết về người này?”
©2020 Kites.vn |   `' c9 V5 x! l2 u# ^; x+ dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 j; ^# H' z% `0 W* VAll rights reserved
Hai người đều lắc đầu: “Hình như chưa từng…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ N! G0 _- x; ]3 q9 H
4 |: o# A6 ?; K% X- k©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Ogulas. Truyền thuyết kể rằng từ khi chào đời, ông không khóc cũng không cười, cha mẹ ông cùng với người trong làng cảm thấy ông rất kì lạ, mọi người nghĩ rằng ông là điềm xấu, cho nên ai ở trong thôn cũng xa lánh ông và cảnh cáo con của mình không được chơi với ông, cô bị nhốt trong nhà không được ra ngoài. Năm đó đã xảy ra một chuyện, có một người lạ mặt đến nói với bọn họ rằng Augustus không phải là điềm xấu, khi ông cười có thể mang đến nhiều của cải trong thôn, vì vậy người trong nhà cũng như người trong thôn đều hy vọng ông có thể cười, nhưng ông không có cách nào cười được, vì thế bọn họ đã nghĩ ra một cách.”  Giọng nói của Mộc Cửu trầm thấp, mang theo cảm giác đặc biệt, cô nói xong câu cuối, dừng lại một chút, nhìn bọn họ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ v# A# Z0 O9 S9 n
©2020 Kites.vn | All rights reserved" K( U+ q7 H& Z
Vô tình bị hấp dẫn, hai người đều mở to mắt, nắm chặt hai tay, hồi hộp mà nhìn cô hỏi: “Cách gì?”
©2020 Kites.vn | 3 r  L) z* v2 u& _& c" s& fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* e0 O3 ?) w' \+ S; n
Giọng nói của Mộc Cửu vang lên trong hành lang càng thêm âm u: “Bọn họ kéo khóe miệng của ông lên, sau đó dùng xích xích lại, như thế, ông sẽ luôn duy trì nụ cười.”
©2020 Kites.vn |   Y$ F" y# N- {All rights reserved
+ ~1 `% o+ ^* [* g* o4 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nghe đến đó, hai người đều hít khí lạnh, làm thế thật quá tàn nhẫn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 e$ p( n* g; h
©2020 Kites.vn | All rights reserved" \' Q0 _, E7 t5 K% H; ~; l. y" J2 b
Nhìn nét mặt của bọn họ, Mộc Cửu thấp giọng hỏi: “Các chị đoán sau đó thì thế nào?’
©2020 Kites.vn | 3 o: D" r1 S# H5 I( NAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 Z! _) Z. S2 |' ^$ \& F/ v( O
“Trong thôn giàu có?” Một nữ cảnh sát suy đoán, người còn lại thì cắn chặt môi.
8 Y: W! S7 Z2 g7 S9 g' t( E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - h! e8 c# W. M7 mAll rights reserved
Mộc Cửu chậm rãi mở miệng: “Người trong thôn…”
$ @# {6 K3 i7 X/ h& r- c- f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! a, f4 l8 c) Y! v7 q
Trong phòng pháp y cách đó không xa, Lam Tiểu Nhã chờ mãi mà không thấy Mộc Cửu đến, Lam Tiểu Nhã đi ra, khi nhìn thấy Mộc Cửu thì lên tiếng gọi: “Mộc Cửu, sao còn đứng đó?”
©2020 Kites.vn | " `% O; g& {- s% M- x2 l( h$ qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | * ]3 \2 i$ u4 i& h: \All rights reserved
Giọng nói Mộc Cửu liền thay đổi, nói với Lam Tiểu Nhã: “Ừ, đến ngay đây.”
! \" ^) x/ f8 |! z. X( C9 O©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, U" U9 j5 T* o' P
Bánh ngọt! Bánh ngọt! Trong lòng Mộc Cửu nghĩ đến bánh ngọt nên không quan tâm chuyện gì khác, cô vòng qua hai cô ấy.
0 k7 F; P$ P3 U6 ?& n  O# M©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 J0 N4 Z% V: D" h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chưa nghe được kết cục, lòng hai người đều cảm thấy ngứa ngáy nên xoay người gọi Mộc Cửu: “Chuyện đó, cuối cùng thôn đó như thế nào?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved# {& g# o4 B7 J5 p. M8 w6 y+ b9 \
©2020 Kites.vn | All rights reserved* m0 _  Y- q1 C
Mộc Cửu ngừng lại, quay đầu, tóc mai trên trán tạo thành bóng râm mờ mờ, càng lộ vẻ u ám, cô nói: “Dĩ nhiên là chết hết toàn bộ rồi.”
1 P6 E7 P* B% U6 Y# D©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ |8 i( U8 {% b* J©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nói xong mấy chữ này, cô quay đầu đi về phía Lam Tiểu Nhã, để lại hai nữ cảnh sát vẫn chưa nhúc nhích, khuôn mặt khiếp sợ.
©2020 Kites.vn | * h3 b3 V, {4 Z) {$ s4 CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 ]3 e/ r, {4 V' q: d# {
Lam Tiểu Nhã nhìn hai nữ cảnh sát đứng đó bất động nhưng không nhìn rõ vẻ mặt của bọn họ, vì thế cúi đầu hỏi Mộc Cửu: “Cô nói gì với bọn họ thế?”
' ~, A$ E$ `+ {2 e- X3 F( I©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ s( a, N1 O7 o2 e: x! |
Mộc Cửu cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ kể câu chuyện thôi.”
©2020 Kites.vn | # k5 _7 a" @  B# r$ jAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 _3 |5 \) @. \$ S8 p
Lam Tiểu Nhã ừ một tiếng cũng không để ý, dẫn Mộc Cửu đi vào phòng pháp y, chỉ vào hai cái túi trên bàn: “Mua bánh ngọt và bánh su kem, cô muốn ăn cái gì?”
% t7 ~+ {! z( |©2020 Kites.vn | All rights reserved
% F# d' I' N2 E; T( I0 `" U4 y4 @, X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trên mặt Mộc Cửu vẫn không thay đổi nhưng hai mắt lại sáng lên: “Bánh ngọt.”
- y) U# r  P, k& D9 N' d©2020 Kites.vn | All rights reserved
*
©2020 Kites.vn | All rights reserved( _4 l' e& m+ K: w
“Dì ơi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 V  W9 [: l( O: {, n
+ o) J; i0 w7 s6 w' [* m# T  H0 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sau lưng truyền đến tiếng gọi của trẻ con, nhưng người phụ nữ cầm túi mua sắm không để ý lắm, vẫn đi về phía trước.
: }: R' \7 z. f+ e" h7 d1 P" N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 K; T' M* g( R
“Dì ơi, dì ơi.” Tiếng gọi của cô bé vẫn tiếp tục, từ sau tiến lại gần, người phụ nữ hơi do dự, giảm tốc độ lại, một lát sau, góc áo đã bị nắm lấy, cô cúi đầu, nhìn thấy một bàn tay nho nhỏ, nhìn theo cái tay kia, là một cô bé khoảng bảy tám tuổi người gầy ốm nhưng lại rất sạch sẽ, mặc chiếc váy màu xanh da trời, tóc cột hai bím, trông rất đáng yêu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& V+ ?: I+ h! p; N  G; H0 i
. }6 b% c: G3 V$ \3 q0 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người phụ nữ nhìn thấy con nít giọng nói bất giác mềm nhũn, xoay người về phía cô bé, giọng nói cũng dịu dàng: “Cô bé, có chuyện gì thế?”
©2020 Kites.vn | 9 U# V' O, H7 h2 M( `" U5 aAll rights reserved
! O; ]% q& Q+ D% k% J' ]. ]) z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô bé ngẩng cao đầu, rướn môi cười, thanh âm mềm mại: “Dì ơi, dì có thể chơi với cháu một lát không?”
©2020 Kites.vn | - |  H. K3 q1 @5 u$ V! O3 hAll rights reserved
# V1 C# @, A/ Z& f& O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lời đề nghị của cô bé khiến người phụ nữ hơi kinh ngạc, cô nhìn xung quanh, bên cạnh cô bé không có ai cả, cô nghĩ cô bé bị lạc bố mẹ, nên hơi quan tâm hỏi: “Bạn nhỏ, có một mình cháu sao? Bố mẹ cháu đâu?”
©2020 Kites.vn | + l4 s  l# q$ V4 l5 r( Q3 VAll rights reserved
, B4 r. ^* O- O& i# X* ^  o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô bé dẩu môi, đáng thương nói: “Bố cháu đi mua đồ bên kia, cháu chơi một mình buồn quá.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* b$ c1 c$ T" C
: I0 J' Y, W) v$ S0 c6 O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhìn nét mặt cô bé, lòng người phụ nữ hơi mềm nhũn, cô cũng là mẹ của đứa bé năm tuổi, cô thầm nghĩ cũng không tốn bao nhiêu thời gian, vì vậy không từ chối: “Ừ, được, vậy cháu muốn chơi trò gì?”
- B; W+ v. o, Z' g$ _  W9 W( i9 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 T2 w; K- V) S7 ]. SAll rights reserved
Cô bé cắn môi, suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói: “Vậy chơi kéo, búa, bao đi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ k, c: H5 y% a! l7 M# J; w
©2020 Kites.vn | ; [5 e& x0 R$ C5 K" f( W& W" L: mAll rights reserved
Người phụ nữ gật đầu, thầm nghĩ trò này cũng đơn giản: “Ừ, được.”
©2020 Kites.vn | " l3 a* f% ?6 A; P1 o. c$ L: _! oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 ~: b$ M' P  H
“Nhưng dì ơi, người thua sẽ bị phạt đấy nhé.”
: X& W. B( @1 N- a©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 J; i- K1 l) z$ |7 T©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người phụ nữ để túi xách trên tay xuống đất, tay chống lên đầu gối hỏi bé: “Vậy cháu nói xem, sẽ phạt cái gì?”
1 g* l) c' B5 t: U$ \7 Y5 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ J% p& ]- g& I6 ^6 Q" Q8 lAll rights reserved
“Bị người thắng dùng tay bún vào cái ót.”
©2020 Kites.vn | - S. {& l4 p. P( cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 }. Q2 c  W; ~All rights reserved
“Được.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved" B) p" ^! N% K# P: I
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 K8 H0 C9 @7 v
Thấy người phụ nữ đã đồng ý, cô bé vui vẻ nói: “Chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu chơi đi. Kéo, búa, bao.”
+ ]' d: g4 ~8 Q0 S' Z& a  U) i0 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 {' Q% e9 N! ?( [©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khi cô bé nói xong, người phụ nữ đang nắm chặt tay bỗng giơ tay ra, nhìn lại mới thấy cô bé giơ cái kéo.
©2020 Kites.vn | " |; ?8 c( c( i- ^All rights reserved
“Dì ơi, dì thua rồi.” Cô bé sau khi thắng thì hết sức vui vẻ.
+ @% X8 p5 n0 t# E- k( u2 E/ w©2020 Kites.vn | All rights reserved
' N% N4 \' N% U) o2 B# d% T0 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bị nụ cười của cô bé lây nhiễm, người phụ nữ cũng nở nụ cười, dịu dàng nói: “Ừ, cháu thắng rồi, đến đây.”
©2020 Kites.vn | - E6 m: J- }0 X' ?All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved: d9 {! f6 O# g: I6 E* Z3 U8 u4 g
Sau đó cô ta cúi đầu, đến gần cô bé. Cô bé vươn tay bún vào cái ót người phụ nữ một cái
9 }0 S# ^2 B! x8 z# n9 {. U©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ F3 o/ r7 l) t- E( O4 U1 g$ A% E©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Haha, người thua sẽ phải bị phạt nha.”

Bình luận

❤️  Đăng lúc 16-8-2017 11:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-8-2017 19:50:01 | Xem tất
Chương 2: Nụ cười tử vong (2)
, p- b0 S  H3 V1 m1 A6 H/ K4 ?$ z& j  h©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | 0 Q. T, Y( ]1 `  k" ~All rights reserved
Thi thể chết đi mang theo nụ cười của em mãi mãi
©2020 Kites.vn | All rights reserved! G1 G; j' l* d! e. A/ |: @& z

©2020 Kites.vn | All rights reserved/ l, v/ \! g. B) `
“Kỳ Kỳ, chạy chậm một chút, chờ bà nội với.” Một đứa bé trai mặc chiếc áo màu đỏ với chiếc quần màu xanh da trời đang chạy trong công viên, phía sau cậu là bà nội cậu, mặc dù bà đã đi nhanh lắm rồi nhưng vẫn chưa đuổi kịp cháu mình.
©2020 Kites.vn | ( @. w7 s( {$ R$ r! i! }& L6 U" U8 e6 QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . z0 C2 ]* p/ m5 IAll rights reserved
Thằng bé tên Kỳ Kỳ nghe giọng bà nội, chẳng những không dừng lại mà còn chạy về phía trước nhanh hơn, bỗng nhiên bé nhìn thấy bong bóng trong công viên, bé bị thu hút, quay đầu gọi bà nội còn dùng tay chỉ bong bóng cho bà xem: “Nội ơi, bà xem ở đó có bong bóng kìa.”
©2020 Kites.vn | 1 Q  @/ ^% t$ _; aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | * y9 d; U; N$ sAll rights reserved
“Kỳ Kỳ, đừng chạy lung tung.”
- J' x' u, v) \1 p3 Q3 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 E: x% g; R) O9 U  d3 j2 `9 C  {
Nhưng rõ ràng cậu bé không nghe, tự mình chạy lại, khi cậu chạy đến gần, nhìn từ phía sau thì ra bong bóng bị một dì cầm lấy, trên tay của dì còn có năm quả bóng khác, năm màu rực rỡ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ L4 L( W3 m6 q9 G; B
©2020 Kites.vn | 3 s6 A8 h* H  A# KAll rights reserved
Cậu bé đi đến bên cạnh cô, chờ mong nhìn bong bóng: “Dì ơi, có thể cho cháu một cái không?’
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 Q' e# v" g9 n9 Z4 D/ o
©2020 Kites.vn | All rights reserved. n# C% Z# v5 Q, |2 ~8 \
Nhưng cậu bé lại không nhận được câu trả lời, cậu bé cảm thấy chán nản. Lúc này bà nội của cậu đã chạy đến, mệt mỏi thở hổn hển: “Kỳ Kỳ à, sau này nhớ chờ bà nội một lát.”
2 H# z, r6 J8 R% ^* m! V1 z5 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " I. a* g* s9 V. y# j% ]( h  X. `All rights reserved
Nhìn thấy bà nội đến cậu bé lập tức làm nũng: “Bà nội, bong bóng.” Cậu dẩu môi, dáng vẻ rất muốn có một cái.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( }( U+ T7 h6 A/ x: S* d
©2020 Kites.vn | # |- M/ e- `, S3 |' Q8 |3 x* ?All rights reserved
Bà nội cậu bé nhất thời hơi khó xử, nhìn đối phương không lên tiếng cũng không có ý muốn cho bong bóng, bà vội vàng dỗ cháu mình: “Đó là bóng của dì, đợi lát nữa nội mua cho cháu.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ i5 n. |) |* Z1 ?: c$ h
©2020 Kites.vn | All rights reserved" X, B. O4 d; r( P4 j8 U/ f( F: Z
Cậu bé nghe xong lập tức vui vẻ: “Được, cháu muốn mua hai cái.”
©2020 Kites.vn | + @6 V" \7 m" O& \* Y0 T! Y; ~All rights reserved
# O* h4 s. \- ]3 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Được” Bà nội gật đầu đồng ý, dẫn cháu mình vòng lên phía trước, bà quay đầu lại nhìn thoáng qua người phụ nữ đang cầm bong bóng.
  y* c4 q# R- [6 n& ]! r3 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% G$ C7 n. |, ~" U
“A!A!A!A!”
4 E- z& z, \6 j3 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 t+ [& U8 V. F2 Q  D% n3 O' NAll rights reserved
Cậu bé nghe tiếng la của bà nội cũng ngoảnh đầu lại nhìn, cậu nhìn thấy người phụ nữ cầm bóng đang nhếch môi cười với cậu...
0 X0 g5 B7 }5 G) q4 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 h6 T/ ]' H: |/ C+ ^9 C1 @/ k
***
©2020 Kites.vn | 1 ?+ a; B) h. l# d) S6 I  lAll rights reserved
“Hahaha, hahaha”
©2020 Kites.vn | All rights reserved, F6 s7 q/ k/ g7 F8 s# U+ H$ z# _
©2020 Kites.vn | 8 l* T) x7 e6 W' KAll rights reserved
Đang mải chơi trò chơi, Thạch Nguyên Phỉ nghe được tiếng cười kì quái, anh ngoái ngoáy lỗ tai, phát hiện tiếng cười đó vẫn còn, anh mới từ sau máy tính thò đầu ra hỏi Đường Dật: “Đường Dật, có phải tôi nghe lầm không, sao tôi lại nghe được tiếng cười ma tính của Triệu Cường?”
6 n9 G6 M. Z6 i) W©2020 Kites.vn | All rights reserved
5 h& g1 I9 _4 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đường Dật cười khổ, quay đầu lại nhìn anh ta: “Anh Thạch, anh không nghe nhầm đâu chính là tiếng cười của anh Cường đấy.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 l) w- A3 x( \
7 v3 P5 c& v9 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trần Mặc đeo nút tai đọc sách, biểu hiện tiếng cười đó chẳng ảnh hưởng đến anh ta chút nào.
©2020 Kites.vn | 9 i1 i# J8 m5 xAll rights reserved
( X: V9 q4 m2 J) q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tiếng cười ngày càng gần, Triệu Cường đứng ở trước cửa văn phòng SCIT: “Hahaha”
5 p1 m" m* }0 E2 O. I4 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 M- x( w% Q! ^/ N6 ~  ~
Nhưng cậu ta vừa đi vào đã bị Lam Tiểu Nhã ở phòng pháp y gõ vào đầu: “Triệu Cường, cậu lại muốn cười đến chết sao?”
7 z4 \6 v& A2 L# w5 T8 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 S5 C. u1 X! [©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Không, mọi người hãy nghe tôi nói đi, lần trước trong cục chẳng phải lưu truyền ai nghe được giọng cười của Mộc Cửu sẽ gặp may mắn sao?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 t" O( w+ P0 f% v. z
©2020 Kites.vn | 0 z6 d, s4 x8 D9 JAll rights reserved
“Bây giờ lại đồn đến cái gì rồi?” Tần Uyên cau mày đi đến, mấy người trong cục này quá rảnh sao? Anh cảm thấy giờ không phải lúc nên quan tâm chuyện của người khác.
©2020 Kites.vn | 5 F. [9 h- |  k, a& aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - R6 T2 ]1 Z* AAll rights reserved
Mộc Cửu đi ở phía sau anh, cô cũng hiếm lạ với những lời đồn về mình, chỉ cần đừng phiền cô là được rồi. Triệu Cường nghe thấy giọng anh thì trong lòng nhảy dựng lên, quay đầu lại cười hắc hắc: “Ôi, đội trưởng, anh đến rồi sao?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved! D$ v' Y; m" g! }8 X7 ^
$ _# l: R0 L& ~3 X& D2 C( g0 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tần Uyên vòng qua Triệu Cường đi vào trong nhưng không có ý đi vào phòng làm việc của mình: “Triệu Cường, cậu nói xem.”
+ n; O; `) |6 @- p' |3 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& U3 S6 w( o1 X  P
Được sự đồng ý, Triệu Cường tiếp tục nói: “À, lần trước, Mộc Cửu kể cho bọn họ nghe một câu chuyện, đã dọa bọn họ sợ chết khiếp, đâu còn dám đồn gì mà nghe Mộc Cửu cười là có thể gặp may mắn nữa.”
©2020 Kites.vn | , w% r% G" {* p  }7 ^& iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 X/ _9 r1 t& i) ?  D! K" m
Lam Tiểu Nhã hỏi: “Mộc Cửu, chuyện gì vậy?’
0 R& m, _/ Z% i& x- i/ `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 I+ D- S- l) A" u# Z2 I- L7 r
Mộc Cửu vẫn không đổi sắc mặt, cô kể lại câu chuyện đó một lần. Đường Dật há hốc miệng, rõ ràng anh cũng bị dọa: “Chuyện đó là thật à?’
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 w) U+ c  ]$ E- m5 O
©2020 Kites.vn | 3 k) i' a# J6 c; _& Y. Q6 G/ BAll rights reserved
Triệu Cường cười: “Đương nhiên là giả rồi, nghe qua là biết Mộc Cửu tự bịa rồi.”
' Q3 [- _0 R. h' ~2 @, Y! f+ R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 D' G' B7 y3 p1 k% @All rights reserved
“À.” Đường Dật sờ tóc.
©2020 Kites.vn | ! Z; s& h" i- K& sAll rights reserved
! t' O2 q( S/ b8 u3 D, M; t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cửu liếc nhìn Triệu Cường: “Anh Cường, lúc bắt đầu nghe anh cũng tưởng là thật sao?”
: {" M5 o  ^" d& ^; b0 _$ Q! b©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ N+ `' w6 C+ ~2 D+ _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bị vạch trần, Triệu Cường lập vội vã ngẩng mặt bốn mươi lăm độ nhìn lên trần nhà.  
©2020 Kites.vn | ! P. b+ f2 J' a5 O4 oAll rights reserved
4 l) f7 }) P6 y  i2 C) |2 Z$ ^" e©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Mộc Cửu à.” Lam Tiểu Nhã nghĩ đến điều gì đó, nghiêng người liếc mắt nhìn Mộc Cửu, sau đó hai tay đột nhiên bẹo lấy mặt cô: “Nào, cười cho chị nghe một cái xem nào.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 Z+ R% F) j) P  S1 z
©2020 Kites.vn | All rights reserved: n  h+ F8 u2 A5 O
Mộc Cửu dùng ánh mắt đen nhánh nhìn cô ấy, nhưng nét mặt vẫn tê liệt như trước, khóe miệng bị ép cong lên: “Cười.’
& N  Y% N+ m; v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) p4 U, d1 I6 A. S
“...” Lam Tiểu Nhã nhìn khóe miệng kéo lên, sau đó buông ra, giúp Mộc Cửu vuốt vuốt mặt lại: “Hay là thôi đi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 X! E4 R3 ]8 R! O4 z4 |# D3 \  `
©2020 Kites.vn | All rights reserved- t: ^, ~$ |' }; M4 X8 s4 g/ Q. ~
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Hồng Mi đi vào, sắc mặt nghiêm trọng: “Đội trưởng, mọi người, có án mạng rồi!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ ^& s' z0 I" s- L+ ^
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 f. E+ T) F$ A) D' M8 r
Thạch Nguyên Phỉ với Đường Dật theo lệ cũ vẫn ở trong cục, Tần Uyên đẫn người khác đến hiện trường.
©2020 Kites.vn | , D+ N# {% y6 a9 G" Q! ~" FAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  {+ R6 `" I7 T* j7 U: T. D
Thi thể được phát hiện ở công viên, vì là nơi cộng cộng, đang giờ cao điểm người già tập thể dục, nên thu hút không ít người qua đường vây xem, Tần Uyên đến hiện trường, chỉ huy PC nới rộng phạm vi dây cảnh giới, tăng cường cách ly xung quanh, sau đó dẫn thành viên đội SCIT đến vị trí của thi thể.
©2020 Kites.vn | : x1 L4 x6 g! @All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 ?1 Y" N3 i7 R( wAll rights reserved
Thi thể  người phụ nữ được đặt trên ghế dài trong công viên,  eo bị dây kẽm cột chặt vào thành ghế, nhìn từ phía sau như cô ấy đang ngồi nghỉ ngơi, trên tay cô cột rất nhiều bong bóng, màu sắc khác nhau, càng khiến người ta ghê rợn hơn chính là mặt cô, khóe miệng cô bị cắt ra, sau đó dùng hai móc sắt quấn vào bên tai, cô cứ nhếch miệng như vậy, lộ ra hàm răng đầy máu, với nụ cười quỷ dị.
( I& ]; X1 X$ Z- \. O* e6 A$ Z& l©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 i1 G: g, B8 ]) K/ Q& P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô ấy đã sớm chết rồi, nhưng cô ấy vẫn cười, chào đón những người đến gặp cô ấy.
©2020 Kites.vn | 9 c3 p5 m6 P- \All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 t2 X' U; F5 h6 S% d1 ?: [- jAll rights reserved
Triệu Cường mở to hai mắt, há hốc mồm, qua một hồi mới tìm lại thanh âm của mình: “Ông trời ơi, Trần Mặc, tôi đã sởn gai ốc hết rồi, cậu có thấy không?”
/ _4 H/ X/ K+ u©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 ^5 n/ J2 w" m! H$ s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trần Mặc nhìn thoáng qua thi thể, không đợi Triệu Cường nói hết, anh đã rời khỏi đi tìm camera ở gần đây.
1 D2 }: R" I8 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
' a3 N$ s) k8 y" M" S! C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Những người ở đây nhìn thấy thi thể, thoáng cái nhớ đến câu chuyện Mộc Cửu từng kể, người phụ nữ này giống với người trong câu chuyện, bị người ta cố nặn ra nụ cười.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 W' O! A- T# Y
2 p* s+ w5 |6 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Hắc hắc’
©2020 Kites.vn | 2 m1 I& z2 D$ R/ hAll rights reserved
©2020 Kites.vn |   ]9 J' q. p8 m, m- VAll rights reserved
Chẳng biết tại sao, khi Triệu Cường nhìn thấy ‘khuôn mặt tươi cười’ kia thì luôn cảm thấy mình loáng thoáng nghe được tiếng cô cười, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, đúng lúc này, có người vỗ lên bờ vai anh.
©2020 Kites.vn | 5 e5 ?( V) Y4 C; KAll rights reserved
' C- N1 r/ R7 H* I0 t3 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
“A! A! A!” Triệu Cường thét lên, cả người nhảy dựng lên.
©2020 Kites.vn | 0 `& Q* t+ i4 V" T- ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | " I+ W; r3 I8 KAll rights reserved
Tần Uyên với Lam Tiểu Nhã đang kiểm tra thi thể, đồng thời lạnh lùng liếc nhìn anh một cái.
1 |. J0 x5 b1 h' L6 n( B$ d7 c$ _2 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
; _, N0 q: p2 @# ?4 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Cường nhanh chóng bụm miệng, rụt cổ, nhìn về phía sau lưng, lại là Mộc Cửu, anh dùng tay vỗ vỗ lồng ngực mình, bắt đầu phàn nàn: “Em gái Mộc Cửu à, cô làm tôi sợ muốn chết.”
©2020 Kites.vn | . L6 l, F) ]' P) M! ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 J- k! W( n7 v+ u# n/ eAll rights reserved
Vẻ mặt Mộc Cửu không thay đổi, chỉ vào dưới chân anh: “Anh giẫm lên đồ rồi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 Z$ t4 p# S( T* N$ s$ A
- e' F7 A/ U1 Q1 z+ L) [6 @; V# r( q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Cường vội vàng nhìn xuống chân mình, chân anh đang giẫm lên một góc giấy: “Ồ, thật xin lỗi” rồi vội vã nhấc chân lên.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  ^# v) Q/ P! ]- V  X9 N
6 y. j* m/ U- c©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cửu ngồi xổm xuống dùng găng tay cầm lên.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 ?# m+ _- i! E9 P3 {+ q7 _
©2020 Kites.vn | 7 X+ }; l; R4 F) i' x8 \All rights reserved
“Đây là gì vậy?” Triệu Cường nhìn qua, lại phát hiện không phải tờ giấy trắng: “Là biên lai có phải rơi ra từ túi tôi không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved& a; X0 u) p. G# n/ L$ m; B
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 l" w% N) _2 L0 T
Mộc Cửu nhìn thoáng qua rồi bác bỏ: “Không, phía trên có vết máu.”
/ W+ Y2 m5 u0 e3 I! p% c  d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% U; h2 X/ o* G+ t6 s
Tần Uyên nghe tiếng hai người nói chuyện thì nhìn lại: “Mộc Cửu, có phát hiện gì sao?”
3 P' ]/ B# b; m: T©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 i9 ?! ^* H& U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cửu nhìn hai bên một lần rồi nói: “Là một tờ biên lai ở cửa hàng tiện lợi, phía trên có dính máu của người chết.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved, s8 T: z7 C0 M. g2 C% Y( @
  L, ^" i+ v, ?) Z4 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tần Uyên: “Có ghi thời gian và địa chỉ của cửa hàng tiện lợi đó không?”
©2020 Kites.vn | 1 F1 u7 ?% Y. p/ E+ wAll rights reserved
! z4 f/ Q. w1 f6 T1 c©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cửu: “Không có, đúng lúc thiếu một mảnh.”
% V$ \! Y$ c2 x( B8 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 z7 ?/ M& Z9 A1 }/ HAll rights reserved
Triệu Cường nhìn những món hàng được liệt kê trên tờ giấy: “Đều mua những đồ ăn vặt và vật dụng hằng ngày.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 ]+ w8 x" r. U3 n1 y
" L# ~# t) \3 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ngoại trừ những thứ đó, chẳng nhìn ra manh mối nào khác, nên Mộc Cửu bỏ vật chứng vào trong túi.
©2020 Kites.vn | 5 m- s6 F" g( y6 g/ wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- t0 F3 \5 ]! Y9 n
Lúc này, Lam Tiểu Nhã đứng lên, cởi găng tay ra, đã hoàn thành sơ bộ khám nghiệm tử thi: “Đội trưởng, thời gian tử vong khoảng từ một đến hai giờ sáng, nguyên nhân cái chết do nghẹt thở, bị hung thủ dùng dây thừng siết chết, cổ tay và cổ chân có dấu hiệu bị trói đã lâu, trên cánh tay có nhiều chỗ bị bỏng do khói thuốc, người chết đã nhốt ít nhất vài ngày, khóe miệng dùng dao cắt ra, hơn nữa đầu lưỡi cũng bị cắt mất, tạm thời chỉ có những thứ này, những thứ khác sau khi kiểm tra thi thể mới có thể đưa ra kết luận.”
  m6 _) z+ c* H% D6 \- S4 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
" d: [  `" E& _- O2 ?  j©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tần Uyên gật đầu với Lam Tiểu Nhã: “Ừ, tốt, cực khổ rồi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 O: F; O4 U6 g4 I& J
©2020 Kites.vn | ( |$ F* ?3 s0 d4 [& S2 j5 NAll rights reserved
Mộc Cửu đi qua nhìn vào đôi mắt đen thẫm của người chết, sau đó ngồi xổm xuống sát gần thi thể, khi đứng lên cô nói: “Quần áo cô ấy mặc cũng không vừa người.”
) k2 R' m  K$ J3 [$ D* o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% P3 F" X* S8 \1 i
Bởi vì là phụ nữ, nên ngay từ đầu Lam Tiểu Nhã cũng chú ý đến điểm này: “Ừ, chính xác, chiếc váy này hơi nhỏ hơn so với kích cỡ của cô ấy.”
©2020 Kites.vn | " y" t) y/ }9 ^" q' W5 ~: L( c+ G4 B3 h* I- dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ; C9 M. L8 I' BAll rights reserved
Triệu Cường nhìn thoáng qua, nhưng chẳng cảm nhận được gì, anh nói: “Có lẽ cô ấy muốn mặc chật hơn thì sao?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved' _$ }2 b& V. ~" j# }
$ W( ^( F$ D) u/ q3 N6 f5 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lam Tiểu Nhã lại nhìn một lát, càng nhìn càng cảm thấy kì lạ: “Không đúng, không chỉ size, mà chất liệu váy cũng có cảm giác sao sao ấy.”
: x, N' T( l  g* }3 _. @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 K& e4 v+ ~% K1 l) VAll rights reserved
Mộc Cửu nói ra nguyên nhân: “Vì đây không phải váy của người chết.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 F; K/ E7 i$ q0 s- ~
) |( j- \9 \6 h) j# y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Cường hoài nghi: “Ồ? Không phải của cô ấy?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 U  f8 i; q/ z! t9 w+ z
) i  d9 S* }# n6 b, N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cửu rủ mắt xuống, nhìn chiếc váy kia: “Chiếc váy này rất cũ, có lẽ đã từng giặt qua nhiều lần, nhưng trên mặt vẫn có mùi long não, chứng tỏ được đặt trong tủ quần áo thời gian dài không có lấy ra, hơn nữa size nhỏ không hợp với người chết.”
©2020 Kites.vn | 4 Z! ~5 T  f0 x" U- _All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 a9 _  M6 ?; B5 o! U- kAll rights reserved
Tần Uyên có kết luận: “Rất có thể hung thủ đã mặc cho cô ấy.”
©2020 Kites.vn | 2 x9 ^- n2 H! |$ dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) s( l! n+ X, h% P; q1 o
Lam Tiểu Nhã: “Nếu nhìn kỹ, kiểu dáng của chiếc váy này là kiểu thịnh thành của mấy năm trước.”
©2020 Kites.vn | ( ^8 i8 ?& N, B2 ?, eAll rights reserved
% J& S/ w# O: y: {  w©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cửu gật đầu: “Chủ nhân của chiếc váy này có thể đã qua đời hoặc đã rời khỏi hung thủ, cho nên hung thủ mới tìm kiếm người thay thế, gã tái hiện dáng vẻ của ‘cô ấy’ năm đó và chuyện xảy ra với ‘cô ấy’ năm đó. Mà người bị hại nếu phản kháng một chút thì gã sẽ bắt đầu hành hạ.”
3 U& ]9 @" c0 p/ ~1 `% {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* n/ @* W$ r& g- O! [5 M
Tần Uyên: “Cuối cùng, gã phát hiện cô ấy không có cách nào trở thành ‘người đó’ cho nên mới giết người rồi vứt xác ở đây.”
©2020 Kites.vn | 1 w: [2 B; b+ I3 a) o9 p- o6 c- tAll rights reserved
7 O6 B7 I' ^6 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Cường ở một bên ồ một tiếng, liếc nhìn thi thể rồi nhanh chóng dời mắt đi: “Những phân tích của các người tôi đều hiểu, nhưng vì sao hung thủ lại muốn cắt miệng của nạn nhân như vậy?”
) O3 ?" a2 `7 x$ O/ P©2020 Kites.vn | All rights reserved
- |) ~4 f. `5 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cửu liếc nhìn khóe miệng toét ra của nạn nhân rồi dùng giọng điệu phập phồng nói: “Bởi vì gã thích nhất dáng vẻ khi cô ta cười.”
©2020 Kites.vn | 9 I! s9 L, O2 UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& b1 ]: e* l  Q5 b
**
©2020 Kites.vn | & K* ~/ u: C1 @, I0 eAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# i3 p* q! D/ l7 v1 a  u
Trong tầng hầm u ám không có cửa sổ, người đàn ông ngồi xổm xuống duỗi tay ra, vuốt ve khuôn mặt cô gái: “Sao cô lại không cười?”
©2020 Kites.vn | ) a6 K6 i% k( L! E$ ^% vAll rights reserved
; c+ R6 s1 `% L* g6 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người con gái vừa ghét bỏ vừa hồi hộp quay mặt đi, trong miệng phát ra những tiếng huhu nhỏ vụn.
* i" z5 o$ m% P©2020 Kites.vn | All rights reserved
" v5 J& O' n, b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người đàn ông không thèm để ý đến sự né tránh của cô, ngược lại nghiêng đầu, dùng vẻ mặt si tình nhìn cô: “Em biết không? Khi em cười lên rất đẹp.”
4 `- z8 {) i& ]1 j; @& [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 N4 W6 k* A8 ^/ N2 E' F
“Hặc hặc.” Người đàn ông nở nụ cười, nhưng lập tức che miệng mình lại, cau mày nói: “Không, tiếng cười của em dễ nghe hơn anh nhiều.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) @% Z& n  y3 ]% o# U, a
©2020 Kites.vn | ' E7 J! I0 p2 q. A. I- b) L* oAll rights reserved
“Hắc hắc, không đúng, không đúng.” Người đàn ông khẽ cười rộ lên, sau đó vẫn không hài lòng, lấy tay vỗ miệng mình.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ h: ]6 `. D2 j7 |7 B
©2020 Kites.vn | , N; J# j2 A) `+ mAll rights reserved
“Hahaha, không, haha…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved. }+ E1 k3 r! n( i- B9 x( ]
©2020 Kites.vn | All rights reserved: h; r- t7 T. `
Tiếng cười của gã lúc cao lúc thấp, quanh quẩn ở trong tầng hầm thật lâu.
©2020 Kites.vn | 7 ~( I3 }, j( O9 k1 B+ |* _. _All rights reserved
- s9 o( J2 B$ m0 I6 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mà trên lầu phía trên tầng, trong tay cô bé đang cầm cuốn sách ngữ văn, giọng nói non nớt, chậm rãi đọc câu thơ phía trên đó: “Xuân ngủ nên chưa hay, tiếng chim gáy khắp nơi. Tiếng mưa gió đêm qua, hoa rơi biết bao nhiêu.”
©2020 Kites.vn | : \, T& o/ I3 y0 LAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-8-2017 19:51:51 | Xem tất
Chương 3: Nụ cười tử vong (3)
©2020 Kites.vn | All rights reserved) I4 d  p6 p9 v, g; H1 V

©2020 Kites.vn | All rights reserved$ Q2 \1 {4 H4 K+ b$ d2 Q0 ?
Trong tầng hầm im ắng, chỉ nghe thấy tiếng rãnh nước nhỏ giọt tí tách trong góc phòng, người phụ nữ cúi thấp đầu, mở to cặp mắt chết lặng mà nhìn nền xi măng, hai mắt không còn bất kì tiêu cự và ánh sáng nào, thân thể và tâm lý bị giày vò khiến cô ta sụp đổ hoàn toàn.
©2020 Kites.vn | ! L7 G6 p+ i( T- uAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 u% [) R/ Q& F5 I+ C
Cô đã ở đây chờ suốt một ngày rồi, cô chỉ đi ra ngoài dạo phố, trên đường gặp một cô bé đáng yêu, cùng chơi trò kéo búa bao với nó, sau đó cô cảm thấy mình bị người ta đánh bất tỉnh, khi cô tỉnh lại đã bị đưa đến nơi này, trong tầng hầm u ám mang theo mùi nước khử trùng, cô bị trói ở trên ghế, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Một người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô, si ngốc nhìn cô, cô hoảng sợ muốn thét chói tai, bỗng dưng phát hiện miệng đã bịt băng keo, người đàn ông khẽ vuốt ve mặt cô, nói những thứ gì đó cô nghe không hiểu, thi thoảng lại cười với cô, giống như người điên.
/ q7 r- Z% N' }1 V( O5 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 U/ @; K$ m7 N8 a4 k! NAll rights reserved
Cô không biết gã điên này trói cô ở đây làm gì, là muốn tiền chuộc hay là muốn tổn thương cô, cô cảm thấy có lẽ mình sẽ chết ở đây, chấm dứt sinh mệnh ở trong tầng hầm âm u, dơ bẩn này, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến người nhà mình, có lẽ bọn họ đang tìm cô, cha mẹ, con của cô còn chồng cô nữa…
©2020 Kites.vn | , o4 g4 X3 E) K% a( w* H9 p$ uAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: Z! P- \3 Q4 S; K# K
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô không còn chết lặng, nước mắt tuôn rơi, cô nức nở trong đau đớn. Không được! Cô phải sống, phải sống để gặp lại bọn họ.
% ^6 L) S. ]2 a; H©2020 Kites.vn | All rights reserved
; I: O1 Y9 d) H- p( N! F0 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Lạch cạch, lạch cạch”
6 g( Y; R0 |5 p# \' A©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 S* \6 p$ X% K7 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tiếng bước chân vang lên, lòng cô hơi trầm xuống, cô nhìn thấy người đàn ông đó đi vào, trên tay còn bưng mâm cơm, cô còn nhìn thấy vẻ áy náy trên khuôn mặt hơi bẩn của hắn.
% ^* k3 w2 o$ s% f. k- T8 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
0 o. L2 s  ]% r' u7 B0 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Thực xin lỗi, xin lỗi, tôi đã quên cho em ăn cơm.” Người đàn ông đi vào, sau đó ngồi xổm xuống, xem xét mặt cô:
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 `( T9 W" V# {5 I; i$ F
©2020 Kites.vn | & K6 H1 y! x  v7 X, T; g, ~All rights reserved
“Sao em lại khóc? Có phải đói bụng không? Chết tiệt, đều tại tôi, tôi quên đem cơm cho em.” Trong giọng nói hắn tràn đầy tự trách khiến người ta có ảo giác rằng hắn thật sự không muốn làm tổn thương cô, cũng sẽ không tổn thương cô, nhưng đây chỉ là ý nghĩ thôi, cô lập tức gạt bỏ, không, người đàn ông này là tên bắt cóc, người đàn ông là kẻ đáng sợ.
©2020 Kites.vn | , D8 A( s& J" `+ l. kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 a5 A# `* a- o) w2 KAll rights reserved
Tiếp đó, người đàn ông dè dặt bưng cơm cho người phụ nữ xem: “Em xem, tôi nấu cho em đều là những món em thích, mau ăn đi.”
©2020 Kites.vn | ) Y( j! _2 k! p2 y! y6 H0 b3 S9 KAll rights reserved
/ z- y  Y: b: i0 [% D0 O! ~4 [4 i& T©2020 Kites.vn | All rights reserved
“À, có băng dán nên em không thể nào ăn được đúng không? Tôi sẽ xé nó cho em nhưng em không được la đấy.” Người phụ nữ nghe thấy thế thì bèn gật đầu, người đàn ông tháo miếng băng trên miệng cô ta ra.
9 C" R4 _* g' a2 E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ d( x  Q$ C( J& t& j2 p; [
Đợi đến khi miếng băng bị kéo xuống hoàn toàn, người phụ nữ mới hét ầm lên, dùng hết sức lực của mình mà hét: “A! Cứu mạng! Ai tới cứu…”
9 R% Q0 m  p( t; a: q# b- ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 U1 W2 y" w; V# x: [, J" C3 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ánh mắt gã vốn ôn nhu, bây giờ bỗng trở nên lạnh lùng, gã ném chén cơm đi, bước lên dùng sức bụm lấy miệng cô: “Tôi đã nói là không được la, sao em lại không nghe! Vì sao em lại không nghe lời tôi!”
8 Z' ]- a) W/ R# X©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - S: i: _, c, {, BAll rights reserved
Người phụ nữ giãy giụa, nhưng chỉ có thể thốt lên tiếng nức nở, cô phát cáu cắn lên tay gã.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 Q/ c/ M0 q$ Q5 F& S$ j$ h( w" v4 w+ Z  U
©2020 Kites.vn | All rights reserved# l! W9 h& ]4 l/ ]- A2 ~7 r. ]
“A!” Người đàn ông gào lên sau đó trở tay tát người phụ nữ một cái, đầu cô ta bị lệch sang một bên. Tiếp đó lại thêm một cái tát nữa.
©2020 Kites.vn | - r. c9 Q0 `8 y& X9 NAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 U# ~3 K: F0 L) Y0 l% S' YAll rights reserved
“A! A!”Gã như phát điên tát cô, mãi đến khi cô không chịu nổi nữa, ngất đi.
: B0 u- B$ q: R+ Y9 W; x5 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# L  E/ \: a+ L3 b) g8 W- O
Người đàn ông lúc này mới ngừng tay, vỗ vỗ mặt cô, phát hiện cô không có phản ứng, không khỏi giật mình, gã chẳng biết làm sao, chỉ biết đứng đó gãi mặt mình rồi lầm bầm: “Em đừng kêu, đã bảo em đừng la rồi…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 E# P' h  g4 A+ f7 J, X+ `% D1 f
& [, f: ~/ I8 P. k/ Y1 B1 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Là lỗi của em! Đều là lỗi của em…”
0 ]; g: Z1 n* P7 X% o) h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 l5 E0 b- [6 V, u3 BAll rights reserved
*
©2020 Kites.vn | 4 ^6 H! c5 @# ]# M6 S4 V+ \All rights reserved
/ |0 U2 E( b$ M- W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người trong đội SCIT khảo sát hiện trường xong, trở về cục, Trần Mặc muốn tìm camera ở gần đó, nhưng công viên này thuộc dạng mở lại không lớn vì thế không có lắp đặt camera giám sát, mà lúc đó ở gần đó chẳng có ai, những cửa tiệm đã đóng cửa từ sớm, ngay cả cửa hàng tiện lợi mở 24/24 cũng nói không thấy bất kì người nào khả nghi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& u" f1 [* m5 `! O: N
( q, m" i8 g0 J: e* _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Cường tựa vào bàn, một tay sờ cằm: “Hung thủ nhất định có xe, nếu không, nửa đêm ôm thi thể nhất định bị người khác để ý.”
0 h" C. N7 L( Y) F3 ?9 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 T, {7 @( t+ T" S: o! w( o* o. c% g
Thạch Nguyên Phỉ vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính: “Tôi đã điều tra những camera ở ven đường gần đó, tạm thời không nhìn thấy xe hay người ôm thi thể khả nghi.”
: J" J/ F8 O& u( a4 s/ ~  U' I. i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ h3 f) r9 W$ d- p7 }
Lúc này, Hồng Mi đi vào, trên tay cầm một tập tư liệu.
9 z7 @  O6 q4 e! U- Q9 r" F©2020 Kites.vn | All rights reserved
) e7 u: z$ q; b( O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tần Uyên ngẩng đầu lên: “Đã tra được thân phận của người chết?”
©2020 Kites.vn | : r$ q/ R0 ]9 I* Y- VAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 t, W  s) u& H
Hồng Mi đi đến trước mặt bọn họ, đưa tư liệu cho Tần Uyên: “”Đã tra được, người chết tên là Đổng Xuân Yến, 32 tuổi, đã kết hôn, không có con, đang ở chung với chồng, nghề nghiệp là nhân viên tài vụ của công ty, người chết thứ mười ba như thường lệ sau khi tan làm vẫn chưa về nhà, buổi tối người chồng về đến nhà phát hiện không liên lạc được với vợ mình, vì thế ngày hôm sau đã báo cảnh sát.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ [% l: x; r3 D
©2020 Kites.vn | All rights reserved- T$ ^+ c2 O; B8 G3 u
Trần Mặc nghiêm túc nói: “Vậy người chết đã bị hung thủ giam giữ ba ngày.”
* k* _" P; F0 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 I( K, z" o% y) g# z$ Q, d3 p! M©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Mi thở dài, hơi đau xót, sau đó thu hồi vẻ bi thương: “Đúng vậy, tôi đã hỏi chồng người chết, bạn bè và đồng nghiệp, gần đây cuộc sống của cô ấy cũng bình thường, không nghe nói bị ai theo dõi, ba ngày nay cũng không nhận được cuộc điện thoại kì quái nào, hoặc là điện thoại tống tiền.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 P) J$ q9 ~3 }$ M* N
©2020 Kites.vn | ) b6 R  K% u; QAll rights reserved
“Bởi vì mục đích của hung thủ không phải là tiền mà là bản thân người chết thỏa mãn tưởng tượng trong đầu hắn.” Tần Uyên mở miệng nói, ánh mắt vô thức tìm kiếm Mộc Cửu, phát hiện cô đang cầm tờ biên lai nhuốm máu, máu trên đó đã xét nghiệm là máu của người chết, hắn muốn hỏi cô có phát hiện gì không, thì ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của Lam Tiểu Nhã.
©2020 Kites.vn | . L' z) W0 ~% S$ ~- X$ Z& h$ ~8 rAll rights reserved
1 L# C* i+ y) W/ S7 l. Q  l. g0 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Mọi người, có báo cáo khám nghiệm tử thi rồi.” Lam Tiểu Nhã đi vào, cầm báo cáo khám nghiệm tử thi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! i; ?, n- A9 b0 b6 c+ V# e. p
©2020 Kites.vn | % ?" o1 k! K/ b) d8 U5 zAll rights reserved
“Thời gian tử vong và nguyên nhân tử vong cũng giống như phán đoán ban đầu, nhưng tôi phát hiện trên đầu cô có vết thương như bị vật nặng đánh vào, hẳn là cô ấy bị hung thủ tấn công từ phía sau rồi bị trói đưa đi, có một điểm kì quái là, trên người người chết từng được bôi thuốc tổn thương.”
©2020 Kites.vn | ( m6 A, H  y; g1 G6 f: FAll rights reserved
$ \* g* s& j6 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tần Uyên cúi đầu, hơi suy nghĩ rồi phân tích nói: “Khi người chết chống cự hung thủ mất khống chế đánh cô ấy, nhưng sau đó lại cảm thấy áy náy, bởi vì hắn tưởng tượng người chết thành người hắn thích.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 A* e+ D% `, r) F. O' ^7 Y
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 V* R$ O  |, I" w4 O1 J
Triệu Cường lắc đầu nói: “Hắn ta bị rối loạn tinh thần rồi.” Lát thì đánh người, lát đi bôi thuốc, đúng là biến thái!
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ S8 n" P  ^( d. A& U; }& v
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 i, y- d8 N7 v
Lam Tiểu Nhã tiếp tục nói: “Trừ lần đó ra, trong dạ dày cô ấy có thức ăn, chứng tỏ hung thủ có cho nạn nhân ăn uống, tôi còn phát hiện trong đồ ăn có thuốc ngủ còn sót lại, hơn nữa, mấy ngày nay cô ấy còn có dấu hiệu bị người khác xâm hại mấy lần, trên người có dấu vân tay với DNA của hung thủ, nhưng vẫn chưa tìm được mẫu tương xứng với trong kho số liệu.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved% s8 i+ T2 V1 U5 f0 r
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 ^" X/ k2 @& o, G2 i: N
Đường Dật nghe xong cảm thấy kì lạ: “Vì sao phải dùng thuốc ngủ, hai tay hai chân cô ấy đều bị trói, vẫn nằm trong trạng thái khống chế của hung thủ.”
8 @1 p/ b) [9 a, D! w8 x* L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ e2 ?' d8 R" g/ oAll rights reserved
Tần Uyên đã có phán đoán: “Khi hắn xâm nhập vào cô ấy, hắn sẽ cởi sợi dây trên người cô ấy ra, hắn muốn đảm bảo rằng cô ấy sẽ không chống cự nên mới cho cô ấy uống thuốc ngủ.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved' O: E2 p( a6 v# G5 c: g0 f
©2020 Kites.vn | All rights reserved: l0 e; F' W4 ?; `
Có thể thấy được trong chuyện này hung thủ rất cẩn thận, hắn sợ người bị hại sẽ chạy mất.
©2020 Kites.vn | 8 `5 I% `- m. f) |% C  [6 G* C* OAll rights reserved
! y4 ?5 o4 S+ ~- M9 {0 J0 ]  f8 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trần Mặc: “Khả năng kiểm soát của hung thủ rất mạnh.”
) T& r( L1 s+ P( J" m4 E2 e9 w7 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 c# s0 q% r2 R/ X/ C( O, HAll rights reserved
“Hơn nữa hắn sẽ không dừng lại, người chết không thỏa mãn được hắn, hắn sẽ giết cô và sẽ đi tìm mục tiêu mới.” Tần Uyên nói bằng giọng trầm thấp: “Chúng ta nhất định phải sớm tìm được hắn.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: ]) L. D5 W7 R/ R! L2 N* P5 y' ]( X
2 ~& Y2 M4 @. J( s" U- D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Kết hợp với báo cáo khám nghiệm tử thi và phân tích hành vi của hung thủ, sự việc ngày càng rõ nét, nhưng không có cách nào xác định hung thủ thuộc đối tượng nào, nhất thời cả văn phòng rơi vào im lặng, Triệu Cường đột nhiên phát hiện hình như nãy giờ Mộc Cửu chẳng nói gì, vì thế nhìn về phía cô, lại thấy cô ấy đang ngồi im lặng trên ghế, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào tờ biên lai kia, anh hơi nghi ngờ hỏi cô: “Mộc Cửu, sao cô cứ nhìn vào tờ biên lai ấy thế? Có gì đặc biệt à?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved- e- I3 K3 Y1 t3 j3 |1 J# {, {
©2020 Kites.vn | ( j9 k5 B5 g# U5 _$ _, S3 zAll rights reserved
Mộc Cửu không đáp, mà đeo găng tay lên, lấy biên lai từ trong túi ra, sau đó đặt ở trước mặt, rồi đổi vị trí vài lần, cô ấy híp mắt, đặt tờ giấy lên trên túi, rồi duỗi tay lấy bút chì ở trong ống đựng bút, nhẹ nhàng vẽ lên tờ biên lai.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ ?- A; O- O* `( p0 ?
©2020 Kites.vn | ' s" o2 W, @$ n4 \All rights reserved
Cứ như thế, cô dùng bút chì bôi lên những chỗ trống mặt sau tờ biên lai, động tác của cô thu hút ánh mắt tất cả mọi người. Khi Mộc Cửu đặt bút xuống, Lam Tiểu Nhã mới khom lưng nhìn xuống tờ biên lai: “Ồ, phía trên hình như có chữ?”
©2020 Kites.vn | 4 O# q4 z6 h* g. W2 s! a/ sAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ' J4 s' `9 c# K* v( eAll rights reserved
Mộc Cửu gật đầu, dùng giọng điệu bình thản nói: “Tờ biên lai này được lót ở dưới mặt giấy, vì thế dấu vết ghi chép trên giấy sẽ được in ở trên tờ biên lai.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( L6 s' [' Z3 w+ {9 q; \7 Y
5 N5 Y% }3 g/ q5 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Ồ.” Triệu Cường sùng bái nhìn Mộc Cửu, sao cô ấy có thể nghĩ đến chuyện này.
' L. A% J+ v# h, }! C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . `! S8 D5 f& z4 `, C# eAll rights reserved
Thạch Nguyên Phỉ cũng đi tới: “Thần kì vậy sao, có phải hung thủ viết lên đó không?’
©2020 Kites.vn | All rights reserved# y6 ?* h  Y' W4 {/ m. {' K7 m
©2020 Kites.vn | % P3 a" R) t5 r5 IAll rights reserved
“4x6+8=32; 5x4:2=10…” Triệu Cường tưởng đâu trên giấy viết cái gì, khi nhìn thấy xong khóe miệng anh rướn lên: “Đây là đề toán sao?’
©2020 Kites.vn | All rights reserved) b: V, v8 B: S( A( i3 e$ I
©2020 Kites.vn | 0 c& j# J# [/ a& A. jAll rights reserved
“Đây là đề toán tiểu học.” Hồng Mi có con nên anh hiểu được điều này.
" M* ^6 P8 ~. A" V& Q6 }9 g3 e1 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . x1 n5 z! n) Z/ x0 n7 YAll rights reserved
Mộc Cửu nhìn nét chữ non nớt, mặt không thay đổi chỉ mở miệng nói hai chữ: “Trẻ con.”
©2020 Kites.vn | , L1 A/ j! u* K9 s  E9 sAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) s9 q6 e8 m# @# x8 K
**
©2020 Kites.vn | All rights reserved" L: l  B/ M4 T+ D3 t, K
5 J( }7 e' X; k8 B7 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người phụ nữ lắc lắc cái đầu hơi nặng nề, lại lần nữa khôi phục ý thức, đầu cô rất choáng, mặt thì nóng, đau rát, cơ thể khó chịu khiến cô nhớ lại tình cảnh trước khi hôn mê, người đàn ông đó đã bị cô chọc giận.
©2020 Kites.vn | 8 D: r! i' A* B2 R: mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | , U% r1 q/ O+ P' l- [" j. q. ^) pAll rights reserved
Cô cảm thấy cơ thể mình hơi khó chịu, không ăn gì cũng không có nước uống, cô gần như không còn sức lực gì, cô bắt đầu cảm thấy hối hận, vừa rồi cô không nên la lên, cô bị nhốt ở đây có gọi người khác cũng không nghe thấy, nếu như cô không la, lúc nãy cô có thể ăn đồ ăn bổ sung thể lực rồi, còn bây giờ…
0 L; s* [& |6 d. _©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) v* H8 O  Z" S' QAll rights reserved
Người phụ nữ không chống đỡ nổi nhắm mắt lại, một lát sau cô nghe được tiếng bước chân, nhưng hình như không phải tiếng bước chân của người đàn ông.
©2020 Kites.vn | 6 j; d/ H7 H. gAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, @, J& X6 j& v; x1 y# e  B; j6 J" u
Cô mạnh mẽ mở mắt ra, là một cô bé.
4 u9 X( h$ J2 ?2 A, L- s4 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! U# t8 D, ~+ J" W; A/ c8 O
Khi cô bé đến gần, người phụ nữ mới nhận ra cô, rồi yếu ớt mở miệng: “Ồ, thì ra là cháu…”
4 H6 _; q! p8 ^" L©2020 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

<3  Đăng lúc 17-8-2017 07:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-8-2017 21:56:18 | Xem tất
T chính thức sụp hố đón chờ chương mới ạ
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 u  s3 Q: b% q. O0 _, H+ Z
Ủng hộ 1 cái
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-8-2017 22:09:02 Từ di động | Xem tất
Mình rất thích đọc truyện điều tra phá án thế này, xin phép lót dép ngồi hóng truyện ^^ Cảm ơn Hanahh đã dịch truyện này nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-8-2017 11:29:17 | Xem tất
Ngày 2 chương nhé cả nhà . Dịch xong rồi đào hố mới Hí hí. Cảm ơn đã ủng hộ
©2020 Kites.vn | 5 I8 Z9 B3 I! C" v! v1 a7 M8 A5 {All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( N9 I. M& G* t! @" F" x
Chương 4:

$ n% d9 A' C. _, `" V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' g/ c2 H5 }: r- K% {1 I
Người tàn nhẫn không chỉ là người ra tay, còn có những người trơ mắt đứng nhìn
& t! V( e. V+ D©2020 Kites.vn | All rights reserved
; `, t; g2 s8 @  {2 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô bé chậm rãi đi về phía cô, trên khuôn mặt non nớt mang vẻ bất an và đau lòng, cô mở miệng nói với người phụ nữ: “Dì ơi, thật xin lỗi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 C7 ?/ v5 a6 k* r4 k, P  Q9 \, n
©2020 Kites.vn | 9 d/ Q* s; o5 F/ ^- y) oAll rights reserved
Cô bé chính là người hôm qua cô gặp trên đường, cùng cô chơi kéo búa bao, người phụ nữ không ngờ sẽ gặp cô bé ở đây, nghe được tiếng cô xin lỗi, thì lập tức phản ứng: “Cháu...Đó là bố cháu?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 U- d* r+ K7 J+ q
©2020 Kites.vn |   v6 P; i9 S( MAll rights reserved
“Dạ.” Cô bé nhẹ nhàng gật đầu, bộ dạng sắp khóc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 q5 Q8 N% N, y, X
©2020 Kites.vn | ) O+ x) m# `' Q" V% u8 OAll rights reserved
“Vì thế, đó là một cái bẫy, cháu bảo dì chơi với cháu là cố ý sao?” Người phụ nữ đau khổ cúi đầu, cô không ngờ chỉ phút mềm lòng nhất thời cô đã đẩy mình vào trong khốn cảnh.
' ~  h$ Z- ~% i2 p6 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ P" D! W# ?6 w8 E3 X
Cô bé bật khóc, cúi đầu, lặp đi lặp lại: “Dì ơi, thật xin lỗi, cháu cũng không muốn làm vậy, thật xin lỗi dì.”
. @8 V6 c! V' z7 H( q©2020 Kites.vn | All rights reserved
\\
) t8 g9 J" J, y9 D3 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người phụ nữ không thể phát cáu với một đứa trẻ, bởi vì cô biết người đàn ông đó sẽ không cho cô làm vậy, vì thế cô dùng giọng điệu dịu dàng để nói với cô bé: “Nói cho dì biết, có phải bố cháu ép cháu không?’
/ d6 G+ P( \9 p( ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ M: i4 s$ G/ g) l
Cô bé dùng tay lau nước mắt, gật đầu: “Dạ, bố sẽ đánh cháu, nếu cháu không làm vậy, bố sẽ đánh cháu.”
©2020 Kites.vn | - Q! p2 I' z$ EAll rights reserved
2 c9 a8 g/ Q. r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người phụ nữ nhìn cô bé vén tay áo, trên tay lộ ra những vết sẹo, cô cảm thấy thương tiếc, sau đó, cô đột nhiên cảm thấy mình sắp có hy vọng thoát khỏi chỗ này, vì sợ người đàn ông đó nghe thấy, cô bèn hạ giọng nói: “Cháu à, cháu có thể giúp cô cởi trói không?’
/ Q/ i- V" c" _2 d% ?7 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
& `  u7 n$ c$ M2 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô bé nghe xong thì liều mạng lắc đầu, có thể thấy cô bé rất sợ bố mình: “Không được đâu dì ơi, bố cháu ở trên lầu, nếu để bố cháu phát hiện, nhất định sẽ đánh chết cháu.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 Q9 b8 {3 M# ?
4 p) W# Y& _9 s, {4 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người phụ nữ cũng nghĩ như thế, người đàn ông đó đang ở trên lầu, cô đâu thể chạy được, nên cô đổi sang cách khác: “Vậy cháu giúp dì gọi 110 được không?”
©2020 Kites.vn |   ~: \( ?# I+ e4 u1 w8 l. _All rights reserved
©2020 Kites.vn | + p- Q# W/ O$ H/ U; mAll rights reserved
Cô bé ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, trong hốc mắt vẫn còn vươn lệ, cô cẩn thận nói: “Cháu sợ, cảnh sát sẽ bắt bố cháu, mẹ cháu mất rồi nếu như bố cháu bị bắt, cháu chỉ còn có một mình.”
- ~" y" r# S. X4 j0 K. O+ l©2020 Kites.vn | All rights reserved
; L' J: w5 M4 S- x# C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người phụ nữ nghe xong cảm thấy xót xa trong lòng, dù sao đứa bé vẫn còn nhỏ như vậy, lại không có mẹ, mặc dù bố không đối xử tốt với nó nhưng trong lòng nó vẫn ỷ lại vào bố: “Hoặc là cháu gọi điện cho người nhà của dì, có được không?”
1 o3 u, ?; c& t' h/ z©2020 Kites.vn | All rights reserved
, W0 |2 \5 l' o7 Y% I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô bé suy nghĩ một lát, lại lắc đầu: “Dì ơi, trong nhà không có máy bàn, cháu cũng không có điện thoại di động.”
8 h, o/ a4 ^/ V/ H0 `& \/ M©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 E" k- ~: b8 N6 z! T  M
Nhìn sắc mặt người phụ nữ từ từ trở nên ảm đạm, cô bé lấy hai bánh bao từ trong túi ra: “Dì ơi, cháu cho dì ăn, dì ăn một chút gì đi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 t: t/ P- _1 v! A: F
©2020 Kites.vn | 2 r8 V! r; {# F! B6 u' R: OAll rights reserved
“Cảm ơn cháu.” Cô đã đói đến mức không chịu nổi, cô nghĩ thầm, mình cứ ăn lấy sức trước đã rồi hãy tìm cách chạy trốn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 T1 y0 L5 A) q. q/ t+ @# V! K  L
6 G! Z5 I6 h% H2 l8 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô bé đút từng miếng bánh bao và nước cho người phụ nữ, người phụ nữ ăn xong cảm thấy khôi phục được một chút sức lực, cả người cũng thoải mái hơn, cô cảm kích cười với cô bé, bất kể như thế nào, sự xuất hiện của cô bé khiến nhìn thấy hy vọng từ trong cơn tuyệt vọng.
; {) o9 J; p+ _  U4 L" q9 M+ c©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! D0 ?! O8 M8 e/ t" L4 n# k/ _( I
Nhìn thấy người phụ nữ cười, cô bé cúi đầu, cắn môi, tựa hồ đang do dự, qua một hồi lâu, cô bé mới mở miệng nói: “Dì, cháu biết bố cháu làm sai, cháu có thể thả dì đi, nhưng dì có thể hứa với cháu, đừng tố bố cháu với cảnh sát được không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( |& ~( y4 d7 e4 d+ l5 v
©2020 Kites.vn | 9 [$ j9 \# B$ X5 `" f" }5 E: z4 r% vAll rights reserved
Vừa nghe chuyện này, ánh mắt người phụ nữ sáng lên, cô kích động nhìn cô bé: “Được, dì hứa với cháu, nếu dì được ra ngoài, dì sẽ không nói với cảnh sát, dì cam đoan.” Cô nghĩ, nếu cô được ra ngoài, cô nhất định sẽ cứu đứa bé đáng thương này, không thể để nó trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, nhưng trước hết cô phải ra ngoài cái đã!
©2020 Kites.vn | # Y+ s# m8 ]; [8 m* I/ ]4 WAll rights reserved
©2020 Kites.vn | : U0 X& u& O* `All rights reserved
Cô bé hình như đã tin lời cam đoan của người phụ nữ, cô bé nói: “Đợi lát nữa bố cháu ra ngoài, cháu sẽ đến nữa.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 C4 {" {* l# {8 S3 g) s0 U8 D
©2020 Kites.vn | All rights reserved- i/ _% _7 x: M/ n9 E# M
Người phụ nữ cười: “Được, dì sẽ chờ cháu.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved% Z; \6 X$ J9 S* m7 L. M) v6 N8 m" ?
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 [# ~9 ]: i. j* H4 X
Cô bé đi rồi, trong tầng hầm chỉ còn một mình người phụ nữ, cô chỉ có thể lo lắng và chờ đợi cô bé, không biết qua bao lâu, cô lại nghe thấy tiếng bước chân, là tiếng bước chân của cô bé.
( g1 n1 ]3 F+ h; T# o, `1 [( l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 }0 \1 f5 ]8 w# {9 F) w
Người phụ nữ đang nhắm mắt, chợt mở mắt ra, nhìn về phía cửa, quả nhiên cô bé đó lại xuất hiện.
, K' P. V0 p/ k' h- U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) C8 j  W- x- t: b, |7 I% X
Người phụ nữ kích động hỏi bé: “Cháu à, bố cháu ra ngoài chưa?”
©2020 Kites.vn | # k/ Q! y* ]) V* l/ E8 F+ XAll rights reserved
©2020 Kites.vn | * ~+ ^7 j9 e( O* O. }/ \All rights reserved
Nhưng cô bé lại lắc đầu: “Chưa ạ.”
1 C( `5 [& h# p2 [, e; ]2 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: [, g8 r$ M  M1 S
Người phụ nữ nghe xong, ánh mắt hơi ảm đạm, không khỏi có chút thất vọng. Cô bé nhìn người phụ nữ, nhăn nhó một hồi mới lấy tay từ phía sau lưng ra, trên tay bé cầm một cuốn sách ôn thi: “Dì ơi, dì có thể dạy cháu đề này không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 S& N" Z, u. V; M1 x7 V9 _
$ Y+ }4 c/ J1 }' r6 w/ n) O" j7 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người phụ nữ nghe giọng cô bé rồi nhìn sách trong tay cô, cô nghĩ thầm dù sao cũng phải chờ người đàn ông kia đi khỏi nên đáp ứng: “Ừ, được.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 P7 k) Q% R) q; a0 k
©2020 Kites.vn | ( G# p+ D4 H9 ?' }% |# l" ^2 sAll rights reserved
Dạy cô bé được vài bài toán, người phụ nữ bắt đầu cuống lên, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, một phút cũng không muốn đợi, vì thế cô bèn hỏi: “Cháu, cháu đi xem bố cháu đã ra ngoài chưa?”
& j5 G2 [" s& C. e0 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | * a3 D( P" \! J1 \3 [! o1 T9 ^/ WAll rights reserved
Cô bé nhìn cô gật đầu, dọn dẹp sách ôn tập: “Dạ.”
©2020 Kites.vn | 5 w) E8 s% r" V3 h1 O, v0 pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, V1 t: m1 g% E
Người phụ nữ dịu dàng người với đứa trẻ: “Cảm ơn cháu.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 A7 x0 [% N; b( S, `9 l, X8 z
©2020 Kites.vn | 3 g4 G0 k1 Q( v3 S* I6 `  b8 jAll rights reserved
Cô bé nhìn khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ, bỗng nhiên sửng sốt, cô mở to hai mắt, lí rí nói: “Dì ơi, khi nhìn cười lên trông rất giống mẹ cháu.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) @* Q; v# Z* K( {3 S; K$ m9 E
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ o3 c. a5 }, V1 X* W- Q
“Mẹ...” Người phụ nữ đột nhiên nghĩ tới những lời tối qua người đàn ông đó nói, khi đó gã có nhắc đến chữ cười, hơn nữa còn cười như điên.
©2020 Kites.vn |   I! g; R' a9 \+ ~" Z' p0 jAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; d3 V/ D% `8 G9 @
Cô bé cúi đầu, nghẹn ngào nói: “Mẹ đi rồi, mẹ không quan tâm cháu.”
©2020 Kites.vn | 8 l& s& p7 ~- `, o# e7 K! {/ k  |All rights reserved
©2020 Kites.vn | / E7 X5 X( w/ e% n$ ?All rights reserved
Người phụ nữ rất đau lòng, cô lên tiếng an ủi: “Bé ngoan, đừng khóc, mẹ cháu không phải không thương cháu, mẹ cháu chắc chắn rất thương cháu, nhưng do mẹ cháu có nguyên nhân nào khác.” Cô cảm thấy mẹ bé nhất định bị người đàn ông này hành hạ, vì thế mới rời đi.
7 J0 X  f' t( d* r©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 `5 N( S7 c/ p! e8 t( S' i+ [©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô bé lau nước mắt, gật đầu: “Cháu đi xem bố cháu đã đi chưa?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved  m% R% x0 g2 l7 @
5 m; ~0 N- E8 {% I& t( s; ^; Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhìn bóng lưng cô bé rời đi, cô bỗng nhiên có một suy nghĩ, người đàn ông đó ra ngoài có dẫn theo cô bé hay không? Giả sử như cô trốn, gã nhất định sẽ biết do cô bé thả cô chạy, ngộ nhỡ gã đánh chết cô bé thì sao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved# j4 n* j" y% h1 [5 ?
©2020 Kites.vn | 5 r" ~# H! t& ]4 t7 gAll rights reserved
Người phụ nữ đang suy nghĩ, bỗng nghe tiếng bước chân chạy đến, người phụ nữ nhìn đăm đăm ra cửa, quả nhiên cô bé ấy lại đến, cô bé chạy đến bên cạnh cô, nói: “Dì ơi, bố cháu ra ngoài rồi.”
©2020 Kites.vn | " O8 {7 I' p- t% f/ k% R+ j0 PAll rights reserved
! L7 l3 a& o% W& J©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người phụ nữ kích động hỏi bé: “Thật không?’
©2020 Kites.vn | All rights reserved( P, ?; A0 {) U5 A
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 n8 B" ]1 g& l! T
Cô bé gật đầu: “Cháu cởi dây giúp dì.”
& p: W' d6 N0 ~( w! ^* ?! {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( y% p4 F8 c: c. BAll rights reserved
Người phụ nữ cảm kích nói: “Cảm ơn cháu.” Cô bật khóc, cuối cùng cô cũng có thể ra ngoài rồi. Cô phát hiện cô bé không mở được dây trói, nên cô nói: “Kéo! Cháu lấy cây kéo tới đây.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ Y  k/ N  a* `  B1 B0 p( @
" \& `) z  @: E9 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô bé nhìn xung quanh, thấy trên kệ có một cây dao, cô bé cầm cây dao đến, bắt đầu cắt sợi dây, cứ như vậy, sợi dây dần lỏng ra, bị trói suốt một ngày, cô rốt cuộc cũng tự do rồi, cô cảm thấy cả người đau nhức, cô giật giật cổ tay và chân, toan đứng lên, nhưng phát hiện mình không còn sức lực.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, B3 I: s9 G$ T, Q' Q9 J8 h* |/ T
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 _8 @( V4 M  {3 O! ?' J" S
Cô bé hơi lo lắng hỏi cô: “Dì ơi, dì sao thế?”
©2020 Kites.vn | + C7 {9 [% _7 C  y( SAll rights reserved
8 @! X6 t2 W, w7 I/ P, q' s1 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người phụ nữ vẫy vẫy tay, cười nói: “Không sao, từ từ sẽ ổn thôi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved' F1 l& B: |7 M) P& E' m3 E, Q
©2020 Kites.vn | 5 Y* S4 d, n5 Y8 z, h! K! J( @7 sAll rights reserved
“Vậy cháu đỡ dì đi.”
- {' U" H5 a5 e9 l; V4 X# y& ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # L2 \; B6 Z8 k( h/ h" k& E" BAll rights reserved
Khi cô bé dìu cô đứng lên, đi được vài bước, cô cảm thấy mình có thể đi được rồi. Cô bé dẫn cô đi ra ngoài, cô nhìn thấy một cầu thang: “Từ đây đi lên sao?”
©2020 Kites.vn | : e$ j1 [* e# o) c$ wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + `- Z& v* X3 [' s/ b! _All rights reserved
“Dạ.” Cô bé ngẩng đầu lên: “Dì ơi, cháu lên trước xem bố cháu đã về chưa?”
+ C' n, F: [; H0 z# m% i5 g: V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 l& a% ^/ v  `4 K5 U% L. K. ]
Người phụ nữ gật đầu: “Được.” Cô nghĩ an toàn một chút vẫn hơn nếu như người đàn ông đó trở về đột ngột thì cô toi rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: a& S: }$ e2 Y0 Y
©2020 Kites.vn | # K& d0 g9 R$ h1 [' m* O5 v) TAll rights reserved
Cô bé từ từ leo lên trên, dời thứ gì đó phía trên ra, nhìn bóng lưng cô bé biến mất, cô cũng không vội leo lên, mà chờ tín hiệu của cô bé. Nhưng không có bất kì phản ứng gì, cô cảm thấy có chút kì lạ, cô do dự một lát rồi quyết định leo lên.
( s! Y3 Z, L4 h' |©2020 Kites.vn | All rights reserved
; F. s+ @. R4 @* b; v: K# r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cứ như vậy, cô từng bước, từng bước bò lên cầu thang, sau đó cô dùng hai tay chống lên tấm ván, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tầng hầm đó rồi, cô chậm rãi đứng lên rồi quan sát chỗ đứng của mình, đây là một căn phòng trống trơn, ngoại trừ cửa thì không có gì cả. Cô từ từ đi về phía cánh cửa, mở ra một chút, khi đưa tay toan nắm lấy nắm đấm cửa thì phát hiện trái tim mình đập rất nhanh, cô cắn chặt môi, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, lập tức mở cửa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) Y  C) H9 R6 J1 K- p' E' F' ~( ^
©2020 Kites.vn | All rights reserved  R1 M' f6 Z9 J3 p% B
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả người cô run rẩy, cô bất giác lùi về phía sau vài bước.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! x# L4 e" P( W' `
( T, C( w+ k! ^! k' z©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Sao em lại muốn trốn?” Người đàn ông gào lên, bước lên tát vào mặt cô, người phụ nữ thét lên rồi ngã xuống đất: “A, xin anh, xin anh đừng đánh tôi...”
©2020 Kites.vn |   ^) b/ \( l7 wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | & P3 x2 F& g2 B6 @All rights reserved
“Sao lại muốn rời khỏi tôi?” Người đàn ông đạp một cước vào bụng cô, rồi lại một cước, hắn phẫn nộ gào lên: “Sao lại muốn rời khỏi tôi?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( X7 ?! A8 X+ v/ O
©2020 Kites.vn | All rights reserved% \- J3 P3 ^7 d# j
“A”
% j; ~5 Q0 W7 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # L+ ^% z( w, R5 BAll rights reserved
Người phụ nữ bị đánh đến ho ra máu: “XinXin .anh hãy buông tha cho tôi đi, cầu xin anh...”
& X2 J) R* I' |) ?& R! O©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 K, H5 u1 C& ]* h$ ]7 zAll rights reserved
“Tôi thích em như vậy, đối xử tốt với em như vậy.” Người đàn ông nắm lấy đầu cô, kéo cô dậy: “Sao em lại muốn trốn? Sao lại muốn rời khỏi tôi? Hả? Hả?”
©2020 Kites.vn | 8 l- {  U5 [$ s, D. C8 sAll rights reserved
! R) p3 H6 U$ w4 {2 `" M©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Xin...Xin...” Người phụ nữ đau đớn, nhưng cô chẳng còn khí lực gì cả, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.
9 Z- t/ @$ g$ \( s$ D1 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) A! ^8 d, Y3 |1 YAll rights reserved
Người đàn ông nhìn bộ dạng sống dở chết dở của người phụ nữ thì hung dữ nói: “Đó là do em tự tìm.”
1 w$ e2 [- Z3 o: R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ `, n8 T8 B; _% {' R. _
Người đàn ông đi xuống cầu thang, anh ta lôi thân thể người phụ nữ xuống cầu thang như thế.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 a) U  K4 A; b
# ~5 U5 T7 M2 ~5 ?! O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người phụ nữ suy yếu mở to mắt, nhìn thấy cô bé đứng ở cửa, cô muốn giơ tay bắt lấy thứ gì đó nhưng chẳng còn chút hơi sức nào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; B4 ?4 D9 d7 n
©2020 Kites.vn | All rights reserved" ]& S0 a; w+ m" I3 m
Cô bé nhìn thấy cảnh này, vươn tay từ bên ngoài đóng cửa lại, nét mặt chết lặng xoay người: “Vì thế, sao dì lại muốn đi?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 P0 Z- E  r2 N' r
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-8-2017 11:38:14 | Xem tất
Người cha là người nguy hiểm hay là đứa trẻ đây thất hồi hợp mà . thanks nàng

Bình luận

Sẽ biết ở chương sau thôi. Hihihi  Đăng lúc 18-8-2017 12:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách